Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Der etableres en ny ca. 18 km lang enkeltsporet jernbane mellem Jelling og Billund Lufthavn, med fortsættelse som dobbeltsporet bane fra Billund Lufthavn til Billund Nord, vest for Båstlundvej. Nøgledata for løsningen er sammenfattet i tabellen nedenfor. Jernbane 120 km/t Længde af ny bane Rejsetid Vejle-Billund Lufthavn Rejsetid Vejle-Legoland Anlægsoverslag, anslået Vejle-Billund 20 km 29 min 32 min 0,75 mia.kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) ca. 1 mio. Driftsøkonomi -52 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,5 mia. kr. Side 1 (3)

2 Banen tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane, vest for Jelling station. Der bliver etableret stationer langs banen ved Billund Lufthavn og ved Billund Nord. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Togbetjening og kapacitet Der vil køre tog direkte fra Vejle til Jelling af den eksisterende jernbane gennem Grejsdal. For rejsende mellem Billund og Herning vil det være muligt at skifte tog på Jelling station. Rejsetiden mellem Vejle og Billund Lufthavn forventes at være 29 min., og rejsetiden fra Billund Lufthavn til Billund Nord (Legoland) vil være ca. 3 min. Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Station Billund Lufthavn Stationen placeres øst for den østlige af de to fodgængerpassager mellem terminalen og parkeringshuset. Derved opnås kortest mulig gå-afstand mellem stationen og terminalens udgang. Stationen anlægges med dobbeltspor, og der anlægges to 80 m lange perroner. Side 2 (3)

3 Station Billund Nord, placering vest for Båstlundvej Fra lufthavnsterminalens forplads fortsætter banen nord om lufthavnshotellet. Herefter krydser den Båstlundvej og føres langs vestsiden af Båstlundvej til rundkørslen med Nordmarksvej, hvor stationen Billund Nord etableres. Afstanden til Legolands hovedindgang er ca. 500 m. Legoland, hvis arealer grænser op til dette område, kan desuden beslutte at etablere en indgang endnu tættere på Billund Nord. Stationen anlægges med dobbeltspor, som er en fortsættelse af dobbeltsporet fra Billund Lufthavn. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Miljøpåvirkninger Linjeføringen forløber i åbent land, og er ikke i konflikt med Natura 2000 eller fredede områder. Linjeføringen krydser Vandel Bæk, som forløber i et dalområde, omkranset af kuperet terræn på vestsiden af Åst Skov. Det kan vise sig nødvendigt banen krydser dette dalområde vha. en dalbro. Ligeledes skal linjeføringens placering gennem Åst skov tilrettelægges, således at landskabet skånes mest muligt. Konsekvenser for anden trafik Hvor banen krydser de større veje Bredsten Landevej og Lufthavnsvej, er der forudsat etableret broer, mens krydsning af de mindre veje Gammelbyvej, Bredsten Landevej, Nørupvej, Førstballevej og Båstlundvej forudsættes at ske i niveau med bomanlæg. Krydsning i niveau vil afføde ventetid for vejtrafikken i forbindelse med togpassager. Som følge af linjeføringen gennem terminalområdet ved Billund lufthavn vil banen komme til at skære igennem såvel interne veje som parkerings- og fodgængerarealer. Der vil således blive behov for en omlægning af de eksisterende adgangsveje og parkeringspladsforhold, herunder eventuelt nedlæggelse af parkeringspladser samt indhegning af banen på lufthavnens terminalområde. Desuden sker der en omlægning af lufthavnens busholdepladser. Side 3 (3)

4 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 2: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 2 Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Der etableres en ny ca. 18 km lang enkeltsporet jernbane mellem Jelling og Billund Lufthavn, som fortsætter som en dobbeltsporet bane mellem Billund Lufthavn og Billund Nord, øst for Båstlundsvej. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Jernbane 120 km/t Længde af ny bane Rejsetid Vejle-Billund Lufthavn Rejsetid Vejle-Legoland Anlægsoverslag, anslået Vejle-Billund 20 km 29 min 32 min 0,75 mia.kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) ca. 1 mio. Driftsøkonomi -52 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,5 mia. kr. Banen tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane, vest for Jelling station. Der bliver etableret stationer langs banen ved Billund Lufthavn og ved Billund Nord. Side 1 (3)

5 Togbetjening og kapacitet Der vil køre tog direkte fra Vejle til Jelling af den eksisterende jernbane gennem Grejsdal. For rejsende mellem Billund og Herning vil det være muligt at skifte tog på Jelling station. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Rejsetiden mellem Vejle og Billund Lufthavn forventes at være 29 min, og rejsetiden fra Billund Lufthavn til Billund Nord (Legoland) vil være ca. 3 min. Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Station Billund Lufthavn Stationen placeres øst for den østlige af de to fodgængerpassager mellem terminalen og parkeringshuset. Derved opnås kortest mulig gå-afstand mellem stationen og terminalens udgang. Stationen anlægges med dobbeltspor, og der anlægges to 80 m lange perroner. Station Billund Nord, placering øst for Båstlundvej Fra lufthavnsterminalens forplads fortsætter banen med dobbeltspor nord om lufthavnshotellet. Herefter føres banen langs østsiden af Båstlundvej frem til rundkørslen med Nordmarksvej, hvor stationen Billund Nord etableres. Det skal undersøges om det er muligt at få Side 2 (3)

6 plads til dobbeltspor mellem Båstlundvej og hegnet til lufthavnen, eller om hegnet til lufthavnen kan flyttes. Afstanden til Legolands hovedindgang er ca. 450 m. Legoland, hvis arealer grænser op til dette område, kan desuden beslutte at etablere en indgang endnu tættere på Billund Nord. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Med denne stationsplacering opnår man en bedre placering af stationen ift. Legoland og Billund by, end hvis stationen var placeret vest for Båstlundsvej. Desuden undgås krydsninger af Båstlundsvej, hvilket dels gør det lettere for passagererne at komme frem til deres mål uden at skulle over en vej, dels har færre omkostninger til anlæg forbundet med krydsninger af vej, og dertil færre konsekvenser for den øvrige trafik. Miljøpåvirkninger Linjeføringen forløber i åbent land, og er ikke i konflikt med Natura 2000 eller fredede områder. Linjeføringen krydser Vandel Bæk, som forløber i et dalområde, omkranset af kuperet terræn på vestsiden af Åst Skov. Det kan vise sig nødvendigt banen krydser dette dalområde vha. en dalbro. Ligeledes skal linjeføringens placering gennem Åst skov tilrettelægges, således at landskabet skånes mest muligt. Konsekvenser for anden trafik Hvor banen krydser de større veje Bredsten Landevej og Lufthavnsvej, er der forudsat etableret broer, mens krydsning af de mindre veje Gammelbyvej, Bredsten Landevej, Nørupvej og Førstballevej forudsættes at ske i niveau med bomanlæg. Krydsning i niveau vil afføde ventetid for vejtrafikken i forbindelse med togpassager. Som følge af linjeføringen gennem terminalområdet ved Billund lufthavn vil banen komme til at skære igennem såvel interne veje som parkerings- og fodgængerarealer. Der vil således blive behov for en omlægning af de eksisterende adgangsveje og parkeringspladsforhold, herunder eventuelt nedlæggelse af parkeringspladser samt indhegning af banen på lufthavnens terminalområde. Desuden sker der en omlægning af lufthavnens busholdepladser. Side 3 (3)

7 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 3: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 3 Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Der etableres en ny ca. 18 km lang enkeltsporet jernbane mellem Jelling og Billund Lufthavn, som fortsætter som en dobbeltsporet bane mellem Billund Lufthavn og Billund til Legolands hovedindgang. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Jernbane 120 km/t Længde af ny bane Rejsetid Vejle-Billund Lufthavn Rejsetid Vejle-Legoland Anlægsoverslag, anslået Vejle-Billund 20 km 29 min 32 min 0,75 mia.kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) ca. 1 mio. Driftsøkonomi -52 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,5 mia. kr. På trods af, at banen forlænges til Legolands hovedindgang, forventes passagerpotentialet at være omtrent det samme som for de to øvrige Jelling-løsninger. Det skyldes, at der er tale om en forholdsvis kort gåafstand fra Billund Nord til Legolands hovedindgang, og at stationen ved Legolands hovedindgang samtidig er lidt længere væk fra Billund by. Anlægsomkostningerne forventes kun at stige marginalt ved for- Side 1 (3)

8 længelse til Legolands hovedindgang, da der er tale om en meget kort forlængelse. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Banen tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane, vest for Jelling station. Der bliver etableret stationer langs banen ved Billund Lufthavn og ved Legoland. Togbetjening og kapacitet Der vil køre tog direkte fra Vejle til Jelling af den eksisterende jernbane gennem Grejsdal. For rejsende mellem Billund og Herning vil det være muligt at skifte tog på Jelling station. Rejsetiden mellem Vejle og Billund Lufthavn forventes at være 29 min, og rejsetiden fra Billund Lufthavn til Billund v/legoland vil være ca. 3 min. Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Station Billund Lufthavn Stationen placeres øst for den østlige af de to fodgængerpassager mellem terminalen og parkeringshuset. Derved opnås kortest mulig gå-afstand mellem stationen og terminalens udgang. Stationen anlægges med dobbeltspor, og der anlægges to 80 m lange perroner. Side 2 (3)

9 Station v/ Legoland Fra lufthavnsterminalens forplads fortsætter banen nord om lufthavnshotellet og langs kanten af Billund Krat. Banen krydser Båstlundvej og føres over i en stor bue over marken. Banen krydser Båstlundvej igen tæt ved rundkørslen, forløber langs Nordmarksvej frem til hovedindgangen til Legoland. Banen er om muligt dobbeltsporet hele vejen fra lufthavnen til Legoland. En station ved Legoland kan samtidig betjene besøgende til Lalandia samt flere hoteller, og er desuden i forholdsvis tæt afstand til Billund centrum. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Miljøpåvirkninger Linjeføringen forløber i åbent land, og er ikke i konflikt med Natura 2000 eller fredede områder. Linjeføringen krydser Vandel Bæk, som forløber i et dalområde, omkranset af kuperet terræn på vestsiden af Åst Skov. Det kan vise sig nødvendigt banen krydser dette dalområde vha. en dalbro. Ligeledes skal linjeføringens placering gennem Åst skov tilrettelægges, således at landskabet skånes mest muligt. Konsekvenser for anden trafik Hvor banen krydser de større veje Bredsten Landevej og Lufthavnsvej, er der forudsat etableret broer, mens krydsning af de mindre veje Gammelbyvej, Bredsten Landevej, Nørupvej, Førstballevej og Båstlundvej forudsættes at ske i niveau med bomanlæg. Krydsning i niveau vil afføde ventetid for vejtrafikken i forbindelse med togpassager. Som følge af linjeføringen gennem terminalområdet ved Billund lufthavn vil banen komme til at skære igennem såvel interne veje som parkerings- og fodgængerarealer. Der vil således blive behov for en omlægning af de eksisterende adgangsveje og parkeringspladsforhold, herunder eventuelt nedlæggelse af parkeringspladser samt indhegning af banen på lufthavnens terminalområde. Desuden sker der en omlægning af lufthavnens busholdepladser. Mellem lufthavnen og Legoland krydser banen Båstlundvej to gange i niveau med bomanlæg. Særligt hvor overkørselsanlægget ligger tæt på rundkørslen kan biler der holder i kø til at komme ind i rundkørslen blive fanget i overkørslen, og sikringen af overkørselsanlægget kan dermed blive forsinket. Ligeledes kan overkørselsanlægget generere en kø som spreder sig ind i rundkørslen, og der er derfor risiko for at rundkørslen bliver blokeret når overkørselsanlægget er sikret. Etablering af stationen ved Legolands hovedindgang vil desuden medføre nedlæggelse af et stort antal parkeringspladser. Side 3 (3)

10 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Dato 7. februar 2014 Faktaark 4: Letbane Vejle-Billund Letbaneløsningen består i anlæg af en elektrificeret letbane til 100 km/t fra Vejle banegård gennem Vejle by til Billund. Nøgledata er sammenfattet i tabellen herunder. Letbane enkeltsporet 100 km/t Vejle-Billund lufthavn Vejle-Legoland Længde af ny bane 28 km 30 km Rejsetid 23 minutter 27 minutter Anlægsoverslag, anslået 1,22 mia. kr. 1,29 mia. kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) 0,6 mio. 1,2 mio. Driftsøkonomi -43 mio. kr./år -40 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,8 mia. kr. -1,7 mia. kr. Linjeføringen på illustrationen forløber langs nordsiden af den eksisterende Bredsten Landevej, rute 28. Fra Bredsten til Billund lufthavn føres den enkeltsporede bane på sydsiden af den nye motortrafikvej for rute 28. Side 1 (4)

11 I Vejle etableres en tosporet letbanestation så tæt på banegårdens perroner som muligt, tæt ved perronundergangen for at få kortest mulige gangafstande. Dato 7. februar 2014 Stop i Billund Lufthavn placeres umiddelbart ved ind- og udgangene til terminalbygningen for at opnå korte gangafstande. Til forskel fra jernbaneløsningen behøver letbanen kun enkeltspor i lufthavnsområdet, og kun én perron på ca. 70 m. I Billund etableres en station ved Legolands hovedindgang. En station ved Legoland kan samtidig betjene besøgende til Lalandia samt flere hoteller, og er desuden i forholdsvis tæt afstand til Billund centrum. Denne station har stor betydning for passagerpotentialet, som fordobles ved at forlænge banen til Legoland. Togtrafik og kapacitet Letbanetogene forudsættes at køre til og fra Billund hver halve time. Som følge af en kortere strækning og en højere gennemsnitlig hastighed bliver rejsetiden omkring 6 minutter hurtigere end i jernbane-løsningen via Jelling. Letbanen har desuden den fordel, at der undgås en tæt trafikering af Vejle-Herning strækningen, samt at et isoleret togsystem ikke påvirker eller påvirkes af øvrig togtrafik. Linjeføring i Billund Letbanen forløber over parkeringsområdet og forpladsen til Billund lufthavn, svarende til Jelling-løsningen. Herefter fortsætter letbanen nord om lufthavnshotellet og på østsiden af Båstlundsvej, derefter langs Nordmarksvejs nordside frem til fodgængerovergangen ved Legolands hovedindgang. Letbanens linjeføring i Billund Side 2 (4)

12 Dato 7. februar 2014 Linjeføring i Vejle Igennem Vejle by forløber letbanen i et separat tracé i nordsiden af Fredericiavej-Damhaven-Bredstenvej. Den viste linjeføring har taget hensyn til et tidligere planlagt udviklingsområde i Vejle, som letbanen derfor er ført udenom vha. en skarp kurve. Gennem Vejle by Vejle station Bryggen Udviklingsområde Servicecenter Letbanespor Perron til letbane Udviklingsområde Vejanlæg er angivet med hvid Eksempel på areal til placering af servicecenter 0 250m N Miljøpåvirkninger Undervejs mellem Vejle og Billund passeres bl.a. dalområder med blød bund, og der skal etableres en dalbro over Vejle ådal. Linjeføringen passerer enkelte steder fredede områder og beskyttet natur, forhold som bør undersøges nærmere i en senere fase. Konsekvenser for anden trafik I Vejle by er det forudsat, at letbanen lægges i nordsiden af Fredericiavej og Damhaven frem til Boulevarden og videre langs nordsiden af Bredstenvej. Som konsekvens vil vejprofilet for Damhaven og Fredericiavej skulle omlægges. Et selvstændigt letbanetracé vil i princippet ikke påvirke den øvrige trafik. Dog vil letbanens skulle krydse 3 tilstødende veje i Vejle byområde, hvor der i dag er etableret signalreguleringer. Dette vil påvirke den øvrige vejtrafik som vil få en kortere grøn-tid i disse kryds. Side 3 (4)

13 Imellem Vejle og Billund vil der være krydsning af et antal større veje, og der er i den sammenhæng forudsat etableret i alt 6 vejbroer og 6 helbom anlæg. På lufthavnens terminalområde vil krydsning af mindre veje og 4 interne parkerings- og serviceveje forudsættes at ske med halvbom anlæg. Til forskel fra jernbaneløsningen er letbaneløsningen enkeltsporet i lufthavnsområdet, og banearealet indhegnes ikke. Krydsninger af veje og fodgængerfelter i området sker ved hjælp af gadesignaler. Side 4 (4)

14 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 5: Jernbane Jelling-Billund Lufthavn-Give Dato 7. februar 2014 En variation af Jelling-løsningen er at kombinere en stikbane fra Jelling til Billund med en ca. 15 km ny banestrækning fra Billund Lufthavn til Give. Denne linjeføring giver ikke mulighed for en station ved Billund by eller ved Legoland. Nøgledata for løsningen er: Der er ikke regnet drifts- og samfundsøkonomi for denne løsning. De høje anlægsomkostninger kombineret med det relativt beskedne pas- Side 1 (3)

15 sagerpotentiale gør dog, at der er tale om en ringere løsning end Jelling-løsningen ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dato 7. februar 2014 Togbetjening og kapacitet Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer ad den eksisterende bane og to tog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. I dette forslag videreføres hvert andet tog fra Billund til Herning. Der bliver således ligeledes to tog i timen mellem Vejle og Herning, hvoraf det ene kører via Billund Lufthavn. Banen har som udgangspunkt kun stop i Billund Lufthavn af anlægstekniske årsager. Når banen skal nordover mod Herning er det ikke muligt at dreje banen ind, så den samtidig kan betjene Legoland og Billund by. En omvej omkring Billund Lufthavn medfører godt 20 minutters forlænget rejsetid for rejsende mellem Vejle og Herning, så opretholdelse af tog på den eksisterende strækning, som ikke kører til Billund Lufthavn, er nødvendig. Den tætte trafikering af Vejle-Herning-strækningen betyder, at kapaciteten udnyttes til grænsen med større risiko for forsinkelser til følge. Det bliver nødvendigt at krydse tog fra hver retning i Give, samt på en ny krydsningsstation et sted mellem Herning og Kølkær. Desuden er det nødvendigt at indlægge et forlænget ophold i Billund Lufthavn på 9 minutter for tog til Herning i den ene retning, for at få køreplanen på den enkeltsporede bane til at gå op. Side 2 (3)

16 Miljøpåvirkninger Der er ikke undersøgt miljøpåvirkninger for strækningen Billund-Give. Men den skitserede linjeføring forløber ikke gennem større fredede eller Natura 2000 områder undervejs. Side 3 (3)

17 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 6: Jernbane Gadbjerg-Billund Dato 7. februar 2014 Gadbjerg-løsningen er en lidt kortere og dermed billigere variant af Jelling-løsningen. Længden af den ny bane bliver 13 km mellem Gadbjerg og Billund Lufthavn. Der forudsættes forlængelse til Billund ved Legoland, svarende til de mulige stationsplaceringer i Jellingløsningen. Nøgledata for løsningen er: Jernbane enkeltsporet 120 km/t Vejle-Billund lufthavn Vejle-Billund Nord Længde af ny bane 13 km 15 km Rejsetid Vejle-Billund 32 minutter ca. 36 min Anlægsoverslag, indledende overslag Passagerpotentiale (rejsende pr. år) ca. 0,6 mia. kr. ca. 0,7 mia. kr. 0,5 mio. ca. 0,8-1,0 mio. Side 1 (2)

18 Der er ikke regnet drifts- og samfundsøkonomi for denne løsning, da løsningen blev forhåndsfravalgt i Trafikstyrelsens forundersøgelse i 2012 som følge af den længere rejsetid, og da den belaster den enkeltsporede bane mellem Vejle og Herning med tæt trafik over en længere strækning. Togbetjening og kapacitet Som i Jelling-løsningen standses i Billund Lufthavn og ved Legoland med 1-2 tog i timen. Se nærmere i faktaarket for Jelling-løsningen. Rejsetiden Vejle-Billund bliver ca. 3 minutter længere i Gadbjergløsningen end i Jelling-løsningen. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning-Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Gadbjerg og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Kapaciteten på den enkeltsporede Vejle-Herning bane bliver belastet relativt mest i Gadbjerg-løsningen sammenlignet med de andre muligheder, bl.a. som følge af en ekstra krydsning, og vurderes sammen med den længere rejsetid som en ringere trafikal løsning end Jellingløsningen. Tilslutningen af banen til Billund i Gadbjerg, vil medføre at kapaciteten udnyttes fuldt ud på den enkeltsporede strækning mellem Vejle og Gadbjerg, og vil påvirke muligheden for opkoblingen til hovedbanenettet. Passagertallet forventes at være lidt lavere end i Jelling-løsningen, pga. den længere rejsetid via Gadbjerg. Milljøpåvirkninger Der er ikke undersøgt miljøpåvirkninger for strækningen Billund- Gadbjerg. Linjeføringen skærer ikke gennem større fredede eller Natura 2000-områder undervejs. Side 2 (2)

19 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Journal TS Dato 5. februar 2014 Faktaark 7: Forhåndsfravalg af forlængelser fra Billund via Grindsted mod Esbjerg Oversigt over forlængelser mod vest og sydvest Det er i forundersøgelsen af banebetjening af Billund vurderet, at forlængelser mod Esbjerg har et beskedent passagerpotentiale. Forlængelser mod Esbjerg er derfor fravalgt på forhånd af omkostningsmæssige og passagermæssige grunde, og der er ikke regnet drifts- eller samfundsøkonomi for disse løsninger. Side 1 (3)

20 Forlængelser til Grindsted Banen fra Billund kan forlænges til Grindsted ved at etablere ca. 13 km ny bane mellem Billund og Grindsted. Forlængelsen vil koste ca. 300 mio. kr., for både jernbaneløsningen og letbaneløsningen. Journal TS Dato 5. februar 2014 En forlængelse af jernbanen til Grindsted vil give ca ekstra årlige rejser ift. en bane fra Jelling til Billund by, som ventes at kunne få ca. 1 mio. årlige rejser. En forlængelse af letbanen vil give ca ekstra årlige rejser samlet set, men et passagerfrafald på ca årlige passagerer for stationen i Billund i forhold til, hvis letbanen ikke forlænges mod vest. Årsagen er, at en forlængelse vil betyde, at det ikke vil være muligt at placere stationen ved Legolands hovedindgang. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Fra Billund til Grindsted og videre til Bramming (og Esbjerg) Forlængelse mod Esbjerg er overordnet set meget dyr i forhold til det meget beskedne passagergrundlag for en sådan løsning. Denne løsning består i at forlænge jernbanen fra Billund til Grindsted, og derefter anvende den eksisterende (men lukkede) godsjernbane mellem Grindsted og Bramming. Denne er imidlertid i så dårlig stand, at det ville kræve noget nær en nybygning, hvis banen skulle genåbnes og bruges til passagertog. Der er ikke udarbejdet anlægsoverslag herfor, men en indledende vurdering anslår omkostninger i omegnen af 1-1,5 mia. kr. Passagermæssigt vil etableringen af en gennemgående bane fra Vejle/Jelling til Billund-Grindsted-Bramming-Esbjerg kunne opnå i omegnen af 1,4 mio. rejser om året. Det er ca mere end en bane fra Vejle/Jelling til Billund by. Der er således tale om et beskedent ekstra passagerpotentiale på trods af, at der anlægges en gennemgående bane fra Jelling til Esbjerg. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Fra Grindsted til Varde - Esbjerg Muligheden for en forlængelse til Esbjerg via Varde vurderes ikke at være en realistisk løsning. Side 2 (3)

21 En linjeføring mod Esbjerg via en ny bane fra Grindsted over Varde, kan ikke kombineres med jernbaneløsningen fra Jelling til Billund og Grindsted. Det vurderes at indebære alt for store risici for regulariteten, hvis de to enkeltsporede jernbaner Jelling-Vejle og Esbjerg-Varde bindes sammen i et system. Journal TS Dato 5. februar 2014 Det er heller ikke meningsfuldt at se løsningen i sammenhæng med letbanen fra Vejle. Denne løsning består i at forlænge letbanen og tilslutte til den eksisterende bane nord for Varde, hvilket vil kræve materiel der ikke er standard på markedet i dag (diesel-letbanemateriel). Side 3 (3)

22 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Dato 7. februar 2014 Fakta ark 8: Trafikale forhold Vejle Jelling Karakteristik af banen Banen mellem Vejle og Herning er enkeltsporet. Mellem Vejle og Jelling har banen et bugtet forløb og lav hastighed. Der er derfor særligt på denne del af strækningen begrænset kapacitet. Den eneste mulighed for at krydse tog mellem Vejle og Jelling i dag er Grejsdal (Ges), hvor der ikke udveksles passagerer. Ved krydsning øges køretiden for de tog, der standses. På Vejle Sygehus station (trinbræt) (Vjs) er der ikke mulighed for at krydse tog. Mellem Vejle og Vejle Sygehus er hastigheden 60 km/t. Fra Vejle sygehus og næsten helt til Jelling er hastigheden 70 km/t. Herefter er hastigheden 100 km/t, og videre vest for Jelling 110 km/t. køretiderne mellem Vejle og Jelling er i dag minutter med stop ved Vejle Sygehus og 13 minutter når der køres direkte. Med disse køretider er det muligt at opnå halvtimesdrift mellem Vejle og Jelling, uden at anvende Side 1 (4)

23 krydsningsstationen i Grejsdalen. Dette forudsætter, at der er kapacitet på Vejle station, hvilket tilvejebringes med Vejle Fjord broen. Dato 7. februar 2014 Betjening i dag og i fremtiden I dag betjenes banen mellem Vejle og Herning af ét tog pr. time i hver retning i dagtimerne. Hvert andet af disse tog indgår i IC-trafikken og kører Struer-Herning-København uden skift undervejs. Banen betjenes desuden af enkelte supplerende myldretidstog. Betjeningen af en bane mod Billund fra Jelling, samt betjening mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved ét tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og ét til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med ét tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. Den betjening der giver den mest robuste trafikafvikling givet kapaciteten i Grejsdalen er et tog i timen til Billund og et tog i timen til Herning. Dette er dog næppe tilstrækkelig betjening til en lufthavnsbane. Hvis der skal køre to tog i timen til Billund, samtidig med et til Herning (dvs. tre tog i timen fra Vejle til Jelling), og uden at de deles og samles i Jelling, så forudsættes der krydsning i Grejsdal. Dette medfører en forlængelse af rejsetiden i den ene retning. Samtidig medfører denne løsning også, at der ikke vil være mulighed for evt. at etablere direkte IC-tog mellem København og Herning. Dette skyldes, at køreplanen er meget stram og ikke tillader en ekstra standsning i forbindelse med krydsningen. Denne løsning vil opbruge kapaciteten på strækningen mellem Vejle og Jelling, hvilket betyder, at trafikafviklingen bliver meget sårbar. Køreplanseksempel: 3 tog i timen Vejle-Jelling 3 tog i timen Vejle ank. Jelling afg afg. Jelling ank Billund Lufthavn v/legoland Side 2 (4)

24 Muligheder for flere tog gennem Grejsdalen Dato 7. februar 2014 Der er flere muligheder for at opretholde den i Togfonden forudsatte betjening af Herning med to tog i timen og samtidig have halvtimesdrift til Billund. Deling/samling En mulighed er, at togene deles og samles i Jelling. Dvs. der kører to tog i timen fra Vejle til Jelling, som her deles, så halvdelen af togstammen fortsætter mod Billund, den anden mod Herning. Dette vil give to tog i timen til Billund og to til Herning. Deling og samling af tog forlænger dog rejsetiden med ca. 4-5 minutter og forudsætter endvidere at det togmateriel der anvendes til betjening af Vejle- Herning og Vejle-Billund muliggør sammenkobling. Køreplanseksempel: 2 tog i timen til både Billund og Herning, der deles/samles i Jelling 2 tog i timen (Deles/samles i Jelling) Vejle ank. Jelling afg afg. Jelling ank Billund Lufthavn v/legoland Udbygning til dobbeltspor gennem Grejsdal En anden mulighed for at køre to tog til Billund og to til Herning i timen er at udbygge til dobbeltspor mellem Vejle og Jelling gennem Grejsdalen. Det vil så ikke være nødvendigt at dele og samle tog i Jelling, køreplanen vil være mere robust og rejsetiden til Billund forbedres lidt. Omkostningerne samt mulige tekniske løsninger for anlæg af ekstra spor gennem Grejsdalen er ikke undersøgt. Køreplanseksempel: Dobbeltspor mellem Vejle og Jelling 4 tog i timen, dobbeltspor mellem Vejle og Jelling Mod Herning Mod Billund Fra Billund Fra Herning Vejle Jelling Billund Lufthavn v/legoland Udbygning med ekstra krydsningsstation For at der kan køre 4 tog i timen på den enkeltsporede strækning er det nødvendigt at have 2 krydsningsstationer imellem Vejle og Jelling, hvoraf Grejsdal er den ene. En løsning er derfor at etablere en ny tek- Side 3 (4)

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Nye letbaneprojekter fra København mod Ring 3

Nye letbaneprojekter fra København mod Ring 3 TEMA: LETBANER Nyheder & Debat om Transport, Logistik & Infrastruktur U G E 8/2014 Trafikknudepunkt i Strasbourg Nye letbaneprojekter fra København mod Ring 3 En ny rapport omtaler bl.a. nye trafikale

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Appendix 1 til bilag 2: Kort over linieføringer og løsninger

Appendix 1 til bilag 2: Kort over linieføringer og løsninger Københavns Kommune Planredegørelse for den kollektive trafik NIRAS/Rambøll/Nyvig Appendix 1 til bilag 2: Kort over linieføringer og løsninger Side 2. Metroring via Frederiksberg station 3. Metroring via

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn. Marts 2014

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn. Marts 2014 Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn Marts 2014 Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn 4. Analyse af

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest METROAFGRENING NORD - VEST Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2008 2 Metroafgrening Nord - Vest Udgivet af Københavns Kommune Økonomiforvaltning Februar 2008 Udarbejdet

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

BANESTRATEGISKE PRINCIPPER

BANESTRATEGISKE PRINCIPPER Oplæg til regionens drøftelser om BANESTRATEGISKE PRINCIPPER Region Syddanmark Juni 2015 Projektnummer: 1011905 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: HBA/EMJ MEH AHK Kontaktperson: Anders H Kaas

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark

Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark Screening af linjeføringer for timemodellen og Marts 2011 Forsidefoto: Bombardier 3 Screening af linjeføringer for timemodellen og Indhold Indhold Indhold 3 Indledning

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forbedringer af infrastrukturen. Østjylland / Sydøstjylland. frem mod år 2050

Forbedringer af infrastrukturen. Østjylland / Sydøstjylland. frem mod år 2050 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 116 Offentligt Forbedringer af infrastrukturen Østjylland / Sydøstjylland frem mod år 2050 En alternativ skitse med muligheder set fra en overordnet vinkel I

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t

Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t Hastighedsopgradering af BDK Regionalbaner til 160 km/t "Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet" Leif Brandt, COWI Jannik Gellert, BDK 1 Program : Introduktion (Leif Brandt) BDKs krav

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Idéoplæg til letbaneforbindelser i Trekantområdet

Idéoplæg til letbaneforbindelser i Trekantområdet Idéoplæg til letbaneforbindelser i Trekantområdet 1. Baggrund I det nedenstående skal kort redegøres for forholdene omkring projektering og anlæggelse af en mulig letbaneforbindelse mellem Kolding/Vejle

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere