Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1"

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Der etableres en ny ca. 18 km lang enkeltsporet jernbane mellem Jelling og Billund Lufthavn, med fortsættelse som dobbeltsporet bane fra Billund Lufthavn til Billund Nord, vest for Båstlundvej. Nøgledata for løsningen er sammenfattet i tabellen nedenfor. Jernbane 120 km/t Længde af ny bane Rejsetid Vejle-Billund Lufthavn Rejsetid Vejle-Legoland Anlægsoverslag, anslået Vejle-Billund 20 km 29 min 32 min 0,75 mia.kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) ca. 1 mio. Driftsøkonomi -52 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,5 mia. kr. Side 1 (3)

2 Banen tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane, vest for Jelling station. Der bliver etableret stationer langs banen ved Billund Lufthavn og ved Billund Nord. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Togbetjening og kapacitet Der vil køre tog direkte fra Vejle til Jelling af den eksisterende jernbane gennem Grejsdal. For rejsende mellem Billund og Herning vil det være muligt at skifte tog på Jelling station. Rejsetiden mellem Vejle og Billund Lufthavn forventes at være 29 min., og rejsetiden fra Billund Lufthavn til Billund Nord (Legoland) vil være ca. 3 min. Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Station Billund Lufthavn Stationen placeres øst for den østlige af de to fodgængerpassager mellem terminalen og parkeringshuset. Derved opnås kortest mulig gå-afstand mellem stationen og terminalens udgang. Stationen anlægges med dobbeltspor, og der anlægges to 80 m lange perroner. Side 2 (3)

3 Station Billund Nord, placering vest for Båstlundvej Fra lufthavnsterminalens forplads fortsætter banen nord om lufthavnshotellet. Herefter krydser den Båstlundvej og føres langs vestsiden af Båstlundvej til rundkørslen med Nordmarksvej, hvor stationen Billund Nord etableres. Afstanden til Legolands hovedindgang er ca. 500 m. Legoland, hvis arealer grænser op til dette område, kan desuden beslutte at etablere en indgang endnu tættere på Billund Nord. Stationen anlægges med dobbeltspor, som er en fortsættelse af dobbeltsporet fra Billund Lufthavn. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Miljøpåvirkninger Linjeføringen forløber i åbent land, og er ikke i konflikt med Natura 2000 eller fredede områder. Linjeføringen krydser Vandel Bæk, som forløber i et dalområde, omkranset af kuperet terræn på vestsiden af Åst Skov. Det kan vise sig nødvendigt banen krydser dette dalområde vha. en dalbro. Ligeledes skal linjeføringens placering gennem Åst skov tilrettelægges, således at landskabet skånes mest muligt. Konsekvenser for anden trafik Hvor banen krydser de større veje Bredsten Landevej og Lufthavnsvej, er der forudsat etableret broer, mens krydsning af de mindre veje Gammelbyvej, Bredsten Landevej, Nørupvej, Førstballevej og Båstlundvej forudsættes at ske i niveau med bomanlæg. Krydsning i niveau vil afføde ventetid for vejtrafikken i forbindelse med togpassager. Som følge af linjeføringen gennem terminalområdet ved Billund lufthavn vil banen komme til at skære igennem såvel interne veje som parkerings- og fodgængerarealer. Der vil således blive behov for en omlægning af de eksisterende adgangsveje og parkeringspladsforhold, herunder eventuelt nedlæggelse af parkeringspladser samt indhegning af banen på lufthavnens terminalområde. Desuden sker der en omlægning af lufthavnens busholdepladser. Side 3 (3)

4 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 2: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 2 Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Der etableres en ny ca. 18 km lang enkeltsporet jernbane mellem Jelling og Billund Lufthavn, som fortsætter som en dobbeltsporet bane mellem Billund Lufthavn og Billund Nord, øst for Båstlundsvej. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Jernbane 120 km/t Længde af ny bane Rejsetid Vejle-Billund Lufthavn Rejsetid Vejle-Legoland Anlægsoverslag, anslået Vejle-Billund 20 km 29 min 32 min 0,75 mia.kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) ca. 1 mio. Driftsøkonomi -52 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,5 mia. kr. Banen tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane, vest for Jelling station. Der bliver etableret stationer langs banen ved Billund Lufthavn og ved Billund Nord. Side 1 (3)

5 Togbetjening og kapacitet Der vil køre tog direkte fra Vejle til Jelling af den eksisterende jernbane gennem Grejsdal. For rejsende mellem Billund og Herning vil det være muligt at skifte tog på Jelling station. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Rejsetiden mellem Vejle og Billund Lufthavn forventes at være 29 min, og rejsetiden fra Billund Lufthavn til Billund Nord (Legoland) vil være ca. 3 min. Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Station Billund Lufthavn Stationen placeres øst for den østlige af de to fodgængerpassager mellem terminalen og parkeringshuset. Derved opnås kortest mulig gå-afstand mellem stationen og terminalens udgang. Stationen anlægges med dobbeltspor, og der anlægges to 80 m lange perroner. Station Billund Nord, placering øst for Båstlundvej Fra lufthavnsterminalens forplads fortsætter banen med dobbeltspor nord om lufthavnshotellet. Herefter føres banen langs østsiden af Båstlundvej frem til rundkørslen med Nordmarksvej, hvor stationen Billund Nord etableres. Det skal undersøges om det er muligt at få Side 2 (3)

6 plads til dobbeltspor mellem Båstlundvej og hegnet til lufthavnen, eller om hegnet til lufthavnen kan flyttes. Afstanden til Legolands hovedindgang er ca. 450 m. Legoland, hvis arealer grænser op til dette område, kan desuden beslutte at etablere en indgang endnu tættere på Billund Nord. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Med denne stationsplacering opnår man en bedre placering af stationen ift. Legoland og Billund by, end hvis stationen var placeret vest for Båstlundsvej. Desuden undgås krydsninger af Båstlundsvej, hvilket dels gør det lettere for passagererne at komme frem til deres mål uden at skulle over en vej, dels har færre omkostninger til anlæg forbundet med krydsninger af vej, og dertil færre konsekvenser for den øvrige trafik. Miljøpåvirkninger Linjeføringen forløber i åbent land, og er ikke i konflikt med Natura 2000 eller fredede områder. Linjeføringen krydser Vandel Bæk, som forløber i et dalområde, omkranset af kuperet terræn på vestsiden af Åst Skov. Det kan vise sig nødvendigt banen krydser dette dalområde vha. en dalbro. Ligeledes skal linjeføringens placering gennem Åst skov tilrettelægges, således at landskabet skånes mest muligt. Konsekvenser for anden trafik Hvor banen krydser de større veje Bredsten Landevej og Lufthavnsvej, er der forudsat etableret broer, mens krydsning af de mindre veje Gammelbyvej, Bredsten Landevej, Nørupvej og Førstballevej forudsættes at ske i niveau med bomanlæg. Krydsning i niveau vil afføde ventetid for vejtrafikken i forbindelse med togpassager. Som følge af linjeføringen gennem terminalområdet ved Billund lufthavn vil banen komme til at skære igennem såvel interne veje som parkerings- og fodgængerarealer. Der vil således blive behov for en omlægning af de eksisterende adgangsveje og parkeringspladsforhold, herunder eventuelt nedlæggelse af parkeringspladser samt indhegning af banen på lufthavnens terminalområde. Desuden sker der en omlægning af lufthavnens busholdepladser. Side 3 (3)

7 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 3: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 3 Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Der etableres en ny ca. 18 km lang enkeltsporet jernbane mellem Jelling og Billund Lufthavn, som fortsætter som en dobbeltsporet bane mellem Billund Lufthavn og Billund til Legolands hovedindgang. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Jernbane 120 km/t Længde af ny bane Rejsetid Vejle-Billund Lufthavn Rejsetid Vejle-Legoland Anlægsoverslag, anslået Vejle-Billund 20 km 29 min 32 min 0,75 mia.kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) ca. 1 mio. Driftsøkonomi -52 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,5 mia. kr. På trods af, at banen forlænges til Legolands hovedindgang, forventes passagerpotentialet at være omtrent det samme som for de to øvrige Jelling-løsninger. Det skyldes, at der er tale om en forholdsvis kort gåafstand fra Billund Nord til Legolands hovedindgang, og at stationen ved Legolands hovedindgang samtidig er lidt længere væk fra Billund by. Anlægsomkostningerne forventes kun at stige marginalt ved for- Side 1 (3)

8 længelse til Legolands hovedindgang, da der er tale om en meget kort forlængelse. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Banen tilsluttes den eksisterende Vejle-Herning bane, vest for Jelling station. Der bliver etableret stationer langs banen ved Billund Lufthavn og ved Legoland. Togbetjening og kapacitet Der vil køre tog direkte fra Vejle til Jelling af den eksisterende jernbane gennem Grejsdal. For rejsende mellem Billund og Herning vil det være muligt at skifte tog på Jelling station. Rejsetiden mellem Vejle og Billund Lufthavn forventes at være 29 min, og rejsetiden fra Billund Lufthavn til Billund v/legoland vil være ca. 3 min. Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Station Billund Lufthavn Stationen placeres øst for den østlige af de to fodgængerpassager mellem terminalen og parkeringshuset. Derved opnås kortest mulig gå-afstand mellem stationen og terminalens udgang. Stationen anlægges med dobbeltspor, og der anlægges to 80 m lange perroner. Side 2 (3)

9 Station v/ Legoland Fra lufthavnsterminalens forplads fortsætter banen nord om lufthavnshotellet og langs kanten af Billund Krat. Banen krydser Båstlundvej og føres over i en stor bue over marken. Banen krydser Båstlundvej igen tæt ved rundkørslen, forløber langs Nordmarksvej frem til hovedindgangen til Legoland. Banen er om muligt dobbeltsporet hele vejen fra lufthavnen til Legoland. En station ved Legoland kan samtidig betjene besøgende til Lalandia samt flere hoteller, og er desuden i forholdsvis tæt afstand til Billund centrum. Journal TS Dato 7. februar 2014/rjas Miljøpåvirkninger Linjeføringen forløber i åbent land, og er ikke i konflikt med Natura 2000 eller fredede områder. Linjeføringen krydser Vandel Bæk, som forløber i et dalområde, omkranset af kuperet terræn på vestsiden af Åst Skov. Det kan vise sig nødvendigt banen krydser dette dalområde vha. en dalbro. Ligeledes skal linjeføringens placering gennem Åst skov tilrettelægges, således at landskabet skånes mest muligt. Konsekvenser for anden trafik Hvor banen krydser de større veje Bredsten Landevej og Lufthavnsvej, er der forudsat etableret broer, mens krydsning af de mindre veje Gammelbyvej, Bredsten Landevej, Nørupvej, Førstballevej og Båstlundvej forudsættes at ske i niveau med bomanlæg. Krydsning i niveau vil afføde ventetid for vejtrafikken i forbindelse med togpassager. Som følge af linjeføringen gennem terminalområdet ved Billund lufthavn vil banen komme til at skære igennem såvel interne veje som parkerings- og fodgængerarealer. Der vil således blive behov for en omlægning af de eksisterende adgangsveje og parkeringspladsforhold, herunder eventuelt nedlæggelse af parkeringspladser samt indhegning af banen på lufthavnens terminalområde. Desuden sker der en omlægning af lufthavnens busholdepladser. Mellem lufthavnen og Legoland krydser banen Båstlundvej to gange i niveau med bomanlæg. Særligt hvor overkørselsanlægget ligger tæt på rundkørslen kan biler der holder i kø til at komme ind i rundkørslen blive fanget i overkørslen, og sikringen af overkørselsanlægget kan dermed blive forsinket. Ligeledes kan overkørselsanlægget generere en kø som spreder sig ind i rundkørslen, og der er derfor risiko for at rundkørslen bliver blokeret når overkørselsanlægget er sikret. Etablering af stationen ved Legolands hovedindgang vil desuden medføre nedlæggelse af et stort antal parkeringspladser. Side 3 (3)

10 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Dato 7. februar 2014 Faktaark 4: Letbane Vejle-Billund Letbaneløsningen består i anlæg af en elektrificeret letbane til 100 km/t fra Vejle banegård gennem Vejle by til Billund. Nøgledata er sammenfattet i tabellen herunder. Letbane enkeltsporet 100 km/t Vejle-Billund lufthavn Vejle-Legoland Længde af ny bane 28 km 30 km Rejsetid 23 minutter 27 minutter Anlægsoverslag, anslået 1,22 mia. kr. 1,29 mia. kr. Passagerpotentiale (rejsende pr år) 0,6 mio. 1,2 mio. Driftsøkonomi -43 mio. kr./år -40 mio. kr./år Nettonutidsværdi -1,8 mia. kr. -1,7 mia. kr. Linjeføringen på illustrationen forløber langs nordsiden af den eksisterende Bredsten Landevej, rute 28. Fra Bredsten til Billund lufthavn føres den enkeltsporede bane på sydsiden af den nye motortrafikvej for rute 28. Side 1 (4)

11 I Vejle etableres en tosporet letbanestation så tæt på banegårdens perroner som muligt, tæt ved perronundergangen for at få kortest mulige gangafstande. Dato 7. februar 2014 Stop i Billund Lufthavn placeres umiddelbart ved ind- og udgangene til terminalbygningen for at opnå korte gangafstande. Til forskel fra jernbaneløsningen behøver letbanen kun enkeltspor i lufthavnsområdet, og kun én perron på ca. 70 m. I Billund etableres en station ved Legolands hovedindgang. En station ved Legoland kan samtidig betjene besøgende til Lalandia samt flere hoteller, og er desuden i forholdsvis tæt afstand til Billund centrum. Denne station har stor betydning for passagerpotentialet, som fordobles ved at forlænge banen til Legoland. Togtrafik og kapacitet Letbanetogene forudsættes at køre til og fra Billund hver halve time. Som følge af en kortere strækning og en højere gennemsnitlig hastighed bliver rejsetiden omkring 6 minutter hurtigere end i jernbane-løsningen via Jelling. Letbanen har desuden den fordel, at der undgås en tæt trafikering af Vejle-Herning strækningen, samt at et isoleret togsystem ikke påvirker eller påvirkes af øvrig togtrafik. Linjeføring i Billund Letbanen forløber over parkeringsområdet og forpladsen til Billund lufthavn, svarende til Jelling-løsningen. Herefter fortsætter letbanen nord om lufthavnshotellet og på østsiden af Båstlundsvej, derefter langs Nordmarksvejs nordside frem til fodgængerovergangen ved Legolands hovedindgang. Letbanens linjeføring i Billund Side 2 (4)

12 Dato 7. februar 2014 Linjeføring i Vejle Igennem Vejle by forløber letbanen i et separat tracé i nordsiden af Fredericiavej-Damhaven-Bredstenvej. Den viste linjeføring har taget hensyn til et tidligere planlagt udviklingsområde i Vejle, som letbanen derfor er ført udenom vha. en skarp kurve. Gennem Vejle by Vejle station Bryggen Udviklingsområde Servicecenter Letbanespor Perron til letbane Udviklingsområde Vejanlæg er angivet med hvid Eksempel på areal til placering af servicecenter 0 250m N Miljøpåvirkninger Undervejs mellem Vejle og Billund passeres bl.a. dalområder med blød bund, og der skal etableres en dalbro over Vejle ådal. Linjeføringen passerer enkelte steder fredede områder og beskyttet natur, forhold som bør undersøges nærmere i en senere fase. Konsekvenser for anden trafik I Vejle by er det forudsat, at letbanen lægges i nordsiden af Fredericiavej og Damhaven frem til Boulevarden og videre langs nordsiden af Bredstenvej. Som konsekvens vil vejprofilet for Damhaven og Fredericiavej skulle omlægges. Et selvstændigt letbanetracé vil i princippet ikke påvirke den øvrige trafik. Dog vil letbanens skulle krydse 3 tilstødende veje i Vejle byområde, hvor der i dag er etableret signalreguleringer. Dette vil påvirke den øvrige vejtrafik som vil få en kortere grøn-tid i disse kryds. Side 3 (4)

13 Imellem Vejle og Billund vil der være krydsning af et antal større veje, og der er i den sammenhæng forudsat etableret i alt 6 vejbroer og 6 helbom anlæg. På lufthavnens terminalområde vil krydsning af mindre veje og 4 interne parkerings- og serviceveje forudsættes at ske med halvbom anlæg. Til forskel fra jernbaneløsningen er letbaneløsningen enkeltsporet i lufthavnsområdet, og banearealet indhegnes ikke. Krydsninger af veje og fodgængerfelter i området sker ved hjælp af gadesignaler. Side 4 (4)

14 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 5: Jernbane Jelling-Billund Lufthavn-Give Dato 7. februar 2014 En variation af Jelling-løsningen er at kombinere en stikbane fra Jelling til Billund med en ca. 15 km ny banestrækning fra Billund Lufthavn til Give. Denne linjeføring giver ikke mulighed for en station ved Billund by eller ved Legoland. Nøgledata for løsningen er: Der er ikke regnet drifts- og samfundsøkonomi for denne løsning. De høje anlægsomkostninger kombineret med det relativt beskedne pas- Side 1 (3)

15 sagerpotentiale gør dog, at der er tale om en ringere løsning end Jelling-løsningen ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dato 7. februar 2014 Togbetjening og kapacitet Mellem Vejle og Jelling kører togene til Billund på den eksisterende bane Vejle-Herning. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer ad den eksisterende bane og to tog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. I dette forslag videreføres hvert andet tog fra Billund til Herning. Der bliver således ligeledes to tog i timen mellem Vejle og Herning, hvoraf det ene kører via Billund Lufthavn. Banen har som udgangspunkt kun stop i Billund Lufthavn af anlægstekniske årsager. Når banen skal nordover mod Herning er det ikke muligt at dreje banen ind, så den samtidig kan betjene Legoland og Billund by. En omvej omkring Billund Lufthavn medfører godt 20 minutters forlænget rejsetid for rejsende mellem Vejle og Herning, så opretholdelse af tog på den eksisterende strækning, som ikke kører til Billund Lufthavn, er nødvendig. Den tætte trafikering af Vejle-Herning-strækningen betyder, at kapaciteten udnyttes til grænsen med større risiko for forsinkelser til følge. Det bliver nødvendigt at krydse tog fra hver retning i Give, samt på en ny krydsningsstation et sted mellem Herning og Kølkær. Desuden er det nødvendigt at indlægge et forlænget ophold i Billund Lufthavn på 9 minutter for tog til Herning i den ene retning, for at få køreplanen på den enkeltsporede bane til at gå op. Side 2 (3)

16 Miljøpåvirkninger Der er ikke undersøgt miljøpåvirkninger for strækningen Billund-Give. Men den skitserede linjeføring forløber ikke gennem større fredede eller Natura 2000 områder undervejs. Side 3 (3)

17 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Faktaark 6: Jernbane Gadbjerg-Billund Dato 7. februar 2014 Gadbjerg-løsningen er en lidt kortere og dermed billigere variant af Jelling-løsningen. Længden af den ny bane bliver 13 km mellem Gadbjerg og Billund Lufthavn. Der forudsættes forlængelse til Billund ved Legoland, svarende til de mulige stationsplaceringer i Jellingløsningen. Nøgledata for løsningen er: Jernbane enkeltsporet 120 km/t Vejle-Billund lufthavn Vejle-Billund Nord Længde af ny bane 13 km 15 km Rejsetid Vejle-Billund 32 minutter ca. 36 min Anlægsoverslag, indledende overslag Passagerpotentiale (rejsende pr. år) ca. 0,6 mia. kr. ca. 0,7 mia. kr. 0,5 mio. ca. 0,8-1,0 mio. Side 1 (2)

18 Der er ikke regnet drifts- og samfundsøkonomi for denne løsning, da løsningen blev forhåndsfravalgt i Trafikstyrelsens forundersøgelse i 2012 som følge af den længere rejsetid, og da den belaster den enkeltsporede bane mellem Vejle og Herning med tæt trafik over en længere strækning. Togbetjening og kapacitet Som i Jelling-løsningen standses i Billund Lufthavn og ved Legoland med 1-2 tog i timen. Se nærmere i faktaarket for Jelling-løsningen. Rejsetiden Vejle-Billund bliver ca. 3 minutter længere i Gadbjergløsningen end i Jelling-løsningen. Betjeningen af banen mod Billund samt mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved et tog i timen fra Vejle mod Herning-Struer og et til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med et tog i timen mellem Gadbjerg og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. De kapacitetsmæssige og trafikale forhold i Grejsdalen herunder mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten behandles i fakta-ark 8: Trafikale forhold Vejle-Jelling. Kapaciteten på den enkeltsporede Vejle-Herning bane bliver belastet relativt mest i Gadbjerg-løsningen sammenlignet med de andre muligheder, bl.a. som følge af en ekstra krydsning, og vurderes sammen med den længere rejsetid som en ringere trafikal løsning end Jellingløsningen. Tilslutningen af banen til Billund i Gadbjerg, vil medføre at kapaciteten udnyttes fuldt ud på den enkeltsporede strækning mellem Vejle og Gadbjerg, og vil påvirke muligheden for opkoblingen til hovedbanenettet. Passagertallet forventes at være lidt lavere end i Jelling-løsningen, pga. den længere rejsetid via Gadbjerg. Milljøpåvirkninger Der er ikke undersøgt miljøpåvirkninger for strækningen Billund- Gadbjerg. Linjeføringen skærer ikke gennem større fredede eller Natura 2000-områder undervejs. Side 2 (2)

19 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Journal TS Dato 5. februar 2014 Faktaark 7: Forhåndsfravalg af forlængelser fra Billund via Grindsted mod Esbjerg Oversigt over forlængelser mod vest og sydvest Det er i forundersøgelsen af banebetjening af Billund vurderet, at forlængelser mod Esbjerg har et beskedent passagerpotentiale. Forlængelser mod Esbjerg er derfor fravalgt på forhånd af omkostningsmæssige og passagermæssige grunde, og der er ikke regnet drifts- eller samfundsøkonomi for disse løsninger. Side 1 (3)

20 Forlængelser til Grindsted Banen fra Billund kan forlænges til Grindsted ved at etablere ca. 13 km ny bane mellem Billund og Grindsted. Forlængelsen vil koste ca. 300 mio. kr., for både jernbaneløsningen og letbaneløsningen. Journal TS Dato 5. februar 2014 En forlængelse af jernbanen til Grindsted vil give ca ekstra årlige rejser ift. en bane fra Jelling til Billund by, som ventes at kunne få ca. 1 mio. årlige rejser. En forlængelse af letbanen vil give ca ekstra årlige rejser samlet set, men et passagerfrafald på ca årlige passagerer for stationen i Billund i forhold til, hvis letbanen ikke forlænges mod vest. Årsagen er, at en forlængelse vil betyde, at det ikke vil være muligt at placere stationen ved Legolands hovedindgang. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Fra Billund til Grindsted og videre til Bramming (og Esbjerg) Forlængelse mod Esbjerg er overordnet set meget dyr i forhold til det meget beskedne passagergrundlag for en sådan løsning. Denne løsning består i at forlænge jernbanen fra Billund til Grindsted, og derefter anvende den eksisterende (men lukkede) godsjernbane mellem Grindsted og Bramming. Denne er imidlertid i så dårlig stand, at det ville kræve noget nær en nybygning, hvis banen skulle genåbnes og bruges til passagertog. Der er ikke udarbejdet anlægsoverslag herfor, men en indledende vurdering anslår omkostninger i omegnen af 1-1,5 mia. kr. Passagermæssigt vil etableringen af en gennemgående bane fra Vejle/Jelling til Billund-Grindsted-Bramming-Esbjerg kunne opnå i omegnen af 1,4 mio. rejser om året. Det er ca mere end en bane fra Vejle/Jelling til Billund by. Der er således tale om et beskedent ekstra passagerpotentiale på trods af, at der anlægges en gennemgående bane fra Jelling til Esbjerg. Nøgledata er sammenfattet i nedenstående tabel. Fra Grindsted til Varde - Esbjerg Muligheden for en forlængelse til Esbjerg via Varde vurderes ikke at være en realistisk løsning. Side 2 (3)

21 En linjeføring mod Esbjerg via en ny bane fra Grindsted over Varde, kan ikke kombineres med jernbaneløsningen fra Jelling til Billund og Grindsted. Det vurderes at indebære alt for store risici for regulariteten, hvis de to enkeltsporede jernbaner Jelling-Vejle og Esbjerg-Varde bindes sammen i et system. Journal TS Dato 5. februar 2014 Det er heller ikke meningsfuldt at se løsningen i sammenhæng med letbanen fra Vejle. Denne løsning består i at forlænge letbanen og tilslutte til den eksisterende bane nord for Varde, hvilket vil kræve materiel der ikke er standard på markedet i dag (diesel-letbanemateriel). Side 3 (3)

22 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Dato 7. februar 2014 Fakta ark 8: Trafikale forhold Vejle Jelling Karakteristik af banen Banen mellem Vejle og Herning er enkeltsporet. Mellem Vejle og Jelling har banen et bugtet forløb og lav hastighed. Der er derfor særligt på denne del af strækningen begrænset kapacitet. Den eneste mulighed for at krydse tog mellem Vejle og Jelling i dag er Grejsdal (Ges), hvor der ikke udveksles passagerer. Ved krydsning øges køretiden for de tog, der standses. På Vejle Sygehus station (trinbræt) (Vjs) er der ikke mulighed for at krydse tog. Mellem Vejle og Vejle Sygehus er hastigheden 60 km/t. Fra Vejle sygehus og næsten helt til Jelling er hastigheden 70 km/t. Herefter er hastigheden 100 km/t, og videre vest for Jelling 110 km/t. køretiderne mellem Vejle og Jelling er i dag minutter med stop ved Vejle Sygehus og 13 minutter når der køres direkte. Med disse køretider er det muligt at opnå halvtimesdrift mellem Vejle og Jelling, uden at anvende Side 1 (4)

23 krydsningsstationen i Grejsdalen. Dette forudsætter, at der er kapacitet på Vejle station, hvilket tilvejebringes med Vejle Fjord broen. Dato 7. februar 2014 Betjening i dag og i fremtiden I dag betjenes banen mellem Vejle og Herning af ét tog pr. time i hver retning i dagtimerne. Hvert andet af disse tog indgår i IC-trafikken og kører Struer-Herning-København uden skift undervejs. Banen betjenes desuden af enkelte supplerende myldretidstog. Betjeningen af en bane mod Billund fra Jelling, samt betjening mod Herning forventes af hensyn til kapaciteten i Grejsdalen mellem Vejle og Jelling at skulle ske ved ét tog i timen fra Vejle mod Herning- Struer og ét til to dieseltog i timen fra Vejle mod Billund Lufthavn. Et driftsoplæg med ét tog i timen mellem Jelling og Herning vil være mindre end køreplansoplægget i rapporten om Togfonden DK, hvor der er forudsat to tog i timen. Omvendt har rapporten ikke taget højde for en bane til Billund. Den betjening der giver den mest robuste trafikafvikling givet kapaciteten i Grejsdalen er et tog i timen til Billund og et tog i timen til Herning. Dette er dog næppe tilstrækkelig betjening til en lufthavnsbane. Hvis der skal køre to tog i timen til Billund, samtidig med et til Herning (dvs. tre tog i timen fra Vejle til Jelling), og uden at de deles og samles i Jelling, så forudsættes der krydsning i Grejsdal. Dette medfører en forlængelse af rejsetiden i den ene retning. Samtidig medfører denne løsning også, at der ikke vil være mulighed for evt. at etablere direkte IC-tog mellem København og Herning. Dette skyldes, at køreplanen er meget stram og ikke tillader en ekstra standsning i forbindelse med krydsningen. Denne løsning vil opbruge kapaciteten på strækningen mellem Vejle og Jelling, hvilket betyder, at trafikafviklingen bliver meget sårbar. Køreplanseksempel: 3 tog i timen Vejle-Jelling 3 tog i timen Vejle ank. Jelling afg afg. Jelling ank Billund Lufthavn v/legoland Side 2 (4)

24 Muligheder for flere tog gennem Grejsdalen Dato 7. februar 2014 Der er flere muligheder for at opretholde den i Togfonden forudsatte betjening af Herning med to tog i timen og samtidig have halvtimesdrift til Billund. Deling/samling En mulighed er, at togene deles og samles i Jelling. Dvs. der kører to tog i timen fra Vejle til Jelling, som her deles, så halvdelen af togstammen fortsætter mod Billund, den anden mod Herning. Dette vil give to tog i timen til Billund og to til Herning. Deling og samling af tog forlænger dog rejsetiden med ca. 4-5 minutter og forudsætter endvidere at det togmateriel der anvendes til betjening af Vejle- Herning og Vejle-Billund muliggør sammenkobling. Køreplanseksempel: 2 tog i timen til både Billund og Herning, der deles/samles i Jelling 2 tog i timen (Deles/samles i Jelling) Vejle ank. Jelling afg afg. Jelling ank Billund Lufthavn v/legoland Udbygning til dobbeltspor gennem Grejsdal En anden mulighed for at køre to tog til Billund og to til Herning i timen er at udbygge til dobbeltspor mellem Vejle og Jelling gennem Grejsdalen. Det vil så ikke være nødvendigt at dele og samle tog i Jelling, køreplanen vil være mere robust og rejsetiden til Billund forbedres lidt. Omkostningerne samt mulige tekniske løsninger for anlæg af ekstra spor gennem Grejsdalen er ikke undersøgt. Køreplanseksempel: Dobbeltspor mellem Vejle og Jelling 4 tog i timen, dobbeltspor mellem Vejle og Jelling Mod Herning Mod Billund Fra Billund Fra Herning Vejle Jelling Billund Lufthavn v/legoland Udbygning med ekstra krydsningsstation For at der kan køre 4 tog i timen på den enkeltsporede strækning er det nødvendigt at have 2 krydsningsstationer imellem Vejle og Jelling, hvoraf Grejsdal er den ene. En løsning er derfor at etablere en ny tek- Side 3 (4)

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Bilag 1 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Linjeføring og anlægsoverslag, fase 1

Bilag 1 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Linjeføring og anlægsoverslag, fase 1 Opgavebeskrivelse Bilag 1 Ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Linjeføring og anlægsoverslag, fase 1 01.07.2014 2 Indhold Indhold 1 Opgavebeskrivelse 3 1.1 Del 1. Analyse af linjeførings- og tilslutningsmuligheder

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Ny bane til Billund

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Ny bane til Billund Høringsnotat - Idéfasehøring Ny bane til Billund Høringsnotat Ny bane til Billund Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Forsidebilledet af Legotoget er indsat med Legolands tilladelse.

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd

En ny jernbane Aarhus-Randers Syd Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 373 Offentligt En ny jernbane Aarhus-Randers Syd 1,6 mia.kr. billigere end Banedanmarks billigste forslag samfundsøkonomisk billigere end at opgradere

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsens

Trafik- og Byggestyrelsens Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference Nye vejregelhåndbøger om letbane på strækninger og standsningssteder Mogens Møller mm@viatrafik.dk 1 Letbanehåndbøger Formålet med letbanehåndbøgerne er

Læs mere

Foretræde for Transportudvalget den 27. februar 2014 vedr. opgradering af banestrækning og genåbning af standsningssted

Foretræde for Transportudvalget den 27. februar 2014 vedr. opgradering af banestrækning og genåbning af standsningssted HOLSTEBRO KOMMUNE Side 1/1 1 Rådhuset 7500 Holstebro Dato: 20-02-2014 Til Sagsnr.: 00.01.00-G01-1-14 Henv. til: Anette S. Madsen Sekretariatet Direkte tlf.: 9611 7003 Afdeling tlf.:9611 7500 Kommunen@Holstebro.dk

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

VVM-redegørelse Høringsudgave Ny bane til Billund

VVM-redegørelse Høringsudgave Ny bane til Billund VVM-redegørelse Høringsudgave Ny bane til Billund Januar 2018 Projektet Ny bane til Billund er nu i høring. Høringen slutter den 11. marts 2018. Høringssvar kan indsendes på nybanebillund@bane.dk Læs mere

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014

JELLING LOKALRÅD. Banedanmark.dk. banebetjeningbillund@bane.dk. Jelling, den 4. november 2014 Banedanmark.dk banebetjeningbillund@bane.dk Jelling, den 4. november 2014 Vedr. Idefasehøring i forbindelse med ny bane til Billund Lufthavn Med henvisning til Banedanmarks annonce i Jelling Ugeavis den

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

33. Holstebro - Vejle

33. Holstebro - Vejle TB (V) 475-7 Strækningshastighed: Holstebro - Vejle 0 km/t 08.0.006 3849 Fra Struer strækning 3 Pladsen Holstebro (Ho) km 0,0 overgangsstation D9 ubetinget skift C arbejdende tog 3 H Ovk 3 km 0,3 km 0,6

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt.

Med åbningen af Øresundsforbindelsen den 1. juli 2000 forværres problemerne betydeligt. i:\november 99\kbh-hovedbane-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 25. november 1999 RESUMÈ KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD HELHEDSLØSNING Allerede i dag er kapaciteten på Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

a. Hvorledes forholder Borgmesteren sig til disse elementer af høringssvarene

a. Hvorledes forholder Borgmesteren sig til disse elementer af høringssvarene Besvarelse af 10-dages forespørgsel vedr. lufthavnsbetjening i Aarhus Hermed fremsendes svar på 10-dags forespørgsel stillet af Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti til Borgmesteren d.

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Cityringen, trafikale analyser. Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S Erik Mørck Jacobsen, Atkins Danmark A/S Klavs Hestbek Lund, Metroselskabet I/S

Cityringen, trafikale analyser. Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S Erik Mørck Jacobsen, Atkins Danmark A/S Klavs Hestbek Lund, Metroselskabet I/S Cityringen, trafikale analyser Anders H. Kaas, Atkins Danmark A/S Erik Mørck Jacobsen, Atkins Danmark A/S Klavs Hestbek Lund, Metroselskabet I/S Baggrund og formål I I 2002 igangsatte Staten samt København

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen

Svendborgbanen Halvtimesdrift Svendborgbanen Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 104 Offentligt Halvtimesdrift 2 tog i timen på Transport- og Bygningsministeriet har anmodet DSB om et oplæg på ½-times drift på Formålet er at

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet

Strategisk analyse af elektrificering af banenettet Strategisk analyse af elektrificering af banenettet - Hovedkonklusioner INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Resumé 3 02 Baggrund for analysen om elektrificering 6 03 Hvad indebærer elektrificering? 8 3.1 Fordele og

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Oplæg til Syddansk banestrategi

Oplæg til Syddansk banestrategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 10. november Ole Sørensen Nyt standsningssted i Thorsager

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 10. november Ole Sørensen Nyt standsningssted i Thorsager Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. november 2015 1-70-3-15 Ole Sørensen os@midttrafik.dk 20 51 70 46 Nyt standsningssted i Thorsager Nærværende notat er udarbejdet som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere