PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV kr. Utilfredsstillende rejsearrangement navnlig pga. næsten 7 timers forsinket hjemkomst. 600 euro pr. person i henhold til EU s regler for området vedr. flyforsinkelser. SAGEN INDBRAGT 19. november 2010 ****************************** Ankenævnets afgørelse Klagerens krav i henhold til EF-forordning 261/2004 afvises fra realitetsbehandling i Ankenævnet. Bureauet skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 400 kr. til klageren. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 9. september 2010 en rejse for 2 personer til Alcudia, Mallorca, for perioden fra lørdag den 18. september til lørdag den 25. september 2010 med indkvartering i dobbeltværelse på Club Hotel Tonga. Med all inklusive-pension. Klageren har på klageskemaet anført følgende klagepunkter: 1. Forsinkelse i hjemkomsten på næsten 7 timer 2. Ved check in fik vi oplyst en forsinkelse på ca 1 timer, men efterfølgende var der overhovedet ingen information 3. Ingen kontakt med rejsearrangør/guider efter check in 4. Ingen information på info-skærm efter check in 5. Vi måtte tilbringe natten på en hård bænk uden at vide noget som helst Det fremgår af klagerens bestilling, at afrejsen fra Palma lørdag den 25. september 2010 oprindelig var planlagt til kl Klageren har i mail af 27. september 2010 til bureauet nærmere begrundet sin klage således: Vedr. Booking (2 personer) - planmæssig ank. Billund den kl med faktisk ank. kl Først vil jeg sige tak for en dejlig ferierejse til hotel Tonka på Mallorca. Selve opholdet, området og servicen var vi meget tilfredse med. Som bekendt gik det dog helt galt på hjemrejsen. Her oplevede vi desværre en kæmpe forsinkelse i ankomsten til Billund, på næsten 7 timer! Jeg må sige, at de mange timer vi tilbragte i Palma s lufthavn - uden nogen form for information om årsag og omfang - trækker noget ned i karakterbogen. Klageren gør krav på udbetaling af 600 euro pr. person i henhold til EU s regler for området vedr. flyforsinkelser. Klageren har yderligere begrundet sin klage i mail af 14. juni 2010 til bureauet og i mail af 29. april 2011 til Ankenævnet. Klageren har endvidere fremsendt kopi af sin mailkorrespondance med Statens Luftfartsvæsen og flyselskabet. I mail af 14. oktober 2010 til klageren anfører bureauet bl.a.: Vi beklager den lange ventetid på over 6 timer i Palma lufthavn. Udover heldagsforsinkelsen på ruten mellem Billund og Palma, blev flyet yderligere forsinket pga. en mellemlanding i Wien. En mellemlanding i Wien var nødvendig, idet flyet skulle hente

3 3 ekstra reservedele til flyet. Mellemlandingen i Wien var naturligvis ikke forudsagt og derfor kunne Palma lufthavn ikke holde sig opdateret med den nøjagtige flyvetid fra Palma til Billund. Derfor gik det desværre ud over Jeres hjemrejse. Bureauet kan ikke kompensere på en hjemrejseforsinkelse. Klageren kontaktede Statens Luftfartsvæsen, der oplyste, at klageren i henhold til EF-forordning 261/2004 skulle rette sit krav til det luftfartsselskab, der skulle udføre flyvningen, og såfremt klageren ikke var tilfreds med luftfartsselskabets svar, skulle klageren sende en klage til den myndighed i Spanien, der er udpeget til at håndhæve forordningen. I mail af 2. november 2010 til klageren anfører flyselskabet bl.a.: Årsagen til forsinkelsen er at der opstod en alvorlig teknisk fejl på flyet, hvor vi fik forbud mod at lette. Vi kan se på rapporten at information om forsinkelsen blev sent ud med det samme til rejsearrangøren og at mad og drikkevarer blev serveret til passagerne. Grundet denne alvorlige fejl og flyveforbuddet som er "force majure" kan vi desværre ikke kompensere nogen erstatning. Flysikkerheden er vores vigtigste prioritet. Det indklagede bureau har i brev af 14. januar 2011 til Ankenævnet yderligere anført: Det er naturligvis dybt beklageligt, hvis personalet i Palma Lufthavn ikke var i stand til at angive den reelle forsinkelse, og hvis der ingen yderligere information var at hente for klager, herunder på de opstillede skærme i check-in. Det er dog ikke en omstændighed, vi som bureau har nogen indflydelse på - ej heller har vi kapacitet til at bistå de implicerede passagerer via personlig tilstedeværelse i lufthavnen. Dog er vores guide at træffe på det mobilnummer, der er anført i infomappen på alle vore hoteller, og som klager dermed har haft adgang til at notere under sit ophold. Hvad angår klagers ophold på en bænk indtil afgangstidspunktet, er vi selvfølgelig kede af de gener, det måtte have medført. Vi må dog henvise til, at det påhviler flyselskabet at varetage passagerernes interesser efter EF-forordning 261/2004, herunder hvorvidt der er grundlag for at indlogere de berørte passagerer på hoteller e.l. indtil afgang. Argumentation for sagens afvisning: Ifølge flyselskabet, der af bureauet var chartret til at foretage den pågældende flyvning, skyldtes forsinkelsen en alvorlig teknisk fejl på det fly, der i første omgang skulle fragte passagerne fra Billund til Patina for derefter at bringe andre passagerer, heriblandt klageren, retur til Danmark. Som det transporterende luftfartsselskab påhviler det flyselskabet at varetage passagerernes interesser, som blandt andet er reguleret i EF-forordning 261/2004, hvorfor alle beslutninger vedrø

4 4 rende den enkelte flyvning træffes af flyselskabet. Således har bureauet ingen indflydelse haft på forsinkelsens opståen. Samtidig må vi henvise til, at det alene er luftfartsselskaber, som defineret i forordningens artikel 2, litra a-c, der forpligtes efter bestemmelserne heri, jf. artikel 3, nr. 5. Bureauet har derfor ingen pligt til udbetaling af kompensation, hverken i medfør af Sturgeon-dommen eller EF-forordning 261/2004 i sin helhed. Således er det vores klare opfattelse, at sagen må genindsendes til SLV, der i Danmark er udpeget som tilsynsmyndighed for overholdelse af forordningen, jf. dennes artikel 16. Det følger af fremsendte bilag 4, at klager allerede har henvendt sig til SLV, som henviser til det spanske håndhævelsesorgan Selv om klager dog ikke henviser hertil, må vi desuden afvise at være kompensations- eller erstatningspligtige i medfør af Lov om pakkerejser samt Pakkerejse-Ankenævnets hidtidige praksis i forbindelse med forsinkelser på hjemrejsen. Ankenævnets afgørelse Indledningsvist bemærkes, at Ankenævnet er bekendt med dom afsagt den 11. maj 2011 af Retten på Frederiksberg, hvorefter et krav i henhold til EF-forordning 261/2004 kun kan gøres gældende over for det transporterende luftfartsselskab og ikke over for rejsearrangøren. Ankenævnets formand kan i henhold til 15 i Ankenævnets vedtægter afvise at realitetsbehandle klager, der på grund af deres vanskelige eller principielle juridiske karakter eller på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger eller andre særlige grunde, skønnes uegnede til behandling i Ankenævnet. Ankenævnets formand finder herefter at måtte afvise klagen for så vidt angår klagepunktet i henhold til EF-forordning 261/2004 vedrørende transportforsinkelsen fra realitetsbehandling, jf. 15 i vedtægterne. For så vidt angår klagen i øvrigt finder Ankenævnet, at bureauets information og forplejning under forsinkelsen sammenholdt med, at klageren måtte tilbringe natten på en hård bænk, har udgjort mangler ved rejsen, som berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris for den derved påførte gene. Nedslaget fastsættes til et skønsmæssigt beløb på 400 kr. Da klagerens krav om kompensation i henhold til EF-forordning 261/2004 afvises fra realitetsbehandling, jf. 15 i vedtægterne, tilbagebetales klagegebyret på 275 kr. til klageren. Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold, pålægges bureauet ikke sagsomkostninger.

5 5 Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav i henhold til EF-forordning 261/2004 afvises fra realitetsbehandling i Ankenævnet. Bureauet skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 400 kr. til klageren. Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0289 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER MI (4 voksne /2 børn) v/advokat TJ SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0125 afsagt den 5. december 2014 ****************************** KLAGER FEP (8 voksne/3 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Detur Denmark A/S

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12534 Klagen vedrører: Reparation af bil. Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere