Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4"

Transkript

1 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) juli 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING KONTOPLANER FORMÅLSKONTOPLAN STATENS FINANSKONTOPLAN UDBETALING AF TILSKUD UDDANNELSESKODER UDDANNELSESKODER FOR FULDTIDSUDDANNELSER ADGANGSVEJE TÆLLEPERIODER TILSKUDSMÆRKER UDDANNELSESKODER FOR ENKELTFAG TÆLLEPERIODER TILSKUDSMÆRKER SÆRLIGE TILSKUDSMÆRKER ENKELTFAG, FAGKODE OG VARIGHED TILSKUDSOVERSIGT ALMENGYMNASIALE UDDANNELSER M.V GYMNASIAL SUPPLERING ALMENE VOKSENUDDANNELSER M.V VIRKSOMHEDSRETTET FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING (FVU) INTRODUKTIONSKURSER OG BROBYGNING BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD, TIDLIGERE AMTSLIGE UDDANNELSER MOMSKOMPENSATION TILSKUDSUDBETALING INSTITUTIONER FOR ALMENGYMNASIAL UDDANNELSE UNDERVISNINGSTILSKUD TIL ORDINÆR FULDTIDSAKTIVITET SEMESTERMODEL FOR FULDTIDSUDDANNELSER FÆRDIGGØRELSESTILSKUD OG TILSKUD TIL SÆRLIGE FAG PÅ A-NIVEAU STUDIERETNINGSTILSKUD (GRÆSK OG LATIN) MUSIKALSK GRUNDKURSUS (MGK) TILSKUD TIL LABORATORIEKURSER GRUNDLAGSÅR OG GRUNDLAGSÅRSELEVER TILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TILSKUD TIL GYMNASIAL SUPPLERING Side 2 af 63

3 TILSKUD TIL ADMINISTRATION GYMNASIAL SUPPLERING - DELTAGERBETALING TILSKUD M.V. TIL INSTITUTIONER FOR ALMENGYMNASIAL UDDANNELSE GRUNDTILSKUD M.V TILSKUD TIL UDGIFTER TIL FORLÆNGELSE AF OVERGANGSORDNINGEN UDKANTSTILSKUD TILSKUD TIL IB DIVERSE TILSKUD TIL GYMNASIALE UDDANNELSER DRIFTSTILSKUD TIL KOSTAFDELINGER BYGNINGSTILSKUD TIL KOSTAFDELINGER INSTITUTIONER FOR ALMEN VOKSENUDDANNELSE UNDERVISNINGSTILSKUD TIL ALMENE VOKSENUDDANNELSER PERIODEMODEL FOR ALMENE VOKSENUDDANNELSER GRUNDLAGSÅR TILSKUD TIL FÆLLESUDGIFTER BYGNINGSTAXAMETERTILSKUD TILSKUD TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE TILLÆGSTAKSTTILSKUD ADMINISTRATIONSTILLÆGSTAKST TIL AVU REFUSION AF TILBAGEBETALT DELTAGERBETALING TILSKUD TIL REALKOMPETENCEVURDERING TILSKUD M.V. TIL INSTITUTIONER FOR ALMENE VOKSENUDDANNELSER TILSKUD TIL INTRODUKTIONSKURSER OG BROBYGNING UDBETALING AF TILSKUD TIL INTRODUKTIONSKURSER OG BROBYGNING OPGØRELSE OG INDBERETNING AF AKTIVITET GENERELLE REGLER FOR ELEKTRONISK INDBERETNING SKRIFTLIG INDBERETNING GENERELLE REGLER FOR AKTIVITETSOPGØRELSE OPGØRELSE OG INDBERETNING AF ELEVER MED LANGVARIG SYGDOM OPGØRELSE OG INDBERETNING AF AKTIVITET FOR 2. KVARTAL LOCKOUTEN I APRIL ØVRIGE TÆLLEREGLER FÆRDIGGØRELSESTILSKUD UNDERVISNINGSTILSKUD TIL STX OG IB (A-NIVEAU FAG) ADMINISTRATIONSTILLÆGSTAKST VISITATIONSTEST OG UDREDNING/PLAN FOR ORDBLINDEUNDERVISNING INTRODUKTIONSKURSER BROBYGNING STUDIERETNING (GRÆSK OG LATIN) MUSIKALSK GRUNDKURSUS (MGK) LABORATORIEKURSER INDBERETNING AF FULDTIDSUDDANNELSER VARIGHED - FULDTID Side 3 af 63

4 BIDRAG - FULDTID DET FLEKSIBLE KLASSELOFT PÅ 28 ELEVER PÅ DE GYMNASIALE FULDTIDSUDDANNELSER ADMINISTRATION AF DET FLEKSIBLE KLASSELOFT FRAVIGELSE AF KLASSELOFTET I SÆRLIGE TILFÆLDE INDBERETNING AF ENKELTFAGSUDDANNELSER FAG OG FAGKODER VARIGHED - ENKELTFAG TÆLLEPERIODER - ENKELTFAG AFHOLDELSESFORM - ENKELTFAG BIDRAG - ENKELTFAG REFUSION AF TILBAGEBETALT DELTAGERBETALING MOMSKOMPENSATION UDBETALING AF MOMSKOMPENSATION DEN FULDE OG DEN FORHØJEDE DELTAGERBETALING INDENLANDSKE SELVBETALERE (ISB) KURSISTER, DER MODTAGER EFTERLØN ELLER EN ALDERSBETINGET PENSION (ALDER) KOMMUNERS OG ANDRE AKTØRERS BETALING FOR UDDANNELSE AKTIVITET I HENHOLD TIL BETALINGSLOVEN REKVIRENTKODER PR. 1. JANUAR OPGØRELSE OG INDBERETNING AF REKVIRERET AKTIVITET INDBETALINGSORDNING KOMMUNALT TILSKUD VEDRØRENDE UNGE UNDER 18 ÅR PÅ AVU TILSKUDSKONTROL REVISORS ROLLE INDSENDELSE AF LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING PROCEDURE VED MANGLENDE LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING - FØRSTE RYKKER PROCEDURE VED MANGLENDE LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING - ANDEN RYKKER TILSKUDSUDBETALINGEN STILLES I BERO SYSTEMANVENDELSEN CENTRALT OG LOKALT CENTRALT (CØSA) LOKALT (ADMINISTRATIVE SYSTEMER) INDBERETNINGS- OG BREVPORTALEN MENUPUNKT INDBERETNING MENUPUNKT TILSKUDSBREVE AKTIVITETSOPGØRELSER POSTERINGER KVARTALSOVERSIGT Side 4 af 63

5 14. 3 MENUPUNKTET KONTOUDTOG MENUPUNKTET REGNEARK BILAG UDDANNELSESMODEL - FULDTID TÆLLEPERIODER, INTRODUKTION OG BROBYGNING TÆLLEPERIODER, GYMNASIALE UDDANNELSER TILSKUDSMÆRKER REKVIRENTKODER Side 5 af 63

6 1. Indledning Tilskudsinstruksen fastsætter på grundlag af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale samt på grundlag af finansloven, ministeriets 1 krav til opgørelse og indberetning af aktivitet og regler for udbetaling af tilskud til institutioner, som er omfattet af instruksen. Tilskudsinstruksen fastsætter endvidere regler for opgørelse og indberetning af aktivitet vedrørende kommuners og andre aktørers betaling for køb af uddannelsespladser. Tilskudsinstruksen omfatter herudover retningslinjer for institutionernes administrative systemer. 2. Kontoplaner Tilskudsadministrationen er baseret på ministeriets formålskontoplan og Statens finanskontoplan. Formålskontoplanen udmeldes fra ministeriet og overføres via ØDUP (Moderniseringsstyrelsens DataUdvekslingsPunkt) til institutionernes Navision-installation som en formålsdimension. Statens finanskontoplan (SKS-kontoplanen i Navision) udmeldes fra Moderniseringsstyrelsen og overføres via ØDUP til institutionernes Navision-installation. En nærmere vejledning i anvendelse af finanskontoplanen og formålsdimensionen kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Formålskontoplan Formålskontoplanen på 4 cifre udmeldes af ministeriet. Øvrige specifikationer i institutionerne sker på dimensioner. En nærmere beskrivelse af formålskontoplanen m.v. kan findes på ministeriets hjemmeside: e.ashx Formålskontoplanen er opbygget hierarkisk i 3 niveauer: 1. Hovedformål, 2. Formålsgruppe, 3. Formål. Hovedformålene omfatter: 1. Uddannelser, 2. Øvrige uddannelser, 5. Fællesudgifter, Særlige bevillinger, 9. Fællesudgifter, kostafdeling. 11 Ministeriet for Børn og Undervisning benævnes i denne instruks som enten ministeriet eller MBU Side 6 af 63

7 Nedenfor beskrives formål, som er relevante i forhold til institutioner med almengymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse. Hovedformål og formålsgrupper Hovedformål Formålsgruppe 1. Uddannelser 16. Introduktionskurser 32. VUC enkeltfag 33. Alment gymnasium 34. Gymnasial supplering 41. Erhvervspædagogiske læreruddannelser 5. Fællesudgifter, skolen 56. Tilskud til fællesudgifter, skole 9. Fællesudgifter, kostafdeling 90. Udvikling og markedsføring, kostafdeling 91. Ledelse og administration, kostafdeling 92. Bygningsdrift: Rengøring, forsyning m.v., kostafd. 93. Bygningsdrift: Husleje, vedligeholdelse m.v., kostafd. 94. Ophold, kostafdeling 95. Særkategorier, kostafdeling 96. Tilskud til fællesudgifter, kostafdeling 97. Indtægtsdækket virksomhed, kostafdeling Formålsgrupper og formål inden for hovedformål 1. uddannelser Formålsgruppe Formål 16. Introduktionskurser Introduktionskursus Brobygning til gymnasiale uddannelser 32. VUC enkeltfag Studieforberedende enkeltfag til hf og stx Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning 33. Alment gymnasiale uddannelser Pre International Baccalaureate stx hf Studenterkursus International Baccalaureate 34. Gymnasial supplering Gymnasialt suppleringskursus (GSK) GS, hhx- pakke GS, hf GIF 41. Erhvervspædagogiske læreruddannelser 22. Nyt pædagogikum Formålskontoplanen omfatter ligeledes formålskoder vedrørende fællesudgiftstilskud (5610), bygningstilskud (5620) mv. Formålskontoplanen vedligeholdes ved regelmæssige opdateringer via ØDUP. Opdateringen læses direkte ind i Navision Stat og lader de lokalt oprettede formål uberørte. Side 7 af 63

8 2. 2 Statens finanskontoplan Finanskontoplanen udmeldes af Moderniseringsstyrelsen på de første 4 cifre. De 2 efterfølgende cifre er til institutionernes interne brug for underopdeling. Moderniseringsstyrelsens finanskontoplan udmeldes direkte til institutionerne Udbetaling af tilskud For institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale m.v. udbetales alle tilskud til institutionens specifikt låste indbetalingskonto i SKB. 3. Uddannelseskoder For samtlige taxameterfinansierede uddannelser er en række forhold, som har central betydning for tilskudsadministrationen, registreret i en uddannelsesmodel for den enkelte uddannelse. Uddannelseskoderne er registreret i ministeriets centrale økonomistyringssystem, CØSA. Uddannelsesmodellen for den enkelte uddannelse indeholder i struktureret form oplysninger om bekendtgørelser, lovgrundlag og vejledninger samt oplysninger om uddannelsens tælleperioder og varighed. Relevante oplysninger fra uddannelsesmodellen udmeldes elektronisk til institutionernes studieadministrative systemer. Uddannelsesmodellerne anvendes i forbindelse med: Tilskudsadministration Udbudsgodkendelser Økonomistyring Økonomisk tilsyn Elevadministration, herunder elevudlån og flytninger Eksamensadministration, herunder beviser Statistik Pædagogisk tilsyn Følgende uddannelsesområder er beskrevet med koder i uddannelsesmodellen: Erhvervsuddannelser (IEU-instruksen) Adgangsgivende kurser (IEU-instruksen) Erhvervsgymnasiale uddannelser (IEU-instruksen) Almengymnasiale uddannelser (AGV-instruksen) Erhvervsakademiuddannelser (EA-instruksen) Professionsbacheloruddannelser (PH-instruksen) Side 8 af 63

9 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale Arbejdsmarkedsuddannelser (IEU-instruksen) Åben uddannelse (IEU-instruksen, EA-instruksen, PH-instruksen) Almene voksenuddannelser (AGV-instruksen) Pædagogikum (IEU-instruksen, AGV-instruksen) Introduktionskurser og brobygningsforløb (IEU-instruksen, AGV-instruksen) For institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse er de relevante uddannelser beskrevet i en uddannelsesmodel for fuldtidsuddannelse og en uddannelsesmodel for enkeltfag Uddannelseskoder for fuldtidsuddannelser På området for almengymnasiale omfatter fuldtidsmodellen følgende uddannelser: Formål Uddannelse 22 Nyt pædagogikum 2560 Introduktionskurser 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser 3003 Pre International Baccalaureate 3009 Stx 3011 GS, hhx-pakke 3012 GS, hf+ pakke 3013 GS, GIF-pakke 3017 Hf 3021 Studenterkursus 3028 International Baccalaureate Uddannelsesmodellen for ovenstående uddannelser fremgår af bilag til denne tilskudsinstruks. Uddannelsesmodellen indeholder oplysninger om: 1. Formål: CØSA - formålsnummer. 2. Navn: Uddannelsens navn. 3. Version: Nummer, som ændres ved ny bekendtgørelse. 4. Speciale. Anvendes ved introduktionskurser og brobygning, jf. afsnit Adgangsvej. (Tom: ordinær, TD: Team Danmark, MG: Musikalsk Grundkursus, BG: Billedgrafisk Grundkursus, SP: Specialundervisning, LA: hf i kombination med landbrugsuddannelse, SØ: hf i kombination med søfartsuddannelse, VO: Vinteroptag til den 2-årige hf på forsøgsbasis). 6. Skoleperiode. Til hver skoleperiode er knyttet tilskudsmærker, som bestemmer, hvilken type aktivitet, der kan indberettes. 7. Tælleperiode. En skoleperiode kan være opdelt i flere tælleperioder. 8. Varighed: Tælleperiodens varighed er anført i antal dage og indgår i beregning af årselevbidraget. Side 9 af 63

10 9. Tælledag: Den relative tælledag, angiver på hvilken undervisningsdag, regnet fra og med 1. undervisningsdag, antallet af aktive elever/kursister skal opgøres. 10. Tilskudsmærker Adgangsveje Stx-bekendtgørelsen og hf-bekendtgørelsen giver mulighed for, at uddannelserne (stx og hf) tilrettelægges over 4 år for stx og 3 år for hf. Til brug for opgørelse og indberetning af aktivitet er uddannelsesmodellerne for stx og hf som følge heraf suppleret med følgende koder for adgangsveje: TD: Team Danmark, MG: Musikalsk Grundkursus, BG: Billedgrafisk Grundkursus, SP: Specialundervisning, LA: hf i kombination med landbrugsuddannelse, og SØ: hf i kombination med søfartsuddannelse. VO: Vinteroptag til den 2-årige hf på forsøgsbasis. Udbud af LA og SØ kræver en godkendelse fra ministeriet, jf. hf-bekendtgørelsens 77. Koderne skal benyttes ved indberetning af aktivitet for elever, hvis forløb er tilrettelagt efter de relevante bestemmelser i de 2 bekendtgørelser. Eksempelvis skal benyttes adgangskoden SP, såfremt forløbet er tilrettelagt i henhold til 144 i stx-bekendtgørelsen. De nævnte adgangsveje er med undtagelse af VO for stx/hf bygget op af 4/3 skoleperioder, og med tælleperioder med en varighed på 83 og 117 dage, jf. afsnit Adgangsvejen VO er bygget op med 2 skoleperioder, og med tælleperioder med en varighed på 117 (tælleperiode 1) og 83 (tælleperiode 2) dage, jf. afsnit Til de nævnte uddannelsesforløb er knyttet takster, som afviger fra de takster, der gælder for de ordinære uddannelsesforløb (3 år for stx og 2 år for hf) Tælleperioder Udbetalingen af taxametertilskud til uddannelser til institutioner under ministeriet afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der opgøres aktivitet for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Eksempel: Tælleperiode, varighed, tælledag m.v. for 3009 stx. Formål Navn Version Speciale Adgangsvej Skoleperiode Tælleperiode Varighed Tælledag 3009 Stx Side 10 af 63

11 Formål Navn Version Speciale Adgangsvej Skoleperiode Tælleperiode Varighed Tælledag På fuldtidsuddannelserne vægter tælleperiode 1 (efterår) og tælleperiode 2 (forår) henholdsvis 83/200 og 117/200 af det samlede årselevbidrag for skoleperioden Tilskudsmærker På fuldtidsuddannelserne findes følgende tilskudsmærker: UNDER: antal årselever til beregning af tilskud til undervisningsudgifter m.v. TISTX: antal elever til beregning af tilskud til særlige fag på A-niveau. FÆRTA: antal elever til beregning af færdiggørelsestilskud. KGU18: antal kostårselever under 18 år til beregning af tilskud til kostafdeling. KGO18: antal kostårselever på 18 år og over til beregning af tilskud til kostafdeling. GSEBT: Antal årselever (Gymnasial supplering, ej betalende). GSBET: Antal årselever (Gymnasial supplering, betalende). Eksempel: Tilskudsmærker for 3009 stx Formål Navn Version Speciale Adgangsvej Skoleperiode Tilskudsmærke 3009 Stx 1 1 UNDER KGU18 KGO18 2 UNDER KGU18 KGO18 3 UNDER TISTX FÆRTA KGU18 KGO Uddannelseskoder for enkeltfag Uddannelsesmodellen for enkeltfag omfatter følgende uddannelser: Formål Uddannelse 3007 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) 3015 Studieforberedende enkeltfag til stx og hf 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) 3019 Ordblindeundervisning for voksne Side 11 af 63

12 Tælleperioder I uddannelsesmodellen for enkeltfag afhænger antallet af tælleperioder som udgangspunkt af det pågældende forløbs varighed opgjort i kalenderdage. Den nedenstående tabel angiver antallet af tælleperioder for forløb med forskellig varighed. Tælleperioder for enkeltfag Antal kalenderdage Antal tælleperioder Dertil kommer, at en tælleperiode ikke må krydse et årsskifte. Hvis dette er tilfældet, skal tælleperioden opdeles i to tælleperioder: én før og én efter årsskiftet. Princippet kan illustreres således: Opdeling af tælleperioder enkeltfag Start Slut Antal dage Antal tælleperioder Tillæg for finansårsskift Optællinger i alt Når et forløb skal indberettes over flere tælleperioder, fordeler institutionen det samlede årselevbidrag forholdsmæssigt mellem de enkelte tælleperioder på grundlag af det relative forhold mellem antallet af kalenderdage i tælleperioderne. For uddannelser, der følger enkeltfagsmodellen, falder den relative tælledag som hovedregel, når 20 procent af det planlagte undervisningsforløb er gennemført. Undtaget herfra er ordblindeundervisning, hvor aktiviteten skal opgøres på forløbets sidste dag, og der skal tælles på grundlag af den løbende opgørelse af elevernes tilstedeværelse Tilskudsmærker I de følgende tabeller vises udsnit af enkeltfagsmodellen med oplysninger om: Formål: CØSA - formålsnummer Navn: Uddannelsens navn Version: svarende til forskellige bekendtgørelser Gyldige tilskudsmærker Fagkode Niveau Side 12 af 63

13 Fagbetegnelse Fagets varighed i klokketimer Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale Uddannelsesmodel for enkeltfag: Tilskudsmærker Formål Navn Tilskudsmærke Tilskudsmærke 3007 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) GSKEB GSK ej betalende 3007 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) GSKBT GSK betalende 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENPÅB Enkeltfag, adm. tillægstakst 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENREF Enkeltfag, refusion 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ALDER Kursister med efterløn eller aldersbetinget pension 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) ALDER Kursister med efterløn eller aldersbetinget pension 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) ENPÅB Enkeltfag, adm. tillægstakst 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) ENPÅB Enkeltfag, adm. tillægstakst 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) ENVIR Enkeltfag, virksomhedsrettet afholdt på virksomhed 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) VIRSK Enkeltfag, virksomhedsrettet afholdt på uddannelsesinstitution 3019 Ordblindeundervisning ENPÅB Enkeltfag, adm. tillægstakst 3019 Ordblindeundervisning ENSCR Enkeltfag, visitationstest 3019 Ordblindeundervisning ENUDR Enkeltfag, udredning 3019 Ordblindeundervisning ENORD Enkeltfag, ordinær aktivitet Uddannelsesmodel for enkeltfag: Tilknytning af fag og varighed i timer Formål Navn Fag Niveau Fagnavn Varighed 3015 Studieforb. enkeltfag til hf og stx Naturvidenskabelig faggrp Studieforb. enkeltfag til hf og stx C Musik Studieforb. enkeltfag til hf og stx C Mediefag Studieforb. enkeltfag til hf og stx C Matematik Studieforb. enkeltfag til hf og stx Kultur- og samfundsfaggrp Studieforb. enkeltfag til hf og stx C Idræt Studieforb. enkeltfag til hf og stx B Engelsk Studieforb. enkeltfag til hf og stx C Dramatik Studieforb. enkeltfag til hf og stx C Design 75 Side 13 af 63

14 Ved løftefag gælder særlige regler for varigheden, som betyder, at løftefagets varighed er lig med forskellen mellem varighederne for de 2 niveauer der løftes fra/til, fx engelsk C=75 timer, engelsk B= 210 timer, løft fra C-B= (210-75) timer= 135 timer Særlige tilskudsmærker Følgende tilskudsmærker gælder for den undervisningsaktivitet, der følger af Finanslovens tekstanmærkning nr. 213, og som vedrører fjernundervisning i de lukkede fængsler. Formål Navn Tilskudsmærke Tilskudsmærke 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENFJR Enkeltfag, fjernundervisning 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx ENFPÅ Enkeltfag, fjernundervisning, påbegyndelse 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) ENFJR Enkeltfag, fjernundervisning 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) ENFPÅ Enkeltfag, fjernundervisning, påbegyndelse 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) ENFJR Enkeltfag, fjernundervisning 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) ENFPÅ Enkeltfag, fjernundervisning, påbegyndelse Enkeltfag, fagkode og varighed En samlet oversigt for enkeltfag og disses tilknytning til uddannelser (formål) samt varigheden af det enkelte fag kan findes i takstkataloget for enkeltfag på ministeriets hjemmeside: Takstkataloget for enkeltfag omfatter endvidere fagkoder for fagelementer på hf-enkeltfag og på almen voksenuddannelse, hvor der er mulighed for at undervise i en afgrænset del af bekendtgørelsesindholdet og fagets timetal. Gennemførelsen af fagelementer kan forekomme på fag i relation til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen, bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf, bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser samt bekendtgørelse om almen voksenuddannelse. 4. Tilskudsoversigt Til institutioner omfattet af denne instruks kan der udbetales følgende typer af tilskud: 4. 1 Almengymnasiale uddannelser m.v. Oversigten omfatter tilskud til almengymnasiale uddannelser og tilskud til institutioner for almengymnasial uddannelse. Side 14 af 63

15 Tilskud Aktivitetsgrundlag Udbetalingsmodel Uddannelser Tillægstakster Studieretningstilskud Musikalsk grundkursus Laboratoriekurser Stx, hf, IB, studenterkursus, pædagogikum. Færdiggørelse, særlige fag på A-niveau Oprettet studieretning Undervisning på særhold Laboratoriekursus Semestermodel Periodemodel (tilpasset) Månedlige rater Månedlige rater Kvartalsvist (tidstro) Fællesudgifter Aktivitet i grundlagsåret Kvartalsvist forud Bygningstaxameter Aktivitet i grundlagsåret Kvartalsvist forud Indvendig vedligehold. Aktivitet i grundlagsåret Kvartalsvist forud Grundtilskud 1) Kvartalsvist forud Udgifter til forlængelse af overgangsordning Månedsvist forud Tilskud til IB - udbudselement - skyggeelevelement Diverse tilskud Kostafdelinger, driftstilskud Kostafdelinger, bygningstilskud 1) Grundtilskud og udkantstilskud. Kvartalsvist forud Månedlige rater Kvartalsvist forud Månedsvist forud Månedsvist forud 4. 2 Gymnasial supplering Oversigten omfatter tilskud til Gymnasial supplering. Tilskud Aktivitetsgrundlag Udbetalingsmodel Drift og administration GSK Periodemodel Drift og administration hhx, hf+, GIF Semestermodel Bygningstaxameter/indvendig vedligeholdelse Gymnasial supplering Kvartalsvist forud 4. 3 Almene voksenuddannelser m.v. Oversigten omfatter tilskud til almene voksenuddannelser og tilskud til institutioner for almen voksenuddannelse. Tilskud Aktivitetsgrundlag Udbetalingsmodel Uddannelser Enkeltfag, avu, FVU 1), ordblindeundervisning for Periodemodel (tilpasset) voksne - tillægstakster Administrationstillæg, visitationstest til ordblindeundervisning, udredning/plan til ordblindeundervisning, virksomhedsrettet FVU, særlige hf-/stxenkeltfag, realkompetencevurdering til almengymnasial uddannelse, realkompetencevurdering til avu. Periodemodel (tilpasset) Fællesudgifter - driftsoverenskomster Antal årselever i grundlagsåret. Faktisk aktivitet. Kvartalsvist forud Periodemodel (tilpasset) Side 15 af 63

16 Tilskud Aktivitetsgrundlag Udbetalingsmodel Bygningstaxameter - driftsoverenskomster Indvendigt vedligehold - driftsoverenskomster Antal årselever i grundlagsåret. Faktisk aktivitet. Antal årselever i grundlagsåret. Faktisk aktivitet. Tilbagebetaling af deltagerbetaling Indberettet tilbagebetaling. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser 2) 1) Se afsnit ) Omfatter grundtilskud m.v., overførte administrative opgaver og regionalt undervisningstilskud Kvartalsvist forud Periodemodel (tilpasset) Kvartalsvist forud Periodemodel (tilpasset) Kvartalsvist Kvartalsvist forud Virksomhedsrettet forberedende voksenundervisning (FVU) Fra og med 2013 ydes der ikke bygningstaxameter- eller taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til FVU tilrettelagt som virksomhedsforlagt undervisning. Ved virksomhedsforlagt FVU forstås virksomhedsrettet FVU, der afholdes på virksomheden. Der kan dog ydes bygningstaxameter - eller taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til virksomhedsrettet FVU, som afholdes på uddannelsesinstitutionen Introduktionskurser og brobygning Oversigten omfatter tilskud til introduktionskurser og brobygning. Tilskud til Aktivitetsgrundlag Udbetalingsmodel Uddannelser Introduktionskurser, brobygning Kvartalsvist Fællesudgifter Antal faktiske årselever i finansåret Kvartalsvist Bygningstaxameter/Indvendig vedligeholdelse Antal faktiske årselever i finansåret Kvartalsvist 4. 5 Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige uddannelser Tidligere amtslige uddannelser overgår fra 2010 til aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud. Uddannelsesinstitutioner, der i forbindelse med kommunalreformen overgik til ministeriet, forventes samtidigt hermed at overtage deres bygninger. Som følge heraf ydes fra 2010 aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud til disse uddannelser. Til institutioner, der pr. 1. januar 2013 ikke har overtaget deres bygninger fra staten, udbetales i stedet for bygningstaxametertilskud, taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse Momskompensation Oversigten omfatter kompensation til institutionernes faktiske momsudgifter. Tilskud til Aktivitetsgrundlag Udbetalingsmodel Momskompensation De faktiske udgifter til moms A conto + faktiske udgifter Side 16 af 63

17 4. 7 Tilskudsudbetaling Der kan ved udbetaling af forskud eller tilskud i indeværende år foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger i indeværende år. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer. Tilskud fra tidligere år kan ligeledes reguleres i indeværende års tilskud. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Institutioner for almengymnasial uddannelse Afsnittet omfatter tilskud til institutioner for almengymnasial uddannelse og andre udbydere, som i henhold til lov om institutioner for almengymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse er godkendt til udbud af almengymnasiale uddannelser. Afsnittet omhandler tilskud til almengymnasiale uddannelser, tilskud til Gymnasial supplering, tilskud til institutioner for almengymnasial uddannelse og tilskud til kostafdelinger Undervisningstilskud til ordinær fuldtidsaktivitet Tilskudsudbetalingen er baseret på enten en semestermodel eller en periodemodel. Semestermodellen anvendes for uddannelsesaktivitet, hvor mindst en af skoleperioderne er af mere end 79 dages varighed. Dette er tilfældet for Stx, hf, IB, studenterkursus, pædagogikum og visse aktiviteter inden for Gymnasial supplering. Færdiggørelsestilskud og tillægstaksttilskud til særlige fag på A-niveau udbetales efter en tilpasset periodemodel Semestermodel for fuldtidsuddannelser Semestermodellen omfatter undervisningstilskud til Stx, hf, IB, studenterkursus og pædagogikum samt administrations- og driftstilskud til dele af Gymnasial supplering (Fagpakke hhx, hf+ og GIF). I januar, februar og marts udbetales for den enkelte måned forskud svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I marts, jf. indberetningsfristerne i afsnit 8, indberettes årselever for 1. halvår (2.tælleperiode). Ved tilskudsudbetalingen for april modregnes forskuddene, og der udbetales tilskud for januar, februar, marts og april. I maj og juni udbetales tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for 2. halvår. Side 17 af 63

18 Semestermodel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvt. 4/6 1/6 1/6 Tilskud ud fra 3. kvt. 4/6 1/6 1/6 Forskud trækkes X X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev * divisor. Divisor kan være 4/6 eller 1/6. Konteringen sker på det tilskudsmærkeformål, som er knyttet til den indberettede skoleperiode Færdiggørelsestilskud og tilskud til særlige fag på A-niveau Færdiggørelsestilskud og tilskud til særlige fag på A-niveau udbetales efter en tilpasset periodemodel. I perioden januar - juni udbetales månedlige forskud på grundlag af antal færdige elever i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. Med hensyn til indberetningsfrister henvises til afsnit 8. Periodemodel (tilp.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 2. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvt. 1/1 Forskud trækkes X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev * divisor Der anvendes følgende divisorer: 1/3 og 1/1. Konteringen sker på det tilskudsmærkeformål, som er knyttet til den indberettede skoleperiode Studieretningstilskud (græsk og latin) Studieretningstilskud udbetales på grundlag af institutionernes skriftlige indberetning den 16. april med tilhørende revisorerklæring efter følgende model: Tilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ud fra indberetningen 5/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 den 16. april Tilskud konteres på formål 3009 stx. Side 18 af 63

19 Musikalsk grundkursus (MGK) Tilskud til musikalsk grundkursus udbetales på grundlag af institutionernes skriftlige indberetning den 16. april med tilhørende revisorerklæring efter samme model som for studieretningstilskud (græsk og latin). Tilskud konteres på formål 3009 stx Tilskud til laboratoriekurser Tilskud til laboratoriekurser udbetales kvartalsvist på grundlag af indberetning af faktisk aktivitet. Tilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - ud fra 1. kvt. 1/1 - ud fra 2. kvt. 1/1 - ud fra 3. kvt. 1/1 - ud fra 4. kvt. 1/1 Tilskud konteres på formål 3042 Laboratoriekurser Grundlagsår og grundlagsårselever Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud/tilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for almengymnasiale ydes på grundlag af aktiviteten på den enkelte institution i grundlagsåret. For almengymnasiale uddannelser er grundlagsåret defineret som finansåret forud for det indeværende finansår. I 2013 omfatter grundlagsårets aktivitet derfor aktiviteten i Tilskud til fællesudgifter Tilskud til fællesudgifter udbetales kvartalsvist forud på baggrund af antal grundlagsårselever. Beregningen sker ved at multiplicere grundlagsårsaktiviteten med fællesudgiftstaksten. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Fællesudgiftstaxameter ¼ ¼ ¼ ¼ Det kvartalsvise tilskud beregnes som en ¼ af aktiviteten i grundlagsåret * takst. Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution Bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvist forud på baggrund af antal grundlagsårselever. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bygningstilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Side 19 af 63

20 Det kvartalsvise tilskud beregnes som en ¼ af aktiviteten i grundlagsåret * takst. Konteringen sker på formål 5620 Bygningstaxametertilskud, institution. Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale Tilskud til indvendig vedligeholdelse Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter udbetales kvartalsvist forud på baggrund af antal grundlagsårselever. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud til indvendig vedl. ¼ ¼ ¼ ¼ Det kvartalsvise tilskud beregnes som en ¼ af aktiviteten i grundlagsåret * takst. Konteringen sker på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tilskud til Gymnasial supplering Tilskud til Gymnasial supplering, jf. bekendtgørelse nr. 914 af 7. juli 2010 om gymnasial supplering ydes i henhold til på finansloven. Tilskud til Gymnasial supplering udbetales dels efter Semestermodel for fuldtidsuddannelser (Fagpakke hhx, hf+ og GIF) og dels efter periodemodellen for enkeltfag (GSK), som beskrevet i afsnittet om Periodemodel for almene voksenuddannelser. Driftstilskud udbetales til de enkelte institutioner på grundlag af disses aktivitetsindberetninger Tilskud til administration Tilskud til administration udbetales på grundlag af de løbende aktivitetsindberetninger fra kontrahenterne til GS-koordinatorerne efter henholdsvis semestermodellen og periodemodellen. På baggrund af tilskudskontrollen for 4. kvartal foretages i februar en genberegning af tilskuddet for foregående finansår på grundlag af eventuelle supplerende indberetninger fra kontrahenterne. Reguleringen udbetales primo marts Gymnasial supplering - deltagerbetaling I bekendtgørelse om Gymnasial supplering er det udmøntet, at deltagere, der har påbegyndt uddannelsen senere end 1. oktober i det kalenderår, der er to år efter det kalenderår, hvor den adgangsgivende eksamen er afsluttet, skal betale deltagerbetaling. Deltagerbetalingen skal opkræves af den institution, hvorpå den betalingspligtige studerende indmeldes, og som har ansvar for aktivitetsindberetningen. Det er GS-koordinatorernes opgave at give kontrahenten oplysninger om, hvorvidt der for den enkelte kursist skal opkræves deltagerbetaling eller ej. Side 20 af 63

21 Aktivitetsbestemte tilskud til aktivitet vedrørende studerende på Gymnasial supplering, som skal betale deltagerbetaling, udbetales på grundlag af takster med fradrag for deltagerbetaling. Der betales ikke deltagerbetaling på GIF Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasial uddannelse Grundtilskud m.v. Det samlede grundtilskud til den enkelte institution består af et basisgrundtilskud og et uddannelsestypetilskud. Grundtilskud udbetales kvartalsvist forud. Grundtilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution Tilskud til udgifter til forlængelse af overgangsordningen Tilskud udbetales månedsvis forud, og konteres på formål 5642 Overgangsordninger. Forlænget overgang Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/ Udkantstilskud. Udkantstilskud udbetales kvartalsvist forud. Udkantstilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Konteringen sker på formål 5612 Udkantstilskud Tilskud til IB Udover direkte aktivitetsbestemte tilskud ydes et tilskud bestående af to elementer med følgende udbetalingsfrekvens: Tilskud til IB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - udbudselement ¼ ¼ ¼ ¼ - skyggeelevelement 11/12 1/12 Side 21 af 63

22 Konteringen sker på formål 3028 IB. Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser Tilskud til dækning af udgifter til overførte medarbejdere udbetales kvartalsvist forud. Overførte medarbejdere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Konteringen sker på formål 5115 Ramme til overførte administrationsudgifter Driftstilskud til kostafdelinger Driftstilskud til kostafdelinger udbetales månedsvist forud. Kostafdelinger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Regulering X Samlede tilskud for finansåret reguleres medio december. Konteringen sker på formål 9810 Kost og logi, gymnasium kostafdeling Bygningstilskud til kostafdelinger Bygningstilskud til kostafdelinger udbetales månedsvist forud. Kostafdelinger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 Regulering X Samlede tilskud for finansåret reguleres medio december. Konteringen sker på 9820 Bygningstilskud, gymnasium kostafdeling. 6. Institutioner for almen voksenuddannelse Institutioner for almen voksenuddannelse omfatter Voksenuddannelsescentre (VUC) og andre udbydere, som i henhold til lov om institutioner for almengymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse er godkendt til udbud af almene voksenuddannelser. Afsnittet omhandler tilskud til almene voksenuddannelser, tilskud til Gymnasial supplering og tilskud til institutioner for almen voksenuddannelse. Side 22 af 63

23 6. 1 Undervisningstilskud til almene voksenuddannelser Almene voksenuddannelser omfatter enkeltfag fra stx og hf, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Aktiviteten, der lægges til grund for udbetalingen, er beskrevet i afsnit Periodemodel for almene voksenuddannelser Periodemodellen omfatter undervisningstaksttilskud og tillægstaksttilskud til særlige hf-/stx-enkeltfag og andre tillægstaksttilskud til uddannelserne samt tilskud til fællesudgifter og bygningsvedligeholdelsesudgifter/bygningstaxameter vedrørende aktivitet efter driftsoverenskomst, jf. afsnit 4.3. I perioden januar - april udbetales månedlige forskud på grundlag af aktiviteten i grundlagsåret svarende til 1/12 af grundlagsårets aktivitet. I maj, juni og juli udbetales månedlige tilskud på baggrund af aktivitetsindberetningen for det foregående kvartal med de divisorer, som fremgår af nedenstående skema. Tilsvarende model benyttes for perioden august - december. I januar i efterfølgende finansår indberettes for 4. kvartal i finansåret, jf. indberetningsfristerne i afsnit 8. Umiddelbart herefter modregnes forskuddet og der udbetales tilskud for 4. kvartal, hvorved der er udbetalt tilskud for hele årets faktiske aktivitet. Periodemodel Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Forskud 1/12 1/12 1/12 1/12 Tilskud ud fra 1. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 2. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 3. kvt. 1/3 1/3 1/3 Tilskud ud fra 4. kvt. 1/1 Forskud trækkes X Det månedlige aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev * divisor. Der anvendes følgende divisorer: 1/3 og 1/1. Undervisningstilskud konteres på det formål, som er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudskombinationen på uddannelsen. Tilskud til fællesudgifter konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter. Tilskud til bygningsudgifter konteres på formål 5620 Bygningstaxameter. Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse. Side 23 af 63

24 6. 2 Grundlagsår Taxametertilskud til fællesudgifter, bygningstaxametertilskud/tilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner for almengymnasiale ydes på grundlag af aktiviteten på den enkelte institution i grundlagsåret. Grundlagsåret er defineret som perioden fra og med 4. kvartal 2 år forud for indeværende finansår til og med 3. kvartal året før indeværende finansår. I 2013 omfatter grundlagsårets aktivitet derfor aktiviteten i perioden 4. kvartal kvartal Tilskud til fællesudgifter Udbetaling af taxametertilskud til fællesudgifter sker kvartalsvist forud. Fællesudgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udbetaling af tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Det kvartalsvise tilskud beregnes som en ¼ af aktiviteten i grundlagsåret * takst. Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxametertilskud Bygningstaxametertilskud udbetales kvartalsvist forud. Bygningstaxametertilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udbetaling af tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Det kvartalsvise tilskud beregnes som en ¼ af aktiviteten i grundlagsåret * takst. Konteringen sker på formål 5620 Bygningstaxametertilskud, institution Tilskud til indvendig vedligeholdelse Tilskud til indvendig vedligeholdelse udbetales kvartalsvist forud. Indvendigt vedligehold Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udbetaling af tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Det kvartalsvise tilskud beregnes som en ¼ af aktiviteten i grundlagsåret * takst. Konteringen sker på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse Tillægstaksttilskud Udbetalingen af tillægstaksttilskud følger periodemodellen for udbetaling af taxametertilskud til undervisningsudgifter. Side 24 af 63

25 Tillægstaksttilskud Aktivitetsenhed Kontering Tillægstakst til særlige hf- og stx-enkeltfag Pr. årselev 3015 Realkompetencevurdering, almengymnasial Pr. årselev 3015 Realkompetencevurdering, avu Pr. årselev 3016 Virksomhedsrettet FVU Pr. årselev 3018 Administrationstillægstakst, enkeltfag (stx/hf) Pr. kursist pr. fag/hold 5610 Administrationstillægstakst, avu Pr. kursist pr. fag/hold 5610 Administrationstillægstakst, FVU Pr. kursist pr. fag/hold 5610 Administrationstillægstakst, OBU for voksne Pr. kursist pr. fag/hold 5610 Visitationstest til ordblindeundervisning Pr. deltager 3019 Udredning, plan, mm. til ordblindeundervisning Pr. deltager Administrationstillægstakst til avu Med virkning fra 1. august 2009 forstås ved fag på avu: a) Forløb, der omfatter basisniveau og niveau G, eller ét af disse niveauer, b) Forløb, der omfatter niveau G og niveau F, eller ét af disse niveauer, c) Forløb, der omfatter niveau F og niveau E, eller ét af disse niveauer, d) Forløb, der omfatter niveau E og niveau D, eller ét af disse niveauer, e) Et fagelement, f) Introducerende undervisning Refusion af tilbagebetalt deltagerbetaling Refusion af deltagerbetaling udbetales kvartalsvist på grundlag af institutionernes indberetninger og konteres på formål 3027 Tilbagebetaling af deltagerbetaling Tilskud til Realkompetencevurdering Tilskud til realkompetencevurdering udbetales efter periodemodellen for almene voksenuddannelser og konteres på det formål, som er knyttet til den indberettede tilskudskombination Tilskud m.v. til institutioner for almene voksenuddannelser Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundtilskud mv., tilskud til overførte administrative opgaver og regionalt undervisningstilskud. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud til institutionerne. Grundtilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilskud ¼ ¼ ¼ ¼ Konteringen sker på formål 5610 Fællesudgiftstilskud, institution. Side 25 af 63

26 7. Tilskud til introduktionskurser og brobygning Tilskud til introduktionskurser og brobygning, jf. bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne ydes i henhold til på finansloven: Aktivitet Variant Formål Speciale Specialebetegnelse Introduktionskursus Introduktionskursus i hht. bekendtgørelsens (ordinær) Introduktionskursus i hht. bekendtgørelsens 9 (særlige undervisningsforløb) 2 9 (særlige forløb) Brobygning Brobygning i hht. bekendtgørelsens 5 (9. klasse) (tilbud, 9. kl.) Brobygning i hht. bekendtgørelsens 7 (10. klasse - obligatorisk) Brobygning i hht. bekendtgørelsens 8 (10. klasse - tilbud) Brobygning i henhold til bekendtgørelsens 9 (særlige undervisningsforløb) 5 7 (obligatorisk, 10. kl.) 6 8 (tilbud, 10. kl.) 4 9 (særlige undervisningsforløb) Udbetaling af tilskud til introduktionskurser og brobygning Taxametertilskud (uddannelsestilskud, fællesudgiftstilskud og bygnings-/bygningsvedligeholdelsestilskud) til introduktionskurser og brobygning udbetales kvartalsvist på grundlag af indberetning af faktisk aktivitet. Tilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec - ud fra 1. kvt. 1/1 - ud fra 2. kvt. 1/1 - ud fra 3. kvt. 1/1 - ud fra 4. kvt. 1/1 Det kvartalsvise aktivitetsafhængige tilskud bestemmes som: takst * årselev * divisor. Undervisningstilskud konteres på det formål, som er knyttet til den indberettede skoleperiode og tilskudskombinationen på uddannelsen. Tilskud til fællesudgifter konteres på formål 5610 Fællesudgiftstaxameter. Tilskud til bygningsudgifter konteres på formål 5620 Bygningstaxameter. Tilskud til bygningsvedligeholdelsesudgifter konteres på formål 5320 Indvendig vedligeholdelse. 8. Opgørelse og indberetning af aktivitet Institutionerne skal opgøre faktisk aktivitet for nærmere afgrænsede perioder, og indberette elektronisk til ministeriet til nærmere bestemte tidsfrister, jf. nedenstående oversigt. Side 26 af 63

27 Indberetningsterminer i finansåret. TYPE INDBERETNINGSDATO STARTDATO SLUTDATO 16-mar-201Y 16-dec-201Y-1 15-mar-201Y Fuldtidsuddannelser 16-jun-201Y 16-mar-201Y 15-jun-201Y 16-sep-201Y 16-jun-201Y 15-sep-201Y 16-dec-201Y 16-sep-201Y 15-dec-201Y 5-apr- 201Y 01-jan-201Y 31-mar-201Y Enkeltfagsuddannelser 5-jul- 201Y 01-apr-201Y 30-jun-201Y 5-okt- 201Y 01-jul-201Y 30-sep-201Y 2-jan- 201Y+1 01-okt-201Y 31-dec-201Y Note: Hvis indberetningsdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, er indberetningsfristen første efterfølgende hverdag. Aktivitetsindberetningen for en given indberetningsperiode omfatter aktivitet, hvor tælledagen falder i perioden fra og med indberetningsperiodens startdato til og med indberetningsperiodens slutdato. For fuldtidsuddannelser med udbetaling efter semestermodellen, er det en tilskudsbetingelse, at tælledagene for 1. og 2. tælleperiode falder senest henholdsvis den 15. september og den 15. marts. Overholdes indberetningsfristen ikke, vil tilskud normalt tidligst blive udbetalt i forlængelse af den næstkommende ordinære indberetningsfrist. Dog vil tilskud for aktivitetsindberetninger vedrørende 1. tælleperiode på fuldtidsuddannelser, som modtages efter den 16. september, blive udbetalt ultimo finansåret. Skulle en institution komme ud for negative likviditetsmæssige problemer som følge af manglende overholdelse af indberetningsfristerne, bedes institutionen rette henvendelse til Økonomisk- Administrativt Center Generelle regler for elektronisk indberetning En elektronisk indberetning skal kunne identificeres ved et unikt nummer (afsendelses_id). Institutionens første elektroniske indberetning for en indberetningsperiode benævnes: totalindberetning. Institutionens efterfølgende indberetninger for samme indberetningsperiode benævnes: supplerende indberetninger. Supplerende indberetninger skal indeholde information om afsendelses_id for den forudgående indberetning, som den supplerende indberetning relaterer sig til. Der må ikke indsendes tomme indberetninger til ministeriet. Der kan ikke foretages elektronisk indberetning af aktivitetsopgørelser for opgørelsesperioder, som ligger mere end 2 år før indeværende finansår. Side 27 af 63

28 Aktivitet, som ikke kan indberettes elektronisk, kan efter aftale med Økonomisk-Administrativt Center indberettes skriftligt Skriftlig indberetning Har en institution behov for at indberette om en aktivitet, som er gennemført mere end 2 år før indeværende finansår, skal institutionen rette henvendelse til Økonomisk-Administrativt Center om procedure og tidsfrister herfor Generelle regler for aktivitetsopgørelse Aktivitet, som opgøres i antal årselever, beregnes som produktet af antal aktive elever på tælledagen og tælleperiodens varighed/1 årselev. På fuld tid er en årselev en elev undervist i 200 dage. På enkeltfag er en årselev en elev undervist i 812,5 klokketimer. Tælleperiodens varighed og tælledag fremgår af uddannelsesmodellen for den enkelte uddannelse. Antallet af elever, som er aktive på tælledagen, opgøres af institutionen efter nedenstående retningslinjer: 1) Antallet af aktive elever/kursister skal opgøres på tælledagen for den pågældende tælleperiode. 2) For fuldtidsuddannelser med udbetaling efter semestermodellen, er tælledagen for 1. tælleperiode senest den 15. september og tælledagen for 2. tælleperiode senest den 15. marts. 3) En elev/kursist kan medtages i opgørelsen, hvis eleven/kursisten er optagelsesberettiget, og har været optaget på uddannelsen for hele tælleperioden, og fortsat er optaget på tælledatoen. 4) Elever/kursister, som er udmeldt inden tælledagen, eller som udmeldes på tælledagen, eller som optages efter tælledatoen, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. 5) Elever, der er udeblevet helt fra tælleperioden uden lovligt forfald, må ikke medtages i aktivitetsopgørelsen. 6) En elev/kursist kan med tilskudsmæssig virkning kun være optaget på én uddannelse. Eksempelvis udløser en elev i en almengymnasial fuldtidsuddannelse, der deltager i enkeltfagsundervisning på en anden godkendt institution som led i fuldtidsuddannelsen, alene tilskud for fuldtidsuddannelsen. Afregning for elevens deltagelse i enkeltfagsundervisning skal foregå mellem de involverede institutioner. Afregning mellem de involverede institutioner indebærer, at eleven i den almengymnasiale fuldtidsuddannelse deltager i enkeltfagsundervisning på en anden institution efter en forudgående aftale herom mellem institutionerne samt at det er den institution, som har optaget eleven på fuldtidsuddannelsen, der tager initiativ til aftalen. 7) En kursist, som deltager i uddannelse, der er omfattet af deltagerbetaling, kan medtages i opgørelsen, når deltagerbetalingen er betalt. For kursister med en videregående uddannelse skal som minimum et beløb svarende til den almindelige deltagerbetaling være betalt. For kursister, der er 60 år eller derover og som ikke har en videregående uddannelse, men som modtager efterløn eller en aldersbetinget pension og som ikke eller kun i mindre grad har en arbejdsmarkedstilknytning, skal som minimum ligeledes et beløb svarende til den almindelige deltagerbetaling være betalt. Side 28 af 63

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen)

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2016.2 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen)

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2017.1 Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2012.1

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2012.1 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2012.1 Marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2015.2

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2015.2 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2015.2 Oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2008.1

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2008.1 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2008.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...4 2. KONTOPLANER...4 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...4

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen)

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) . Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015.1 (IEU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN... 7 1.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet PG-Instruks 2017.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVORDAN OPGØRES AKTIVITETERNE?... 4 1. 1 INSTRUKSENS INDHOLD... 4 1. 2 CENTRALE BEGREBER I INDBERETNING OG BEREGNING

Læs mere

EA-instruks. Nr. 1, 2015

EA-instruks. Nr. 1, 2015 EA-instruks Nr. 1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 5 1. 1 Kontoplaner 5 1. 1.1 Formålskontoplanen 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan 5 1. 2 Uddannelseskoder 5 1. 2.1 Uddannelseskoder

Læs mere

EA-instruks 2014.1. Marts 2014

EA-instruks 2014.1. Marts 2014 EA-instruks 2014.1 Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder... 5 1. 1 Kontoplaner... 5 1. 1.1 Formålskontoplanen... 5 1. 1.2 Statens finanskontoplan... 5 1. 2 Uddannelseskoder...

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Marts 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.2

Marts 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.2 Marts 2011 Sagsnr: 139.99C.031 Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 5 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2016.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2016. . Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2016.2 (IEU-instruksen) ) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 8 1.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet PG-Instruks 2016.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVORDAN OPGØRES AKTIVITETERNE?... 3 1. 1 INSTRUKSENS INDHOLD... 3 1. 2 CENTRALE BEGREBER I INDBERETNING OG BEREGNING

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center

Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Økonomisk-Administrativt Center Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Instruks for tilskud til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU-instruks) 2014.1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne.

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse som udbyder almengymnasial uddannelse Vejledning til opgørelse og indberetning af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 730 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov.

1. Nye initiativer Følgende nye initiativer er indarbejdet på den endelige finanslov. Institutioner, der udbyder almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0 Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.0 Januar 2008 Sagsnummer 022.275.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 8 2. KONTOPLANER... 10

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf.

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

IEU instruks 2007.1. Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031

IEU instruks 2007.1. Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031 1 IEU instruks 2007.1 Januar 2007 Sagsnummer 146.281.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING...8 2. KONTOPLANER... 12 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...12 2. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...13 2. 3 TILSKUDSUDBETALING

Læs mere

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.1. Juni 2008 Sagsnummer 069.933.

Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.1. Juni 2008 Sagsnummer 069.933. 1 Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008.1 Juni 2008 Sagsnummer 069.933.031 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 7 2. KONTOPLANER... 9

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2008/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 080.137.031 Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 1298 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort

Regeringens forslag til finanslov for finansåret 2009 (FFL 2009) er offentliggjort Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

PH-instruks. Nr.1, 2015

PH-instruks. Nr.1, 2015 PH-instruks Nr.1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 4 1. 1 Kontoplaner 4 1. 1.1 Formålskontoplanen 4 1. 1.2 Statens finanskontoplan 4 1. 2 Uddannelseskoder 4 1. 2.1 Aktivitetsgruppekode

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet

Private gymnasier og studenterkurser Departementet Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2017

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4

August 2011 Sagsnr: 139.99C.031. Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 August 2011 Sagsnr: 139.99C.031 Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens PH-instruks 2011.4 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 5 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning Driftsoverenskomst om Udbud af Forberedende Voksenundervisning 1. Driftsoverenskomstens Parter Voksenuddannelsescentrets navn: CVR-nummer og eventuelle p-nummer: Institutionsnummer: Driftsoverenskomstpartens

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Undervisningsministeriets PH-instruks 2008.1

Undervisningsministeriets PH-instruks 2008.1 Oktober 2008 Sagsnummer: 139.99C.031 Undervisningsministeriets PH-instruks 2008.1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. KONTOPLANER... 5 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN... 5 2. 2 VEDLIGEHOLDELSE AF FORMÅLSKONTOPLANEN...

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Lærernes arbejdstidsanvendelse

Lærernes arbejdstidsanvendelse Lærernes arbejdstidsanvendelse Rapporterne præsenterer statistik om lærernes arbejdstidsanvendelse på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Arbejdstidsanvendelsen opgøres separat for de tre uddannelsesområder

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Vejledning om procedurer for institutionernes indgåelse af lejemål samt opkrævning og indbetaling vedrørende indtægtsdækket virksomhed Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, der ikke overtager bygninger i 2010 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt Sygepleje-

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser BEK nr 1119 af 21/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere