Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009"

Transkript

1 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009

2 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie- og mødegæster, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet samt skabe omsætning og beskæftigelse i det danske samfund. Markedsføringen sker i tæt samarbejde med erhvervet og andre centrale aktører. 2 Indhold

3 De ydre rammer 04 Formandens beretning 07 Turismen i tal 08 Historisk stort fald i overnatningerne 10 Bestyrelsen VisitDenmark sætter ny kurs De indre linjer 14 Direktionens beretning 18 Årets resultater 20 Markedsføring med effekt Eksempler på vores arbejde 22 Legoland Billund Resort er internationalt trækplaster 24 Expedia sætter ekspres på bookingerne 26 IOC-topmøde var hjerternes fest 28 COP15 gav Danmark en grøn mødeprofil 30 Turister tager del i markedsføringen Økonomi og regnskab 32 Økonomiske forhold 34 Resultatopgørelse Design: Scandinavian DesignLab Tryk: CoolGray Foto: VisitDenmark, LEGOLAND, Getty Images og Scanpix 3 Redaktion: VisitDenmark Papir er valgt ud fra miljø- og bæredygtige hensyn

4 Formandens beretning Vilje og mod til at samarbejde I Danmark har vi noget særligt at byde på. Det er danskerne godt klar over. Gennem en periode på 10 år har de danske overnatninger været støt stigende. Heldigvis har Danmark også mange tilfredse udenlandske gæster, men vi skal have mange flere fremover. De udenlandske overnatninger har nemlig over en årrække været faldende, og samtidig har dansk turisme siden ultimo 2008 været præget af den internationale finanskrise. Situationen er alvorlig. For mens den internationale turisme vokser, taber Danmark markedsandele. Nogle vil spørge, om det overhovedet er muligt for Danmark at få del i den internationale vækst i turismen. Det er jeg helt overbevist om, at vi både kan og skal. Først skal vi sammen i dansk turisme have knækket kurven. Men vi skal huske på, at der skal arbejdes hårdt på både den korte og den lange bane. Det kræver et stærkt samarbejde og et langt sejt træk at få væksten tilbage på det positive spor. Det grundlæggende fundament for at tiltrække gæster er her. Vi har en hovedstad i international topklasse. Vi har byer i alle størrelser med hver deres særkende og attraktionskraft. Museer, historiske bygninger og andre kulturskatte. Top attraktioner over hele landet. Restauranter for enhver smag - og nu også verdens bedste. Hoteller og kroer med ildsjæle og personligt værtskab. Sommerhuse og campingpladser til alle behov og for enhver smag. Mødefaciliteter, som lægger op til involvering og resultater. Alt dette er placeret med korte afstande og utrolig tæt på den danske natur, som uanset om man er til land eller vand er noget ganske særligt. Men spørgsmålet er, om vi har viljen til at samarbejde om fælles mål og se ud over faglige, geografiske og personlige interesser? Har vi modet til at stå sammen og få del i den internationale vækst? Jeg håber det virkelig, for det er efter min bedste vurdering afgørende nødvendigt, at vi står sammen nu. Vi taler meget om det, men lad os nu også vise, at vi mener det. En fælles rejse mod nye mål VisitDenmarks bestyrelse blev udvidet med regionale repræsentanter i 2007, og den dengang nye bestyrelse tog kort tid efter initiativ til at formulere en fælles strategi for dansk turisme. Baggrunden for strategien var netop at få turismens mange interessenter til at se de samme udfordringer og løsninger for sig. Splittelse og magtkampe prægede i vid udstrækning samarbejdet eller manglen på samme. Over 600 personer, virksomheder og organisationer tog imod invitationen, engagerede sig i strategien og gav deres meninger til kende. Aldrig har så mange været så involveret i at formulere en fælles strategi for dansk turisme, og det er i sig selv en historisk milepæl. Vores Rejse, som er navnet på den fælles strategi, har en klar ambition om at skabe vækst. Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa, og væksten skal hentes på de store markeder Tyskland, Norge og Sverige, samtidig med at vi skal have fat i værdiskabende målgrupper på flere markeder end i dag. Mange af de gode oplevelser, som findes overalt i Danmark, har ikke i sig selv tiltrækningskraft til at trække udenlandske gæster til Danmark. Men når gæsterne først er kommet til landet og egnen, åbner der sig et mangefold af oplevelser, som vi har et fælles ansvar for at gøre tilgængelige. Vores Rejse gør derfor op med tankegangen om, at den enkelte ejer gæsten og kan holde gæsten ét sted. Vi skal samarbejde om at tiltrække gæster og inspirere dem til at øge deres forbrug og søge nye oplevelser, uanset hvor de måtte være. Særlige erhvervspartnerskaber skal udvikles for at tiltrække udvalgte målgrupper til Danmark. Målgrupperne er valgt ud fra deres evne til at øge omsætningen i turismeerhvervet. Fordi de har et højt forbrug, er i vækst og rummer et potentiale for Danmark. Nu begynder rejsen I 2009 har bestyrelsen vedtaget en ny strategi for VisitDenmark. Strategien er VisitDenmarks bidrag til at føre Vores Rejse ud i livet og bygger på de valg, som ligger i den fælles strategi. 4 De ydre rammer

5 I bestyrelsen har vi lyttet til de mange holdninger, der er kommet undervejs, og VisitDenmarks nye strategi er formuleret ud fra den opgave, som samarbejdspartnerne har peget på som den absolut væsentligste for VisitDenmark, nemlig at tiltrække flere udenlandske gæster til Danmark. VisitDenmark skal fremover koncentrere sin indsats om at samle partnere i stærke markedsføringsprojekter, der har international gennemslagskraft. Hensigten er at samle markedsføringen for at stå stærkere i den internationale konkurrence og dermed tiltrække flere gæster til Danmark. Samtidig skal VisitDenmark blive endnu bedre til at analysere gæsternes behov, og hvilket motiv de har for besøget. VisitDenmark, som tiltræder den 1. juli 2010 samtidig med at lov om VisitDenmark træder i kraft. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke en stor og varm tak til alle jer, der har og fortsat vil bidrage til at nå målet for rejsen. Et stærkt sammenhold og styrket samarbejde skal sikre succesen for dansk turisme. Men det kommer kun via hårdt arbejde og ydmyghed over for opgaven. God arbejdslyst til alle ildsjælene, som hver dag er klar til at gøre en ekstra indsats. Kan vi forene alle gode og stærke kræfter, kan vi virkelig brænde igennem. Den nye lov om VisitDenmark, som i maj 2010 blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, er med til at sikre, at rollefordelingen i det offentlige turismefremmesystem bliver endnu tydeligere. Således vil regionerne og kommunerne nu i højere grad få mulighed for at kvalitetssikre oplevelserne, og VisitDenmark kan fokusere på den internationale markedsføring i et tæt samarbejde med interessenterne. Georg Sørensen Formand for VisitDenmark Samarbejde, samarbejde, samarbejde Det tager tid at gennemføre forandringer af den karakter, som bestyrelsen har været drivkraft for de seneste år. Kursen er sat, men det videre arbejde lægges i hænderne på en ny bestyrelse for 5

6 6 De ydre rammer

7 Turismen i tal Omsætning i dansk turisme: 72,7 mia. kr. heraf eksportindtægter: 36,4 mia. kr. Antal fuldtidsbeskæftigede i dansk turisme: det svarer til 4,6 pct. af beskæftigelsen i Danmark. Værditilvækst: 26,1 mia. kr. inkl. afledte effekter: 54,6 mia. kr. Turismens andel af dansk økonomi: 1,9 pct. inkl. afledte effekter: 3,9 pct. Samlet skatteprovenu fra turismen inkl. afledte effekter: 22,7 mia. kr. Kilde: VisitDenmark 7

8 Selv om 2009 stod i de internationale begivenheders tegn, kunne IOC-kongressen og FN s klimatopmøde ikke opveje konsekvenserne af den globale finanskrise. Historisk stort fald i overnatningerne 2009 blev året, hvor den globale finanskrise og den efterfølgende økonomiske krise for alvor slog igennem. Det fik betydelige konsekvenser for turismen både globalt og i Danmark. For første gang siden 2001 faldt de internationale ankomster på verdensplan med 4,3 pct., og 2009 bød på et historisk stort fald i overnatningerne i Danmark om end ikke så stort som det først tydede på, men dog nok til at bringe de samlede overnatninger tilbage til 2005 niveau. De danske overnatninger tog en historisk vending i 2009 og faldt ganske betydeligt. Dermed blev ti års uafbrudt vækst på det danske marked brudt. Samlet set mistede dansk turisme 2,5 mio. kommercielle overnatninger i 2009, svarende til et fald på 5,8 pct. i forhold til året før. Heraf udgjorde danskere omtrent halvdelen. Samtlige udenlandske markeder, som Danmark konkurrerer på, blev berørt af krisen i Især blev Sverige og Norge kraftigt påvirket af negative valutakursudviklinger og dermed forringet købekraft i forhold til Danmark. Mens Danmark mistede knap hver fjerde svenske overnatning og knap hver tiende norske, blev kun 3 pct. tabt på det tyske marked, hvor Danmark dermed klarede sig relativt bedre end de fleste andre destinationer. Også Holland og Storbritannien gik kraftigt tilbage i 2009 med hhv. 8 pct. og 11 pct., hvilket for sidstnævntes vedkommende også kan forklares med en stærkt forringet købekraft. Selv om 2009 bød på et historisk stort fald i overnatningerne, er Danmark ikke blandt de europæiske lande, som klarede sig dårligst. Storbritannien, Spanien, Grækenland og Norge klarede sig alle dårligere end Danmark. Sverige er blandt de kun tre lande med en positiv udvikling i Store internationale begivenheder 2009 bringer også positive historier. Ud over at Danmark med succes bar værtskabet for IOC-kongressen og FN s klimatopmøde og for alvor satte Danmark i fokus på den internationale scene, var der også vækst på det vigtige amerikanske marked på 4 pct. og de tre store sydeuropæiske markeder Italien (9 pct.), Spanien (8 pct.) og Frankrig (12 pct.). Trods de vigtige internationale begivenheder var det især hotellerne, som tabte terræn i 2009 med knap mistede overnatninger. Tilbagegangen skyldes især fald i (danske) forretningsrejsende, som typisk er de hurtigste til at reagere på de økonomiske konjunkturer. Også feriehusene mistede over overnatninger i 2009, hvilket for halvdelens vedkommende skyldes danskerne, som efter en række år med voldsom vækst for første gang har svigtet feriehusene en smule. Det regionale billede viser tilbagegang over hele landet, men Midtjylland og Syddanmark har klaret sig lidt bedre end gennemsnittet, og Sjælland og Nordjylland har klaret sig ringere. Forventninger til 2010 Efter det meget dårlige 2009 forventer VisitDenmark en mindre stigning i overnatningerne i 2010 på 2 pct. Dette baseres for det første på en forventning om forbedringer i både den danske og internationale økonomi. For det andet forventes højere valutakurser for vores store markeder Sverige og Norge 8 Formandens beretning samt Storbritannien, og det vil i givet fald forbedre den danske konkurrenceevne. Det er derfor også disse markeder, som forventes at trække de udenlandske overnatninger op på et lidt højere niveau i 2010 (1 pct.), mens det største marked Tyskland fortsat forventes at falde lidt.

9 Udviklingen i overnatninger Udviklingen i overnatningsformer Mio. overnatninger I alt Feriehuse Lystbådehavne overnatninger Vandrehjem Danmark Udlandet 20 Camping Feriecentre Hoteller Udviklingen i europæisk turisme 2009 (pct.) Serbien Sverige Tyrkiet Holland Island Italien Tyskland Østrig Montenegro Polen Danmark Belgien Estland Slovenien Schweiz Storbritannien Malta Spanien Grækenland Norge Ungarn Tjekkiet Finland Portugal Cypern Litauen Slovakiet Irland Letland Bulgarien Rumænien 5,0 1,9 0,9-1,0-1,7-2,8-3,0-3,2-3,9-5,5-5,8-6,3-6,5-6,5-6,7-7,0-8,8-8,8-9,0-9,5-9,8-10,5-10,6-10,9-11,1-14,5-17,4-17,5 Kilde: VisitDenmark og Tourmis -19,5-19,7-20,6 Overnatninger * (1.000) I alt Danskere Udlændinge Ændring i forhold til året før (pct.) I alt Danskere Udlændinge * VisitDenmarks forecast 9

10 Bestyrelsen 2009 Udnævnt direkte af økonomi- og erhvervsministeren 1. Adm. direktør Georg Sørensen MCH Messecenter Herning (formand) 2. Erhvervsdirektør Betina Hagerup Økonomi- og Erhvervsministeriet (næstformand) 3. Direktør Jens Wittrup Willumsen (næstformand) 4. Adm. direktør Charlotte Sahl-Madsen Danfoss Universe (udpeget til videnskabsminister den 23. februar 2010 og er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen) 5. Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen Arla Foods 6. Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille Egeskov Slot Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Turisterhvervets Samarbejdsforum 7. Formand Hans-Jørgen Olsen Feriehusudlejernes Brancheforening 8. Formand Jens Zimmer Christensen HORESTA Udpeget af de regionale vækstfora 9. Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Udpeget af Vækstforum for Region Syddanmark 10. Direktør Karen Melson Udpeget af Vækstforum for Region Nordjylland 11. Direktør Ove Nørholm Udpeget af Vækstforum for Midtjylland 12. Direktør Glen Polano Udpeget af Vækstforum for Sjælland 13. Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen Udpeget som observatør af Vækstforum for Region Hovedstaden 14. Formand Mads O. Krage Udpeget som observatør af Bornholms Vækstforum Valgt blandt VisitDenmarks medarbejdere 15. Sekretær Gitte S. Jacobsen Hovedkontoret i København 16. Presseansvarlig Anne Marie Barsøe Markedskontoret i Storbritannien/Irland (Udtrådt af bestyrelsen 1. april 2010 og afløst af suppleant Petra Schmitz) 10 De ydre rammer

11

12 Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring: VisitDenmark sætter ny kurs Et nyt VisitDenmark begynder at tage form i En række opgaver skæres væk, og indsatsen for at markedsføre Danmark i udlandet kommer i fokus. Fra at varetage en bred vifte af opgaver vil VisitDenmark fremover målrette indsatsen og koncentrere sig om internationalt at markedsføre Danmark som rejsemål. International markedsføring har også tidligere været den primære opgave, men VisitDenmark har derudover stået i spidsen for en række erhvervsfremmeprojekter som fx udviklingen af helårsdestinationer i Danmark, nye mødekoncepter og værtskabsuddannelse. Denne type destinations- og kompetenceudviklingsopgaver samt myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet vil fremover blive løst i andet regi, og VisitDenmark vil koncentrere sig om at styrke markedsføringsindsatsen. Det er Folketinget, som gennem Lov om VisitDenmark har besluttet, at VisitDenmark skal påtage sig en stærkere markedsføringsrolle og dermed bidrage til at skabe en klar rollefordeling i det offentlige turismefremmesystem. Den styrkede markedsføringsindsats skal samtidig være med til at føre Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme ud i livet. Vores Rejse blev igangsat af VisitDenmarks bestyrelse i 2009 for at skabe vækst i dansk turisme, og bestyrelsen har, som følge heraf, sat en ny strategisk kurs for VisitDenmark. Fremover skal VisitDenmark i et tæt samarbejde med partnere gennemføre store internationale branding- og markedsføringsprojekter, der kan skabe vækst i turismeerhvervet. Den nye kurs indebærer især tre ændringer i forhold til tidligere: 1. Fokus på værdiskabende målgrupper på tværs af markeder VisitDenmark bearbejder fremadrettet ni målgrupper, som i Vores Rejse er valgt som de målgrupper, som forventes at skabe størst omsætning og dermed værdi for turismeerhvervet. Målgrupperne er udgangspunktet for alle internationale aktiviteter, som VisitDenmark er involveret i. Det betyder, at fra primært at bearbejde markeder vil VisitDenmark fremadrettet bearbejde målgrupper på tværs af markeder og gennemføre flere tværnationale kampagner. Markedsføringen vil fortsat især ske på de nære markeder, hvor størstedelen af gæsterne traditionelt kommer fra. Herudover vil VisitDenmark bearbejde en række markeder med vækstpotentiale og som supplement hertil teste potentialer på nye markeder i fx Asien og Sydamerika. 2. Tættere samarbejdsrelationer VisitDenmark vil søge tættere samarbejde med både private og offentlige partnere, der vil få større indflydelse på, hvordan de offentlige markedsføringskroner skal investeres. Samarbejdet vil især ske i langsigtede partnerskaber, der har som mål at tiltrække flere værdiskabende gæster til Danmark. VisitDenmark vil også invitere andre aktører, der traditionelt ikke har samarbejdet med turismen, til samarbejde om fælles markedsføring og branding af Danmark som rejsemål. 3. En målrettet markedsføringsorganisation VisitDenmark vil øge de ressourcer, der anvendes til at gennemføre internationale markedsføringskampagner. Det sker dels ved at reducere kapacitetsomkostninger, dels ved at skære en række opgaver væk. Samtidig vil indsatsen over for mødeturismen - som er en særlig værdiskabende målgruppe blive opprioriteret. 12 De ydre rammer

13 VisitDenmark fokuserer på international markedsføring Fra Til Bred vifte af opgaver Fokus på international markedsføring Bearbejdning af markeder Bearbejdning af målgrupper på tværs af markeder Individuelt partnersamarbejde Samarbejde i partnerskaber Varetager myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet varetager selv myndighedsopgaver

14 14 De indre linjer

15 Direktionens beretning På vej mod et nyt VisitDenmark 2009 har været et udfordrende år. Den globale finanskrise og usikkerheden om, hvad fremtiden bringer, har fået borgere verden over til at holde igen på forbruget, og det er gået ud over rejserne til Danmark. Tendensen ses også herhjemme, hvor de danske overnatninger for første gang i de seneste 10 år er faldet. Samlet set faldt overnatningerne i Danmark med 5,8 pct. sammenlignet med 2008, og det er et historisk stort fald. Der er ingen tvivl om, at Danmark som rejsemål står over for store udfordringer og at det aldrig har været sværere at tiltrække gæster til en dyr kvalitetsdestination som Danmark. Meget tyder på, at dansk turisme er på vej ud af den nuværende krise. Det er dog fortsat en stor udfordring at få genskabt væksten i dansk turisme. Selv med en vækst på 2 pct. i 2010 er det stadig svært for erhvervet at få priserne og dermed indtjeningen op. 1. En styrket markedsføringsorganisation I efteråret 2009 gennemførte VisitDenmark besparelser for 15 mio. kr. Målet var at frigive kapacitetsmidler til konkrete markedsføringsaktiviteter i Som følge af besparelserne blev 18 stillinger nedlagt. En række opgaver er blevet skåret væk og lagt over på andre hænder. Arbejdet med at udvikle stærke helårsdestinationer er afsluttet fra VisitDenmarks side og videreføres i regi af Foreningen Danske Destinationer. Vi udfører heller ikke myndighedsopgaver for Økonomiog Erhvervsministeriet, der selv varetager disse, når lov om VisitDenmark træder i kraft den 1. juli En større organisationsændring blev gennemført i efteråret Organisationsdiagram Corporate VisitDenmark arbejder nu i en matrixorganisation, hvor seks internationale projektchefer har ansvaret for at tilrettelægge brandingen af Danmark som rejsemål og markedsføringen over for de målgrupper, som er udpeget i Vores Rejse. Samtidig samarbejder de med basisorganisationen om gennemførelse af markedsføringen. Målet med den nye organisering er dels at give vores partnere en mere enkel indgang til og en større indflydelse på samarbejdet med VisitDenmark, dels at skabe en målrettet markedsføring over for de målgrupper, som skal bane vej for vækst i dansk turisme. Ændringerne styrker organisationen, og vi har i dag et stærkere hold medarbejdere end nogensinde, der dagligt leverer resultater til samarbejdspartnere og dansk turisme. Direktion At skabe fornyet vækst stiller store krav til dansk turisme. De rigtige målgrupper skal rammes på udvalgte markeder på den rette måde og varen skal leveres, når gæsterne er kommet til landet. I 2009 har vi taget de første skridt mod at skabe et nyt VisitDenmark. Et VisitDenmark, der i endnu højere grad end tidligere vil arbejde målrettet mod at tiltrække såvel ferie- som mødegæster til Danmark og dermed bidrage til at skabe vækst. Økonomi og IT Projektorganisation: Tværgående markedsføringsprojekter over for værdiskabende målgrupper Tværgående projekter for branding af Danmark som rejsemål Analyse og videnformidling Turismefremmeinfrastruktur Markedsinfrastruktur inddelt i fire zoner Ledelsesgruppe Direktør Flemming Bruhn, direktør Lars Erik Jønsson, markedsdirektør Bruno Bedholm, markedsdirektør Vidar Mørch, markedsdirektør Henrik Kahn og direktionssekretariatschef Annette Conrad Jarly. 15

16 2. Første generation af erhvervspartnerskaber I 2009 har vi gjort os de første erfaringer med erhvervspartnerskaber. Mange har spurgt, hvad et erhvervspartnerskab vil sige, og hvad kriterierne for at indgå i et partnerskab er. Idéen er helt enkelt at etablere et langsigtet samarbejde mellem private virksomheder, VisitDenmark og andre offentlige såvel som private organisationer om markedsføring over for en udvalgt målgruppe og på sigt også samarbejde om produktudvikling. Forudsætningerne for erhvervspartnerskaber er meget forskellige fra målgruppe til målgruppe, og hver proces skal gribes an med respekt for denne forskellighed. VisitDenmark har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Wonderful Copenhagen og hovedstadens andre aktører med henblik på at tiltrække gæster, der rejser efter Moderne Storbyoplevelser, Internationale Rundrejser, Business & Meetings Events og Internationale Kongresser. Med hensyn til målgrupperne Det Gode Liv, Temaoplevelser og Sjov, Leg og Læring har vi fortsat en opgave med at finde den rigtige samarbejdsform på det strategiske plan. Det afgørende for samarbejdet i et partnerskab er ikke at etablere en forening eller en anden juridisk enhed. Det afgørende er, at parterne indgår et langsigtet og strategisk samarbejde om at bearbejde en af de prioriterede målgrupper. Dansk turisme er bredt forankret med mange interessenter fra mange brancher, og erfaringen fra 2009 viser, at der ikke nødvendigvis er hverken samarbejdsstrukturer eller incitamenter til at samle sig om at bearbejde en målgruppe. VisitDenmark føler derfor et ansvar for at gå forrest for at få det vigtige samarbejde til at fungere. 3. Nye markedsføringsmetoder Nye midler og metoder må tages i brug for at tiltrække gæster til landet, og VisitDenmark har gennem flere år lagt stigende vægt på de elektroniske markedsføringsplatforme. Vi har i dag kontakt til over potentielle udenlandske gæster, som jævnligt modtager nyheder og tilbud om Danmark som rejsemål. Vi annoncerer på internettet. Vi laver kampagnesites på nettet. Vi fortæller udenlandske agenter og turoperatører om Danmark via e-læring. Vi kommunikerer med potentielle gæster gennem Facebook og Twitter. Senest har vi udviklet et digitalt brætspil og indgået et markedsføringssamarbejde med det globale rejsesite Expedia. Hvilke kræfter især de sociale medier har, fik VisitDenmark at mærke i I september forsøgte vi os med en viral markedsføringskampagne, hvor en dansk mor søgte faren til sit barn på YouTube. Kampagnen var rettet mod et internationalt publikum og havde til hensigt at skabe kendskab til Danmark. Kampagnen slog imidlertid fejl, og rigtig mange mennesker følte sig stødt af budskabet i filmen. VisitDenmark trak derfor filmen tilbage med en uforbeholden undskyldning. Læren er, at rækkevidden og kræfterne i de sociale medier er enorm og kræver indsigt og forberedelse at arbejde med. De sociale medier er fortsat en vigtig markedsføringsplatform, og vi vil også fremover afprøve nye markedsføringsmetoder, men det vil ske på et gennemtænkt grundlag. Fremtiden Da VisitDenmark skal have ny bestyrelse den 1. juli 2010, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke den nuværende bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Med de ændringer, som er gennemført, føler vi os godt rustede til at gå fremtiden i møde. Samarbejdet med partnere om markedsføringen i 2010 tegner lovende med det største aktivitetsbudget og højeste grad af medfinansiering nogensinde. Set i lyset af den nye strategi og lov om VisitDenmark vil årene fremover også byde på forandringer. Samtidig forholder vi os åbne og lyttende til den verden, vi befinder os i, for at kunne sætte ind med den rette indsats på rette tid. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Flemming Bruhn Konstitueret administrerende direktør Lars Erik Jønsson Konstitueret administrerende direktør 16 De indre linjer

17 17

18 Årets resultater Mødeturisme VisitDenmark arbejder på at få flere møder, konferencer, kongresser og faglige studieture til Danmark på markederne Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Italien, Spanien, Frankrig, Østrig, Schweiz, Polen, Rusland, USA og Canada og fra 2010 også Holland. Indsatsen består især i at generere leads til Danmark det vil sige at få professionelle mødeplanlæggere blandt udenlandske agenturer og i virksomhederne til at forespørge på konferencer og møder i Danmark. VisitDenmark deltager også på de to store internationale fagmesser IMEX i Frankfurt og EIBTM i Barcelona samt på udvalgte lokale messer. VisitDenmark gennemførte i 2009 en målrettet salgsindsats i Tyskland, Storbritannien, Italien og USA. Indsatsen består i personlige salgsbesøg hos mødeplanlæggerne og ved at deltage på udvalgte workshops og fagmesser. På de markeder, hvor der blev gennemført en salgsindsats, genererede VisitDenmark 121 leads til samarbejdspartnere i den danske mødebranche. Heraf blev 44 leads vundet, hvilket svarer til overnatninger, møder uden overnatning og en omsætning på 34 mio. kr. Ferieturisme På 14 markeder har VisitDenmark markedsført Danmark for at få flere feriegæster til landet. Markedsføringen består af såvel online som offline aktiviteter og gennemføres i samarbejde med en række forskellige samarbejdspartnere. I 2009 er der gennemført dybdegående kampagnemålinger og online effektmålinger for at vise effekten af markedsføringen. Målingerne viser, at det i gennemsnit koster 3,75 kr. at skabe kendskab hos en forbruger, at det koster 35 kroner at skabe en forbruger med præference for at holde ferie i Danmark, og at det koster 270 kr. at konvertere en forbruger til at holde ferie i Danmark med partner, familie eller venner. På baggrund af gennemsnitlige opholdslængder, rejsegrupper og døgnforbrug vurderer VisitDenmark, at markedsføringen har en gennemsnitlig ROI på 1:32. Det vil sige, at 1 markedsføringskrone i gennemsnit skabte 32 kr. i turismeomsætning. Branding af Danmark som rejsemål På fem markeder har VisitDenmark bundet markedsføringsaktiviteterne op på en kommunikationsplatform, der skal skabe et attraktivt billede af Danmark i forhold til andre rejsemål. Over for den potentielle Danmarksgæst bliver konceptet udtrykt i et enkelt slogan, som er tilpasset det enkelte marked. I 2009 har VisitDenmark undersøgt kendskabet til disse slogans blandt et repræsentativt udsnit af befolkningerne. 97 pct. i Norge kender sloganet Det er dejlig å være norsk - i Danmark. 23 pct. i Sverige kender sloganet Se livet från den danska sidan. 4 pct. i Holland kender sloganet Kijk, dat is Denemarken. 4 pct. i Tyskland kender sloganet Ab und zu mal dänisch leben. 6 pct. i Storbritannien kender sloganet Feel free. Mediedatabase 485 nye billeder er lagt i mediedatabasen, som nu omfatter knap billeder til fri afbenyttelse af alle, der markedsfører Danmark som rejsemål. I forbindelse med IOC-kongressen i november 2009 skabte VisitDenmark en præsentationsfilm om Danmark, som blev vist i mere end 54 lande verden over. I 2009 lancerede VisitDenmark også en klimafilm, Climate Solutions, der på fire minutter fortæller historien om Danmark som et energieffektivt land. Filmen kan bruges i præsentationer af Danmark og kan kombineres med 20 øvrige små film. Internationalt pressearbejde 308 presseture til Danmark blev gennemført i 2009 på invitation fra VisitDenmark. Presseturene omfatter både individuelle besøg og grupperejser. VisitDenmark stod bag artikler i trykte og elektroniske medier i 17 forskellige lande. Det ville have kostet 402 mio. kr., hvis man skulle have annonceret sig til samme synlighed. Elektroniske nyhedsbreve potentielle gæster modtog i 2009 elektroniske nyheder om Danmark. Nyhedsbrevene udkommer i gennemsnit en gang om måneden i Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien, Irland, Holland, Frankrig, Polen, USA og Danmark. I alt blev der sendt 3,4 mio. nyhedsbreve ud i De indre linjer

19 Antal besøg på landeportalerne (visitdenmark.com) Danmark Tyskland Storbritannien International Polen Holland Sverige USA Italien Norge Spanien Frankrig Finland Rusland Irland Island Ukraine Antal artikler i udenlandske medier Tyskland Italien Norge Sverige Holland Storbritannien USA Spanien Rusland Japan Kina Frankrig Finland Besøg på visitdenmark.com gange blev portalen visitdenmark.com besøgt i 2009, det svarer til en stigning på 11,5 pct. i forhold til ,2 point scorede portalen i brugertilfredshed på en skala på 1-4. Næsten halvdelen af de besøgende fandt visitdenmark.com gennem en søgemaskine. Fire ud af 10 fandt visitdenmark.com direkte. Hver 6. besøgende klikkede sig videre til en partners hjemmeside. Analyser og rapporter VisitDenmark udgav 11 analyser i 2009: Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 Denmark Inbound Travel: Prices & Exchange Rates Effektmåling af IOC kongres og session Effektmåling af World Outgames Forecast for dansk turisme - juli 2009 Festivalen som trækplaster Tourism in Scandinavia and Europe De sociale medier og rejser Markedsprofiler for 13 lande Tyskernes ferierejser Attraktionslisten: Top 50 for

20 Markedsføring med effekt VisitDenmarks markedsføring skaber kendskab til og præference for Danmark og meromsætning i kroner og øre. 20 De indre linjer

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Danmark i de internationale medier Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Udgivet af VisitDenmark Maj 2016 Kontaktperson Mikkel Thrane, Kommunikations- og Pressechef E-mail mt@visitdenmark.com

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016 Danmark i de internationale medier VisitDenmark 2016 Udgivet af VisitDenmark Maj 2017 Kontaktperson Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør E-mail: jgh@visitdenmark.com tlf. +45 32 88 99 50 Mob. +45

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Resultat og retning 2010-2011

Resultat og retning 2010-2011 Resultat og retning 2010-2011 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører Danmark som rejsemål for at tiltrække flere udenlandske ferie- og erhvervsturister til gavn for det

Læs mere

V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark

V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark Turister kommer til Danmark for at opleve naturen V. Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark 1. Natur i Danmark Ifølge turisterne 2. Hvordan kan Danmark konkurrere globalt om naturoplevelser? Situationen

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater 1 Kampagneresultater Post Danmark Rundt 2015 9,3 million har fået kendskab til Danmark 1,3 million præferencer er skabt til Danmark 176.828 visninger

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere