Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks nationale turismeorganisation. Årsberetning 2009"

Transkript

1 Danmarks nationale turismeorganisation Årsberetning 2009

2 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Vi markedsfører rejsemålet Danmark med henblik på at tiltrække flere udenlandske ferie- og mødegæster, der kan øge indtjeningen i turismeerhvervet samt skabe omsætning og beskæftigelse i det danske samfund. Markedsføringen sker i tæt samarbejde med erhvervet og andre centrale aktører. 2 Indhold

3 De ydre rammer 04 Formandens beretning 07 Turismen i tal 08 Historisk stort fald i overnatningerne 10 Bestyrelsen VisitDenmark sætter ny kurs De indre linjer 14 Direktionens beretning 18 Årets resultater 20 Markedsføring med effekt Eksempler på vores arbejde 22 Legoland Billund Resort er internationalt trækplaster 24 Expedia sætter ekspres på bookingerne 26 IOC-topmøde var hjerternes fest 28 COP15 gav Danmark en grøn mødeprofil 30 Turister tager del i markedsføringen Økonomi og regnskab 32 Økonomiske forhold 34 Resultatopgørelse Design: Scandinavian DesignLab Tryk: CoolGray Foto: VisitDenmark, LEGOLAND, Getty Images og Scanpix 3 Redaktion: VisitDenmark Papir er valgt ud fra miljø- og bæredygtige hensyn

4 Formandens beretning Vilje og mod til at samarbejde I Danmark har vi noget særligt at byde på. Det er danskerne godt klar over. Gennem en periode på 10 år har de danske overnatninger været støt stigende. Heldigvis har Danmark også mange tilfredse udenlandske gæster, men vi skal have mange flere fremover. De udenlandske overnatninger har nemlig over en årrække været faldende, og samtidig har dansk turisme siden ultimo 2008 været præget af den internationale finanskrise. Situationen er alvorlig. For mens den internationale turisme vokser, taber Danmark markedsandele. Nogle vil spørge, om det overhovedet er muligt for Danmark at få del i den internationale vækst i turismen. Det er jeg helt overbevist om, at vi både kan og skal. Først skal vi sammen i dansk turisme have knækket kurven. Men vi skal huske på, at der skal arbejdes hårdt på både den korte og den lange bane. Det kræver et stærkt samarbejde og et langt sejt træk at få væksten tilbage på det positive spor. Det grundlæggende fundament for at tiltrække gæster er her. Vi har en hovedstad i international topklasse. Vi har byer i alle størrelser med hver deres særkende og attraktionskraft. Museer, historiske bygninger og andre kulturskatte. Top attraktioner over hele landet. Restauranter for enhver smag - og nu også verdens bedste. Hoteller og kroer med ildsjæle og personligt værtskab. Sommerhuse og campingpladser til alle behov og for enhver smag. Mødefaciliteter, som lægger op til involvering og resultater. Alt dette er placeret med korte afstande og utrolig tæt på den danske natur, som uanset om man er til land eller vand er noget ganske særligt. Men spørgsmålet er, om vi har viljen til at samarbejde om fælles mål og se ud over faglige, geografiske og personlige interesser? Har vi modet til at stå sammen og få del i den internationale vækst? Jeg håber det virkelig, for det er efter min bedste vurdering afgørende nødvendigt, at vi står sammen nu. Vi taler meget om det, men lad os nu også vise, at vi mener det. En fælles rejse mod nye mål VisitDenmarks bestyrelse blev udvidet med regionale repræsentanter i 2007, og den dengang nye bestyrelse tog kort tid efter initiativ til at formulere en fælles strategi for dansk turisme. Baggrunden for strategien var netop at få turismens mange interessenter til at se de samme udfordringer og løsninger for sig. Splittelse og magtkampe prægede i vid udstrækning samarbejdet eller manglen på samme. Over 600 personer, virksomheder og organisationer tog imod invitationen, engagerede sig i strategien og gav deres meninger til kende. Aldrig har så mange været så involveret i at formulere en fælles strategi for dansk turisme, og det er i sig selv en historisk milepæl. Vores Rejse, som er navnet på den fælles strategi, har en klar ambition om at skabe vækst. Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa, og væksten skal hentes på de store markeder Tyskland, Norge og Sverige, samtidig med at vi skal have fat i værdiskabende målgrupper på flere markeder end i dag. Mange af de gode oplevelser, som findes overalt i Danmark, har ikke i sig selv tiltrækningskraft til at trække udenlandske gæster til Danmark. Men når gæsterne først er kommet til landet og egnen, åbner der sig et mangefold af oplevelser, som vi har et fælles ansvar for at gøre tilgængelige. Vores Rejse gør derfor op med tankegangen om, at den enkelte ejer gæsten og kan holde gæsten ét sted. Vi skal samarbejde om at tiltrække gæster og inspirere dem til at øge deres forbrug og søge nye oplevelser, uanset hvor de måtte være. Særlige erhvervspartnerskaber skal udvikles for at tiltrække udvalgte målgrupper til Danmark. Målgrupperne er valgt ud fra deres evne til at øge omsætningen i turismeerhvervet. Fordi de har et højt forbrug, er i vækst og rummer et potentiale for Danmark. Nu begynder rejsen I 2009 har bestyrelsen vedtaget en ny strategi for VisitDenmark. Strategien er VisitDenmarks bidrag til at føre Vores Rejse ud i livet og bygger på de valg, som ligger i den fælles strategi. 4 De ydre rammer

5 I bestyrelsen har vi lyttet til de mange holdninger, der er kommet undervejs, og VisitDenmarks nye strategi er formuleret ud fra den opgave, som samarbejdspartnerne har peget på som den absolut væsentligste for VisitDenmark, nemlig at tiltrække flere udenlandske gæster til Danmark. VisitDenmark skal fremover koncentrere sin indsats om at samle partnere i stærke markedsføringsprojekter, der har international gennemslagskraft. Hensigten er at samle markedsføringen for at stå stærkere i den internationale konkurrence og dermed tiltrække flere gæster til Danmark. Samtidig skal VisitDenmark blive endnu bedre til at analysere gæsternes behov, og hvilket motiv de har for besøget. VisitDenmark, som tiltræder den 1. juli 2010 samtidig med at lov om VisitDenmark træder i kraft. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke en stor og varm tak til alle jer, der har og fortsat vil bidrage til at nå målet for rejsen. Et stærkt sammenhold og styrket samarbejde skal sikre succesen for dansk turisme. Men det kommer kun via hårdt arbejde og ydmyghed over for opgaven. God arbejdslyst til alle ildsjælene, som hver dag er klar til at gøre en ekstra indsats. Kan vi forene alle gode og stærke kræfter, kan vi virkelig brænde igennem. Den nye lov om VisitDenmark, som i maj 2010 blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, er med til at sikre, at rollefordelingen i det offentlige turismefremmesystem bliver endnu tydeligere. Således vil regionerne og kommunerne nu i højere grad få mulighed for at kvalitetssikre oplevelserne, og VisitDenmark kan fokusere på den internationale markedsføring i et tæt samarbejde med interessenterne. Georg Sørensen Formand for VisitDenmark Samarbejde, samarbejde, samarbejde Det tager tid at gennemføre forandringer af den karakter, som bestyrelsen har været drivkraft for de seneste år. Kursen er sat, men det videre arbejde lægges i hænderne på en ny bestyrelse for 5

6 6 De ydre rammer

7 Turismen i tal Omsætning i dansk turisme: 72,7 mia. kr. heraf eksportindtægter: 36,4 mia. kr. Antal fuldtidsbeskæftigede i dansk turisme: det svarer til 4,6 pct. af beskæftigelsen i Danmark. Værditilvækst: 26,1 mia. kr. inkl. afledte effekter: 54,6 mia. kr. Turismens andel af dansk økonomi: 1,9 pct. inkl. afledte effekter: 3,9 pct. Samlet skatteprovenu fra turismen inkl. afledte effekter: 22,7 mia. kr. Kilde: VisitDenmark 7

8 Selv om 2009 stod i de internationale begivenheders tegn, kunne IOC-kongressen og FN s klimatopmøde ikke opveje konsekvenserne af den globale finanskrise. Historisk stort fald i overnatningerne 2009 blev året, hvor den globale finanskrise og den efterfølgende økonomiske krise for alvor slog igennem. Det fik betydelige konsekvenser for turismen både globalt og i Danmark. For første gang siden 2001 faldt de internationale ankomster på verdensplan med 4,3 pct., og 2009 bød på et historisk stort fald i overnatningerne i Danmark om end ikke så stort som det først tydede på, men dog nok til at bringe de samlede overnatninger tilbage til 2005 niveau. De danske overnatninger tog en historisk vending i 2009 og faldt ganske betydeligt. Dermed blev ti års uafbrudt vækst på det danske marked brudt. Samlet set mistede dansk turisme 2,5 mio. kommercielle overnatninger i 2009, svarende til et fald på 5,8 pct. i forhold til året før. Heraf udgjorde danskere omtrent halvdelen. Samtlige udenlandske markeder, som Danmark konkurrerer på, blev berørt af krisen i Især blev Sverige og Norge kraftigt påvirket af negative valutakursudviklinger og dermed forringet købekraft i forhold til Danmark. Mens Danmark mistede knap hver fjerde svenske overnatning og knap hver tiende norske, blev kun 3 pct. tabt på det tyske marked, hvor Danmark dermed klarede sig relativt bedre end de fleste andre destinationer. Også Holland og Storbritannien gik kraftigt tilbage i 2009 med hhv. 8 pct. og 11 pct., hvilket for sidstnævntes vedkommende også kan forklares med en stærkt forringet købekraft. Selv om 2009 bød på et historisk stort fald i overnatningerne, er Danmark ikke blandt de europæiske lande, som klarede sig dårligst. Storbritannien, Spanien, Grækenland og Norge klarede sig alle dårligere end Danmark. Sverige er blandt de kun tre lande med en positiv udvikling i Store internationale begivenheder 2009 bringer også positive historier. Ud over at Danmark med succes bar værtskabet for IOC-kongressen og FN s klimatopmøde og for alvor satte Danmark i fokus på den internationale scene, var der også vækst på det vigtige amerikanske marked på 4 pct. og de tre store sydeuropæiske markeder Italien (9 pct.), Spanien (8 pct.) og Frankrig (12 pct.). Trods de vigtige internationale begivenheder var det især hotellerne, som tabte terræn i 2009 med knap mistede overnatninger. Tilbagegangen skyldes især fald i (danske) forretningsrejsende, som typisk er de hurtigste til at reagere på de økonomiske konjunkturer. Også feriehusene mistede over overnatninger i 2009, hvilket for halvdelens vedkommende skyldes danskerne, som efter en række år med voldsom vækst for første gang har svigtet feriehusene en smule. Det regionale billede viser tilbagegang over hele landet, men Midtjylland og Syddanmark har klaret sig lidt bedre end gennemsnittet, og Sjælland og Nordjylland har klaret sig ringere. Forventninger til 2010 Efter det meget dårlige 2009 forventer VisitDenmark en mindre stigning i overnatningerne i 2010 på 2 pct. Dette baseres for det første på en forventning om forbedringer i både den danske og internationale økonomi. For det andet forventes højere valutakurser for vores store markeder Sverige og Norge 8 Formandens beretning samt Storbritannien, og det vil i givet fald forbedre den danske konkurrenceevne. Det er derfor også disse markeder, som forventes at trække de udenlandske overnatninger op på et lidt højere niveau i 2010 (1 pct.), mens det største marked Tyskland fortsat forventes at falde lidt.

9 Udviklingen i overnatninger Udviklingen i overnatningsformer Mio. overnatninger I alt Feriehuse Lystbådehavne overnatninger Vandrehjem Danmark Udlandet 20 Camping Feriecentre Hoteller Udviklingen i europæisk turisme 2009 (pct.) Serbien Sverige Tyrkiet Holland Island Italien Tyskland Østrig Montenegro Polen Danmark Belgien Estland Slovenien Schweiz Storbritannien Malta Spanien Grækenland Norge Ungarn Tjekkiet Finland Portugal Cypern Litauen Slovakiet Irland Letland Bulgarien Rumænien 5,0 1,9 0,9-1,0-1,7-2,8-3,0-3,2-3,9-5,5-5,8-6,3-6,5-6,5-6,7-7,0-8,8-8,8-9,0-9,5-9,8-10,5-10,6-10,9-11,1-14,5-17,4-17,5 Kilde: VisitDenmark og Tourmis -19,5-19,7-20,6 Overnatninger * (1.000) I alt Danskere Udlændinge Ændring i forhold til året før (pct.) I alt Danskere Udlændinge * VisitDenmarks forecast 9

10 Bestyrelsen 2009 Udnævnt direkte af økonomi- og erhvervsministeren 1. Adm. direktør Georg Sørensen MCH Messecenter Herning (formand) 2. Erhvervsdirektør Betina Hagerup Økonomi- og Erhvervsministeriet (næstformand) 3. Direktør Jens Wittrup Willumsen (næstformand) 4. Adm. direktør Charlotte Sahl-Madsen Danfoss Universe (udpeget til videnskabsminister den 23. februar 2010 og er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen) 5. Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen Arla Foods 6. Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille Egeskov Slot Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Turisterhvervets Samarbejdsforum 7. Formand Hans-Jørgen Olsen Feriehusudlejernes Brancheforening 8. Formand Jens Zimmer Christensen HORESTA Udpeget af de regionale vækstfora 9. Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Udpeget af Vækstforum for Region Syddanmark 10. Direktør Karen Melson Udpeget af Vækstforum for Region Nordjylland 11. Direktør Ove Nørholm Udpeget af Vækstforum for Midtjylland 12. Direktør Glen Polano Udpeget af Vækstforum for Sjælland 13. Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen Udpeget som observatør af Vækstforum for Region Hovedstaden 14. Formand Mads O. Krage Udpeget som observatør af Bornholms Vækstforum Valgt blandt VisitDenmarks medarbejdere 15. Sekretær Gitte S. Jacobsen Hovedkontoret i København 16. Presseansvarlig Anne Marie Barsøe Markedskontoret i Storbritannien/Irland (Udtrådt af bestyrelsen 1. april 2010 og afløst af suppleant Petra Schmitz) 10 De ydre rammer

11

12 Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring: VisitDenmark sætter ny kurs Et nyt VisitDenmark begynder at tage form i En række opgaver skæres væk, og indsatsen for at markedsføre Danmark i udlandet kommer i fokus. Fra at varetage en bred vifte af opgaver vil VisitDenmark fremover målrette indsatsen og koncentrere sig om internationalt at markedsføre Danmark som rejsemål. International markedsføring har også tidligere været den primære opgave, men VisitDenmark har derudover stået i spidsen for en række erhvervsfremmeprojekter som fx udviklingen af helårsdestinationer i Danmark, nye mødekoncepter og værtskabsuddannelse. Denne type destinations- og kompetenceudviklingsopgaver samt myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet vil fremover blive løst i andet regi, og VisitDenmark vil koncentrere sig om at styrke markedsføringsindsatsen. Det er Folketinget, som gennem Lov om VisitDenmark har besluttet, at VisitDenmark skal påtage sig en stærkere markedsføringsrolle og dermed bidrage til at skabe en klar rollefordeling i det offentlige turismefremmesystem. Den styrkede markedsføringsindsats skal samtidig være med til at føre Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme ud i livet. Vores Rejse blev igangsat af VisitDenmarks bestyrelse i 2009 for at skabe vækst i dansk turisme, og bestyrelsen har, som følge heraf, sat en ny strategisk kurs for VisitDenmark. Fremover skal VisitDenmark i et tæt samarbejde med partnere gennemføre store internationale branding- og markedsføringsprojekter, der kan skabe vækst i turismeerhvervet. Den nye kurs indebærer især tre ændringer i forhold til tidligere: 1. Fokus på værdiskabende målgrupper på tværs af markeder VisitDenmark bearbejder fremadrettet ni målgrupper, som i Vores Rejse er valgt som de målgrupper, som forventes at skabe størst omsætning og dermed værdi for turismeerhvervet. Målgrupperne er udgangspunktet for alle internationale aktiviteter, som VisitDenmark er involveret i. Det betyder, at fra primært at bearbejde markeder vil VisitDenmark fremadrettet bearbejde målgrupper på tværs af markeder og gennemføre flere tværnationale kampagner. Markedsføringen vil fortsat især ske på de nære markeder, hvor størstedelen af gæsterne traditionelt kommer fra. Herudover vil VisitDenmark bearbejde en række markeder med vækstpotentiale og som supplement hertil teste potentialer på nye markeder i fx Asien og Sydamerika. 2. Tættere samarbejdsrelationer VisitDenmark vil søge tættere samarbejde med både private og offentlige partnere, der vil få større indflydelse på, hvordan de offentlige markedsføringskroner skal investeres. Samarbejdet vil især ske i langsigtede partnerskaber, der har som mål at tiltrække flere værdiskabende gæster til Danmark. VisitDenmark vil også invitere andre aktører, der traditionelt ikke har samarbejdet med turismen, til samarbejde om fælles markedsføring og branding af Danmark som rejsemål. 3. En målrettet markedsføringsorganisation VisitDenmark vil øge de ressourcer, der anvendes til at gennemføre internationale markedsføringskampagner. Det sker dels ved at reducere kapacitetsomkostninger, dels ved at skære en række opgaver væk. Samtidig vil indsatsen over for mødeturismen - som er en særlig værdiskabende målgruppe blive opprioriteret. 12 De ydre rammer

13 VisitDenmark fokuserer på international markedsføring Fra Til Bred vifte af opgaver Fokus på international markedsføring Bearbejdning af markeder Bearbejdning af målgrupper på tværs af markeder Individuelt partnersamarbejde Samarbejde i partnerskaber Varetager myndighedsopgaver for Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet varetager selv myndighedsopgaver

14 14 De indre linjer

15 Direktionens beretning På vej mod et nyt VisitDenmark 2009 har været et udfordrende år. Den globale finanskrise og usikkerheden om, hvad fremtiden bringer, har fået borgere verden over til at holde igen på forbruget, og det er gået ud over rejserne til Danmark. Tendensen ses også herhjemme, hvor de danske overnatninger for første gang i de seneste 10 år er faldet. Samlet set faldt overnatningerne i Danmark med 5,8 pct. sammenlignet med 2008, og det er et historisk stort fald. Der er ingen tvivl om, at Danmark som rejsemål står over for store udfordringer og at det aldrig har været sværere at tiltrække gæster til en dyr kvalitetsdestination som Danmark. Meget tyder på, at dansk turisme er på vej ud af den nuværende krise. Det er dog fortsat en stor udfordring at få genskabt væksten i dansk turisme. Selv med en vækst på 2 pct. i 2010 er det stadig svært for erhvervet at få priserne og dermed indtjeningen op. 1. En styrket markedsføringsorganisation I efteråret 2009 gennemførte VisitDenmark besparelser for 15 mio. kr. Målet var at frigive kapacitetsmidler til konkrete markedsføringsaktiviteter i Som følge af besparelserne blev 18 stillinger nedlagt. En række opgaver er blevet skåret væk og lagt over på andre hænder. Arbejdet med at udvikle stærke helårsdestinationer er afsluttet fra VisitDenmarks side og videreføres i regi af Foreningen Danske Destinationer. Vi udfører heller ikke myndighedsopgaver for Økonomiog Erhvervsministeriet, der selv varetager disse, når lov om VisitDenmark træder i kraft den 1. juli En større organisationsændring blev gennemført i efteråret Organisationsdiagram Corporate VisitDenmark arbejder nu i en matrixorganisation, hvor seks internationale projektchefer har ansvaret for at tilrettelægge brandingen af Danmark som rejsemål og markedsføringen over for de målgrupper, som er udpeget i Vores Rejse. Samtidig samarbejder de med basisorganisationen om gennemførelse af markedsføringen. Målet med den nye organisering er dels at give vores partnere en mere enkel indgang til og en større indflydelse på samarbejdet med VisitDenmark, dels at skabe en målrettet markedsføring over for de målgrupper, som skal bane vej for vækst i dansk turisme. Ændringerne styrker organisationen, og vi har i dag et stærkere hold medarbejdere end nogensinde, der dagligt leverer resultater til samarbejdspartnere og dansk turisme. Direktion At skabe fornyet vækst stiller store krav til dansk turisme. De rigtige målgrupper skal rammes på udvalgte markeder på den rette måde og varen skal leveres, når gæsterne er kommet til landet. I 2009 har vi taget de første skridt mod at skabe et nyt VisitDenmark. Et VisitDenmark, der i endnu højere grad end tidligere vil arbejde målrettet mod at tiltrække såvel ferie- som mødegæster til Danmark og dermed bidrage til at skabe vækst. Økonomi og IT Projektorganisation: Tværgående markedsføringsprojekter over for værdiskabende målgrupper Tværgående projekter for branding af Danmark som rejsemål Analyse og videnformidling Turismefremmeinfrastruktur Markedsinfrastruktur inddelt i fire zoner Ledelsesgruppe Direktør Flemming Bruhn, direktør Lars Erik Jønsson, markedsdirektør Bruno Bedholm, markedsdirektør Vidar Mørch, markedsdirektør Henrik Kahn og direktionssekretariatschef Annette Conrad Jarly. 15

16 2. Første generation af erhvervspartnerskaber I 2009 har vi gjort os de første erfaringer med erhvervspartnerskaber. Mange har spurgt, hvad et erhvervspartnerskab vil sige, og hvad kriterierne for at indgå i et partnerskab er. Idéen er helt enkelt at etablere et langsigtet samarbejde mellem private virksomheder, VisitDenmark og andre offentlige såvel som private organisationer om markedsføring over for en udvalgt målgruppe og på sigt også samarbejde om produktudvikling. Forudsætningerne for erhvervspartnerskaber er meget forskellige fra målgruppe til målgruppe, og hver proces skal gribes an med respekt for denne forskellighed. VisitDenmark har etableret et godt og konstruktivt samarbejde med Wonderful Copenhagen og hovedstadens andre aktører med henblik på at tiltrække gæster, der rejser efter Moderne Storbyoplevelser, Internationale Rundrejser, Business & Meetings Events og Internationale Kongresser. Med hensyn til målgrupperne Det Gode Liv, Temaoplevelser og Sjov, Leg og Læring har vi fortsat en opgave med at finde den rigtige samarbejdsform på det strategiske plan. Det afgørende for samarbejdet i et partnerskab er ikke at etablere en forening eller en anden juridisk enhed. Det afgørende er, at parterne indgår et langsigtet og strategisk samarbejde om at bearbejde en af de prioriterede målgrupper. Dansk turisme er bredt forankret med mange interessenter fra mange brancher, og erfaringen fra 2009 viser, at der ikke nødvendigvis er hverken samarbejdsstrukturer eller incitamenter til at samle sig om at bearbejde en målgruppe. VisitDenmark føler derfor et ansvar for at gå forrest for at få det vigtige samarbejde til at fungere. 3. Nye markedsføringsmetoder Nye midler og metoder må tages i brug for at tiltrække gæster til landet, og VisitDenmark har gennem flere år lagt stigende vægt på de elektroniske markedsføringsplatforme. Vi har i dag kontakt til over potentielle udenlandske gæster, som jævnligt modtager nyheder og tilbud om Danmark som rejsemål. Vi annoncerer på internettet. Vi laver kampagnesites på nettet. Vi fortæller udenlandske agenter og turoperatører om Danmark via e-læring. Vi kommunikerer med potentielle gæster gennem Facebook og Twitter. Senest har vi udviklet et digitalt brætspil og indgået et markedsføringssamarbejde med det globale rejsesite Expedia. Hvilke kræfter især de sociale medier har, fik VisitDenmark at mærke i I september forsøgte vi os med en viral markedsføringskampagne, hvor en dansk mor søgte faren til sit barn på YouTube. Kampagnen var rettet mod et internationalt publikum og havde til hensigt at skabe kendskab til Danmark. Kampagnen slog imidlertid fejl, og rigtig mange mennesker følte sig stødt af budskabet i filmen. VisitDenmark trak derfor filmen tilbage med en uforbeholden undskyldning. Læren er, at rækkevidden og kræfterne i de sociale medier er enorm og kræver indsigt og forberedelse at arbejde med. De sociale medier er fortsat en vigtig markedsføringsplatform, og vi vil også fremover afprøve nye markedsføringsmetoder, men det vil ske på et gennemtænkt grundlag. Fremtiden Da VisitDenmark skal have ny bestyrelse den 1. juli 2010, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke den nuværende bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. Med de ændringer, som er gennemført, føler vi os godt rustede til at gå fremtiden i møde. Samarbejdet med partnere om markedsføringen i 2010 tegner lovende med det største aktivitetsbudget og højeste grad af medfinansiering nogensinde. Set i lyset af den nye strategi og lov om VisitDenmark vil årene fremover også byde på forandringer. Samtidig forholder vi os åbne og lyttende til den verden, vi befinder os i, for at kunne sætte ind med den rette indsats på rette tid. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Flemming Bruhn Konstitueret administrerende direktør Lars Erik Jønsson Konstitueret administrerende direktør 16 De indre linjer

17 17

18 Årets resultater Mødeturisme VisitDenmark arbejder på at få flere møder, konferencer, kongresser og faglige studieture til Danmark på markederne Tyskland, Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Italien, Spanien, Frankrig, Østrig, Schweiz, Polen, Rusland, USA og Canada og fra 2010 også Holland. Indsatsen består især i at generere leads til Danmark det vil sige at få professionelle mødeplanlæggere blandt udenlandske agenturer og i virksomhederne til at forespørge på konferencer og møder i Danmark. VisitDenmark deltager også på de to store internationale fagmesser IMEX i Frankfurt og EIBTM i Barcelona samt på udvalgte lokale messer. VisitDenmark gennemførte i 2009 en målrettet salgsindsats i Tyskland, Storbritannien, Italien og USA. Indsatsen består i personlige salgsbesøg hos mødeplanlæggerne og ved at deltage på udvalgte workshops og fagmesser. På de markeder, hvor der blev gennemført en salgsindsats, genererede VisitDenmark 121 leads til samarbejdspartnere i den danske mødebranche. Heraf blev 44 leads vundet, hvilket svarer til overnatninger, møder uden overnatning og en omsætning på 34 mio. kr. Ferieturisme På 14 markeder har VisitDenmark markedsført Danmark for at få flere feriegæster til landet. Markedsføringen består af såvel online som offline aktiviteter og gennemføres i samarbejde med en række forskellige samarbejdspartnere. I 2009 er der gennemført dybdegående kampagnemålinger og online effektmålinger for at vise effekten af markedsføringen. Målingerne viser, at det i gennemsnit koster 3,75 kr. at skabe kendskab hos en forbruger, at det koster 35 kroner at skabe en forbruger med præference for at holde ferie i Danmark, og at det koster 270 kr. at konvertere en forbruger til at holde ferie i Danmark med partner, familie eller venner. På baggrund af gennemsnitlige opholdslængder, rejsegrupper og døgnforbrug vurderer VisitDenmark, at markedsføringen har en gennemsnitlig ROI på 1:32. Det vil sige, at 1 markedsføringskrone i gennemsnit skabte 32 kr. i turismeomsætning. Branding af Danmark som rejsemål På fem markeder har VisitDenmark bundet markedsføringsaktiviteterne op på en kommunikationsplatform, der skal skabe et attraktivt billede af Danmark i forhold til andre rejsemål. Over for den potentielle Danmarksgæst bliver konceptet udtrykt i et enkelt slogan, som er tilpasset det enkelte marked. I 2009 har VisitDenmark undersøgt kendskabet til disse slogans blandt et repræsentativt udsnit af befolkningerne. 97 pct. i Norge kender sloganet Det er dejlig å være norsk - i Danmark. 23 pct. i Sverige kender sloganet Se livet från den danska sidan. 4 pct. i Holland kender sloganet Kijk, dat is Denemarken. 4 pct. i Tyskland kender sloganet Ab und zu mal dänisch leben. 6 pct. i Storbritannien kender sloganet Feel free. Mediedatabase 485 nye billeder er lagt i mediedatabasen, som nu omfatter knap billeder til fri afbenyttelse af alle, der markedsfører Danmark som rejsemål. I forbindelse med IOC-kongressen i november 2009 skabte VisitDenmark en præsentationsfilm om Danmark, som blev vist i mere end 54 lande verden over. I 2009 lancerede VisitDenmark også en klimafilm, Climate Solutions, der på fire minutter fortæller historien om Danmark som et energieffektivt land. Filmen kan bruges i præsentationer af Danmark og kan kombineres med 20 øvrige små film. Internationalt pressearbejde 308 presseture til Danmark blev gennemført i 2009 på invitation fra VisitDenmark. Presseturene omfatter både individuelle besøg og grupperejser. VisitDenmark stod bag artikler i trykte og elektroniske medier i 17 forskellige lande. Det ville have kostet 402 mio. kr., hvis man skulle have annonceret sig til samme synlighed. Elektroniske nyhedsbreve potentielle gæster modtog i 2009 elektroniske nyheder om Danmark. Nyhedsbrevene udkommer i gennemsnit en gang om måneden i Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien, Irland, Holland, Frankrig, Polen, USA og Danmark. I alt blev der sendt 3,4 mio. nyhedsbreve ud i De indre linjer

19 Antal besøg på landeportalerne (visitdenmark.com) Danmark Tyskland Storbritannien International Polen Holland Sverige USA Italien Norge Spanien Frankrig Finland Rusland Irland Island Ukraine Antal artikler i udenlandske medier Tyskland Italien Norge Sverige Holland Storbritannien USA Spanien Rusland Japan Kina Frankrig Finland Besøg på visitdenmark.com gange blev portalen visitdenmark.com besøgt i 2009, det svarer til en stigning på 11,5 pct. i forhold til ,2 point scorede portalen i brugertilfredshed på en skala på 1-4. Næsten halvdelen af de besøgende fandt visitdenmark.com gennem en søgemaskine. Fire ud af 10 fandt visitdenmark.com direkte. Hver 6. besøgende klikkede sig videre til en partners hjemmeside. Analyser og rapporter VisitDenmark udgav 11 analyser i 2009: Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 Denmark Inbound Travel: Prices & Exchange Rates Effektmåling af IOC kongres og session Effektmåling af World Outgames Forecast for dansk turisme - juli 2009 Festivalen som trækplaster Tourism in Scandinavia and Europe De sociale medier og rejser Markedsprofiler for 13 lande Tyskernes ferierejser Attraktionslisten: Top 50 for

20 Markedsføring med effekt VisitDenmarks markedsføring skaber kendskab til og præference for Danmark og meromsætning i kroner og øre. 20 De indre linjer

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Afrapportering Destination LEGOLAND Billund Resort. Første status 2014 FOMARS

Afrapportering Destination LEGOLAND Billund Resort. Første status 2014 FOMARS Afrapportering Destination LEGOLAND Billund Resort Første status 2014 FOMARS 1 Kampagnegennemgang og vurdering for de udvalgte markeder 2 3 Kampagneoversigt, Holland Nr. Kampagne Beløb jf. kampagner Ikke-kommerciel

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars.

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Bestyrelsen Fomars Billund den 13.10.2014 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars. Den 10 oktober 2014 kl. 9.30-12.30 på Hotel Legoland Lokale : Technic 1+2 på Hotellet. Deltagere: Hele bestyrelsen. Desuden

Læs mere