Attraktioner i Danmark og Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attraktioner i Danmark og Europa"

Transkript

1 Attraktioner i Danmark og Europa

2 2 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Denne rapport omhandler attraktioner i Danmark og Europa. Rapporten beskriver i hovedtræk attraktionerne, deres oplevelsestilbud, fysiske forhold, omgivelser og placering. Målet er at opnå en bedre forståelse af hvilke faktorer, der kan have betydning for at udvikle eller skabe en attraktion. Kolofon: Attraktioner i Danmark og Europa er udarbejdet i september-november 2014 af Videncenter for Kystturisme i samarbejde med Arkitektfi rma Hasløv & Kjærsgaard Projektleder: Dennis Larsen, partner, arkitekt maa Redaktion: Kristine Gregersen, Videncenter for Kystturisme Dennis Larsen, Arkitektfi rma Hasløv & Kjærsgaard Charlotte Buhl, Arkitektfi rma Hasløv & Kjærsgaard Kilder: Attraktioner i Danmark: Visitdenmarks Attraktionsliste 2013, Danmarks Statistik (Statistikbanken og Kommuner på landkortet), PROFF fi rmainformation, Danske Regioner samt attraktionernes årsrapport, press kit og hjemmeside samt kortmateriale fra google.map, Krak og OpenStreetMap. Attraktioner I Europa: Global Attraction Attendance Report 2013, Eurostats og Europastats Statistical Atlas. Attraktionernes årsrapport, press kit og hjemmeside samt kortmateriale fra google.map, Krak og OpenStreetMap.

3 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 3 Hvordan rapporten læses Introduktion Med introduktionen gives en kort beskrivelse af grundlaget for rapportens udarbejdelse. Undersøgelsen Med undersøgelsen kortlægges i hovedtræk attraktionernes eksisterende forhold. Undersøgelsen er delt i to. Første del vedrører Danmarks ti mest besøgte attraktioner. Anden del vedrører Europas fem mest besøgte forlystelsesparker. Hver del indeholder en introduktion samt en beskrivelse af hver enkelt attraktion og afrundes af en delkonklusion, hvor der blandt andet beskrives en række observerede fælles karakteristika, og tendenser beskrives. Herudover opsummeres de konstaterede eksempler på oplevelsestilbud, sæsonbegivenheder, tilknyttede oplevelser mv. Sammenfatning På baggrund af de observerede fælles karakteristika og eksempler på oplevelsestilbud opstilles i sammenfatningen en række anbefalinger, der kan give inspiration ved etablering af fremtidige attraktioner. Hver af de undersøgte steder udgøres af et komplekst system af fysiske rammer og fænomener. Derfor beror anbefalingerne både på en helhedsforståelse af disse systemer samt en forståelse af enkeltfaktorer. Hasløv & Kjærsgård, november 2014

4 4 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Indhold Introduktion De danske attraktioner Introduktion Danmark Dyrehavsbakken LEGOLAND Den Blå Planet Djurs Sommerland Fårup Sommerland Aquadome Lalandia Billund Louisiana kunstmuseum Aquadome Lalandia Lolland BonBon Land Givskud Zoo Danske attraktioner i overblik Karakteristika og tendenser Opsummering Danmark De europæiske attraktioner Introduktion Europa Disneyland Paris Europa Park Tivoli De Efteling Portaventura Europæiske attraktioner i overblik Karakteristika og tendenser Opsummering Europa Sammenfatning

5 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 5 Introduktion Rapporten er baseret på en undersøgelse af de ti mest besøgte danske attraktioner og de fem mest besøgte europæiske forlystelsesparker. Rapporten udspringer af den antagelse, at der ved en sammenligning af de største danske turistattraktioner kan udledes en række fælles karakteristika og best practice, der kan fungere som inspiration og vejledning ved etablering af nye attraktioner. For at vurdere de danske attraktioner i et bredere, internationalt perspektiv undersøges de største europæiske forlystelsesparker, der med deres store besøgstal antages at have et udviklingsniveau, en kompleksitet, oplevelsestilbud og en geografi sk placering, der kan danne forbillede for udvikling af danske attraktioner. Forlystelsesparkerne undersøges ud fra de samme kriterier som de danske attraktioner. Hver enkelt attraktion er blevet kortlagt geografi sk og ved indsamling af data i forskellige kategorier. Målet for denne proces har været at komme til en forståelse af hvilke egenskaber, der knytter sig til en succesfuld attraktion, samt at skabe en forståelse af hvad der kan anbefales til fremtidig udvikling af attraktioner. De ti danske attraktioner er udvalgt på baggrund af VisitDenmaks Attraktionsliste 2013, hvor de attraktioner, der er placeret centralt i storbyer med mere end indbyggere, er udeladt. Det skyldes et ønske om at skabe et sammenligningsgrundlag, hvor ingen af attraktionerne falder inden for begrebet storbyturisme. De fem udenlandske attraktioner er udvalgt fra The Global Attractions Attendance Report 2013 over mest besøgte Europæiske forlystelsesparker. Fra denne opgørelse er listens nummer tre Walt Disney Studios Park udeladt, da den er opført som en supplerende attraktion i tilknytning til listens nummer et Disneyland Resort Paris. Når der udelukkende fokuseres på forlystelsesparker, sker det ud fra en antagelse om, at der dermed skabes et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af det begrænsede antal attraktioner, der er undersøgt. Valget at fokusere på europæiske attraktioner er sket ud fra en antagelse af, at danske og europæiske attraktioner har samme kulturelle og økonomiske forudsætninger.

6 6 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Introduktion Danmark De 10 mest besøgte attraktioner i Danmark er blevet kortlagt på de følgende sider. De enkelte attraktioner beskrives med stedets overordnede tema/fortælling, de konkrete oplevelser stedet tilbyder, stedets geografi - ske placering og opbygning samt de oplevelser, der knytter sig til attraktionen. Herudover suppleres med en række diagrammer, der kan give et overblik over den kvantifi - cerbare del af de indsamlede data på tværs af attraktionerne. Til sidst i afsnittet opsumeres de karakteristika og tendenser, der er udledt af de indsamlede data.

7 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 7 Fårup Sommerland Djurs Sommerland LEGOLAND Givskud Zoo Aquadome Lalandia Billund Louisiana Dyrehavsbakken Den Blå Planet BonBon-Land Aquadome Lalandia Lolland Kort over de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark

8 8 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Dyrehavsbakken Åbning: 1583 Placering: Klampenborg, Region Hovedstaden Åbningsperiode: Ultimo marts til ultimo august Areal: 7,5 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Hovedstaden senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Dyrehavsbakken er en forlystelsespark, tematiseret som et klassisk tivoli. Området er den ældste forlystelsespark i verden og kan spores tilbage til 1500-tallet, hvor de første telte til underholdningsformål blev sat op. Oplevelsestilbud Oplevelserne i Dyrehavsbakken er underholdningstilbud typisk kendt fra klassiske forlystelsesparker, bl.a. kørende forlystelser samt særlige, unike underholdningstilbud som blandt andet den årlige Cirkusrevy og Bakkens Hvile med bakkesangerindernes kabaretforestillinger. Et nyt tiltag er opførelsen af Korsbæk fra TVserien Matador. Geografisk placering og opbygning Dyrehavesbakken er opbygget som en lille, koncenteret enklave med en blanding af forlystelser, restauranter og barer, butikker samt andre underholdningstilbud. Området er offentligt tilgængeligt og ligger tæt på togforbindelser til København, Helsingør og Malmø. Dyrehavsbakken er placeret i udkanten af naturområdet Dyrehaven, et tidligere kongeligt jagtområde, hvor Eremitageslottet ligger. Nærliggende oplevelser Flere aktiviteter uden for området eksisterer i samspil med forlystelsesparken, bl.a. hestevognskørsel og restauranter. Herudover ligger der inden for kort afstand galopbane, teater og strand. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Den Blå Planet Zoologisk Have, København Nationalmuseet Louisiana Rundetårn BonBon-Land Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Sommerland Sjælland Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

9 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 9 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen fl ere variationsmuligheder eller udvider målgruppen. Bakkens Hvile, Pjerrot, 5D Cinema, Dyrehavenquiz Historisk rundvisning Mester Jakel teater, Bakkens ØLTOUR Veras Varieté TirsdagsPigtråd Butikker Spisesteder Værtshuse Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Dyrehavsbakkens åbning, Cirkusrevyen, Julemændenes verdenskongres Dyrehaven Dyrehavsbakken ke Peter er Lieps Hus (restaurant) Klamp penb enbo borg st. S-tog og regi gionaltog Belle evue e Teatret Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udfl ugtsmål. Ponyudlejning Picnickurv til tur i Dyrehaven Hestevognskørsel Peter Lieps Hus Bellevue Teatret Klampenborg Galopbane, Bellevue Strand Dyrehaven og Eremitageslottet Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Cykelleje Leje af rundboldudstyr Motorvej 4,5 km Klampenborg Galopbane x ca x ca. 24 Kastrup Lufthav avn 20 km Bellevue København 14 km Charlottenlund Fort Camping 5 km Københ enhavn-oslo 10 km 500 m

10 10 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard LEGOLAND Åbning: 1968 Placering: Billund, Region Syddanmark Åbningsperiode: Medio maj - ultimo august Areal: 13,2 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt: Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling LEGOLAND er en forlystelsespark for målgruppen 0-13 år. Temaet for parken er LEGO universet, der har LEGO s lange historie og produkthistorie at hvile på. Ud over den oprindelige park i Billund er der opført LEGOLAND i Nordamerika, Asien og Europa. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser. LEGOLAND omfatter et hotel med tematiserede værelser, en restaurant og en Legoland Holiday Village, hvor overnatning kan gå i samspil med oplevelen af parken. Geografisk placering og opbygning LEGOLAND er et produkt af legetøjsproduktionsvirksomheden LEGO, som er nabo til forlystelsesparken. Parken er inddelt i temalande med forskellige aktiviteter. Parken er beliggende i Billund, der som by har udviklet sig omkring og i takt med Lego koncernen. Nærliggende oplevelser LEGOLAND indgår i LEGOLAND Resort Billund sammen med Aquadome Lalandia Billund og Givskud Zoo, der ligger 25 km fra Billund. Tilsammen udgør de tre attraktioner et fleredages tilbud til turister. I Billund eksisterer der herudover en række andre tilbud til turister, fx campingplads, hoteller, kro, indkøbsfaciliteter og rundfl yvninger fra Billund Lufthavn. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Aquadome Lalandia Billund ARoS Den Gamle BY Tivoli Friheden Givskud Zoo Madsby Legepark Jyllands park Zoo Hvidbjerg Strand Badeland AQUA Akvarium & Dyrepark Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet

11 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 11 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppen. Shows Snobrødsbagning 4D-biograf Spisesteder Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Butik, Lego Hotel Legoland Holiday Village Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Halloween Sæsonafslutning med fyrværkeri Lego Open Air Koncert Westen Aften LEGO StarWars Day Kør smukt dag Ramasjangdag Falck dag Vild med vind Sjove September Vesterha havet 58 km 45 min LEGO System A/S Motorvej Den Midtjyske Motorvej 16 km / 13 min. LEGOLA LAND x ca.50+ x ca.10 Århus 96 km / 1 t 13 min. Billund Lufthavn Tog Vejle est st. 29 km / 26 min. Auquadome Lal alandia andia Billund Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udfl ugtsmål. Skulpturpark Billund Trav Rundfl yvning Lalandia Billun nd ndb. LEGO Hotel Skulpturpark Billund Trav Legoland Holiday Village 500 m

12 12 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Den Blå Planet Åbning: 2013 Placering: Kastrup, Region Hovedstaden Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 1 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt: Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Den Blå Planet er et udstillingsakvarium, der formidler livet under havets overfl ade i hele verden. Den blå Planet hed tidligere Danmarks Akvarium. Oplevelsestilbud Oplevelsen er udforskningen af havdyrenes verden gennem iagtagelse af levende eksemplarer i akvarier. Akvariet huser dyr. Oplevelsen omfatter løbende aktiviteter som rundvisning, fodring og træning af fi sk og pattedyr. Den Blå Planet indeholder restaurant og butik. Der er herudover skoletjeneste og konferencefaciliteter. Geografisk placering og opbygning Den Blå Planet ligger i en ikonisk bygning ud til kysten på Amager. Bygningens arkitektur er inspireret af en hvirvelstrøm og fremstår som et besøgsmål i sig selv. Den Blå Planet er opdelt i 8 afdelinger med forskelligt tema. Den Blå Planet er placeret gunstigt i tæt tilknytning til international lufthavn, metro, togforbindelse til København, Nordsjælland og Sverige, motorvejsforbindelse til Sverige, Sjælland og Jylland. Nærliggende oplevelser Inden for kort afstand fra Den Blå Planet ligger strand, søbad, lystbådehavn samt restauranter. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Zoologisk Have, København Nationalmuseet Louisiana Rundetårn BonBon-Land Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Sommerland Sjælland Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

13 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 13 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Fodring af de forskellige fi sk, Blå Nørd science show, Rundvisning, Fortællerbattle, Hornfi skeri i Øresund, Fotokonkurrence Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Udendørs bassiner til søløver, Butik Spisested Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Den Røde Planet (juletema) Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Kastrup Søbad Restaurant Kastrup Strandpark Kastrup Ny Lystbådehavn Amager Strandpark Kastrup Ny Lystbådehavn Restaurant ant Kastrup Strandpark København-Oslo 11 km / 27 min Den Blå Planet København centrum 8 km / 16 min Copenhagen Camping 10 km / 17 min Motorvej E20 1 km / 3m mi in x1 x2 Tog Lufthavnen Station tion Metro og regionaltog 1,5km 15k m/ 5 min Københavns Luft- havn 1,5 km / 5 min 500 m

14 14 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Djurs Sommerland Åbning: 1982 Placering: Nimtofte, 25 km fra Grenå, Region Midtjylland Åbningsperiode: Alle dage fra medio juni til medio august samt efterårsferien og udvalgte weekender og hverdage Areal: 70 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre 9000 hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Djurs Sommerland er en forlystelsespark, der henvender sig til børnefamilier. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser, herunder vandland og Danmarks længste rutchebane. Parken er opdelt i en række lande med forskellige temaer og aktiviteter. Herunder Piratland, Westernland, Mexicoland, Vikingeland, Lilleputland, Afrikaland, Sommerland og Vandland. Der er fl ere spisesteder i parken. Geografisk placering og opbygning Djurs Sommerland er en forlystelsespark i landlige omgivelser. Parken ligger ud til hovedvejen mellem Randers og Grenå i køreafstand fra de store sommerhusområder ved Ebeltoft. Nærliggende oplevelser Parken har et samarbejde med forskellige sommerhusbureauer og ligger kun få kilometer væk fra Djurs Hytteby og Camping. Desuden ligger Lübker Golf Resort som nabo til Hyttebyen. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Randers Regnskov Ree Park Kattegatcentret Graceland, Randers ARoS Den Gamle By Tivoli Friheden

15 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 15 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Pony Legeplads Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Haloween Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Butikker Spisesteder Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udfl ugtsmål. Lübker Golf Resort med Golf, Spa, Restaurant og luksus ferielejligheder. Motorvej Nordjyske Motorvej, E45 45 km / 38 min Ebelto oft - Odden 37 km / 37 min Tog Ryomgård st. 20 km, 22 min Århus 44 km / 43 min Tirstrup Lufthavn 17 km / 19 min Djurs Hytteby og Camping Djursland 2 km / 3 min 500 m

16 16 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Fårup Sommerland Åbning: 1975 Placering: Saltum, 5,5 km fra Blokhus, Region Nordjylland Åbningsperiode: Alle dage fra medio juni til medio august samt efterårsferien og udvalgte weekender og hverdage Areal: 90 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Fårup Sommerland er en forlystelsespark, der henvender sig til børnefamilier. Fårup Sommerland er forlystelsesparken i skoven. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser, herunder vandland og Danmarks længste suspended coaster. Der er fl ere spisesteder i parken. Geografisk placering og opbygning Fårup Sommerland ligger i et mindre skovområde, der danner ramme om aktiviteterne. Sommerlandet ligger i tilknytning til det store sommerhusområde omkring badebyerne Løkken og Blokhus. Parken er netop ved at udvide med et 4-stjernet hotel, som skal stå færdigt i Nærliggende oplevelser Vesterhavet ligger 2 km vest for Fårup Sommerland og Blokhus ligger ca. 5 km mod SV. I kort afstand til forlystelsesparken ligger Fårup Camping og Jambo Feripark. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Aalborg Zoo Skallerup Seaside Ressort Badeland Nordsøen Oceanarium

17 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 17 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Events i efterårsferien 4D-biograf Legeplads Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Blå mandag Fårup Løbet Høstfest Jambo Feriepark Hirtshals Larvik + Bergen + Kristianssand + Stavanger + Torshavn + Langesund + Seydisfjordur 48 min 45 min x ca. 46 Tog Brønderslev st. 8,4 km 9 min Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Butikker Spisesteder Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Blokhus Vesterhavet Vesterhavet 2km x ca a. 3 Fårup Somme erland Motorvej Hirtshalsmotorvejen, E39 23 km / 22 min Aalborg Lufthavn 30 km, 28 min Fårup Camping 500 m

18 18 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Aquadome Lalandia Billund Åbning: April 2009 Placering: Billund, Region Syddanmark Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 100 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Aquadome Lalandia Billund er et ressort centreret omkring en indendørs badeoplevelse. Aquadome Lalandia Billund er en videreførelse af ideen fra det oprindelige Lalandia badeland, som ligger i Rødby. Oplevelsestilbud Aquadome Lalandia konceptet byder på en mangfoldighed af oplevelser. Attraktionens centrale tilbud er badeoplevelsen, vandaktiviteter og tilhørende wellness tilbud. Aquadome Lalandia tilbyder udover badelandet et legeland, bowlingbane, sportshal, skøjtebane, tennisbaner og 3D-biograf. I tilknytning til badeanlægget ligger restauranter, bar og andre aktiviteter for hyttebyens gæster omkring et offentligt, indendørs torv. Aquadome Lalandia er omgivet af en hytteby. Geografisk placering og opbygning Aquadome Lalandia er opbygget som et badeland med entré, der er omgivet af hytter. Adgang til badelandet er inkluderet i hyttelejen. Aquadome Lalandia er anlagt i tæt tilknytning til LEGOLAND som et selvstændigt, supplerende tilbud til parkens gæster. Nærliggende oplevelser Aquadome Lalandia Billund indgår sammen med LEGOLAND og Givskud Zoo, der ligger 25 km fra Billund, i LEGOLAND Resort Billund, der tilsammen udgør et fl eredages tilbud til turister. I Billund eksisterer der herudover en række andre tilbud til turister, fx campingplads, hoteller, kro, indkøbsfaciliteter og rundfl yvninger fra Billund Lufthavn. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel ARoS Den Gamle By Tivoli Friheden Givskud Zoo Madsby Legepark Jyllands park Zoo Hvidbjerg Strand Badeland AQUA Akvarium & Dyrepark Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvandsakvariet

19 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 19 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Monky Tonky Show, Familiekaraoke, Vi maler seje sværd, Børneshow med Lalandia characters, Børnedisco med Monky Tonky, Hils på Monky Tonky eller Molly, Mød Sally og Pepe, Pynt din helt egen maske, Mal dit eget dørskilt, Hr. Plys Show, Kom & mal dit eget maleri, Vi laver sjove bolsjer og slikkepinde, Vi maler superseje Lalandia krus & bordskånere, Vi bager skøre nøgleringe, Vi pynter flotte fotorammer, Mal din egen Lalandia sparebøsse, Perleværksted, Dekorer dit eget glaslys Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Skicenter, Skøjtehal, Legeland, Sauna, Solarier, Vandaerobic, Vandrutsjebane, Bølgebassin, Inden- og udendørs spapool, Bane- & boldleje, Biograf Bowling, Fitness, Lalandia Mining, Butik, Massage, Klatring, Radiobiler, Dyrefold, Minigolf, Legeplads, Spisesteder, Værtshuse Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Haloween Juleshow Jul Nytår Blå mandag Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Skulpturpark Billund Trav Rundfl yvning LEGOLAND LEGO System A/S Vesterhavet er 58 km 45 min Billu lund indb. Skulp lpturp pturpa park Billund Trav Motorvej Den Midtjyske Motorvej 16 km / 13 min x3 x6 Billund Lufthavn Århus 96 km / 1 t 13 min 500 m Tog Vejle st. 29 km / 26 min

20 20 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Louisiana Åbning: 1958 Placering: Humlebæk, Region Hovedstaden Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 2,5 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Louisiana er et museum for moderne kunst, placeret i et naturskønt område med udsigt over Øresund. Oplevelsestilbud Louisiana har en fast kunstsamling og har herudover fl ere skiftende udstillinger. De skiftende udstillinger sikrer en løbende revitalisering af oplevelsestilbuddet og giver mulighed for at tilpasse stedets profi l med hensyn til forskellige segmenter. Louisiana afholder også forskellige former for arrangementer som foredrag og koncerter. Louisiana indeholder museumsbutik og restaurant med udsigt over Øresund. Desuden holder museet aftenåbent. Geografisk placering og opbygning Louisiana ligger i en modernistisk bygning, der omkranser en skulpturpark ud til Øresund, hvor samspillet mellem bygningen og den omkringliggende park har en fremtrædende rolle. Arkitekturen og parken er en del af oplevelsen ved stedet. Bygningen anses for et hovedværk i dansk arkitektur. Louisiana ligger ud til Strandvejen og få kilometer fra Helsingørmotorvejen. Der er kort afstand til togforbindelse til København og Sverige. Nærliggende oplevelser Louisiana ligger direkte ud til Øresund, badestrand og havn. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Den blå planet Zoologisk Have, København Nationalmuseet Rundetårn Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Sommerland Sjælland Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

21 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 21 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Omvisning Foredrag Koncerter Fredagslounge Workshops Undervisningsforløb Børnehus Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Park Butik Spisested Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Litteraturfestival Udstillinger udskiftes løbende Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Skov Øresund Havn Motorvej E 47 2 km / 7 min Nyrup Camping 7 km / 11min Helsingør - Helsin ingborg 9 km 16 min Humlebæk indb. Tog Hum mlebæk ks st. 1 km m/ 12 min Københ havn 40 km / 42 min Københavns Lufthavn 62 km / 45 min 500 m

22 22 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Aquadome Lalandia Rødby Åbning: 1988 Placering: Rødby, Lolland, Region Sjælland Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 61 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i hoteller og feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Aquadome Lalandia Rødby er et ressort centreret omkring en indendørs badeoplevelse. Aquadome Lalandia Rødby bar oprindeligt navnet Lalandia. Oplevelsestilbud Aquadome Lalandia konceptet byder på en mangfoldighed af oplevelser. Attraktionens centrale tilbud er badeoplevelsen, vandaktiviteter og wellness. I tilknytning til badelandet ligger en hytteby samt et forlystelsescenter med bl.a. legeland, restaurenter og cafeer, 3D- biograf, supermarked, spillehal, fi tnesscenter, bowlingcenter, legeland, skøjtebane og sportshal. Geografisk placering og opbygning Aquadome Lalandia er opbygget som et badeland med entré, der er omgivet af hytter. Adgang til badelandet er inkluderet i hyttelejen. Aquadome Lalandia er anlagt ved et naturligt stop på hovedtransitruterne mellem Sjælland og Tyskland med kort afstand til motorvej, færge- og togforbindelser. Nærliggende oplevelser Umiddelbart syd for Aquadome Lalandia ligger en badestrand. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel BonBon-Land Knuthenborg Safaripark

23 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 23 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Vandaerobic, 3D-biograf Vi laver sjove bosjer, Vi maler seje sværd, Børnediscotek, Tryllekunstner og ballonklovn, Monky Tonky Show, Monky Tonky Land By Night, Monky Tonkys kreative værksted, Lalandia Night Bowling, Skøjteskole DJ Plys Airbrush Tatoo Familiekaraoke, Badminton Fodbold, Håndbold Basketball Tennis Minitennis, Fodboldbane, Håndboldbaner, Beachvollybaner, Petanquebaner Dyrefold Lystfi skeri Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Femern Bælt Badestrand Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Fastelavn Jul Nytår Halloween Blå mandag Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Skibakke, Skøjtehal, Spa-pool Wellness hus, Sauna, Tyikisk bad, Fitness, Bueskydning, Bowlingcenter, Spillehal Indendørs minigolfbane, Trampoliner, Golfsimulator, Klatrevæg, 1000 m2 legeland, Biograf med 2 sale, Udendørs legeland, Minigolf, Put-and-take, Supermarked, Legeland, Spisesteder Værtshus x3 x3 Rødby Lystskov Camping 7 km / 9 min Rødby - Puttgarden 3 km 6 min Københavns Lufthavn 166 km / 1t 37 min København 169 km / 1t 32 min 500 m Motorvej E 47 2 km / 4 min Tog Rødby st. 3 km / 6 min Rødby indb.

24 24 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard BonBon-Land Åbning: 16. april 1992 Placering: Holme-Olstrup, Region Sjælland Åbningsperiode: Ultimo april til ultimo oktober Areal: 13 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i hoteller og feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling BonBon-Land er en forlystelsespark, som tager udgangspunkt i et univers, der er bygget op omkring BonBons forskellige slikprodukter, som bliver markedsført med atypiske navne, som for eksempel Hundeprutter og Kloakslam. BonBon- Lands primære målgruppe er børnefamilier. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser. Arealet nord for parken er udlagt til senere brug som campingplads eller/og hytteby. Geografisk placering og opbygning BonBon-land er en videreudvikling af det tidligere meget populære slikmærke BonBon, hvis oprindelige produktionssted er nabo til forlystelsesparken. Parken har gennem årene langsomt udviklet sig fra en besøgsfacilitet for fabrikken til en stor forlystelsespark. Nærliggende oplevelser Der ligger ingen supplerende oplevelser tæt på forlystelsesparken. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Den blå planet Zoologisk Have, København Nationalmuseet Louisiana Aquadome Laqlandia rødby Rundetårn Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Knuthenborg Safaripark Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder

Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder - sammenfattende rapport VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN:

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fakta LEGO Koncernen Fakta LEGOLAND Fakta Merlin Biografi Nick Varney

Indholdsfortegnelse. Fakta LEGO Koncernen Fakta LEGOLAND Fakta Merlin Biografi Nick Varney Indholdsfortegnelse Fakta LEGO Koncernen Fakta LEGOLAND Fakta Merlin Biografi Nick Varney LEGO Koncernen LEGO Koncernen er verdens fjerdestørste legetøjsproducent med en 2004 omsætning på 6.704 mio. DKK.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Bestil din næste ferie...

Bestil din næste ferie... Bestil din næste ferie... Ring 70 20 34 48 Gå ind på happydays.nu Besøg butikken i Frederikshavn Rejser med glæde Udgivelse 2013 vejlende pris 10 kr. Vi tager forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND. - Så er legen i gang

PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND. - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND Indhold Kort om Lalandia Lalandia Centeret Aktiviteter Mad & Drikke Butikker & Servicecenter Lalandia Aquadome Lalandia Winter

Læs mere

Projekt titel : Indendørs forlystelsespark ved/i Tivoli Friheden, Århus

Projekt titel : Indendørs forlystelsespark ved/i Tivoli Friheden, Århus Projekt titel : Indendørs forlystelsespark ved/i Tivoli Friheden, Århus 1. Baggrund Tivoli Frihedens er Århus forlystelsespark og har en historie der kan føres tilbage til 1904. Parken har i perioder været

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch-

Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king, bar/café- og butikskassesystem baseret på touch- POS, Point of Sale Galaxy Pass Modul Point-of-Sale systemet Galaxy er et high-end billet, boo- Galaxy Pass Modul, giver dig mulighed for at sælge, ad- Med Galaxys årskort og medlemssystem får du mu- king,

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Jeresskirejse.dk Tlf.: +45 32 17 73 44 E-mail: info@jeresskirejse.dk Chat: www.jeresskirejse.dk

Jeresskirejse.dk Tlf.: +45 32 17 73 44 E-mail: info@jeresskirejse.dk Chat: www.jeresskirejse.dk Hoteller Jasna Der findes mange gode skihoteller i Jasna. Men ingen man beslutter sig for, hvor man vil bo, skal man vurdere hvad der er vigtigst for en. Jo, nærmere man kommer pisterne, jo højere bliver

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Årets bedste. Firmatur. Nyhed. Drageskibet

Årets bedste. Firmatur. Nyhed. Drageskibet Årets bedste Firmatur Nyhed Drageskibet Sjovt og nemt Store oplevelser for alle Vi har de sjoveste rammer for årets firmatur sammen med jeres familier uanset, om I er 20 eller mange tusinde deltagere.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI 2. 9. NOVEMBER 2013 ICP s studierejse 2013 går til Mumbai, Delhi og Dubai hvor deltagerne skal ud og se det nyeste inden for detail og centerudviklingen og samtidig

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY. - Så er legen i gang

PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY. - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY Indhold Skandinaviens største overdækkede vandrutsjebane Kort om Lalandia, herunder mission & vision Lalandia Aquadome Feriehuse

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus

Kursus. Konference. - Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. Generalforsamling - Teambuilding - Konference - Møde - Kursus ing- Konference - Møde - Kursus Generalforsamling -Teambuildng Generalforsamling -Teambuilding - Konference - Møde - Kursus Generalforsamlig - Teambuilding - Konference - Konference - Møde - Kursus - Reception

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Drømmerejsen. Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab

Drømmerejsen. Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab Drømmerejsen Dubai Abu Dhabi Qasr Al Sarab Det lykkelige Arabien Drømmer du om en ferie, der kombinerer golf på verdensklasse baner, ophold på fantastiske hoteller og oplevelser med unikke minder? Palm

Læs mere

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRU BLU KØBENHAVN RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Amager Boulevard 70, DK-2300 København S, Danmark T: +45 33 96 50 00 F: +45 33 96 55 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn

Læs mere