Attraktioner i Danmark og Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attraktioner i Danmark og Europa"

Transkript

1 Attraktioner i Danmark og Europa

2 2 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Denne rapport omhandler attraktioner i Danmark og Europa. Rapporten beskriver i hovedtræk attraktionerne, deres oplevelsestilbud, fysiske forhold, omgivelser og placering. Målet er at opnå en bedre forståelse af hvilke faktorer, der kan have betydning for at udvikle eller skabe en attraktion. Kolofon: Attraktioner i Danmark og Europa er udarbejdet i september-november 2014 af Videncenter for Kystturisme i samarbejde med Arkitektfi rma Hasløv & Kjærsgaard Projektleder: Dennis Larsen, partner, arkitekt maa Redaktion: Kristine Gregersen, Videncenter for Kystturisme Dennis Larsen, Arkitektfi rma Hasløv & Kjærsgaard Charlotte Buhl, Arkitektfi rma Hasløv & Kjærsgaard Kilder: Attraktioner i Danmark: Visitdenmarks Attraktionsliste 2013, Danmarks Statistik (Statistikbanken og Kommuner på landkortet), PROFF fi rmainformation, Danske Regioner samt attraktionernes årsrapport, press kit og hjemmeside samt kortmateriale fra google.map, Krak og OpenStreetMap. Attraktioner I Europa: Global Attraction Attendance Report 2013, Eurostats og Europastats Statistical Atlas. Attraktionernes årsrapport, press kit og hjemmeside samt kortmateriale fra google.map, Krak og OpenStreetMap.

3 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 3 Hvordan rapporten læses Introduktion Med introduktionen gives en kort beskrivelse af grundlaget for rapportens udarbejdelse. Undersøgelsen Med undersøgelsen kortlægges i hovedtræk attraktionernes eksisterende forhold. Undersøgelsen er delt i to. Første del vedrører Danmarks ti mest besøgte attraktioner. Anden del vedrører Europas fem mest besøgte forlystelsesparker. Hver del indeholder en introduktion samt en beskrivelse af hver enkelt attraktion og afrundes af en delkonklusion, hvor der blandt andet beskrives en række observerede fælles karakteristika, og tendenser beskrives. Herudover opsummeres de konstaterede eksempler på oplevelsestilbud, sæsonbegivenheder, tilknyttede oplevelser mv. Sammenfatning På baggrund af de observerede fælles karakteristika og eksempler på oplevelsestilbud opstilles i sammenfatningen en række anbefalinger, der kan give inspiration ved etablering af fremtidige attraktioner. Hver af de undersøgte steder udgøres af et komplekst system af fysiske rammer og fænomener. Derfor beror anbefalingerne både på en helhedsforståelse af disse systemer samt en forståelse af enkeltfaktorer. Hasløv & Kjærsgård, november 2014

4 4 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Indhold Introduktion De danske attraktioner Introduktion Danmark Dyrehavsbakken LEGOLAND Den Blå Planet Djurs Sommerland Fårup Sommerland Aquadome Lalandia Billund Louisiana kunstmuseum Aquadome Lalandia Lolland BonBon Land Givskud Zoo Danske attraktioner i overblik Karakteristika og tendenser Opsummering Danmark De europæiske attraktioner Introduktion Europa Disneyland Paris Europa Park Tivoli De Efteling Portaventura Europæiske attraktioner i overblik Karakteristika og tendenser Opsummering Europa Sammenfatning

5 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 5 Introduktion Rapporten er baseret på en undersøgelse af de ti mest besøgte danske attraktioner og de fem mest besøgte europæiske forlystelsesparker. Rapporten udspringer af den antagelse, at der ved en sammenligning af de største danske turistattraktioner kan udledes en række fælles karakteristika og best practice, der kan fungere som inspiration og vejledning ved etablering af nye attraktioner. For at vurdere de danske attraktioner i et bredere, internationalt perspektiv undersøges de største europæiske forlystelsesparker, der med deres store besøgstal antages at have et udviklingsniveau, en kompleksitet, oplevelsestilbud og en geografi sk placering, der kan danne forbillede for udvikling af danske attraktioner. Forlystelsesparkerne undersøges ud fra de samme kriterier som de danske attraktioner. Hver enkelt attraktion er blevet kortlagt geografi sk og ved indsamling af data i forskellige kategorier. Målet for denne proces har været at komme til en forståelse af hvilke egenskaber, der knytter sig til en succesfuld attraktion, samt at skabe en forståelse af hvad der kan anbefales til fremtidig udvikling af attraktioner. De ti danske attraktioner er udvalgt på baggrund af VisitDenmaks Attraktionsliste 2013, hvor de attraktioner, der er placeret centralt i storbyer med mere end indbyggere, er udeladt. Det skyldes et ønske om at skabe et sammenligningsgrundlag, hvor ingen af attraktionerne falder inden for begrebet storbyturisme. De fem udenlandske attraktioner er udvalgt fra The Global Attractions Attendance Report 2013 over mest besøgte Europæiske forlystelsesparker. Fra denne opgørelse er listens nummer tre Walt Disney Studios Park udeladt, da den er opført som en supplerende attraktion i tilknytning til listens nummer et Disneyland Resort Paris. Når der udelukkende fokuseres på forlystelsesparker, sker det ud fra en antagelse om, at der dermed skabes et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af det begrænsede antal attraktioner, der er undersøgt. Valget at fokusere på europæiske attraktioner er sket ud fra en antagelse af, at danske og europæiske attraktioner har samme kulturelle og økonomiske forudsætninger.

6 6 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Introduktion Danmark De 10 mest besøgte attraktioner i Danmark er blevet kortlagt på de følgende sider. De enkelte attraktioner beskrives med stedets overordnede tema/fortælling, de konkrete oplevelser stedet tilbyder, stedets geografi - ske placering og opbygning samt de oplevelser, der knytter sig til attraktionen. Herudover suppleres med en række diagrammer, der kan give et overblik over den kvantifi - cerbare del af de indsamlede data på tværs af attraktionerne. Til sidst i afsnittet opsumeres de karakteristika og tendenser, der er udledt af de indsamlede data.

7 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 7 Fårup Sommerland Djurs Sommerland LEGOLAND Givskud Zoo Aquadome Lalandia Billund Louisiana Dyrehavsbakken Den Blå Planet BonBon-Land Aquadome Lalandia Lolland Kort over de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark

8 8 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Dyrehavsbakken Åbning: 1583 Placering: Klampenborg, Region Hovedstaden Åbningsperiode: Ultimo marts til ultimo august Areal: 7,5 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Hovedstaden senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Dyrehavsbakken er en forlystelsespark, tematiseret som et klassisk tivoli. Området er den ældste forlystelsespark i verden og kan spores tilbage til 1500-tallet, hvor de første telte til underholdningsformål blev sat op. Oplevelsestilbud Oplevelserne i Dyrehavsbakken er underholdningstilbud typisk kendt fra klassiske forlystelsesparker, bl.a. kørende forlystelser samt særlige, unike underholdningstilbud som blandt andet den årlige Cirkusrevy og Bakkens Hvile med bakkesangerindernes kabaretforestillinger. Et nyt tiltag er opførelsen af Korsbæk fra TVserien Matador. Geografisk placering og opbygning Dyrehavesbakken er opbygget som en lille, koncenteret enklave med en blanding af forlystelser, restauranter og barer, butikker samt andre underholdningstilbud. Området er offentligt tilgængeligt og ligger tæt på togforbindelser til København, Helsingør og Malmø. Dyrehavsbakken er placeret i udkanten af naturområdet Dyrehaven, et tidligere kongeligt jagtområde, hvor Eremitageslottet ligger. Nærliggende oplevelser Flere aktiviteter uden for området eksisterer i samspil med forlystelsesparken, bl.a. hestevognskørsel og restauranter. Herudover ligger der inden for kort afstand galopbane, teater og strand. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Den Blå Planet Zoologisk Have, København Nationalmuseet Louisiana Rundetårn BonBon-Land Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Sommerland Sjælland Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

9 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 9 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen fl ere variationsmuligheder eller udvider målgruppen. Bakkens Hvile, Pjerrot, 5D Cinema, Dyrehavenquiz Historisk rundvisning Mester Jakel teater, Bakkens ØLTOUR Veras Varieté TirsdagsPigtråd Butikker Spisesteder Værtshuse Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Dyrehavsbakkens åbning, Cirkusrevyen, Julemændenes verdenskongres Dyrehaven Dyrehavsbakken ke Peter er Lieps Hus (restaurant) Klamp penb enbo borg st. S-tog og regi gionaltog Belle evue e Teatret Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udfl ugtsmål. Ponyudlejning Picnickurv til tur i Dyrehaven Hestevognskørsel Peter Lieps Hus Bellevue Teatret Klampenborg Galopbane, Bellevue Strand Dyrehaven og Eremitageslottet Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Cykelleje Leje af rundboldudstyr Motorvej 4,5 km Klampenborg Galopbane x ca x ca. 24 Kastrup Lufthav avn 20 km Bellevue København 14 km Charlottenlund Fort Camping 5 km Københ enhavn-oslo 10 km 500 m

10 10 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard LEGOLAND Åbning: 1968 Placering: Billund, Region Syddanmark Åbningsperiode: Medio maj - ultimo august Areal: 13,2 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt: Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling LEGOLAND er en forlystelsespark for målgruppen 0-13 år. Temaet for parken er LEGO universet, der har LEGO s lange historie og produkthistorie at hvile på. Ud over den oprindelige park i Billund er der opført LEGOLAND i Nordamerika, Asien og Europa. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser. LEGOLAND omfatter et hotel med tematiserede værelser, en restaurant og en Legoland Holiday Village, hvor overnatning kan gå i samspil med oplevelen af parken. Geografisk placering og opbygning LEGOLAND er et produkt af legetøjsproduktionsvirksomheden LEGO, som er nabo til forlystelsesparken. Parken er inddelt i temalande med forskellige aktiviteter. Parken er beliggende i Billund, der som by har udviklet sig omkring og i takt med Lego koncernen. Nærliggende oplevelser LEGOLAND indgår i LEGOLAND Resort Billund sammen med Aquadome Lalandia Billund og Givskud Zoo, der ligger 25 km fra Billund. Tilsammen udgør de tre attraktioner et fleredages tilbud til turister. I Billund eksisterer der herudover en række andre tilbud til turister, fx campingplads, hoteller, kro, indkøbsfaciliteter og rundfl yvninger fra Billund Lufthavn. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Aquadome Lalandia Billund ARoS Den Gamle BY Tivoli Friheden Givskud Zoo Madsby Legepark Jyllands park Zoo Hvidbjerg Strand Badeland AQUA Akvarium & Dyrepark Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet

11 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 11 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppen. Shows Snobrødsbagning 4D-biograf Spisesteder Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Butik, Lego Hotel Legoland Holiday Village Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Halloween Sæsonafslutning med fyrværkeri Lego Open Air Koncert Westen Aften LEGO StarWars Day Kør smukt dag Ramasjangdag Falck dag Vild med vind Sjove September Vesterha havet 58 km 45 min LEGO System A/S Motorvej Den Midtjyske Motorvej 16 km / 13 min. LEGOLA LAND x ca.50+ x ca.10 Århus 96 km / 1 t 13 min. Billund Lufthavn Tog Vejle est st. 29 km / 26 min. Auquadome Lal alandia andia Billund Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udfl ugtsmål. Skulpturpark Billund Trav Rundfl yvning Lalandia Billun nd ndb. LEGO Hotel Skulpturpark Billund Trav Legoland Holiday Village 500 m

12 12 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Den Blå Planet Åbning: 2013 Placering: Kastrup, Region Hovedstaden Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 1 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt: Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Den Blå Planet er et udstillingsakvarium, der formidler livet under havets overfl ade i hele verden. Den blå Planet hed tidligere Danmarks Akvarium. Oplevelsestilbud Oplevelsen er udforskningen af havdyrenes verden gennem iagtagelse af levende eksemplarer i akvarier. Akvariet huser dyr. Oplevelsen omfatter løbende aktiviteter som rundvisning, fodring og træning af fi sk og pattedyr. Den Blå Planet indeholder restaurant og butik. Der er herudover skoletjeneste og konferencefaciliteter. Geografisk placering og opbygning Den Blå Planet ligger i en ikonisk bygning ud til kysten på Amager. Bygningens arkitektur er inspireret af en hvirvelstrøm og fremstår som et besøgsmål i sig selv. Den Blå Planet er opdelt i 8 afdelinger med forskelligt tema. Den Blå Planet er placeret gunstigt i tæt tilknytning til international lufthavn, metro, togforbindelse til København, Nordsjælland og Sverige, motorvejsforbindelse til Sverige, Sjælland og Jylland. Nærliggende oplevelser Inden for kort afstand fra Den Blå Planet ligger strand, søbad, lystbådehavn samt restauranter. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Zoologisk Have, København Nationalmuseet Louisiana Rundetårn BonBon-Land Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Sommerland Sjælland Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

13 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 13 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Fodring af de forskellige fi sk, Blå Nørd science show, Rundvisning, Fortællerbattle, Hornfi skeri i Øresund, Fotokonkurrence Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Udendørs bassiner til søløver, Butik Spisested Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Den Røde Planet (juletema) Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Kastrup Søbad Restaurant Kastrup Strandpark Kastrup Ny Lystbådehavn Amager Strandpark Kastrup Ny Lystbådehavn Restaurant ant Kastrup Strandpark København-Oslo 11 km / 27 min Den Blå Planet København centrum 8 km / 16 min Copenhagen Camping 10 km / 17 min Motorvej E20 1 km / 3m mi in x1 x2 Tog Lufthavnen Station tion Metro og regionaltog 1,5km 15k m/ 5 min Københavns Luft- havn 1,5 km / 5 min 500 m

14 14 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Djurs Sommerland Åbning: 1982 Placering: Nimtofte, 25 km fra Grenå, Region Midtjylland Åbningsperiode: Alle dage fra medio juni til medio august samt efterårsferien og udvalgte weekender og hverdage Areal: 70 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre 9000 hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Djurs Sommerland er en forlystelsespark, der henvender sig til børnefamilier. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser, herunder vandland og Danmarks længste rutchebane. Parken er opdelt i en række lande med forskellige temaer og aktiviteter. Herunder Piratland, Westernland, Mexicoland, Vikingeland, Lilleputland, Afrikaland, Sommerland og Vandland. Der er fl ere spisesteder i parken. Geografisk placering og opbygning Djurs Sommerland er en forlystelsespark i landlige omgivelser. Parken ligger ud til hovedvejen mellem Randers og Grenå i køreafstand fra de store sommerhusområder ved Ebeltoft. Nærliggende oplevelser Parken har et samarbejde med forskellige sommerhusbureauer og ligger kun få kilometer væk fra Djurs Hytteby og Camping. Desuden ligger Lübker Golf Resort som nabo til Hyttebyen. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Randers Regnskov Ree Park Kattegatcentret Graceland, Randers ARoS Den Gamle By Tivoli Friheden

15 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 15 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Pony Legeplads Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Haloween Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Butikker Spisesteder Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udfl ugtsmål. Lübker Golf Resort med Golf, Spa, Restaurant og luksus ferielejligheder. Motorvej Nordjyske Motorvej, E45 45 km / 38 min Ebelto oft - Odden 37 km / 37 min Tog Ryomgård st. 20 km, 22 min Århus 44 km / 43 min Tirstrup Lufthavn 17 km / 19 min Djurs Hytteby og Camping Djursland 2 km / 3 min 500 m

16 16 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Fårup Sommerland Åbning: 1975 Placering: Saltum, 5,5 km fra Blokhus, Region Nordjylland Åbningsperiode: Alle dage fra medio juni til medio august samt efterårsferien og udvalgte weekender og hverdage Areal: 90 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport I alt Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Fårup Sommerland er en forlystelsespark, der henvender sig til børnefamilier. Fårup Sommerland er forlystelsesparken i skoven. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser, herunder vandland og Danmarks længste suspended coaster. Der er fl ere spisesteder i parken. Geografisk placering og opbygning Fårup Sommerland ligger i et mindre skovområde, der danner ramme om aktiviteterne. Sommerlandet ligger i tilknytning til det store sommerhusområde omkring badebyerne Løkken og Blokhus. Parken er netop ved at udvide med et 4-stjernet hotel, som skal stå færdigt i Nærliggende oplevelser Vesterhavet ligger 2 km vest for Fårup Sommerland og Blokhus ligger ca. 5 km mod SV. I kort afstand til forlystelsesparken ligger Fårup Camping og Jambo Feripark. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Aalborg Zoo Skallerup Seaside Ressort Badeland Nordsøen Oceanarium

17 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 17 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Events i efterårsferien 4D-biograf Legeplads Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Blå mandag Fårup Løbet Høstfest Jambo Feriepark Hirtshals Larvik + Bergen + Kristianssand + Stavanger + Torshavn + Langesund + Seydisfjordur 48 min 45 min x ca. 46 Tog Brønderslev st. 8,4 km 9 min Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Butikker Spisesteder Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Blokhus Vesterhavet Vesterhavet 2km x ca a. 3 Fårup Somme erland Motorvej Hirtshalsmotorvejen, E39 23 km / 22 min Aalborg Lufthavn 30 km, 28 min Fårup Camping 500 m

18 18 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Aquadome Lalandia Billund Åbning: April 2009 Placering: Billund, Region Syddanmark Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 100 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Aquadome Lalandia Billund er et ressort centreret omkring en indendørs badeoplevelse. Aquadome Lalandia Billund er en videreførelse af ideen fra det oprindelige Lalandia badeland, som ligger i Rødby. Oplevelsestilbud Aquadome Lalandia konceptet byder på en mangfoldighed af oplevelser. Attraktionens centrale tilbud er badeoplevelsen, vandaktiviteter og tilhørende wellness tilbud. Aquadome Lalandia tilbyder udover badelandet et legeland, bowlingbane, sportshal, skøjtebane, tennisbaner og 3D-biograf. I tilknytning til badeanlægget ligger restauranter, bar og andre aktiviteter for hyttebyens gæster omkring et offentligt, indendørs torv. Aquadome Lalandia er omgivet af en hytteby. Geografisk placering og opbygning Aquadome Lalandia er opbygget som et badeland med entré, der er omgivet af hytter. Adgang til badelandet er inkluderet i hyttelejen. Aquadome Lalandia er anlagt i tæt tilknytning til LEGOLAND som et selvstændigt, supplerende tilbud til parkens gæster. Nærliggende oplevelser Aquadome Lalandia Billund indgår sammen med LEGOLAND og Givskud Zoo, der ligger 25 km fra Billund, i LEGOLAND Resort Billund, der tilsammen udgør et fl eredages tilbud til turister. I Billund eksisterer der herudover en række andre tilbud til turister, fx campingplads, hoteller, kro, indkøbsfaciliteter og rundfl yvninger fra Billund Lufthavn. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel ARoS Den Gamle By Tivoli Friheden Givskud Zoo Madsby Legepark Jyllands park Zoo Hvidbjerg Strand Badeland AQUA Akvarium & Dyrepark Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvandsakvariet

19 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 19 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Monky Tonky Show, Familiekaraoke, Vi maler seje sværd, Børneshow med Lalandia characters, Børnedisco med Monky Tonky, Hils på Monky Tonky eller Molly, Mød Sally og Pepe, Pynt din helt egen maske, Mal dit eget dørskilt, Hr. Plys Show, Kom & mal dit eget maleri, Vi laver sjove bolsjer og slikkepinde, Vi maler superseje Lalandia krus & bordskånere, Vi bager skøre nøgleringe, Vi pynter flotte fotorammer, Mal din egen Lalandia sparebøsse, Perleværksted, Dekorer dit eget glaslys Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Skicenter, Skøjtehal, Legeland, Sauna, Solarier, Vandaerobic, Vandrutsjebane, Bølgebassin, Inden- og udendørs spapool, Bane- & boldleje, Biograf Bowling, Fitness, Lalandia Mining, Butik, Massage, Klatring, Radiobiler, Dyrefold, Minigolf, Legeplads, Spisesteder, Værtshuse Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Haloween Juleshow Jul Nytår Blå mandag Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Skulpturpark Billund Trav Rundfl yvning LEGOLAND LEGO System A/S Vesterhavet er 58 km 45 min Billu lund indb. Skulp lpturp pturpa park Billund Trav Motorvej Den Midtjyske Motorvej 16 km / 13 min x3 x6 Billund Lufthavn Århus 96 km / 1 t 13 min 500 m Tog Vejle st. 29 km / 26 min

20 20 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Louisiana Åbning: 1958 Placering: Humlebæk, Region Hovedstaden Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 2,5 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Louisiana er et museum for moderne kunst, placeret i et naturskønt område med udsigt over Øresund. Oplevelsestilbud Louisiana har en fast kunstsamling og har herudover fl ere skiftende udstillinger. De skiftende udstillinger sikrer en løbende revitalisering af oplevelsestilbuddet og giver mulighed for at tilpasse stedets profi l med hensyn til forskellige segmenter. Louisiana afholder også forskellige former for arrangementer som foredrag og koncerter. Louisiana indeholder museumsbutik og restaurant med udsigt over Øresund. Desuden holder museet aftenåbent. Geografisk placering og opbygning Louisiana ligger i en modernistisk bygning, der omkranser en skulpturpark ud til Øresund, hvor samspillet mellem bygningen og den omkringliggende park har en fremtrædende rolle. Arkitekturen og parken er en del af oplevelsen ved stedet. Bygningen anses for et hovedværk i dansk arkitektur. Louisiana ligger ud til Strandvejen og få kilometer fra Helsingørmotorvejen. Der er kort afstand til togforbindelse til København og Sverige. Nærliggende oplevelser Louisiana ligger direkte ud til Øresund, badestrand og havn. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Den blå planet Zoologisk Have, København Nationalmuseet Rundetårn Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Sommerland Sjælland Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

21 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 21 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Omvisning Foredrag Koncerter Fredagslounge Workshops Undervisningsforløb Børnehus Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Park Butik Spisested Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Litteraturfestival Udstillinger udskiftes løbende Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Skov Øresund Havn Motorvej E 47 2 km / 7 min Nyrup Camping 7 km / 11min Helsingør - Helsin ingborg 9 km 16 min Humlebæk indb. Tog Hum mlebæk ks st. 1 km m/ 12 min Københ havn 40 km / 42 min Københavns Lufthavn 62 km / 45 min 500 m

22 22 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard Aquadome Lalandia Rødby Åbning: 1988 Placering: Rødby, Lolland, Region Sjælland Åbningsperiode: Helårsåben Areal: 61 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i hoteller og feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling Aquadome Lalandia Rødby er et ressort centreret omkring en indendørs badeoplevelse. Aquadome Lalandia Rødby bar oprindeligt navnet Lalandia. Oplevelsestilbud Aquadome Lalandia konceptet byder på en mangfoldighed af oplevelser. Attraktionens centrale tilbud er badeoplevelsen, vandaktiviteter og wellness. I tilknytning til badelandet ligger en hytteby samt et forlystelsescenter med bl.a. legeland, restaurenter og cafeer, 3D- biograf, supermarked, spillehal, fi tnesscenter, bowlingcenter, legeland, skøjtebane og sportshal. Geografisk placering og opbygning Aquadome Lalandia er opbygget som et badeland med entré, der er omgivet af hytter. Adgang til badelandet er inkluderet i hyttelejen. Aquadome Lalandia er anlagt ved et naturligt stop på hovedtransitruterne mellem Sjælland og Tyskland med kort afstand til motorvej, færge- og togforbindelser. Nærliggende oplevelser Umiddelbart syd for Aquadome Lalandia ligger en badestrand. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel BonBon-Land Knuthenborg Safaripark

23 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard 23 Andre oplevelser Sekundære oplevelser, der giver attraktionen flere variationsmuligheder eller udvider målgruppe. Vandaerobic, 3D-biograf Vi laver sjove bosjer, Vi maler seje sværd, Børnediscotek, Tryllekunstner og ballonklovn, Monky Tonky Show, Monky Tonky Land By Night, Monky Tonkys kreative værksted, Lalandia Night Bowling, Skøjteskole DJ Plys Airbrush Tatoo Familiekaraoke, Badminton Fodbold, Håndbold Basketball Tennis Minitennis, Fodboldbane, Håndboldbaner, Beachvollybaner, Petanquebaner Dyrefold Lystfi skeri Nærliggende attraktioner Selvstændige oplevelser og tilbud i omegnen, der kan supplere attraktionen som udflugtsmål. Femern Bælt Badestrand Tilbagevendende begivenheder Faste indslag i løbet af året, der kan sætte oplevelsen i nye rammer og udvide sæsonen. Fastelavn Jul Nytår Halloween Blå mandag Øvrige faciliteter Attraktionens egne supplerende tilbud, der åbner for ferieophold eller helt nye anvendelser af stedet. Skibakke, Skøjtehal, Spa-pool Wellness hus, Sauna, Tyikisk bad, Fitness, Bueskydning, Bowlingcenter, Spillehal Indendørs minigolfbane, Trampoliner, Golfsimulator, Klatrevæg, 1000 m2 legeland, Biograf med 2 sale, Udendørs legeland, Minigolf, Put-and-take, Supermarked, Legeland, Spisesteder Værtshus x3 x3 Rødby Lystskov Camping 7 km / 9 min Rødby - Puttgarden 3 km 6 min Københavns Lufthavn 166 km / 1t 37 min København 169 km / 1t 32 min 500 m Motorvej E 47 2 km / 4 min Tog Rødby st. 3 km / 6 min Rødby indb.

24 24 Attraktioner i Danmark og Europe Hasløv & Kjærsgaard BonBon-Land Åbning: 16. april 1992 Placering: Holme-Olstrup, Region Sjælland Åbningsperiode: Ultimo april til ultimo oktober Areal: 13 ha Befolkningsgrundlag inden for 1 times transport Turismegrundlag, Region Syddanmark senge i hoteller og feriecentre hotelsenge udlejede ferieuger i feriehuse Tema/fortælling BonBon-Land er en forlystelsespark, som tager udgangspunkt i et univers, der er bygget op omkring BonBons forskellige slikprodukter, som bliver markedsført med atypiske navne, som for eksempel Hundeprutter og Kloakslam. BonBon- Lands primære målgruppe er børnefamilier. Oplevelsestilbud Den primære oplevelse er kørende forlystelser. Arealet nord for parken er udlagt til senere brug som campingplads eller/og hytteby. Geografisk placering og opbygning BonBon-land er en videreudvikling af det tidligere meget populære slikmærke BonBon, hvis oprindelige produktionssted er nabo til forlystelsesparken. Parken har gennem årene langsomt udviklet sig fra en besøgsfacilitet for fabrikken til en stor forlystelsespark. Nærliggende oplevelser Der ligger ingen supplerende oplevelser tæt på forlystelsesparken. Top 50 attraktioner inden for 1 times kørsel Tivoli Den blå planet Zoologisk Have, København Nationalmuseet Louisiana Aquadome Laqlandia rødby Rundetårn Statens Museum for Kunst Ny Carlsberg Glyptotek Experimentarium Post & Tele Museet Rosenborgsamlingen Kronborg Slot Frilandsmuseet Knuthenborg Safaripark Frederiksborgs Slot Christiansborg Carlsberg Besøgscenter Statens Naturhistoriske Museum Tycho Brahe Planetarium Vikingeskibsmuseet Det Danske Filminstitut

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE HOTELANALYSE GILLELEJE, 2015 - side 1 - Jour. > 528 Date > 14.04.2015 Ref. > JA/SSL ANALYSE AF HOTELMARKEDET GILLELEJE REKVIRENT Virksomhed > Gribskov Kommune Kontakt Person

Læs mere

PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY. - Så er legen i gang

PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY. - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I RØDBY Indhold Skandinaviens største overdækkede vandrutsjebane Kort om Lalandia, herunder mission & vision Lalandia Aquadome Feriehuse

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Velkommen i LEGOLAND Billund

Velkommen i LEGOLAND Billund Velkommen i LEGOLAND Billund 2015 Presse kit I dette pressekit kan du finde informationer om LEGOLAND og ikke mindst et tip eller to til en spændende vinkel. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Læs mere

HOTEL GUIDE. Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy. Hotel Phønix Hotel Hjallerup Kro. Hotel.

HOTEL GUIDE. Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy. Hotel Phønix Hotel Hjallerup Kro. Hotel. Hotel Vildbjerg Miniferie Weekendophold Selskaber / fester Møder / konferencer Golfophold Revy HOTEL GUIDE Hotel Phønix Hotel Hjallerup Kro Hotel Søparken Dronninglund hotel Hotel Limfjorden Hotel Marina

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

LOLLAND. FALSTER 2012 100 tips til den bedste ferie. Tæt på... DE SJOVESTE OPLEVELSER AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNEVENLIGE STRANDE

LOLLAND. FALSTER 2012 100 tips til den bedste ferie. Tæt på... DE SJOVESTE OPLEVELSER AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNEVENLIGE STRANDE LOLLAND FALSTER 2012 100 tips til den bedste ferie Tæt på... DE SJOVESTE OPLEVELSER AKTIV FERIE FOR HELE FAMILIEN BØRNEVENLIGE STRANDE SHOPPING HISTORIE MAD KUNST KULTUR NATUR OVERNATNING Introduktion

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN Side 2 Prisar til ungt design IndholdsfortegneLSE 3 Forord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Resumé 1.1 Vision 1.2 Øresundsregionens generelle styrker 1.3 Succeskriterier

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND. - Så er legen i gang

PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND. - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND - Så er legen i gang PRESSEKIT LALANDIA I BILLUND Indhold Kort om Lalandia Lalandia Centeret Aktiviteter Mad & Drikke Butikker & Servicecenter Lalandia Aquadome Lalandia Winter

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

20-Års fødselsdagsfesten

20-Års fødselsdagsfesten Disney indhold Velkommen Side 2 Disney Drømme! Side 3 Disneys Magiske Parade Side 4 Backstage med Mickey Mouse Side 5 Disneyland Park Side 6-11 Walt Disney Studios Park Side 12-15 Disney Village Side 16-17

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Velkommen til stedet, hvor drømme bliver til virkelighed...

Velkommen til stedet, hvor drømme bliver til virkelighed... DEN OFICIELLE DISNEYLAND PARIS BROCHURE APRIL 2015 MARTS 2016 Velkommen til stedet, hvor drømme bliver til virkelighed... I DISNEYLAND PARIS, går drømme i opfyldelse på helt uforglemmelig vis. Familiemagi

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

FORDELE forår KONTANTE FORDELE TIL HVERDAG, FRITID OG REJSER :: 2014

FORDELE forår KONTANTE FORDELE TIL HVERDAG, FRITID OG REJSER :: 2014 FORDELE forår KONTANTE FORDELE TIL HVERDAG, FRITID OG REJSER :: 2014 Fordele til bilen Shell rabat på brændstof Unik fordel til FDM medlemmer Med et FDM/Shell Card får du 20 øre i rabat pr. liter benzin

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere