BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No Løssalg kr. 25,-

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formanden skriver Referat af generalforsamlingen Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Fladsåen og Gøgsmosen Even Å, Foreningsbåden Bavelse Adresseændringer Foreningsbådene Tystrup Bådene og trailer & Kontigent Uddrag af dagbog Turprogram Tilmelding til ture Pointstillingen & Hurtige fotos Største fisk og konkurrenceregler B & U siderne - Junior turprogram Turreferater Randbøldal Sommeren Førtidspensionister, pensionister, efterlønnere Vinterfiskeri på Øresund Vedtægter for Sportsfiskerforeningen Fladså Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Ca. oplag: Søren Hansen 450 stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Øv for et forår flere søer er i den skrivende stund (30.3) stadig belagt med is, hvilket gør at det næsten umuligt at fiske. Put&Take søerne er nok dem som lider mest, dvs. det er ejerne, der går glip af dagkortsalget. Jeg har hørt at i flere Put&Take søer, der sejler man ud og fjerner isen, så der kan fiskes, mens andre har pumper kørende hele tiden. Ja, så det er ikke kun bønderne der klager over vejret. Når søerne lukkes af is i længere perioder, kan det få katastrofale konsekvenser for ilttilførslen, og som det er set i tidligere år, så vil det utvivlsomt give anledning til fiskedød. I år har perioden været længere end tidligere, så der grundlag for at søerne rammes hårdere end tidligere, men det vil tiden vise. I foreningen sker der nye tiltag, nye typer af ture kommer på turprogrammet, og i år disker vi op med en hel del flere ture end foregående år. Nye medlemmer af bestyrelsen hoster op med friske nye ideer og tiltag, som bliver spændende at følge. Se blandt andet fluefisketuren til Fluestrømmen i Fredensborg. Igen i år bliver der arrangeret pensionistture, og for juniorerne vil året byde på et ekstraordinært fokus, så vi kan få lokket dem væk fra spillekonsollerne og computerne. Så snart isen forsvinder så bliver de 2 nye Tystrupbåde klargjort, og når du læser dette, så er det nok allerede sket, og der er godt gang i udlånene. Alujollen som har ligget i Tystrup vil sandsynligvis blive flyttet til Karrebæk, så det er bare at følge med på hjemmesiden, hvor vi vil offentliggøre hvor den bliver placeret. For at få gang i udlån af Alubåden på trailer, vil der blive indkøbt et rampemærke til Stege havn, således at man som medlem, gratis kan bruge rampen, så man selv slipper for at betale. Vi håber at det vil få flere til at bruge båden, og få lyst til at prøve kræfter med gedderne i Steg Nor og havn. Så har vi på seneste bestyrelsesmøde talt om at arrangere nogle klub/temaaftener, og der er ved at blive lavet research på hvad sådanne arrangementer kunne indeholde, så igen, så er det med at holde øje på hjemmesiden. Vi har fået en henvendelse fra den nye forpagter af Myrup Fiskepark, som tidligere hed Myrup P&T, og er ved at indgå en samarbejdsaftale som blandt andet giver rabat på dagkort til medlemmer så igen er det med at følge med på hjemmesiden, hvor vi annoncerer når aftalen er på plads. Vi har tidligere haft en rabataftale med Vesterled, men den er blevet opsagt, og der er derfor ikke længere medlemsrabat. Som et led i at spare på administrationsomkostningerne, så der kan blive endnu flere midler til fiskevand og faciliteter, vil vi opfordre medlemmer der kan nøjes med at læse bladet elektronisk, til at sende en mail til kassereren, om at de ikke ønsker det trykte blad tilsendt. Rigtig god fiskesæson Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Referat af generalforsamlingen medlemmer var mødt op i Jyske Banks lokaler, og efter formanden bød velkommen kunne der vælges dirigent, som i år blev Niels Jensen. Dirigenten takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt efter forskrifterne. Formandens beretning berørte de emner som fremgår af efterfølgende dias, og blev godkendt af generalforsamlingen. Så kunne Søren gennemgå regnskabet, og vise et underskud for året grundet købt af 2 både. Underskuddet var forventet og bestyrelsen havde godkendt indkøbet af de 2 lidt dyrere både end først budgetteret. Kurt Petersen gjorde opmærksom på at det var uoverensstemmelse i posterne for afholdte pensionistture, og der således stadig var tilskudspenge tilbage for 79 tilskuddet. Det viste sig ved en efterfølgende gennemgang, at en tur fejlagtigt var blevet registreret som en pensionisttur. Fejlen har dog ingen indvirkning på regnskabet. Der var ligeledes et par bemærkninger til hvordan regnskabet var periodiseret i forhold til forudbetalte kontingenter. Regnskabet blev herefter godkendt. Under indkomne forslag, blev forslaget fra Peter Nielsen fremlagt, og der var opbakning til at foreningens repræsentanter i SØ skal arbejde for at få etableret en bedre udsætningsstrategi. Bestyrelsen vil bistå repræsentanterne, i det forestående arbejde der skal til, for at sikre det bedste udbytte af ørredudsætningerne. Et andet forslag gik ud på at ændre betingelserne for gebyr for lån af foreningens trailerbåde. Generelforsamlingen havde ingen umiddelbare kommentarer til forslaget, da det er bestyrelsen der fastsætter reglerne for brug af foreningens faciliteter. Bestyrelsen har efterfølgende fastholdt gebyret, men der vil være mulighed for at låne båden uden at skal betales for de dage hvor båden planlagt ikke benyttes aktivt, f.eks. ved kørsel. Det vil blive op til bådinspektøren at vurdere det fra sag til sag. Formand: Henning Andersen (ikke på valg) Næstformand: Kenneth E. Nielsen (nyvalgt) Kasserer: Søren Hansen (genvalgt) Bestyrelsesmedlem og Juniorleder: (ikke på valg) Bestyrelsesmedlem og Bådinspektør: John Enggaard Kinnerup (ikke på valg) Bestyrelsesmedlem: Thomas Møller (nyvalgt) Bestyrelsesmedlem: Bent Hasselberg (genvalgt) 1. Suppleant: Keld Pedersen 2. Suppleant: Keld Nielsen De 2 juniorrepræsentanter udvælges af Juniorlederen Revisorer for 2013, blev til genvalg af Niels E Jensen og Peter N Nielsen Som foreningens repræsentanter til Sydsjællands Ørredfond blev følgende valgt: Niels Mondrup, Claus Blaabjerg og Henning Møller. Herefter var det eventuelt. Der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet at lave klubaftener, og til det kunne formanden svare, at det havde den, men manglede folk til at tage initiativet. Niels Mondrup vil sammen med Claus Blaabjerg undersøge muligheden for at DTU, som er ansvarlige for ørredsætningen, kunne komme og lave et foredrag om deres udsætnings strategier og planer for fremtidens udsætninger. Dirigenten kun herefter afslutte generalforsamlingen. Herefter var det traditionen tro tid for præmieoverrækkelse. Desværre var kun en mødt op for at modtage sine diplomer, hvilket formanden bittert bemærkede at det var ærgerligt at medlemmerne ikke mødte op for at modtage deres præmier Henning Andersen Da der ikke var kommet forslag til vedtægtsændringer kunne vi fortsætte med valg til bestyrelser mv., og resultat blev som følger. Da det konstituerende bestyrelsesmødet er afholdt, kan vi her i referatet sætte poster på den enkelte i bestyrelsen 4

5 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren dk med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2013: Senior 300,- Junior(under 18 år) 200,- Husstand 400,- Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Myrup Put & Take rabataftale Nu får du som medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså 10 % rabat når du fisker i Myrup Put & Take. Husk! Gyldigt medlemskort af foreningen, når du fisker i søen. Bestyrelsen Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen Fladsåen Der må fiskes fra Fladså Bro, højre side, over jernbanebroen, forbi styrten til bækken. Fladså Bro, venstre side, til skellet ved Kirkeskov. Fladså Bro, højre side til jernbanebroen. Fladså Bro, højre side til skellet efter det store sving. Ved golfbanens grund til skellet op til Jørgensminde jord, og på Sønderbygaard jord fra golfbanen til Snesere Å. Snesere Å fra Fladsåen til Cementbroen på Sønderbygaard jord. Fra landevejen ved Mogenstrup Kro igennem Kirkeskoven til skellet ved Fladsågaarden s arealer. Fiskearter: Aborre, Ål, Bækørred, Havørred, Regnbueørred, Gedde, Skalle Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 6

7 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Even Å I bunden af Præstø Fjord, lige før Præstø Overdrev. På landevejen mellem Gl. Tappernøje og Præstø. Der må fiskes fra vejbroen på nordsiden (højre side) af åen indtil Hulebækken. Hulebækken krydser vejen og ind i Even Å hvor det gamle jernbanespor på Broskovvej rammer vejen. Du kan parkere ved rastepladsen i svinget på landevejen mod Præstø. Foreningsbåden Bavelse Båd på Tystrup-Bavelse søerne Du kan også køre ad Broskovvej lige inden man kommer til rastepladsen, følge vejen til man kommer til det gamle jernbanespor, her slutter fiskeriet hvor åen drejer skarpt mod Even sø. Man kan parkere sin bil i vejkanten ved jernbanesporet og gå igennem skovkanten ind til åen. Der må fiskes fra vejens side, og man må fiske på det stykke man kan se med det blotte øje når man kommer derned. Se efter vandstands måleren i åen ved det gamle jernbanespor, det bemærkes at der står ørreder deromkring. Fisketips: I marts og april er der opgange af store skaller og aborre. Fiskearter: Skalle, Aborre, Rimte, Ål, Ørred, dog hovedsalig Skalle og Aborre. Sportsfiskerforeningen Fladså købte i 2012, 2 Rudkøbing joller med dam. Den ene båd er beliggende i Bavelse sø ved Bavelse Gods. Båden er udstyret med årer, anker, redningsveste og stangholdere m.m. Båden er særdeles søstærk og meget let at ro. Man kan max. bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand, den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 16 år. Det er gratis at låne båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Som lejer af båden er du ansvarlig for sikkerhed til søs. Derfor: Bær redningsvest. strengt forbudt at parkere her. Der vanker en kæmpe skideballe og udmeldelse af Sportsfiskerforeningen Fladså, hvis man bliver grebet her i. Du skal derfor køre tilbage og parkere oppe ved kirken. Her skal du parkere sådan, at godsets maskiner kan komme til. Respekter disse regler. Du følger nu grusvejen langs søen. Du kommer efter kort tid til en lille åbning (før det gule hus) til søen. Her står foreningens kasse med årer, redningsveste m.m. og båden ligger for svaj her. God fisketur. (ved fejl eller mangler kontakt da straks båd tilsynsmanden) Bestil: Kontakt John Enggaard, tlf , se under adresseliste Kørselsvejledning: Man kører på Sorøvej og drejer af mod Bavelse kirke. Vejen hedder Skovridervej. Man kører til godset. Her er der en lille grusvej (der er et skilt, hvor der står: Uvedkommende færdsel forbudt og der går tit nogle heste og græsser) langs en lille skov. Ved hesteskuret kan man læsse grejet af. Det er Bestyrelsen 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Adresseændringer Det skal meddeles mig, hvis I skulle skifte adresse. Der har været gamle medlemmer, som ikke har fået girokort eller medlemsblad grundet flytning. Derfor opfordres I til at informere mig ved ny adresse. Med fiske hilsen Søren Hansen Kasserer Foreningsbådene Tystrup stand, den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 16 år. Det er gratis at låne båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Som lejer af båden er du ansvarlig for sikkerhed til søs. Derfor: Bær redningsvest. søen af en lille jordvej. Ad denne vej køre man meter forbi en lejreplads. Efter kort tid kan man se foreningsbådene, som ligger for sveg her. Her er der en kasse hvor grejet til båden ligger. (ved fejl eller mangler kontakt da straks båd tilsynsmanden). Knæk og bræk Bestyrelsen Sportsforeningen Faldså har 2 både beliggende i Tystrup sø ved Flodvig. Den ene er den nye Rudkøbing jolle, magen til den der også er beliggende i Bavelse sø. Den anden er en Reersø jolle. Begge både er særdeles søstærke og meget lette at ro. Bådene er udstyret med årer, anker, redningsveste og stangholdere m.m. Man kan max. bestille en båd for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den Kørselsvejledning til Tystrup båden Fra Næstved køres mod Sorø (239). Efter km drejes til venstre af Næsbyvej mod Næsby. Efter små 2 km drejes af mod Næsbyholm(gods). Her køres der af skovriddervej(grusvej). En strækning på små 3 km. Når man kan se søen, skal man dreje til venstre mod Båden bestilles hos John Enggaard, tlf

9 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Foreningsbåden på trailer Linder 400 Sportsman inkl. Trailer Sportsfiskerforeningen Fladså har valgt en Linder 400 Sportsman aluminiumsbåd påmonteret en 9.9 hk 4-takt motor. Det er foreningens håb, at båden vil komme mange gange på havet. Den er nemlig nem, at ha med at gøre, da den ikke vejer så meget. Den er derfor velegnet til fjordfiskeri og fiskeri på søer, hvor det er tilladt at sætte båd i. Hvad med geddefiskeri i Stege Nor eller geddefiskeri på Maribo søerne. Hvad med at udforske fiskeriet på Karrebæk fjord. Her tænkes på fiskeriet efter de store brakvandsaborrer. Hvert år fanger garnfiskerne jo flere fisk over 2 kg i deres mange garn og masser af havørreder. Præstø fjord er også en mulighed. Bestyrelsen har hørt om en kæmpe aborre tæt på de 3 kg. Om foråret er havørredfiskeriet også fint her. Ja! Mulighederne er mange, så fat telefonen og ring til John Enggaard, tlf Han står klar til at leje den ud. For at få trailer bådene brugt mere, har vi som noget nyt i år, valgt købe årskort til slæbesteder i Vordingborg kommune således, at man frit kan benytte slæbestedet i f.eks. Stege nor. Foreningen har ligeledes en 14 fods jolle med en 6 HK 4-taks påhængsmotor liggende på en trailer. Båden er udstyret med 3 redningsveste, anker, årer m.m.. Man kan kun bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 18 år for at låne båden. Det koster kr. 150,00 om dagen, at låne båden, som betales inden man låner båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Går motoren i stykker og skal repareres, betaler medlemmet ligeledes. Skyldes fejlen slitage eller andet mekanisk, vil bestyrelsen i samråd med bådmekanikeren vurdere, hvem der skal betale. Kører man gal med båd og trailer, er man ligeledes erstatningspligtig. Lad jer ikke afskrække af regler og Kontingenter erstatningspligter for trailerbådene. Reglerne er ikke anderledes end for vores både på Tystrup/Bavelse søerne. Normalt er det bilforsikringen der dækker ved uheld med påhængskøretøj. Bestil: Kontakt John Enggaard, tlf , se under adresseliste. Bestyrelsen 2008 købte Sportsfiskerforeningen Fladså en Linder 410 Fishing aluminiums båd. Båden har tidligere været beliggende ved bavelse sø. Foreningen er på udkig efter godt fiskevand hvor vi kan placere denne gode båd. Kontingenter gældende fra 1. januar 2013 til 31. december Senior Junior (under 18 år) Husstand (familie) 300,00 kr. 200,00 kr. 400,00 kr. Din kontingent indbetaling er med til at foreningen kan have det høje aktivitetsniveau som vi har, og stadig ønsker at forbedre. Kort sagt er din indbetaling livskernen i Sportsfiskerforeingen Fladså. Uden din indbetaling, ingen forening. Bestyrelsen 9

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Dagbogen Uddrag af dagbog fra en uges fisketur til Namsen i Norge Namsen 26. juni Efter morgenmaden går formiddagen med læsning og socialt samvær. Vi spørger til om der er nogen af de andre der vil med til Bjøra. Torben melder sig klar. Kl. er lidt over da vi køber tre dagkort i kiosken ved campingpladsen. En yderst flink dame sælger dagkortene, og er yderst villig til at give informationer omkring, hvor vi kan fiske og hvor chancerne er størst for fangst. Tore er en stor dejlig bamse af en nordmand. Han er lystfisker og har fisket i Bjøra siden han var 12 år gammel. Det bedste er at han også er klar til at øse af sin viden omkring fiskesteder, grej m.m. Han fortæller at han dagen før om aftenen fangede en laks på 4 kg. og hvor han fangede den. På den måde får vi at vide hvor de bedste fiskepladser er, hvor der er huller, hvor der ligger store sten o.s.v. Der er etableret et nyt stryg som Tore viser os, og som er etableret i år. Man har fældet en del træer således at der er plads til at fluefiske. Lige før stryget begynder, kaster jeg min Myra spinner ud for at se om der kan være lidt held her. Efter en kast mærker jeg et hug og det rusker i stangen. Ærgerligt nok hopper den af igen. Et par kast mere og jeg mærker igen et hug og stangen flekser, men igen hopper den af. Så går der et langt stykke tid uden at jeg mærker noget, så jeg vælger at gå over jernbane broen og over på den anden side. Her mister jeg mine to nye Myra spinnere, men jeg har dog et par gamle tilbage. Kl kører vi tilbage til huset for at spise, middagen står på julemad flæskesteg med rødkål. Så der er dømt julehygge med levende lys m.m. Der bliver rigtig gnasket sprød svær, og endnu en gang er det nødvendigt at finde sofaen og slå mave. Det er igen svært at bevæge sig oven på sådan et tungt måltid mad. Kl. er da vi ankommer til Bjøra, vi har ikke fisket mange minutter før Torsten råber der er fisk. Jeg skynder mig at hale linen ind og skynder mig over for at hjælpe, inden jeg når frem, har Torsten ytret sig 2 gange om at den er stor. Vi bliver hurtigt klar over at dette er noget helt specielt vi er i gang med. Fisken står fuldstændig stille, Torsten bare holder linen stram. Der 10

11 Dagbogen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ går lang tid bare med at holde fisken, så der er ikke noget med at hale linen ind. Med nettet i hånden konstatere jeg at fisken ikke har tænkt sig at komme ud af vandet, så det gælder om at være tålmodige og vente. Den gør nogle udløb og Torsten kan ikke andet end lade den løbe. Til sidst har den dog ikke flere kræfter og jeg kan nu rigtig se hvordan den står i vandet, og jeg kan se den er stor. Nu har den ikke flere kræfter og lægger sig om på siden, og jeg kan nette den. Hurtigt får jeg den op på brinken og Torsten ta r den i nettet og løber op ad skråningen og op på marken. Her ånder vi begge ud og forsøger at komme til hægterne, adrenalinen kører rundt i kroppen. Det er en flot sølvblank fisk som må lade livet. Hvor længe har vi fightet mede denne prægtige fisk spørger vi hinanden, 20 min 30 min 40 min vi ved det ikke tiden stod stille i disse minuttet. Vi glemte tid og sted, og det er jo lige det der er det fascinerende ved denne fritids sport. Jeg vejer fisken til lige omkring de 8 kg. Så er det tid til fotografering, så vi er sikre på at dette øjeblik er foreviget. Torsten hanker op i fisken og drager hjemad til huset med fisken, for at lægge den i fryseren, jeg er sikker på de bliver noget overrasket hjemme i huset. Jeg bliver ved elven for at fiske videre. Mens jeg fiske ser jeg en stor laks på vej ned ad stryget, men kan ikke nå at kaste til den. Men dejligt at se der er flere fisk. Torsten kommer tilbage og fortæller han har vækket hele huset, for at vise den flotte fiske frem. Vi fisker frem til midnat og kører så hjem for at sove. Det er dog svært at falde i søvn oven på den fantastiske oplevelse. Billedet af den store blanke laks dukker hele tiden op og forstyrrer søvnen. Hele forløbet passerer revy gang på gang. 11

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2013 Sportsfiskerforenigen Fladså foreløbigt turprogram 2013 Dag Dato Sted Turleder søndag Småbådstur/ hornfisketur John Enggaard søndag Put & Take ørredtur lørdag Græskarpesats John Enggaard lørdag Åletur søndag Geddetur Henning Andersen mandag Det Gule Rev lørdag Åletur uge 27 Aktive feriedage søndag Torsketur Øresund Bent Hasselberg søndag Moletur Korsør uge 31 Aktive feriedage søndag Fladfisketur Onsevig med Hanne Bent Hasselberg kvalifikationstur søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen lørdag Åletur søndag Sildetur Jaws Vedbæk Søren Hansen søndag Tur til Lagan, Sverige efter laks Per Sørensen/ Moletur Korsør søndag Fladfisketur Onsevig med Svend Bent Hasselberg kvalifikationstur søndag - mandag Tur til Lagan, Sverige efter laks Per Sørensen/ lørdag Fladfisketur Onsevig med Svend Søren Hansen kvalifikationstur søndag Geddetur Stege Nor søndag Fredensborg Ørredstrøm Kenneth E. Nielsen søndag Put & Take Klubmesterskab klubmesterskab søndag Fladfisketur Onsevig med Hanne Søren Hansen klubmesterskab lørdag Bymatch havfiskeri Stigsnæs med Turisten søndag Fladfisketur Stigsnæs med Turisten Søren Hansen søndag Bymatch put & take Geddetur til Stege Nor, småbåde 12

13 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Småbådstur/ hornfisk Søndag, den 5. maj prøver vi at se, om der kunne være stemning for at lave en småbådstur efter hornfisk. Der vil være mulighed for at leje af foreningsbåde eller medbringe sin egen. Prisen for turen udgør udgifter til transport, brændstof og eventuelt slæbestedsudgift, alt efter hvor vi vælger at lægge bådene i. Ved vindstød på over 5-6 sekundmeter vil turen blive aflyst grundet sikkerhed. Vi mødes ved jan og bo i Ringstedgade kl og forventet hjemkomst kl Tilmelding senest 28 april. til John Kinnerup på eller John Kinnerup Juniortur efter græskarper Lørdag d. 18. maj har vi årets første tur efter karper. Vi mødes kl foran Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at være tilbage igen kl Vi skal fiske efter græskarper, som er en fisk der er en fantastisk fighter. Der er plads til 15 lystfiskere ved søen. Du skal medbringe dine stænger og hjul. Endvidere skal du medbringe flåd, enkelkroge i str. 6 og lodder, som kan klemmes på linen. Af agn skal du have majs, toastbrød og orm med. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til mig. Tilmelding til John Enggaard på tlf inden mandag d. 13. maj. Vi ses! John Enggaard Åletur Ålesæsonen er godt i gang, når årets første tur afholdes lørdag d. 25. maj. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop, og vi forventer at slutte kl eller kl. 2.00, hvis der er mange ål. Turen går til foreningens eget fiskevand Susåen ved Herlufsholm. Tilmelding til senest onsdag d. 22. maj på tlf Turen er gratis. Husk! Godt med store regnorm eller skovorm fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Endvidere varmt tøj og mindst en lygte. Allerhelst to, hvis nu pæren skulle springe i den ene. En madpakke og noget at drikke er heller ikke i vejen. Vel mødt! Geddetur 9. juni Vi vil forsøge at arrangere en Geddetur, hvor vi vil leje os ind på et fiskevand, som man normalt ikke har adgang til. På nuværende tidpunkt kender vi ikke stedet og prisen. Hvis man er interesseret så kontakt Henning på eller på Der skal være mindst 8 interesserede før turen bliver arrangeret. Sidste frist for forhåndstilmelding er Det Gule Rev Mandag d. 24. juni skal vi en tur til Hanstholm. Vi skal en tur ud på Det Gule Rev. Vi skal sejle med det gode skib Bonito og der sejles/fiskes fra kl Vi planlægger at køre om søndagen, efter vi har hørt vejrmeldingen, og efter vi har snakket med skipper, om vi sejler. Prisen for turen er kr ,- I prisen er sejlads og overnatning. Sidste tilmelding er mandag d. 27. maj til på tlf Mere information kan fås ved at kontakte undertegnede. Der vil blive afholdt et informationsmøde lørdag d. 8. juni kl til i Jan & Bo s Lystfiskershop. På dette møde vil man ku opnå 20 % rabat på det meste af det man køber. Vel mødt! Åletur Endnu en åletur lørdag d. 29. juni til foreningens stykke af Susåen ved Herholmsholm. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi fisker til kl eller længere, hvis fiskeriet er godt. Tilmelding til på tlf inden tirsdag d. 25. juni. Skovorm kan bestilles ved tilmelding. Turen er gratis for medlemmer af foreningen. Har du spørgsmål til fiskeriet er du meget velkommen til at ringe til mig. Vel mødt! Aktive Feriedage I skolernes sommerferie deltager Sportsfiskerforeningen Fladså igen i år i arrangementet Aktive Feriedage, som afholdes af Næstved Kommune. Arrangementet er for folkeskolens elever. Altså unge/børn, som er bosiddende i Næstved Kommune. Sportsfiskerforeningen Fladså deltager i år med to uger. I år vil foreningen afholde Fiske- 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram skole i ugerne 27 og 31. Her vil foreningen være repræsenteret med 4-7 instruktører, som vil hjælpe med alt, hvad der har med fiskeri at gøre. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til Carsten Nielsen på tlf Vi ses ude ved vandet. Sommertur efter torsk på Øresund Søndag den 07. Juli, prøver vi med en sommer tur efter torsk på Øresund. Vi sejler med M/S JAWS fra Vedbæk. Sejltid er fra Kl. 07:00 12:00. Afgang fra Jan og Bo i Ringstedgade Kl. 05:00. Vi har otte pladser, så det er efter først til mølle princippet. Pris pr. person Kr. 300,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 25. Juni til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: Bent Hasselberg Moletur Sportsfiskerforeningen Fladså lytter til deres medlemmer, og det er på et medlems opfordring at bestyrelsen nu arrangere to ture, hvor der skal fiskes på de danske havne/ moler. Første tur finder sted søndag d. 28. juli, og der vil afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og med en forventet hjemkomst ca. kl. 16. På disse to ture skal du anvende lidt kraftigt grej i form af stænger på 8-12 fod, og de må gerne have en kastevægt på op til 100 gram. Hjulet skal helst være fyldt med fletline, men nylonline kan godt bruges. Da der primært skal fiskes efter fladfisk, skal du medbringe 2-4 fladfiskeforfang. Du kan evt. også tage lidt ørred/hornfiskeblink med. Tit fanger man nemlig en ørred, og det sker ofte at en torsk tager dit blink. Turens pris vil være lig kørsel, som vil være ca. kr. 50,-. Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Turledere er Martin og Jacob Blichfeldt og tilmelding til Martin på tlf senest tirsdag d. 23. juli. Vel mødt til en dejlig tur. Fladfisketur Første kvallifikation tur til klubmesterskab 2013 i havfiskeri fra Onsevig Søndag den 04. august, afvikler vi den første kvalifikationstur til klubmesterskabet i havfiskeri efter flade Onsevig med M/S HANNE. Vi har hele skibet og vi sejler fra Kl. 07:00 og til Kl. 13:00. Pris pr. person er Kr. 300,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 22. Juli til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: stofanet.dk. Bent Hasselberg Fladfisketur Søndag d. 25. august er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 220,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 16. august til Søren Hansen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Søren Hansen Åletur Den sidste åletur finder sted lørdag d. 31. august. Ligesom på de andre ture, skal vi fiske på foreningens stykke af Susåen ved Herholmsholm. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi fisker til kl eller længere, hvis fiskeriet er godt. Tilmelding til Carsten Nielsen på tlf inden tirsdag d. 27. august. Skovorm kan bestilles ved tilmelding. Turen er gratis for medlemmer af foreningen. Har du spørgsmål til fiskeriet, er du meget velkommen til at ringe til mig. Vel mødt! Bestyrelsen 14

15 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Foreningens årlige sildetur på Øresund 2013 Søndag den 08. September, skal vi prøve at fange en masse sild på Øresund. Vi sejler med M/S JAWS fra Vedbæk. Vi har hele skibet og vi sejler fra 07:00 til Kl. 12:00. Pris pr. person er Kr. 300,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 26. august til Bent Hasselberg enten på Tlf eller på mail: mail1.stofanet.dk Bent Hasselberg Tur til Lagan Igen i år, har vi to lakseture til Lagan. Lagan ligger i det sydlige Sverige. Den første tur, er en endags tur søndag den 15. september. Vi skal regne med små tre timers transport hver vej. Der bliver afgang søndag morgen kl og hjemkomst samme dag om aftenen/natten(ca ). Fiskeriet foregår primært med spin, men også fluestangen kan anvendes. Til spinnefiskeriet er en fods stang at foretrække. Den må meget gerne være lidt kraftig i det, da der skal kastes med vægte fra gram. Hjulet skal være fyldt op med fletline i tykkelsen 0,20mm. Den mest brugte agn er rørflue, som bliver monteret på et forfang, hvor der sidder et lod i vægten g. Store spinnere og blink i vægte gram er også meget brugt. Bl.a. er spinneren Tuna Lax meget populær. Man skal regne med at miste en del grej deroppe, da bunden er meget stenet, og der ligger temmelig meget møg på bunden. Fanger du en fisk, har turen været super. Naturen er skøn deroppe, så skøn dig for tilmelding. Jeg vil tro, at vi kan gøre turen for kr. pr. mand. I prisen er dagkort, kørsel frem og tilbage og bropenge. Tilmelding til på tlf inden d. 6. september. Er der spørgsmål til turen, kan du ringe til Per Sørensen på tlf eller på tlf Vi ses! Per, Thomas og Carsten Moletur Den sidste havne/moletur finder sted søndag d. 22. september og ligesom på den første tur, er der afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og med en forventet hjemkomst ca. kl. 16. Turens pris vil være lig kørsel, som vil være ca. kr. 50,-. Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Turledere er Martin og Jacob Blichfeldt og tilmelding til Martin på tlf senest tirsdag d. 17. september. Vel mødt til en dejlig dag på molen. Bestyrelsen Fladfisketur Anden kvalifikationstur til klubmesterskabet 2013 i havfiskeri fra Onsevig Søndag den 29. September, afvikler vi den anden kvalifikationstur med M/S SVEND fra Onsevig efter fladfisk til klubmesterskabet. Vi har hele skibet og vi sejler fra Kl. 07:00 og til Kl. 13:00. Pris pr. person er Kr. 300,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 16. september til Bent Hasselberg enten på Tlf eller mail: Bent Hasselberg Tur til Lagan Igen i år laver vi en to dages tur til Lagan. Vi skal fiske søndag d. 29. september og mandag d. 30. september. Der bliver afgang søndag morgen kl og vi forventer at være hjemme mandag aften kl Turens pris vil ligge omkring kr ,-. Prisen vil dække 2 fiskekort, 1 overnatning på vandrehjem, benzin frem og tilbage og bropenge. Mad sørger man selv for. Andetsteds her i bladet står der, hvad du skal bruge af grej, og hvordan fiskeriet er. Angående fiskeriet er der bare at sige, at det kan være svært. Selv har jeg ingen fisk fanget, men har set rigtig mange laks blive fanget. Du skal regne med, at der er en del mennesker. Dette giver dog ingen problemer, da der er plads nok til alle. Der vil blive afholdt et informationsmøde inden turen. Mere herom ved tilmelding. Tilmelding til på tlf Er der spørgsmål til turen, kan du ringe til Per Sørensen på tlf eller. Vil du læse mere om Lagan, så kan du med fordel gå ind på hjemmesiden Vi ses! Per, Thomas og Carsten 15

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Fladfisketur Tredje kvalifikationstur til klubmesterskabet Lørdag den 5. oktober, afvikler vi den anden kvalifikationstur med M/S SVEND fra Onsevig efter fladfisk til klubmesterskabet. Vi har hele skibet og vi sejler fra Kl. 07:00 og til Kl. 13:00. Pris pr. person er Kr. 300,00 + transport Kr. 100,00. Sidste frist for tilmelding er den 24. september til Søren Hansen enten på Tlf eller mail: soren. Geddetur til Stege Nor Nu skal de store gedder landes. Sidste år lykkedes det endelig at fange gedder inde på Noret fra båd. Største fisk vejede godt 7 kg. Søndag d. 6. oktober prøver vi igen. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop, og vi forventer at være tilbage igen kl Prisen for turen vil være omkring kr. 100,- til benzin til bilen og motoren. Tilmelding til på tlf senest onsdag d. 25. september. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe til mig. Vel mødt! Søren Hansen Fluetur til Fredensborg ørredstrøm (12 ledige pladser) af Kenneth E. Nielsen den 06. okt 2013 Nu skal der prøves noget nyt! Derfor er der arrangeret en fluetur til Fredensborg Ørredstrøm, som er et kunstigt strømvand på 1,3 kms længde. Dvs. det drives af nogle store pumper. Området er utroligt smukt deroppe og hvis man er heldig(dygtig) og har fanget de fisk man må, er man velkommen til at fiske i den alm. put and take sø efterfølgende indtil tiden løber ud. Det kræver INGEN evner ud i fluefiskeriet at deltage, da det er strømvand. Så er du begynder og vil se, om fluefiskeri er noget for dig, så meld dig til! Stangen er en klasse 5-6 og på 8-9 fod. Vandet er forhåbentlig faldet i temperatur på dette tidspunkt, så fiskene for alvor er i hugget. Der går regnbuer på op til 9 kg i strømmen!!! Vi har lejet hele strømmen, så det kun er medlemmer, der er der. Der må max. være 12 deltagere. Prisen er 275 kr. pr. mand. Hertil kommer brændstof til chaufførerne. Tilmelding er senest 6. september. Vi fisker fra 7-12 deroppe. Mødested angives senere. Men regn med afgang fra Næstved området omkring kl Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Er du heldig/dygtig kan du måske også få din første gedde på flue deroppe, jeg har selv fanget en lige på målet oppe i strømmen... Kenneth E. Nielsen Klubmesterskab i Put & Take For niende gang afholder Sportsfiskerforeningen Fladså klubmesterskab i Put & Take. Mesterskabet vil blive afholdt søndag d. 13. oktober i Ørsted Put & Take. Det kan dog være, at bestyrelsen beslutter at flytte det, hvis vi finder et andet alternativ. Datoen er dog sikker. Foreningen er sædvanen tro vært for øl/vand. Der er flotte præmier til de tre bedst placerede. Ligeledes er der junior- og damepræmier. Blandt alle som tilmelder sig, vil der blive trukket lod om præmier. Den, som vinder konkurrencen vil få en pokal til ejendom og få graveret sit navn ind i en stor vandrepokal. De 3 bedst placerede skal endvidere repræsentere foreningen ved en bymatch søndag d. 17. november. Tilmelding til mesterskabet til på tlf senest tirsdag d. 8. oktober. Prisen for turen er kr. 160,- + kørsel. Der betales ved fremmøde. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop søndag morgen kl Vi forventer at være hjemme igen kl. ca REGLER Klokken 8.00 starter fiskeriet ved fløjtesignal. Klokken slutter fiskeriet ved fløjtesignal. Der må max. indvejes 3 fisk. Fiskenes samlede vægt er gældende. Fiskene skal indvejes urenset. Ved vægtlighed vinder den med flest fisk. Herefter lodtrækning. Jeg håber, at rigtig mange vil tilmelde sig årets mesterskab. Har du ikke været med før, sku du tag og prøve. Alt foregår i et kammeratligt og hyggeligt samvær. Vel mødt! 16

17 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Bymatch i havfiskeri Sportsfiskerforeningen Fladså skal søndag den 27. oktober forsvare mesterskabet i havfiskeri fra sidste år. Der er fire foreninger, som skal dyste mod hinanden. De fire foreninger er: Serbisk forening, Haslev Sportsfiskerforening, Glasfisken og så os selv. Der skal sejles med Turisten ovre fra Agersø og der fiskes i 6 timer. For at komme i betragtning skal du være mellem de tre bedst placerede i vort klubmesterskab i havfiskeri. Til det bedste hold er der vandrepokal og en lille præmie. Hvert hold kan maksimum indveje 40 fisk. Nu er præmien ikke det vigtigste. Næh! Det er det, at man over for de andre foreninger kan kalde sig mester. Så tilmeld dig nu kvalifikationsturene til klubmesterskabet i havfiskeri og bliv så mellem de tre bedste til selve mesterskabet, så er du med. Fladfisketur Søndag d. 3. november er der fladfisketur. Vi skal sejle med Turisten fra Agersø. Fisketiden er fra kl Der bliver afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og forventet hjemkomst ca. kl Prisen for turen er kr. 220,00 + kørsel. Sidste tilmelding er fredag d. 25. oktober til Søren Hansen på tlf Børsteorm kan bestilles hos turlederen. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe. Bymatch i Put & Take Søndag d. 17. november stiller Sportsfiskerforeningen Fladså op til en bymatch i put & take fiskeri. Det gælder om at fange 8 ørreder og de skal helst være store, da det er den samlede vægt på de otte fisk, som er gældende. Konkurrencen skal med al sandsynlighed afvikles i Ørsted Put & Take. Skal du med på holdet, skal du tilmelde dig klubmesterskabet søndag d. 13. oktober og så samtidig blive blandt de tre bedste. Så tilmeld dig nu til mesterskabet. Vi ses! Geddetur til Stege Nor Årets sidste tur til Stege Nor er søndag d. 1. december. Vi skal fiske gedder fra båd inde på fjorden. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop, og vi forventer at være tilbage igen kl Prisen for turen vil være omkring kr. 100,- til benzin til bilen og motoren. Tilmelding til på tlf senest onsdag d. 27. november. Har du spørgsmål til grejet, er du meget velkommen til at ringe til mig. Vel mødt! Søren Hansen Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 17

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Største fisk og Pointstillingen Stillingen i pointkonkurrencen Opdateret den Største fisk Art Navn Fangstdato Fangststed Vægt Point Aborre Jimmi Nielsen Kanalen Næstved Gedde Jan Pommergaard Suså -foreningsstykke Laks Per Sørensen Østersøen Torsk Øresund Senior Per Sørensen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Laks Østersøen Blink Laks Østersøen Blink Laks Østersøen Blink Laks Østersøen Blink Total point 63 ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Torsk Øresund Pirk Torsk Øresund Pirk Torsk Øresund Pirk Torsk Øresund Pirk Torsk Øresund Pirk Total point 61 Jan Pommergaard ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Gedde Suså Levende skalle foreningsstykke Gedde Suså -foreningsstykke Levende skalle Total point 34 18

19 Pointstillingen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Jesper Bo Petersen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Gedde Stege nor Wobler Gedde Stege nor Wobler Gedde Stege nor Wobler Gedde Stege nor Wobler Gedde Stege nor Wobler Total point 27 Jimmi Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Kanalen Næstved orm Aborre Kanalen Næstved orm Total point 3 Carsten & Thomas 2. påskedag Pointstillingen

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Største fisk og konkurrenceregler Største fisk Konkurrencen løber fra til 31-12, og der uddeles et diplom for den største (vægt) i hver af de arter, der figurer på pointskalaen. Fanges den største fisk af en junior, uddeles tillige en pokal. Fisk der tilmeldes denne konkurrence, skal repræsentere mindst 15 point ifølge pointtabellen Største tur fisk Samme regler som ovenstående, dog gælder det kun for fisk fanget på foreningsture. Undtagelse: Fisk der tilmeldes denne konkurrence, skal repræsentere mindst 5 point ifølge pointtabellen Klubmesterskabet for Junior & Senior Konkurrencen løber fra til Pokalen uddeles til det medlem (både junior og senior) der har opnået flest point i henhold til pointtabellen. Alle foreningens medlemmer kan deltage. Der uddeles følgende præmier for pointkonkurrencen: 1.Senior = Pokal, 2. Senior = Pokal, 3. Senior = Pokal 1. Junior = Pokal, 2. Junior = Pokal, 3. Junior = Pokal Hvis en junior placerer sig som 1, 2 eller 3 i den samlede konkurrence modtages kun 1 pokal, svarende til placeringen, og fortrænger således en seniorplacering. Der kan max. tilmeldes 5 fisk pr. art, Tilmeldes der flere, bliver kun de 5 største medregnet. Der kan max. gives 20 point pr. fisk. Fangstrapporter For at deltage i konkurrencerne skal fangsten anmeldes på en fangstrapport. Fangstrapporten kan laves på et almindeligt stykke papir. Denne rapport skal indeholde følgende data : Fiskens art Vægt i kg og længde i cm Fangststed og evt. agn Fangstdato Navn, adresse og telefonnr, samt oplysning om man er junior eller senior For tilmelding af fisk, der giver mere end 10 point skal der vedlægges et foto eller underskrift af 2 vidner udenfor husstanden der kan bekræfte fangsten. Fangstrapporter skal være indsendt senest 30 dage efter fangsten, dog skal fangstrapporter for november og december senest være indsendt den 15.1 det efterfølgende år. Generelle regler Fisk fanget i fredningstid, i fredet område, eller som ikke overholder mindstemål, eller er fanget på usportslig vis kan ikke tilmeldes. Bestyrelsen kan afvise fangstrapporter der er mangelfulde, eller indsendt for sent. Fisk der er tilmeldt andre konkurrencer i andre foreninger kan ikke deltage i foreningens konkurrencer. Man kan kun tilmelde fisk som er fanget i fiskevande hvor der er offentlig adgang. Det betyder at fisken skal være fanget i et fiskevand som alle frit kan få adgang til. Med frit adgang, menes også fiskevande der kræver dagkort eller medlemskab af en forening. Kravet er dog, at foreningen er en åben forening, hvor alle kan indmelde sig. Reglen betyder derfor, at når en fangst ønskes tilmeldt foreningens konkurrencer, skal fangststedet være præcist angivet. Bestyrelsen vil afvise fangst-rapporter der ikke er præcise nok. Ingen fisk kan tilmeldes hvis de er fanget i fredningstid eller under mindstemålet. Her er de danske regler der gøres gældende. Hvis en fisk er fanget i udlandet, og det pågældende lands egen fredningstid eller mindstemål, er skrappere end de danske, gøres de udenlandske regler gældende. Ovenstående regler er trådt i kraft

21 Regler SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 21

22 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Junior turprogram B & U siderne Hej Lystfisker! Junior turprogram 2013 Dato Tur Turleder søndag 03. februar Helttur til Susåen søndag 10. marts Helttur til Susåen søndag 14. april Skalle- aborretur til Susåen søndag 12. maj put & taketur Fisketur til Susåen Hej med jer! Årets første fisketur bliver søndag d. 3. februar. Vi vil fiske i den nedre del af Susåen og evt. havnen. Det afhænger lidt af, hvor fiskene er. Fisk skal der i hvert fald fanges. Vi vil fiske helt, aborrer, skaller, rimter og skulle der komme en ørred forbi, fanger vi også den. Turen er gratis og tilmelding er til mig på tlf inden onsdag d. 30. januar. Vi mødes på parkeringspladsen kl , der hvor Susåen løber ind under krydset ved Phønix grillen. Vi fisker så til kl (14.00). Sportsfiskerforeningen Fladså har til turen lodder, kroge, svirvler og tigerorm med, som i kan låne af. I skal selv medbringe fiskegrej, drikkelse, mad og masser af varmt tøj inkl. varmestøvler. Er vejret til det, varmer vi også lige en pølse eller to. Håber vi ses på årets første fisketur. Vel mødt! Fisketur til Susåen Endnu en tur til Susåen/havnen. Turen er søndag d. 10. marts. Som på den første tur mødes vi kl ved lyskrydset ved Phønix grillen. Vi fisker så til kl (14.00) alt afhængigt af vejret. Tilmelding er igen til mig på tlf inden torsdag d. 28. februar. Vi skal fiske efter de samme fisk som på turen d. 3. februar. Sportsfiskerforeningen Fladså har også til denne tur lodder, kroge, svirvler og tigerorm med, som i kan låne af. Denne tur er naturligvis også gratis. Der vil muligvis også på denne tur blive serveret pølser. Vi ses. 22

23 Junior turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Put & take tur Årets første put & take tur for jer er søndag d. 12. maj. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop, og vi forventer at være tilbage i Næstved igen ca. kl Vi fisker i 4 timer i Ørsted put & take, og forhåbentlig fanger vi en masse fisk. Sportsfiskerforeningen Fladså har trekroge, Powerbait, lodder, bobleflåd og bambardeflåd med som i kan låne. Husk selv at tage blink, spinnere og hvad der ellers høre sig til en Put & take tur med. Prisen for turen er kr. 100,- inkl. kørsel. Tilmelding til på tlf inden onsdag d. 8. maj. Vi ses! Moletur Kan du komme op om morgenen? Vi har nemlig lavet en moletur efter fladfisk for dig. Der vil nok også være mulighed for at fange en havørred og måske er der også en torsk. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop søndag morgen d. 28. juli kl. 6.00, og vi forventer at være hjemme igen kl. ca Du skal medbringe din stang og hjul. SF Fladså har børsteorm og fladfiskeforfang med til fri afbenyttelse for dig som junior af Sportsfiskerforeningen Fladså. Turen koste små kr. 50,-. På denne tur skal du ringe til turlederen Martin på tlf og senest tirsdag d. 23. juli. Juniorudvalget håber at se rigtig mange morgenfriske juniorer på denne tur. Vi ses! Aborretur Aborretur søndag d. 14. april. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og forventet hjemkomst kl Hvis fiskeriet er godt, vil hjemkomsten blive skubbet en til to timer. Turen går til Tryggevælde å ved Køge. Grejet du skal anvende, er stænger i 7-9 fod. Matchstænger er helt suveræne, hvis der skal fiskes med orm, rejer og små skaller. Hjulet skal være fyldt op med nylonline i 0,20-0,25mm eller fletline i 0,12-0,17mm. Af kunstig agn kan spinnere, woblere og blink anvendes. Prisen for turen vil være lig udgifter til benzin og dagkort og vil løbe op i ca. kr. 150,-. Vel mødt! Juniorudvalget Grib fiskestangen og kom med ud og fisk 23

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2013 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Stort udvidet Juniorturprogram Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2012 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2015 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2012 Løssalg

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 3 2008 Indholdsfortegnelse 2 FORMANDEN HAR ORDET 3 www.bundhugget.dk 3 ny facilitetsoversigt 4 Pointkonkurrencen 2008 4 største fisk 2008 4 ernst, kurt. peter

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

SÅ HOLDER VI FEST IGEN SKAL JEG DYRKE SPORT? ALKOHOL

SÅ HOLDER VI FEST IGEN SKAL JEG DYRKE SPORT? ALKOHOL SÅ HOLDER VI FEST IGEN Så er det igen ved at være tid til årets fest med vennerne fra HMI, nemlig Gl. Elevfest 2010. Vi lejet Crazy Daisy i Skanderborg igen, så rammerne skulle være i orden til et BRAG

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen Årgang 24 Nr Nr. 1 - januar 2004 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th 4220

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark).

Læs mere og tilmeld dig på Gavnø's hjemmeside (husk at skrive du kommer fra Mopar Club Denmark). Classic Autojumble i Gavnø Slotspark Skrevet af superbee - 2015/04/28 14:52 Classic Autojumble - 7/6 2015 Danmarks største veteranbilshow afholdes søndag den 7. juni 2015 Gavnø Slotspark danner for 27.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Marts 2014 Forår på vej... Det er ganske vist. Dagene bliver længere, lyset får flere nuancer og vi kan mærke, at der er forår på vej. Til jer, der har tænkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

2.- 6. klasse. mandag d. 1. august til søndag d. 7. august. Arrangører: Foreninger, Sport og Fritid, Ungdomsskolen

2.- 6. klasse. mandag d. 1. august til søndag d. 7. august. Arrangører: Foreninger, Sport og Fritid, Ungdomsskolen 6 1 0 2 2.- 6. klasse mandag d. 1. august til søndag d. 7. august Arrangører: Foreninger, Sport og Fritid, Ungdomsskolen AKTIV mandag den 1. august - søndag den 7. august Kig i programmet og tilmeld dig

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 26. februar 2015 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Steen Kielstrup 1a. Valg af stemmetællere Anne Johansen Uddeling af pokaler Rideskole holdridning

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen

Aktivitetskalender: Til opslagstavlen April 1999 2 Aktivitetskalender: Til opslagstavlen Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der motionsløb eller gåtur fra Marienlystcentret, vælg 3 km, 5 km, 8 km eller længere rute. 22. 23. 24. April Shat

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1

NS48. Facilitetsmappe. Revideret juni 2012 1 NS48 Facilitetsmappe Revideret juni 2012 1 Næstved Sportsfiskerforening af NS48 Hvem er NS48? Hvorfor medlem af NS48? Skælkarpe på 12,56 kg Rampetilgang Billige ture! Hyggeligt samvær Fiskeerfaring fra

Læs mere

Nyhedsbrev August 2012.

Nyhedsbrev August 2012. Nyhedsbrev August 2012. Dåb & søsætning Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård Bådene Aktiviteter Dåb & søsætning d. 17/8. På en helt fantastisk fredag eftermiddag, højt solskin, svag vind og temperaturen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende:

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR... 2 FORMANDEN HAR ORDET... 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007... 4 INDMELDELSE... 4 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER... 5 TUR REFERATER...

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 Midt & Østsjælland. Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 . Husk lige at vores klub er medlem hos Danske Seniorer, og vores medlemsnummer er: 50 334 Dette medlemsnr. skal du/i bruge, når du/i

Læs mere

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub Danish open DM i trolling 2015 Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6 Arrangør: Fyns Trolling Klub TEAM konkurrence dvs. at der kan indvejes 3 fisk af hver art pr. båd, samlet over weekenden. Dvs.

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Pedersenssuresokker88@gmail.com. 01/08-2011 til 31/1-2012. Haraldvangen 17, østsidevegen Hurdal, Norge

Pedersenssuresokker88@gmail.com. 01/08-2011 til 31/1-2012. Haraldvangen 17, østsidevegen Hurdal, Norge Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Institutionens navn: Institutionens adresse: Mikael Pedersen PS10223 Pedersenssuresokker88@gmail.com 2 praktikperiode.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Navn: Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. Aktivitetsnr. 11 Aktivitetsnr. 12 Aktivitetsnr. 13 Aktivitetsnr. 14 Aktivitetsnr.

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2010 fra mandag d. 2. august til og med søndag d. 8. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2010 fra mandag d. 2. august til og med søndag d. 8. august. Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2010 fra mandag d. 2. august til og med søndag d. 8. august. Aktivitetsnr. 1 Aktivitetsnr. 2 Aktivitetsnr. 3 Aktivitetsnr. 4 Aktivitetsnr. 5 Aktivitetsnr. 6 Aktivitetsnr.

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab

Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab Hirsholmene Cup Samt 2. afdeling af JSK klubmesterskab 8. - 9. august 2015 Rønnerhavnen Nordrestrandvej 40 Frederikshavn 57º27,9 N 10º32,2 E Hovedsponsor: Fiskekortet.dk Hirsholmene Cup 2015 Så er vi klar

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders 2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer i Juli 2014. Deadline 15 Juni Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk www.facebook.com/waders.dk

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole

AUGUST-NYT. fra Kundby Skole AUGUST-NYT fra Kundby Skole D. 14. august 2009 Kære børn og forældre. Hermed dette skoleårs første månedsnyt. I onsdags bød vi for første gang velkommen til vores nye børnehaveklasse og deres forældre,

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere