Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering."

Transkript

1 PTO s Hovedbestyrelses skriftlige årsberetning PTO s Hovedbestyrelse fremlægger hermed en kommenteret gennemgang af de områder og de initiativer, der har dannet baggrund for PTO s arbejde i foreningsåret. Beretningen er i sagens natur ikke udtømmende, og skal ses i sammenhæng med den under den ordinære generalforsamling lørdag den 2. november 2013 aflagte mundtlige beretning. Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering. PTO s Hovedbestyrelse har afholdt 9 møder i foreningsåret. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Arbejdet i hovedbestyrelsen har været meget konstruktivt og alt er foregået i en positiv og engageret atmosfære. Suppleant i PTO s bestyrelse Hanne Jørgensen, Neksø udtrådte ultimo 2012 af bestyrelsen, da hun i stedet blev valgt som medlem af TF s Hovedbestyrelse. --- Tilskud til tandrensninger, KRDU, social tandpleje I en tale med nogle år på bagen beskrev Dronning Elizabeth et specifikt år som Anno Horrorbilis. Baggrunden var alle de ulykker, der var væltet ned over det britiske kongehus det pågældende år. Uden sammenligning kan praktiserende tandlæger i Danmark tage de royale ord til sig for det foreningsår i PTO, der nu er er ved at rinde ud. Set med standens øjne er ulykkerne væltet ned over tandplejen efter valget i Regeringen gik godt nok til valg på uændret eller måske mindre brugerbetaling indenfor tandplejen og en bekæmpelse af uligheden. Brugerbetalingens størrelse havde nået sin maksimale grænse, blev det blandt andet sagt. Men stemmeurnerne var knapt nok sat væk, før den nye regering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og De Radikale afskaffede det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige. Dernæst fjernede man 180 mio. kr. fra patienttilskuddet til tandrensninger. Og til sidst fjernede man tilskud til Kontrol-RDU svarende til yderligere 100 mio. kr. Som Enhedslistens pris for at stemme for alle disse forringelser blev der afsat en pulje på 180 mio. kr., der var øremærket til tandbehandling af kontanthjælpsmodtagere og andre patienter, der oppebar sociale ydelser på samme niveau. 3

2 En klar forringelse af tilskuddet til tandpleje og samtidig større brugerbetaling, som landets borgere før valget ellers fik at vide ikke ville finde sted. Og som samtidig vil medføre næsten vished for flere huller i tænderne og dermed dårligere tandsundhed. En udvikling der forstærkes af en nedsættelse af afgiften på sodavand med de risici for tandsygdomme, det fører med sig. Regeringen mener ikke, at den forringer tandsundheden. De 180 mio. kr. i tilskud til kontanthjælpsmodtagere bruges som figenblad. Men sagen er, at der før dette initiativ var mulighed for tilskud til tandbehandling for samme personkreds efter serviceloven og uden at borgerne skulle skaffe nogen egenbetaling. Samtidig har erfaringen indtil dato vist, at størstedelen af de 180 mio. kr. antagelig bliver i Finansministerens dybe lomme. Betingelserne for at få del i pengene er så restriktive, at de fleste opgiver, inden de er begyndt. Ikke nødvendigvis noget Regeringen kan bebrejdes. Snarere/også kommunale budgetbisser, da kommunerne er pålagt at erholde halvdelen af beløbet, som de med burokratisk snilde og kassetænkning har let ved at få den svage gruppe, som kontanthjælpsmodtagere er, til at opgive at få del i. Keine Hexerei. Nur o.s.v. PTO protesterede kraftigt imod disse forringelser. Dels ved konstruktiv kritik i medierne, på Altinget og ved at trække på vore kontakter på Christiansborg. Og sagen er langt fra opgivet endnu. Et par politiske partier har fx genindførelsen af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige på deres to-do-liste efter næste valg. Og det agter vi at holde dem fast på. Nationale kliniske retningslinjer Desværre er der ikke noget der tyder på, at tandplejen er fredet i det nye år. Mens dette skrives er der kommet et forslag om nationale kliniske retningslinier indenfor tandplejen i høring. Forslaget indfører indkaldeintervaller på måneder afhængig af patientens risikoprofil. PTO kan sådan set støtte rammer for indkald. Herunder at patienter med et sundt tandsæt indkaldes til eftersyn med længere interval end risikopatienter. Men vi stiller spørgsmålstegn ved mere eller mindre statiske retningslinier herfor, der ikke er funderet i evidensbaseret forskning. Det har vi savnet i forbindelse med indgrebet mod tilskud til tandrensninger. Og det savner vi vedr. Sundhedsstyrelsens forslag til nationale kliniske retningslinjer. Antagelser, formodninger og sandsynligheder for denne eller hin udvikling er efter vor opfattelse ikke tilstrækkelig. Indsatsen er patienternes tandsundhed. Herunder risikoen for, at man går fra behandling, kontrol og forebyggelse til behandling. Fra tandbørste til tandlægebor. 4

3 Mens dette skrives er intet endnu afgjort. Også på dette områder arbejder PTO bl.a. på Christiansborg for at påvirke den endelige udformning. Den kommende tid vil vise, om vi har held hermed. Uanset hvad så kan PTO forudse en forøget arbejdsbyrde i privat praksis med implementeringen af retningslinjerne. Derfor har vi i vort høringssvar givet udtryk for, at vi forudsætter at privat praksis kompenseres herfor eller at ændringen sker på et for privat praksis omkostningsneutralt grundlag. Konkurrence indenfor tandplejen Skal andre end tandlæger kunne eje en tandlægeklinik? Det mener en regeringsnedsat arbejdsgruppe. Det vil skærpe konkurrencen, føre til lavere priser og højne kvaliteten. Hævdes det. PTO tror ikke på nogle af delene. Efter vor opfattelse vil ingen ikke-tandlægelige investorer binde an med en sådan opgave, medmindre det giver et kontant og antagelig betydeligt afkast. Som autoriseret sundhedsperson med det ansvar, det fører med sig, mener PTO, at alle genererede midler fra tandplejen bør blive der som afkast og garant for adækvat tandbehandlingstilbud til vore patienter. Jagten på profit er og bør ikke være eneste parameter for et godt tandplejetilbud. Og patienternes rimelige forventninger om faglighed og sikkerhed må aldrig glide i baggrunden til fordel for fremmede investorers krav om profit. Og tandlæger og det øvrige odontologiske team skal ikke udsættes for risiko for oversalg og fejl, fordi det udelukkende er pengene, der driver værket. Der er i dag en velfungerende konkurrence i privat praksis. Bl.a. med en variation af priser på behandlinger, der får Forbrugerrådet til at fundere over prisspændet og de forskellige priser! Det fælles medicinkort (FMK) I en del år er der blevet stillet stadig flere krav til tandlægen som autoriseret sundhedsperson. Kravene til journalisering er en af slagsen. Et forhold bl.a. Sundhedsstyrelsen har fokus på som påtalemyndighed og som de gerne håndhæver. Som en del af den gruppe, der indberetter til det fælles medicinkort (FMK) skærpes kravene til en tandlæge. Udover at være pligtig at orientere sig om medicinforbrug i forbindelse med behandling, så skal medicin ordineret efter behandling nu også indberettes på borgernes FMK. Og det er ikke kun receptpligtig medicin. Også ikke-receptpligtig medicin skal på FMK, hvis der er tale om en egentlig ordination. Herom har PTO tilkendegivet vor undren i et høringssvar i forbindelse med en præsentation af de regler, som Regeringen forestiller sig skal træde i kraft i Hvad denne sag ender med, vides på nuværende tidspunkt ikke. 5

4 Myndighedskrav til tandlægen Kontrol og check af tandlægepraksis fortsætter. I året er der således trådt regler om virksomhedsansvarlig tandlæge i kraft, krav om klinikkens skattekonto og en digital postkasse. En uddannelse som cand. odont er nødvendig for at blive tandlæge. Men det er lige før, at den bør suppleres med enten en juridisk og/eller en merkantil uddannelse. Men det er næppe et forslag, der vinder gehør hos Regeringen. Man ser ej heller nogen grund til øget optag eller ændret uddannelsesindhold. Ganske vist bliver der ca færre tandlæger op mod Og flere patienter. Men det ønsker Regeringen løst ved uddelegering af såkaldte lowtechnology opgaver til tandplejere og klinikassistenter. Fremtidens scenarie er, måske før end man aner det, at tandlægen kun findes frem fra gemmerne ved særlige lejligheder? Langt det meste på klinikken klares af andre? Krav til vask af klinikbeklædning PTO sidder stadig med ved bordet i forbindelse med udviklingen af vaskemidler, der kan udvaske evt. kontamineret materiale af klinikbeklædning ved 40 grader eller derunder. Det sker bl.a. sammen med Novyzymes, Teknologisk Institut, Statens Seruminstitut og mange andre gode virksomheder og institutioner. I dag er der krav om vask ved mindst 60 grader. Det kan de fleste tekstiler, der bruges som beklædning i privat praksis, ikke klare. Samtidig er det dyrt, CO2-uvenligt og energikrævende. Et anvendeligt vaskemiddel forventes medio Finanskrisen Mange klinikker kan mærke finanskrisen eller dens efterveer. Der er huller i aftalebogen og der må nogle gange tyes til personale- eller lønreduktioner. Dette foregår i nogenlunde god ro og orden. De fleste, også de involverede fagforeninger, har en vis forståelse for, at der er andre tider. På lønsiden kan det aflæses af de årlige statistikker. Og HK stiller næppe med urealistiske krav under næste års forhandlinger om en ny overenskomst? Ansatte tandlæger flyver også lavt. Provisioner på 32% ses nu stadig oftere. For nogle ansatte er det et nødvendigt skub for at blive klinikejer. Dentalmæglerne kan berette om rimeligt salg med flere afsluttede handler nu end ved samme tidspunkt sidste år. Men dog ikke til væsentligt ændrede priser. 6

5 En del klinikejere med klinikken til salg tager i stedet et år eller to ekstra som aktiv og genererer derved det beløb, de havde regnet med som klinikkens salgssum. Det gør dem mere uafhængig af pris og vilkår ved et muligt salg. Kommunal ctr. privat Som tidligere anført mærkes finanskrisen flere steder i privat praksis. Riget fattes penge og det gør kommunerne også. Kun få besparelsesområder går de kommunale budgetbissers næse forbi. Og det mærkes også hos kollegerne i den kommunale tandpleje. Et skålpund flæsk fik de dog foræret af Regeringen sidste år, da fritvalgsordningen for de 0-15 årige blev afskaffet. Men budgetbisserne vil have mere og det har inspireret to kommuner til at give bud på tandbehandling af indsatte i landets fængsler. Isoleret set et frisk initiativ taget i betragtning, at den kommunale tandplejes arbejdsområde er defineret i sundhedslovens kapitel 37 og her står intet om kommunal tandbehandling af andre end børn og unge, omsorgs- og specialtandplejesegmentet. På råd fra PTO afstod den ene kommune da også fra eksperimentet. Men ikke Silkeborg Kommune. De holder ved, idet konsekvensen ifølge klinikchefen ellers er besparelser på den kommunale klinik. Besparelser der så væltes over på privat praksis, der tidligere har behandlet de indsatte. PTO har skrevet til Sundhedsministeren i sagens anledning, men endnu ikke fået noget svar. Erhvervsudygtighedsforsikringen Igennem et par år har PTO vedholdende kritiseret Tryghedsordningerne/PFA for ikke ubetinget at levere optimale forsikringsprodukter til privat tandlægepraksis. Det var derfor med glæde PTO i 2012 modtog underretning om, at et kritiseret økonomiske kriterium for erstatning blev afskaffet, således at klinikejere med ansatte tandlæger og en vis indkomst som følge heraf også fik erstatning fra erhvervsudygtighedsforsikringen. Glæden var ligeså stor, da vi senere fik at vide, at aldersgrænsen for forsikringens udløb blev hævet fra 65 til 67 år samtidig med, at præmien blev nedsat med 15%. I øjeblikket presser PTO på for at få ophævet eller justeret helbredskravet, da 10% ikke kan tegne forsikringen. Primært p.g.a. sygdom, herunder diabetes og overvægt. Tandlægers reklamering En ny lov om markedsføring af sundhedsydelser er trådt i kraft i Loven imødekom PTO på flere områder. Især på vor kritik af, at tandlæger gerne måtte bringe mangelfulde reklamer, bare de ikke var urimeligt mangelfulde. I dag er loven mere restriktiv end forbrugerlovgivningen. Reklamering skal således være saglig og baseret på faglig og relevant information om sundhedsydelsen. Anprisninger uden fagligt belæg er således ikke tilladt. Annoncer med store rabatter eller stærkt nedsatte priser, og her-og-nu-priser heller ikke, hvis oplysningerne herom er 7

6 sparsomme og mangelfulde. Levende billeder er som udgangspunkt ikke tilladte i markedsføringsmæssig øjemed, men accepteres på klinikkens hjemmeside forudsat de er saglige og uden mangler. PTO & vore allierede Der har som tidligere nævnt været en del udfordringer i året, og der været kæmpet på mange fronter for at varetage privat praksis interesser. Alliancer og fællesskaber er blevet afprøvet og de har for størstedelens vedkommende bestået. Der er i vidt omfang løftet i flok, om end noget konkret resultat af de mange anstrengelser og de forbrugte ressourcer ikke umiddelbart lader sig måle og veje. Men ingen kan med rimelighed sige om PTO, at kampen(e) ikke er blevet kæmpet på de platforme, der nu engang har været tilgængelige. Selvom det også måtte erkendes, at ikke alle vurderede privat praksis problemer og udfordringer som lige relevante eller vigtige. De fleste stod last og brast med PTO i en fælles interesse i at levere et stykke arbejde uanset hvor meget modstand, der blev os til del fra Regeringen generelt og Sundhedsministeren specielt. I den forbindelse har PTO også haft et konstruktivt samarbejde med Tandlægeforeningen og dens formand. PTO s økonomi og regnskab Der henvises til ekstrakt af årsregnskab/-rapport på de følgende sider og til samme in extenso på PTO s hjemmeside Organisationens økonomi er sund om end også vi mærker, at flere tandlæger forlader faget end nye kommer til. Også i næste års planer indgår tiltag og aktivitetskoncepter, der skal imødegå de udfordringer PTO stilles overfor. Og meget, meget mere Der er ikke plads til alle de områder PTO og organisationens bestyrelse har ageret indenfor i foreningsåret. Herom henvises bl.a. til referater fra bestyrelsens møder, der er tilgængelige for alle PTO s medlemmer på organisationens hjemmeside Afslutning Denne beretning er udarbejdet 1. oktober 2013 af PTO s hovedbestyrelse, og der indgår ikke forhold herefter heri. Den skriftlige beretning skal ses som en helhed, men er ikke udtømmende for årets aktiviteter. Den skal derudover ses i sammenhæng med den mundtlige beretning, der aflægges under PTO s generalforsamling lørdag den 2. november kl på Hotel Bella Sky, København. 8

7 Beretninger fra udvalg og evt. arbejdsgrupper: --- Børnetandplejeudvalget : Den januar 2013 blev der igen på Hotel Legoland i Billund afholdt kursus for tandlæger, der behandler børn i privat praksis. 71 personer deltog. Kursusprogrammet havde følgende indhold : - Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen v/ Afdelingstandlæge Lene Vilstrup. - Omsorgssvigtede børn v/ Læge, Ph.d. og forfatter Vibeke Manniche. - Ordet er frit, erfaringsudveksling blandt kursusdeltagerne. - Pletter på tænderne v/ Overtandlæge Ulla Pallesen. - Tandbehandling af børn og unge v/ Tandlæge Dorthe Berenth Madsen. Udvalget er tæt på at have næste års kursusprogram på plads, og invitationerne vil som sædvanligt blive udsendt i løbet af efteråret. Kurset finder sted : januar 2014 på Hotel Legoland i Billund. OBS! OBS! Kurset i 2014 er også for tandplejere!! Flere kursusdeltagere har både under selve kurset og på evalueringsskemaerne ytret ønske om, at klinikkernes tandplejere også kunne deltage i dette kursus. Vi har drøftet det i vores udvalg. Stemningen var positiv, og da vi også har fået grønt lys fra politisk side, ser vi i Børnetandplejeudvalget frem til at kunne byde tandplejerne velkommen til dette populære kursus. Vi håber selvfølgelig, at mange tidligere deltagere igen vil tage turen til Billund i starten af det nye år og forhåbentlig også vil fortælle kollegaer om Billundkurset, hvor der ud over det faglige er mulighed for at udveksle erfaringer med de mange kolleger, der stadig behandler børn og unge i privat praksis. Tandlæge Mai Ankerstjerne er blevet medlem af Børnetandplejeudvalget. Mai er TF repræsentant i udvalget, og hun deltog i maj måned i vores planlægningsmøde af kurset Jeg vil her endnu engang byde Mai velkommen i udvalget. Udvalget består nu af : Lars Israelsen (formand), Inge Kjær Andersen, Lene Rudfeld, Mai Ankerstjerne, Henning Nyholm Jensen, Torben Andersen og Søren T. Poulsen. 9

8 Redaktions- informations- og kontraktudvalget. Udvalget monitorerer udgivelse af PTOrientering og Praktiserende Tandlæger. To af PTO s mest eftertragtede aktiver. Derudover forestår udvalget udarbejdelse af de kontrakter, foldere og andet informationsmateriale, som PTO tilbyder praktiserende tandlæger, jf. Enten gratis eller til kostpris. I året der er gået er der udarbejdet en foldere om tilskud til tandpleje i medfør af sociallovgivningen, der omfatter patientgrupper på kontanthjælp eller lign. social ydelse. Se herom i Hovedbestyrelsens skriftlige beretning. I øjeblikket er der flere nye aktiviteter på vej. Bl.a. en revideret udgave af folderen om vederlagsfri tandpleje for de årige. Den tidligere udgave indeholdt også omtale af det frie valg af tandlæge for de 0-15 årige, der nu er afskaffet, jf. ligeledes ovenfor. Også i 2013 stod udvalget bag udgivelsen af årsmagasinet op til Scandefa/Årskursus 2013 i BellaCenter. Et projekt der hviler i sig selv som udelukkende annoncefinansieret. PTO s hjemmeside, arbejder udvalget også med løbende, således at hjemmesiden hele tiden fremstår opdateret og med en markant profil som privat tandlægepraksis talerør overfor omverdenen. Primært vore medlemmer. I 2013 blev tandfakta.dk lanceret. Det er en forbrugerrelateret sundhedsportal, hvor patienter kan søge oplysninger og tandpleje, privat praksis og medlemmer af PTO, som de kan henvende sig til ved i behandlingsmæssig øjemed. Fx hvis de flytter fra en by til en anden. Udvalget arbejder videre fremover med andre aktiviteter og tilbud til privat tandlægepraksis og er meget modtagelig for medlemshenvendelser om emner udvalget med fordel kan tage op og som har interesse for den samlede tandlægestand. Kontakt PTO s sekretariat herom. Udvalget består af: Allan Bo Svendsen, formand, Peter Kaihøj, ansvarshavende redaktør, Jens Olav Holm Christensen, og Karsten P. Larsen. Kursus- og markedsføringsudvalget: Udviklingen af attraktive kurser, gå-hjem-møder og konferencer er det ene af udvalgets primære fokusområder. Tilbud og aktivitetskoncepter der markedsfører og/eller orienterer om privat praksis, tandpleje og tandlæger er det andet. Kurserne er udviklet for såvel tandlæger som klinikkens personale. Efterspørgslen viser, at teamkurser, hvor alle personalekategorier deltager har vist sig at være betydelig. Derfor bliver der i væsentligt omfang lagt vægt på sådanne. 10

9 Det er ikke meningen, at PTO skal tjene på det herefter fremkomne, men flere kursuskoncepter har fået en profil og indhold, der har været så stor en succes, at et vist dækningsbidrag er blevet oparbejdet. Beløb der efterstående er blevet anvendt til udvikling af nye kurser. Blandt årets kurser har været: Den kompromitterede patient Førstehjælp på klinikken Teknisk vedligeholdelse af klinikkens udstyr Ansættelses af afsked i privat praksis Sygdom og fravær Periimplantitis Farmakologi i privat praksis I den kommende tid arbejdes der på flere emner og nærmere oplysninger herom vil blive bragt i PTOrientering, Praktiserende Tandlæger, og ved direkte medlemshenvendelser. Udvalget består af: Per Rædkjær (formand), Birgitte Pram Poulsen, Henning Nyholm og Marianne Aamann. Web- og tandoplysningsudvalget: Udvalget har til opgave at påse, at udvikling og vedligeholdelse af PTO s hjemmeside og tandfakta.dk foregår løbende og i overensstemmelse med de udfordringer tandplejen, og behov for oplysning herom, giver. Dels på eget initiativ dels på baggrund af medlemshenvendelser. Udvalget består af: Peter Østergaard, Tina Winkel-Svendsen, Arno Poulsen & Allan Bo Svendsen. Arbejdsgruppen vedr. PTO s Partnerprogram: Arbejdsgruppen arbejder løbende med tilpasninger og justeringer af de fordele, som PTO har forhandlet sig frem til hos fremtrædende udbydere af varer og tjenesteydelser til privat tandlægepraksis. Komplet fortegnelse over Partnerprogrammets deltagere findes på Arbejdsgruppen består af: Peter Kaihøj, Jens Krogsgaard og Karsten P. Larsen. 11

10 12

11 13

12 14

13 15

14 16

15 17

16 Budget PTO Indtægter dkr.: Kontingenter Udgifter dkr.: Gager, pensioner Personaleudgifter Lønsumsafgift Kontorhold- og sekretariat Nyanskaffelser Leje af EDB, kopi m.m Porto Bankgebyrer Telefon Husleje m.m Vedligeholdelse af lokaler Årsmøde og generalforsamling Bestyrelses-, repr.- og udvalgsmøder Bladdrift Diverse publikationer Eksterne aktiviteter Repræsentation Revision Udgifter PTO-kredse Vederlag formanden Vederlag bestyrelsen Forsikringer, kontingenter m.m Uforudsete udgifter Omkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Indtægt/udgift datterselskab Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster netto Resultat før skat ====== 18

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering.

Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering. PTO s Hovedbestyrelses skriftlige årsberetning 2013-14 PTO s Hovedbestyrelse fremlægger hermed en kommenteret gennemgang af nogle af de områder og de initiativer, der har dannet baggrund for PTO s arbejde

Læs mere

Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering.

Rækkefølgen af de valgte emner er tilfældig og ikke udtryk for nogen prioritering. PTO s Hovedbestyrelses skriftlige årsberetning 2014-15 PTO s Hovedbestyrelse fremlægger hermed en kommenteret gennemgang af nogle af de områder og de initiativer, der har dannet baggrund for PTO s arbejde

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Kære kreds- og udvalgsmedlemmer. Hermed 2. nyhedsbrev 2015-2016. Indhold:

Kære kreds- og udvalgsmedlemmer. Hermed 2. nyhedsbrev 2015-2016. Indhold: Kære kreds- og udvalgsmedlemmer. Hermed 2. nyhedsbrev 2015-2016. Indhold: Overenskomsten med Regionerne Overenskomst vedr. BUT og omsorgstandplejen Erhvervsbegrænsende klausuler Interessevaretagelse for

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

KURSER 04.02.2014. Kære venner og kolleger.

KURSER 04.02.2014. Kære venner og kolleger. 04.02.2014 Kære venner og kolleger. Først et forsinket godt nytår og tak for det gamle. PTO s bestyrelse er igen kommet i arbejdstøjet efter vores generalforsamling d. 2. november, og jeg vil gerne lige

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med København, den 17. august 2016 Til: NKR sekretariat, Sundhedsstyrelsen. Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

PTO P Onl O in nl e in n e y n h y e h d e e d r e

PTO P Onl O in nl e in n e y n h y e h d e e d r e PTO Online nyheder JANUAR 2011 Indkaldeintervaller Der har jævnligt været diskussion om indkaldeintervaller. Både ved voksenbehandling, men især indenfor børne- og ungdomstandplejen. I takt med stadigt

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING PTO HGF 2013

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING PTO HGF 2013 FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING PTO HGF 2013 Kære venner og kolleger Hjertelig velkommen til PTO s ordinære generalforsamling 2013. Som traditionen byder, vil vi indlede generalforsamlingen med at mindes

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt.

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt. 16. udgave udsendt d. 3. marts 2015 Læs i dette nummer om: Projektet tilbage på sporet fusionsgrundlaget justeret Den administrative proces i gang efter 21.3 Et stort JA på den anden generalforsamling

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere