F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: februar 2015, uge 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9"

Transkript

1 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P ,6% Nikkei + 2,9% C20cap + 4,3% 936 S30 + 1,4% FTSE + 0,9% DAX + 3,0% Euro ,5% BRIC + 0,2% 276 VIX -9,0% 14 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD - 1,5% 1,1203 EUR/DKK +0,3% 7,4642 USD/DKK +1,8% 6,6629 SEK/DKK +1,9% 0,7928 NOK/DKK +0,9% 0,8708 GBP/DKK +1,8% 10,2784 CHF/DKK +1,7% 7,0136 JPY/DKK +1,5% 5,5864 Janet Yellen sendte obligationsrenterne ned Ugens market driver kom fra USA i form af de udtalelser, som den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, fremsatte i Kongressen. Hun lød mere dueagtig med hensyn til pengepolitikken end forventet, og finansmarkedet udskød derfor det forventede tidspunkt, hvor USA forlader 0-rentepolitikken. Det send- F I N A N S U G E N te obligationsrenterne ned i både USA og i Europa. Fra ugen bemærkes ellers, at råolieprisen er steget og nu igen ligger omkring 60 $/tønde. Trods stigningen trækker oliepriserne fortsat nedad i inflationen verden over. Næste uge: Rentemøde i ECB og arbejdsløshedstal fra USA I eurozonen holder ECB pengepolitisk møde på torsdag. De pengepolitiske rentesatser ventes der ikke ændret på, og i stedet vil markedets fokus ligge på tre andre forhold: For det første detaljer om, hvordan ECB rent praktisk vil gribe de forestående støtteopkøb af statsobligationer an. For det andet vil fokus ligge på Draghis vurdering af eurozonens økonomi, hvor de seneste nøgletal begynder at pege på fremgang. For det tredje vil fokus ligge på ECB s nye prognose for eurozonens økonomi. Vi venter, at der vil ske en opjustering af vækstskønnet for 2015 og en nedjustering af inflationsprognosen. I eurozonen vil der desuden være fokus på tal for inflationen i februar, der fortsat ventes at ligge under 0-stregen på årsbasis. Hertil kommer de første tal for den faktiske udvikling i økonomien i januar. Det er i form af detailomsætningstal for eurozonen og industriproduktionstal fra Tyskland. Forventningen er, at tallene vil vise, at eurozonens økonomi havde en god start på året. Fra USA kommer arbejdsløshedstal for februar måned (på fredag), og disse tal hører til blandt dem, der har stor betydning for stemningen på finansmarkedet. Markedsforventningen er, at tallene endnu engang bliver stærke med en jobvækst på omkring nye stillinger. Desuden vil der være stærkt fokus på udviklingen i timelønningerne, idet lønudviklingen indtil nu har været forbavsende moderat. Hvis lønningerne er steget mere end de forventede 0,2% på månedsbasis, vil det sende de amerikanske obligationsrenter opad. Renter 7 dage Niveau US 2Y +0,02 0,64% US 10Y -0,10 2,01% Tysk 10Y -0,08 0,30% Dansk 10Y +0,11 0,27% Råvarer 7 dage Niveau Guld +0,3% Olie (WTI) - 7,6% 48 Metaller +1,2% Opdateret per: 27. februar Side 1 af 6

2 Indhold Grækenland lagde sig fladt ned for kreditorerne... 2 Yellen fastholdt signalet om højere pengepolitisk rente... 3 Tegn på fremgang i europæisk økonomi... 4 Aftale på kreditorernes vilkår Grækenland lagde sig fladt ned for kreditorerne I weekenden blev der indgået en aftale mellem Grækenland og kreditorerne (EU, ECB og IMF) om den enorme græske statsgæld. Grækenland forbliver i eurosamarbejdet og fortsætter reformpolitikken 4 måneders forlængelse Det korte af det lange er, at grækerne lagde sig fladt ned og stort set ikke fik medhold i nogen som helst af deres krav. I stedet forlænges den nuværende låneaftale med 4 måneder, og den nye græske regering forpligter sig til at gennemføre den gamle regerings reformer, som Syriza egentlig gik til valg på at ville omstøde. Den nye regering spillede højt ud med krav om tilbagerulning af reformer og eftergivelse af gælden, men endte med at få stort set ingenting. Desuden forbliver Grækenland medlem af eurosamarbejdet. Problemerne er dog ikke løst, og indenfor de kommende fire måneder skal kreditorerne vurdere, om Grækenland lever op til aftalerne i en sådan grad, at de kan få udbetalt næste rate af deres kriselån. Raten er på 7,2 mia. euro og skal blandt andet bruges til at betale renter og afdrag på gammel gæld for i alt 6,6 mia. euro i juli og august. Man kan derfor højest sige, at parterne har vundet tid til at forhandle en endelig løsning på plads. Et sammenbrud af forhandlingerne og ultimativt en græsk udmeldelse af eurosamarbejdet er derfor stadig et risikoscenarie. Aftalens enkeltheder - Allerede mandag i denne uge har den græske regering skullet aflevere sin foreløbige reformliste til kreditorerne. - Kreditorerne vurderer, om listen ser tilstrækkelig troværdig ud til, at Grækenland overhovedet kan blive berettiget til yderligere økonomisk hjælp. - Da det var tilfældet, får Grækenland nu en 4 måneders forlængelse af låneaftalen med EU, som ellers udløber ultimo februar. Side 2 af 6

3 Ingen nedskrivning af gælden Øjensynligt fik Grækenland meget lidt til gengæld - Inden udgangen af april skal kreditorerne vurdere, om Syriza-regeringen lever tilfredsstillende op til reformaftalerne indgået med den gamle regering. - Alle regeringens reformer, herunder eventuelle tilbagerulninger af gamle reformer, skal godkendes af kreditorerne. - Grækerne har lovet at leve op til alle finansielle forpligtelser, dvs. at fortsætte med at betale af på statsgælden som hidtil, uden nogen form for eftergivelse eller nedskrivning af gælden. - Hvis kreditorerne efter de 4 måneder vurderer, at reformprocessen skrider frem som ønsket, udbetales næste lånerate på 7,2 mia. euro. Den eneste indrømmelse, som Grækenland fik, var, at kreditorerne lempede deres krav til de offentlige finanser i Grækenland en smule. Tidligere krævede man et overskud på det primære budget på 3% af BNP, hvilket nu er halveret til et krav om 1½% s overskud. Det primære budget er saldoen på statsfinanserne fraregnet rentebetalinger. Det gamle krav var faktisk et særdeles skrapt krav, som end ikke Tyskland er i stand til at leve op til. Hvad nu? Med aftalen er der lagt låg over den græske situation i nogle måneder. Samtidig har kreditorerne udsendt et meget stærkt signal til vælgerne i Spanien om, at reformaftaler står ved magt. Spanien afholder parlamentsvalg i december, og de seneste meningsmålinger gør Podemos til landets største parti efter valget. Podemos minder i mangt og meget om Syriza. For de europæiske finansmarkeder betyder den foreløbige aftale, at en usikkerhedsfaktor foreløbigt er fjernet. Det næste store markedstema bliver den praktiske iværksættelse af ECB s QE-program i marts, hvor finansmarkedet fortsat afventer detaljerne i, hvordan opkøbene rent faktisk bliver ført ud i livet. Hertil kommer de mange tegn på, at det begynder at gå bedre med europæisk økonomi, hvilket før eller siden vil få den 10-årige statsrente i kernelandet Tyskland til at stige lidt. Hvad siger Syrizas bagland? Yellen til den halvårlige høring i Kongressen Men som sagt kan uroen om Grækenland vende tilbage senere i år. Det er et åbent spørgsmål, hvordan Syriza-regeringens bagland vil tage imod den foreløbige aftale med kreditorerne, da aftalen kun indfrier meget lidt af det, som regeringen blev valgt på. Derfor kan det heller ikke udelukkes, at det hele ender med et omvalg i Grækenland. Yellen fastholdt signalet om højere pengepolitisk rente Den amerikanske centralbankdirektør, Janet Yellen, var midt i ugen til den halvårlige høring i Kongressen om pengepolitikken. Yellens hovedbudskaber var, at det går godt med amerikansk økonomi, og at den pengepolitiske rente derfor vil blive forhøjet på et tidspunkt. Men af gode grunde sagde hun ikke noget om tidspunktet. Det er vores vurdering, at de amerikanske obligationsrenter vil stige, når den amerikanske centralbank (Fed) begynder at forhøje deres pengepolitiske rente, som i praksis har været på 0% siden En stigende amerikansk obligationsrente vil i et vist omfang smitte af på de europæiske obligationsrenter, også selv om ECB på det tidpunkt vil være i fuld gang med sine støtteopkøb af statsobligationer. Side 3 af 6

4 En to-trins raket Yellen signalerede, at der vil være flere trin i den kommende pengepolitiske stramning: Første trin bliver en ændring af Feds guidance af finansmarkedet, altså hvor de med deres ordvalg prøver at styre markedsforventningerne til Feds rentepolitik hen. I øjeblikket taler Fed om at være tålmodig, og når de fjerner dette lille ord vil det være et signal om, at en renteforhøjelse er på vej. Det kan muligvis ske på det kommende pengepolitiske møde marts. Herefter går der et antal rentemøder, formentlig mindst to, inden renten konkret hæves, og beslutningen vil være styret af signaler fra økonomien, især vedrørende inflationen og arbejdsløsheden. Hendes udtalelser blev tolket som dueagtige, og obligationsrenten faldt Tolkningen af hendes udtalelser er, at 0-rentepolitikken næppe bliver forladt på junimødet, som mange ellers ventede. September-mødet ser nu igen ud som det bedste bud. Finansmarkedet reagerede på Yellens tale med rentefald på de amerikanske statsobligationer, hvilket også smittede af på de europæiske obligationsrenter. Tegn på fremgang i europæisk økonomi Der er kommet flere signaler på, at aktiviteten er tiltagende i eurozonens økonomi, og at BNP-væksten dermed er stigende. Økonomibarometret peger på vækstoverraskelse For det første har det månedlige økonomibarometer stigende tendens. Barometret bygger på indikatorer for forbrugertilliden og erhvervsaktiviteten, og er normalt et pålideligt pejlemærke for den faktiske vækst. I februar steg barometret til indeks 102,1, hvilket svarer til en BNP-vækstrate på omkring 1,5% p.a. Holder det stik, venter der en positiv vækstoverraskelse forude, da de fleste markedsiagttagere kun venter en BNP-vækst på omkring 1¼ % i år. På landeniveau hæfter vi os især ved en solid stigning i det italienske økonomibarometer. Det kan være et varsel om, at Italien står foran en (længe tiltrængt) fremgang i økonomien. Bankerne låner flere penge ud For det andet støttes de lysere vækstudsigter nu af bankernes udlånsaktivitet. I januar steg bankernes udlån til eurozonens borgere og ikke-finansielle virksomheder for anden måned i træk, hvilket er yderst positivt. Som det ses af grafen nedenfor steg Side 4 af 6

5 udlånsmassen med 38 mia. euro, og det er den største stigning i en enkelt måned siden Bankernes udlån er begyndt at stige ECB s pengepolitik virker Det er positivt nyt for vækstudsigterne, at bankerne i eurozonen nu igen begynder at låne penge ud. En af manglerne i europæisk økonomi har været kreditfinansieret efterspørgsel, men bedring synes som sagt på vej. Det er desuden et signal om, at ECB s historisk lempelige pengepolitik begynder at virke. Netop bankernes udlån er en af transmissionsmekanismerne mellem pengepolitikken og den reale økonomi. Tegnene på bedre tider for europæisk økonomi afspejler sig i udviklingen på aktiemarkedet, hvor aktier fra eurozonelandene har præsteret bedre år-til-dato end andre store aktiemarkeder. Eurozoneaktier har overpræsteret indtil nu De ydre omstændigheder er gunstige for europæiske aktier: Væksten i samfundsøkonomien synes som sagt tiltagende, og samtidig er der meget lange udsigter til, at ECB forlader 0-rentepolitikken. Det burde støtte fortsatte kursstigninger i hvert fald frem til det tidspunkt, hvor USA s centralbank begynder at stramme deres pengepolitik. Ingen ved med sikkerhed, hvordan aktiemarkederne verden over vil reagere på det, selv om en amerikansk renteforhøjelse ikke vil komme som nogen overraskelse. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land Art og offentliggørelsestidspunkt P eriode Enhed Forventet i markedet F o rrige perio de Mandag Kina PMI-industri (02:00) februar indeks 49,8 49, Kina PMI-service (02:00) februar indeks 53,7 DEU detailomsætning 08:00) januar % m/m og år/år 0,4 / 2,6 0,2 / 4,0 DKK Arbejdsløshed, brutto (9.00) januar ændring & % 5,0 DKK Arbejdsløshed, netto (9.00) januar ændring & % 4,0 EUR PMI-industri (10.00) februar indeks prelim: ITA arbejdsløshed (10.00) januar % 12,9 EUR arbejdsløshed (11.00) januar % 11,4 11,4 EUR inflation (flash estimate, 11.00) februar % år/år -0,4 / 0,5-0,6 / 0,6 USD personal income and spending (14.30) januar % m/m 0,4 / -0,1 0,3 / -0,3 USD personal savings rate (14.30) januar % af disp. indk. USD PCE-prisindeks (i alt/kerne, 14.30) januar % år/år -0,5 / 0,1-0,2 / 0,0 USD M arkit PM I (endeligt tal, 15.45) februar indeks 54,2 prelim:54,3 USD ISM -industri (16.00) februar indeks 53,2 53,5 USD construction spending (16.00) januar % m/m 0,4 0,4 ITA månedstal for statsfinanserne (19.00) februar mia. EUR 3,4 Tirsdag CHF BNP-tal (07.45) 4. kvt.2014 % kvt/kvt og år/år 0,3 / 1,6 0,6 / 1, SPA arbejdsløshed (09.00) februar ændring antal pers EUR producentpriser (i alt/kerne, 11.00) februar % år/år -0,7 / -3,1-1,0 / -2,7 DKK valutareserven (16.00) februar ændring / ialt, mia.kr. 106,6 / 564,1 USD Bilsalg (23:00) februar antal mill/år 16,7 16,56 Onsdag JPY PMI-service (00:15) februar indeks 51, Kina HSBC/Markit service PMI (02:45) februar indeks 51,8 EUR PMI-Composite (10.00) februar indeks prelim: EUR PMI-service (10.00) februar indeks prelim: EUR detailomsætning (11:00) januar % m/m og år/år 0,3 / 2,8 GRE sælger skatkammerbeviser (11.00) USD ADP-beskæftigelsestal (14.15) februar antal nye jobs 220k 213k USD Markit PMI-service (15.45) februar indeks prelim: 57,0 USD Markit PMI-Composite (15.45) februar indeks prelim: 56,8 USD ISM -service (16.00) marts indeks 56,5 56,7 USD Beige Book (20.00) Torsdag DEU industriens ordreindgang (08.00) januar % m/m og år/år -0,9 / 4,2 / 3, SEK industriproduktion (09.30) januar % m/m og år/år 1,7 / -1,6 NL Inflation (09.30) februar % m/m og år/år -1,2 / -0,7 ITA BNP-tal (reviderede, 10.00) 4.kvt.2014 % kv/kv og år/år prelim: 0,0 / -0,3 EUR PMI for detailhandlen (10:10) februar indeks 46,6 SPA sælger statsobligationer (10.30) GRE arbejdsløshed (11.00) december % 25,8 UK pengepolitisk møde (13.00) repo rate, % 0,50 0,50 EUR pengepolitisk møde i ECB (medd 13.45, tale 14.30) refi rente, % 0,05 0,05 EUR ECBs kvartalsprognose off.gøres USD enhedslønomkostninger (revideret, 14:30) 4.kvt.2014 % kvt/kvt ann. -2,4 prelim: -1,8 USD Produktivitet (revideret, 14.30) 4.kvt.2014 % kvt/kvt ann. 3,3 prelim: 2,7 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. USD factory orders (16.00) januar % m/m 0,0-3,4 Fredag DEU industriproduktion (08.00) januar % m/m og år/år 0,5 / 0,1 / -0, FRA M ånedstal for statsfinanserne (08.45) januar mia.eur DKK industriproduktion (09.00) januar % m/m og år/år 0,8 / SPA industriproduktion (09.00) januar % år/år -0,9 CHF inflation (09.15) februar % m/m og år/år 0,0 / -0,6-0,4 / -0,5 NOK industriproduktion (10.00) januar % m/m og år/år 1,3 / 4,4 ITA PPI (10.00) januar % m/m og år/år -0,8 / -2,1 EUR BNP-tal (reviderede, 11.00) 4.kvt.2014 % kv/kv og år/år 0,3 / 0,9 prelim: 0,3 / 0,9 USD handelsbalance (14.30) januar mia. USD -41,5-46,6 USD beskæftigelse (nonfarm payrolls, 14.30) februar ændring, 1000 jobs 240k 257k USD beskæftigelse (private sektor, 14.30) februar ændring, 1000 jobs 240k 267k USD arbejdsløshed (14.30) februar % 5,6 5,7 USD gns. timeløn (14.30) februar % m/m 0,2 0,5 USD participation rate (14.30) februar % 62,9 USD Forbrugerkreditter (21.00) januar stigning, mia.usd 15 14,755 Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere