1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INFORMATION TIL NYE ELEVER"

Transkript

1 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014

2 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf , kl Fax: Redaktion Ulla Thomasen Introduktionsudvalget Susanne Seehausen Henrik Rytter Mette Laursen Omslaget Impression Celine Nielsen, 1.c Bagsiden Vignet (skolens segl) Fotos Elever og ansatte på Aalborg Katedralskole Fotojournalist Henrik Dons Christensen, Outsource Layout og tryk Reklamehuset, Hobro Oplag 900 stk. Udgivet Juni 2014

3 3 Indhold Velkommen til Aalborg Katedralskole... 4 Kære nye elever... 5 Elevtutorer... 6 Program for den første tid... 6 Dagligdagen Eleverne Lærerne Uddannelsesstillinger Forsøg Kursus Skema Ringetider Fraværs- og ordensregler Bogdepotet Ordbøger og lommeregnere/ bærbare computere It Computere ved skriftlige prøver Bibliotek & studiecenter Morgensamling Fællestimer Studierejser Glemte sager Rengøring Kantinen Frivillige aktiviteter Talentarbejde Lektiecafé Skrivefængsel Idræt Billedkunst Diskoband Bigband Kammerkor Kammerorkester Te-kluben Fredagscafé Døgnbrænder Operation Dagsværk Råd, udvalg og administration Skolebestyrelsen Skolens ledelse Kontoret Skolens udvalgsstruktur Pædagogisk råd Aalborg Katedralskoles elevråd Ydun Læsevejledning Studievejledning Din kontakt til studievejlederen Studievejlederens kontakt til dig Studievalgsvejledning Psykologisk rådgivning Værd at vide Valg af studieretning og valgfag Forlænget eksamenstid Fødselsdagsfest Juleafslutning Fritidsjob Feriekalender... 31

4 4 Velkommen til Aalborg Katedralskole Dette hæfte er især tænkt som en håndsrækning til dig og også dine forældre i de første dage på din nye skole. Skriftet indeholder blandt andet et program for den første uge og en række praktiske oplysninger om hverdagen på Aalborg Katedralskole, som både du og dine forældre kan være interesserede i. Hvis der er andre forhold end de her nævnte, du gerne vil vide noget om, kan du altid spørge din tutor og lærer, eller dine forældre kan spørge de medvirkende lærere til forældremødet i september. Desuden vil vi gerne pointere, at forældre altid er velkomne på skolen og velkomne til at ringe eller skrive efter oplysninger. I kan også få en aftale med rektor eller studievejlederen, hvis det drejer sig om jeres datters eller søns skolegang. Skolens hjemmeside: er også en god informationskilde. Vi håber, at du og dine forældre kan bruge skriftet både her i den første tid og senere som opslagsværk. Velkommen til Aalborg Katedralskole.

5 5 Kære nye elever I skal nu i gang med et nyt kapitel i jeres liv. Aalborg Katedralskole er de næste år rammen omkring jeres uddannelse, og det skal være et godt sted at lære. Derfor vil I opleve, at der vil blive stillet krav til jer om engagement i timerne, om forberedelse hjemme og om samarbejde i dagligdagen. I får mulighed for at fordybe jer i fagene på mange forskellige måder, såvel på skolen som på ekskursioner og studieture. Skolearbejdet består af arbejde med fagene, men også af elevrådsarbejde, udvalgsarbejde og frivillige aktiviteter som kor og idræt. Samlet giver det mulighed for, at I opøver en række personlige kompetencer. Blandt dem vil jeg nævne selvstændighed, ansvarlighed, samarbejdsevne og kreativitet. I vil møde mange nye mennesker, og de vil præge jeres hverdag i de kommende år. Nogle bliver venner for livet, andre må I lære at tolerere, skønt deres synspunkter kan ligge langt fra jeres. Prøv alligevel at tale med og at lytte til dem for at forstå dem. Det sidste er en vigtig del af samtalen. Jeg håber, I hurtigt finder jer til rette på Aalborg Katedralskole, så I kan komme i gang med et udbytterigt og inspirerende uddannelsesforløb, der vil danne et godt grundlag for jeres fremtid, og så I samtidig kan være med til at sætte jeres præg på skolen. Skolens nuværende elever og ansatte ser frem til at lære jer at kende og til, i et frugtbart samarbejde med jer, at sørge for, at skolen fortsat bliver en god ramme for læring og udvikling. Velkommen Christian Warming Rektor

6 6 Elevtutorer Hver klasse har to elevtutorer, som vil følge jeres klasse den første tid og i øvrigt hjælpe jer til rette. Du kan se billeder og navne på dine tutorer på skolens hjemmeside i løbet af sommerferien. Program for den første tid Onsdag den 13/ Alle nye elever mødes i gården, hvor I vil blive modtaget af elevtutorer og teamlærere. Tutorerne vil stå med et skilt med jeres klassenavn på. Efter en kort velkomst og lidt underholdning går I til jeres klasselokale sammen med elevtutorer og teamlærere, hvor I bliver informeret om praktiske ting og får en rundvisning på skolen Introduktion til skolens elektroniske kommunikation. Herunder hvordan I bruger konferencesystemet FirstClass, og hvordan I bruger skemaprogrammet Lectio. Evt. installation af diverse studierelevante programmer. Medbring bærbar computer, hvis du har sådan en.

7 Kreative aktiviteter. Torsdag den 14/8 Almindelig undervisning. Se dit skema i Lectio. Fredag den 15/ Almindelig undervisning Elevtutorer og en teamlærere mødes med klassen for at aftale nærmere om introtur til Livø, idrætsdag (udklædning) og introfest (mad og tema). Livø-turen koster 200 kr Fællestime i hallen med information om bl.a. elevråd, Operation Dagsværk, Ydun, mv. Introtur til Livø Fra mandag den 18. august til tirsdag den 19. august og igen fra tirsdag den 19. august til onsdag den 20. august skal alle nye klasser på en tur til Livø sammen med tutorerne og en af klassens teamlærere. Dette gælder dog ikke 1.w. Fortsættes næste side...

8 8 I bliver hentet af busser på skolen og kørt til færgen i Rønbjerg. Dagen efter bliver I kørt tilbage til skolen. Der vil være forskellige aktiviteter på Livø - både klassevist og for alle deltagende klasser samlet. Hvis I har lyst til at kigge nærmere på stedet og mulighederne, kan I gå ind på denne adresse Hver klasse kommer til at overnatte sammen. Mandag den 18/8 Livø runde 1 Overnatningstur til Livø for 7 af 1. års klasserne. Nærmere info følger. Almindelig undervisning for resten af 1. års-klasserne. Tirsdag den 19/8 Livø runde 2 De 7 første klasser kommer hjem fra Livø ved middagstid, og de 7 andre klasser tager afsted. Nærmere info følger. Onsdag den 20/8 Torsdag den 21/8 De sidste 7 klasser kommer hjem fra Livø ved middagstid. Almindelig undervisning for de klasser, der var på Livø runde 1. Almindelig undervisning for alle.

9 9 Fredag den 22/8 Idrætsdag og introfest Idrætsdag for alle 1.g- og 1.hf-elever. Mere information følger Pyntning af borde Spisning og underholdning i skolegården. Drikkevarer må ikke medbringes. De kan købes til rimelige priser. Det smukkest dækkede bord præmieres ud fra en helhedsvurdering, hvor udklædning evt. indgår Oprydning. Den deltagende teamlærer og andre lærere fra klassen tjekker, at klassen har ryddet op. Først herefter starter introfesten Introfest - kun for nye elever. NB! Prisen for festen er ca. 65 kr. Valg af og udgifter til aftensmad aftales i de enkelte klasser. Mandag den 25/8 Tirsdag den 26/8 Onsdag den 27/8 Almindelig undervisning for alle. Almindelig undervisning for alle. Almindelig undervisning for alle.

10 10 Dagligdagen Eleverne I skoleåret 2013/2014 var der 1000 elever på Aalborg Katedralskole. Eleverne er fordelt på 33 gymnasieklasser og 7 hfklasser. Lærerne De 110 lærere på skolen er universitetsuddannede og har som regel undervisningskompetence i to gymnasierelevante fag. Uddannelsesstillinger Det kan være, at der i din klasse bliver tilknyttet en kandidat i uddannelsesstilling, som observerer og underviser i klassen under vejledning af en af skolens øvrige lærere. En kandidat har desuden også ansvar for egne klasser i begge sine fag. Forsøg Der laves næsten hvert år forsøg med både form og indhold i undervisningen for at opdage nye og bedre måder at gøre tingene på. Kursus For at sikre undervisningens kvalitet er der hvert år et stort antal lærere, som deltager i efteruddannelser i såvel faglige som pædagogiske emner. Efteruddannelse prioriteres højt både af ledelse og medarbejdere. Det er en af grundene til, at der vil forekomme timeombytninger eller timeaflysninger på dit skema. Timerne skal afholdes på et andet tidspunkt.

11 11 Skema Hovedparten af undervisningen er tilrettelagt i et fast ugeskema. Lektionerne afvikles som 95 minutters lektioner. Hvert fag er normeret med et bestemt antal timer. Principielt skal det fastlagte timetal for fagene nås, og det betyder, at der kan blive lagt ekstratimer ind uden for det normale ugeskema. Det kan også betyde, at undervisningen i et fag slutter før, skolen har sidste undervisningsdag. Indimellem er der projektforløb fx i forbindelse med Almen Studieforberedelse, hvor det faste skema erstattes af særligt tilrettelagte forløb omkring et projekt og de fag, der deltager i projektet. Skemalægningen tilpasses fleksibelt behovet i undervisningen. Det betyder, at skemaet kan ændre sig fra uge til uge. Du skal derfor være i stand til at møde inden for tidsrummet mandag til fredag fra kl til Det daglige skema finder du på Lectio via skolens hjemmeside Forældre kan se skemaoplysninger uden at være logget ind. Der er mødepligt til undervisningen, og hver enkelt fraværstime registreres. Fraværstallet opgøres løbende, og du kan i Lectio følge registreringen. Fraværstallet sammenholdes med oplysningerne om fraværets art, og for stort fravær kan medføre sanktioner i yderste konsekvens bortvisning. På linje med det fysiske fravær registreres manglende aflevering af skriftlige opgaver. Du kan finde studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside. Bogdepotet Bogdepotet finder du i kælderen i bygning D. Herfra leveres klassesæt og bøger til opgaver, eksamen mv. Her kan du også købe papir, ringbind, hæfter mv. til elevvenlige priser. Boginspektor er Jens Peder Pedersen (JPP). Depotets åbningstid er alle skoledage kl Ringetider 1. modul: kl Frikvarter: kl modul: kl Middagspause: kl modul: kl Frikvarter: kl modul: kl Fraværs- og ordensregler Du får en grundig orientering om fraværsog ordensreglerne i løbet af din første tid på skolen.

12 12 Ordbøger og lommeregnere/bærbare computere Principielt er undervisning og lærebøger gratis, ligesom du til dansk, til engelsk og til fransk, tysk eller spansk får gratis adgang til Gyldendals elektroniske ordbøger. Hvis du søger gymnasiet, skal du anskaffe en bærbar computer. Hvis du søger hf, skal du anskaffe en lommeregner. Udgiften vil være op til 2100 kr. for sidstnævnte. For at sikre en god undervisning er det vigtigt, at alle i klassen har samme udstyr. Vent derfor med at købe lommeregner, indtil du er startet på skolen. Desuden kan der forekomme andre udgifter - se studierejser side 14. It Alle skolens elever og lærere har adgang til trådløs internetforbindelse, hvis man medbringer en bærbar computer. Der er placeret computere rundt omkring på skolen, og vi har desuden et antal rullevogne med bærbare computere. Regler for at benytte skolens netværk fremgår af skolens hjemmeside. Vi har også et konference- og mailsystem - FirstClass - kun for lærere og elever, hvor vores interne kommunikation foregår. Desuden benytter vi det internetbaserede program Lectio, hvor du kan se dit skema, dit fravær og karakterer mv. Du får udleveret koder til både FirstClass og Lectio umiddelbart efter første skoledag. Alle vigtige informationer om skole og eksamen sendes elektronisk. Vi forventer derfor, at du dagligt holder dig orienteret via FirstClass og Lectio. Computere ved skriftlige prøver Du kan bruge computer ved de afsluttende skriftlige eksaminer og ved de terminsprøver, vi afholder om foråret forud for eksamen og ved de skriftlige årsprøver. Du skal selv medbringe alt nødvendigt udstyr, dvs. både computer og printer, og du har selv ansvar for, at det virker. Når prøven er slut, skal besvarelsen normalt afleveres på ark, der forefindes i prøvelokalet, og som du selv har skrevet ud på din egen printer. Du kan normalt ikke aflevere besvarelsen elektronisk, og du kan ikke få besvarelsen skrevet ud på kammeraternes eller skolens printere. Hvis du bruger computer, skal du være parat til at fortsætte prøven med papir og kuglepen, hvis der opstår problemer med din computer eller printer under prøverne. Alle, der skal til terminsprøve eller skriftlig eksamen, tilbydes en plads, der er forsynet med strøm til computer og printer. Hvis du skal bruge computer flere dage i træk, kan du mellem prøverne anbringe dit udstyr i et depot på skolen. Du bør

13 13 undersøge, om familiens forsikringer mod tyveri og beskadigelse gælder, når du har dit udstyr til at stå i depot på skolen. Aalborg Katedralskole kan ikke gøres erstatningsansvarlig i tilfælde af tyveri eller beskadigelse af elevernes eget computerudstyr. Bibliotek & studiecenter Skolens Bibliotek & Studiecenter er et åbent studiemiljø, hvor du har mulighed for at låne bøger, der er relevante for opgaveskrivning, søge information på nettet eller logge ind på de e-ressourcer, biblioteket abonnerer på. Du kan scanne eller printe dine opgaver, bruge bibliotekets pc-arbejdspladser eller læse dagens avis på læsesalen. Du kan få hjælp til informationssøgning og til at finde bøger og tidsskrifter på biblioteket vejledning og hjælp til at låne materiale, vi ikke har på skolen. Udlån og aflevering sker elektronisk. Når du begynder på skolen bliver du registreret som låner med dit cpr-nummer og en pinkode. Lånetiden er 30 dage med mulighed for fornyelse. Du kan låne bøger og tidsskrifter fra Biblioteket & Studiecentret med hjem. Bøgerne på læsesalen er kun til brug på stedet. Du kan træffe skolens bibliotekar Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Fredag kl Morgensamling En gang om måneden er der morgensamling for alle skolens elever og lærere. Der er mødepligt til morgensamlingen, som afholdes i idrætshallen i tidsrummet fra kl Samlingen indeholder en blanding af underholdende og informative indslag og er en af de få muligheder, vi har for at bringe alle skolens elever sammen.

14 14 Fælletimer Nogle gange brydes skoleskemaet af foredrag, koncerter, teaterforestillinger og andre kulturelle indslag. Det kan både være henvendt til en snæver elevkreds og meget fagspecifikt, men det kan også være henvendt til alle elever på skolen og have mere almen karakter. Igennem de sidste år har vi bl.a. haft besøg af Chris McDonald, Rasmus Tantholdt, Peter Lund Mandsen, Lars Løkke Rasmussen, Holger Beck, Yaha Hassan m.fl. Studierejser I løbet af gymnasietiden vil du komme på en række faglige ekskursioner - fortrinsvis inden for landets grænser. Du vil også blive tilbudt en længere studierejse til udlandet. Ekskursioner og studieture er selvfinansierede. Der er fastsat et max.- beløb ved flerdagsekskursioner og studieture. For studieturen drejer det sig om ca kr. for hf ernes vedkommende og ca kr. for gymnasieelevernes vedkommende plus lommepenge. Studierejser finder sted i 2. g og 1. hf. I nogle klasser vælger eleverne at oprette en bankkonto, hvor de sparer op til studierejsen. Glemte sager Glemte du din jakke, penalhus, nøgler eller lignende? spørg efter glemte sager på kontoret. Rengøring En ren skole er en god skole, for indeklimaet er bedst, når der bliver gjort ordentligt rent. Du kan hjælpe rengøringspersonalet med arbejdet, hvis du husker: at hænge stolen på plads under bordpladen. at rydde op omkring dig i klasselokalet og i kantinen. at ramme papirkurven - hver eneste gang. Hvis du glemmer at rydde op, er der mindre tid til rengøring, og så bliver der mindre rent i dit lokale eller slet ikke gjort rent. Hjælp rengøringen, så de kan nå at gøre deres arbejde hver dag. Husk det - hver dag på skolen. Kantinen Her kan du købe din mad og drikkevarer. Vi tilbyder i øvrigt gratis morgenmad til eleverne.

15 15 Frivillige aktiviteter Talentarbejde På Aalborg Katedralskole er der hvert skoleår en række talentaktiviteter for elever, der har lyst til at bruge ekstra tid på faglige emner - fx masterclass i samfundsfag, fysik og matematik, bigband, skriveklubben ordgeist, forskerspirer og CanSatprojekt. Nogle aktiviteter ligger inden for almindelig skoletid, andre vil strække sig til sent på eftermiddagen, og camps vil ofte forløbe over flere dage. Ved talentaktiviteterne vil fagligt indhold og socialt samvær være i fokus. Hvis du ønsker at vide mere om talentaktiviteterne, kan du kontakte skolens talentkoordinator, uddannelsesleder Tina Møller Sørensen Lektiecafé Der er lektiecafé i Studiecentret mandag til og med torsdag i 4. modul. Her opfordres du til at komme for at læse lektier og lave hjemmeopgaver. Hvis du ønsker det, kan du få hjælp af lærere og ældre studerende. Fag og tid bekendtgøres i Lectio, på FirstClass og på skolens hjemmeside. Skrivefængsel Skrivefængslet er for de elever, som er kommet bagud med skriftlige afleveringer. Her kan du på tre timer udarbejde den skriftlige aflevering, som du er bagud med. Skrivefængslet er åbent to ugentlige eftermiddage efter skoletid og foregår under hyggelige og uformelle former. Der serveres kaffe, te og frugt. En enkelt lærer vil være til stede. Eneste modydelse er den konkrete aflevering. Idræt Ud over de obligatoriske 2 ugentlige idrætstimer er der flere dage også mulighed for at dyrke idræt i hallen efter skoletid. I tidligere skoleår har der i forskellige perioder været organiseret styrketræning, fodbold, håndbold, basketball og volleyball for de særligt interesserede. Der bliver også afholdt en årlig klasseturnering i forskellige discipliner og på tværs af årgange - sidste år i bl.a. volleyball, indefodbold, hockey og basket.

16 16 I den udstrækning idrætshallen ikke er optaget, er det muligt at spille badminton indtil kl Medbring selv ketsjere og bolde! I starten af skoleåret vil der komme opslag om den frivillige idræt. Her kan du se, hvornår de enkelte aktiviteter begynder, og hvilke dage de foregår. Billedkunst En eller to eftermiddage om ugen står billedkunstlokalet og dets faciliteter til rådighed for alle interesserede elever - både dem, som allerede arbejder med billedkunst og andre interesserede. Her kan du komme og få instruktion i en teknik, eller du kan arbejde på egen hånd med det, du har lyst til. Alt efter interesse kan du arbejde med keramik, grafik og trykteknik, og vi kan arrangere croquistegning efter levende model i en kortere periode. Men værkstedet kan også bruges til at lave maleri, tegning og plakater til skolens brug og til egne formål. Der er ingen mødepligt. Du skal blot se efter starttidspunkt på FirstClass. Diskoband Katedralskolen har et diskoband, som i løbet af de seneste år er blevet et godt og velspillende band med mange gode musikere og sangere. Bandet har spillet til diverse fester/arrangementer på skolen og har også haft jobs ude i byen og til private fester. Musikstilen er fortrinsvis diskomusik, og besætningen er tilpasset stilen med tre til fire sangere, bas, trommer, guitar, klaver, keyboard. Bandet er et sted, hvor skolens elever har mulighed for at afprøve sig selv som sangere eller musikere og ikke mindst et sted, hvor du kan spille og hygge dig med andre musikinteresserede elever fra skolen. Musiklærer Tom Mortensen er til stede for at bistå med arrangementerne. Du skal helst kunne spille/synge lidt i forvejen. Tom Mortensen indkalder til samling først i det nye skoleår. Bigband På skolen har vi et bigband, som i skoleåret 2013/2014 bestod af 7 saxofoner, 6 trompeter, 3 tromboner og en rytmegruppe: trommer, percussion, bas, guitar og klaver. Vi spiller alt fra jazz over latin til funk, fusion, blues og rock. I år har vi besøgt vores tyske venskabsorkester, som vi boede hos i 4 dage. De hav-

17 17 de arrangeret en stribe koncerter, såvel på tyske gymnasier som offentligt. Derudover har vi spillet til mange forskellige arrangementer på vores egen skole. I skrivende stund har vi kontakt til nogle Aalborgskoler angående koncerter hos dem. Vi plejer altid at spille til Husets Vinterjazz, men måtte melde afbud i år pga. sammentræf med skolen musikteater. I det kommende skoleår 2014/2015 vil vi arbejde på at videreudvikle vores band og forsøge at skaffe nogle spændende jobs - også uden for skolen og byen. Endelig skal vi også have besøg af vores tyske venskabsorkester til foråret. Hvis du er interesseret, er du velkommen til at henvende dig til musiklærer Allan Juul. Tidligere har vi sagt, at alle der spiller saxofon, trompet eller trombone var sikre på en plads i bandet, hvis de meldte sig, men fra i år har vi været 25, så vi kan ikke garantere, at alle kan være med. Derfor kan der blive tale om, at vi vil høre dig spille lidt, inden du kan blive optaget. Men hvis du er en øvet blæser, hører Allan Juul gerne fra dig. I det nye skoleår kommer Bigbandet til at mangle mindst to tenorsaxofonister, en barytonsaxofon og gerne to tromboner. Desuden kommer vi til at mangle en øvet guitarist, pianist og perkussionist. Kammerkor Skolen har de seneste år haft et velsyngende kammerkor, som øver i spisefrikvarteret en gang om ugen. Vi synger primært klassiske satser, krydret med mere avancerede satser af rytmisk karakter. Vi optræder ved forskellige arrangementer på skolen og kan også finde på at optræde uden for skolen. Der er optagelsesprøve til koret - kig efter opslag i begyndelsen af skoleåret. Kammerorkester Skolen har et relativt nyetableret kammerorkester, hvor vi spiller musik, der har et klassisk islæt. Orkesteret er et nyere musikprojekt på skolen, men som er vokset over de seneste par år til nu at indeholde 13 musikere. I orkesteret er der elever, der spiller på klassiske instrumenter eller andre lidt specielle instrumenter. Vi spiller let underholdningsmusik, lidt alternative genrer som eksempelvis tango, nordiske viser arrangeret til orkesteret og lignende. Vi har indtil videre spillet ved forskellige lejligheder på skolen. Vi håber at kunne udvikle orkesteret fremadrettet, få flere musikere med i orkesteret og også få aktiviteterne ud af huset. Har du spillet et klassisk instrument, så hører Simon Juul Hyldgaard gerne fra dig. Te-klubben Tirsdags-Te mødes hver tirsdag i 12 eren i lokale 212. Her kan man nyde sin te i selskab med elever fra andre studieretninger og klassetrin på en afslappet måde uden alkohol. Man må også gerne medbringe sin madpakke, og en kage er altid populær.

18 18 Fredagscafé En fredag i hver måned har elever og lærere mulighed for efter skoletid at rekreere sig i Fredagscaféen i kantinen. Fredagscafeén er styret af elevrådet, som forsøger på at byde på et nyt tiltag til hver Fredagscafé, f.eks. øl bowling, slå søm i træstub, spille twister eller noget helt andet. Døgnbrænder Døgnbrænder er et frivilligt socialt arrangement, som er lavet af elever for elever. Det er et stort og alsidigt arrangement, hvor du får lov til at opleve skolen, dine klassekammerater, lærerne og de andre elever på en helt ny måde. Du skal nemlig være på skolen en hel nat fra kl til kl Inden selve natten har du tilmeldt dig den workshop, du ønsker at deltage i. I løbet af natten vil de forskellige workshops vise deres arbejde frem, så alle kan følge med i, hvad der bliver lavet. I 2013 var der for eksempel udbudt workshops med idræt, dans, lyrik, film, billedkunst, musik, journalistik, rekorder og foto. Døgnbrænder giver dig mulighed for at møde en masse nye mennesker, da du skal arbejde sammen med elever fra andre klasser i din workshop. Operation Dagsværk Operation Dagsværk er en landsdækkende organisation, som laver et årligt arrangement, hvor gymnasieelever bruger en dag på at samle ind til projekter, der arbejder for uddannelse til børn og unge i tredjeverdenslande. Indsamlingen foregår ved, at eleverne er ude at arbejde i cirka 5 timer, hvorved de tjener penge ind til projektet. Aalborg Katedralskole har også en aktiv gruppe, der hvert år organiserer skolens bidrag til indsamlingen. I 2013 samlede skolens elever kr. ind til et udviklingsprojekt i Sierra Leone, der fokuserede på demokratisk og rettighedsbaseret uddannelse af unge minearbejdere. Hvert år vælges et spændende projekt, der føres ud i livet med gymnasieelevernes hjælp, hvilket er med til at give et bredere perspektiv på den verden, vi lever i. I 2014 indsamles der til et projekt i Kenya, der beskæftiger sig med seksuelle minoriteters rettigheder. Der er både mulighed for at deltage i planlægningen af kampagnen og indsamlingen og for blot at deltage på selve Dagsværkdagen, som ligger den første onsdag i november. Døgnbrænder har hidtil været en kæmpe succes med stor opbakning, idet helt op til halvdelen af skolen har deltaget. Det er en fantastisk mulighed for dig som ny elev, og vi er sikre på, at du ikke vil fortryde det! Døgnbrænder har eksisteret siden 2008, hvor ideen kom frem på et elevrådsmøde.

19 19 Råd og udvalg og administration Skolebestyrelsen Den kommende bestyrelse får følgende sammensætning: Skoleleder Per Lyngbjerg-Andersen Skipper Clement Skole Skoleleder Vibeke Verwohlt Stolpedalsskolen Prodekan Søren Kristiansen Aalborg Universitet Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen UCN Konsulent Helle Lundgreen Aalborg Kommune Elisabeth Faber Aalborg Katedralskole Rasmus Lundby Aalborg Katedralskole Tobias Schjødt Kjær 2.j Petra Stegenborg Poulsen 2.u 2 repræsentanter udpeget ved selvsupplering (vacant - udpeges ved første bestyrelsesmøde)

20 20 Skolens ledelse Rektor Christian Warming er skolens administrative og pædagogiske leder. I den daglige ledelse assisteres han af vicerektor Henrik Qvist og af uddannelseslederne Lise Nørgaard, Jens Peder Pedersen, Maria Søndergaard Gjerløff, Tina Møller Sørensen og John Riedel. Rektor får endvidere praktisk bistand fra skolens fire sekretærer. Kontoret Kontoret findes i bygning B. (Den gamle rektorbolig over gården). Åbningstid: Rektor Christian Warming Vicerektor Henrik Qvist Uddannelsesleder Maria Søndergaard Gjerløff Jytte Echtermeyer: Hf-administration, Statens Uddannelsesstøtte (SU) Line Damgaard: Elevtransport, Regnskab Gitte Vagner Karlsen: Gymnasieadministration Uddannelsesleder Lise Nørgaard Uddannelsesleder Jens Peder Pedersen Uddannelsesleder John Riedel Kaj Ove Steffansen: Regnskab, Legater Uddannelsesleder Tina Møller Sørensen

21 21 Skolens udvalgsstruktur Centralt i varetagelsen af det daglige arbejde har skolen diverse hovedudvalg, som varetager administration, økonomi, pædagogik og aktiviteter mv. I disse udvalg er der repræsentanter for lærere og elever, TAP-repræsentanter samt en leder. Endvidere findes der et studieretningsudvalg for hver studieretning, hvor der også er elevdeltagelse. Pædagogisk råd Dette råd består af alle lærere på skolen. Rådet har rådgivende funktion over for rektor og hovedudvalgene. Her debatteres generelle forhold omkring skolens hverdag og fremtidige udvikling. Aalborg Katedralskoles Elevråd Elevrådet på Aalborg Katedralskole blev stiftet i februar 1945 og pulserer stadig. Elevrådet består af to repræsentanter samt to suppleanter fra hver klassen, og vi er over 100 medlemmer i alt. Som repræsentant er man kontaktperson for klassen. Man skal viderebringe forslag, konstruktiv kritik, informationer og beslutninger til klassen. Elevrådet er leddet mellem eleverne og ledelsen på skolen. Vi er upolitiske og beskæftiger os med det, der fatter elevernes interesse. Det er alt fra elever, som er med til læreransættelser til rengøring af mikrobølgeovne. Som medlem får man et unikt indblik i skolens begivenheder, og man medvirker i planlægningen af disse. Blandt meget er Døgnbrænder,

22 22 Fredagscafé og Valgaften. Der er et møde månedligt, hvor fraværet godskrives. Årligt er der to store møder, hvor vores vedtægter revurderes, og medlemmer vælges ind i forskellige udvalg. De vigtigste at nævne er Forretnings -, DGS og Fredagscaféudvalget. Elevrådet bliver ledet af Forretningsudvalget, der består af Formand, Næstformand og to menige medlemmer. Man møder nye mennesker på tværs af årgange og klasser, og det er et hjertevarmt fællesskab. Det sociale vægtes højt, og der er flere fester for Elevrådet alene. Vi glæder os til at byde nye, kompetente elevrødder velkommen til et nyt år fyldt med elevdemokrati og sociale aktiviteter. Alt det bedste! Aalborg Katedralskoles Elevråd

23 23 Ydun Ydun er et 150 år gammelt festudvalg, som består af elever fra Aalborg Katedralskole. Vores eneste formål er at holde fester for eleverne på Aalborg Katedralskole. Ydun består af en broget flok fra alle årgange af både hf ere og gymnasieelever. Ydun selv er gudinden i den nordiske mytologi, der ved hjælp af sine guldæbler holdt aserne evigt unge. Det samme mål har festudvalget her dog ikke ved servering af æbler til skolefester, men ved stimulering af de studerendes festcenter i hjernen. Dette gøres med ca. 4-5 fantastiske skolefester årligt: 1 introfest i august, 2-3 fester med forskellige temaer og endelig Prom som afslutning på Ydunåret. Ydun er ikke en virksomhed, så Ydun skal ikke tjene penge på festerne, og det gør Ydun heller ikke. Hvis en fest giver overskud, bruges overskuddet til næste fest. Ud over en årlig julefrokost er Ydunarbejdet ulønnet, men derfor behøver det ikke være et hårdt slid. Nye medlemmer af Ydun vælges en gang om året. Det forgår i starten af hvert skoleår, hvor der holdes optagelsessamtale med nye ansøgere.

24 24 Læsevejledning på Aalborg Katedralskole I læsevejledningen hjælper vi de elever, der af forskellige årsager ikke er gode til at læse og/eller skrive. Det betyder meget for din motivation, dit læringsudbytte og dine karakterer, at du kan læse de tekster, der benyttes på uddannelsen, og at du er i stand til at kunne formulere de skriftlige opgaver, der stilles, tilfredsstillende. I starten af skoleåret screenes alle elever på 1. år, og de, der ser ud til at have læseskriveproblemer, får tilbudt en samtale med læsevejlederen, hvor det vil blive afklaret, om du har brug for/vil have hjælp. Elever med ordblindhed kan via Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen (http://www.spsu. dk/) få it-rygsæk med computer, scanner, scannerpen, oplæsningsprogrammer (også fremmedsprog) og skrivestøtte (se evt. mere her: index.php/produkter/laese-skrive/46-ordblinderygsaek). Læsevejlederen instruerer eleverne i at bruge udstyret, og skolen giver i de fleste tilfælde bevilling til nødvendige digitale bøger og tekster. Til elever, der læser langsomt eller har svært ved at forstå indholdet i tekster, tilbyder Aalborg Katedralskole støttetimer til den daglige læsning og skriftlige afleveringer, og vi tilbyder kurser, hvor du kan få hjælp til læsning og skriftlige opgaver. Aalborg Katedralskole har desuden en skolelicens til ViTre-pakken, som indeholder de programmer, som man også får med i it-rygsækken. Selvom du ikke er ordblind eller har svært ved at læse og forstå en tekst, vil du ofte kunne få stor gavn af disse programmer fx til hjælp med stavning og til korrekturlæsning både på dansk og på fremmedsprog.

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere