Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012"

Transkript

1 Social og Arbejdsmarked Dato: Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik for anvendelsen af LBRs bevilling Gennemgang af de enkelte projekter Målopfyldelse af Ministermålene Målopfyldelse af de lokale mål i Beskæftigelsesplanen Rettidighed i indsatsen Ledighedsudvikling

3 1. Statusoverblik for anvendelsen af LBRs bevilling Regnskabet for 211 viste et mindreforbrug på 12.. Dertil kom den udmeldte bevilling på kr. Den samlede bevilling for 212 var dermed på godt 1.2 mio. kr. LBR har bevilget knap 6. kr. til Projektet Initiativ Syd samt knap 16. kr. til Find din flexjobber. Som det ses har der alene været et forbrug på det ene projekt. Som det fremgår, har der ikke været bogført udgifter på Initiativ Syd, og der er udisponerede midler på godt 45. kr. Dette betyder, at der kan være risiko for et mindreforbrug på puljen i 212. I den forbindelse skal det nævnes, at LBR har mulighed for at overføre op til 25% af årets bevilling til næste år. Dette beløber sig til godt 276. kr. Figur 1.1: Status 212 for anvendelse af LBRs pulje, opgjort BEVILGET REGNSKAB RESTBUDGET PROJEKT "INITIATIV SYD" - AOF SYD FIND DIN FLEXJOBBER - JUNE MOLDT Udisponeret I alt LBR Midler for Overførsel Overskud/underskud I alt Kilde: Økonomiafdelingen 3

4 2. Gennemgang af de enkelte projekter Herunder gives en kort status for de enkelte projekter LBR har bevilget midler til Projektcenter Sønderjylland Det endelige regnskab skal foreligges for Økonomiudvalget og vil efterfølgende blive forelagt LBR Projekt Virksomhedsvendt Ungeindsats Evalueringen for projektet er blevet behandlet på et møde tidligere i år Projekt vedr. en generel indsats vedr. forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet i virksomheder Der har tidligere været fremlagt en slutafrapportering for LBR, der er blevet taget til efterretning Projekt Initiativ Syd Projektet blev godkendt på LBR-mødet i januar 212, og der blev fremlagt en midtvejsevaluering af AOFSYD på sidste LBR-møde Find din flexjobber Projektet er godkendt på LBR-mødet i april 212 og drøftet på seneste LBR-møde. 4

5 3. Målopfyldelse af Ministermålene 212 Mål 1. Arbejdskraftreserven Mål1: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Jobcentrene skal sikre at antallet af ledige med mere end tre måneders offentlig forsørgelse ledighed begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 212 svarende til et fald på 15,5 pct. fra december 21 til december 212. I september 212 var der i reserven svarende til, at knap 7 ud af 1 ledige er i arbejdskraftreserven. Dermed var der 73 flere i arbejdskraftreserven end et år tidligere svarende til en stigning på 6%. Sammenlignet med klyngen og nabokommunerne er Sønderborg eneste kommune med en større stigning. Mens der er et uændret antal forsikrede ledige i reserven, er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 35%. Udviklingen afspejler, at Aabenraa fortsat er præget af afmatning på arbejdsmarkedet. Figur 3.1: Udviklingen i arbejdskraftreserven a j o 211 a j o 212 a j o Arbejdskraftreserve A-reserve mål Figur 3.2.: Udviklingen i arbejdskraftreserven det seneste år 5% 4% Ændring i arbejdskraftreserven fra september 211 til september 212 4% 3% 2% 1% 4% 6% 7% % -1% -2% -3% -9% -22% Morsø Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Ærø Kilde: Jobindsats Mål 2. Permanent offentlig forsørgelse Mål 2: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) må ikke overstige 25 personer (fuldtidspersoner) i december 212, svarende til et fald på,2 % fra december 21 til december

6 4.178 fuldtidspersoner var på en permanent ydelse i september 212. Dette er det højeste antal, der har været i Aabenraa i den periode, målingen er opgjort for. Tilgangen inden for den seneste årsperiode, der er ministermålet, toppede i januar 212 med 348. Siden har tilgangen været faldende og lå i september på 256. Målet for 212 er på 25. Med den fortsatte vækst har Aabenraa i forhold til nabojobcentre og klynge med 1,9% den højeste andel af befolkningen mellem år, der er på permanente ydelser. Siden januar er antallet på ledighedsydelse faldet med 7, mens fleksjob er øget med 125 og førtidspension steget med 6. Dermed fortsætter udviklingen i de seneste måneder med fald på ledighedsydelse og stigning i fleksjob. Figur 3.3.: Udviklingen tilgangen til permanente ydelser Tilgang de seneste 12 måneder til permanente ydelser Figur 3.4.: ændring i antallet på permanente ydelser det seneste år 6,% Ændring i antallet af borgere på permente ydelser fra september 211 til september 212 4,9% 4,% 2,% 1,8%,% -2,% -1,% -,2%,2% -4,% -6,% -8,% -5,5% København Sønderborg Tønder Haderslev Aabenraa Fre.havn/Læsø Kilde: Jobindsats Mål 3. De unge Mål 3: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i arbejde eller uddannelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 3 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 3 år skal begrænses i december 212 til 1.17 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering), svarende til et fald på 5 pct. fra december 21 til december 212. Udviklingen det seneste år viser, at der fortsat er et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Selvom udviklingen er god, er Aabenraa i lighed med de andre sønderjyske 6

7 kommuner og jobcentrene i klyngen med undtagelse af Frederiksberg kendetegnet ved, at flere unge end landsgennemsnittet er på offentlig forsørgelse. Figur 3.6.: Udviklingen i antal unge under 3 år på offentlig forsørgelse m m j s n 212 m m j s n Unge Unge mål Figur 3.7.: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse 5% 4% Ændring i fuldtidspersoner under 3 år på offentlig forsørgelse fra september 211 til september % 3% 2% 1% % -1% -6% -1% 1% 1% -2% -13% Morsø Tønder Aabenraa Sønderborg Haderslev Ærø Kilde: Jobindsats Mål 4. Integration af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Mål 4: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke vestlige indvandrer og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til samme antal personer (Ved seneste opdatering 757 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 212, svarende til en uændret udvikling i nettoantallet fra december 21 til december 212. Der har været en stigning det seneste år på 4% i Aabenraa i antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse. Som det ses herunder er udviklingen over tid et stigende antal. Sammenlignet med nabokommuner og klyngen har Aabenraa den næsthøjeste stigning og er kun overgået af Haderslev. 7

8 Målet i 212 er, at antallet forbliver på samme niveau som i december 21. Målet er i planen sat til 762. I 21 var der 757 i december. I juli 212 var der 775 borgere på offentlig forsørgelse. Figur 3.12.: Udviklingen i ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse m m j s n 211 m m j s n 212 m m j s n Ikke vestlige indvandrere/efterkommere Ikke vestlige mål Figur 3.13.: Udviklingen antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse 1,% 8,% Ændring i antallet af borgere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse fra september 211 til september ,5% 6,% 4,% 3,% 4,4% 5,4% 2,%,% -2,% -4,% -6,% -8,% -5,4% -5,3% Halsnæs Tønder Sønderborg Aabenraa Haderslev Ærø Kilde: Jobindsats 8

9 4. Målopfyldelse af de lokale mål i Beskæftigelsesplanen 212 Herunder gennemgås de områder, som LBR har fastsat mål for i Beskæftigelsesplan 211 med en status og en kommentar. 1. Sikre en høj grad af rettidighed i jobsamtaler og tilbud. Målet på det forsikrede område er 97,8% og på det ikke forsikrede område 95% på såvel samtaler som tilbud. Der henvises til gennemgangen under afsnittet om rettidighed, hvor det ses, at målet ikke er nået på 4 af 6 områder. 2. Jobcentret forventer på baggrund af øget aktivitet at bevilge personlig assistance til 5 personer i 212, der ikke tidligere har modtaget en bevilling. a. I 212 har der i alt været 228 aktive sager inden for områder hvor antallet den 1. november 212 lå på 23, hvoraf antallet af nye sager lå på 52. Ved indgangen til 21 var der knap 11 sager % af sygedagpengemodtagerne forventes at være delvist raskmeldte. a. I perioden januar-september 212 udgjorde delvise raskmeldinger 1,3%. Selvom det ikke er på niveau med målet ligger Aabenraa nu bedre end landsgennemsnittet, der er på 1,%. 4. Andre aktører og leverandører a. 45 % af de ledighedsberørte a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Aabenraa er i et forløb hos andre aktører eller leverandører. En række lovændringer fra årsskiftet har betydet, at aktiveringsgraden (og dermed brugen af leverandører) er faldet i 212 i forhold til 211. Ændringerne vedr. bl.a. jobsøgningsforløb, refusionsomlægning med endnu mere fokus på virksomhedsrettede tilbud og nye krav til varighed af aktiveringen. Det forsikrede område: På det forsikrede område anvendes eksterne aktører med myndighedsansvar. De seneste offentliggjorte tal fra Jobindsats er fra 211 og viste, at 4,6% af de ledige på A-dagpenge var tilknyttet aktører under de landsdækkende udbud. Data trukket fra Opera med udgangen af oktober viser, at andelen af forsikrede ledige tilknyttet andre aktører med myndighed er faldet til 32%. Oveni dette tal skal lægges de ledige der er i gang med en aktivitet hos de eksterne leverandører. Der er ikke udarbejdet en samlet opgørelse heraf. Kontanthjælp: For september måned 212 er andelen af borgere på kontanthjælp, der er tilknyttet et tilbud efter kapitel 1 på 1%, hvor det tidligere på året har været på op mod 2%. Andelen af borgere i tilbud efter kapitel 11 er i samme periode fastholdt på over 3%. b. 2 % af borgere, der er visiteret til fleksjob er i et forløb hos andre aktører eller leverandører. På baggrund af data fra Jobindsats viser perioden fra januar-september, at 23,4% af personer på ledighedsydelse var i aktivering. Dette svarer til 84 fuldtidspersoner, hvoraf 64% var i et tilbud efter kapitel 1 (vejledning/opkvalificering). c. 2 % af borgere på sygedagpenge er i et forløb hos andre aktører eller leverandører. Jobcenteret anvender stort set kun en leverandør på området og data udtrukket 7. november viser, at af 761 aktive kontaktforløb på sygedagpenge er 84 borgere i et forløb hos aktøren svarende til 11%. 5. I 212 forventes det at antallet af virksomhedscentre udbygges til Der var medio august 21 virksomhedscentre. a. Øge antallet at kandidater i virksomhedscentrene med 2 % i forhold til I sidste afrapportering fremgik det, at der 19. september 212 var 246 aktive sager på området. Der var beklageligvis tale om en fejl i opgørelsen, der nu er rettet. 9

10 Det er vurderingen, at målet er opfyldt, men der er ikke udarbejdet en opgørelse heraf, da der ikke er en opgørelse for Mindst to årlige kontakter til de ca. 97 virksomheder, der har mindst 2 ATP årsværk og er beliggende i Aabenraa Kommune. a. Den 6. november var der planlagt eller gennemført godt 1. kontakter til virksomhederne. Derudover deltager jobcenteret aktuelt i en kampagne om Akutpakken. 7. Målet for virksomhedskontakten er at indhente mindst 4 tilbud om virksomhedspraktikker og løntilskudspladser. a. Der har i perioden januar til august 212 været påbegyndt 482 forløb med løntilskud og 929 med virksomhedspraktik for ledige på a-dagpenge. Dertil kommer kontanthjælp hvor der er påbegyndt 129 forløb med løntilskud og 588 med virksomhedspraktik i perioden januar til august

11 5. Rettidighed i indsatsen Rettidigheden for samtaler ligger højere end det lokalt fastsatte mål for både forsikrede ledige og kontanthjælp. På 4 af 6 målinger på rettidigheden for aktive tilbud ligger Aabenraa over målet for indsatsen. Manglende jobsamtaler for dagpengemodtagere Andelen af forsikrede ledige der mangler en jobsamtale august 212 3,2 6,4 7,5 7,7 33,6 Ærø Sønderborg Tønder Aabenraa Haderslev Syddjurs Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Anm.: I august 212 manglede 17 ud af ledige en jobsamtale. Manglende jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere, september , ,8 5,3 5,6 1 1,9 Lemvig Sønderborg Aabenraa Tønder Haderslev Vesthimmerland Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Anm.: I september 212 manglede 58 ud af 1.89 ledige en jobsamtale. 11

12 Andelen af dagpengemodtagere der mangler første tilbud 3 25 Andelen af forsikrede ledige, der mangler første aktive tilbud juni , ,4 8 4,7 5,5 1 Skanderborg Aabenraa Sønderborg Haderslev Tønder Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 24 personer ud af 56 mangler første tilbud. Andelen af ledige på kontanthjælpsmodtagere der mangler første tilbud Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler første aktive tilbud september 212 -JOBKLARE 2,6 4,7 1,4 15,4 Allerød Tønder Sønderborg Haderslev Aabenraa Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler første aktive tilbud september Indsatsklare 22,3 3, ,4 8,8 11,4 5 1,2 Billund Tønder Sønderborg Aabenraa Haderslev Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 22 ud af 212 jobklare ledige mangler første tilbud mens 23 ud af 21 indsatsklare mangler tilbud. 12

13 Manglende gentagne tilbud for dagpengemodtagere Andelen af forsikrede ledige, der mangler gentagent aktivt tilbud juni , ,2 2 1,1 1,4,4 Nordfyns Sønderborg Aabenraa Haderslev Tønder Samsø Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 13 ud af 948 ledige mangler et gentaget tilbud Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere der mangler gentagne tilbud 14 Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler gentaget aktivt tilbud september 212 -JOBKLARE 13, ,2 4,2 1,6 1,7 Billund Tønder Haderslev Sønderborg Aabenraa Tårnby/Dragør Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Andelen af på kontant og starthjælp, der mangler gentaget aktivt tilbud september 212 -INDSATSKLARE 9 11,1 11, ,5 Odder Aabenraa Tønder Sønderborg Haderslev Randers Andel ikke til tiden Hele landet Lokalt mål Kilde: Jobindsats. Det kan oplyses, at 8 ud af 189 jobklare mangler et tilbud mens 36 ud af 398 indsatsklare mangler et gentaget tilbud. 13

14 6. Virksomhedsrettet aktivering Aktiveringsomfang har betydning både i forhold til effekterne af indsatsen og kommunens økonomiske udgifter til beskæftigelsesindsats og forsørgelse. Som det ses har Aabenraa en høj aktiveringsgrad i forhold til landsgennemsnittet markeret med rød streg. Figur 6.1: Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, januar-august , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 41,7 29,6 27,4 25,4 24,6 18, Skive Aabenraa Sønderborg Tønder Haderslev Rudersdal Aktgrad Hele landet Figur 6.2: Andelen af aktiverede forsikrede ledige, som er i virksomhedsrettet aktivering, januar-august 212 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9% 78% 74% 72% 55% 42% Skanderborg Sønderborg Aabenraa Tønder Haderslev Holbæk Andel i virkrettet Hele landet Kilde: Jobindsats Figur 6.3.: Aktiveringsgraden for kontanthjælp jobklare, januar-september ,1 44,2 4,8 39, ,7 1 Lemvig Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Herlev Aktgrad Hele landet Kilde: Jobindsats 14

15 Figur 6.4.: Andelen af aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering januar-september 212 1% 88% 8% 6% 4% 72% 66% 55% 43% 2% % 13% Allerød Aabenraa Sønderborg Tønder Haderslev Silkeborg Andel i virkrettet Hele landet Kilde: Jobindsats og egne beregninger Figur 6.5.: Aktiveringsgrad for kontanthjælp - Indsatsklare, januar-september , ,7 26,6 24,7 24,7 2 14,3 1 Jammerbugt Haderslev Aabenraa Tønder Sønderborg Halsnæs Aktgrad Hele landet Kilde: Jobindsats Figur 6.6.: Andelen af aktiverede indsatsklare på kontanthjælp, som er i virksomhedsrettet aktivering januar-september 212 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 64% 46% 43% 39% 27% 15% Brøndby Sønderborg Aabenraa Tønder Haderslev Jammerbugt Andel i virkrettet Hele landet Herunder ses omfanget af virksomhedsrettet aktivering. 15

16 Tabel 6.1: Antal ledige i virksomhedsrettet aktivering Jan-aug 212 for forsikrede, øvrige jan-sep 212 A-Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Voksenelev fra ledighed Ændring fra samme periode året før Privat løntilskud -22% 28% -29%. Offentlig løntilskud -22% 54%. Virksomhedspraktik 15% 1% -27% 1% Voksenelev fra ledighed -33% -33%.. Kilde: Jobindsats, En. betyder at der kan være, 1 eller 2 observationer. Tabel 6.2: Antal ledige i virksomhedsrettet aktivering fordelt på områder Nedenstående udtræk er baseret på data fra Jobindsats. Tabellen viser bl.a. at der i første kvartal 212 var knap 261 arbejdssteder, der havde dagpengeberettigede ledige i aktivering svarende til knap 15% af arbejdssteder med mindst 2 ansatte. Der ses store variationer i dækningsgraden pr. branche, hvor der er størst dækning inden for Undervisning. Dækningsgraden på kontanthjælp er med 1,3% mindre. A-dagpenge. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser Aabenraa Jan-jun 12 Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Antal arbejdssteder Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet med virksomhedsrettet indsats indsats Branche i alt ,6 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,7 Råstofindvinding... Industri ,8 Energiforsyning 6. 16,7 Vandforsyning og renovation 23. 8,7 Bygge og anlæg ,3 Handel ,2 Transport ,3 Hoteller og restauranter ,6 Information og kommunikation ,1 Finansiering og forsikring 4. 2,5 Ejendomshandel og udlejning ,7 Videnservice ,8 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service Offentlig administration, forsvar og politi ,8 Undervisning ,3 Sundhed og socialvæsen ,4 Kultur og fritid ,1 Andre serviceydelser mv ,3 16

17 Kontanthjælp. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser Aabenraa Antal arbejdssteder Jan-jun 12 Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet med virksomhedsrettet indsats indsats Branche i alt ,4 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,2 Råstofindvinding Industri ,7 Energiforsyning... Vandforsyning og renovation Bygge og anlæg ,5 Handel ,2 Transport Hoteller og restauranter ,4 Information og kommunikation 19. 1,5 Finansiering og forsikring... Ejendomshandel og udlejning ,9 Videnservice ,1 Rejsebureau, rengøring o.a. operationel service ,5 Offentlig administration, forsvar og politi ,6 Undervisning Sundhed og socialvæsen ,8 Kultur og fritid Andre serviceydelser mv ,3 Kilde: Jobindsats Anm.: Antal arbejdssteder viser alle arbejdssteder med mindst 2 ansatte. Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats inkluderer arbejdssteder med mindst 2 ansatte, som i løbet af perioden har haft minimum 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik. Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats beregnes ved at dividere antal arbejdssteder med en virksomhedsrettet indsats med antal arbejdssteder. Kommunetilhørsforhold opgøres på baggrund af virksomhedens geografiske placering. 17

18 7. Ledighedsudvikling Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige stiger fortsat svagt i Aabenraa. Dette er fordelt på et fald blandt de forsikrede ledige de seneste to måneder, mens antallet af job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget markant. Endelig er der gruppen af midlertidigt passive, der er faldet støt siden april måned. Sammenlignet med andre aldersgrupper har de årige en høj ledighedsprocent med 12,2%. Som det fremgår af figur 7.5. er forskellen i ledigheden for mænd og kvinder igen stigende. Set i forhold til de øvrige sønderjyske kommuner og landsdelen har Aabenraa med 6,4% af arbejdsstyrken en relativ høj ledighed og dermed er der også et relativt stort forsørgelsespres på området. Figur 7.1. Antal bruttoledige fuldtidspersoner på A-dagpenge og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 A-dagpenge Jobklare Indsatsklare Midlertidig passive Kilde: Jobindsats Figur 7.2. Ændring i antal fuldtidsbruttoledige på A-dagpenge og kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) fra september 211 til september 212 4,% 33,7% 3,% 2,% 1,%,% -,2% 1,8% 5,1% -1,% -8,4% -2,% -18,% -3,% Morsø Tønder Haderslev Aabenraa Sønderborg Ærø Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 18

19 Figur 7.3. Fuldtidsbruttoledige på A-dagpenge og kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken (eksklusive ikke-parate) ,1 11, ,5 5 5,1 5,3 5,5 5,8 5,9 5,9 6,3 6, ,8 2,7 A llerød Tønder Landsdel Sønderborg Haderslev A abenraa Ishøj Sydjylland 211M9 212M9 Kilde: Danmarks Statistik, AUP1 Figur 7.4. Arbejdsmarkedsparate bruttoledige i procent af arbejdsstyrken i Aabenraa ,8 12, ,3 5,8 6,5 7 5,4 5,5 5,5 4,9 3,5 2, år år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6 år og derover 211M7 212M7 Kilde: Danmarks Statistik Figur 7.5. Arbejdsmarkedsparate bruttoledige i procent af arbejdsstyrken m s 21 m s 211 m s 212 m s Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik 19

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere