Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/ startet kl. 9:00 og afsluttet kl. 16:00 (Per Harfeld forlod mødet kl. 15:15) Mødet 14/ startet kl. 9:00 og afsluttet kl. 16:00 Lisbeth Waaentz fraværende begge dage Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Foretaget. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Materiale til budgetlægning 2016 Sag: Budget 2016 (1140) Foreløbige budgetrammer fastlægges. Materiale til budgetlægning Vedr. kirkegårdsvedtægt Sag: Kirkegårdsvedtægter 2014 (987) Vedr. kirkegårdsvedtægt Generel drøftelse af problemstillingen - evt. generel tilføjelse i alle kirkegårdsvedtægter? Tilføjelsen til kirkegårdsvedtægten i Bjergby-Mygdal godkendes. Der orienteres herom på budgetsamråd : Tlf. forespørgsel fra Bjergby- Mygdal, der gerne vil have tilføjet en passage i kirkegårdsvedtægten, således at kistebegravelse i dobbelt dybde ikke er en mulighed i Bjergby og Mygdal. 3 Materiale fra mødet den 27/ Sag: Hirtshals Kirkekasse - ansøgning om ændring af anlægsbevillinger (1154) - Hirtshals Sogn Godkendt. Materiale fra mødet den 27/ : Hirtshals MR fremsender til PU ansøgning om ændring af anlægsbevillinger. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 4 Til Bjergby-Mygdal sognes mr. - bevilling af lån kr ,00, nybyg præstebolig Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Godkendt. Til Bjergby-Mygdal sognes mr. - bevilling af lån kr ,00, nybyg præstebolig : STØ fremsender til Bjergby- Mygdal MR meddelelse om, at Bjergby- Mygdal pastorat bevilges et lån af stiftsmidlerne, stort kr ,00 - lån nr Lånet afvikles over 10 år med lige store halvårlige ydelser hver 30. juni og 30. december termin første gang i dec. termin Vedr. Bjergby-Mygdal - opførelse af ny præstebolig : PU meddeler STØ, at man til opførelse af ny præstebolig i Bjergby-Mygdal pastorat, anbefaler, at der bevilges et 10-årigt lån af stiftsmidlerne, stort kr ,00 med 1. afdrag dec. termin VS: Hørmested kirke - nyt varmeanlæg, indvendig kalkning og diverse malerarbejder Sag: Hørmested Kirke - varmeanlæg (820) - Hørmested Sogn VS: Hørmested kirke - nyt varmeanlæg, indvendig kalkning og diverse malerarbejder : STØ fremsender til Hørmested MR honoraropgørelse fra varme-, energi- og klimakonsulenten for behandling af MRs projekt vedr. installering af et nyt varmeanlæg i kirken. Hørmested Kirke - varmeanlæg : Projekt vedr. varmeanlæg til Hørmested kirke indsendt til STØ mhp. konsulentvurdering. PU anbefaler at projektet realiseres inden næste varmesæson - efterår Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 6 Horne og Asdal kirker - frigivelse af indbetalte kapitaler Sag: Horne-Asdal MR: Ansøgning om frigivelse af Kirke- og præsteembedskapitaler (1137) - Horne Sogn Horne og Asdal kirker - frigivelse af indbetalte kapitaler : STØ fremsender til Horne-Asdal MR skrivelse ang. frigivelse af midler jf. ansøgning herom. STØ vil være sindet at frigive den ønskede kapital, men har dog bemærkninger vedr. arbejderne på kirkens parkeringsplads. STØ oplyser, at MR selv træffer afgørelse om ændret indretning af kirkens P-plads, men såfremt der skal ske gravearbejder dybere end et spadestik (30 cm), skal det lokale historiske museum underrettes. Det påhviler MR at underrette museet. Iflg. protokol fra MR-møde den er det anført at der ønskes udført ny udkørsel og at der ønskes fjernet beplantning ved kirkens østdige. Ændring af udkørsel kræver godkendelse fra vejmyndigheden (kommunen) og MR må sikre sig en sådan godkendelse inden arbejdet påbegyndes. STØ erindrer om, at området omkring Horne kirke er omfattet af fredninger. STØ anbefaler, at MR kontakter kirkegårdskonsulenten for vejledning i sagen - inden arbejdet påbegyndes. Når der foreligger faktura for udførte arbejder, imødeses disse fremsendt til STØ, hvorefter penge vil blive overført til kirkens NEMkonto. 7 Vidstrup kirke - ny klokke m.v. (566/15) Sag: Automatisk klokkeringning Tornby- Vidstrup (850) - Tornby Sogn Vidstrup kirke - ny klokke m.v. (566/15) : STØ meddeler Tornby-Vidstrup MR at man - efter omstændighederne - godkender, at inskriptionen på kirkens ny klokke ændres. Endvidere erindrer STØ om, at den nye klokke skal godkendes forinden den ophænges i tår- Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 net, samt at det færdige anlæg også skal godkendes. 8 [Sag:15/1377] - [Dok.nr.:32706/15] fremsendes til Hjørring Nordre Provsti og Sindal sogn til udtalese Sag: Sindal Bykirke - tæ-lav boligbebyggelse ved Norgesgade/Nørregade, Sindal (1151) - Sindal Sogn [Sag:15/1377] - [Dok.nr.:32706/15] fremsendes til Hjørring Nordre Provsti og Sindal sogn til udtalelse : Modtaget anmodning om udtalelse vedr. ny plan i PlansystemDK: Tæt-lav boligbebyggelse ved Norgesgade/Nørregade, Sindal. [Sag:15/1377] - [Dok.nr.:32941/15] Fremsendes til Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen til udtalelse, Lokalplan L02, Sindal : PU anmoder kirkegårdskonsulenten om en snarlig udtalelse i sagen : STØ videresender til kirkegårdskonsulenten anmodning om udtalelse ang. lokalplan vedr. Norgesgade/Nørregade, Sindal. 9 Byrum kirkegård, familiegravsted (Christiansen) Sag: Byrum kirkegård - familiegravsted (1150) - Byrum Sogn Byrum kirkegård, familiegravsted (Christiansen) : Provsten fremsender til STØ redegørelse vedr. sag om gravsted på Byrum Kirkegård. 10 Vedr. Hørmested Menighedsråd, Hjørring Nordre Provsti Sag: Hørmested Menighedsråd, konstituering (1139) - Hørmested Sogn Vedr. Hørmested Menighedsråd, Hjørring Nordre Provsti : Hørmested MR meddeler, at Roger Nielsen ønsker at udtræde af Hørmested MR. I stedet indtræder Lene Ninna Frandsen i Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 Hørmested Menighedsråd : Meddelelse om udskiftning i Hørmested MR fremsendt til STØ. 11 Ekstra omkostninger ved begravelse - bisættelse - urnenedsættelse på lørdage Sag: beregningsskema for kirkegårdstakster - tomt skema til gennemsnitsberegning af omkostningerne på op til 40 kirkegårde. (805) Ekstra omkostninger ved begravelse - bisættelse - urnenedsættelse på lørdage : Ole Rysgaard Madsen fremsender til PU et skema til opgørelse/dokumentation af kirkegårdenes ekstra udgifter ved begravelse/bisættelse/urnenedsættelse på lørdage. Ad-hoc udvalg nedsættes med Gert N. Frederiksen, Winnie Rischel og Lars- Erich Stephansen samt 2-3 graverrepræsentanter. 12 Donation Aalborg Stift Denmark Sag: Træplantning i Lutherhaven i Wittenberg (1078) Donation Aalborg Stift Denmark : ODY meddeler LWF Center Wittenberg, at der overføres kr som donation fra provstierne i Aalborg Stift. Donation Aalborg Stift Denmark : LWB-Zentrum Wittenberg fremsender til PU kvittering for modtagelse af donation. 13 Projekt Grøn Kirke Sag: Projekt Grøn Kirke (1153) Projekt Grøn Kirke : Biskoppen fremsender til PU og MR information om muligheden for at deltage i projekt "Grøn Kirke" med anbefaling af, at MR engagerer sig i projektet. 14 Regnskabsarkivet Sag: Ny procedure for aflevering af regnskab (990) Regnskabsarkivet : KM fremsender til PU meddelelse om, at der nu er åbnet for regnskabsarkiet inkl. muligheden for at indlæse Beslutningsprotokoller. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 15 SV: Infotjenesten - Referat af møde i repræsentantskabet Sag: Informationstjenesten i Aalborg Stift - Infotjenesten (704) SV: Infotjenesten - Referat af møde i repræsentantskabet : Modtaget referat af møde i repræsentantskabet i Infotjenesten. Infotjenesten Bidrag i Gør som Fredensborg Provsti: Køb bogen "Bedre dialog med sognet" til alle præster og menighedsråd i provstiet Sag: "Bedre dialog med sognet" (1149) Gør som Fredensborg Provsti: Køb bogen "Bedre dialog med sognet" til alle præster og menighedsråd i provstiet : Modtaget tilbud om køb af bogen "Bedre dialog med sognet" 17 Oplæg fra temadag den om energioptimering i folkekirken Sag: Invitation. Energioptimering i Folkekirken - Temadag i Odense den 27. januar 2015 (1075) Oplæg fra temadag den om energioptimering i folkekirken Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Winnie Rischel Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere