Årsrapport Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus."

Transkript

1 Årsrapport 2008 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

2 Indhold Indledning Registrering, dokumentation og forskning Genstandsregistrering Udgravning på Kap Grinnell, Inglefield Land Feltarbejde og surveys Forundersøgelser for ALCOA 2008 Forskning Indsamling og samlinger Gaver Bevaring og bygninger Bevaringsforhold Bygninger Formidling og udstillinger Permanente udstillinger Særudstillinger Vandreudstillinger Udstillingsbesøgende Publikationer og udgivelser Andre arrangementer Myndighedssager Verdensarv Center for immateriel kulturarv Fredningsområdet Antikvariske opgaver Grønlands Fortidsmindearkiv (GFA) Arealansøgninger Vandkraft-, råstof- og miljøsager Økonomi og budget Budgettal Eksterne midler 2008 (i DKK) Appendix Personale Museumsnævnet Biblioteket Kiosk 2

3 Indledning Endnu et godt og travlt år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA) er gået - og det er blevet tid til at fortælle lidt om, hvilke konkrete tiltag NKA fik arbejdet med i Vi har i år valgt at forenkle beretningen og fravalgt en tidligere praktiseret høj detaljeringsgrad ad hensyn til læsevenligheden af beretningen. Derfor er ikke alt, som de enkelte medarbejdere har arbejdet med gennem året, beskrevet - og mange af de daglige rutiner og andre arbejdsopgaver er også udeladt. De følgende sider beskriver i hovedtræk hvad der er blevet foretaget inden for NKAs kerneområder indsamling, registrering, dokumentation, forskning, bevaring og formidling. NKA er også forvaltningsenhed og arbejder med myndighedssager. Derfor beretter vi også om arbejder inden for fredningsområdet og fx arealansøgninger. I juni måned åbnede vi to større permanente udstillinger: 1) Kolonitidens livsstil og klasseskel: Livsstil gennem tiderne og 2) Inuits transportmidler. Takket være engagerede og dygtige interne såvel som eksterne medarbejdere fik vi sat op to meget flotte udstillinger. Iøvrigt fortsætter vi med nyopsætninger i de kommende år. Året var også præget af eksternt bestemte gøremål på felten med surveys og arkæologiske besigtigelser for udenlandske mine- og energiselskaber. NKA har også foretaget egne undersøgelser og udgravninger. Vi har taget fat på en opgradering af det immaterielle kulturarvs område med nyansættelse og vi glæder os til at arbejde med dette felt fremover. Daniel Thorleifsen direktør 3

4 Registrering, dokumentation og forskning Registrering, surveys, feltarbejde, udgravninger og forskning Genstandsregistrering Registrator har registreret genstande på det internetbaserede program REGON (Registrering Online) samt stået for genstandsfotograferingen. Der er genstandsregistreringer i Regon, der mangler at blive publiceret i KATERSAT (Regon s offentlige del). Kunstregistreringsdelen i Regon er blevet ændret og fornyet. Af denne årsag har flere ansatte været på kursus i det nye system. Kurset blev afholdt ultimo september i to dage i Nuuk med Eske Wohlfahrt, Kulturarvsstyrelsen, som underviser. Konverteringen af de blå kort er endnu ikke foretaget, da der endnu skal udføres rettelser på de skannede kort. Selve konverteringen skal foretages af Kulturarvsstyrelsen. Udgravning på Kap Grinnell, Inglefield Land I forbindelse med et igangværende arkæologisk projekt i Inglefield Land, (Inglefield Land Archaelogical Projekt, 2004, 2005, 2006, 2008) med registrering og dokumentation af kulturhistoriske fortidsminder, blev der udgravet 3 tidlig Thule vinterhuse og 1 sendorset vinterhus og der blev foretaget kortere rekognoscering nord for Kap Grinnell ved Kap Ingersoll. Hele Kap Grinnell lokalitet blev opmålt med totalstation, og der blev registreret ca. xxx fortidsminder, hovedsageligt fra nyere tid. Andre fortidsminder omfatter teltringe, vinterhuse, grave, rævefælde og ildsteder. Det arkæologiske genstandsmateriale bearbejdes på Peary MacMillan Arctic Museum, Maine, og de zoologiske materialer på University of California, Davis, Californien. Udgravningen blev finansieret af National Science Foundation (NSF), VECO Polar Resources stod for den logistiske platform. Fra NKA deltager inspektør Hans Lange i projektet. I forbindelse med udgravningen i Kap Grinnell blev der foretaget enkelte rekognoscering langs nordlige del af Kap Grinnell, Kap Ingersoll, som Erik Holtved har registreret lokalitet, for at have 4 Thule vinterhuse, men lokalitet viste sig at være rent sommerplads med flere sen- thule teltringe. 4

5 Forundersøgelser for ALCOA 2008 De arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med ALCOA s planer om etablering af en aluminiums smelteværk med tilhørende vandkraftværker fortsatte i Projektledelsen blev pr. april overtaget af Pauline Knudsen. Rekognosceringer er foretaget ved bredderne af de 2 potentielle vandreservoirer: Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua. Sammen med de 105 registrerede anlæg i 2008 vidner de i alt 460 lokaliserede og beskrevne jordfaste kulturminder om intensiv brug af søbredderne i begge områder. Hovedparten af kulturminderne kan relateres til Inuits sommerjagter på rensdyr. Dog kan 22 af anlæggene tilskrives Saqqaq-kulturen og få andre anlæg til ekspeditions- eller andre moderne formål. Områder adskiller sig ved forskellig byggestil hvad angår telthus og ved relativt flere jagtanlæg på Tasersiaqs bredder. De kulturhistoriske studier i kombination med de 306 registrerede anlæg i det stort set uforstyrrede kulturlandskab omkring Tasersiaq vidner om stedets særlige betydning for Grønlands historie. C14-dateringer fortæller at Inuit var der fra 1300-tallet og Saqqaq-kulturens folk fra 2100 år før vores tidsregning. Telthus i Tarsartuup Tasersua Sideløbende med bearbejdningen af rekognosceringsdata foregår indsamling af data om den historiske brug af områderne. Forskning Det er et mål, at NKA skal bestride en væsentlig rolle i grønlandsforskningen, ikke bare inden for arkæologisk forskning, men også historisk og etnologisk forskning. Forudsætningen er, at ressourcerne i form af økonomi og fagpersonale er til stede. NKA afsætter nu i højere grad midler til selvfinansiering til forskning, idet det også letter udløsning af externe midler. Dog har inspektører ved NKA forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, hvor der særlig er ét forhold, der er tydeligt, nemlig, at nogle har uddannelse med forskningskompetence og nogle har ikke - eller ikke endnu - uddannelse med forsknings- 5

6 kompetence. Disse muligheder udnytter NKA, så alle har et eller flere projekter, der gennemføres. For begge grupper gælder det, at det projekt, som den ansatte ønsker at gennemføre, bliver udført systematisk, samt at den ansatte dokumenterer faglig indsigt gennem sine kommentarer til materiale, der publiceres og/eller udstilles. NKA deltager i flere langsigtede forskningsprojekter, bl.a. "Dynamic Greenland Facing challenges in a changing Environment: Survival strategies past and present" (Grønlands indspil til International Polar Year). Endvidere deltager flere medarbejdere i et fælles vestnordisk bogprojekt, som vil publicere et værk om Vestnordens fælleshistorie. Georg Nyegaard er i gang med et projekt om knoglemateriale fra nordbogården Ø34 med fortsatte undersøgelser af økonomi og erhverv hos middelalderens nordiske samfund i Sydgrønland Endvidere er Georg Nyegaard i gang med Hvalsey-fjordens kirkes historie siden 1723: en undersøgelser som forberedelse til et foredrag holdt på The Hvalsey Conference 2008 i Forsamlingshuset i Qaqortoq med henblik på publicering. NKA er sammen med andre lande i gang med forberedelser til et projekt med titlen: North Folk Database, et projekt omkring indsamling af folkemusik og folkedans til et nordisk fælles database. Dette projekt søger støtte i EUs Northern Periphery Programme. Related collections er et andet projekt i samarbejde med Cunera Buijs, Museum Volkenkunde, Leiden, Holland. Projektet omhandler et samarbejde omkring relateret samlinger, i dette tilfælde om fotos fra Østgrønland i 1930 erne. Indsamling og samlinger Gaver NKA har fra Birthe Christensen, Vedbæk i Danmark (enke efter tidligere landshøvding N.O. Christensen), modtaget en stor samling af grønlandske kurvearbejder som giveren har indkøbt og indsamlet i 1950-erne og 60 erne. NKA har fra Ove Egede, Glesborg i Danmark, modtaget en samling på flere hundrede glasnegativer med fotos af afdøde pastor Gerhard Egede. Samtlige negativer er blevet kopieret i NKA har modtaget forskellige gaver i form af genstande fra enkelt personer, og har købt en grønlandsk festdragt til kvinde. Desuden er købt forskellige kunstgenstande fra et auktionshus. 6

7 Bevaring og bygninger Bevaring NKA har p.t. ingen konservatorer ansat. Gennem de sidste par år har NKA opslået stillinger uden synderlig held. Derfor indledte ledelsen drøftelser med nationalmuseets bevarings- og konserveringsafdeling i Brede om assistance i forbindelse med opsætning af nye udstillinger og i foråret 2008 underskrev NKA en samarbejdsaftale med Danmarks Nationalmuseum mhp. periodisk assistance mod betaling i forbindelse med udstillingsopbygninger. Som led i denne aftale havde vi besøg af to konservatorer to gange á 14 dage i løbet af foråret i forbindelse med opsætningen af "Livsstil og klasseskel" og Inuits transportmidler. Bygninger Vedligehold og ombygninger Udstillingslokaler: I forbindelse med nedtagning af udstilling Mødet sætter spor, blev der sat nyt loft i udstillingsrum B og der blev sat nyt lys i rummet og det gælder også flytning af brandmelder. Rum E: Udstillingen Mennesket og Dyr blev nedtaget og de store scenarier med uuttoq-fangst og Grønlandshvalen blev også nedtaget. Radiator-installationer og oliefyrsrør blev også nedtaget. Udvendig vedligeholdelse: Med finansiel støtte af Hjemmestyrets renoveringsfond blev Qisuusivissuaq malet udvendig. I Quersuaq s 1. sal blev der sat linoleumsgulv og der blev sat nye borde og stole, samt tavle og rummet anvendes til undervisning og som mødesal. I stuelokalet blev gulvet malet og el-installationer blev flyttet og hele rummet blev indrettet til udstillingslokale til Inuits transportmidler. Der blev lavet nyt trappe til indgangen på Quersuaq. Ved udgang af året blev der lagt nyt gulv i tømrerværkstedet og nye jern bjælker sat op for at understøtte 1. sal, hvor der opbevares diverse udstyr. Pakkerummet blev nedtaget og i stedet blev gamle fyrrum istandsat til nyt pakkerum. 7

8 Skillevæg til kopirum blev nedtaget, så kontorlederkontoret blev større, så der kan være to arbejdspladser. Formidling og udstillinger Permanente udstillinger Den 20. juni 2008 åbnede NKA to nyopsætninger med titlerne: 1) Kolonitidens livsstil og klasseskel: Livsstil gennem tiderne, og 2) Inuits transportmidler. Det første blev ledet af Aviâja Rosing Jakobsen og den sidste af Georg Nyegaard. Arkitekt Naja Rosing-Asvid stod for lay-out, design og indretning for begge nyopsætninger. Udstillingen Kolonitidens livsstil og klasseskel: Livsstil gennem tiderne er underinddelt i flere afsnit og afdelinger: i) Klasseskel og etniske skel, ii) kolonitidens boligformer, iii) dragthistorie og iv) sundhed og hygiejne. Et udsnit af udstillingen som viser et grønlandsk hjem i 1940 erne, her med julepynt i anledning af julehøjtiden

9 Følgende gengives indlednings- og baggrundsteksten for udstillingen: "Med kristendommens indtog i 1721 og statslig kolonisering af Grønlands vestkyst fra 1774 skete der afgørende brud og ændringer i Inuits levevis og tankesæt. Inuit som førhen indrettede sig efter årstiderne og fangstdyrenes cyklus blev med kolonisystemet gjort bofaste i vestgrønlandske kolonier og udsteder. Kristendommen med den dansknorske missionær Hans Egede i spidsen fortrængte gradvist Inuits livsopfattelser og skikke hørende til åndslivet. Med den systematiske kolonisering tildelte den danske konge Den Kongelige grønlandske Handel og Fiskefangst (KGH) monopol på udnyttelse af Grønland med told- og afgiftsfrihed på handel af varer og sikrede, at andre lande blev holdt ude af handel og investeringer i landet. Grønland blev lukket og holdt afsondret fra omverdenen som koloni indtil Østgrønland blev koloniseret efter 1884 og først indlemmet i det vestgrønlandske handels- og administrationssystem i slutningen af 1950erne, efter at være drevet direkte fra København. I Thule-området oprettedes en missionsstation i 1909 og en privat handelsstation i Området indlemmedes i lighed med Østgrønland i det vestgrønlandske system i slutningen af 1950erne. Kolonisationen skabte nye social- og klasseskel. Etniske skel blev introduceret, hvor kolonisterne kom som herrefolk for at lede og administrere som overklasse og grønlænderne fastholdes i et sælfangererhverv som sikrede råvarer til en exportorienteret monopolhandel. De fleste såkaldte blandinge endte som en mellemklasse og arbejdede inden for KGH og missionsvirksomheden. Importerede materialer og indførelse af nye teknikker skabte mere og mere afhængighed af udefrakommende materiel, viden og know-how. Det gjaldt eksempelvis indenfor bådog boligbyggeri, administration og navigation. Nye sygdomme krævede ligeledes viden om vestlige helbredelsesmetoder og udefrakommende ekspertise. Kun få af de nye tiltag blev understøttet i form af en formel uddannelse. Det gjaldt uddannelse til jordemoder, kateket, tømrer, bødker og lign." Udstillingen Inuits transportmidler viser 20 kajakker, 2 konebåde, 2 sejldugsjoller og 3 hundeslæder og er placeret i et nyt udstillingsrum i Quersuaq. Endvidere placeredes en stor skindbetrukket rejsetelt fra Tasiilaq i rummet (som dog kun stod året ud og blev erstattet af flere slæder i dets sted). Forsidebilledet viser et udsnit af udstillingen. 9

10 Følgende gengives præsentationsteksten for udstillingen: "Inuit fra Thulekulturen bragte umiaq, kajak og brugen af hundetrukne slæder til Grønland i 1200-tallet. Disse er højt specialiserede transportmidler tilpasset de vanskelige arktiske rejsevilkår og fangst af havpattedyr. Transportmidlerne blev fremstillet af lokale materialer i form af drivtømmer og fangstdyrenes skind suppleret med sener, tand, knogle og hvalbarde. Umiaq En umiaq er 7-9 m lang båd med en lasteevne på 1,5-2 tons. Træskelettet er dækket af sammensyede, vandskyende skind. Til hvalfangst blev den padlet af mænd, ved rejser og transport roet af kvinder. Den blev også benyttet til jagtrejser efter rensdyr i Vestgrønlands indland, idet man på overgangssteder bar den fra fjordenes indre til søerne i indlandet. Den kunne udstyres med et sejl lavet af tarmskind, eller i senere tid, lærred. I Sydgrønland forsvandt den ud af brug i 1920erne efter overgangen til kommercielt fiskeri og introduktionen af træbåde. I andre egne af landet fortsatte brugen nogle årtier endnu. Hos Inupiat i Alaska bruges den stadig i forbindelse med den traditionelle fangst af grønlandshval. Kajak Kajakken er et raffineret fartøj tilpasset til al slags vejrlig. Den består af et let træskelet dækket af sammensyede, vandskyende skind og er tilpasset den enkelte brugers mål. Kajakken blev primært brugt til fangst. Kajakken og det tilhørende fangstudstyr har til stadighed undergået ændring og udvikling, bl.a. betinget af lokale naturforhold og fangstmuligheder. Introduktionen af rifler i midten af 1800-tallet medførte opfindelse af en lille kølfinne, et kamouflagesejl og et geværfoderal. I Sydvestgrønland faldt antallet af kajakker efter 1920, som følge af erhvervsændringen fra fangst til fiskeri. I andre egne af Grønland skete overgangen til træbåde mere gradvist, og brugen af kajak fortsatte mange steder til 1960 erne. I Qaanaaq-området og det nordlige Upernavik-distrikt benyttes kajakken stadig ved fangst af havpattedyr. Hundeslæden Hundeslæden er bundet sammen af skindremme, som gør slæden elastisk. Oprindeligt var mederne forsynet med skinner af ben eller tand, senere gik man over til at bruge jern og endnu senere plastic. Slæden trækkes af et spand på typisk 7-10 hunde, som styres med kommandoer og hundepisk. 10

11 Hundeslæder bruges til transport til og fra fangst- og fiskepladser på havis og på landjord. Brugen af slæder begrænser sig til områderne med vinterislæg, dvs. Vestkysten nord for Sisimiut, Qaanaaq-området og Østgrønland. Hos Inughuit længst mod nord, hvor der er 9-10 måneders isdække, har den været det vigtigste transportmiddel. Der findes tre slædetyper. Den længste er Thule-slæden, som er tilpasset Inughuits lange kørsler på havisen, hvor man ofte må krydse revner i isen. Den gennemgående kortere vestgrønlandske slæde er tilpasset et mere vekslende terræn med hyppigere kørsel på land. I Ammassalik brugte man før kolonitiden en lille hundeslæde med opadbøjede meder foran og brede opstandere, som kun blev trukket af 3-4 hunde. Den afløstes i 1930erne af en længere type med brede meder, som er velegnet til kørsel i et område med stort årligt snefald. Træjoller og motorbåde Joller af træ begyndte efter opdukken af de store torskestimer ud fra Sydvestgrønland kort før 1920 at erstatte skindbåde til brug for fiskeri og transport. I de første årtier blev de fleste træbåde bygget lokalt. Fra 1930 erne blev disse inspireret af de fladbundede doryer, som vesteuropæiske fiskerbåde medbragte til torskefiskeriet i Nordatlanten og farvandene vest for Grønland. Doryerne blev sat ud fra moderskibe og i langlinefiskeri. De første grønlandske maskinsmede blev uddannet på motorfabrikker i Danmark i 1910 erne, og i løbet af 1920 erne blev de første grønlændere ejere af motorbåde til fiskeri. Sejldugsjoller Sejldugsjollen er udviklet af Aron Nielsen og Apollo Tobiassen i Kangeq vest for Nuuk omkring Typen fandt senere stor udbredelse langs hele Vestgrønland. Sejldugsjollen er inspireret af træk ved både kajak, umiak og dory, og forener flere af disse fartøjers fordele. Den er billig og hurtig at fremstille, og egner sig til såvel fiskeri som jagt. En kort og særlig let udgave fremstilledes til brug ved rensdyrjagt i indlandet. Jollen blev betrukket med sejldug. Senere anvendtes også andre former for beklædning, bl.a. voksdug. I Kangeq forsynede man undertiden jollerne med et lille sejl. I 1950erne udvikledes en udgave af sejldugsjollen, som kunne forsynes med en påhængsmotor." Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har nu følgende faste udstillinger: Utimut, tilbageførsler Return Qilakitsoq-mumier Kolonitiden: Livsstil og klasseskel Inuits transportmidler Bødkerværksted 11

12 Udstillingen Møder sætter spor blev erstattet af ovenbeskrevet nyopsat udstilling om kolonitidens livsstil og klasseskel. I forlængelse af forberedelse til et nyt udstilling, som åbner i juni 2009 om Inuit nutaat, er udstillingen om Menneske og dyr nu nedtaget og en nyopbygning er i gang med henblik på udstilling af genstande fra Thulekulturen med arbejdstitlen: Nye mennesker. Særudstillinger Et nyt særudstillingsrum er taget i brug. Vi har i gennem året sat følgende særudstillinger op: Tandudskæringer af Aron og Cecilie Kleist I perioden december februar 2008 udstilledes Aron og Cecilie Kleist s arbejder i tand. Grønlandske kurvemagere I perioden 1. marts - 1. september 2008 udstilledes Grønlandske kurvemagere i samarbejde med Birte Christensen. Efter endt udstilling overdrog Birte Christensen de grønlandske kurver til NKA. Udstillingen er lavet som en vandreudstilling, der bagefter er sendt på turné til lokalmuseerne i Grønland. Fotoudstilling Kinaana af Jette Bang. I perioden 1. august - 1. oktober 2008 udstilledes Kinaana af Jette Bang, fotos fra Upernavik og Ilulissat. Udstillingen er arrangeret af NKA i samarbejde med enkelte lokalmuseer. Áhkku - Keramik masker v/ Kari Hahne Lundstrøm En udstilling af keramiske masker af alverdens folkeslag, udført af Kari Hahne Lundstrøm, udstilledes i perioden 1. november december Udstillingen er arrangeret af NKA i samarbejde med Narsaq museum og Kari Hahne Lundstrøm Vandreudstillinger Fotoudstillingen Kinaana af Jette Bang er efter endt udstilling sendt tilbage til Upernavik og Ilulissat. Udstillingen Áhkku Keramik masker er efter udstilling endnu ikke sendt videre til næste udstillingssted, men sendes videre efter afklaring med kunstner vedrørende forsikringsspørgsmål. 12

13 Udstillingsbesøgende I 2008 havde NKA ca besøgende. I 2007 var tallet ca , som var en lille stigning i forhold til året I 2005 besluttede NKA at indføre entré for voksne over 15 år på 30 kr. i hverdage i juni-september, primært i krydstogtskibshøjsæsonen, dog sådan at der ikke tages entré om søndagen. Besøgstallene for 2006 og 2007 er anslået. Oversigt: Besøgende, I alt Børn Voksne Publikationer og udgivelser Fra den 12. til den 15. februar 2007 afholdte NKA en international konference: Conference on Repatriation of Cultural Heritage, hvor ca. 90 museums- og universitetsfolk, arkæologer, antropologer, embedsmænd, jurister, advokater, museumspolitikere, repræsentanter for oprindelige folk og repræsentanter fra UNESCO, ICOM og andre organisationer fra mange nationer diskuterede problematikken om repariering af kulturarv. Ud af konferencen udkom i august 2008 en publikation med titlen: UTIMUT Past Heritage Future Partnerships. Discussions on Repatriation in the 21st Century, med Mille Gabriel & Jens Dahl som fagredaktører. Publikationen udgives i samarbejde med af IWGIA. Daniel Thorleifsen har skrevet forordet. Publikationer Andreasen, Claus Fortidsminder, Vand og Råstoffer. In: Tidsskriftet Grønland nr. 2-3, August 2008, pp København, M. Thomas P. Gilbert, Toomas Kivisild, Bjarne Grønnow, Pernille K. Andersen, Ene Metspalu, Maere Reidla, Erika Tamm, Erik Axelsson, Anders Götherström, Paula F. Campos, Morten Rasmussen, Mait Metspalu, Thomas F. G. Higham, Jean-Luc Schwenninger, Roger Nathan, Cees-Jan De Hoog, Anders Koch, Lone Nukaaraq 13

14 Møller, Claus Andreasen, Morten Meldgaard, Richard Villems, Christian Bendixen, Eske Willerslev: Paleo-Eskimo mtdna Genome Reveals Matrilineal Discontinuity in Greenland In: Science Express on 29 May 2008 og i: Science 27 June 2008: Vol no. 5884, pp , Bennike, Ole, Mikkel Sørensen, Bent Fredskild, Bjarne H. Jakobsen, Jens Böcher, Susanne L. Amsinck, Erik Jeppesen, Claus Andreasen, Hanne H. Christiansen and Ole Humlum: Late Quaternary Environmental and Cultural Changes in the Wollaston Forland Region, Northeast Greenland. In: High Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. Ten years of monitoring and research at Zackenberg Research Station, Northeast Greenland. In: Advances in Ecological Research Vol. 40, pp.45-80; Amsterdam Eds.: Hans Meltofte, Torben R. Christensen, Bo Elberling, Mads C. Forchhammer and Morten Rasch. Andreasen, Claus: Faglig konsulent på Svendsen, Anne Marie og Merete Edlefsen: Menneskene fra Qilakitsoq. Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag 2008 Kleinschmidt. Pauline K.: Angujaatorfiup Nunaa - fortidsminder og mundtlig tradition, i: Tidsskriftet Grønland nr. 4-5, Andre arrangementer NKA var fra september 2008 medarrangør af The Hvalsey Conference 2008 om norrøn historie i Grønland og Nordatlanten i samarbejde med Orri Vesteinsson, University of Iceland, og Jette Arneborg, Danmarks Nationalmuseum. Konferencen fandt sted i Forsamlingshuset i Qaqortoq. Anledningen var 600 året for et berømt bryllup i Hvalseyfjordens kirke i Qaqortukulooq d. 16. september 1408, som er den sidste begivenhed i det norrøne Grønland, der omtales i de skriftlige kilder. Der deltog 69 forskere, museumsfolk og andre interesserede fra 14 lande. Myndighedssager Verdensarv KIIIN har nedsat en styregruppe for Projekt Verdensarv i Sydgrønland. NKA er repræsenteret i denne som tilforordnet medlem og har leveret en story line til projektet med titlen: Kujataa Ukiuni tuusintilinni Issittumi naasorissaasoqarneq / Kujataa bondekultur i Arktis i 1000 år. Styregruppen har ikke afholdt møder i 2008, men der har været afholdt møder med projektets sekretariat. 14

15 Center for immateriel kulturarv KIIIN har nedsat en komité vedr. etablering af Regional UNESCO kategori 2 center for immateriel kulturarv i Arktis. NKA har ved direktøren og en inspektør deltagelse i komiteen og har haft en møderække i løbet af efteråret. Arbejdet i komiteen skal munde ud i en indstilling til landsstyret pr. 1. marts 2009 om etablering af en sådan center. Fredningsområdet Det lovgivningsmæssige grundlag Efter vedtagelse i Landstinget trådte den nye Landstingslov nr. af 19. november 2007 om fredning af kulturminder i kraft pr. 1. januar Hermed fik NKA ny status, idet institutionen nu selv skal rejse og gennemføre fredningssager samt monitere udvalgte områder. For finansåret 2008 fik NKA tilført ,- kr. fra KIIIN til den administrative del af denne opgave. I FL 2009 er der afsat 1.2 mill. kroner til dette område inkl. sekretariatet for og udgifterne til driften af Kulturarvsrådet. Kulturarvsrådet Ifølge den nye fredningslov skal Landsstyremedlemmet for området nedsætte et Kulturarvsråd bestående af 3 medlemmer med forskellige kompetencer. NKA er anmodet om at indstille disse personer, men endnu er det ikke lykkedes at have tilsagn fra 3 personer med de forskellige nødvendige kompetencer på samme tid. Antikvariske opgaver Egne antikvariske opgaver Sydvestgrønland: NKA gennemførte i samarbejde med Konsulentforeningen for Fåreavlen en række besigtigelser på fåreholderlokaliteter, hvor der kunne være en konflikt mellem landbrug og fortidsminder. Opgaven blev løst. Ansvarlig: Ejnar Lund Jensen Eksternt finansierede konsulentarbejder 1) ALCOA: rekognoscering ved søområderne Tasersiaq (sø 7e) og Tarsartuup tasersua (sø 6g). Bemanding: Pauline Kleinschmidt Knudsen, Mikkel Myrup, Fuuja Larsen. Fuuja Larsen deltog også i borgermøder om ALCOA i Maniitsoq og Sisimiut 2) London Mining: rekognoscering langs søer og ledningsføring fra indre Isua til Qussuk, Nuup kommunea. Bemanding: Pauline Kleinschmidt Knudsen, Mikkel Myrup & Fuuja Larsen 15

16 3) Land Use Project: interviews af ældre informanter fra Nuuk, Maniitsoq og Kangaamiut vedrørende brug af indlandet. Ansvarlig: Pauline K. Knudsen. Deltagere: Fuuja Larsen og Hans Christian Lennert 4) Quadra Mining Ltd.: rekognoscering og afmærkning af kulturminder ved påtænkt havneterminal ved Gurreholm, Jameson Land for molybdæn-minen ved Malmbjerget. Ansvarlig: Hanne Tuborg Sandell og Birger Sandell 5) Nukissiorfiit: besigtigelse af opland i april måned ved vandkraftprojekt Tasersuaq ved Sisimiut. Ansvarlig: Hans Kapel 6) Nukissiorfiit: besigtigelse af opland i august måned ved vandkraftprojekt Tasersuaq ved Sisimiut. Ansvarlig: Hans Kapel Andre arkæologiske forsknings- og dokumentationsarbejder 1) Nordøstgrønland: NKA gennemførte en besigtigelse af en række lokaliteter fra Danmarkshavn til Alabama (Shannon). Deltager: Claus Andreasen 2) Nordøstgrønland: SILA/Nationalmuseet gennemførte et forskningsprojekt med en række besøg og opmålinger på udvalgte lokaliteter i Clavering Ø / Hvalros Ø - området. Ansvarlig: Bjarne Grønnow, Danmarks nationalmuseum 3) Nordøstgrønland: SILA / Nationalmuseet gennemførte besøg og opmålinger på en række af stations-områderne fra Anden Verdenskrig på Sabine Ø og Clavering Ø. Ansvarlig: Jens Fog Jensen, Danmarks nationalmuseum 4) Sydvestgrønland: SILA/Nationalmuseet gennemførte en række mindre udgravninger og opmålinger på og ved nordbo-gårde i Vatnahverfi-området. Ansvarlig: Jette Arneborg, Danmarks nationalmuseum Specielt i forbindelse med nordbo-undersøgelserne er der et bredt og intensivt samarbejde med forskningsinstitutioner fra hele Nordatlanten, inkl. USA. NKA har fået rapporter og opmålingsdata fra Narsaq Museum fra opmålinger på nordboanlæggene ved: Dyrnæs og Sissarluttoq (begge Narsaq), Ikigaat /Herjolfsnæs (Nanortalik). Grønlands Fortidsmindearkiv (GFA) Arkivet administreres af Mikkel Myrup og Claus Andreasen, som er i løbende kontakt med alle øvrige operatører indenfor Hjemmestyrets GIS-aktiviteter, særlig Asiaq og Miljø- og Naturstyrelsen i Departementet for Infrastruktur og Miljø. Ved årets udgang var der i GFA registreret lokaliteter, men mindst 100 lokaliteter, primært i Nordøstgrønland samt i Sydvestgrønland er endnu ikke lagt ind. Arealansøgninger NKA modtager fortsat arealansøgninger fra kommunerne. En enkelt kommune er dog af den fejlagtige opfattelse, at arealansøgninger blot skal annonceres lokalt. 16

17 Nanortalik 3 Sisimiut 8 Upernavik 3 Qaqortoq 2 Kangaatsiaq 2 Avanersuaq Narsaq 12 Aasiaat 4 Tasiilaq Ivittuut Qasigiannguit Illoqqortoormiut Paamiut Ilulissat 14 Nationalparken 1 Nuuk 6 Qeqertarsuaq Maniitsoq 12 Uummannaq I alt 67 Bygningsfredning Der er foretaget en række besvarelser vedr. fredede og bevaringsværdige bygninger. I 2008 er der foretaget en ajourføring af status om, hvad der er fredet og på hvilke vilkår. Antal fredede bygninger pr. 1. januar 2009 fordelt på kommuner og århundrede: århundrede I alt Kommune: kommune Nanortalik Qaqortoq Narsaq 2 2 Paamiut 1 1 Nuuk Maniitsoq Sisimiut Aasiaat Qasigiannguit 1 1 Ilulissat Qeqertarsuaq 3 3 Uummannaq 1 1 Upernavik Tasiilaq I alt I opgørelsen indgår fredningen af Mindebrønden på Torvet i Qaqortoq. For Upernaviks vedkommende indgår den individuelle fredning af de gamle bygninger i tallene, men ikke fredningen af byområdet Den gamle Museumsby. 17

18 Økonomi og budget Regnskab Pr. 1. januar 2008 blev arkivets og museets regnskaber splittet op i to i forbindelse med arkivets fysiske udflytning til Ilimmarfik. FL for 2007 var på DKK i alt for de to afdelinger. Hjemmestyrets bevillingen til museet var i 2008 på kr. Lønudgifter for museet udgjorde 67 % af bevillingen i De samlede udgifter var på 9.4 mio., mens øvrige indtægter lå på 1.5 mio., primært fra kiosksalg og andre overheadindtægter fra mine- og energiselskaber. I år har vi solgt museets båd, Tuneq. Oversigt: Bevillingernes fordeling i løn, År Bevilling Løn Lønandel i % Eksterne midler 2008 (i DKK) Til afholdelse af The Hvalsey Conference fra d september i Sydgrønland er modtaget: fra Nordisk Kulturfond, fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, fra de tre vestnordiske hovedstæder Nuuk, Reykjavik og Torshavns fælles fond. Til den kommende konference-publikation er desuden modtaget: fra Islands Udenrigsministerium. Til fremstilling af billedkopier af en stor samling ældre glasnegativer som stammer fra præsten Gerhard Egede er modtaget Ole M. Winstedts Mindelegat. 18

19 Appendix Personale Daniel Thorleifsen, direktør Claus Andreasen, inspektør, kst. souschef Steen Brandt, kontorleder Mina Lund, overassistent Gertrud Brandt, overassistent Dorthe Vold, rengøringsassistent Paarnannguaq Kristiansen, inspektør Frederik Fuuja Larsen, museumstekniker Eivin Lützen, pedel Hans Lange, inspektør Mikkel Myrup, inspektør Georg Nyegaard, inspektør Aviâja Rosing Jakobsen, inspektør Natuk Lund Olsen, inspektør (oktober-december) Mille Gabriel, ph.d-stipendiat, Institut for Antropologi, KU, periodisk ansat som redaktør for bogen UTIMUT Naja Rosing-Asvid, projektansat arkitekt for lay-out, design og indretning Pauline K. Kleinschmidt, projektansat inspektør NKA havde en skiftende stab af kustoder som bestod af Regine Dahl Thorleisen, Avaaraq Olsen, Inaluk R. Petersen, Louisa Schmidt, Medea M. Berglund, Lena Broberg og Bettina Geisler Medhjælp: stud.mag. Hans Christian Lennert har lagt data ind i databasen om Fredede Bygninger og stud. mag. Ann Eileen Lennert som medhjælp på registrering af arkæologiske samlinger. Museumsnævnet NKA stiller sekretariat til rådighed for Museumsnævnet. Hans Lange er sekretær Biblioteket Der er ingen væsentlig tilvækst i NKA s bibliotek består af 2862 hæfter og monografier samt en række tidsskrifter, newsletters, bulletins, årsskrifter og lignende. Bøger tastes løbende ind i NKA s egen interne database. Biblioteket blev ordnet af bibliotekar Søren Christensen. Kiosk Arbejdet med mere fagligt og kulturorienteret varesortement, er fortsat i Udvalget af faglitteratur om kultur- og naturhistoriske emner er forøget, ligesom produktionen af museumskopier er udvidet. Målet er at tilføre museumsbutikken en ny profil med produkter af højere kvalitet. Dette arbejde fortsætter i

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen,

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Kulturland under pres

Kulturland under pres Kulturland under pres Kulturlandskab Kulturmindeloven: Kulturhistoriske områder omfatter den sammenhæng, der eksisterer mellem en række kulturminder - eller et område, hvortil der er knyttet særlige begivenheder.

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.g Årsrapport 2012 for Grønlands Nationalmuseum FORORD I 2012 fik

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar Personale I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør Joel Berglund, souschef Niels Frandsen, førstearkivar Mariane Petersen, museumsinspektør Claus Andreasen, museumsinspektør Hans Lange,

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005

Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 Radio og Tv-nævnet Årsberetning 2005 1. Opstart Radio og TV Nævnet blev nedsat i henhold til den ny Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, som trådte i kraft den 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2009 MUSEET ÅRSRAPPORT 2009 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Årsrapport 2009 Indhold Forord Registrering, dokumentation og

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Årsberetning 2004 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forord Det har været atypisk år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), idet vi i løbet af 2004 har vi sagt farvel til fem medarbejder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Årsrapport 2011 Indhold FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...5

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport

Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport (SMV 2008 rapport DK) Uden markering af ændringer Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Hjemmestyres SMV arbejdsgruppe Version:

Læs mere

De grønlandske lokalmuseer

De grønlandske lokalmuseer De grønlandske lokalmuseer Rapport om museernes vilkår i 2004 Af Naja Illeris Dansk Polarcenter 2005 Naja Illeris: De grønlandske lokalmuseer. Rapport om museernes vilkår i 2004 Danish Polar Center Publications

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19 APR. 2002 Afsnit B. (Brandmænd) Regulativ om Vederlag og lønninger til medlemmer af brandkorps i Grønland. I medfør af Landstingsforordning af nr. 6 af

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Årsberetning Det grønlandske Selskab 2007/2008

Årsberetning Det grønlandske Selskab 2007/2008 Årsberetning Det grønlandske Selskab 2007/2008 Kære medlemmer, mine damer og herrer. Redaktørskiftet/Æresmedlem Selskabets foredragsaften i december sidste år var en helt særlig aften. En aften, hvor Keld

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Hans Knutsen/ Arktisk Institut

Hans Knutsen/ Arktisk Institut Indhold Forord 4 Tupilak 5 Masker 9 Amuletter 13 Trommen 16 Angakkoq åndemane 19 Vinterhuset 22 Fedtstenslampen 25 Østgrønlandske vandbaljer 28 Amaat 30 Nationaldragten 32 Ulu kvindekniv 35 Perler 37 Avittat

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kapitel 4 Kultur. Strategisk miljøvurdering

Kapitel 4 Kultur. Strategisk miljøvurdering Kapitel 4 Kultur Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket

Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket 1 - Dagsordenspunkt fra møde den 14-01-2015 i Kommunal Stevns Klint - forslag om fredning - Lukket Acadresag 15/46 - loneniel Resumé Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune skal rejse fredningssag

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as QAQORTOQ Registreringer Qaqortoq Registrering foretaget den 30. august 2006 1) Registrering

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Gensyn med Upernavik FORFATTER

Gensyn med Upernavik FORFATTER AF keld hansen Gensyn med Upernavik For 40 år siden tog rejsen til Upernavik et par døgn med overnatning i Kangerlussuaq, først videre med kystskibet, og senere med helikopter. Men i dag kan man med lidt

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet Nordby Havn på Fanø Fanø en sejlskibs ø Fanø har en unik sejlskibshistorie. Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber kan blive startskuddet mange

Læs mere

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth Nuuk, Greenland Major Karl K. Kronskjold, CH J5 (Plans) ARKTISK KOMMANDO DAGSORDEN Arktisk Kommando opgaver og enheder Samarbejde Udvikling RELEASABLE

Læs mere

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forkortet version af Den kulturhistoriske betydning af områderne omkring søerne Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua i Vestgrønland & Forslag til Redningsarkæologi og Dokumentation såfremt disse opdæmmes Rapport

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Arbejdsopgaver til Grønland og den danske forbindelse

Arbejdsopgaver til Grønland og den danske forbindelse Arbejdsopgaver til Grønland og den danske forbindelse Danmark har tætte historiske forbindelser til Grønland, og i dag er Grønland fortsat en del af det danske rigsfællesskab. På de næste sider kan du

Læs mere

Redegørelse om Vandkraftforundersøgelser

Redegørelse om Vandkraftforundersøgelser Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Vandkraftforundersøgelser Oktober 2010 1 Forord Hermed fremlægges

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Box 520 3920 Qaqortoq Tlf.nr.: 64 21 51. Fax nr.: 64 24 99. Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Immateriel kulturarv. Tiltag påp. området samt eksempler på forskningsemner

Immateriel kulturarv. Tiltag påp. området samt eksempler på forskningsemner Immateriel kulturarv Tiltag påp området samt eksempler på forskningsemner Oplæggets forløb: Hvad er immateriel kulturarv? Immateriel kulturarv i grønlandsk nlandsk sammenhæng. ng. NKAs tiltag påp området.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND

NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND NOTAT OM SAMPLING SLICA GRØNLAND Dette notat gør kort rede for de metodiske overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udtræk af stikprøven i forbindelse med gennemførelse af SLICA s dataindsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

AFTALE OM REKONSTRUKTION OG VIDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOGI

AFTALE OM REKONSTRUKTION OG VIDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOGI "~ ' :i' j, ' By- og Boligministeriet Departementet AFTALE OM REKONSTRUKTON OG VDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOG -', Mellem By- og Boligministeriet, Miljø-og Energiministeriet og Arhus kommune er

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere