forord Per Stig Møller Udenrigsminister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord Per Stig Møller Udenrigsminister"

Transkript

1 årsberetning 2004

2 forord Globaliseringen er kommet for at blive. Flodbølgekatastrofen anden juledag viste, at ulykker selv i fjerne egne kan have direkte konsekvenser for mange danske familier. Med globale tv-netværk, internet og mobiltelefoni er nyheden om forfærdelige ulykker langt borte kun et klik væk. Der er øgede forventninger hos borgerne til, hvad udenrigstjenesten kan og bør levere. Og selv de, der ikke direkte er berørt, får et førstehåndsindtryk af katastrofens omfang. Forventninger, som vi også i fremtiden vil gøre vores bedste for at leve op til. Mens regeringen gav 420 millioner kroner i hjælp til regionen, viste også danskerne enkeltpersoner såvel som virksomheder en imponerende vilje til at bidrage, da over 270 millioner kroner samledes ind til ofrene i landene ramt af katastrofen. Katastrofen viste, at verdenssamfundet er parat til at rykke sammen, når det virkelig gælder. FN stod i spidsen for indsatsen i Asien, ligesom FN og det multilaterale samarbejde også på andre måder kom styrket ud af Der blev blandt andet opnået enighed i Sikkerhedsrådet om indsatsen i Irak og en styrket indsats mod spredning af masseødelæggelsesvåben til terrorister. Danmark blev indvalgt i Sikkerhedsrådet for Danske hovedprioriteter vil være terrorismebekæmpelse, Afrika, fredsopbygning samt styrkelse af FN og den internationale retsorden. Danmark skal være formand for antiterrorkomitéen og komitéen for sanktioner mod Liberia. Danmark vil i Sikkerhedsrådet yde en fokuseret, engageret, effektiv og konsekvent indsats. 1. maj 2004 blev EU udvidet med 10 lande. EU er nu en organisation med 25 medlemmer fra hele Europa. Udvidelsesprocessen fortsætter. Rumænien og Bulgarien ventes optaget i Optagelsesforhandlinger med Kroatien og Tyrkiet ventes indledt i I det nye Europa er vi nødt til at yde en forstærket aktiv bilateral indsats for at bygge alliancer og koalitioner. Og dermed varetage danske interesser. Forhandlingerne om EU s forfatningstraktat afsluttedes i juni Danmark arbejdede for et effektivt og beslutningsdygtigt EU, der er i stand til at løse Europas fælles problemer. I efteråret 2004 blev den nye, udvidede EU-kommission indsat. I 2004 arbejdede vi også på at styrke demokratiet i den arabiske verden. På dansk initiativ vedtog EU et samlet Arabisk Initiativ parallelt med regeringens. Danmark var aktiv i forberedelsen af valget i de palæstinensiske områder og i Irak i januar Vi var også stærkt engagerede i det uventet fredelige præsidentvalg i Afghanistan. Danmark gjorde i 2004 en stor indsats for at hele splittelsen over Atlanten. USA og vi havde mulighed for at markere det gode indbyrdes forhold med et dobbeltbesøg inden for tre dage. Først jeg hos den amerikanske udenrigsminister Powell i Washington, og så han hos mig i København. Desuden aflagde Powell i august det første besøg af en amerikansk udenrigsminister i Grønland. Et tæt samarbejde mellem EU og USA efter genvalget af præsident Bush er forudsætningen for en verdensorden med international ret som hjørnestenen viste, at der er store forventninger til de resultater, som udenrigstjenesten kan levere. Disse forventninger søges nu omsat i resultatkontrakter mellem Udenrigsministeriets direktør og enhederne såvel hjemme som ude. Danmark skulle dermed være godt rustet til aktivt, effektivt og samvittighedsfuldt at deltage i det internationale samfund i Per Stig Møller Udenrigsminister

3 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g danmarks repræsentationer ambassader (69) Accra Helsingfors Addis Ababa Islamabad Algier Jakarta Ankara Kairo Athen Kampala Bagdad Kathmandu Bangkok Kuala Lumpur Beijing La Paz Beograd Lissabon Berlin London Bern Ljubljana Brasilia Lusaka Bratislava Luxembourg Bruxelles Madrid Budapest Managua Bukarest Maputo Cotonou Mexico DF Damaskus Moskva Dar Es Salaam Nairobi Dhaka New Delhi Dublin Nicosia Haag Oslo Hanoi Ottawa Ouagadougou Paris Prag Pretoria Reykjavik Riga Riyadh Rom Santiago Sarajevo Seoul Singapore Sofia Stockholm Tallinn Teheran Tel Aviv Tirana Tokyo Vilnius Warszawa Washington DC Wien multilaterale repræsentationer (7) Bruxelles EU-repræsentation NATO-repræsentation Genève FN-mission New York FN-mission Paris OECD-delegation Strasbourg Europarådsrepræsentation Wien OSCE-delegation repræsentationskontorer (2) Kabul Ramallah generalkonsulater (12) Flensborg Guangzhou Hamborg Hongkong Milano München New York Phuket São Paulo Sankt Petersborg Shanghai Zürich handelskontorer (23) Almaty Kobe Atlanta Kuwait Auckland Los Angeles Bangalore Lyon Barcelona Manchester Caracas Melbourne Chicago Montreal Chongqing Silicon Valley Dubai Sydney Gdansk Toronto Göteborg Vancouver Istanbul ambassadekontorer (2) Beirut Zagreb

4 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g udenrigsministeriets årsberetning 2004 side i ii iii-iv v vi vii viii omslag forside udenrigsministerens forord danmarks repræsentationer direktørens efterskrift udenrigsministeriet i tal den danske udenrigstjeneste bagside udenrigsministeriets mission At arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. side indhold 1 omslag + indhold + kolofon udenrigsministeriets mission/vision/værdier 2-3 tsunamien der rystede en hel verden 4 nødkontor i phuket ydede hjælp hurtigt 5 sårede og chokerede hjem med luftbro 6 danida-kontor lavet om til nødcenter 7 mødet med tsunamiens mange ofre på phuket 8-9 ny forfatningstraktat for genforenet europa markant dansk bidrag til lissabon-strategi 12 udvidet eu-perspektiv: aktiv bilateralisme 13 med nye trusler ude nyt samarbejde hjemme nyt og tæt samarbejde usa-grønland-danmark 16 udenrigsministeren i sydlige kaukasus 17 sikkerhedsråds-plads skal bruges aktivt 18 bred indsats over for hiv/aids-epidemien 19 én milliard mennesker mangler rent vand vækst, udvikling og bedre service 22 mere bistand for de samme penge 23 politisk sammenhæng på tværs og på trods 24 tre uger på udvikling i den tredje verden 25 novo nordisk ser lys fremtid i indonesien 26 jylland og fyn har kig på udlandsinvestorer 27 fyn europæisk centrum for kinesisk medicin 28 udenrigsministeriet skal levere kvalitet 29 mål- og resultatstyring indføres fra professionel ledelse hjemme og ude 31 hver medarbejders udvikling er vigtig 32 medarbejderne skal være tilfredse Udgiver: Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed / Ansvarshavende: Lars Thuesen Redaktør: Flemming Axmark / Grafisk design: Designgrafik / Tryk: Phønix-Trykkeriet ISBN (trykt udgave) / ISBN (elektronisk udgave) udenrigsministeriets vision Udenrigsministeriet arbejder for Danmark: 1: Vi skal sikre Danmark størst mulig indflydelse og bedst mulig placering i det internationale samarbejde. 2: Vi skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet. 3: Vi skal være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i internationale handelsog investeringsaktiviteter. 4: Vi skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og sikre, at dansk udviklingsbistand fortsat er blandt verdens allerbedste. 5: Vi skal yde højt værdsat rådgivning og samarbejde i internationale spørgsmål. 6: Vi skal ude og hjemme være en åben og aktiv formidler af danske udenrigspolitiske holdninger og værdier. 7: Vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed. 8: Vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. udenrigsministeriets værdier I Udenrigsministeriet arbejder vi som enkeltpersoner og organisation på grundlag af: Musikalitet. Handlekraft. Professionalisme. Arbejdsglæde. Åbenhed.

5 2 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g Da flodbølgekatastrofen ramte Sydøstasien, befandt et stort antal danskere sig i Thailands turistområder. Ambassaden i Bangkok oprettede derfor allerede inden for det første døgn et nødkontor i Phuket by. tsunamien der rystede en hel verden Julefreden blev brat brudt, da et kraftigt jordskælv ud for Sumatra i Indonesien tidligt om morgenen anden juledag fik voldsomme flodbølger til at skylle ind over kysterne i Indonesien, Thailand, Indien, på Sri Lanka og andre steder. Ingen havde fra første færd fantasi til at forestille sig omfanget af ødelæggelserne. Dag for dag gik den grufulde sandhed imidlertid op for dem derude og for en hel verden. Antallet af omkomne og savnede steg dramatisk døgn for døgn. Og blandt de flere end omkomne, som var registreret sidst i januar, er der mange borgere fra de skandinaviske lande. overblik I Udenrigsministeriet forsøgte Borgerservice fra begyndelsen at danne sig et overblik over katastrofens omfang og den stigende informationsstrøm. Borgerservice har ansvar for at yde bistand til danskere i nød i udlandet. Enheden blev derfor hurtigt et naturligt kontaktpunkt for bekymrede pårørende, venner og bekendte til danskere i området. Mange danskere henvendte sig i de første døgn til Udenrigsministeriet. Enten telefonisk eller pr. . Også Udenrigsministeriets hjemmeside hvor nyheder om katastrofens omfang og Udenrigsministeriets indsats løbende blev opdateret, fik en central betydning. Alene 28. december 2004 var der cirka besøg på hjemmesiden. Det er omkring 10 gange så mange som på en almindelig hverdag. Overalt i katastrofeområdet som her på Bangkok-Phuket hospital hang desperate beskeder fra pårørende til de mange savnede. Foto: Thomas Bo Pedersen. nødkontor Da katastrofen indtraf, befandt et stort antal danskere sig i turistområderne på de vestvendte kyster i Thailand. Ambassaden i Bangkok oprettede derfor allerede inden for det første døgn et nødkontor i Phuket by som det første skandinaviske land. For på stedet at sikre det bedste samarbejde med de thailandske myndigheder og relevante alarmcentraler og rejseselskaber. I katastrofens første hektiske fase foregik arbejdet med registrering af omkomne og savnede danskere i Udenrigsministeriet. Døgnbemandingen blev fra begyndelsen styrket og yderligere udvidet i takt med, at omfanget af katastrofen stod mere klart. Et meget stort antal medarbejdere fra alle kontorer i Udenrigsministeriet var travlt beskæftiget i døgndrift med de mange opgaver såvel i Sydøstasien som i Danmark. akut hjælp Akut hjælp og hjemtransport til de overlevende danske turister i katastrofeområdet blev omdrejningspunktet for arbejdet i næste fase. På katastrofetidspunktet menes cirka danskere at have opholdt sig i de ramte områder. Heraf cirka alene i Thailand. For at lette hjemrejsen for de berørte turister indgik de skandinaviske lande 28. december en aftale med SAS om at etablere en luftbro fra Thailand til de skandinaviske hovedstæder. Omkring 200 danskere benyttede sig siden af denne mulighed.

6 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g I første omgang handlede det om at yde akut hjælp til de mange tilskadekomne og på anden måde stærkt traumatiserede danskere. For at sikre en effektiv indsats blev der 29. december nedsat en task force under Udenrigsministeriets ledelse. Med deltagelse af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsberedskabet, Politiet og Rigspolitiet, Forsvarsministeriet, rejsebranchen, rejseforsikringsselskaberne og alarmcentralerne. kriseterapi Allerede ved sit første møde samme dag besluttede gruppen at hasteudsende 12 læger, sygeplejersker og reddere til Thailand. I alt blev 40 personer læger, sygeplejersker, krisepsykologer, præster, reddere med flere inddraget i det danske beredskab i Thailand og på Sri Lanka. Ligesom de var med i de indsatte særfly fra Thailand til Danmark. De udsendte psykologer og præster ydede kriseterapi til indlagte i katastrofeområdet og opsøgte steder, hvor danske turister færdedes. Og ved hjemkomsten til Danmark blev der ydet hjælp af blandt andet læger og psykologer for de nødstedte i Kastrup og Billund lufthavne under ledelse af Rigshospitalet. Udenrigsministeriets bemanding i Bangkok og Phuket blev styrket løbende. På Sri Lanka etableredes et samarbejde mellem Danidas udsendte medarbejder og det honorære generalkonsulat i Colombo. Ud over ambassadernes og generalkonsulaternes normale bemanding blev der udsendt 18 medarbejdere fra Udenrigsministeriet og tre fra danske ambassader i regionen. Derudover ydedes der hjælp af frivillige fastboende danskere. Ambassaden i New Delhi håndterede indsatsen i Indien og på Maldiverne, mens ambassaden i Djakarta tog sig af indsatsen i Indonesien. identifikation Arbejdet efter katastrofen forventes at strække sig langt ind i Det vil især omfatte identifikation og hjemtransport af omkomne danskere. Ligesom uskadt bagage fra danske turister skal samles ind. Der er ydermere behov for løbende at kunne yde hjælp til pårørende eller andre danskere, som ventes at rejse til området. For eksempel i forbindelse med en planlagt mindehøjtidelighed senere i Udenrigsministeriet har derfor besluttet at opretholde bemandingen i Phuket. Og i begyndelsen af 2005 oprettedes et midlertidigt generalkonsulat med udsendt personale på øen. Generalkonsulatet i Phuket vil fortsætte det tætte samarbejde lokalt med det udsendte personale fra Rigspolitiet. Dette overtog 30. december 2004 arbejdet med at efterforske oplysningerne om omkomne og efterlyste danskere. I skrivende stund savnes fortsat 34 danskere fra feriesteder i Thailand. 13 omkomne danskere er identificeret og frigivet af de lokale myndigheder i Thailand og på Sri Lanka. Identifikationsprocessen varetages af et internationalt hold af retsmedicinere og politiefterforskere. De betjener sig af fingeraftryk og dna- og tandsætsanalyser. Der er udsendt danske eksperter til at deltage i arbejdet både i Thailand og på Sri Lanka. erfaringerne Naturkatastrofen rystede en hel verden, fordi den slog til med en kraft, som ingen stod parat til at hamle op med. Regeringen besluttede derfor at iværksætte en evaluering af den danske håndtering af indsatsen, så snart de første hektiske faser var overstået. Evalueringen vil omfatte såvel indsatsen over for danske borgere som den humanitære indsats over for de berørte lande i regionen. Både hvad angår danske aktører og det internationale samarbejde. Evalueringen vil blive gennemført som en åben proces med bidrag fra de berørte parter. Og internationalt har Danmark slået til lyd for at få indsamlet erfaringerne, så en hel verden kan stå bedre rustet til kommende kriser. Derfor er det glædeligt, at EU s udenrigsministre 7. januar 2005 besluttede at undersøge mulighederne for, hvordan udnyttelsen af de fælles ressourcer og samarbejdsmuligheder kan styrkes. Ambassadør Ulrik Helweg-Larsen efter et besøg hos de danske retsmedicinere. Foto: Thomas Bo Pedersen. Endnu et offer for tsunamien køres bort, efter at der er taget dna-prøver. Foto: Thomas Bo Pedersen. På 12.-dagen ses udmattelsen ved et af de midlertidige lighuse. Foto: Thomas Bo Pedersen.

7 4 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g Selv om oplysningerne om tsunami-katastrofens omfang først var sparsomme, blev Bangkok-ambassadens medarbejdere øjeblikkeligt hasteindkaldt. Ambassadøren og konsulen fløj straks til ferieøen Phuket. nødkontor i phuket ydede hjælp hurtigt Voldsomme flodbølger udløst af et kraftigt jordskælv i havet ud for Sumatra har ramt de meget populære ferieområder på og omkring øen Phuket! Det var den alarmerende nyhed, der nåede Danmarks ambassade i Bangkok tidligt anden juledag. De thailandske nyhedsmediers oplysninger om katastrofens omfang var i de første timer sparsomme. Ambassadens medarbejdere blev imidlertid øjeblikkeligt hasteindkaldt. Og ambassadøren og konsulen var med på nogle af de første fly fra Bangkok til Phuket. På kort tid lykkedes det at reservere et lokale på Pearl Hotel i Phuket by, hvor der kunne oprettes et nødkontor, som skulle hjælpe de danske turister i området. nødkontoret Samme aften blev de tilrejsende udenlandske ambassademedarbejdere briefet om situationen i Phuket af den thailandske indenrigsminister. De fik blandt andet at vide, at der var lavet et nødcenter for berørte turister i nærheden af provinsadministrationens bygninger. Efter briefingen besøgte ambassaden de danskere, som på det tidspunkt var på nødcentret. Ambassaden ønskede at være effektiv så hurtigt som muligt. Det reserverede lokale til det danske nødkontor på Pearl Hotel viste sig til trods for de meget begrænsede faciliteter at være praktisk og centralt beliggende. Et meget stort antal nødlidende turister, herunder danske, var midlertidigt indlogeret på samme hotel. Nødkontoret kunne derfor begynde betjeningen af de første landsmænd meget hurtigt. Phuket-nødkontoret var indrettet i en nedlagt barbersalon på Pearl Hotel i Phuket by. Foto: Thomas Bo Pedersen. døgndrift Antallet af nødlidende danskere, der henvendte sig, steg støt det første døgn. Det samme gjorde antallet af opkald fra danske turister, bekymrede pårørende og danske journalister, der ønskede oplysninger om udviklingen. Personalet holdt kontakt med Udenrigsministeriet og ambassaden i Bangkok, hvor kolleger og mange frivillige ligeledes arbejdede i døgndrift for at yde assistance til forslåede og chokerede danske turister i transit. Hvortil kom, at sårede løbende blev overført fra katastrofeområderne til hospitaler i Bangkok. overblik Allerede dagen efter blev bemandingen forstærket. Sammen med en repræsentant for et af de danske rejsebureauer forsøgte nødkontoret at få kontakt med så mange danskere som muligt i et af de hårdest ramte områder Khao Lak. Hospitaler, templer og sønderrevne hotelkomplekser blev opsøgt. Det lykkedes at få kontakt med flere danskere, herunder hårdt sårede, der tillige havde mistet forbindelsen med ægtefæller og børn. I løbet af dagen ankom de første sundhedsfaglige hold udsendt af danske og skandinaviske alarmcentraler. De skulle opsøge og hjælpe hårdt sårede og traumatiserede turister indlagt på hospitalerne i katastrofeområderne. Der blev under nødkontorets ledelse hver morgen afholdt møder for at skabe overblik over de hospitalsindlagte og deres behov. luftbro Nødkontoret søgte også at få etableret et samarbejde med de danske og skandinaviske rejsebureauer i området for at skabe et overblik over antallet af danske turister. Ligesom evakueringen af danskere, der ønskede at gøre brug af den skandinaviske luftbro, skulle forberedes. I de følgende døgn ankom stadig flere krise- og nødhjælpshold fra Danmark. Nødkontorets rolle for de mange eksperthold blev helt central. Kontoret assisterede løbende personalet i Phukets lufthavn og sørgede for, at ambassadens hjemmeside blev opdateret med de vigtigste informationer.

8 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g Task-force udsendte 40-mands beredskab til Thailand og Sri Lanka. Opgaven var blandt andet at hjælpe med at behandle og klargøre danske patienter. Task-forcen arbejdede nærmest i døgndrift frem til 2. januar. sårede og chokerede hjem med luftbro Ingen gjorde sig nogen forestilling om katastrofens omfang, da voldsomme flodbølger skyllede ind over Sydøstasiens kyster anden juledag. Men gradvist afslørede verdens nyhedsmedier en katastrofe af enormt omfang med uhyrlige menneskelige tab. Flodbølgen ramte også mange danskere, der opholdt sig i de overskyllede områder. Ikke mindst i Thailand. task-force Det stod klart, at der var behov for en helt ekstraordinær indsats for at sikre hjemrejsen for de sårede og psykisk nødlidende danskere i katastrofeområderne. Derfor tog Udenrigsministeriet 29. december initiativ til at etablere en taskforce med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, De Akutte Medicinske Koordinationscentre på Rigshospitalet og i Glostrup, Forsvaret, Politiet, lufthavnene, forsikringsselskaberne, alarmcentralerne og rejsebranchen. Task-forcen arbejdede nærmest i døgndrift frem til 2. januar for at sikre et velfungerende beredskab ude og hjemme. beredskab I løbet af de næste dage besluttede task-forcen at udsende et beredskab af omkring 40 læger, sygeplejersker, krisepsykologer og reddere til Thailand og Sri Lanka. Deres opgave var at hjælpe med at behandle og klargøre danske patienter, så de kunne sendes hjem under ledsagelse med fly via den luftbro, som de skandinaviske udenrigsministerier havde oprettet. Derudover skulle de udsendte medarbejdere yde psykologisk krisehjælp til hospitalsindlagte danskere i Thailand og til pårørende og andre danskere i katastrofeområderne. Task-forcen besluttede tillige at danne en sundhedsfaglig gruppe til at modtage de hjemvendte danskere i lufthavnene. Og der blev etableret et krisepsykologisk beredskab i amterne. Ligesom det blev besluttet at sende et af Forsvarets Hercules-fly til Bangkok for at varetage hjemtransporten af danske og skandinaviske omkomne. Hvortil kom assistance med transport af turister og leverance af nødhjælp. pressemøder Task-forcen holdt løbende pressemøder og møder med en større gruppe af repræsentanter for rejsebranchen, forsikringsselskaberne og alarmcentralerne for at informere om status for beredskabsarbejdet. Indtil medio januar arbejdede taskforcen løbende med styring og tilpasning af beredskabet ude og hjemme i takt med, at antallet af hjemvendende danskere gradvist begyndte at gå ned. På et erfaringsopsamlingsmøde i taskforcen blev der fra alle sider udtrykt tilfredshed med hjælpearbejdet og givet anbefalinger til forbedringer i fremtidige situationer. Disse anbefalinger vil indgå i den evaluering, som Udenrigsministeriet skal forestå om, hvordan det danske hjælpearbejde fungerede under flodbølgekatastrofen, og hvilke forbedringer der vil være behov for i tilfælde af fremtidige internationale katastrofesituationer. De skandinaviske udenrigsministerier oprettede en luftbro, så deres kvæstede og traumatiserede borgere kunne sendes hjem under ledsagelse af et professionelt beredskab. Foto: EPA / Scanpix. De institutioner, som task-forcens medlemmer repræsenterede, deltager som følgegruppe i evalueringsarbejdet. Det forventes, at resultaterne vil foreligge senest inden sommerferien 2005.

9 6 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g Toni Michelsen er udstationeret af Danida på Sri Lanka for at koordinere den danske bistand til det borgerkrigshærgede land. Jobbet fik ny dybde, da tsunamien ramte. Fra udviklingsbistand til katastrofehåndtering. danida-kontor lavet om til nødcenter Anden juledag var Toni Michelsen på juleferie inde i landet på Sri Lanka. Hun er udstationeret på Sri Lanka for til daglig at koordinere den danske bistand til det borgerkrigshærgede land. Nu besøgte hun huletempler sammen med skandinaviske gæster og en kollega fra Danmarks ambassade i Nepal. Hun var langt væk og aldeles uvidende om de flodbølgerædsler, der udspillede sig langs Sri Lankas kyster. Men da selskabet kom ned fra templerne, fortalte chaufføren, at hans kone havde ringet og sagt noget om en bølge. Senere på dagen modtog Toni Michelsen en sms om den flodbølge, der havde ramt landene i Sydøstasien. Tsunamiens hærgen på Sri Lanka. Foto: Poul Kjar. hjælpe og finde De næste to uger forekommer Toni Michelsen at have været én lang arbejdsdag. Ofte til langt over midnat. Det stod straks klart, at der var brug for at sætte alle kræfter ind på at hjælpe og finde eftersøgte danskere. Derfor blev vores Danida-bistandskontor lavet om til at yde en anden form for bistand. Og generalkonsulatet var ansvarligt for at udstede nødpas og udbetale rede penge. Normalt er det konsulære arbejde slet ikke mit område. Men i sådan en situation bliver der vendt op og ned på alting. Min kollega fra ambassaden i Nepal, Else Møller Nielsen, var her heldigvis. Så var vi to. Der var flere hundrede danskere på Sri Lanka, da flodbølgen ramte. Og ifølge Toni Michelsen havde hun ikke klaret opgaven uden hjælp fra frivillige fastboende danskere, der gav husly til nødstedte og opsøgte hoteller og hospitaler i forsøget på at finde savnede landsmænd. Mange havde været ude for traumatiske oplevelser. Vi lyttede, hjalp med praktiske gøremål og brugte vores sunde fornuft i den uvante situation. Vi efterlyste danskere i medierne og gennem andre danskere. op i fart 1. januar fik Toni Michelsen assistance fra to af Forsvarets krisepsykologer, en kollega fra Udenrigsministeriet og en medarbejder fra Rigspolitiet, der overtog arbejdet med at søge efter savnede danskere. Toni Michelsen kunne nu koncentrere sig om at koordinere den danske nødhjælpsindsats, der for alvor kom op i fart i de første dage af januar, hvor flyene fra Danmark med nødhjælp landede på Sri Lanka. Igen fik hun støtte fra de fastboende danskere og danske virksomheder samt udsendte fra Udenrigsministeriet. Og ikke mindst den danske ambassadør i Indien, som kom til Sri Lanka for at deltage i nødhjælpsarbejdet. Alle arbejdede i døgndrift, og derfor gør kritikken ondt. Tsunamien indtraf i julen, hvor mange medarbejdere havde ferie, og ingen kan forberede sig på en katastrofe af et sådant omfang, siger hun. taknemmelig Toni Michelsen er imponeret over den hjælp, hun har fået fra alle sider. Og hun er overvældet og taknemmelig for srilankanernes hjælp til de udenlandske turister. Mange af dem, der var sat til at hjælpe, havde jo selv mistet familiemedlemmer og ejendele. Alligevel blev der organiseret flytning af turister og midlertidige opsamlingssteder med mad og vand. To danskere mistede livet på Sri Lanka. Ingen er længere meldt savnet. Toni Michelsen kan begynde at vende tilbage til noget, der ligner en almindelig hverdag med udviklingsbistand. Behovet har aldrig været større.

10 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g I dagene efter flodbølgekatastrofen sendte Udenrigsministeriet Thomas Bo Pedersen fra ambassaden i Vietnam og Steen Hommel fra ambassaden i Malaysia til den flodbølgeramte ferieø Phuket i Thailand. mødet med tsunamiens mange ofre på phuket Vi sad hele familien omkring middagsbordet hjemme i Hanoi, da mobilen ringede. Det var min ambassadør, der afleverede en besked fra Udenrigsministeriet i København. Jeg skulle tage til Phuket. Og jeg skulle nok regne med, at det kom til at tage nogle dage, fortæller Thomas Bo Pedersen. Han har siden 2002 været ambassaderåd på ambassaden i Hanoi i Vietnam. evakueringsteam 16 timer senere befandt Thomas Bo Pedersen sig i Phuket lufthavn som den ene halvdel af et evakueringsteam. Den anden halvdel var ambassadesekretær Steen Hommel fra ambassaden i Kuala Lumpur i Malaysia. Dér har han gjort tjeneste siden I de næste døgn blev der god brug for Thomas Bo Pedersens og Steen Hommels handlekraft. Thomas Bo Pedersen har en baggrund som journalist, mens Steen Hommel er officersuddannet med logistik som et af sine fag. Det var lykkedes nødkontoret inde i Phuket by at få spredt budskabet om, at seks SAS-særfly var på vej til Thailand for at flyve de mange skandinaver, som var blevet ramt af tsunamien, hjem. Thomas Bo Pedersens og Steen Hommels første opgave bestod i at få samlet danskerne ude i lufthavnen og give dem nye legitimationspapirer til erstatning for deres forsvundne pas og billetter. Og hjælpe dem om bord på flyene. Med en tuschpen og nogle A4-ark blev der lavet nødtørftige skilte, der kunne lede danskerne hen til Danmarks-desken. Den bestod af to plasticstole og et bord, som blev delt med svenskerne. Men de praktiske og logistiske indslag var kun en del af opgaven. tragedierne I løbet af dagen begyndte de nødstedte at ankomme i små grupper fra katastrofeområdet. Mange var stadig i chok mere end tre døgn efter, at flodbølgen havde ramt Thailand. Opgaven kom ikke bare til at dreje sig om at udstede nødpas og hjælpe folk af sted. Nogle havde brug for at blive fulgt hele vejen igennem immigration og ud til gaten. Andre havde brug for helt andre ting. Først og fremmest at fortælle om de forfærdelige oplevelser og få trøst. Det var gruopvækkende beretninger. Og der var mange af dem. Vi gjorde, hvad vi kunne for at trøste, når der var brug for det. En af de nødstedte var en svensk mand. Ved første øjekast så han ud til at kunne klare sig selv. Så gik det op for mig, at han klamrede sig som et lille barn til en af de frivillige svenske præster. Han havde mistet sin kone og tre børn, fortæller Thomas Bo Pedersen om de dybt tragiske dage på Phuket. Ulrik Holt Sørensen (til venstre) og Steen Hommel tager bestik af situationen. Foto: Thomas Bo Pedersen. Hvad nu? Thomas Bo Pedersen flankeret af Peter Truelsen og Claus Petersen. vi gjorde en forskel De udsendte medarbejdere blev også involveret i retsmedicinernes og politiets arbejde med at få de mange ofre identificeret. Det var en hård prøvelse at se døden i så uhyggeligt stort omfang. Alle kender billederne af tusindvis af lig, som lå i mange dage under åben himmel. For os, der var på stedet, var det en gruopvækkende oplevelse, som det er svært at sætte ord på, siger Thomas Bo Pedersen. Arbejdet var en belastning for alle implicerede, og dagene på Phuket har nok sat sig varige spor i vores bevidsthed. Men midt i alt det sørgelige er det vigtigt at holde fast i, at vi gjorde en forskel. Jeg er sikker på, at vi gjorde nytte. Hvad enten vi var i Thailand, i Indonesien, på Sri Lanka eller i Indien.

11 8 u d e n r i g s m i n i s t e r i e t s å r s b e r e t n i n g Irsk EU-formandskab løste forhandlingerne om en forfatningstraktat for det genforenede Europa. Bredt flertal i Folketinget anbefaler ja til traktaten efter politisk aftale om Danmark i det udvidede Europa. ny forfatningstraktat for genforenet europa 2004 blev et begivenhedsrigt år for udviklingen i det europæiske samarbejde. EU gjorde afgørende fremskridt på en række områder. Det gælder virkeliggørelsen af EU s udvidelse med optagelsen af 10 nye medlemslande 1. maj Og det gælder EU s forfatningstraktat, som Det Europæiske Råd nåede til enighed om på et topmøde 18. juni 2004, og som siden blev undertegnet 29. oktober 2004 i Rom. Uden for EU s grænser er verden i hastig forandring. Udfordringerne er religiøs fanatisme, etnisk nationalisme, racisme og terrorisme næret af fortsatte regionale konflikter, fattigdom og underudvikling. Europa må tage sin del af ansvaret for at sætte rammer for globaliseringen og forankre den i solidaritet og bæredygtig udvikling. Internt i EU må effektive, gennemsigtige og demokratiske beslutningsprocesser sikres med henblik på at skabe reelle fremskridt for EU s borgere på alle EU s samarbejdsområder, samtidig med at nationale og regionale forskelle respekteres. Forfatningstraktaten sætter EU i stand til at møde disse udfordringer. regeringskonference EU s medlemslande begyndte forhandlingerne om EU s forfatningstraktat i oktober De 10 nye medlemslande, der havde afsluttet tiltrædelsesforhandlinger med EU, deltog på lige fod med de øvrige 15 EU-lande. Udgangspunktet var det udkast til forfatningstraktat, som Konventet havde udarbejdet. Et kompromis, der havde fået en meget bred støtte fra medlemmerne af Konventet. Set med danske øjne var Konventets udkast et godt udgangspunkt for forhandling. En række danske mærkesager var tilgodeset. Blandt andet ønsket om åbenhed i lovgivningsprocessen, en større rolle til de nationale parlamenter og en tydeliggørelse af kompetenceafgrænsningen mellem EU og medlemslandene. En række spørgsmål ikke mindst på det institutionelle område var dog ikke løst, og forude ventede intense forhandlinger. væsentlige emner på regeringskonferencen Afstemningsprocedurer i Ministerrådet. Kommissionens størrelse og sammensætning. Anvendelsesområdet for kvalificeret flertal. Traktatændringsprocedurer. forfatningstraktat På trods af væsentlige fremskridt under italiensk formandskab lykkedes det ikke at nå til enighed i december 2003, hvor forhandlingerne brød sammen. Uenigheden mellem medlemslandene var for stor. Efter en række møder mellem det irske EU-formandskab og de enkelte medlemslande blev forhandlingerne genoptaget i marts Udgangspunktet var fortsat Konventets udkast fra juni Efter intense forhandlinger i foråret blev de 25 EU-lande enige om den endelige forfatningstraktat på Det Europæiske Råds møde juni Fra dansk side deltog regeringen aktivt i forhandlingerne på grundlag af tætte konsultationer med Folketingets partier. Et forhandlingsoplæg blev godkendt af Folketinget i oktober Folketinget er holdt løbende orienteret om forhandlingerne i regeringskonferencen. forbehold intakte En af de centrale prioriteter for regeringen i forhandlingerne var, at de danske forbehold fortsat kunne bestå efter forfatningstraktaten. Dette mål er opnået i den endelige tekst om forbeholdene. Den indeholder en konsekvenstilpasning af de gældende regler, så det bliver muligt for Danmark at tilslutte sig traktaten med forbeholdene intakte. Danmark opnåede desuden mulighed for at omdanne det retlige forbehold. En sådan ændring, der kun kan ske gennem en senere folkeafstemning, vil indebære, at det bliver muligt for Danmark at træffe beslutning om deltagelse i samarbejdet om retlige og indre anliggender fra sag til sag. dansk nødbremse Blandt de spørgsmål, som først fandt deres endelige løsning i slutfasen af forhandlingerne i foråret 2004, var spørgsmålet om indførelse af flertalsafgørelser på området for sociale sikringsordninger. Her indeholdt kompromisteksten en såkaldt nødbremse, der sikrer, at EUregler på området ikke kan vedtages uden dansk støtte, hvis de berører grundlæggende aspekter eller finansieringen af vort sociale system. Forfatningstraktaten blev efterfølgende undertegnet ved en ceremoni i Rom 29. oktober Traktaten træder først i kraft, når alle lande har ratificeret den.

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien

Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien Evaluering af den samlede danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien Udenrigsministeriet, den 24. maj 2005 Indholdsfortegnelse Resumé 1. Indledning og metode 1 2. Analyse og konklusioner 5 2.1 Borgerserviceindsatsen

Læs mere

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Opprioritering af public diplomacy

Opprioritering af public diplomacy Udenrigsministeriet Udenrigsminister Per Stig Møller i dialog med den senegalesiske musiker og samfundsdebattør Youssou N'Dour under et debatarrangement i København i 2008. Foto: Polfoto. DANMARK I DIALOG

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Beretning fra DRF s formand

Beretning fra DRF s formand Årsberetning 2013 Beretning fra DRF s formand 2013 var mit første år som formand for DRF Jeg startede med at ringe rundt til en række medlemmer fra de forskellige fraktioner for at stikke fingeren i jorden

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9

RADIKAL POLITIK. 23. januar 2003. Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 RADIKAL POLITIK 1 23. januar 2003 Skal Thule-radaren bruges i det kommende missilforsvar? Læs side 7 9 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG DET MENER JEG

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere