Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Tune Kabelnet 2006"

Transkript

1 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 30. marts 2006 i Tune Menighedscenter fra kl ). Såfremt man er interesseret i den fulde version, kan videofilerne ses fra Tune Kabelnets intranet (kun for Tune Kabelnet Internet medlemmer). Kopi af WMV-filerne på cd-rom kan rekvireres af medlemmer som ikke selv ønsker eller ikke selv kan se filerne fra intranettet mod betaling af kostpris. Papirkopi af hele referatet kan rekvireres mod betaling af kostpris per sæt. Beløbet dækker produktions- samt portoomkostningerne. Kontakt venligst bestyrelsen på telefon eller send en til og oplys venligst hvilken slags kopi man ønsker at rekvirere. Husk at oplyse navn og adresse. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i Tune Kabelnet Version april 2006 Version april godkendt efter bestyrelsesmøde

2 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 2 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Valg af dirigent Formandens beretning... 3 Spørgsmål til formandens beretning Forelæggelse af regnskab til godkendelse... 6 Spørgsmål til regnskabet Forslag fra bestyrelsen og medlemmer... 7 Indkommet forslag nummer Indkommet forslag nummer Indkommet forslag nummer Indkommet forslag nummer Indkommet forslag nummer Budget, kontingent og takstblad... 8 Foreslået Takstblad Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt BILAG 1: Spørgsmål til formandens beretning BILAG 2: Indkomne forslag Forslag 2: Forslag 3: Forslag 4: Forslag 5: Forslag 6: BILAG 3: Budget, kontingent og takstblad BILAG 4 Foreslået takstblad

3 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 3 af Valg af dirigent Frede Kruse Christiansen blev valgt som dirigent. Mogens Christiansen bad om at få ordet fordi et medlem i bestyrelsen (Lene Wiisbye) var fraflyttet sin adresse og nu boede 1.2 km øst for Tune i Tune Herred. Diskussionen med bl.a. spørgsmål fra Mogens Christiansen, Dan Bjerring, Kenneth Steen Hansen og Henrik Holm, samt svar fra bestyrelsen (Peter Thornemann, Bernt Freiberg og Tage Lauritsen) gik ud på, hvorvidt vedkommende var berettiget til at sidde i bestyrelsen og/eller at være tilstede på generalforsamlingen. Der blev opnået tilslutning til, at revisor og revisorsuppleant, hhv. Svend Erik Stampe og Inger Jensen ville være stemmetællere. Der var 66 stemmeberettigde tilstede. Der blev afleveret 9 blanke stemmer, 20 for og 36 imod, hvilket betyder, at Lene måtte opgive sin plads i bestyrelsen, ikke længere er medlem, men gerne måtte være tilstede til mødet som ledsager, dog uden at have stemmeret. Herefter fortsatte generalforsamlingens dagsorden. Dirigenten konstaterede lovligheden af generalforsamlingen. De foreslåede vedtægtsændringer som var sendt ud vil først blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning Formanden Bernt Freiberg fortalte om udbygning af nettet mod den gamle bydel. Det har været et af bestyrelsens mål at etablere et net ned mod den gamle bydel og blive fuld dækkende i Tune området. Det er så lykkedes ved den lejlighed. Et andet mål er at sørge for at foreningen bliver gældfri, og formanden oplyste at vi kan indfrie og udbetale vores leasingkontrakt per 1. september. I år der er der kanalafstemning i efteråret, i november måned, som vi vil køre i eget regi fordi det er billigere. Der er stadig nogle problemer med de private installationer. Man skal være klar over, at den installation som ligger i ens egen ejendom, det er ens eget ansvar. Internet: Der var cirka medlemmer på internetforbindelsen ved årets indgang og der er en fornuftig tilgang stadigvæk. Vedr. IP-telefoni har bestyrelsen ikke rigtigt ville gå ind i før der findes en leverandør som vil påtage sig den fulde forpligtelse på det område. Tune Kabelnet skal ikke være ansvarlig for at der kræves afgifter på telefoni. Det forhindrer dog ikke det enkelte medlem i og tilslutte sig via diverse små bokse og køre internettelefoni ad den vej. Bestyrelsens daglige arbejde. Det tager mange timer hver uge, at læse mails og forsøge at besvare dem. Der kan godt gå nogen dage før der kommer et svar, det er fordi det bliver drevet på frivillig basis. Bestyrelsen vedligeholder en hjemmeside og har en telefonsvarer som bliver besvaret. Der er en stribe opkrævninger som bliver kørt i ny og næ og enkelte der går til inkasso. Endvidere er der daglig drift af internettet.

4 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 4 af 16 Hvis man skulle ansætte en fuldtidsmedarbejder til at klare opgaverne, koster dette omkring kroner om året. TV Tune: Giver en fornuftig adgang til at komme ud med nyheder og andre ting og informationer som, som vedrører kabelnettet. Det er Canal Digital, eller Telenor, der leverer alle vores ydelser i dag på det radio/tv-området. Der er ikke noget der tyder på, at man for alvor vil begynde at køre HDTV fra, fra de leverandører vi arbejder sammen med lige nu. Tune Kabelnet er medlem af FDA. Det er en fællesforening for danske antenneanlæg og kabelnet. Fremtiden. Formanden ser ikke nogen store investeringer i Tune Kabelnet fremover. Målet med Tune Kabelnet er, at de signaler som går ud i vores net er kvalitetsmæssigt i orden og at de er indkøbt til den rigtige pris. Vi kan se, at der bliver lagt fiber ned i stor stil rundt omkring i Greve kommune; vi skal følge med i og kommer der en fornuftig lejlighed til at byde ind på et eller andet, så skal vi være åbne overfor det. Spørgsmål til formandens beretning Med hensyn til formandens beretning, spurgte Dan Bjerring hvad formanden mente med at «Internettet er en god forretning». Endvidere var der ros til vores forening der leverer et så godt produkt. Dan ville vide hvad bliver der af den udbygning af antennestationen som man har talt om, samt hvad interesse FDA har til gode til formanden. Til sidst, hvem skal afgøre hvorfra vi skal have vores signal? Bernt Freiberg (formand): Internettet er en rigtig god forretning, fordi internettet giver et godt overskud til foreningen. Det overskud som det giver kommer alle radio-tv-folkene til nytte. Mogens Christiansen lagde en overhead på projektoren, og selvom der var tvivl om spørgsmålet hørte til økonomi- og regnskabssiden, fik han lov til at præsentere. Han spurgte hvorfor foreningen den gang med 1755 medlemmer i indkaldelsen ikke er blevet orienteret om foreningens kæmpeprojekt (opgradering til UHF) hvor der involveres ret betydelige midler? Endvidere spurgte han om en redegørelse hvorfor Tune Kabelnet ikke kan låne i banken men var tvunget til at lease for 2,9 million, om foreningen får moms retur af told & skat når vi betaler afdrag på leasing, om vi ikke kunne have lånt pengene i f.eks. den lokale Nordea bank, og hvilke andre låneforsøg er prøvet. Hvilke beløb får foreningen tilbage ved eventuel for tidlig tilbagebetaling af leasingaftalen? Hvem har rådgivet Tune Kabelnets bestyrelse økonomisk? Bernt Freiberg (formand): Tune Kabelnet kunne ikke optage et banklån. Fordi der er ikke solidarisk hæftelse blandt medlemmerne og det er forudsætningen for at en ansvarlig bank vil låne os penge. UHF-udvidelsen blev der taget stilling til på en generalforsamling for 2 år siden. Og det sagde man ja til, fordi der var et problem med S-kanalerne som mange medlemmerne ikke kunne se på deres fjernsyn. Peter Thornemann (kasserer) svarede at vi selvfølgelig får momsen tilbage, så momsen går ikke tabt.som i enhver almindelig leasingaftale, er der en tilbagekøbsværdi som vi skal betale

5 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 5 af 16 Kenneth Steen Hansen spurgte hvad begrundelsen er for at indfrie leasingaftalen som bestyrelsen har måttet kæmpe hårdt for før. Bernt Freiberg (formand): Synspunktet har været, at foreningen skulle være gældfri og selvstændige, vi skulle eje vores eget net. Kenneth Steen Hansen kunne godt tænke sig at vide, hvor mange penge har vi stående dagen efter vi har betalt leasingaftalen ud? Og hvor mange penge har vi stående på bankbogen den 31. i tolvte til næste år, givet budgettet vedtages som det er? Tage Lauritsen (sekretær): Der er ca. kr på overskud på internettet. Tune Kabelnets strategiske retningslinjer for vores arbejde er 3 ting. 1. Vi skal være uafhængige 2. Vi skal have en progressiv teknologi og 3. Vi skal fastholde at det er prisbilligt. Han har undersøgt muligheden for at få udbygget hovedstationen og fået tilbud. Han fortalte at bestyrelsen havde nedstemt ham for at tage imod håndværker-tilbuddet med henvisning til, at det skulle op på generalforsamlingen her i aften. Han bad om at få generalforsamlingens opbakning til at vi får lavet det her. Vi er i stand til at levere fuld kvalitetstelefoni gennem vores internetforsyning. Vi har ikke etableret den måde det skal køre på endnu. Man kan købe de små bokse der er på størrelse med en sigaretpakke eller lidt større, for eksempel hos Telsome og Go-IP og det fungerer fint. Peter Thornemann (kasserer): I budgettet er der sat af til udbygning af hovedstation. Bestyrelsen besluttede, at det var mest ansvarligt at vente til generalforsamlingen og få bekræftet udbygningen, fordi det er trods alt 100 kroner per medlem. Mht. kr i overskud på internettet, så var der også etableringsomkostninger, samt driftsomkostninger. Tage Lauritsen (sekretær) har den holding, at FDA gør et kæmpestort arbejde for at sikre at de brugerejede antenneanlæg kan finde hinanden og stå fast på deres interesser i forskellige sammenhæng. Kenneth Steen Hansen: hvad er det for nogle retssager vi er involverede i (ref. Formandens beretning)? Bernt Freiberg (formand): Vi har søgt at initiere 2 inkassosager, som ender op i en retssag. Kenneth Runge Rossen havde et spørgsmål ifm. budgetterne og at der ikke vil være nogen større poster de kommende år når der ligger en plan om at udbygge byen i den anden ende (Tunegårdsvej) med cirka 100 parceller. Og så blev det også nævnt at Dansk Kabel TV er servicepartner på nettet her og Kenneth ville godt have lov til at præcisere, at det er på Tune Kabelnets net, og det vil sige fra standeren af og ind i boligen der står det selvfølgelig folk frit for om de vil vælge en anden servicepartner til at løse de problemer man nu måtte have i sin egen bolig. Endvidere kom Kenneth med stor ros til Tune Kabelnets hjemmeside. Bernt Freiberg (formand): Vi regner med at udbyggelsen af ca. 100 parceller bliver etableret på den måde at området selv etablerer et netværk som så senere kan sluttes på Tune Kabelnet. Den påfører Tune Kabelnet ikke nogen udgifter.

6 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 6 af 16 Frede Kruse Christiansen: Formandens beretning tages til efterretning. Medlemmerne blev bedt om at markere med håndsoprækning. Der er 5 der hverken stemmer for eller imod, resten stemte for. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Regnskab med indtægter og udgifter blev gennemfået af kassereren. (Tallene er med vilje udeladt fordi dette referat er offentlig tilgængelig på internettet. Såfremt man som Tune Kabelnet medlem har interesse i de nøjagtige tal, så kontakt venligst bestyrelsen). Der blev talt om leasingkontrakten, renter, nye tilslutninger og udgiftssiden med bl.a. kontor, porto, fragt, telefon, to generalforsamlinger. Drift og vedligeholdelse: vi har måttet udskifte nogle stykker under vejoverføringer, hvor der var gået vand i. Der har ikke været nogen teknisk opgradering. Der har været omlægninger. Det var i forbindelse med grundpakken. Infokanalen har kostet lidt. Der arbejdes på at modernisere denne her. Endvidere blev EL-forbruget nævnt, samt programafgifterne som stiger. Det kan vi ikke rigtigt gøre noget ved. Vi prøver hele tiden at forhandle bedre priser frem. Internettet. Der har været nogen fejl hvor der har været ekstern hjælp på. Og selvfølgelig er der også selve forbindelsen samt indkøb af routere. Spørgsmål til regnskabet Mogens Christiansen ytrede sin utilfredshed med at kassereren mundtligt nægtede at specificere beregningen af kontingenter samt CopyDan/Koda afgifter for grundpakken og fuldpakken, da han mener, at grundpakke-medlemmerne betaler for meget. Peter Thornemann (kasserer): Ud fra kontingenterne kan man regne ud at der er cirka kroner i Copy/Koda afgift på en grundpakke og han ville ikke spilde mere tid på en generalforsamling. Finn Værnholt spurgte hvad for nogen tal der er de korrekte. Er det dem der er blevet udsendt, eller er det dem der står deroppe? (på skærmen). Peter Thornemann (kasserer): Tallene på skærmen er de forkerte pga. computerproblemer og manglende indscanning af det trykte regnskab. Mht. Kenneths spørgsmål, så kigger vi på om servicekontrakterne kan fås billigere. Forsikringensdelen står under forsikring. Og det andet står under Reparation og Vedligehold. Mogens Christiansen undrede sig over, at der kun er budgetteret med to nye tilslutninger. Endvidere havde han et spørgsmål omkring tallene på leasingydelser. Peter Thornemann (kasserer): Bestyrelsen har valgt at køre med et forsigtigt skøn. Mht. Leasingafgiften, så betales den 4 gange om året. Kenneth Steen Hansen ville gerne høre hvordan honorar til bestyrelsesmedlemmer bliver udbetalt, samt hvem får hvor meget. Dan Bjerring syntes at bestyrelsen har fortjent det smule de får. Peter Thornemann (kasserer): Alt er skattemæssigt i orden. I nogle tilfælde kan man udbetale det som lokaleleje, så man får flest mulig ud af pengene på en lovlig måde. Mht. Hvem der får hvad: man får heller ikke i en anden virksomhed udleveret deres lønningsbudget, så det ville kassereren ikke svare på.

7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 7 af 16 Svend Erik Stampe (foreningsvalgt revisor): Var utilfreds med, at der var mange mistænkeliggørende bemærkninger overfor bestyrelsen og overfor revisionen. Vi har statsautoriserede revisorer der har lavet regnskabet. Vi har gennemgået det med den statsautoriserede revisor. Mogens Christiansen ville have specificeret, hvad vinder vi helt præcis hvis vi betaler de leasingkontrakten tilbage før tid samt hvad ville der ske, hvis vi bare beholdte pengene og udnyttede dem som likviditetsformue. Peter Thornemann (kassereren): Hvis renten stiger, så stiger leasingydelsen og hvorfor betale renter, hvis vi har pengene stående? Mogens har selv stillet forslag om at vi skal have bragt likviditeten ned, derfor er jeg uforstående for dette spørgsmål. Kassereren gennemgik aktiver og passiver. Kenneth Steen Hansen havde et spørgsmål til varelageret og hvor det optræder på balancen samt ville han vide hvor mange penge der står på bogen når vi har betalt leasingydelsen. Peter Thornemann (kasserer): Alt efter hvad vi fastsætter af kontingent har betydning for hvad der kommer til at stå på bankbogen, når vi har betalt leasingkontrakten ud. Han regner med cirka Mht. Varelageret forsøger vi at holde det på nul og derfor står det der ikke. Frede Kruse Christiansen (dirigent): regnskabet bliver fremlagt til godkendelse. Der var én der stemte imod og ingen der stemte hverken for eller imod. Regnskabet er vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer Frede Kruse Christiansen (dirigent): De stillede forslag til vedtægtsændringer vil blive fremlagt til behandling og stillingtaget på en ekstraordinærgeneralforsamling. Dirigenten foreslog forsamlingen, at det pålægges bestyrelsen at få formuleret et nyt forslag omkring paragrafen om medlemskab. Indkommet forslag nummer 2 Mogens Christiansen: «Hermed foreslår jeg, at takstbladets felt rykkergebyr...?» (Se forslag 2 på bilag 2 på side 13). Forslaget blev trukket fordi det allerede var blevet ændret. Peter Thornemann (kasserer): Det er ændret på grund af Mogens forslag. Mogens har diskuteret dette i 3 år, bestyrelsen har ikke ændret holding og det er medlemmerne selv der bestemmer hvad de betaler. Men vi har valgt at sige, vi tager de 100 kroner. Indkommet forslag nummer 3 Mogens Christiansen: ville stadigvæk foreslå, at vi skal ligge på omkring i likviditet. Og ville have kassereren at fremvise dette. Han ytrede sin utilfredshed at måtte nøjes med kassererens mundtlige redegørelse for hvad behovet er. Peter Thornemann (kasserer): havde ikke likvidetetsregnskabet med sig. Hvert kvartal skal der minimum være i kassen for at kunne betale vores regninger til hver en tid. Revisoren mener faktisk, at der bør være i kassen. Mogens har lige selv foreslået at vi skulle

8 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 8 af 16 beholde pengene fra leasningkontrakten og forslår nu en likviditetsformue på 2 til Kassereren syntes det var svært at se sammenhængen. Dirigenten satte Mogens forslag til afstemning, hvorpå Mogens Christiansen reagerede med at trække forslaget. Indkommet forslag nummer 4 Mogens Christiansen havde et spørgsmål vedr. uigennemskuelige, sammenblandede poster. Forslaget faldt med 3 stemmer for og resten imod. Indkommet forslag nummer 5 Peter Thornemann (kasserer): Hvis man laver en protokol fra et møde, skal referatet godkendes, og det bliver det først på det næste møde så en deadline på 14 dage kan ikke lade sig gøre. Udover det behandles der nogle gange sager som er personlige (f.eks. inkassosager som ikke vedkommer alle). Kenneth Steen Hansen foreslog at lave en blød landing så begge parters ønsker efterkommes. Frede Kruse Christiansen (dirigent): Dirigenten foreslog et beslutningsreferat og ikke andet, som kan lægges ud efter næstfølgende bestyrelsesmøde. Bernt Freiberg (formand): Ville tage det til overvejelse. Frede Kruse Christiansen (dirigent): Afstemningen resulterede i, at bestyrelsen, der nu bliver valgt i aften, sætter sig ned og finder ud af, om der for det første er enighed om i bestyrelsen at der skal leveres et sådan beslutningsreferat efter næstfølgende bestyrelsesmøde, og er der enighed om at det skal det, så kommer der et beslutningsreferat ud. Indkommet forslag nummer 6 Mogens Christiansen havde konstateret at vi har fået debatforum åbnet på vores hjemmeside. Så mangler der bare én ting. Og det er, at vores 1800 medlemmer kan få information om hvordan de kommer ind på debatforum. Tage Lauritsen (sekretær): I kan der se debatforum som vi har og hele tiden har haft adgang til fra intranettet. Hvis man er tilsluttet Tune Kabelnets internet, fysisk, bliver der ikke spurgt om password. Hvis man ikke er tilsluttet Tune Kabelnets internet fysisk, bliver der spurgt om et brugernavn og password, hvilke er sat til: TKN og password TKN. 5. Budget, kontingent og takstblad Peter Thornemann (kasserer): Vi har regnet med et fuldpakke-kontingent på 2500 alt inklusiv. Det er 140 kroner mere til afdrag på leasingkontrakten, og resten skyldes programafgifterne og CopyDan/Koda afgifterne der er steget. Vi gik ud fra at vi når årsskiftet , at der er 800 internetabonnementer i Tune Kabelnet. Det er 50 mere end der er i dag. Vi forventer rabatter i programafgifter. Så har vi sat af til ombygning af hovedstation. Det betyder, at hvert medlem skal betale cirka 100 kroner ekstra i 2006.

9 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 9 af 16 Løn og honorar er sat til samme beløb i budgettet som det var sidste år. FDA kontingentet det er også sat til det samme. Reparation og vedligeholdelse: garantiperioder begynder at udløbe, derfor er der sat penge af til det. Teknisk opgradering er der ikke sat noget af til, fordi de er indeholdt i den udgift der er til ombygning af hovedstation. Forsikringer og EL det er sat til det sammen. Skatter, der er CopyDan,er beregnet til 220 kroner per medlem. Det var 196 kroner per medlem sidste år. Og vi kan forvente, hvis vi indfører DAB at afgifterne stiger ret meget. Vi har ikke sat noget på i nytilslutninger i udgifter, fordi de er afholdt i det bygherren skal betale for tilslutningen til Tune Kabelnet. Lejlighederne får så en fælles rabat på at blive tilsluttet. Mht. likviditeten, så forventer vi at have cirka i likviditet når vi når årsskiftet. Dan Bjerring nævnte at vi stadigvæk har noget der forholdsvis er billigt i forhold til hvad vi kan få andre steder, men bestyrelsen er hele tiden meget konservativ i deres skøn. Bliver der mulighed for at nedsætte kontingenterne når leasingkontrakten er betalt ud? Programafgifterne er sat til at stige kroner, men du talte om programafgiftrabatter. Er det rimeligt at internetbrugerne skal betale en årlig merudgift på 400 kroner plus moms for at man kan se billigere TV? Alt i alt syntes Dan at det ser meget fornuftigt ud. Tage Lauritsen (sekretær): Jeg har ikke talt for, at vores internetafgift skal nedsættes også selvom det er en stor indtægt vi får. Og det er fordi, så vil vi om 2 år kunne køre 1 Gigabit ud til dem der måtte ønske det. Vi skal kunne sikre, at vi fastholder den uafhængighed og det vil så sige, at der kommer en investering. Så lige nogle bemærkninger omkring det med hovedstationen. Han syntes det er helt fint, at der er sat den kost på, på , det er vi slet ikke uenige i. Det er helt klart, at tingene de skal lave rationelt, de skal laves godt, de skal laves fremtidssikret. Tage tror ikke, at vi bliver pligtet til at bringe DAB i Tune Kabelnets netværk. Der er en lang række tekniske problemer med at bringe det ud. Digital TV har premiere 31. marts kl. 14. Mogens Christiansen fik lagt et lysbillede (overheadsheet) på projektoren som viser Bestyrelsens forslag 1 og 2 samt Bestyrelsens forslag 1, version2 og version 2, 2 version 2. Han var kommet frem til CopyDan udgifter på kr 172 for grundpakken. I UHF-afgift skal der betales det sammen som fuldpakken, 360 kroner. Så er der teknisk kontingent. Mogens kunne ikke forstå, at der er den store forskel på teknisk kontingent for grundpakke og fuldpakke. Peter Thornemann (kasserer): forklarede at teknisk kontingent er sat til 500 kroner, både for grundpakken og fuldmedlemmer. Der er sat 220 kroner til CopyDan/Koda for alle medlemmer, fordi det er det der bliver opkrævet. Grundpakkerne fik cirka 30 kroners rabat sidste år da antallet af kanaler i grundpakken blev hævet fra 10 til 17 men prisen i takstbladet forblev det samme.

10 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 10 af 16 Tage Lauritsen (sekretær): Det at regne CopyDan og Koda udgifter ud er ikke nogen nem sag, fordi de har forskellige takster, alt efter hvor mange kanaler man har. Han kom frem til kr. 207 for grundpakken i det der afregnes til CopyDan og derudover kommer der cirka 64 kroner på i Kodaafgifter for fuldpakken. Han tog dem med et forbehold pga. tidsmangel og fordi det var på basis af det gamle regneark. Henrik Holm havde et afklarende spørgsmål at revisoren havde lavet en skrivefejl med og det skulle være Betyder det at årets resultat øges tilsvarende og betyder det man egentlig godt kunne nedsætte gebyrerne i år for begge parter? Peter Thornemann (kasserer): Under forudsætning af at vi indfrier leasingaftalen, betyder det at vi får et større overskud men pga. den nødvendige likviditet, så fastholder vi at vi skal betale det mere for at kunne betale regninger til hver en tid, samt nødudgifter når noget går i stykker som der ikke er forsikring på. Foreslået Takstblad 2006 Se også bilag 4, side 16. OBS: dette er det foreslåede takstblad som det var sendt ud sammen med indbydelsen, dvs. inklusiv trykfejl. De forkerte tal er streget over samt markeret i rød farve og det rigtige tal står så nedenunder. Se for at se takstbladet der blev vedtaget. Peter Thornemann (kasserer):gennemgik takstbladet. Mogens Christiansen sagde, at han har mødt flere personer som er meget vrede på priserne. Han foreslog derfor grundkontingent uden signallevering til kr 650 kroner som et engangsbeløb. Endvidere foreslog han at kontingentet for fuld pakke bliver uændret, 2265, og kontingentet for grundpakke bliver 632. Peter Thornemann (kasserer): Disse foreslåede tal indebærer at vi ikke kan indfrie leasingkontrakten fordi det vil medføre at vi vil gå i minus. Tallene hænger ikke sammen økonomisk. Frede Kruse Christiansen (dirigent): Budgettet kommer under afstemning om lidt, det får konsekvenser for hvorledes takstbladet skal se ud. Vi kan ikke først lave et budget, og så stemme et takstblad ind der ødelægger det budget vi lige har vedtaget. Der var lidt diskussion omkring rækkefølgen af afstemningen om budget, takstblad og Mogens forslag, og konsekvenserne for denne rækkefølge, men der blev først stemt om budgettet fra bestyrelsen. Der var 4 der stemte hverken for eller imod budgettet, resten stemte for budgettet, som er vedtaget. Så gik det videre med takstbladet. Der var én der stemte hverken for eller imod, 2 der stemte imod, resten stemte for takstbladet, som var dermed vedtaget.

11 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 11 af Valg af medlemmer til bestyrelsen Frede Kruse Christiansen (dirigent): Det er ikke er os her der bestemmer hvilke poster de har i bestyrelsen, det gør bestyrelsen selv. I år er 3 der er på valg. Bernt Freiberg, Tage Lauritsen og Lene Wiisbye. Bernt og Tage genopstiller. Vi skal have nye forslag i stedet for Lene Wiisbye, som qua tidligere beslutning ikke kan opstille. Følgende personer blev forslået til at opstille til nyvalg: Mogens Christiansen, Flemming Grønager (hidtige 1. suppleant), Hanneke Arlgade (takkede nej tak). Stemmeresultates var følgende: Bernt Freiberg: 32 stemmer Flemming Grønager: 40 stemmer Tage Lauritsen: 37 stemmer Mogens Christiansen: 11 stemmer 1 blank Bernt, Flemming og Tage er valgt til bestyrelsen for de næste 2 år. 7. Valg af suppleanter Vores hidtidige 1. suppleant Flemming Grønager er indvalgt i bestyrelsen og den hidtidige 2. suppleant Mikkel Sommerlund ønskede ikke genvalg. Forslag til nyvalg af suppleanter: Henning Bech (valgt som 1. suppleant), Kenneth Steen Hansen (takkede nej tak), Dan Bjerring (valgt som 2. suppleant). 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Vi har 2 revisorer som på skift er på valg og i år var det Svend Erik Stampe. Andre forslag: Kenneth Steen Hansen, som ville stille op imod Stampe. Ingen andre forslag. Jacob Jacobsen var den anden stemmetæller i denne runde da Svend Erik Stampe var på valg. Resultatet af valget til revisor for en 2-årig periode: Svend Erik Stampe fik 19 stemmer, Kenneth Hansen fik 16 stemmer, og der var 3 blanke, Svend Erik Stampe blev genvalgt. Så var der valg af revisorsuppleant. Der var ingen andre forslag. Inger Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 9. Eventuelt Bernt Freiberg (formand) sagde stor tak til Frede for det dygtige arbejde som dirigent på en generalforsamling som var præget af mange spændende ting. Han håber også det kommende år bliver spændende og at der kommer mange mennesker til den ekstraordinære generalforsamling. Tak for i aften.

12 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 12 af 16 BILAG 1: Spørgsmål til formandens beretning Må jeg bede bestyrelsen redegøre for, hvorfor foreningens dengang ca medlemmer i indkaldelsen ikke er blevet orienteret om foreningens kæmpeprojekt hvor der involveres ret betydelige midler. Vil bestyrelsen redegøre for hele forløbet af den - for mig og andre - noget uklare aftale om leasing-financiering af opgraderingen til UHF? Vil bestyrelsen redegøre for hvorfor TKN ikke kunne låne i banken, men var tvunget til at lease for 2,950,000? Får foreningen moms retur af told/skat når vi betaler afdrag på leasingen som vi gør i andre henseender, eller er momsen tabt? Hvis ja: Hvor meget drejer det sig om i kroner. Ved et banklån betaler man kun rente i lånets løbetid. Vi ville med overvejende sandsynlighed have kunnet optage et banklån; f. eks. i vores lokale Nordea bank under langt lempeligere forhold. Er dette lån blevet forsøgt optaget der? Hvilke andre låneforsøg er prøvet? Vi ville have kunnet udnytte, at vi ved for tidlig tilbagebetaling - som bestyrelsen lægger op til - ville spare den rente vi derved ikke forbrugte. Beløb i størrelsen ,000 hvis samme afdragsmodel som i denne UHF-leasing-sag havde været gældende. For et 5 årigt lån ville den totale rente beløbe sig til rundt regnet ½ million, men så ville vi da have den forbedrede likviditet så længe. Ved samme situation som nu - med foreslået tilbagebetaling 3-4 år før tid, ville foreningen have kunnet spare omkring ,000. For et 2 årigt lån på 2,5000,000 ville de maksimale totale rente+etablerings-omkostninger have beløbet sig til 322,000. Hvilke beløb får foreningen tilbage ved eventuel for tidlig tilbagebetaling af leasingaftalen? Eller er indskuddet på 500,000 + eventuel moms heraf tabt for altid. ( i alt 625,000 )? Formanden har så sent som 31. marts 2005 udtalt: I min tid som formand har jeg altid ført en ansvarlig økonomisk linie. Synes formanden stadigvæk, at han og den øvrige bestyrelse fører en ansvarlig politik, når bestyrelsen lægger op til, at vor likviditet fra 2007 kommer på nulpunktet. Han har ellers altid påstået at likviditeten - sidste år var det 850,000 - altid skal være på et vist beløb for at vi kan drive en fornuftig forening? Hvem har rådgivet Tune Kabelnets bestyrelse økonomisk? Er det nogle af vore samarbejdspartnere?

13 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 13 af 16 BILAG 2: Indkomne forslag Forslag 2: Hermed foreslår jeg, at takstbladets felt rykkergebyr holdes inden for lovens rammer, nemlig de faktiske omkostninger, dog maksimalt 100 kr. Alternativt : Der pålignes rykkergebyrer i henhold til rentelovens maksimale muligheder. Mogens Christiansen, Byagervej 13 Forslag 3: Hermed indstiller jeg til generalforsamlingen at tage stilling til den nødvendige størrelse af foreningens formue. Jeg foreslår, at foreningens kontingent fastsættes således, at minimumlikviditeten (** i 2006 / 2007 ligger i intervallet (** Ved minimumlikviditeten forstås likviditeten på det tidspunkt af regnskabsåret hvor bankbeholdningen er lavest. Til vurdering af nødvendige indtægter for at have den nødvendige likviditet, bedes bestyrelsen forud for generalforsamlingen den 30. marts udarbejde likviditetsforløbet i 2005 samt det budgetterede likviditetsforløb i 2006 som så bedes fremlagt/fremvist på generalforsamlingen. Mogens Christiansen, Byagervej 13 Forslag 4: Som en naturlig fortsættelse af forrige forslag indstiller jeg til generalforsamlingen at bestyrlsen pålægges at: Alle uigennemskuelige / sammenblandede poster i budgetter og regnskaber detaljeret udspecificeres således, at vi alle kan se hvad vort kontingent har gået til og i fremtiden kommer til at gå til. Forslag 5: Da der alligevel føres protokol over beslutninger der træffes på bestyrelsens møder foreslår jeg: Disse protokoller lægges, senest 14 dage efter afholdte møder, ud på TKN's hjemmeside så alle ca medlemmer løbende kan følge med i foreningens udvikling. Hvis der imellem bestyrelsens møder tages beslutninger af større økonomisk art, føres disse ligeledes til protokol og oplyses ligeledes på hjemmesiden. Dette skal også indbefatte eksterne møder.

14 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 14 af 16 For at undgå, at interesserede udefra skal kunne få informationerne, kan denne information beskyttes med et password som skal kunne ses på infokanalen og udsendte indkaldelser / andet udsendt materiale til medlemmerne. Mogens Christansen, Byagervej 13 Forslag 6: Det eksisterende debatforum åbnes inden 30 dage efter generalforsamlingen for alle medlemmerne af foreningen uanset om de har internetforbindelse igennem TKN eller på anden måde. Eventuelt fælles password kunne meddeles os alle på infokanalen-tvtune, TKN s intranet-hjemmeside samt førstkommende mødeindkaldelse. Alternativ: Det eksisterende debatforum åbnes inden 30 dage efter generalforsamlingen for alle medlemmerne af foreningen uanset om de har internetforbindelse igennem TKN eller på anden måde. Fuldkommen åbent for alle som har lyst at deltage, så besværlig adgangskontrol undgås. Mogens Christiansen, Byagervej 13

15 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 15 af 16 BILAG 3: Budget, kontingent og takstblad Spørgsmål fra Mogens Christiansen vedr. Punkt 5 på dagsordenen, Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.

16 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 16 af 16 BILAG 4 Foreslået takstblad 2006 OBS: dette er det foreslåede takstblad som det var sendt ud sammen med indbydelsen, dvs. inklusiv trykfejl. De forkerte tal er streget over samt markeret i rød farve og det rigtige tal står så nedenunder. Se for at se takstbladet der blev vedtaget. PRISER OG GEBYR 2006 (i kroner): 1 Kontingent fuld pakke TV kanaler, inkl. gebyr opgradering UHF 2.500,00 2 Kontingent grundpakke inkl. gebyr opgradering UHF 945, ,00 3 Grundkontingent, uden signallevering 755,00 860,00 4 Rykkergebyr 100,00 5 Service-/Administrations-/Ejerskifte/Internetlukke-gebyr 250,00 6 Pakkeskiftgebyr, pr. skift 500,00 7 Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS 650,00 8 Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet *) (ekskl. router) 3.000,00 9 Etablering af Internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router 900,00 10 Flytning af Internet til eksisterende internet-tilslutning 250,00 11 Internetafgift pr. måned 125,00 12 Fast offentlig IP-adresse (pr. måned) 50,00 13 Router til Internet, inkl. installation - DAGSPRIS 2.400,00 14 Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. Pr : - CA. DAGSPRIS 1.500,00 Foreslået Kontingent 2006 vil for fuld pakke udgøre kr kr 360 = kr 2.500,00 (inkl. Opgradering til fuld UHF). Grundpakken vil udgøre kr kr 360 = kr 1.080,00. Foreslået grundkontingent (inkl. opgradering til fuld UHF), uden signallevering: kr kr 360 = kr 860,00. *) Tilslutningsafgift dækker alene tilslutning til Tune Kabelnet. M.h.t. tilslutningspris i den Gl. Bydel gælder andre takster, og dette afhænger om vi har mulighed for at tilslutte dig. Vi er i gang med udvidelsen til den Gl. Bydel. Kontakt bestyrelsen for at få yderligere information og/eller tilbud. Herudover skal den enkelte betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af tilslutningskabel samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige tilslutning til routeren (denne i sig selv betales særskilt, til dagspris). De i pkt. 9 opgivne 900 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab. Takst for en nytilslutning også omfattende Internet er anført i pkt. 8, dog ekskl. router. Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning. Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig. F.eks. Tune Kloakservice, Humlestien 4, Tune, 4000 Roskilde, tlf Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 14; den her anførte pris er faktisk dagspris, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør.

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 31. marts 2005

Referat ordinær generalforsamling 31. marts 2005 Referat ordinær generalforsamling 31. marts 2005 Antal stemmesedler udleveret: 85. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2005. 1. Valg af dirigent: Frede Kruse-Christiansen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede.

Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede. PRISER OG GEBYR: Forslag til TAKSTBLAD for 2005 Kontingent fuld pakke 30 tv-kanaler 2005 *) 2.265,00 Kontingent grundpakke 10 tv-kanaler 2005 *) 920,00 Grundkontinent, uden signallevering 770,00 Rykkergebyr

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

TUNE. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Tune Kabelnet 16. maj 2006

TUNE. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Tune Kabelnet 16. maj 2006 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Tune Kabelnet 16. maj 2006 TUNE KABELNET Dirigent: Frede Kruse-Christiansen Stemmeberettigede 36 - heraf 8 pr. fuldmagt Kenneth Steen Hansen meddelte, at han

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere