GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August Side 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15"

Transkript

1 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15

2 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf Fax Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej Ebeltoft Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a 8400 Ebeltoft Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 58 November 2001 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 58 er senest den 18. oktober. Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Sekretær Gustav Rosenkvist Jens Brendorp Paul Erik Lausen Granvej3 Fyrrehøjen 14 Stenbidervej Ebeltoft 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf E-mai l: E-mai l: Kasserer Jørgen Langkilde Henrik Langkilde Larsen Skovskadevej 37 Søndervangsvej Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf O Fax: E-mai l: Hans J. Krath Søndergade Ebeltoft Tlf Mobil: Udvalg Ebeltoft Golf Cl u b Matchudvalg: Miljø: Jun.udv.: Peter Hald Kim Egefjord John Brændgaard Toldbodvej 4 Molsvej 122 Rødtjørnevej Ebeltoft 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Pedersen H.J. Krath Eliteudvalg: Tlf Kenneth Sørensen ~~~:~ ~~r~:d~~rd Mobil: Skelhøjevej 15 Tlf Frands Hansen 8400 Ebeltoft Arb Tlf Tlf Hcp.-udvalg: Sponsorudv.: Jørgen Fink Green keeper: Flemming SchUtt Skovskadevej 13 Ryttergården Holmensvej 1 O c 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Tlf Flemming Nielsen Tlf Mobil: Prv E-mai l: Husudvalg: Mobil: Thorkild Hornum Pro Majgårdsvej 1 Baneudvalg: Morten Thuen 8400 Ebeltoft Henrik Langkilde Tlf Tlf Tlf H.J. Krath Torben Blom k Tlf Tlf Proshop Gustav Rosenkvist Ole N. Olesen Tlf Tlf Begynderudv.: Gustav Rosenkvist Klubhus: Tlf Tlf Nr. 57 August 2001 =:J

3 Nyt fra formanden: -Vi har alle ønsker om et perfekt hus Datoen for at komme i gang med klubhusbyggeriet er rykket lidt nærmere, men jeg må erkende, at processen tager tid - lang tid. Der er en lang række spilleregler i systemet, der skal overholdes, noget som vi desværre ikke har nogen indflydelse på. Lokalplanen er indleveret i starten af juni. Den er behandlet og godkendt i Økonomiudvalget den 11. juni og i Byrådet den 21. juni med få kommentarer. Offentlighedsfasen Kommunen vil nu sende Lokalplanen ud i offentlighedsfasen, der varer otte uger fra offentliggørelsen. Der var krav fra Økonomiudvalget om, at der skal afholdes et borgermøde, hvor der er mulighed for at fremlægge kommentarer og få diskuteret indsigelser. Datoen er endnu ikke fastsat, men villigge indenfor otte uger. Mød talstærkt op! Bestyrelsen ser gerne, at klubbens medlemmer møder talstærkt op. Efter offentlighedsfasen er der en måneds indsigelsesfase. Vi kan så håbe på, at der ikke opstår forsinkende ind- sigelser, så den endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet kan foreligge inden kommunalvalget. Bestyrelsen vil ikke bruge en krone, før Lokalplanen er endelig vedtaget. Arealet skal over føres til byzonen, før der bliver foretaget nogen form for anlægsaktiviteter.ventetiden vil blive brugt til at arbejde videre med udformningen af klubhuset, indhentningaftilbud osv. Vi har alle ønsker om et perfekt hus, men de økonomiske rammer sætter desværre nogle begrænsninger. Opgaven lyder: Mest muligt kvalitetshus for de færreste penge. Når der foreligger et konkret projekt, vil der blive indkaldt til et orienterende møde. Jens Brendorp, formand L _, Vigtig funktion EGC er i modsætning til destore klubber kendt for det gode og aktive klubliv. Ikke mindst "klubberne i klubben" er en vigtig faktor, der har gjort klubben attraktiv - se de efterhånden mange "hjemvendte" Kalø-golfere. Vi lærer hinanden at kende, får mulighed for at spille en golfrunde med Naturplejen med fældning og oprydning omkring spillearealet har gjort banen endnu smukkere. (Foto: Torben B/om) Nr. 57 August

4 A G.SERVICE KKENSLAGER & AUT. VVS v/anker Gindesgaard Kattegatvej Grenaa Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej Ebeltoft. STATSAUTORISE AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLE EBELTOFT TELEFON FAX ØST l/s KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX IIII Advokataktieselskabet 1KRØLNER & AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon ~~..~... oplevelse! ~N f Skovkrogen Ebeltoft. Fax MURERFIRMA JENS KVISTApS bygnlngskontruktør bth Ebeltoft T el Fax Bil

5 andre end vennerne. Klubben har gennem en årrække haft en nytilgang på ca 50 medlemmer pr. år, og her har "klubberne i klubben" haft den vigtige funktion at sluse dem ind socialt og ikke mindst på banen. De fysiske rammer i klubhuset er ikke de bedste, men jeg håber, at det arbejde fortsætter, så alle føler sig velkomne i klubben. Stort og veltilrettelagt Lørdag den 2. juni blev den første Pro-Arn i klubbens historie afviklet. Et stort og meget veltilrettelagt arrangement, og jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, der har deltaget aktivt i forberedelserne og afviklingen - ingen glemt, men en stor tak til Willy Jepsen, der nok har trukket det største læs. Tak til kommunen En særlig tak til Ebeltoft kommune for de kr. store tilskud og til sponsorerne, der muliggjorde arrangementet. De eneste, der ikke var taget i ed, var vejrguderne, men skønt himlens sluser var åbne, kunne det ikke ødelægge en god oplevelse. Banen bliver bedre år for år. Jeg er i år startet på min sjette sæson som golfspiller i klubben, og har kunnet følge udviklingen. Flotte græstæpper Efter etablering af vandingsarrlægget er "betongreens" blevet afløst af flotte, veltrimmede græstæpper, for-greens har gjort spillet mere regulært, den løbende pleje af fairways har sat sine tydelige spor og naturplejen med fældning og oprydning omkring spillearealet har gjort banen endnu smukkere. Selvfølgelig vil der altid være detaljer, der kan og skal gøres bedre, men med den handlingsplan, som baneudvalget har udarbejdet, og som er under afvikling, er vi kommet et stort skridt i den rigtige retning. Det er rart at høre greenfee-spillere rose banen, som vi jo alle i bund og grund er glade for og stolte af. Fortsat god golfsæson l Jens Brendorp,formand Velkommen til mange nye medlemmer i EGC Egon Klith Andersen, Hedvig Klith Andersen, Randers Inge Elisbeth Andersen Randers. John Skovgaard Andersen, Ebeltoft. Per Klith Andersen, Randers. Stefan H. Andersen, Århus. Stig Jørgen Andersen, Ebeltoft. Else Bach, Ebeltoft. Bitten Bech Hansen, Ebeltoft. Jan F. Bidbjerg, Højbjerg. Ove Blak, Rønde. Jacob Bredstrup, Ebeltoft. Mads E. Christensen, Gentofte. Egon Degn, Ebeltoft. Ulla Degn, Ebeltoft. Søren Elmig, Ebeltoft. Abdreas Ernst, Højbjerg. Kim Filskov, Mørke. Harry D. Hansen, Ebeltoft. Anny og Jens Hjorth, Knebel. Mikkel H. Hogreefe, Ebeltoft. Birthe og Mogens Holtze, Knebel. Annette H. Hougaard, Ebeltoft. Anne Marie Hove, Risskov. Gitte Hove, Risskov. Mogens Højlund, Ebeltoft. Erik Jensen, Kolind. Finn True Jensen, Ebeltoft. Ingelise True Jensen, Ebeltoft. Tine Vendelboe Jensen, Ebeltoft. Dorrit og Jørgen Kirketerp-Møller, Ebeltoft. Estrid Kriescher, Ebeltoft. Erling Kristensen, Ebeltoft. Hanne Larsen, Ebeltoft. Inger V Locht, Kolind. Lone og Søren Lund, Ebeltoft. Jens M. Mathiassen, Ebeltoft. Michael Mikkelsen, Ebeltoft. Klaus V Mæh lisen, Ebeltoft. Mikkel Møller, Ebeltoft. Lisa-Lotte ielsen, Ebeltoft. Troels B. Nielsen, Ebeltoft. Flemming Olesen, Ebeltoft. Anders C. H. Pedersen, Ebeltoft. Hanne Marie Pedersen, Ebeltoft. Jørgen Chr. Pedersen, Ebeltoft. Ellen M. Rasmussen, Langå. Kurt Rasmussen, Langå. Morten N. Rasmussen, København. Michael A. Rosenkvist, Ebeltoft. Bjarke Røschmann, Ebeltoft. Bente Schliiter, Ebeltoft. Flemming H. Steffensen, Risskov. Lis og Arne Svensson, Egå. Hans J. Søndergaard, Århus. Bjarne S. Sørensen, Århus. Heidi S. Sørensen, Ebeltoft. Gitte og Jørgen Therkildsen, Ebeltoft. Kirsten Thind, Rønde. Jonna og Peder Thomsen, Bjerringbro. Helen M. Thuesen, Århus. Tove og Sven Arne Vallentin, Ebeltoft. Jette Wich, Ebeltoft. Ole Østergaard, Ebeltoft. Nr. 57 August

6 Pro-Am match: Matchen der druknede i regn! Alle sej l var sat til fra Ebeltoft Golf Clubs side op til afviklingen af Pro-Am-matchen Pinselørdag. Det var en jubilæumsmatch i anledning af Ebeltofts 700 års købstadsjubilæum og markerede samtidig klubbens 35 års fødselsdag. Klubben havde fået et økonomisk tilskud fra kommunen på kr. for at kunne gennemføre denne match med 20 professionelle spillere. Gustav Rosenkvist briefer her holdet under morgenmaden p~ Holmens Kro. Så kom regnen! Man havde håbet på mange tilskuere og havde truffet forholdsregler både med hjemmeværns-politi til at afvikle trafikken og etablering af en ekstra parkeringsplads. Men, ak nej! Da spillerne mødtes kl. 8 til morgenmad på Holmens Kro, så det allerede ud til regn. Efter velkomst af klubbens formand, Jens Brendorp, gik spillerne ud til de huller, de skulle starte ved og kl var der gunstart fra hul 15 - så kom regnen og den varede ved resten af dagen.... men banen var flot Det kom naturligvis til at præge afviklingen, resultaterne og antal ti lskuere, men banen var flot Man havde ventet en hel del tilskuere, men silende heldagsregn afholdte imidlertid mange ~aatmødeop. iljiljila.-.-.~~~~~----~lj Willy Jepsen i røg og damp følger raketten p{j vej ved gunstarten p{j hul15. 6 Nr. 57 August 2001

7 Pro'erne fra venstre: Morten Thuen, Morten Christensen, Dan Stage, Jesper Thuen, Søren Rolner, Christian Roar Melbye, Borregaard, Tommy Bitch, Asbjørn Pedersen, Johannes Eriksen, Stephen Smith, Ronny Kert, Claus Nordlyng, Arild Townhi/1, John Nielsen, Morten Mortensen, Kim Andersen, Ole Eskildsen, Lars Michael Jacobsen og Andrew Martin. og fik ros af de professionelle. Greenkeeperne havde også været i funktion allerede fra kl. halvfem om morgenen for at give banen den sidste finish. Holdene var sammensat af en professionel spiller og tre udvalgte amatører, som sponsorerne havde udpeget. Mange frivillige var blevet udkommanderet til at hjælpe med ved afviklingen. Bl.a. som poster på banens "blinde" huller, for at sikre at matchen blev afviklet risikofrit. Måneders forarbejde Siden september sidste år har Gustav Rosenkvist og Willy Jepsen arbejdet med denne match. Willy Jepsen som dygtig "fund-raiser" i forhold til sponsorerne og Gustav Rosenkvist som professionel arrangør og match leder. Omkring k! 14 var de sidste spi llere, drivvåde hjemme og Denne lille smarte Toyota kunne Pro 'erne vinde ved hole-in-one p~ hul15. Til amatørerne havde Arhus Charter sat en Cypern-rejse p~ højkant, men sponsorerne kom ikke af med præmierne. Ja, ja- pro'ere kan ogs~ komme galt af sted som her i roughen p~ hul 6, s~ der m~tte hjælpere til at finde den lille bold. Nr. 57 August

8 Pro-Am match: Borgmester Knud Thorgaard foretog præmieoverrækkelsen og havde rosende ord om arrangementets tilrettelæggelse, omend han ikke kunne stille et kommunalt tilskud i udsigt til en Pro-Am-match til næste <!Ir. Søren Rainer, Mollerup Golf Club, takker her ptj Pro 'ernes vegne for et veltilrettelagt arrangement. Et flot drive fra hul 8 af adm. dir. Preben Wolff, Mols-Linien. kunne aflevere scorekort til matchledelsen på Holmens Kro - og så stod en velfortjent frokost klar. Borgmester Knud Thorgaard var med borgmesterkæde og det hele klar til at forestå præmieoverrækkelsen til de vindende hold - som blev: Vinderne "Sports Partner" med 111 point med pro-spiller Søren Rolner, Mollerup Golf Club, i spidsen. På andenpladsen "AG Service" med l 09 point med Ronny Kert fra Royal Oak Golf Cl u b i Rød ding. Tredjepladsen gik til "Uni Bank's" hold med l 08 point og med Tommy Bitch fra Blokhus Klit Golf Klub. På fjerdepladsen kom "Kvadrat's" hold med l 08 point med JesperThuen fra Rold Skov Golfklub. Femtepladsen gik til "Holmens Kro 's" hold med 106 point med Dan Stege ligeledes fra Rold Skov Golfklub. Endelig på en sjette plads kom "Revision Øst's" hold også med l 06 point og med Stephen Smith fra Herning GolfKlub. Der var også individuelle præmier til amatørerne og de gik til Mario Sforzini, 35 point, Jesper Mikkelsen, 34 point, A. Gindesgaard, 34 point, Gerda Vorre, 34 point, Jens Larsen, 33 point og Ove Frandsen også 33 point. Hole-in-one-præmier Der var sat et par "Hole-in-anepræmier" på højkant. Toyota Ebeltoft havde udsat en Toyota Yaris og Århus Charter en rejse for to til Cypern og flere var tæt på, men det er som bekendt ikke nok i golf. Borgmester-ros Et velgennemført og veltilrettelagt arrangement som fik mange roser med på vejen af borgmesteren, som dog ikke ville stille et kommunalt tilskud i udsigt til næste år. Men da interessen fra sponsorerne i år har været meget stor, bliver der muligvis også en Pro-Am-Match til næste år - og da bliver vejret selvfølgelig meget bedre! 8 Nr. 57 August 2001

9 Tirsdagsdamerlformiddag:... det lykkedes at få ørenlyd! Den 27. marts blev sæsonen indledt af 34 deltagere med slagspil til vinter-greens. Herlig stemning i klubhuset og besøg af Henrik Langkilde fra baneudvalget. Det lykkedes at få ørenlyd! Næste dag fik vi "hul igennem" på 15 'eren! Fin tilslutning Godt, at der stadigvæk er en halv sæson tilbage, hvor vi kan nyde spillet, samværet og sommervejret Der har været en fin tilslutning både på almindelige tirsdage og til specielle arrangementer. Kold oplevelse Sidst i april besøgte vi Aarhus Aadal sammen med torsdagformiddagsherrerne, og det var en meget kold oplevelse. Det var som om vinteren demonstrerede et come-back, der fik mange til at fryse, som de ikke troede, det var muligt. Det var ærgerligt, for man glemte at nyde den pragtfulde bane, fordi man havde så ondt af sig selv! I maj har vi haft besøg af Randers, så nu er vores fad på rette plads igen, og vi havde i øvrigt an dejlig dag, da det er som at få besøg af gode, gamle venner. Ligeledes Aarhus Aadal besøgte os i maj, og da var vejret da lidt varmere. Birgitte Koch Pedersen r , Husk vor enestående tilfredshedsgaranti! Er det første gang du køber golfudstyr eller har du allerede prøvet at købe noget, du ikke blev glad for, eller som viste sig at være købt for dyrt? Tilbagekøbsgaranti - 1 år på jern og køller ved køb af nyt udstyr, når du køber en begynderpakke. Ombytningsret - er du ikke tilfreds med dine nye jern, køller eller putter, bytter vi inden for 30 dage til en anden lagervare. Prisgaranti - ser du inden for 30 dage en vare købt hos os, annonceret eller prisskiltet til en lavere pris, giver vi dig omgående differencen retur. Returret - fortryder du dit køb inden for 14 dage kan du levere det tilbage - i ubrudt original indpakning - og vi tilbage- Oddervej Højbjerg Postordre: Tlf Fax L~~~~p_:~g~~~~~e~:::r~~ mnm:!ml Nr. 57 August

10 Lån til alt mellem himmel og jord I dag er det både nemt og hurtigt at ffi et lån i banken. Som regel er det også den billigste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, møbler eller noget helt fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du villåne pengene til.,;;~!""'~".,..., ~. - l AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller 1/S Martin Hansens Vej Ebeltoft Telefon Telefax ÅBEN ALLE DAGE kl Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVlCE OG DÆKCENTER (også udbringning) VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle Ebeltoft TLF

11 Onsdags-go/f: - Vi tabte desværre! Om onsdagen er vi nu begyndt at spille match med præmier i tre rækker. Vi har flere gange været 39 deltagere i matchen. Vore ældre medlemmer som kun spiller ni huller deltager selvfølgelig også uden at deltage i matchen, men selvfølgelig er de med ved "hul 19". Vi har spillet venskabsmatch mod Randers. Vi var 93 deltagere, hvilket nok er rekord. Bagefter nød vi en lækker buffet på Holmens Kro. Vi vandt med 348 point mod 312. Vindere fra Ebeltoft blev: Ellis Holm-Nielsen og Thorkild Hornum, 39 point. Bent Vistisen og Mogens Kjerulf, 38 point, Hanne Johansen og Gert Jensen, 37 point, Birthe Dyrup og Poul E. Andersen, 37 point, Herman de Groot og Bjarno Sørensen, 36 point og endelig Henny Birch og Henrik Laasby, 35 point. Vi har også spillet venskabsmatch mod Grenå, hvor vi var 44 golfere fra Ebeltoft. Der blev spillet Greensame stabjeford på en usædvanlig velplejet bane, men vi tabte desværre med 268 point mod 289. Vindere fra Ebeltoft blev: Else Jørgensen og Ellis Holm Nielsen, 39 point, Bente Langkilde og Thomas Thomsen, 36 point og John Trolie og Mogens Kjerulf, 32 point. I onsdagsklubben er man også velkommen, hvis man spiller i handicap 54. Hvorfor betale uden at få noget for pengene? soj.st Gratis Nybolig Ebeltoft. R ønde Jernbanegade Ebeltoft Tlf H ovedgaden Rønde Tlf Se mere på Nr. 57 August

12 Ind på greenen Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank - l

13 Hvide Hus Match: Den årligt tilbagevendende "Hotel Hvide Hus" match blev afviklet lørdag den 30. juni og deltagelsen var som sædvanlig stor med l 06 spillere - to flere end sidste år. Matchen blev spillet som greensome/slagspil og den matchform appellerer til høje scores, som også blev resultatet i år. Spillerne var delt i to rækker: Ægtepar og mixed par. I ægtepar-rækken blev vinderne, Hanne Johansen og Gert S. Jensen med 61 slag netto, Dorte og Jørgen Madsen, 63 netto, Bente og Henrik Langkilde, 64 netto, Birgitte Andersen og Klaus Sunesen, 65 netto og Ruth og Ole Olesen med 67 slag netto. Vinderne i mixed par blev Peter Rasmussen og Thomas Vesterskov med 62 slag netto, En herlig golfdag Herman de Groot og Bjarno Sørensen, 63 netto, Peter Degn og Knud E. Degn, 64 netto, Hanne Ibsen og Flemming Schiitt, 66 netto og Anette Ralskov og Gitte Bonde med 68 sla'g netto. Sidste års vindere af vandrepræmien, Rita og Thomas Thomsen, måtte i år pænt give den videre til dette års vindere af "Ægteparfadet", Hanne Johansen og Gert S. Jensen. En herlig golfdag sluttede traditionen tro med buffet på Hotel Hvide Hus og præmieoverrækkelse. Martin Godsk styrede også i år slagets gang. Her er nogen af vinderne i mixed-par med match/ederen, Martin Godskude pli "venstre-fløjen". l ægtepar-rækken blev vinderne af "Ægtepar-fadet" i lir: Hanne Johansen og Gert S.Jensen. Nr. 57 August

14 ~---~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~._t~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * ÅBN l N G STI DER: Mandag-Fredag Sommer 9"-20" Lørdag Sommer 8" 18"/ Søndag Sommer "

15 F Røjder Cup 2001: Mandag den 18. juni klokken halv syv om morgenen mødtes vi l O gutter, der skulle til Irland og spille golf. Humøret var højt og forventningerne store. Faktisk så stor at Mogens Bugtrup slog saltomortale i Kastrup Lufthavn. Holdet bestod af fire gammel-røjdere, Kai Brændbyge, Ole Thomasen, Niels Albertsen og Steen Borregaard. Fire Røjdere, Mogens Bugtrup, H.J. Krath, Jørgen Fink og Martin Godsk og to Rookier, Jens Brendorp og Svend Petersen. I Kastrup måtte nogle af os erfare, at tandlæger kan finde "huller" i bodsaftaler og vi måtte sidde med tørre ganer i ventehallen i lufthavnen. Vel ankommet til Dublin Lufthavn skulle vi hente de lejede biler, hvor vi fik at vide, at med vanlig irsk grundig forberedelse var bilerne ikke klar, men det ville kun tage fem til l O minutter! Efter ca. l 112 time fik vi de første to af tre biler udleveret, mens den tredje bil blev leveret med en skrue i dækket. Langt om længe begav vi os mod destination "Mona", hvor vi vidste, at vore "forfriskninger" stod og ventede - kun ca. syv minutter uden for Drogheda. Hvilket imidlertid viste sig at være ca 20 minutters kørsel. Så desværre måtte vi flytte dagen efter, da det var alt for langt Turen gik til Irland Her er hele Røjder-holdet sammenmed ejeren af The European-banen, Pat Ruddy, (midt i billedet). Det er en flot Linksbane medsmalle fairways og "dyyy-be" bunkers. Da vi kørte ind i Owen 's gård, troede vi, det var den lokale losseplads. Vi blev imidlertid mødt af en glad, smilende (med alle syv tænder) mand i en krøllet skjorte, der fik os indlogeret i vores "suiter". Stedet bar absolut ikke præg af rengørings vanvid, og vi havde intet varmt vand, selvom Owen forsikrede os, at " a fine lad from Dublin" ville fikse det lækkende oliefyr. Fordelen var absolut, at Owen havde en Pub i samme bygning, så vi skulle da ikke gå tørstige i seng. Ole Thomasen og Owen diskuterede de mange muligheder i goldrejser til Irland og Owen vil bygge ud til næste år, således at han kan tage 25 golfere ad gangen og han bad os anbefale ham til alle. Det er hermed gjort! Det var som at komme i himlen, da vi flyttede ind hos Anne i Dublin. Pæne store og rene værelser - med Niels alene i værelse 4, hvilket blev påpeget utallige gange- og meget tæt på Tempie Var-området, som er Dublins underholdningsområde. Parret vi boede hos var utrolig elskværdige, hjælpsomme og havde masser af humør og humor. Y deriigere havde de en fin lille gård, hvor vi om aftenen kunne have præmieoverrækkelse og nyde en lille en, før vi gik i byen. Hele Tempie Bar-området vrimlede med folk om aftenen og alle steder var fyldt til bristepunktet. Vi oplevede god irsk folkemusik og forrygende flot Riverdance flere steder. Y derligere fik jeg også mødt et par glade veninder fra Finland, hvis navne jeg dog ikke kan huske, men det var noget med "Lebbonen", som også var i Dublin for at more sig. Nr. 57 August

16 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDER ET FOR HØJESTERET Maler du selv? -så køb Flugger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Østeralle 1 o Ebeltoft Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf FIUgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Ebeltoft Åben 8 17, lørdag 8-12 URE OPTIK GULD SØLV v/mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf Ryomgård Jernbanegade Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B 8963 Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: Ring på telefon DO efter et ansøgni ngsskema til Da nske MasterCard. Så er du tæt på et dansk. internationalt kreditkort. Danske

17 F De fem baner der var udvalgt til vores to turneringer, Røjder Cup og Irish Cup, var håndplukket af Ole Thomasen og på anbefaling fra chefen for det irske turistbureau. Seapoint er en Linkshane lige uden for Drogheda, som vi testede om mandagen - i regnvejr - da vi ankom, og spillede officielt i turneringen om tirsdagen. Banen er designet af Des Smyth og er en par 72 bane og kostede den beskedne sum af 190,- kr. Vinderne på Seapoint blev: Mogens Bugtrup med 27 point, Jens Brendorp med 26 point, Niels Albertsen, 24 point og H.J. Krath med 24 point. Dufferhatten gik til Ole Thomasen l Headfort Kells er turistchefens hjemmebane og en utrolig flot par 72 parkbane med masser af store træer. Desværre var der sket en fejl med vores booking, men Ole's overtalelsesevner og turistchefens visitkort skaffede os alligevel ind. Vindere på Kells blev: Jens Brendorp, 31 point, Martin Godsk, 30 point, Steen Borregaard, 28 point og H.J. Krath 27 point. Dutferhatten tilfaldt Ole Thomasen. Bettystown - endnu en utrolig flot par 70 Linkshane med mange spændende huller langs vandet. Da Jens og Bettie havde bryllupsdag, måtte vi selvfølgelig spille "Bettiestown". Vindere blev: Martin Godsk, 33 point, Steen Borregaard, 31 point. H.J. Krath, 28 point og Niels Albertsen, 27 point. Dufferhatten tilfaldt Ole Thomasen. Knockanally er en par 72 parkbane, som så ud til at være Jet, men scoren viste noget andet. Der var ingen Rough på banen, men til gengæld utroligt mange træer, som let kom i vejen, hvis man ikke havde et drive midt på fairway. Y deriigere er der et farligt hul langs en sø, hvor der var et skilt med: "Beware Aligator Park" og F ink så vist også en enkelt nær Teestedet på det efterfølgende hul. Vindere blev: Niels Albertsen, 32 point, Steen Borregaard, 30 point, Mogens Bugtrup, 30 point og Martin Godsk, 26 point. Dutferhatten tilfaldt Svend Petersen, som længe havde skulet misundeligt efter den. The European er en rigtig flot Linkshane med smalle Fairways og dybe bunkers. Roughen var dog klippet meget ned, da banen har mange Greenfee spillere fra især USA og Japan, som bliver fløjet ind i hel i koptere for en dags golf. En dag havde de haft 26 helikoptere med greenfee spillere. Banen er designet og ejet af Pat Ruddy, som er en frisk og flink fyr, der gav os en god rabat på grund af, at vi havde læst greenfee var 45 irske pund og den viste sig af være 80 irske pund. Vi var alle enige om, at 800,- kr. var lige i overkanten af, hvad vi ville betale, men fik så en pris på 60 pund, samt nogle fine præmier at spille om. På denne dag gik vi efter Lea derboard (pointrækkefølge), således at de fire, der førte turneringerne, gik sidst for at gøre det mere spændende. Og der var tæt kamp om mesterskaberne. Vindere blev: Martin Godsk, 26 point, Jens Brendorp, 24 point, Niels Albertsen, 23 point, Kai Brændbyge, 21 point. Dufferhatten tilfaldt Steen Borregaard. De samlede vindere i Irland blev: Røjder Cup, Martin Godsk med 137 point, NielsAlbertsen, 129 point og Mogens Bugtrup, 121 point. Irish Cup: Martin Godsk, 37 matchpoint, Jens Brendorp, 30 og Niels Albertsen, 30 matchpoint. Endnu en god tur i godt vejr blev afviklet og vi kan se frem til næste gang, vi drager mod Irland som vikingerne, dog ikke med sværd i hånd, men med et golfjern for at erobre nye golfbaner. Jeg vil gerne takke de forskellige udvalg for det store arbejde - dog måske undtagen Dresscode-udvalget, som der var lidt usikkerhed i. Men især stor tak til et denne gang velfungerende matchudvalg samt til alle medspillere for en god og underholdende tur. Sidst men ikke mindst vil vi takke sponsorer for de mange fine præmier, som vakte megen glæde hos vinderne. Martin Godsk Nr. 57 August

18 Royal & Ancient International Golf Conference: -Vi må have en langsommere golfbold! Morten Vinter, formand for DG U. Den 2. til4. maj havde Royal & Ancient (R&A) indbudt golfverdenen til en drøftelse af aktuelle problemer. Det sker hvert fjerde år, så den sidste konference var i Der var derfor nok at tage fat på. Golf på verdensplan er nu den mest ekspansive idræt overhovedet. Der menes at vire 65 mi o golfspi llere. 150 deltagere fra 67 organisationer havde fundet vej til St. Andrews. DGU havde fået fire pladser. En anakronisme På forhånd kunne man frygte, at de gode arrangører i R&A ville være konfliktsky og undgå kontroversielle emner. Men der tog man fejl. Der blev faktisk snakket rent ud, ikke mindst når det gælder amatørreglerne, som i dag på mange måder er en anakronisme. Kritikken var hård og set med skandinaviske øjne meget velkommen. Ikke mindst når det gælder elitegolf og de unge menneskers valg mellem amatør og pro. College Golf i USA og den rige fars søn er fortsat amatørgolf, selvom de får udgifter dækket til flere hundrede tusinde kroner. Men den fattige brasilianer, der får sponsoreret sin flyvebillet til en turnering betragtes som pro. Dobbeltmoral! Gamle amatørdyder Fra Malaysia hørte vi om udviklingen i Asien. Der er man ikke fintfølende. En bil i holein-ane præmie er som at vinde i Lotto: Heldige mand, hvorfor skulle det påvirke din status som golfspiller? R&A forsvarede de gamle amatørdyder, men presset var så voldsomt, at de utvivlsomt kommer til at give sig meget i de kommende år. Det blev også klart, at hvert land kan gå langt i sin egen fortolkning af amatørreglerne. Også længere end hidtil antaget. Hvis det er det vi vi l? I DGU vil vi sammen med de øvrige nordiske lande derofr vurdere en skandinavisk løsning, som ikke mindst kan tilgodese en mere harmonisk eliteudvikling. 12 ændringer Golfreglerne håndterer R&A derimod med sikker hånd. Næste revision bliver i 2004 og vi fik præsenteret de tolv ændringer, som nu overvejes. F.eks. at tillade identifikation af en bold i en bunker? Så det er ikke de store revolutioner, men vi har fået et spørgeskema indeholdende de tolv forslag med hjem, som det nu overlades til DGU's Regelkomite at besvare. En trussel Omkring golfudstyr blev det demonstreret, hvordan teknologien har hjulpet os alle til at slå længere og mere præcist? Det er som bekendt en trussel mod de bestående golfbaner, ikke mindst når Tiger Woods er på besøg og efterhånden kan slå over alle forhindringer og kun skal bruge en driver, en wedge og en putter på hvert hu. For korte baner Mange af de tidligere mesterskabsbaner kan nu ikke bruges til store turneringer, fordi de er for korte. Løsningen er ikke bare at lave banerne længere. Så der var fokus på den eneste realistiske løsning: Vi må have en langsommere golfbold. Teknologisk er det ikke et problem, men psykologisk! Det kan derfor blive svært at opnå enighed. Skal det være en særlig turneringsbold til pro'erne eller skal vi alle have en langsom bold? Tiden er næppe helt moden, men problemet er dybt alvorligt. Også her fik vi et spørgeskema med hjem. Handicap-systemet blev også 18 Nr. 57 August 2001

19 Nr. 57 August GOLF vurderet. Et fælles system for hele verden blev efterspurgt, men er ikke realistisk. Måske heller ikke nødvendigt? Det er trods alt sjældent, at der spilles handicap-turneringer på tværs af kontinenter. Så vi må nok leve med de systemer, vi kender hos os selv. I England kan man fortsat ikke finde ud af at lade damer og herrer spille mod hinanden. Men det handler nok om noget andet end handicap-systemer! Bestemmende Afslutningsvis fokuserede R&A på sin egen rolle i verdensgolfen. Man lagde vægt på at få input fra hele verden, men ser fortsat sig selv og USGA - den amerikanske golfunion - som de bestemmende myndigheder. Reelt er der derfor ikke tale om en demokratisering, men en opretholdelse af oplyst enevælde. Et paradoks naturligvis. Ingen revolution Men der er ingen revolution i sigte. Dels gør de det godt i R&A. Dels har de uanede midler fra pengemaskinen "The Open" Som rundhåndet bliver delt ud til gode golfformål overalt i verden. Endelig emmer St. Abdrews af så megen tradition og golfånd, at enhver potentiel revolutionær straks taber pusten, når han betræder de hellige haller. Så golfen vil fortsat leve med at blive styret af en samling selvsupplerende mænd af angelsaksisk herkomst. Take it or leave i t. Tirsdag-eftermiddags/damer: Dejlige matcher Årets nye match, "Fars dag", med pigernes madkurv blev et rigtigt tilløbsstykke. Tilbudet var lige fra "tømt køleskab" over pølsebrød til det "lille" kolde bord til køkkenchefen. I dagens anledning havde Gerda V syet smarte forklæder som herre-præmier. I den første gæstematch med Grenå prøvede vi greensome, og det blev til en god hyggematch med snak og latter hele vejen. Det blev sent, inden de sidste drog mod Grenå. Sommerens store match, "Invitationsmatchen", var ved at sprænge alle rammer i det alt for lille klubhus. Vi piger havde inviteret torsdageftermiddags herrerne til vort speciale: Greensame med lodtrækningsmakker. En stor tak til vore sponsorer- der var præmier til JO hold foruden længste drive på hul 13 og nærmest flaget på hul Il og hul 17. "4 banden" havde otte piger i køkkenet til maden og herrerne havde sørget for glassenes indhold. Stemningen fik nok en tand med to sange til Knuds harmonika og da Troels gav jagthornsso lo. De sidste lukkede og slukkede onsdag morgen. Under festen blev vort nye logo til bagmærket afsløret. Hanne T. har fået ideen og grafikeren, Erik Nielsen, har lavet oplægget og tegnet stregerne. Man fornemmer hul 8's fairway og green med eftermiddags solen over Vigen og et af banens mange æbletræer. En stor, stor tak til Erik. Han kunne desværre ikke være til- Grafikeren, Erik Nielsen, har designet det nye bag-logo til tirsdags-eftermiddags-damerne. stede denne tirsdag, så vi vil hylde ham en aften på et senere tidspunkt i sæsonen. Elisabeth PS.: "Fars dag" match tirsdag den 5. juni 2002.

20 holm ri is Ebeltoft el-installation a/s Nørreport Ebeltoft. Tlf Knebel El Tirstrup El Tlf Tlf MESTEREN Nørre;;rt'i'."1if.'87' ::::.~ i~: Eikøb A. Knudsensvel 8. Tlf ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nye Gardiner * alt i solafskærmning * sengetøj, håndklæder * måltagning, syning, montering * vask og rens Gardiner vi Peder Seldrup Nørreport Ebelrofr Tlf Fax ,ij~ \Jfi FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v/ Lars Østergaard Tlf /U REVISIONSFIRMA HENNING KOVSTED statsautoriseret revisor aktiestiskab SIRHENRY GODMAD UDAF HUSET TLF strandvejen ebeltoft telefon telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Laursen

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7

,. o. ;.t. e Det kan. e Banenyt. e Klubmesterskab Side 20. (l) ikke passe... o- Side 4 EBELTOFT GOLF CLUB. Side 7 ,,. EBELTOFT GOLF CLUB r,. ",. o -,. r- ~." -- e Det kan n, ikke passe... o- Side 4 e Banenyt Side 7 e Klubmesterskab Side 20 (l)...,..._ o ;.t Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov.

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov. HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB 5.07 nov. Mudder-mester... "...Og I er bare misundelige!", synes årets herremester Jacob Westergaard at sige med glimt i øjet efter den obligatoriske tur i søen på 18. oven

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne.

Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu... Læs midtersiderne. Vor banes konstruktør Frederik Dreyer: Ebeltoft golfbane, før og nu.... Læs midtersiderne. GOLF l EBELTOFT EBELTOFT GOLFCLUB BESTYRELSE: Formand Kr. Nygaard Rasmussen 06341498 Sekretær Erik Nielsen 06351300

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 3 Juni 2008 Tvillingerne er landet! Golf og gastronomi går hånd i hånd i Himmerland. Den dynamiske duo, Flemming og Allan, sætter sanselighed og kreativitet i højsædet,

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB

GOLF l EBELTOFT. nr.2. 3.årg. MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB GOLF l EBELTOFT 3.årg. 1984 nr.2 Vore blinde huller gav sportsjgurnalisterne besværligheder her viser tegneren FRANTZ FUCHSELsin oplevelse på banen med en venlig hilsen - MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere