GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August Side 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLF. i Ebeltoft. Medlemsblad 20. årgang August 2001. Side 15"

Transkript

1 Medlemsblad 20. årgang August 2001 Side 15

2 GOLF Redaktion: Frands Hansen Hummervej 3 Egsmark Strand 8400 Ebeltoft Tlf Fax Annoncer: Ingvard Christensen Irisvej Ebeltoft Tlf Tryk: Hasnæs Tryk ApS Strandgårdshøj 1 O a 8400 Ebeltoft Tlf Fax Oplag: 800 Udgivelse: Nr. 58 November 2001 Deadline for indlæg til medlemsblad nr. 58 er senest den 18. oktober. Bestyrelse Ebeltoft Golf Club Formand Sekretær Gustav Rosenkvist Jens Brendorp Paul Erik Lausen Granvej3 Fyrrehøjen 14 Stenbidervej Ebeltoft 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf E-mai l: E-mai l: Kasserer Jørgen Langkilde Henrik Langkilde Larsen Skovskadevej 37 Søndervangsvej Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf O Fax: E-mai l: Hans J. Krath Søndergade Ebeltoft Tlf Mobil: Udvalg Ebeltoft Golf Cl u b Matchudvalg: Miljø: Jun.udv.: Peter Hald Kim Egefjord John Brændgaard Toldbodvej 4 Molsvej 122 Rødtjørnevej Ebeltoft 8400 Ebeltoft 8400 Ebeltoft Tlf Tlf Tlf Birgitte Koch Blad udvalg: Pedersen H.J. Krath Eliteudvalg: Tlf Kenneth Sørensen ~~~:~ ~~r~:d~~rd Mobil: Skelhøjevej 15 Tlf Frands Hansen 8400 Ebeltoft Arb Tlf Tlf Hcp.-udvalg: Sponsorudv.: Jørgen Fink Green keeper: Flemming SchUtt Skovskadevej 13 Ryttergården Holmensvej 1 O c 8400 Ebeltoft Tlf Ebeltoft Tlf Flemming Nielsen Tlf Mobil: Prv E-mai l: Husudvalg: Mobil: Thorkild Hornum Pro Majgårdsvej 1 Baneudvalg: Morten Thuen 8400 Ebeltoft Henrik Langkilde Tlf Tlf Tlf H.J. Krath Torben Blom k Tlf Tlf Proshop Gustav Rosenkvist Ole N. Olesen Tlf Tlf Begynderudv.: Gustav Rosenkvist Klubhus: Tlf Tlf Nr. 57 August 2001 =:J

3 Nyt fra formanden: -Vi har alle ønsker om et perfekt hus Datoen for at komme i gang med klubhusbyggeriet er rykket lidt nærmere, men jeg må erkende, at processen tager tid - lang tid. Der er en lang række spilleregler i systemet, der skal overholdes, noget som vi desværre ikke har nogen indflydelse på. Lokalplanen er indleveret i starten af juni. Den er behandlet og godkendt i Økonomiudvalget den 11. juni og i Byrådet den 21. juni med få kommentarer. Offentlighedsfasen Kommunen vil nu sende Lokalplanen ud i offentlighedsfasen, der varer otte uger fra offentliggørelsen. Der var krav fra Økonomiudvalget om, at der skal afholdes et borgermøde, hvor der er mulighed for at fremlægge kommentarer og få diskuteret indsigelser. Datoen er endnu ikke fastsat, men villigge indenfor otte uger. Mød talstærkt op! Bestyrelsen ser gerne, at klubbens medlemmer møder talstærkt op. Efter offentlighedsfasen er der en måneds indsigelsesfase. Vi kan så håbe på, at der ikke opstår forsinkende ind- sigelser, så den endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet kan foreligge inden kommunalvalget. Bestyrelsen vil ikke bruge en krone, før Lokalplanen er endelig vedtaget. Arealet skal over føres til byzonen, før der bliver foretaget nogen form for anlægsaktiviteter.ventetiden vil blive brugt til at arbejde videre med udformningen af klubhuset, indhentningaftilbud osv. Vi har alle ønsker om et perfekt hus, men de økonomiske rammer sætter desværre nogle begrænsninger. Opgaven lyder: Mest muligt kvalitetshus for de færreste penge. Når der foreligger et konkret projekt, vil der blive indkaldt til et orienterende møde. Jens Brendorp, formand L _, Vigtig funktion EGC er i modsætning til destore klubber kendt for det gode og aktive klubliv. Ikke mindst "klubberne i klubben" er en vigtig faktor, der har gjort klubben attraktiv - se de efterhånden mange "hjemvendte" Kalø-golfere. Vi lærer hinanden at kende, får mulighed for at spille en golfrunde med Naturplejen med fældning og oprydning omkring spillearealet har gjort banen endnu smukkere. (Foto: Torben B/om) Nr. 57 August

4 A G.SERVICE KKENSLAGER & AUT. VVS v/anker Gindesgaard Kattegatvej Grenaa Tlf FRISKBAGT BRØD HELE DAGEN FASTFOOD BYENS NYESTE BILVASK Færgevej Ebeltoft. STATSAUTORISE AAGE MADSEN OG OLE JØRGENSEN ØSTERALLE EBELTOFT TELEFON FAX ØST l/s KNUD KILDAL OG BØRGE HOVE STOREGADE GRENAA TELEFON FAX IIII Advokataktieselskabet 1KRØLNER & AAGAARD POULSEN Frederiksgade Århus C Telefon ~~..~... oplevelse! ~N f Skovkrogen Ebeltoft. Fax MURERFIRMA JENS KVISTApS bygnlngskontruktør bth Ebeltoft T el Fax Bil

5 andre end vennerne. Klubben har gennem en årrække haft en nytilgang på ca 50 medlemmer pr. år, og her har "klubberne i klubben" haft den vigtige funktion at sluse dem ind socialt og ikke mindst på banen. De fysiske rammer i klubhuset er ikke de bedste, men jeg håber, at det arbejde fortsætter, så alle føler sig velkomne i klubben. Stort og veltilrettelagt Lørdag den 2. juni blev den første Pro-Arn i klubbens historie afviklet. Et stort og meget veltilrettelagt arrangement, og jeg vil benytte lejligheden til at takke alle, der har deltaget aktivt i forberedelserne og afviklingen - ingen glemt, men en stor tak til Willy Jepsen, der nok har trukket det største læs. Tak til kommunen En særlig tak til Ebeltoft kommune for de kr. store tilskud og til sponsorerne, der muliggjorde arrangementet. De eneste, der ikke var taget i ed, var vejrguderne, men skønt himlens sluser var åbne, kunne det ikke ødelægge en god oplevelse. Banen bliver bedre år for år. Jeg er i år startet på min sjette sæson som golfspiller i klubben, og har kunnet følge udviklingen. Flotte græstæpper Efter etablering af vandingsarrlægget er "betongreens" blevet afløst af flotte, veltrimmede græstæpper, for-greens har gjort spillet mere regulært, den løbende pleje af fairways har sat sine tydelige spor og naturplejen med fældning og oprydning omkring spillearealet har gjort banen endnu smukkere. Selvfølgelig vil der altid være detaljer, der kan og skal gøres bedre, men med den handlingsplan, som baneudvalget har udarbejdet, og som er under afvikling, er vi kommet et stort skridt i den rigtige retning. Det er rart at høre greenfee-spillere rose banen, som vi jo alle i bund og grund er glade for og stolte af. Fortsat god golfsæson l Jens Brendorp,formand Velkommen til mange nye medlemmer i EGC Egon Klith Andersen, Hedvig Klith Andersen, Randers Inge Elisbeth Andersen Randers. John Skovgaard Andersen, Ebeltoft. Per Klith Andersen, Randers. Stefan H. Andersen, Århus. Stig Jørgen Andersen, Ebeltoft. Else Bach, Ebeltoft. Bitten Bech Hansen, Ebeltoft. Jan F. Bidbjerg, Højbjerg. Ove Blak, Rønde. Jacob Bredstrup, Ebeltoft. Mads E. Christensen, Gentofte. Egon Degn, Ebeltoft. Ulla Degn, Ebeltoft. Søren Elmig, Ebeltoft. Abdreas Ernst, Højbjerg. Kim Filskov, Mørke. Harry D. Hansen, Ebeltoft. Anny og Jens Hjorth, Knebel. Mikkel H. Hogreefe, Ebeltoft. Birthe og Mogens Holtze, Knebel. Annette H. Hougaard, Ebeltoft. Anne Marie Hove, Risskov. Gitte Hove, Risskov. Mogens Højlund, Ebeltoft. Erik Jensen, Kolind. Finn True Jensen, Ebeltoft. Ingelise True Jensen, Ebeltoft. Tine Vendelboe Jensen, Ebeltoft. Dorrit og Jørgen Kirketerp-Møller, Ebeltoft. Estrid Kriescher, Ebeltoft. Erling Kristensen, Ebeltoft. Hanne Larsen, Ebeltoft. Inger V Locht, Kolind. Lone og Søren Lund, Ebeltoft. Jens M. Mathiassen, Ebeltoft. Michael Mikkelsen, Ebeltoft. Klaus V Mæh lisen, Ebeltoft. Mikkel Møller, Ebeltoft. Lisa-Lotte ielsen, Ebeltoft. Troels B. Nielsen, Ebeltoft. Flemming Olesen, Ebeltoft. Anders C. H. Pedersen, Ebeltoft. Hanne Marie Pedersen, Ebeltoft. Jørgen Chr. Pedersen, Ebeltoft. Ellen M. Rasmussen, Langå. Kurt Rasmussen, Langå. Morten N. Rasmussen, København. Michael A. Rosenkvist, Ebeltoft. Bjarke Røschmann, Ebeltoft. Bente Schliiter, Ebeltoft. Flemming H. Steffensen, Risskov. Lis og Arne Svensson, Egå. Hans J. Søndergaard, Århus. Bjarne S. Sørensen, Århus. Heidi S. Sørensen, Ebeltoft. Gitte og Jørgen Therkildsen, Ebeltoft. Kirsten Thind, Rønde. Jonna og Peder Thomsen, Bjerringbro. Helen M. Thuesen, Århus. Tove og Sven Arne Vallentin, Ebeltoft. Jette Wich, Ebeltoft. Ole Østergaard, Ebeltoft. Nr. 57 August

6 Pro-Am match: Matchen der druknede i regn! Alle sej l var sat til fra Ebeltoft Golf Clubs side op til afviklingen af Pro-Am-matchen Pinselørdag. Det var en jubilæumsmatch i anledning af Ebeltofts 700 års købstadsjubilæum og markerede samtidig klubbens 35 års fødselsdag. Klubben havde fået et økonomisk tilskud fra kommunen på kr. for at kunne gennemføre denne match med 20 professionelle spillere. Gustav Rosenkvist briefer her holdet under morgenmaden p~ Holmens Kro. Så kom regnen! Man havde håbet på mange tilskuere og havde truffet forholdsregler både med hjemmeværns-politi til at afvikle trafikken og etablering af en ekstra parkeringsplads. Men, ak nej! Da spillerne mødtes kl. 8 til morgenmad på Holmens Kro, så det allerede ud til regn. Efter velkomst af klubbens formand, Jens Brendorp, gik spillerne ud til de huller, de skulle starte ved og kl var der gunstart fra hul 15 - så kom regnen og den varede ved resten af dagen.... men banen var flot Det kom naturligvis til at præge afviklingen, resultaterne og antal ti lskuere, men banen var flot Man havde ventet en hel del tilskuere, men silende heldagsregn afholdte imidlertid mange ~aatmødeop. iljiljila.-.-.~~~~~----~lj Willy Jepsen i røg og damp følger raketten p{j vej ved gunstarten p{j hul15. 6 Nr. 57 August 2001

7 Pro'erne fra venstre: Morten Thuen, Morten Christensen, Dan Stage, Jesper Thuen, Søren Rolner, Christian Roar Melbye, Borregaard, Tommy Bitch, Asbjørn Pedersen, Johannes Eriksen, Stephen Smith, Ronny Kert, Claus Nordlyng, Arild Townhi/1, John Nielsen, Morten Mortensen, Kim Andersen, Ole Eskildsen, Lars Michael Jacobsen og Andrew Martin. og fik ros af de professionelle. Greenkeeperne havde også været i funktion allerede fra kl. halvfem om morgenen for at give banen den sidste finish. Holdene var sammensat af en professionel spiller og tre udvalgte amatører, som sponsorerne havde udpeget. Mange frivillige var blevet udkommanderet til at hjælpe med ved afviklingen. Bl.a. som poster på banens "blinde" huller, for at sikre at matchen blev afviklet risikofrit. Måneders forarbejde Siden september sidste år har Gustav Rosenkvist og Willy Jepsen arbejdet med denne match. Willy Jepsen som dygtig "fund-raiser" i forhold til sponsorerne og Gustav Rosenkvist som professionel arrangør og match leder. Omkring k! 14 var de sidste spi llere, drivvåde hjemme og Denne lille smarte Toyota kunne Pro 'erne vinde ved hole-in-one p~ hul15. Til amatørerne havde Arhus Charter sat en Cypern-rejse p~ højkant, men sponsorerne kom ikke af med præmierne. Ja, ja- pro'ere kan ogs~ komme galt af sted som her i roughen p~ hul 6, s~ der m~tte hjælpere til at finde den lille bold. Nr. 57 August

8 Pro-Am match: Borgmester Knud Thorgaard foretog præmieoverrækkelsen og havde rosende ord om arrangementets tilrettelæggelse, omend han ikke kunne stille et kommunalt tilskud i udsigt til en Pro-Am-match til næste <!Ir. Søren Rainer, Mollerup Golf Club, takker her ptj Pro 'ernes vegne for et veltilrettelagt arrangement. Et flot drive fra hul 8 af adm. dir. Preben Wolff, Mols-Linien. kunne aflevere scorekort til matchledelsen på Holmens Kro - og så stod en velfortjent frokost klar. Borgmester Knud Thorgaard var med borgmesterkæde og det hele klar til at forestå præmieoverrækkelsen til de vindende hold - som blev: Vinderne "Sports Partner" med 111 point med pro-spiller Søren Rolner, Mollerup Golf Club, i spidsen. På andenpladsen "AG Service" med l 09 point med Ronny Kert fra Royal Oak Golf Cl u b i Rød ding. Tredjepladsen gik til "Uni Bank's" hold med l 08 point og med Tommy Bitch fra Blokhus Klit Golf Klub. På fjerdepladsen kom "Kvadrat's" hold med l 08 point med JesperThuen fra Rold Skov Golfklub. Femtepladsen gik til "Holmens Kro 's" hold med 106 point med Dan Stege ligeledes fra Rold Skov Golfklub. Endelig på en sjette plads kom "Revision Øst's" hold også med l 06 point og med Stephen Smith fra Herning GolfKlub. Der var også individuelle præmier til amatørerne og de gik til Mario Sforzini, 35 point, Jesper Mikkelsen, 34 point, A. Gindesgaard, 34 point, Gerda Vorre, 34 point, Jens Larsen, 33 point og Ove Frandsen også 33 point. Hole-in-one-præmier Der var sat et par "Hole-in-anepræmier" på højkant. Toyota Ebeltoft havde udsat en Toyota Yaris og Århus Charter en rejse for to til Cypern og flere var tæt på, men det er som bekendt ikke nok i golf. Borgmester-ros Et velgennemført og veltilrettelagt arrangement som fik mange roser med på vejen af borgmesteren, som dog ikke ville stille et kommunalt tilskud i udsigt til næste år. Men da interessen fra sponsorerne i år har været meget stor, bliver der muligvis også en Pro-Am-Match til næste år - og da bliver vejret selvfølgelig meget bedre! 8 Nr. 57 August 2001

9 Tirsdagsdamerlformiddag:... det lykkedes at få ørenlyd! Den 27. marts blev sæsonen indledt af 34 deltagere med slagspil til vinter-greens. Herlig stemning i klubhuset og besøg af Henrik Langkilde fra baneudvalget. Det lykkedes at få ørenlyd! Næste dag fik vi "hul igennem" på 15 'eren! Fin tilslutning Godt, at der stadigvæk er en halv sæson tilbage, hvor vi kan nyde spillet, samværet og sommervejret Der har været en fin tilslutning både på almindelige tirsdage og til specielle arrangementer. Kold oplevelse Sidst i april besøgte vi Aarhus Aadal sammen med torsdagformiddagsherrerne, og det var en meget kold oplevelse. Det var som om vinteren demonstrerede et come-back, der fik mange til at fryse, som de ikke troede, det var muligt. Det var ærgerligt, for man glemte at nyde den pragtfulde bane, fordi man havde så ondt af sig selv! I maj har vi haft besøg af Randers, så nu er vores fad på rette plads igen, og vi havde i øvrigt an dejlig dag, da det er som at få besøg af gode, gamle venner. Ligeledes Aarhus Aadal besøgte os i maj, og da var vejret da lidt varmere. Birgitte Koch Pedersen r , Husk vor enestående tilfredshedsgaranti! Er det første gang du køber golfudstyr eller har du allerede prøvet at købe noget, du ikke blev glad for, eller som viste sig at være købt for dyrt? Tilbagekøbsgaranti - 1 år på jern og køller ved køb af nyt udstyr, når du køber en begynderpakke. Ombytningsret - er du ikke tilfreds med dine nye jern, køller eller putter, bytter vi inden for 30 dage til en anden lagervare. Prisgaranti - ser du inden for 30 dage en vare købt hos os, annonceret eller prisskiltet til en lavere pris, giver vi dig omgående differencen retur. Returret - fortryder du dit køb inden for 14 dage kan du levere det tilbage - i ubrudt original indpakning - og vi tilbage- Oddervej Højbjerg Postordre: Tlf Fax L~~~~p_:~g~~~~~e~:::r~~ mnm:!ml Nr. 57 August

10 Lån til alt mellem himmel og jord I dag er det både nemt og hurtigt at ffi et lån i banken. Som regel er det også den billigste løsning, når alle omkostningerne regnes med. Uanset om der står pc, bil, møbler eller noget helt fjerde på ønskesedlen. Du bestemmer selv, hvad du villåne pengene til.,;;~!""'~".,..., ~. - l AUTO-HALLEN Bo & Steen Møller 1/S Martin Hansens Vej Ebeltoft Telefon Telefax ÅBEN ALLE DAGE kl Boris Holm Jernbanegade Ebeltoft Tlf SERVlCE OG DÆKCENTER (også udbringning) VIDEOUDLEJNING DØGNKIOSKEN Nørrealle Ebeltoft TLF

11 Onsdags-go/f: - Vi tabte desværre! Om onsdagen er vi nu begyndt at spille match med præmier i tre rækker. Vi har flere gange været 39 deltagere i matchen. Vore ældre medlemmer som kun spiller ni huller deltager selvfølgelig også uden at deltage i matchen, men selvfølgelig er de med ved "hul 19". Vi har spillet venskabsmatch mod Randers. Vi var 93 deltagere, hvilket nok er rekord. Bagefter nød vi en lækker buffet på Holmens Kro. Vi vandt med 348 point mod 312. Vindere fra Ebeltoft blev: Ellis Holm-Nielsen og Thorkild Hornum, 39 point. Bent Vistisen og Mogens Kjerulf, 38 point, Hanne Johansen og Gert Jensen, 37 point, Birthe Dyrup og Poul E. Andersen, 37 point, Herman de Groot og Bjarno Sørensen, 36 point og endelig Henny Birch og Henrik Laasby, 35 point. Vi har også spillet venskabsmatch mod Grenå, hvor vi var 44 golfere fra Ebeltoft. Der blev spillet Greensame stabjeford på en usædvanlig velplejet bane, men vi tabte desværre med 268 point mod 289. Vindere fra Ebeltoft blev: Else Jørgensen og Ellis Holm Nielsen, 39 point, Bente Langkilde og Thomas Thomsen, 36 point og John Trolie og Mogens Kjerulf, 32 point. I onsdagsklubben er man også velkommen, hvis man spiller i handicap 54. Hvorfor betale uden at få noget for pengene? soj.st Gratis Nybolig Ebeltoft. R ønde Jernbanegade Ebeltoft Tlf H ovedgaden Rønde Tlf Se mere på Nr. 57 August

12 Ind på greenen Der er drive i os. Vi tilbyder dig den seriøse behandling og hurtige beslutningsproces, som kan bringe dig under par. Vi glæder os til at betjene dig. DJURSLANDS BANK - den lokale bank - l

13 Hvide Hus Match: Den årligt tilbagevendende "Hotel Hvide Hus" match blev afviklet lørdag den 30. juni og deltagelsen var som sædvanlig stor med l 06 spillere - to flere end sidste år. Matchen blev spillet som greensome/slagspil og den matchform appellerer til høje scores, som også blev resultatet i år. Spillerne var delt i to rækker: Ægtepar og mixed par. I ægtepar-rækken blev vinderne, Hanne Johansen og Gert S. Jensen med 61 slag netto, Dorte og Jørgen Madsen, 63 netto, Bente og Henrik Langkilde, 64 netto, Birgitte Andersen og Klaus Sunesen, 65 netto og Ruth og Ole Olesen med 67 slag netto. Vinderne i mixed par blev Peter Rasmussen og Thomas Vesterskov med 62 slag netto, En herlig golfdag Herman de Groot og Bjarno Sørensen, 63 netto, Peter Degn og Knud E. Degn, 64 netto, Hanne Ibsen og Flemming Schiitt, 66 netto og Anette Ralskov og Gitte Bonde med 68 sla'g netto. Sidste års vindere af vandrepræmien, Rita og Thomas Thomsen, måtte i år pænt give den videre til dette års vindere af "Ægteparfadet", Hanne Johansen og Gert S. Jensen. En herlig golfdag sluttede traditionen tro med buffet på Hotel Hvide Hus og præmieoverrækkelse. Martin Godsk styrede også i år slagets gang. Her er nogen af vinderne i mixed-par med match/ederen, Martin Godskude pli "venstre-fløjen". l ægtepar-rækken blev vinderne af "Ægtepar-fadet" i lir: Hanne Johansen og Gert S.Jensen. Nr. 57 August

14 ~---~ ~ HOTEL EBELTOFT STRAND FAX FON ~._t~ ERIK ANDERSEN ADELGADE EBELTOFT TLF. * ÅBN l N G STI DER: Mandag-Fredag Sommer 9"-20" Lørdag Sommer 8" 18"/ Søndag Sommer "

15 F Røjder Cup 2001: Mandag den 18. juni klokken halv syv om morgenen mødtes vi l O gutter, der skulle til Irland og spille golf. Humøret var højt og forventningerne store. Faktisk så stor at Mogens Bugtrup slog saltomortale i Kastrup Lufthavn. Holdet bestod af fire gammel-røjdere, Kai Brændbyge, Ole Thomasen, Niels Albertsen og Steen Borregaard. Fire Røjdere, Mogens Bugtrup, H.J. Krath, Jørgen Fink og Martin Godsk og to Rookier, Jens Brendorp og Svend Petersen. I Kastrup måtte nogle af os erfare, at tandlæger kan finde "huller" i bodsaftaler og vi måtte sidde med tørre ganer i ventehallen i lufthavnen. Vel ankommet til Dublin Lufthavn skulle vi hente de lejede biler, hvor vi fik at vide, at med vanlig irsk grundig forberedelse var bilerne ikke klar, men det ville kun tage fem til l O minutter! Efter ca. l 112 time fik vi de første to af tre biler udleveret, mens den tredje bil blev leveret med en skrue i dækket. Langt om længe begav vi os mod destination "Mona", hvor vi vidste, at vore "forfriskninger" stod og ventede - kun ca. syv minutter uden for Drogheda. Hvilket imidlertid viste sig at være ca 20 minutters kørsel. Så desværre måtte vi flytte dagen efter, da det var alt for langt Turen gik til Irland Her er hele Røjder-holdet sammenmed ejeren af The European-banen, Pat Ruddy, (midt i billedet). Det er en flot Linksbane medsmalle fairways og "dyyy-be" bunkers. Da vi kørte ind i Owen 's gård, troede vi, det var den lokale losseplads. Vi blev imidlertid mødt af en glad, smilende (med alle syv tænder) mand i en krøllet skjorte, der fik os indlogeret i vores "suiter". Stedet bar absolut ikke præg af rengørings vanvid, og vi havde intet varmt vand, selvom Owen forsikrede os, at " a fine lad from Dublin" ville fikse det lækkende oliefyr. Fordelen var absolut, at Owen havde en Pub i samme bygning, så vi skulle da ikke gå tørstige i seng. Ole Thomasen og Owen diskuterede de mange muligheder i goldrejser til Irland og Owen vil bygge ud til næste år, således at han kan tage 25 golfere ad gangen og han bad os anbefale ham til alle. Det er hermed gjort! Det var som at komme i himlen, da vi flyttede ind hos Anne i Dublin. Pæne store og rene værelser - med Niels alene i værelse 4, hvilket blev påpeget utallige gange- og meget tæt på Tempie Var-området, som er Dublins underholdningsområde. Parret vi boede hos var utrolig elskværdige, hjælpsomme og havde masser af humør og humor. Y deriigere havde de en fin lille gård, hvor vi om aftenen kunne have præmieoverrækkelse og nyde en lille en, før vi gik i byen. Hele Tempie Bar-området vrimlede med folk om aftenen og alle steder var fyldt til bristepunktet. Vi oplevede god irsk folkemusik og forrygende flot Riverdance flere steder. Y derligere fik jeg også mødt et par glade veninder fra Finland, hvis navne jeg dog ikke kan huske, men det var noget med "Lebbonen", som også var i Dublin for at more sig. Nr. 57 August

16 BRANDT-MADSEN ADVOKATFIRMA MØDER ET FOR HØJESTERET Maler du selv? -så køb Flugger maling. Den vi selv anvender. Køb den direkte hos os og få råd og vejledning med oven i købet. Østeralle 1 o Ebeltoft Tlf Fax Rønde Hovedgaden O Rønde Tlf Fax Kolind Bredgade 13 mf Kolind Tlf FIUgger farver Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej Ebeltoft Åben 8 17, lørdag 8-12 URE OPTIK GULD SØLV v/mogens Rasmussen Adelgade Ebeltoft Tlf Ryomgård Jernbanegade Ryomgård Tlf Auning Århusvej 1 B 8963 Auning Tlf Fax Risskov Vester Strandalle Risskov Tlf Fax Hjemmeside: E-post: Ring på telefon DO efter et ansøgni ngsskema til Da nske MasterCard. Så er du tæt på et dansk. internationalt kreditkort. Danske

17 F De fem baner der var udvalgt til vores to turneringer, Røjder Cup og Irish Cup, var håndplukket af Ole Thomasen og på anbefaling fra chefen for det irske turistbureau. Seapoint er en Linkshane lige uden for Drogheda, som vi testede om mandagen - i regnvejr - da vi ankom, og spillede officielt i turneringen om tirsdagen. Banen er designet af Des Smyth og er en par 72 bane og kostede den beskedne sum af 190,- kr. Vinderne på Seapoint blev: Mogens Bugtrup med 27 point, Jens Brendorp med 26 point, Niels Albertsen, 24 point og H.J. Krath med 24 point. Dufferhatten gik til Ole Thomasen l Headfort Kells er turistchefens hjemmebane og en utrolig flot par 72 parkbane med masser af store træer. Desværre var der sket en fejl med vores booking, men Ole's overtalelsesevner og turistchefens visitkort skaffede os alligevel ind. Vindere på Kells blev: Jens Brendorp, 31 point, Martin Godsk, 30 point, Steen Borregaard, 28 point og H.J. Krath 27 point. Dutferhatten tilfaldt Ole Thomasen. Bettystown - endnu en utrolig flot par 70 Linkshane med mange spændende huller langs vandet. Da Jens og Bettie havde bryllupsdag, måtte vi selvfølgelig spille "Bettiestown". Vindere blev: Martin Godsk, 33 point, Steen Borregaard, 31 point. H.J. Krath, 28 point og Niels Albertsen, 27 point. Dufferhatten tilfaldt Ole Thomasen. Knockanally er en par 72 parkbane, som så ud til at være Jet, men scoren viste noget andet. Der var ingen Rough på banen, men til gengæld utroligt mange træer, som let kom i vejen, hvis man ikke havde et drive midt på fairway. Y deriigere er der et farligt hul langs en sø, hvor der var et skilt med: "Beware Aligator Park" og F ink så vist også en enkelt nær Teestedet på det efterfølgende hul. Vindere blev: Niels Albertsen, 32 point, Steen Borregaard, 30 point, Mogens Bugtrup, 30 point og Martin Godsk, 26 point. Dutferhatten tilfaldt Svend Petersen, som længe havde skulet misundeligt efter den. The European er en rigtig flot Linkshane med smalle Fairways og dybe bunkers. Roughen var dog klippet meget ned, da banen har mange Greenfee spillere fra især USA og Japan, som bliver fløjet ind i hel i koptere for en dags golf. En dag havde de haft 26 helikoptere med greenfee spillere. Banen er designet og ejet af Pat Ruddy, som er en frisk og flink fyr, der gav os en god rabat på grund af, at vi havde læst greenfee var 45 irske pund og den viste sig af være 80 irske pund. Vi var alle enige om, at 800,- kr. var lige i overkanten af, hvad vi ville betale, men fik så en pris på 60 pund, samt nogle fine præmier at spille om. På denne dag gik vi efter Lea derboard (pointrækkefølge), således at de fire, der førte turneringerne, gik sidst for at gøre det mere spændende. Og der var tæt kamp om mesterskaberne. Vindere blev: Martin Godsk, 26 point, Jens Brendorp, 24 point, Niels Albertsen, 23 point, Kai Brændbyge, 21 point. Dufferhatten tilfaldt Steen Borregaard. De samlede vindere i Irland blev: Røjder Cup, Martin Godsk med 137 point, NielsAlbertsen, 129 point og Mogens Bugtrup, 121 point. Irish Cup: Martin Godsk, 37 matchpoint, Jens Brendorp, 30 og Niels Albertsen, 30 matchpoint. Endnu en god tur i godt vejr blev afviklet og vi kan se frem til næste gang, vi drager mod Irland som vikingerne, dog ikke med sværd i hånd, men med et golfjern for at erobre nye golfbaner. Jeg vil gerne takke de forskellige udvalg for det store arbejde - dog måske undtagen Dresscode-udvalget, som der var lidt usikkerhed i. Men især stor tak til et denne gang velfungerende matchudvalg samt til alle medspillere for en god og underholdende tur. Sidst men ikke mindst vil vi takke sponsorer for de mange fine præmier, som vakte megen glæde hos vinderne. Martin Godsk Nr. 57 August

18 Royal & Ancient International Golf Conference: -Vi må have en langsommere golfbold! Morten Vinter, formand for DG U. Den 2. til4. maj havde Royal & Ancient (R&A) indbudt golfverdenen til en drøftelse af aktuelle problemer. Det sker hvert fjerde år, så den sidste konference var i Der var derfor nok at tage fat på. Golf på verdensplan er nu den mest ekspansive idræt overhovedet. Der menes at vire 65 mi o golfspi llere. 150 deltagere fra 67 organisationer havde fundet vej til St. Andrews. DGU havde fået fire pladser. En anakronisme På forhånd kunne man frygte, at de gode arrangører i R&A ville være konfliktsky og undgå kontroversielle emner. Men der tog man fejl. Der blev faktisk snakket rent ud, ikke mindst når det gælder amatørreglerne, som i dag på mange måder er en anakronisme. Kritikken var hård og set med skandinaviske øjne meget velkommen. Ikke mindst når det gælder elitegolf og de unge menneskers valg mellem amatør og pro. College Golf i USA og den rige fars søn er fortsat amatørgolf, selvom de får udgifter dækket til flere hundrede tusinde kroner. Men den fattige brasilianer, der får sponsoreret sin flyvebillet til en turnering betragtes som pro. Dobbeltmoral! Gamle amatørdyder Fra Malaysia hørte vi om udviklingen i Asien. Der er man ikke fintfølende. En bil i holein-ane præmie er som at vinde i Lotto: Heldige mand, hvorfor skulle det påvirke din status som golfspiller? R&A forsvarede de gamle amatørdyder, men presset var så voldsomt, at de utvivlsomt kommer til at give sig meget i de kommende år. Det blev også klart, at hvert land kan gå langt i sin egen fortolkning af amatørreglerne. Også længere end hidtil antaget. Hvis det er det vi vi l? I DGU vil vi sammen med de øvrige nordiske lande derofr vurdere en skandinavisk løsning, som ikke mindst kan tilgodese en mere harmonisk eliteudvikling. 12 ændringer Golfreglerne håndterer R&A derimod med sikker hånd. Næste revision bliver i 2004 og vi fik præsenteret de tolv ændringer, som nu overvejes. F.eks. at tillade identifikation af en bold i en bunker? Så det er ikke de store revolutioner, men vi har fået et spørgeskema indeholdende de tolv forslag med hjem, som det nu overlades til DGU's Regelkomite at besvare. En trussel Omkring golfudstyr blev det demonstreret, hvordan teknologien har hjulpet os alle til at slå længere og mere præcist? Det er som bekendt en trussel mod de bestående golfbaner, ikke mindst når Tiger Woods er på besøg og efterhånden kan slå over alle forhindringer og kun skal bruge en driver, en wedge og en putter på hvert hu. For korte baner Mange af de tidligere mesterskabsbaner kan nu ikke bruges til store turneringer, fordi de er for korte. Løsningen er ikke bare at lave banerne længere. Så der var fokus på den eneste realistiske løsning: Vi må have en langsommere golfbold. Teknologisk er det ikke et problem, men psykologisk! Det kan derfor blive svært at opnå enighed. Skal det være en særlig turneringsbold til pro'erne eller skal vi alle have en langsom bold? Tiden er næppe helt moden, men problemet er dybt alvorligt. Også her fik vi et spørgeskema med hjem. Handicap-systemet blev også 18 Nr. 57 August 2001

19 Nr. 57 August GOLF vurderet. Et fælles system for hele verden blev efterspurgt, men er ikke realistisk. Måske heller ikke nødvendigt? Det er trods alt sjældent, at der spilles handicap-turneringer på tværs af kontinenter. Så vi må nok leve med de systemer, vi kender hos os selv. I England kan man fortsat ikke finde ud af at lade damer og herrer spille mod hinanden. Men det handler nok om noget andet end handicap-systemer! Bestemmende Afslutningsvis fokuserede R&A på sin egen rolle i verdensgolfen. Man lagde vægt på at få input fra hele verden, men ser fortsat sig selv og USGA - den amerikanske golfunion - som de bestemmende myndigheder. Reelt er der derfor ikke tale om en demokratisering, men en opretholdelse af oplyst enevælde. Et paradoks naturligvis. Ingen revolution Men der er ingen revolution i sigte. Dels gør de det godt i R&A. Dels har de uanede midler fra pengemaskinen "The Open" Som rundhåndet bliver delt ud til gode golfformål overalt i verden. Endelig emmer St. Abdrews af så megen tradition og golfånd, at enhver potentiel revolutionær straks taber pusten, når han betræder de hellige haller. Så golfen vil fortsat leve med at blive styret af en samling selvsupplerende mænd af angelsaksisk herkomst. Take it or leave i t. Tirsdag-eftermiddags/damer: Dejlige matcher Årets nye match, "Fars dag", med pigernes madkurv blev et rigtigt tilløbsstykke. Tilbudet var lige fra "tømt køleskab" over pølsebrød til det "lille" kolde bord til køkkenchefen. I dagens anledning havde Gerda V syet smarte forklæder som herre-præmier. I den første gæstematch med Grenå prøvede vi greensome, og det blev til en god hyggematch med snak og latter hele vejen. Det blev sent, inden de sidste drog mod Grenå. Sommerens store match, "Invitationsmatchen", var ved at sprænge alle rammer i det alt for lille klubhus. Vi piger havde inviteret torsdageftermiddags herrerne til vort speciale: Greensame med lodtrækningsmakker. En stor tak til vore sponsorer- der var præmier til JO hold foruden længste drive på hul 13 og nærmest flaget på hul Il og hul 17. "4 banden" havde otte piger i køkkenet til maden og herrerne havde sørget for glassenes indhold. Stemningen fik nok en tand med to sange til Knuds harmonika og da Troels gav jagthornsso lo. De sidste lukkede og slukkede onsdag morgen. Under festen blev vort nye logo til bagmærket afsløret. Hanne T. har fået ideen og grafikeren, Erik Nielsen, har lavet oplægget og tegnet stregerne. Man fornemmer hul 8's fairway og green med eftermiddags solen over Vigen og et af banens mange æbletræer. En stor, stor tak til Erik. Han kunne desværre ikke være til- Grafikeren, Erik Nielsen, har designet det nye bag-logo til tirsdags-eftermiddags-damerne. stede denne tirsdag, så vi vil hylde ham en aften på et senere tidspunkt i sæsonen. Elisabeth PS.: "Fars dag" match tirsdag den 5. juni 2002.

20 holm ri is Ebeltoft el-installation a/s Nørreport Ebeltoft. Tlf Knebel El Tirstrup El Tlf Tlf MESTEREN Nørre;;rt'i'."1if.'87' ::::.~ i~: Eikøb A. Knudsensvel 8. Tlf ~ Deres frisør... Hanne Albæk Adelgade Ebeltoft Tlf HELE FAMILIENS FRISØR Nye Gardiner * alt i solafskærmning * sengetøj, håndklæder * måltagning, syning, montering * vask og rens Gardiner vi Peder Seldrup Nørreport Ebelrofr Tlf Fax ,ij~ \Jfi FÅ SMAG PÅ LIVET Faxe - Ceres - Thor Djursland Depotet v/ Lars Østergaard Tlf /U REVISIONSFIRMA HENNING KOVSTED statsautoriseret revisor aktiestiskab SIRHENRY GODMAD UDAF HUSET TLF strandvejen ebeltoft telefon telefax registrerede revisorer: jan baarup, marianne Laursen

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det.

Didde fra Shoppen havde sørget for en lille gave til os alle, så ved hver kuvert lå der 3 bolde og 1 par golfstrømper. Tak for det. Åben Damedag Maj 2007 Langt om længe blev det den 2. maj, hvor vi skulle afvikle vores første Åben Damedag i Smørblomsternes regi. Vi havde glædet os til dagen i lang tid, og vi håbede, at vores forberedelser

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001

GOLF. i Ebeltoft. På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler. Medlemsblad 20. årgang December 2001 Medlemsblad 20. årgang December 2001 På den store arbejdsdag gjaldt det de gamle gyvler Side 7 Opfyldelsen af drømmen om nyt klubhus er kommet et stort skridt nærmere. Side 3 Onsdagsgolferne på en herlig

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7

GOLF. i Ebeltoft. Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes. Til VM blandt krokodiller Læs sides. Forslag til baneændring Læs side 7 GOLF Medlemsblad 19. årgang November 2000 Arbejdet med juniorer i EGC skal styrkes Til VM blandt krokodiller Læs sides Forslag til baneændring Læs side 7 Golf - et spil for alle Læsside 31 GOLF GOLF Redaktion:

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6

GOLF. i Ebeltoft. Endelig var der rejsegilde, pølser og øl. Medlemsblad 21. årgang August 2002. Vellykket ProAm-match Side 6 Medlemsblad 21. årgang August 2002 Endelig var der rejsegilde, pølser og øl Side 15 Vellykket ProAm-match Side 6 Mange interesserede kom til "åbent hus" den 14. april. Side 18 GOLF Redaktion: Frands Hansen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst.

PsykologTeam Classic. SHIO TOUREN & Psykologteam Vejle. Turnerings Program. præsenterer. 10. Maj. 10. Maj - Blommenslyst. Blommenslyst. Turnerings Program Følg med på hjemmesiden hvor der vil blive opdateret løbende. 10. Maj PsykologTeam Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August Nordea Championship 20. Sep.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000

GOLF. i Ebeltoft. Opvisning før første runde på den store bane. Medlemsblad 19. årgang August 2000 i Medlemsblad 19. årgang August 2000 Opvisning før første runde på den store bane Læsside B Disse tre spillere går videre til finalen i Toyota Classic 2000 Læs side 26-27 Spændende tur til Gut Kaden i

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. BESTYRELSE: @~TO~ UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen Formand Jørgen Hjortstrøm Kasserer Jørgen L. Larsen Telefax Sekretær Torben

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere