NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS"

Transkript

1 NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej Aalborg NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Hvad er formålet med snitfladen? Nemkonto systemet Indhold i XML-snitflade for betalinger Ændringer ift. Tidligere versioner af leverancen: Grafisk overblik Miljø Ansvarlige Ansvarlig for skemaafleveringen Ansvarlig for snitfladen Beskrivelse af NKS betalingsflow Betalingsordre til NKS Opbygning af betalingsmeddelelse Afvigelser fra Swift Særlige problemstillinger ifht. betalingsmeddelelsen Kvittering- og retursvar Bilag NKS_Betaling_Skemaer.zip NKS_Betaling_Metadata.zip NKS_Betaling_XML_eksempler.zip Grænsefladebeskrivelse for komplette og ukomplette betalinger til NKS KMD Side

3 1 Hvad er formålet med snitfladen? Formålet med snitfladen er at beskrive dataudvekslingen mellem offentlige myndigheders udbetalingssystemer og Nemkontosystemet (NKS) i forbindelse med fremsendelse af betalingsordre og modtagelse af kvitteringer og retursvar fra NKS. 1.1 Nemkonto systemet Folketinget har vedtaget at indføre en NemKonto for alle borgere og virksomheder. NemKontoen skal forenkle indberetning af kontooplysninger for borgere og virksomheder og sikre, at udbetalinger fra det offentlige kan foregå elektronisk. NemKonto-systemet vil indeholde én NemKonto for alle borgere og virksomheder, hvortil alle udbetalinger fra det offentlige som hovedregel bliver udbetalt til. Fra idriftsættelsen af NemKonto systemet skal offentlige myndigheder sende udbetalinger til Nem- Konto-systemet, der sender dem videre til myndighedens pengeinstitut. Alle offentlige myndigheder, der foretager udbetalinger, skal tilsluttes NemKonto-systemet. De betalinger myndighederne afsender skal ikke længere indeholde modtagerens kontonummer, men alene modtagerens CPR-nr. eller CVR-nr. For virksomheder gælder endvidere, at disse kan identificeres ved P-nr. og SE-nr. De betalinger, der ikke indeholder modtagerens kontonummer, betegnes som ukomplette betalinger. Der er dog mulighed for at påføre modtagerens kontonummer i betalingsordrer, disse betalinger betegnes som komplette betalinger. Når NemKonto-systemet modtager de ukomplette betalinger fra de offentlige myndigheder, påfører systemet modtagernes NemKonto og sender betalingen videre til afvikling i den udbetalende myndigheds pengeinstitut (betalingen er herefter komplet ). Afsendelse af betalinger efter overgangen til NemKonto er illustreret i nedenstående figur. Myndighed Ukomplette betalinger NemKontosystemet Kompletterede betalinger Myndighedens pengeinstitut Systemerne leverer betalingsordrer til NKS som behandler disse og returnerer kvitteringer og retursvar til afsendersystemet Side 2

4 2 Indhold i XML-snitflade for betalinger XML-Snitfladen til dataudveksling mellem offentlige myndigheders udbetalingssystemer og NKS i forbindelse med fremsendelse af betalingsordre og modtagelse af kvitteringer og retursvar fra NKS omfatter XML skemaer, XML metadata og XML eksempler for: Betalingsordrer til NKS (NKS_NKSPayment) Kvitteringssvar 0 (NKS_NKSReceipt0) Kvitteringssvar 1 (NKS_NKSReceipt1) Retursvar 2 (NKS_NKSResponse2) Retursvar 5 (NKS_NKSResponse5) Retursvar 7 (NKS_NKSResponse7) Retursvar 8 (NKS_NKSResponse8) Retursvar 9 (NKS_NKSResponse9) Alle skemaerne er komplette skemaer, der ikke refererer til underskemaer udenfor leverancen. En fuldstændig liste over de enkelte skemaer kan findes i afsnit 8 Bilag. Efterfølgende afsnit 6-8 indeholder en overordnet beskrivelse af NKS betalingsflow med tilhørende beskrivelse af kvitterings- og retursvar. Yderligere og uddybende beskrivelse er indeholdt i gældende version af dokumentet: Snitfladebeskrivelse for komplette og ukomplette betalinger til NKS på Ændringer ift. tidligere versioner af leverancen: Version Beskrivelse af ændring Skemaændringer fra version 1.1 til version 2.0 Leverancen med version 2.0 indeholder alle skemaer. Skemaerne opdateres og findes I mappe 2006/05/01. Nedenstående er listet ændringerne til de enkelte skemaer. Alle skemaer Namespaces ændres til 2006/05/01 NKS_NKSPayment.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <MessageHeader> er <ErrorList> indsat 2. I <GrpHdr> er <InstrNks> indsat 3. I <PmtId> under <PmtTx> er <InstrId> indsat 4. I <Purp> under <PmtTx> er <Prtry> rettet 5. I <PmtTx> er <InstrForFrstAgt> indsat 6. I <PmtTx> er <BenefitType> indsat NKS_NKSReceipt0.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <MessageHeader> er <ErrorList> indsat Side 3

5 NKS_NKSReceipt1.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <MessageHeader> er <ErrorList> indsat NKS_NKSResponse2.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <MessageHeader> er <ErrorList> indsat 2. I <OrgnlGrpRefInfAndSts> er <AddtlInf> indsat 3. I <PmtId> under <OrgnlTxRefInfAndSts> i <OrgnlPmtInf> er <InstrId> indsat NKS_NKSResponse5.xsd Nyt skema. Skemaet er en kopi af NKS_NKSResponse2 og skal benyttes til elektronisk svar efter standsning af bundt. NKS_NKSResponse7.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <OrgnlGrpRefInfAndSts> er <AddtlInf> indsat 2. I <PmtId> under <OrgnlTxRefInfAndSts> i <OrgnlPmtInf> er <InstrId> indsat 3. I <OrgnlTxRefInfAndSts> under <OrgnlPmtInf> er <OrgnlTxInf> indsat, idet Niveau E Original Transaction Information (yderligere info på Kreditor niveau) tilføjes NKS_NKSResponse8.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <OrgnlGrpRefInfAndSts> er <AddtlInf> indsat 2. I <PmtId> under <OrgnlTxRefInfAndSts> i <OrgnlPmtInf> er <InstrId> indsat NKS_NKSResponse9.xsd Ændringer i underliggende definitioner medfører: 1. I <OrgnlGrpRefInfAndSts> er <AddtlInf> indsat 2. I <PmtId> under <OrgnlTxRefInfAndSts> i <OrgnlPmtInf> er <InstrId> indsat 3. I <OrgnlTxRefInfAndSts> under <OrgnlPmtInf> er <OrgnlTxInf> indsat, idet Niveau E Original Transaction Information (yderligere info på Kreditor niveau) tilføjes SWIFT_NKSPayment.xsd 1. Tilføjet <InstrNks> til <GrpHdr> ved at rette complextype GroupInformation1 : <element name="instrnks" type="swift:instrnkstype" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"/> Øvrige definitioner knyttet til <InstrNks> er også blevet tilføjet: <complextype name="instrnkstype"> <sequence> <element name="cd" type="swift:max35text"> <annotation> <documentation>kode for instruktion</documentation> </annotation> </element> <element name="addtinf" type="swift:max140text"> <annotation> <documentation>valg af service</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complextype> Side 4

6 2. Tilføjet <InstrForFrstAgt> og <BenefitType> til <PmtTx> ved at rette complextype GenericPaymentTransaction3 <element name="instrforfrstagt" type="swift:instructionforfirstagent" minoccurs="0"/>... <element name="benefittype" type="swift:max6text" minoccurs="0"> <annotation> <documentation>ydelsesart korttekst</documentation> </annotation> </element> Øvrige definitioner knyttet til <InstrForFrstAgt> er også blevet tilføjet: <complextype name="instructionforfirstagent"> <sequence> <element name="prtry" type="swift:max140text" minoccurs="0"> <annotation> <documentation>instruktion til bogføringscentral</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complextype> 3. I <Purp> under <PmtTx> er brug af <Prtry> ændret ved at rette til: <documentation>tekst til modtagers kontoudtog</documentation> Ingen ændringer SWIFT_A_General- Information.xsd SWIFT_B_OriginalGroup- ReferenceInformation.xsd 1. Tilføjet valgfrit element <AddtlInf> i complextype OriginalGroup- ReferenceInformation1 for at tilgodese nyt retursvar 5: <element name="addtlinf" type="swift:max105text" minoccurs="0"> <annotation> <documentation>uddybende tekst</documentation> </annotation> </element> SWIFT_C_OriginalPayme ntinformation.xsd Ingen ændringer SWIFT_D_Original- TransactionReference- InformationAndStatus.xsd SWIFT_E_Original- TransactionInformation.xsd 1. Tilføjet ny complextype PaymentInformation9b med yderligere element <OrgnlTxInf> pga. behov for Niveau E Original Transaction Information (yderligere info på Kreditor niveau) for retursvarene 7 og 9 2. Gjort <StsRsn> valgfri aht. nyt retursvar 5 Ingen ændringer SWIFT_Package.xsd Ingen ændringer Side 5

7 SWIFT_Common.xsd 1. Indsat <InstrId> i <PmtId> under <PmtTx> (Niveau C - Payment Transaction / Kreditor niveau) ved at tilføje følgende til PaymentIdentification: <element name="instrid" type="swift:max35text" minoccurs="0"> 2. Udvidet værdisæt til simpletype PaymentGroupStatusCode aht. positivt retursvar 2: <enumeration value="acpt"/> 3. Tilføjet simpletype Max6Text til brug af nyt felt <BenefitType> EBMS_Common.xsd 1. Opstramning på brug af <PartyId> ved at angive documentation: <documentation>partyid(1) skal indeholde kortnavn, PartyId(2) skal indeholde EAN-nummer.</documentation> 2. Indsat <ErrorList> i <MessageHeader>: <element ref="ebms:errorlist" minoccurs="0"/> Øvrige definitioner knyttet til <ErrorList> er også blevet tilføjet <element name="errorlist"> <complextype> <sequence> <element ref="ebms:error" maxoccurs="unbounded"/> </sequence> <attribute name="highestseverity" type="ebms:severity.type" use="required"/> </complextype> </element> <element name="error"> <complextype> <sequence> <element ref="ebms:description" minoccurs="0"/> </sequence> <attribute name="errorcode" type="ebms:non-empty-string" use="required"/> <attribute name="severity" type="ebms:severity.type" use="required"/> </complextype> </element> <element name="description"> <complextype> <simplecontent> <extension base="ebms:non-empty-string"/> </simplecontent> </complextype> </element> <simpletype name="severity.type"> <restriction base="nmtoken"> <enumeration value="warning"/> <enumeration value="error"/> </restriction> </simpletype> Side 6

8 2.2 Grafisk overblik Side 7

9 3 Miljø Til udarbejdelse af XML skemaerne er anvendt XML Spy og Internet Explorer. 4 Ansvarlige 4.1 Ansvarlig for skemaafleveringen Henvendelser vedrørende skemaafleveringen rettes til: Espen Jürgensen, yderligere info på Ansvarlig for snitfladen Henvendelser vedrørende snitfladebeskrivelse rettes til: NemKonto Support, tlf Side 8

10 5 Beskrivelse af NKS betalingsflow Side 9

11 Betalingflowet illustrerer hvordan NemKonto-systemet modtager de ukomplette betalinger fra de offentlige myndigheder, påfører modtagernes NemKonto og sender betalingen videre til afvikling i den udbetalende myndigheds pengeinstitut Af betalingsflowet fremgår desuden de tilbagemeldinger som returneres til de afsendende systemer. Tilbagemeldinger gives enten i form af Kvitteringssvar eller Retursvar. Kvitteringssvar er tilbagemelding på at en samling af betalingsordrer er modtaget af NemKonto systemet. Kvitteringssvar gives kun elektronisk og som ebms header. Kvitteringssvaret er enten OK eller AFVIST. Yderligere tilbagemeldinger på betalingsordrer gives vha. Retursvar. Retursvar omfatter diverse fejlmeldinger, adviseringer, totaler og afstemninger (opsamling af data). Retursvar er opbygget iht. swift-standarden. Kun for Retursvar (flowpil 2): Fejl - modtagekontrol af betalinger, sendes desuden ebms header. Alle elektroniske kvitterings- eller retursvar sendes til afsendersystemet via en separat MQ-kø. Efterfølgende er listet de mulige Kvitterings- og Retursvar fra NKS, med en kort beskrivelse af disses indhold og form samt hvornår de sendes til afsendersystemet. Kvitteringssvar (flowpil 0), Fejl - XML dokument ulæseligt. NKS XML Brokerfunktionen validerer om XML-formatet er overholdt. Er dette ikke tilfældet stoppes behandlingen af meddelelsen og der sendes fejlmelding til afsendersystemet. Frekvens: Form: Løbende efter behandling af et XML-dokument XML meddelelse og som ebms header Kvitteringssvar (flowpil 1), Advis - Modtagelse af Bundt. Derefter foretages kontrol af betalingsordre på bundtniveau. Der foretages kontrol af DataleverandørID, Check af dobbeltforsendelse på bundtniveau og Check på sumtotaler. Resultat af indgangskontrollen vil være enten en afvisning eller accept af betalingsmeddelelsen/bundtet. Frekvens: Form: Løbende efter behandling af et bundt. XML meddelelse og som ebms header Side 10

12 Retursvar (flowpil 2). Fejl - modtagekontrol af betalinger. Derefter foretages yderligere validering af alle indkomne betalingsordrer iht. valideringsregler. Alle ikke afviste betalinger gemmes i databasen for videre behandling i NKS. Afviste betalinger meddeles på Retursvar 2, med angivelse af fejltype. Frekvens: Form: Løbende efter behandling af et bundt. XML meddelelse indeholdende: ebms header A. General Information B. Original Group reference Information and Status D. Original Transaction reference Information and status Retursvar (flowpil 5). Advis Svar på standsning af bundt/betaling. Retursvar 5 dannes i forbindelse med standsning af bundt eller betaling. Frekvens: Form: Løbende efter behandling af et bundt. XML meddelelse indeholdende: ebms header A. General Information B. Original Group reference Information and Status D. Original Transaction reference Information and status Retursvar (flowpil 7). Fejl - kompletter betalinger. Hvis det ikke er muligt at komplettere de modtagne ukomplette betalingsordrer med det aktuelle Nemkonto/Specifikke kontonummer meddeles disse på Retursvar 7. Frekvens: Form: XML-meddelelse løbende, papirlister dagligt XML meddelelse. Der sendes et svar pr. bundt pr. udbetalingsdato (der kan være flere udbetalingsdatoer i et bundt hvis No grouping er anvendt). Retursvaret indeholder følgende: A. General Information B. Original Group reference Information and Status D. Original Transaction reference Information and status E. Original Transaction Information Side 11

13 Retursvar (flowpil 8). Advis - Betalinger videresendt til PI. Alle betalingsordrer overføres til PI når tidsfrister for betalingsordren er nået (afhængig af udbetalingsdato og betalingsafviklende pengeinstitut). Retursvar 8 er adviseringsliste over betalinger overført til PI. Retursvar 8 sendes umiddelbart efetr at PI har godkendt modtagelsen af betalingsordren (når CTRL er modtaget fra PI). Frekvens: Form: XML-meddelelse løbende, papirlister dagligt XML meddelelse. Der sendes et svar pr. bundt pr. udbetalingsdato (der kan være flere udbetalingsdatoer i et bundt hvis No grouping er anvendt). Retursvaret indeholder følgende: A. General Information B. Original Group reference Information and Status C. Original Payment Information D. Original Transaction reference Information and status E. Original Transaction Information Retursvar (flowpil 9). Fejl - PI-fejl. NKS modtager og behandler meddelelser fra pengeinstitut om kontooverførsler/betalinger, som ikke kan gennemføres (BANSTA). NKS sender meddelelse om fejlbehæftede betalinger videre til afsendersystemet via Retursvar 9. Frekvens: Form: XML-meddelelse løbende, papirlister dagligt XML meddelelse. Der sendes et svar pr. bundt pr. udbetalingsdato (der kan være flere udbetalingsdatoer i et bundt hvis No grouping er anvendt) Retursvaret indeholder følgende: A. General Information B. Original Group reference Information and Status D. Original Transaction reference Information and status E. Original Transaction Information Side 12

14 6 Betalingsordre til NKS NKS systemet modtager betalingsordrer fra de offentlige myndigheder via udbetalingssystemerne/dataleverandørerne. Betalingsmeddelelser til NKS opbygges af: 1. ebms Header, som indeholder oplysninger om meddelelsen, dvs. hvilken type og version samt hvem der er afsender og modtager af meddelelsen. 2. Core Credit Transfer Initiation message, som indeholder selve betalingsmeddelelsen/ordren. 6.1 Opbygning af betalingsmeddelelse En betalingsmeddelelse/ordre (Core Credit Transfer Initiation message) opbygges af følgende tre hovedblokke/niveauer: A. Group Header (Bundtniveau): Group Header/Bundtniveau oplysningerne er obligatoriske og indeholder informationer, som relaterer sig til hele Betalingsmeddelelsen/Bundtet. Group Header indeholder elementer som: Group Identifikation/bundtreference, dato/tidspunkt for hvornår betalingsmeddelelsen er initieret og sumbeløb og -antal for indhold af betalingsordrer samt informationer om afsender (NKS aftalenummer og myndighed). Bundtreferencen dannes af afsendersystemet og vil sammen med information om myndighed og dataleverandør giver en entydig reference til en betalingsordre. Bundtniveauet betyder at der kan refereres til en samling af flere betalingsordrer, eksempelvis ved standsning af massebetalinger Side 13

15 B. Payment Information (Debiteringsniveau): Payment Information/debiteringsniveauet er obligatorisk og indeholder oplysninger, som relaterer sig til debiteringssiden af betalingsordrene. Debiteringsniveauet indeholder fælleoplysninger for et antal krediteringer f.eks. oplysninger om afsender registrerings- og kontonummer samt udbetalingsdatoen. Afsenderregistrerings- og kontonummeret er bestemmende for hvilket PI, som skal afvikle betalingen. Debitorniveauet styrer hvilke debiteringer der skal laves på afsenderens kontoudtog. Det er muligt at vælge om dette niveau skal forekomme en gang og indeholde fællesoplysninger for flere krediteringer (grouping true) eller for hver kreditering (grouping false), se desuden efterfølgende beskrivelse af Scenari er. C. Payment Transaction (Krediteringsniveau): Payment Transaction/Krediteringsniveauet er obligatorisk og gentagelig. Krediteringsniveauet indeholder oplysninger om de enkelte betalingsordrer samt beløbsmodtager for disse. Oplysningerne omfatter bla. beløb, kreditor kontooplysninger samt reference for transaktionen. Alle betalinger skal indeholde en entydig UPR (unik payment reference) dvs. en UPR som er genereret af de afsendende systemer Side 14

16 Opbygning af betalingsmeddelelse: Swift standarden indeholder mulighed for at opbygge betalingsmeddelelser på to forskellige måder: Scenario 1: Grouping (grouping true). I Scenario 1 er det muligt at angive et debiteringsniveau med et antal krediteringer under. Debiteringsniveauet indeholder fællesoplysninger for de enkelte krediteringer; f.eks. oplysninger om afsender registrerings- og kontonummer samt udbetalingsdatoen. Scenario 2: No Grouping (grouping false). I Scenario 2 er der intet debiteringsniveau med fælles oplysninger for flere krediteringer. Her skal debiteringsoplysninger gentages for hver enkelt kreditering. Angivelse af om hvilket Scenario som er valgt angives i feltet Grouping med indikator true for Scenario 1. Hvis et bundt med Grouping=true indeholder flere debitorer afvises hele bundtet Side 15

17 6.2 Afvigelser fra Swift Detaljeret specifikation af Betalingsmeddelelsen C2NKS findes i Snitfladebeskrivelse for komplette og ukomplette betalinger til NKS (afsnit 8.2, 8.3 og 8.4). NKS præciseringer ift. Swiftstandardens fremgår af kolonnen Mult i afsnit 8.2. Der er følgende afvigelser ift Swift-standarden: First Agent Disse informationer er ikke indeholdt i betalingsmeddelelsen DebitPurpose Nyt felt indeholdende Debiteringstekst, feltet skal udfyldes Incomplete Payment Indicator Nyt felt til angivelse af om ukomplet betaling, feltet skal udfyldes BenefitType Nyt felt til angivelse af ydelsesart korttekst Charge Bearer - må kun anvendes for udenlandsk komplet betaling 6.3 Særlige problemstillinger ifht. betalingsmeddelelsen Der er to områder, som man skal være særligt opmærksom på: Opbygning af betalingsmeddelelsen Opbygningen af en udenlandsk komplet betaling Opbygningen af betalingsmeddelelsen kan som beskrevet gøres på to måder via angivelse af feltet Grpg (Grouping). XML skemaet indeholder dog ikke logik til at sikre, at XML et er udfyldt præcist på én af de to måder. Det er således muligt at udfylde flere Payment info strukturer med flere Payment transaction strukturer altså angive flere krediteringer for flere debiteringsniveauer. Og når et bundt - som nævnt tidligere derfor afvises, hvis Grouping=true og der er flere debiteringsniveauer, så sker afvisningen på grundlag af en validering dybere nede i systemet. Mht. opbygningen af en udenlandsk komplet betaling, så har det ikke her været muligt at indbygge logik i XML skemaet til at sikre, at alle nødvendige oplysninger er udfyldt. F.eks. kræver NKS, at landekode er udfyldt, når der er tale om en udenlandsk komplet betaling. Men for en indenlandsk betaling er der ligesom i Swift ikke noget krav om udfyldelse af disse felter. Så hvis XML et er mangelfuldt udfyldt ifbm. en udenlandsk komplet betaling, så vil en eventuel afvisning ske på grundlag af en validering dybere nede i systemet. Der henvises til Snitfladebeskrivelse for komplette og ukomplette betalinger til NKS afsnit 8.4 samt afsnit punkt 3.33 for yderligere beskrivelse Side 16

18 7 Kvittering- og retursvar Retursvar som sendes elektronisk til afsendersystemet er alle opbygget iht. Swift - Payment Initiation Status message standard. Retursvaret (The Payment Initiation Status message) opbygges af følgende blokke: A. General Information: Denne blok er obligatorisk og indeholder oplysninger så som Identifikation af retursvartype, timestamp for generering af svar og afsenderid. B. Original Group Reference Information And Status: Denne blok er obligatorisk og indeholder informationer som relaterer sig til bundtniveauet. Desuden er der mulighed for at angive status for bundtet. C. Original Payment Information: Denne blok er valgfri og indeholder informationer som relaterer sig til Debitorniveauet, så som udbetalingsdato, afsenderkonto og Pi-aftale etc. Det er muligt at gentage denne blok. D. Original Transaction Reference Information And Status: Denne blok er ligeledes valgfri og mulig at gentage. Blokken indeholder referencer på krediteringsniveau samt mulighed for at sende information om status på de enkelte betalinger. E. Original Transaction Information: Denne blok er valgfri og anvendes til at sende yderligere information på krediteringsniveau, så som oplysninger om beløb, modtager konto etc Side 17

19 8 Bilag 8.1 NKS_Betaling_Skemaer.zip Beskrivelse af XML skema Betalingsordren til NKS Kvitteringssvar 0 Kvitteringssvar 1 Retursvar 2 Retursvar 5 Retursvar 7 Retursvar 8 Retursvar 9 NKS tilpasning af SWIFT betaling NKS tilpasning af SWIFT NKS tilpasning af ebms standard Indhold NKS_NKSPayment.xsd NKS_NKSReceipt0.xsd NKS_NKSReceipt1.xsd NKS_NKSResponse2.xsd NKS_NKSResponse5.xsd NKS_NKSResponse7.xsd NKS_NKSResponse8.xsd NKS_NKSResponse9.xsd SWIFT_NKSPayment.xsd SWIFT_A_GeneralInformation.xsd SWIFT_B_OriginalGroupReferenceInformation.xsd SWIFT_C_OriginalPaymentInformation.xsd SWIFT_D_OriginalTransactionReferenceInformationAndStatus.xsd SWIFT_E_OriginalTransactionInformation.xsd SWIFT_Package.xsd SWIFT_Common.xsd EBMS_Common.xsd Side 18

20 8.2 NKS_Betaling_Metadata.zip Beskrivelse af Metadata Betalingsordren til NKS Kvitteringssvar 0 Kvitteringssvar 1 Retursvar 2 Retursvar 5 Retursvar 7 Retursvar 8 Retursvar 9 NKS tilpasning af SWIFT betaling NKS tilpasning af SWIFT NKS tilpasning af ebms standard Indhold NKS_NKSPayment.xsd.meta.xml NKS_NKSReceipt0.xsd.meta.xml NKS_NKSReceipt1.xsd.meta.xml NKS_NKSResponse2.xsd.meta.xml NKS_NKSResponse5.xsd.meta.xml NKS_NKSResponse7.xsd.meta.xml NKS_NKSResponse8.xsd.meta.xml NKS_NKSResponse9.xsd.meta.xml SWIFT_NKSPayment.xsd.meta.xml SWIFT_A_GeneralInformation.xsd.meta.xml SWIFT_B_OriginalGroupReferenceInformation.xsd.meta.xml SWIFT_C_OriginalPaymentInformation.xsd.meta.xml SWIFT_D_OriginalTransactionReferenceInformationAndStatus.xsd.meta.xml SWIFT_E_OriginalTransactionInformation.xsd.meta.xml SWIFT_Package.xsd.meta.xml SWIFT_Common.xsd.meta.xml EBMS_Common.xsd.meta.xml 8.3 NKS_Betaling_XML_eksempler.zip Eksempler på XML skemaer for NKS betalingsordrer, Kvitteringer og retursvar findes på Nemkonto.dk Side 19

21 8.4 Grænsefladebeskrivelse for komplette og ukomplette betalinger til NKS Beskrivelse af Word dokument Gældende version af dokumentet Snitfladebeskrivelse for komplette og ukomplette betalinger til NKS, som findes på Side 20

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.4 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version /

Testspecifikationer. - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Rapport. KMD August Version / NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Rapport Testspecifikationer - Beskrivelse af specifikationer for tilslutningsprøven. Version 2.1

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalingsmeddelelser til NKS NemKonto Version 2.04 januar 2015 Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, som udvikles af KMD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Lautrupparken 40-42 2750 Ballerup www.nemkonto.dk info@nemkonto.dk Telefon: 44 60 10 00 Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.05 10.03.2016 Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse.

KMD accepterer opkobling ved etablering af enten VPN-tunnel eller fast forbindelse. Tilslutning til NemKonto via KMD EDI-service (VANS) Overordnet foregår en udbetaling via NemKonto-systemet ved at et udbetalende system sender en betalingsordre til NemKonto-systemet. Som standard anbefaler

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD.

Dataleverandører leverer data til NemKonto-systemet via en direkte forbindelse til KMD. Dataleverandør Dataleverandøraftale vedrørende NemKontoSystemet Dato Ref.: Mellem Dataleverandør adresse postnr. og by og KMD A/S cvr. nr. 26911745 Lov 1203 af 27. december 2003 om offentlige betalinger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 1.5 31-08-2005 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

NemKonto - Anmodning om tilslutning

NemKonto - Anmodning om tilslutning Status: Eksisterende aftale Nej, vi har ingen systemer, der er på NemKonto-systemet Benytter KMD til udbetaling Nej, vi anvender ikke nogen af KMDs udbetalingssystemer i vores organisation Eksisterende

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet

A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Danmarks Statistik, IT-Center 27. mar. 2009 Jbb/Flj A 18 Validering af dataleverancer ifm. Ældredokumentationsprojektet Indhold: 1. Indledning...2 2. Validering med XML-skemaer i udviklingsfasen...3 3.

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller

Vejledning til kontohaver. betalingskontroller Vejledning til kontohaver om betalingskontroller Forfatter: Lars Møller Jensen, Danske Bank, Group Cash Management Kurt Fischer, Danske Bank, Cash Management Support Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2

Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 Fejlfinding i Transportlaget til Navision Stat 3.60 SP2 FEJLFINDING I TRANSPORTLAGET TIL NAVISION STAT 3.60 SP2 1 INDLEDNING 2 FORUDSÆTNING FOR AT FEJLFINDING GIVER MENING: 2 KAN IKKE SENDE 3 DOKUMENTET

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl

Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS. Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl Dagsorden for orienteringsmøde om nyt udbud af SKB/OBS Moderniseringsstyrelsen den 30. april 2012 kl. 13.00-15.00 1 VELKOMMEN 2 Dagsorden for orienteringsmøde om udbud af SKB/OBS den 30. april 2012 1.

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere