Licitation allonge til købsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Licitation allonge til købsaftale"

Transkript

1 Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant kr. Skriver kroner Overtagelsesdag den vedrørende Ejendommen Matr.nr. 9 DO Gl. Hasseris By, Hasseris (m.fl.) Ejerl. nr. 6 beliggende Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg Vilkår for bud ved licitation Tilbuddet afgives i alle henseender - bortset fra prisen og evt. overtagelsesdag - på de vilkår, der fremgår af den købsaftale, jeg har fået udleveret af den medvirkende ejendomsmægler. Jeg bekræfter at have modtaget kopi af alle de dokumenter, der er nævnt i udkastet til købsaftalen. Jeg er bekendt med, at det er mit ansvar som budgiver ikke at afgive bud, som jeg økonomisk ikke kan opfylde. Til brug for debitorvurdering vedlægges sædvanlig økonomisk dokumentation i henhold til købsaftalens bestemmelser i afsnit 22. Hvorvidt der gælder forbehold for mit tilbud, som ikke har kunnet afklares inden afgivelsen af tilbuddet fremgår af afkrydsningen, idet det udtrykkeligt anføres, at tilbuddet kun undtagelsesvis må være betinget af en efterfølgende godkendelse af en rådgiver, hvis der er konkrete omfattende undersøgelser, der ikke har kunnet afklares indenfor budfristen. Tilbuddet er uden andre forbehold end de, der evt. måtte fremgå af købsaftaleudkastet Tilbuddet afgives med et forbehold, som fremgår af vedhæftede bilag Bemærk: Generelle rådgivningsforbehold medfører, at der kan ses bort fra tilbuddet. Orientering til køber Jeg er gjort bekendt med, - at ejendomsmægleren i henhold til lov om omsætning af fast ejendom er pligtig at forelægge ethvert tilbud for sælger, også selv om der pågår forhandlinger til anden side, - at det er sælgers valg, om der skal ske udbud til licitation, hvilket sælger i dette tilfælde har valgt - at sælger har aftalt ikke at forhandle selv i den periode, hvor licitationsudbuddet foregår - at sælger frit kan vælge mellem alle de indkomne bud og helt kan udelade at sælge ejendommen til en af de bydende, - at buddet skal lyde på en bestemt kontantpris - at det ikke er muligt efterfølgende at afgive overbud, - at buddet ikke kan betinges af forhold, der kan afklares på forhånd - at størrelsen af og vilkårene i de enkelte bud ikke vil blive oplyst - at jeg, hvis mit bud antages, er forpligtet til at underskrive endelige kreditoplysninger på det endelige sælgerpantebrev, i det omfang der indgår et sådan i finansieringen. Budfrist Det er aftalt, at buddet skal være ejendomsmægleren i hænde senest den kl. 12:00 Underskrifter Dato Budgiver/køber Budgiver/køber Accept af tilbud: Dato Sælger Sælger Formular nr JUNI 2002 DEBO ApS COPYRIGHT

2 Købsaftale - licitation Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref /Jacob Kabbel side 1 Sælger og køber Stilling Navn Undertegnede Adresse Tigervej Ebeltoft Tlf.priv./arb./mobil og Stilling Navn Adresse Tlf.priv./arb./mobil Boet efter Bertha K. Bodilsen Hans Bodilsen sælger herved til Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet X Ja Nej jf. salgsopstillingens side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet X Ja Nej jf. salgsopstillingens side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom Ja X Nej Hvis ja, hvilke: Handlens vilkår fremgår af følgende afsnit De med * markerede afsnit indgår ikke i parternes aftale. Ejendommen... afsnit 1 Overtagelsesdag... afsnit 2 Kontantpris... afsnit 3 Tilbehør... afsnit 4 Ejendommens fysiske forhold... afsnit 5 Forsikring... afsnit 6 Offentlig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat... afsnit 7 Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og energimærkning... afsnit 8 Ejerlejlighed/*Boliglandbrug... afsnit 9 Gæld udenfor købesummen... afsnit 10 Overtagelse, aflevering og risikoovergang... afsnit 11 Servitutter... afsnit 12 Handelsomkostninger og vederlag... afsnit 13 Refusionsopgørelse... afsnit 14 Frister, berigtigelse og rådgivning... afsnit 15 Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer i standardvilkår... afsnit 16 Parternes pengeinstitutter... afsnit 17 Købesummen... afsnit 18 Garanti for kontante betalinger... afsnit 19 *Nuværende realkreditlån, der overtages... afsnit 20 *Nuværende private pantebreve, der overtages... afsnit 21 *Ejerskiftelån... afsnit 22 *Anden finansiering og kreditoplysninger i henhold til Lov om kreditaftaler... afsnit 23 *Sælgerpantebrevet og kreditoplysninger i henhold til Lov om kreditaftaler... afsnit 24 *Debitorgodkendelse af køber... afsnit 25 *Reguleringsopgørelse mv. og købers valg af anden finansiering efter købsaftalens indgåelse mv.... afsnit 26 Handlens dokumenter... afsnit 27 Fravigelser... afsnit 28 Parternes accept og underskrifter... afsnit 29 Formular nr DECEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

3 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side 2 1. Ejendommen Iflg. tinglyst adkomst tilhørende villa Ejendoms nr Matr. Nr. 9 DO Gl. Hasseris By, Hasseris (m.fl.) ejerlejl.nr. 6 af grundareal heraf vej Beliggende Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg Kommune Aalborg Komm.nr. 851 Om ejendommens arealer, zonestatus og benyttelse henvises til vedhæftede salgsopstilling, der er en del af købsaftalen. 2. Overtagelsesdag Ejendommen overtages af køber den PÅFØRES LICITATIONSBLANKETTEN 3. Kontantpris Kontantprisen er aftalt til kr. BUDSUMMEN PÅFØRES LICITATIONSBLANKETTEN 4. Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger: se salgsopstilling. Øvrige tilstedeværende hårde hvidevarer medfølger ikke. Vedr. abonnementer (eksempelvis kabel-tv, alarmanlæg o.lign.) er det aftalt: Eksisterende fællesantenne overtages mod at køber betaler evt. overdragelsesgebyr Standardvilkår Medfølgende hårde hvidevarer og løsøre afleveres i gældfri og brugbar stand. Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber med de på grunden værende bygninger, ledninger, installationer, varmeanlæg, hegn, træer, beplantninger m.m. I det omfang, det findes på ejendommen, medfølger markiser, flagstang, legehus, drivhus, sanitet og alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr, faste indvendige lamper i køkken, bryggers og baderum og udvendige lamper, pejse og brændeovne, postkasse, renovationsstativer og beholdere, el-radiatorer, el- og gasvandvarmere, FM/TV-antenner og parabolantenner excl. receiver. Haveskulpturer/- udsmykning medfølger ikke. Alle faste tæpper medfølger medmindre andet er aftalt. I det omfang tyverialarmer med tilbehør og tele/kabel/audioinstallationer tilhører sælger, medfølger de ikke, medmindre andet er aftalt. I det omfang, tele/kabelinstallationer og tyverialarm tilhører forsyningsselskabet, forbliver de på hovedejendommen eller nedtages af forsyningsselskabet. Det er aftalt ovenfor om køber overtager evt. abonnementer. 5. Ejendommens fysiske forhold Vand/vej/kloak...Offentlig Nye tilslutnings- og anlægsarbejder...se kommunalt oplysningsskema Lokalplan/byplanvedtægter/varmeplan... Se kommunalt oplysningsskema Påbud eller verserende sager... Se kommunalt oplysningsskema Lejeforhold/lejeindtægter/deposita...Ingen Varmeinstallation... Fjernvarme Olietank... Ingen Energimærke/energiplan... Udarbejdes på købers anmodning Termoruder...Termo Sælger oplyser 1. at der sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt, 2. at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, 3. at der sælger bekendt ikke indenfor de seneste 10 år, dog højest i sælgers ejertid, har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svampe- og/eller insektangreb, medmindre andet er oplyst, 4. at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, 5. at al forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger til vej, fortov, fællesanlæg, fællesantenne, el, gas, vand, kloak, rensningsog ledningsanlæg vil være betalt i forbindelse med handlens afslutning. Hvis andet ikke er oplyst ovenfor, er der sælger bekendt ikke udført arbejder eller truffet beslutninger, som senere vil medføre en udgift for ejendommen, 6. at olietanken, hvis en sådan forefindes, sælger bekendt er lovlig. 7. at de på ejendommen værende bygn inger med installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Lovligheden af bygningsarbejder, der er omfattet af bygningsreglementet for småhuse, kan ikke forventes dokumenteret ved ibrugtagningstilladelse, 8. at der sælger bekendt ikke er skjulte fejl eller mangler ved ejendommen og at der er følgende kendte fejl og mangler ved ejendommen: Forsikring Nuværende brandforsikringsselskab via ejerforeningen Nuværende bygningskasko-/grundejerforsikringsselskab police nr. Forsikringstilbud: Nej Formular nr MAJ 2007 DEBO ApS COPYRIGHT

4 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side 3 7. Offentlig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Offentlig ejendomsvurdering kr heraf grundværdi kr pr Evt. ejerboligværdi kr. Grundlag for ejendomsværdibeskatning kr Standardvilkår Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering/årsregulering. Hvis der efter disses udarbejdelse er foretaget ny-, om- eller tilbygningsarbejder, der kræver byggetilladelse eller er sket ændring i ejendommens anvendelse, vil der ved førstkommende vurdering efter ejerskiftet ske ansættelse af ejendomsværdien på og 2002-vurderingernes niveau med de skete ændringer. Køber er gjort bekendt med, at dette kan medføre ændret ejendomsværdiskat i forhold til den der fremgår af salgsopstillingen, og at der ikke i den forbindelse kan rettes krav mod ejendomsmægler eller sælger. Det samme gælder for årsreguleringer og vurderinger, som fremkommer efter salgstidspunktet. 8. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og energimærkning Fortrydelsesret Er ejendommen omfattet af reglerne om fortrydelsesret Nej X Ja. Hvis ja, er der udfærdiget et selvstændigt dokument herom. Bygningens fysiske forhold Er handlen omfattet af reglerne om muligheden for sælger via tilstandsrapport mv. at frasige sig ansvaret for bygningsmangler Nej X Ja. Hvis nej, er sælger opfordret til og rådgivet om muligheden for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen Hvis ja, afgiver sælger hermed nedenfor erklæring om at have fravalgt denne ordning. Da reglerne enten ikke har kunnet anvendes eller sælger har valgt ikke at anvende disse, er parterne gjort bekendt med, at der derfor gælder dansk rets almindelige regler om købers eventuelle krav mod sælger på grund af ejendommens tilstand, herunder den sædvanlige 20-årige forældelsesregel vedrørende sådanne forhold. Køber er udtrykkeligt opfordret til selv at lade ejendommen gennemgå med sagkyndig bistand og har endvidere fået udleveret informationsmateriale udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende byggeteknisk gennemgang (tilstandsrapport) og energimærkning mv. Hvis sælger har fravalgt ordningen, bekræfter sælger ved sin underskrift på købsaftalen at være gjort bekendt med reglerne om tilstandsrapport, oplysninger om ejerskifteforsikring og tilbud om betaling af den halve forsikringspræmie i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., kapitel 1, efter hvilke regler jeg som sælger har mulighed for ved fremlæggelse af gyldig tilstandsrapport efter huseftersynsordningen, en forsikringsoplysning og en erklæring om at ville betale den halve forsikringspræmie at frigøre mig for det 20-årige ansvar for fysiske fejl ved bygningen, som normalt er gældende, at sælger ikke har ønsket at bruge ordningen. Endvidere oplyser sælger, om der sælger bekendt 1. tidligere er udarbejdet byggeteknisk rapport eller tilstandsrapport vedrørende ejendommen: X Nej Ja 2. har været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen: X Nej Ja Energimærkning Er ejendommen omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger X Ja Nej Hvis ja, har sælger pligt til at udlevere gyldig energimærkning til køber. Energimærkninger indberettet før 1. april 2006 er gyldige i 3 år. Er energimærkningen indberettet og tildelt energimærkningsnummer i perioden mellem den 1. april 2006 og den 31. august 2006 er energimærkningen gyldig i enten 3 eller 5 år afhængig af, hvorvidt energimærkningen er udarbejdet efter lov nr. 485/1996 eller lov nr. 585/2005. Energimærkninger, som er indberettet og har fået tildelt energimærkningsnummer efter 1. september 2006 er gyldige i 5 år. Har køber fået udleveret gyldig energimærkning Ja X Nej Hvis nej, har køber ret til efter påkrav at lade energimærket udarbejde for sælgers regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Køber gøres opmærksom på, at sælger har ret til at få ejendommens energimærkning udleveret af ejerforeningen til brug for opfyldelse af ovenstående pligt. Formular nr E NOVEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

5 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side 4 9. Ejerlejligheder Økonomi Sælger oplyser 1. der for ejerlejligheden ikke består restancer af nogen art til ejerforeningen, 2. der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære éngangsbetalinger, medmindre det fremgår af købsaftalens afsnit 16, 3. der i øvrigt henvises til ejerlejlighedsskema med oplysninger fra administrator eller bestyrelse. Ejerforening Køber erklærer at have modtaget og gjort sig bekendt med ejerforeningens vedtægter, oplysninger om finansiering og driftsudgifter, herunder seneste regnskab og budget samt referat fra seneste ordinære og evt. ekstraordinære generalforsamling. Standardvilkår Ejerlejligheden sælges med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger, samt evt. fælles tilbehør, herunder ledninger, installationer, varme-, vaskeri- og antenneanlæg, hegn, træer og beplantninger m.m. Ejerforeningen Køber har pligt til at være medlem af ejerforeningen og skal respektere Erhvervs- og Byggestyrelsens normalvedtægter eller de for lejligheden tinglyste vedtægter. I det omfang sikkerhed for forpligtelser overfor ejerforeningen ikke er stillet, og krav herom vil blive rettet ved denne handel, eller at eksisterende sikkerhed kræves forhøjet, betaler sælger udgiften hertil som omkostning i forbindelse med handlen. Køber betaler eventuelle overtagelsesomkostninger for allerede tinglyst sikkerhed. Medmindre andet er anført i købsaftalen, bidrager ejerlejligheden til fællesudgifterne i forhold til tinglyst fordelingstal. Køber er bekendt med, at á contoindbetalinger løbende kan ændres på grund af almindelige reguleringer. Ændringer i fællesudgifter vedtaget efter købers underskrift på købsaftalen er sælger uvedkommende. Refusion Fællesudgifter refunderes alene i forhold til á contobetalinger for det regnskabsår, hvori der sker overtagelse. Efterbetaling/tilbagebetaling vedrørende tidligere regnskabsår påhviler/tilkommer sælger. Beløb overført til efterfølgende regnskabsår er dog sælger uvedkommende. Eventuelt indestående på ejendommens grundfond tilfalder køber uden vederlag. Såfremt ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, betales ejendomsskatter efter tinglyst fordelingstal. Varmeudgifter refunderes efter den enkelte ejerforenings gældende regler for varmeregnskab Formular nr JANUAR 2007 DEBO ApS COPYRIGHT

6 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side Gæld udenfor købesummen Udenfor købesummen overtager køber følgende gældsposter: Ingen. Standardvilkår Gæld, som ikke overtages af køber i henhold til købsaftalen, indfries af sælger i forbindelse med handlens berigtigelse. Fælles gæld, som afvikles gennem grundejerforening/ejerforening, og som fremgår af de til køber udleverede dokumenter, overtages af køber. Gæld, der afvikles sammen med betaling for forbrug, og som fremgår af de til køber udleverede dokumenter, overtages af køber. 11. Overtagelse, aflevering og risikoovergang Standardvilkår Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kl på overtagelsesdagen, på hvilket tidspunkt forbrugsmålere og evt. oliebeholdning aflæses. Dette skal dog ske senest på en evt. aftalt dispositionsdag. Sælger afleverer samtidig samtlige nøgler, brugsanvisninger til fyr, hvidevarer mv., i det omfang disse forefindes. Køber overtager risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen eller på dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen. Hvis ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Sælger vedligeholder ejendommen forsvarligt i enhver henseende indtil dispositionsdagen. Inden køber disponerer over ejendommen, uanset om dette sker før eller på overtagelsesdagen, skal - alle bestemmelser vedr. debitorgodkendelse og gældsovertagelse være opfyldt - alle forpligtelser vedr. deponeringer og garantistillelser være opfyldt - de køberen påhvilende handelsomkostninger være betalt eller deponeret - køber have underskrevet skøde, pantebreve og gældsovertagelseserklæringer - køber have tegnet forsikring for det købte; dette gælder ikke, hvis køber indtræder i rettigheder iflg. en fælles forsikring - køber have tegnet evt. ejerskifteforsikring - alle forbehold for handlens gennemførelse skal være afklaret Sælger eller dennes rådgiver - sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der berigtiger handlen - meddeler ejerskifte og måleraflæsninger til de respektive forsyningsværker - foretager afmelding af PBS-ordning eller lignende ordning Køber indtræder fra overtagelsesdagen/dispositionsdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Hvis der efter fortrydelsesrettens udløb og inden overtagelsesdagen afholdes generalforsamling i grund-/ejerforening har køber fuldmagt fra sælger til at møde/stemme på generalforsamlingen i det omfang, dette kan ske i henhold til foreningens vedtægter. Sælger underretter køber om indkaldelse til generalforsamling. 12. Servitutter Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, i det omfang denne handel ikke ændrer disse forhold. Sælger må dog ikke aktivt medvirke til at påføre ejendommen nye byrder. Der henvises til vedlagte tingbogsattest eller elektronisk tingbogsudskrift, dateret den I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 13. Handelsomkostninger og vederlag Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af sælger med 50% og køber med 50% Udarbejdelse af skøde, reguleringsopgørelse, refusionsopgørelse og handlens berigtigelse i øvrigt betales af sælger Omkostninger ved gældsovertagelse for realkreditlån betales af køber. Ejerskiftegebyr for private pantebreve indgår i kontantomregningen og udredes af provenuet. Omkostninger vedrørende ny finansiering fremgår af de respektive afsnit. Ved kontanthandel bærer køber selv alle omkostninger og risici ved en efterfølgende finansiering af ejendomskøbet. Vederlag til sælgers ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af sælger i henhold til formidlingsaftalen og som opgjort i salgsprovenuberegningen. Vederlag og omkostninger til sælgers evt. øvrige rådgivere betales af sælger. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Formular nr OKTOBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

7 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side Refusionsopgørelse Standardvilkår Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. Eventuelt forfaldne ydelser før eller på overtagelsesdagen betales af sælger, og de erlagte afdrag tillægges sælgerpantebrevet eller den kontante udbetaling. Ydelser, som forfalder før eller på overtagelsesdagen og som alene vedrører købers ejerperiode, betales af køber. Eventuelle differencer i restgæld på overtagne prioriteter medtages i den reguleringsopgørelse, som udarbejdes i overensstemmelse med afsnit 26.. Vedrørende nyoptagne lån, der er optaget i sælgers navn og udbetalt før overtagelsesdagen, refunderer sælger fra udbetalingsdagen til overtagelsesdagen til køber med den rentesats og det administrationsbidrag, der er anført i købsaftalen. Dette gælder også, hvis køber efterfølgende vælger anden finansiering, optaget i sælgers navn. Hvis lånet optages i købers navn og udbetales forud for overtagelsesdagen, er forrentning heraf sælger uvedkommende. Køber udreder ydelser vedrørende sådanne lån fra udbetalingsdagen. Vedrørende nyoptagne lån i sælgers navn, der er udbetalt efter overtagelsesdagen, refunderer køber til sælger fra overtagelsesdagen til udbetalingsdagen en rente beregnet med den i købsaftalen anførte rentesats. Hvis der ikke i købsaftalen er stipuleret et ejerskiftelån, forrenter køber overfor sælger fra overtagelsesdagen til den dag, hvor pengene udbetales til sælger eller deponeres på en deponeringskonto i sælgers navn, med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. 1 beregnet af låneprovenuet, i lighed med den situation, hvor der er stillet bankgaranti.. Evt. oliebeholdning overtages af køber til dagspris. Beløbet medtages i refusionsopgørelsen. Refusionsopgørelsen skal udarbejdes senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Saldo i sælgers favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Saldo i købers favør forfalder, når refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne, dog tidligst ved købesummens frigivelse. Hvis beløbet ikke betales rettidigt, påløber renter fra forfaldsdagen med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. 1. Køber kan ikke uden sælgers samtykke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelskrav Frister, berigtigelse og rådgivning Det er aftalt, at køber er pligtig at fremsende endeligt skøde i underskrevet stand til sælger eller sælgers ejendomsmægler senest den Hvis der ovenfor er aftalt, at der skal tinglyses betinget skøde, er endeligt skøde betinget af og køber er forpligtiget til at indlevere et underskrevet endeligt skøde til tinglysning senest Køber er berettiget til at kræve endeligt skøde, når alle betalinger og garantistillelser er sket som forudsat i købsaftalen, og når eventuelle øvrige betingelser er opfyldt. Såfremt køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse af frigivelse af købesummen, skal afregningsbeløbet forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden. Ethvert berigtigelsesdokument, der præsenteres for køber eller sælger til underskrift, fremsendes i kopi senest samtidig hermed til den pågældendes rådgiver, herunder til sælgers ejendomsmægler. Ovennævnte endelige skøde samt evt. pantebreve skal samlet være indleveret til tinglysning senest den Udarbejdelse af skøde, evt. sælgerpantebrev, reguleringsopgørelse, refusionsopgørelse og handlens berigtigelse i øvrigt varetages af sælgers advokat Anmelder sælgerpantebrev/efterfinansiering (udfyldes kun hvis berigtigelsen ikke varetages af ejendomsmægler eller advokat) Købers rådgiver(e) Køber er gjort bekendt med at medvirkende ejendomsmægler ikke kan være formidler for begge parter i samme handel. Køber er vejledt om behov og mulighed for at have egen rådgiver og er opfordret til at søge egen rådgiver. Sælgers evt. øvrige rådgivere Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm, Ved Stranden 22, 3. tv., 9000 Aalborg, tlf.: , fax.: Standardvilkår Er overdragelsesdokumenterne og/eller refusionsopgørelsen mangelfulde eller foreligger disse ikke ved den aftalte frist ifølge købsaftalen, er sælger berettiget til enten at kræve, at køber anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat, eller at sælgers ejendomsmægler/bestallingshavende advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. Hvis dokumenterne herefter ikke foreligger eller foreligger i en form, der giver berettiget anledning til indsigelser senest 8 dage efter, at sælger/sælgers ejendomsmægler har rykket for dokumenterne eller gjort indsigelser mod indholdet af disse, kan sælger uden yderligere varsel iværksætte udarbejdelse af dokumenterne for købers regning. Bestemmelsen gælder uanset, om køber anvender ejendomsmægler/bestallingshavende advokat til berigtigelsen Formular nr DECEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

8 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår DENNE KØBSAFTALE ER UDARBEJDET I FORBINDELSE MED BUDRUNDE (LICITATION). ACCEPTERES EN BUDSUM VIL DET FREMGÅR AF EN VEDLAGT LICITATIONSBLANKET, HVORAF OGSÅ OVERTAGELSESDAGEN FREMGÅR. Berigtigelsen: Berigtigelse af handlen herunder bla. udfærdigelse af skøde, refusionsopgørelse og tinglysning m.m. foreståes af sælgers advokat. Hver part betaler udgifter til egen advokat. Køber gøres opmærksom på, at berigtigende advokat alene er advokat for sælger og ikke samtidigt kan varetage købers interesse, hvorfor køber opfordres til at søge egen advokat. Såfremt dokumenterne eller handlen iøvrigt måtte give anledning til tvivlsspørgsmål, opfordres køber til at rette henvendelse til egen advokat eller rådgiver. Det kommunale oplysningsskema foreligger endnu ikke. Handlen er fra købers side betinget af, at der ikke foreligger særligt byrdefulde forhold vedr. ejendommen. Undtaget herfra er dog forhold, som allerede er oplyst i nærværende købsaftale. Såfremt nærværende forbehold ønskes gjort gældende, skal det ske skriftligt overfor sælgers ejendomsmægler s enest 3 dage efter, at kopi af kommuneoplysningsskemaet er kommet frem til køber / købers rådgiver. Ejendomsskat: Køber er blevet gjort opmærksom på, at alle ydelser, ejendomsskatter m.v., som forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, skal betales rettidigt af køber, selvom køber ikke modtager opkrævninger. Lofter: Sælger oplyser, at de forsænkede lofter i lejligheden ikke opfylder bygningsreglementets krav til sådanne lofter, ligesom stærkstrømsreglementets krav ikke garanteres at være opfyldt. Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge heraf. Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i den anledning, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i købesummen. Parterne er enige om, at der er taget højde for dette forhold i købesummen. Stempeloverførsel: Da købers eventuelle reduktion af tinglysningsafgiften forudsætter, at sælger først indfrier sine lån, når køber har underskrevet sit realkreditpantebrev, er det aftalt, at sælger ikke må indfri realkreditlån eller lån ifølge pantebrev udstedt til forsikringsselskab eller pengeinstitut tidligere end 10 bankdage efter, at både køber og sælger har underskrevet købsaftalen, medmindre dette er aftalt med det pengeinstitut, der står for ny prioriteringen. Køber er samtidig gjort bekendt med, at en forudsætning for reduktion i tinglysningsafgiften - i det omfamg at der er regnet med en sådan - er den, at køber underskriver sit nye realkreditpantebrev indenfor denne frist. Evt. forhøjelse af ejerpantebrev: (Se vedhæftede salgsopstilling under ejendomsoplysninger). Formular nr OKTOBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

9 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side Parternes pengeinstitutter Købers pengeinstitut: Sælgers pengeinstitut: 18. Købesummen Kontantprisen er aftalt til kr. BUDSUMMEN Købesummen berigtiges som følger Kontantværdi Udbetaling Senest den , dog tidligst ved sælgers underskrift af købsaftalen deponeres hos Bang Henriksen - BOLIG kt. nr. 7446/ Kr , Senest den, dog tidligst ved sælgers underskrift af købsaftalen deponeres hos Sælgers pengeinstitut restkøbesummen Kr. 0, Senest den , dog tidligst ved sælgers underskrift af købsaftalen stiller køber pengeinstitutgaranti for Kr. REST BUDSUMMEN Garantivilkår fremgår af afsnit Nuværende realkreditlån der overtages, overført fra afsnit 20 Kr. 0, Nuværende private pantebreve der overtages, overført fra afsnit 21 Kr. 0, Ejerskiftelån, overført fra afsnit 22 Kr. 0, Anden finansiering, overført fra afsnit 23 Kr. 0, Sælgerpantebrev, overført fra afsnit 24 Kr. 0,00 Købesum i alt Kr. BUDSUMMEN Iflg. ovennævnte handelsvilkår udgør første års ydelser til prioriteter kr. 0,00 Finansieret iflg. Handelsvilkår Standardbetingelserne i henhold til bekendtgørelse om ejendomsformidling nr. 695 af 22. juni 2006, 23, stk. 2 nr. 5 er fraveget, idet det er aftalt, at depositar kan disponere over købesummen mod at indestå for, at retsanmærkningerne i skødet kan slettes jf. standardvilkår nedenfor. Endvidere er det, hvis der indgår optagelse af nyt realkreditlån, aftalt, at visse afvigelser i lånestørrelsen ikke medfører ret til at træde tilbage fra handlen, idet der reguleres over den øvrige finansiering eller udbetaling. Detaljerne i reguleringen fremgår af afsnit 22. Når der ses bort fra de nævnte fravigelser gælder bestemmelsen i bekendtgørelse om ejendomsformidling nr. 695 af 22. juni , stk. 2 nr. 4, hvorefter køber kan træde tilbage fra handlen, hvis en forudsat afgørende finansiering ikke kan gennemføres. Køber gøres opmærksom på, at køber i henhold til ejendomsformidlingsbekendtgørelsen bærer den finansielle risiko, dvs. risikoen for at finansieringsvilkårene ændres p.g.a. renteændringer, straks fra udarbejdelse af købsaftalen. Køber gøres i den forbindelse særligt opmærksom på og respekterer, at der ved udarbejdelsen er anvendt de senest noterede officielle børskurser (alle handler, gennemsnitskurs) forud for udarbejdelsen. Det vil sige, at køber også bærer risikoen for såvel positive som negative kursudsving i perioden fra købsaftalens udarbejdelse og indtil finansieringen er endelig fastsat. Sælger bærer den økonomiske risiko forbundet med indestående lån, der skal indfries. Sælger og køber er gjort bekendt med muligheden for at foretage kurssikring af hhv. indestående og nye lån. Standardvilkår Ejendomsmæglers modtagelse af deponerede midler I henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 må en ejendomsmægler, der som led i en ejendomshandel modtager betroede midler, højst modtage et beløb svarende til 7 % af købesummen, dog mindst kr og højest kr Beløb, som ejendomsmægleren herudover modtager, skal indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontoen skal oprettes i sælgers navn, og beløbet skal indsættes senest førstkommende bankdag efter modtagelsen. Ejendomsmægleren fremsender senest 5 hverdage efter beløbets modtagelse kopi af pengeinstituttets kvittering til køber og sælger. Ovennævnte regler gælder alle betroede midler, som ejendomsmægleren modtager, herunder den kontante købesum, provenu af omprioriteringer, provenu fra salg af pantebreve mv. Formular nr APRIL 2007 DEBO ApS COPYRIGHT

10 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side 9 Sælgers krav om deponering Sælger er kun berettiget til at stille krav om deponering, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Misligholdelse Såfremt deponering ikke sker rettidigt i henhold til punkt og er sælger berettiget til efter påkrav at hæve handlen. Renter og gebyrer Beløb, der deponeres af køber, forrentes af sælger frem til overtagelsesdagen med den rente, der tilskrives deponeringskontoen. Såfremt handelen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers misligholdelse, tilbagebetaler sælger deponerede beløb med tilskrevne renter. Renter af deponeringsbeløb i henhold til punkt og tilfalder sælger fra deponeringsdagen men afregnes af sælger overfor køber over refusionsopgørelsen for perioden fra deponeringsdagen til overtagelsesdagen. Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger, hvis ikke andet er aftalt, med den til enhver tid fastsatte rentesats iht rentelovens 5, stk. 1, beregnet fra overtagelsesdagen til udbetalingsdagen. Beløb, der deponeres hos ejendomsmægleren forrentes ikke. Dette gælder dog ikke, hvis beløbet der skal afregnes til sælger overstiger kr , i hvilket tilfælde renten svarer til Nationalbankens officielle udlånsrente, beregnet af afregningsbeløbet. Anvendelse af det deponerede beløb Den der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til af midlerne fra punkt og at foranledige betaling af følgende: - pantegæld, der ikke skal overtages, - ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen, - restancer, - forfalden refusionssaldo i købers favør, - beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, - sælgers andel af handlens omkostninger, - salgsvederlag og udlæg mv. til ejendomsmægler, hvis det under punkt hos ejendomsmægleren deponerede beløb ikke er tilstrækkeligt til dækning heraf. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar garanterer for, at retsanmærkningerne kan slettes. Hvis skødet er tinglyst med retsanmærkning, sendes kopi heraf til depositar, når det modtages fra tinglysning. Hvis beløb fra købsaftalens punkt og er utilstrækkelige til dækning af de ovenfor anførte udgifter, er den, der berigtiger handlen eller depositar berettiget til yderligere at a) sælge obligationer fra optagelse af ejerskiftelån resp. anvende provenu af kontantlån b) sælge anden finansiering, c) sælge sælgerpantebreve eller hvis sælger har bemyndiget andre til at afhænde obligationer, anden finansiering og sælgerpantebreve, da at disponere over provenuet af et sådant salg samt d) at disponere over beløb under punkt i købsaftalen i rækkefølgen a) d). Frigivelse og tilbageholdelse af købesummen Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af de anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, dog tidligst på overtagelsesdagen. Dette gælder tillige frigivelse af ejerskiftelånets provenu, hvis sælger ikke tidligere har kunnet disponere herover jf. afsnit 22. Køber er alene berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist, såfremt dette er aftalt under afsnit 16, og betingelserne herfor er opfyldt. 19. Garanti for kontante betalinger Garantistiller og garantitekst Er det aftalt i denne købsaftale, at køber til sælger kan eller skal stille garanti for betaling af købesummen eller dele heraf, skal garantien stilles af pengeinstitut eller forsikringsselskab og være i overensstemmelse med en standardgaranti udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andelsboligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, Finansrådet og Realkreditrådet, hvorfor disse vilkår er gældende, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Sælgers krav om garanti Garantierklæring kan kun kræves, hvis sælger har underskrevet købsaftalen. Garantierklæring skal fremsendes i kopi til sælgers ejendomsmægler. Deponering af garantisummen Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i sælgers pengeinstitut jf. afsnit 18, på overtagelsesdagen ifølge denne købsaftale. Såfremt overtagelsesdagen ikke falder på en bankdag, skal garantisummen deponeres seneste bankdag forud for overtagelsesdagen. Anvendelse og frigivelse af garantisummen Garantisummen kan anvendes og frigives i overensstemmelse med købsaftalens afsnit 18 Misligholdelse Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt iht. afsnit , er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt garantisummen ikke deponeres rettidigt, forrenter køber garantisummen overfor sælger i medfør af rentelovens 3, stk. 1 og 5, stk. 1. Ved forsinket deponering, er sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Formular nr DECEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

11 Sag nr./ref /Jacob Kabbel side Handlens dokumenter Nærværende købsaftale er indgået på grundlag af salgsopstilling udarbejdet den Parterne er gjort opmærksom på, at der tidligere kan være udleveret salgsopstillinger, som efterfølgende er blevet korrigeret. Den salgsopstilling, der er vedhæftet denne købsaftale, er den gældende. Købsaftalen består af 10 sider. Herudover har køber modtaget Oplysning om fortrydelsesret. Vedtægter, BBR, ejendomsvurdering 2006, ejendomsskatter 2007, ejernes indbetalinger 2007 Følgende dokumenter følger inden budfristen: Seneste ejerforeningsreferat og regnskab, kommunalt oplysningsskema og ejerlejlighedskort Hvis ikke du har modtaget alle ovennævnte dokumenter, bedes du rette henvendelse til medvirkende ejendomsmægler inden du ønsker at afgive bud på ejendommen Sælger bekræfter ved sin underskrift at have modtaget salgsprovenuberegning på handelsvilkårene. 28. Fravigelser Købsaftalen er en standardformular. Vilkårene kan være fraveget i den individuelle tekst, i hvilket tilfælde fravigelsen er gældende. Al individuel tekst fremstår med afvigende typografi. Der er under afsnit 18 sket afvigelser til kravene i bekendtgørelse om ejendomsformidling nr. 695 af 22. juni til standardkøbsaftaler. Tilsvarende gør sig gældende i de tilfælde, hvor købsaftalen omfatter afsnit Parternes accept og underskrifter Legitimation Parterne er gjort opmærksom på at ejendomsmægleren i henhold til lov nr februar 2006 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Underskrevne parter, der er myndige og har fuld rådighed over vore boer, erkender på ovenfor fastsatte vilkår at have indgået bindende aftale om ejendommens overdragelse, og vi forpligter os til at opfylde denne købsaftale i alle dens ord og punkter. Køber og sælger er specielt gjort opmærksom på: 1. at købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, 2. at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, 3. at ejendomsmægleren er forpligtet til at forelægge eventuelle andre tilbud for sælger, indtil købsaftalen er underskrevet af begge parter, 4. at det står sælger frit at vælge, herunder at udbyde ejendommen i licitation, hvis der inden en endelig aftale er indgået viser sig flere interesserede købere, sådan at alle interesserede får lejlighed til, inden en bestemt frist, at afgive sit tilbud i en lukket kuvert, 5. at køberen hvis denne er forbruger i henhold til Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 7 stk. 2 vederlagsfrit kan tilbagekalde sit tilbud, så længe et tilbud om køb ikke er antaget af sælgeren, 6. at købsaftalen skal underskrives af sælger senest 8 dage efter købers underskrift, medmindre andet er aftalt under afsnit 16. Foreligger sælgers underskrift ikke inden fristens udløb bortfalder købstilbuddet. Dato Sælger Navn... Boet efter Bertha K. Bodilsen CPR-nr. Sælger/sælgers ægtefælle Navn... Dato Datering og underskrift på særskilt blanket Køber Navn... Datering og underskrift på særskilt blanket Køber Navn... Sælgers nye adresse Formular nr DECEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT

12 Køber Stilling: Navn: Navn: Adresse: Adresse: Tlf. priv./arb./mobil: Oplysning om fortrydelsesret Ejendommen Matr.nr.... : 9 DO Gl. Hasseris By, Hasseris (m.fl.) Evt. andel nr./lejlighed nr...: 6 Beliggende...: Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg De kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis De opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 1. Generelle betingelser 1.1. Fortrydelsesfristen. Hvis De vil fortryde Deres køb, skal De give sælgeren eller dennes repræsentant, f. eks. ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at De accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor De er blevet bekendt med sælgerens tilbud. Underretningen om, at De vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant, f. eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb Betaling af godtgørelse til sælgeren. Hvis De vil fortryde købet, skal De endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne. De skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendomme som led i sit hovederhverv. 2. Andre betingelser 2.1. Hvis De har taget ejendommen i brug. Hvis De har taget ejendommen i brug, f. eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition. Hvis De har foretaget fysiske indgreb, f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen. Hvis De eller andre, der har haft adgang til ejendommen i Deres interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal De inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig Hvis købsaftalen er blevet tinglyst. Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal De inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen. Hvis De selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal De således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal De foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f. eks. kvittere skødet til aflysning. Underskrifter Dato: Køber: Navn: Køber: Navn: Formular nr JANUAR 2002 DEBO ApS COPYRIGHT

13 b Salgsopstilling Adresse Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg Sag nr Beskrivelse FANTASTISK UDSIGTS LEJLIGHED MED TILHØRENDE KÆLDERVÆRELSE MED BAD/TOILET SAMT CARPORT. Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Vaskemaskine, Komfur, Køleskab, Skabsfryser UDBYDES I LICITATION MED BUDFRIST DEN KL. 12:00 Brugsret til fællesfaciliteter Tørrerum Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Formular nr DECEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT Side 1

14 Adresse Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg Sag nr Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, brønd mv, Prioritet forud for pantegæld Dok om bebyggelse, benyttelse mv, fællesarealer Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, brønd mv Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Vedtægter for ejerforeningen Hasserishus, prioritet forud for pantegæld Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv, forbud mod udleje Formular nr OKTOBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT Side 1a.

15 Adresse Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg Sag nr Dato 4. juli 2007 Kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/34,30% Ejendomsoplysninger Kommune...: Aalborg Matr. nr...: 9 DO Gl. Hasseris By, Hasseris (m.fl.) Ejerl. nr...: 6 Zonestatus...: Byzone Må benyttes til...: ifølge...: Offentlig vurdering pr...: 2006 kr. Tinglyst areal...: 157 m 2 Offentlig ejendomsværdi...: kr. Heraf boligareal...: 112 m 2 Heraf grundværdi...: kr. Heraf andre arealer...: 45 m 2 Grundlag ejd. værdiskat...: kr. Opført/ombygget år...: 1972 Grundskatteloftværdi...: kr. Sikkerhed ejerforening..: Fællesudg. fordeles efter...: i form af...: ejerpantebrev Tinglyst fordelingstal...: Forhøjelse af sikkerhed..: Adm. Fordelingstal...: i form af...: Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1A Forsikringsforhold Forsikringspræmien, indgår i fællesudgiften. Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Forsikring: Via ejerforeningen. Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport Energimærkning: Energimærke er under udarbejdelse. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab X Nej Ja Hvilke: Andre Nej X Ja Hvilke: Nordjyske Stiftstidende Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Forsikring X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Annoncering Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Nordjyske Stiftstidende Andre ydelser X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Sælger har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold Samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 0 0 Varme Varmeudgiften er a'conto beløb Øvrige forhold Formular nr DECEMBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT Side 2

16 Adresse Blegdalsparken 47, 2. tv., 9000 Aalborg Sag nr Dato 4. juli 2007 Kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/34,30% Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Oplysninger om brutto/netto udgift Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation 0 0 Antenneafgift/hybridnet 0 0 Skorstensfejning 0 0 Grundejerforening/ejerforening excl. evt. anvendelsesudgifter Ydelser på gæld udenfor købesum 0 0 Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) Renter af gæld udenfor købesum 0 0 +/- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 34,30% Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen: Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgift af skødet, anslået Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 691 I alt Kontantbehovet er excl. udgifter til købers rådgiver(e). Kontantbehovet er excl. omkostninger til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Oplysninger om eksisterende lån Långiver/art Realkredittype Ingen. Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Optaget I valuta Rente Kont./pålyd. 1. års ydelse Restløbetid ÅOP Saldo fradragskonto Særlige overtagelsesvilkår Garantistillelse Kontant regulering Formular nr OKTOBER 2006 DEBO ApS COPYRIGHT Side 3

17

18

19

20

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Brugsret til kælderrum.

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Brugsret til kælderrum. Salgsopstilling Adresse Spaden D 3, 3. 4., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 220 Dato 13. november 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Hessensgade 15, st.14. 2300 København S

Hessensgade 15, st.14. 2300 København S Sags nr. 10134782 Hessensgade 15, st.14. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Salgsopstilling Adresse Leen D 3, 2. 1., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 222 Dato 24. september 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat):

Læs mere

Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden.

Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden. Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Charmerende sommerhus med kort afstand til fjorden. Stranddyssen 6 Landerslev Strand 3630 Jægerspris

Læs mere

Måske Lyngbys billigste ejerlejlighed? Sags nr. 3061184A

Måske Lyngbys billigste ejerlejlighed? Sags nr. 3061184A Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Måske Lyngbys billigste ejerlejlighed? Mølleåparken 6, 1.H. 2800 Kongens Lyngby Advokatens oplysning

Læs mere

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær. Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.dk Salgsopstilling Adresse Mølle Alle 14, 2. th., 2500 Valby Sag nr. 20110236 Dato 13. marts 2012 Tilbehør

Læs mere

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Beskrivelse 3-værelses udsigtslejlighed i flot og eftertragtet

Læs mere

Dybbølsgade 38, st.tv. 1721 København V

Dybbølsgade 38, st.tv. 1721 København V Sags nr. 10840790 Dybbølsgade 38, st.tv. 1721 København V Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Skøn ejendom i fantastiske omgivelser

Skøn ejendom i fantastiske omgivelser Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Skøn ejendom i fantastiske omgivelser Vasevænget 26 3600 Frederikssund Sags nr. 30-61312 Advokatens

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

God 2Vér med stor vestvendt altan i Svømmehalskvarteret Sags nr. 122-4093

God 2Vér med stor vestvendt altan i Svømmehalskvarteret Sags nr. 122-4093 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk God 2Vér med stor vestvendt altan i Svømmehalskvarteret Sags nr. 122-4093 Guldborgvej 36, 02.9. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Stor, flot 2-værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4152

Stor, flot 2-værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4152 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Stor, flot 2-værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4152 Finsensvej 47B, 5.511. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Afvent. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Afvent. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Beskrivelse NY PRIS - MULIGHED FOR BYTTEHANDEL MED HUS I HELSINGØROMRÅDET.

Læs mere

Engvang 103, Helårsstatus 2300 København S

Engvang 103, Helårsstatus 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Engvang 103, Helårsstatus 2300 København S Sags nr. 311P305 Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Der er brugsret til kælderrum

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Der er brugsret til kælderrum Salgsopstilling Adresse Høje Taastrup Boulevard 15, 1. tv., Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag nr. 252 Dato 17. december 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre

Læs mere

Stort badeværelse og 2 skønne altaner.

Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Dalføret 11, 01. TH. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Perfekt begynder eller senior bolig

Perfekt begynder eller senior bolig Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk Perfekt begynder eller senior bolig Pilehaven 19 Ferslev 4050 Skibby Sags nr. 40-40473 Advokatens

Læs mere

Egevangshusene 77 2630 Taastrup

Egevangshusene 77 2630 Taastrup Sags nr. 10644876 Egevangshusene 77 2630 Taastrup Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Beskrivelse Charmerende lejlighed beliggende i et eftertragtet

Læs mere

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo. Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.dk Salgsopstilling Adresse Klostervej 28F, 2. tv., K02-2, 5000 Odense C Sag nr. 10510103 Dato 18. august 2011 Beskrivelse

Læs mere