Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14"

Transkript

1 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

2 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter, men også efterslæb fra det forgangne år. Jordpriser Finanstilsynets julebrev til bankerne angående værdiansættelse af jordpriserne var ikke lige det, erhvervet har brug for i en forvejen temmelig fastlåst situation. Alle inklusive bankerne er træt af at blive pålagt så stive rammer, og man undres over, om Finanstilsynet viser rettighed eller snarere overreagerer i forhold til de første bankkrak og ikke mindst i forhold til fremtidige prognoser. Vi gør alt, hvad vi kan for at fortælle politikerne, at det her er alvorligt og ødelæggende for erhvervet og for hele samfundet! Indhold Lyspunkter og efterslæb... 2 Det er gået som lovet... 1 Udfordringer... 2 Årets Thybo Medlemskab... 3 LandboThy etablerer udviklingsafdeling... 4 Medarbejdernyt... 4 Postkasseservice... 5 Forkert beregnet kapitalafkastsats... 6 Sygedagpenge... 8 Rentesatser på restskat for Selvangivelse Indberetning af håndværkerudgifter...10 Dødsbobehandling...11 Prissætning på jord...12 Grovfoderinspirationsmøde for hestefolk...13 Kontrolbesøg - hvordan bliver det en succes?...14 Reglerne for den nye handyrpræmie...15 Vigtigt for smågriseproduktion...16 Gule kort - Version Fokus på syge grise...17 En lille historie fra det virkelige liv...18 Vil du have enkeltbetaling?...19 Praktikanter fra Hanstholm Asylcenter...20 Organisation...21 Mødekalender...22 Pesticiafgift Vi har også her i det nye år måttet erfare, at omlægningen af pesticidafgiften bliver en realitet. Det er helt i tråd med landbrugets ønsker, at man går ud fra en miljøbelastningsfaktor, men det er stadig et problem, at der lovgives efter at skabe et merprovenu, eftersom vi har behov for at bevare mest mulig konkurrenceevne. Vi må nu bare holde regeringen fast på, at jordskattelettelserne, som oprindelig var tiltænkt som kompensation i den her sammenhæng, ikke på nogen måde kan rulles tilbage. Energipotentiale I skrivende stund er der endnu ikke indgået noget energiforlig, men forhåbentlig lykkes det med et bredt forlig, selv om forhandlingerne synes at være kørt fast.

3 LandboThy Vi har i LandboThy prøvet at skubbe til processen i medierne, eftersom det har været dybt bekymrende, at man ikke har haft særlig stor fokus på det kæmpe potentiale, der ligger i landbruget. Vi har virkelig brug for ordentlige afregningspriser og rammevilkår, hvis vi skal i gang med den omstilling, som ikke mindst er ret åbenlys her i området. Den længe ventede Natur- og Landbrugskommission er også på trapperne, og efterhånden bliver man mere bekymret i retning af, at det bliver en syltekrukke. Arbejdet og udredningen kan ikke forventes færdig, før vi er inde i næste år. Det er dybt problematisk i forhold til bl.a. husdyrreguleringen og miljøgodkendelsesordningen. Et andet område er YJ låneordningen, som vi også kommer til at mangle voldsomt i forhold til de generationsskifter, som kan vise sig aktuelle for nogle bedrifter. Ellers er det LandboThys faglige årsmøde, der er aktuel. Her kan vi forhåbentlig få styrket vores tro og mål for fremtiden, og vi har ligeledes generalforsamlingen den 13. marts, hvor vi håber at se rigtig mange af jer. Det er gået som lovet Af Henrik H. Galsgaard, direktør LandboThy På de seneste to års generalforsamlinger har byggeriet af Videncenter Thy-Mors været til orientering og debat. Der blev lovet to ting. For det første skulle de gamle centre i Hurup og Thisted sælges inden opstart af byggeriet, og for det andet måtte prisen på rådgivningen ikke påvirkes af byggeriet. Vi kan nu konkludere, at begge dele lykkes. Årsregnskabet 2011 for LandboThy er her i skrivende stund meget tæt på at være på plads. Revisorerne var på besøg den 30. og 31. januar 2012, og vi kan konstatere, at årets resultat før skat og ekstraordinære poster bliver på ca kr., som er ca kr. bedre end budgetteret. Det er opnået via en meget stram styring af ressourcer samt omkostninger, og i resultatet er inkluderet indvielse af Videncenter Thy- Mors og flytning af inventar og ikke mindst de store arkiver fra de to centre. Overskuddet er også et resultat af stor opbakning af eksisterende medlemmer og kunder, ligesom vi igen i 2011 kan byde velkommen til mange nye kunder i LandboThy. Der har aldrig været så mange kunder i LandboThy som ved udgangen af Tak for opbakningen. Budgettet for 2012 er blevet godkendt på bestyrelsesmødet i december. Samlingen af medarbejderne og besparelser har betydet, at der i 2012 er uændrede priser på alle assistenttimepriser, hvilket er knap 50% af alle fakturerede priser i LandboThy. Priserne på den mest anvendte konsulenttimepris er hævet med 10 kr. til i alt 820 kr./ time. Vi glæder os over, stadig at være meget konkurrencedygtige og at have fremtidssikret rådgivningen i Nordvestjylland. 1

4 Mors-Thy Familielandbrug Udfordringer Af Søren Hansen, formand Mors-Thy Familielandbrug Her først på året havde vi et medlemsmøde nytårskur fælles med LandboThy. - Aftenen kom meget til at dreje sig om kontrolbesøg og krydsoverensstemmelser. Der er fulgt op på det, idet vi endnu engang har gjort Landbrug & Fødevarer opmærksom på de meget nidkære kontroller. Om det flytter noget, vides ikke, men uforsøgt når vi ingenting. Det er en daglig psykisk belastning for os, fordi der altid vil være en eller andet bagatel, der kan udløse en overtrædelse. Også her burde vi nok se på, hvordan den samme lovgivning administreres hos vore kollegaer i de øvrige EU-lande. Verdensøkonomien kører i et meget lavt gear. Danmark er ingen undtagelse, men det er dog bedre her end i visse andre sydeuropæiske lande. Et er så, hvordan statens finanser skrues sammen, og her har den nuværende regering heldigvis videreført den tidligere regerings ansvarlige politik. Men nu oplever vi, at afgifterne rulles ud over os. Det forværrer vores konkurrenceevne, og arbejdspladser og skattekroner flyttes til udlandet. Det er det modsatte af kickstart. En anden stor udfordring er Finanstilsynet. Hvor var de, da bankerne førte den meget ekspansive politik? I dag retter de den ene stramning over for pengeinstitutterne efter den anden. Så udmeldte Finanstilsynet pludselig, hvor meget jord skulle bogføres til i bankregnskaberne med det resultat, at bankerne skulle nedskrive yderligere på landbrug. Jeg følger da lidt med i, hvad der handles jord til i området, og det er til højere priser. Resultatet af den korte snor, Finanstilsynet fører banker i, gør, at landbruget har svært ved at skaffe kapital til selv meget sunde projekter, og det er helt umuligt at skifte pengeinstitut. Så den unødige opbremsning nu, når det i forvejen kører meget langsomt, gør meget skade. Det er også det modsatte af kickstart. Kulden til trods glædes vi over, at dagene længes, og om få uger har vi forhåbentlig travlt i markerne. 2 Ordinær generalforsamling i Mors-Thy Familielandbrug Mandag 5. marts 2012 kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Der startes med fælles spisning DAGSORDEN Efter generalforsamlingen: 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent 2. Formandens beretning Aktuel landbrugspolitik 3. Evt. korte beretninger ved udvalgene v/ib W. Jensen, fmd. Familielandbrugssektionen 4. Regnskab til godkendelse 5. Evt. indkomne forslag Visioner for området 6. Valg af formand (Søren Hansen er på valg) v/folketingsmedlem Simon Kollerup (S) 7. Valg af næstformand (Jens Ole Kristensen er på valg) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Mors: Gert Vestergård og Bente Andersen - TILMELDING PÅ TLF Thy: Per damsgård, Børge Jacobsen og Niels Møller SENEST DEN 29. FEBRUAR Økologi: Kenneth Blåbjerg - Havebrug: Mette Thingstrup) 9. Valg af folkevalgt revisor (Peter Kirk er på valg) 10. Eventuelt

5 LandboThy Årets Thybo 2011 Niels Jørgen Pedersen modtog ved Thy Erhvervsråds nytårskur den 7. januar prisen som Årets Thybo Prisen er indstiftet i et samarbejde mellem Thy Erhvervsråd og Sparekassen Thy og består af en bronzestatuette af Limfjordspigen. Sparekassedirektør Ivan Christiansen sagde i sin begrundelse for udnævnelsen, at det havde været en nem opgave at vælge årets modtager af prisen. - Han nævnte bl.a., at Niels Jørgen Pedersen på en fordomsfri og direkte måde sætter dagsordenen, han er visionær og initiativrig og har valgt den åbne og imødekommende dialog. Ivan Christiansen konkluderede begrundelsen med følgende: Dels har du gennem din nye formandspost for Landbrug & Fødevarer i høj grad været med til at sætte Thy på landkortet og viser, at vi også her i Thy kan byde ind med visionære kræfter. Niels Jørgen Pedersen med Limfjordspigen/Thisted pigen flankeret af ægtefællen Anne-Marie og fra venstre direktør Ivan Christiansen, Sparekassen Thy, informationschef Tom Lindskog, Sparekassen Thy, formand for Thy Erhvervsråd, direktør Hans Buch,Thisted og erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen, Thy Erhvervsråd Du har en del af æren for, at Thy/Mors nu har et Videncenter. Og endelig giver det os også mulighed for, at denne hæder kan gå til en repræsentant for landbrugserhvervet, som jo er en væsentlig del af Thy. Medlemskab Nyetablerede betaler ikke foreningskontingent det første år. Andre nye medlemmer får det første år 50% rabat på foreningskontingent. LandboThy Tlf Silstrupparken Thisted Ansvarshavende bladred.: Bodil Errebo Nielsen Oplag: Næste nummer udsendes 18. april 2012 Vi har kunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker! Erik. K. Nielsen Souschef 3

6 Organisation LandboThy etablerer udviklingsafdeling LandboThy har valgt at etablere en udviklingsafdeling for at ruste sig til en fremtid, hvor kun de, der husker at udvikle foreningen, forretningen og medarbejderne, overlever. Ingen udvikling er lig med afvikling, hedder et kendt ordsprog. I den ånd og i tråd med virksomhedens strategi "LandboThy mod 2013 vi gør en forskel for dig", har virksomheden valgt at styrke arbejdet med udvikling og kommunikation både internt og eksternt med etableringen af en udviklingsfunktion med udviklingschef Pernille Hjortkjær i front. Nyansættelse Pernille Hjortkjær kommer fra et job som specialkonsulent på Videncentret for Landbrug. Med etableringen af en udviklingsafdeling har LandboThy valgt at fokusere på at få arbejdet med de cencentrale emner i strategien. Morten Øland Frøkjær er ansat som økonomikonsulent pr. 1. marts Morten kommer fra en stilling som erhvervsrådgiver hos Vestjysk Bank i Lemvig og har tidligere været tilknyttet Vestjysk Banks afdeling i Thisted. Morten har en alsidig baggrund med en landmandsuddannelse, driftslederjob på et par større ejendomme i Nordvestjylland og uddannelse til agrarøkonom fra Vejlby Landbrugsskole i 2006, og gennem ansættelsen styrkes det driftsøkonomiske arbejde i LandboThy. Udviklingschefen får ansvaret for udviklingsog kommunikationsarbejdet i LandboThy for at sikre, at de gode historier kommer ud i markedet, og at LandboThy altid er i front med hensyn til nye rådgivningstiltag til gavn for medlemmer og kunder. Et af de aftalte succeskriterier for udviklingschefen er at få gjort strategien handlingsorienteret og synliggjort for alle interessenter omkring LandboThy. Pernille Hjortkjær tiltræder stillingen den 1. marts Pernille har været på Videncentret for Landbrug i knap 5 år og arbejdet med kompetenceudvikling af ledere og rådgivere i DLBR rådgivningsvirksomhederne. Pernille har en uddannelse som organisationsantropolog fra Aarhus Universitet med speciale i organisationsudvikling og kommunikation. Jubilæum Fratrædelse Vi ønsker til lykke til økonomikonsulent Lars Ø. Andreasen, der 1. februar 2012 havde været ansat i 35 år. Johnny Kristensen er med udgangen af janaur 2012 fratrådt sin stilling som HR-chef i LandboThy. 4

7 LandboThy Postkasseservice Generalforsamling Husk vores postkasseservice! Du kan aflevere breve og mindre pakker på følgende adresser: Thyholm Dorte Marie Jensen Kildevænget 4 Hvidbjerg 7790 Thyholm Hurup Ved Dantryk Industrivej Hurup Hørdum Henrik H. Christensen Tårnvej 49 Hørdum 7752 Snedsted Øsløs Conny Pedersen Højstrupvej 99 Øsløs 7742 Vesløs Mors Johannes L. Aachmann Kr. Koldsvej Erslev Ordinær generalforsamling i LandboThy afholdes Tirsdag 13. marts 2012 kl på DAGSORDEN Videncenter Thy-Mors Silstrupparken 2, 7700 Thisted 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Debat om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen På valg er: Morten Yde (modtager genvalg) Kim Jørgensen (modtager genvalg) 7. Øvrige valg 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Sæt X i kalenderen ved fredag 8. og lørdag 9. juni, hvor Dyrskuet Thy-Mors 2012 afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. 5

8 Økonomi & Jura Forkert beregnet kapitalafkastsats af Erling Gramstrup, økonomikonsulent Forkert beregnet kapitalafkastsats kan betyde for meget betalt skat og arbejdsmarkedsbidrag. SKAT er blevet opmærksom på, at kapitalafkastsatsen i virksomhedsskatteloven gennem en årrække har været fastsat for højt. For indkomståret 2011 er satsen beregnet korrekt. Hvem har det betydning for? Fejlen kan have betydning for skattepligtige, der bruger virksomhedsskatteordningen. For skattepligtige, der har foretaget rentekorrektion, kan den for høje sats betyde, at de har betalt for meget i skat og AM. Hvem har det ikke betydning for? Skattepligtige, der bruger kapitalafkastordningen, har i de fleste tilfælde opnået en fordel af den forkerte sats, da der er overført et for stort beløb af virksomhedens overskud til beskatning som kapitalindkomst. SKAT ændrer ikke årsopgørelser i de tilfælde, hvor fejlen har betydet, at den skattepligtige har betalt for lidt i skat. Genoptagelse - hvilke indkomstår? På grund af den forkerte sats kan der ske genoptagelse af skatteansættelserne fra indkomståret 2000 til og med indkomståret Du skal ikke gøre noget I første omgang skal du ikke gøre noget. SKAT har i langt de fleste tilfælde de oplysninger, vi skal bruge for at rette op på fejlen. Du får en ny årsopgørelse SKAT vil af egen drift ændre din årsopgørelse, hvis du har betalt for meget. Det vil sige i de tilfælde, hvor der er beregnet rentekorrektion. Er der både beregnet rentekorrektion og kapitalafkast i samme indkomstår, vil SKAT kun Overvågning af gyllebeholdere Vær klar med en gyllealarm Alarm på overløb Alarm på pludseligt fald i beholderen Strømforsyning til tryktransmitter Kan drives af solceller Gemmer hændelser i en log til dokumentation Ingen investering i dyrt specialudstyr INGEN BINDING til abonnementer eller licenser Se gylle niveau i tanken på internettet eller via sms Vi kan hjælp dig med den bedste løsning. Vi kan også tilbyde hjælp på andre område såsom: * Staldvarme * Jordvarme * Køleanlæg * Aircondition * Varmepumper * 6

9 Økonomi & Jura ændre årsopgørelserne, hvis disse beløb samlet set har betydet, at du har betalt for meget. Det vil normalt være tilfældet, når rentekorrektionen overstiger kapitalafkastet. SKAT sender de nye årsopgørelser ud i marts SKAT vil ikke ændre de årsopgørelser, hvor den forkerte kapitalafkastsats har været en fordel for de skattepligtige. Årsopgørelse på papir Hvis der er sket ændringer i din årsopgørelse for indkomstårene , vil du modtage nye årsopgørelser med posten. Hvad skal jeg gøre? Som udgangspunkt skal du ikke gøre noget. SKAT genoptager alle sager, hvor en ændring er til fordel for dig. Du skal derfor vente og se, om du modtager nye årsopgørelser i marts De for meget opkrævede skatter inkl. rentegodtgørelse vil blive udbetalt i marts Pengene indsættes på din NemKonto. Kan jeg få dækket udgift til revisor og økonomikonsulent? Hvis SKAT har genoptaget ansættelsen, kan du ikke få eventuelle udgifter dækket. Hvis genoptagelsen derimod er sket på dit initiativ, kan du få dine udgifter til sagkyndig bistand dækket. Hvis det er tilfældet, skal du fremlægge dokumentation for udgifterne. LandboThy vil gerne være behjælpelig med at undersøge, om du har mulighed for at få skat og arbejdsmarkedsbidrag retur på grund af den forkerte beregnede kapitalafkastsats. Kontakt din økonomikonsulent eller Erling Gramstrup. En god og sikker handelspartner for landbruget... Kontakt LandboThy Hvis du ikke har modtaget nye årsopgørelser ved udgangen af marts 2012, skal du selv sende en anmodning sammen med dokumentation, der viser, at du har betalt for meget i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Din økonomikonsulent vil være behjælpelig med at udfærdige brev og dokumentation til SKAT. Hvornår udløber fristen for at anmode om genoptagelse? For årene 2000 til og med 2008 udløber fristen den 1. oktober For årene udløber fristen den 1. maj i det 4. år regnet fra udløbet af det år, hvor ændringen skal ske. Det vil f.eks. sige, at fristen for 2009 udløber den 1. maj Køb og salg af afgrøder Gødning, planteværn og såsæd Mineraler, råvarer og foderblandinger Afdelinger i Thy og Thyholm Kontakt os allerede i dag på tlf Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg

10 Økonomi & Jura Sygedagpenge Af Hans Højhus, økonomikonsulent Arbejdsgiverperioden på 21 kalenderdage er pr. 2. januar 2012 udvidet til 30 kalenderdage. Dette indebærer som hovedregel, at arbejdsgiver nu skal betale den ansattes løn eller sygedagpenge de første 30 dage af den ansattes sygeperiode. Først herefter kan der modtages sygedagpengerefusion fra kommunen. Arbejdsgiver er dog stadig forpligtet til at anmelde sygefraværet senest 4 uger efter første sygedag. Sygedagpengeforsikring Som arbejdsgiver bør man derfor overveje at tegne en sygedagpengeforsikring på de ansatte i virksomheden. Herved opnås ret til refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, dvs. de første 30 dage af en ansats sygeperiode. Der gives dog ikke ret til refusion for 1. fraværsdag. Professionel rådgivning med stor nytteværdi Eksempel: 2 ansatte - samlet årlig lønudgift på kr. Præmie for 2 ansatte i 2012: 0,76 % af kr. = kr. Ordningen gælder for private virksomheder med en maks. samlet lønsum på kr. Forsikringen dækker alle ansatte, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt eller i flere perioder i de sidste 8 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet min. 74 timer. En lønansat ægtefælle er også omfattet af forsikringen. Medarbejdende ægtefælle og arbejdsgiveren selv (enkeltmandsvirksomheder) er ikke omfattet af forsikringen, men kan alternativt tegne forsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Den årlige præmie beregnes ud fra virksomhedens samlede lønudgift. I 2012 er satsen 0,76%. Præmien opkræves i 2 halvårlige rater og er fradragsberettiget. Forsikringen træder i kraft 7 dage efter at tilmeldingsblanket er modtaget i Statens Administration. Uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning - ofte til lavere præmie. Tilmeldingsblanket fås på dk/forsikring, hvor der kan læses mere om ordningen. Kontakt forsikringsmæglerne HUSK! Indberetning af syge- og barselsdagpenge og sygefraværssamtaler skal ske elektronisk med en digital medarbejdersignatur. Steve M. Madsen mobil Arne Winther mobil Adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV 8 Såfremt du har problemer med installation af digital medarbejdersignatur, eller du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at kontalte LandboThy.

11 Økonomi & Jura Rentesatser på restskat for 2011 SKAT har nu fastsat rentesatserne for restskat og overskydende skat for indkomståret 2011: Dag til dag rente ved frivillig betaling af restskat i perioden 1/1-30/6-2012:...3,4% Restskattetillæg efter 1/7-2012:...5,4% Rentetillæg til overskydende skat:... 0,5% Restskat, der ikke er indbetalt frivilligt senest 1/7-2012, tillægges rentetillæg på 5,4% og betales således: Selvangivelse 2011 BESTIL TID NU! Selvangivelsen for 2011 skal indberettes digitalt på internettet via SKATs hjemmside. SKAT udsender ikke en selvangivelse for Derfor: Bestil en tid til udfærdigelse indkomstopgørlse og selvangivelse NU. Dette gælder for selvstændige med udvidet selvangivelse (ikke-regnskabsførende) kr. indregnes i forskudsskatten for 2013 og overskydende beløb betales i tre rater i september, oktober og november Egebjerg Maskinstation ApS Vi er klar til at hjælpe i marken! Udbringning af gødning og møg Kalkspredning med og uden GPS Nedfældning af ammoniak Sprøjtning med 24 m bom - luftassisteret Skårlægning og finsnitning af græs Presning af wrap og hø Nyhed! Gylletransport Tankforsuring med svovlsyre Gyllevogn 25 t med 30 m bom Gyllevogn 20 t med 24 m bom Med nedfælder til græs og sortjord Kontakt: Egebjerg Maskinstation ApS - Hellerødvej Thyholm - Tlf /

12 Økonomi & Jura Indberetning af håndværkerudgifter Af Erling Gramstrup, økonomikonsulent I sin vejledning om det særlige servicefradrag skriver SKAT, at de betalte udgifter skal indberettes inden udgangen af februar måned for at komme med på årsopgørelsen for 2011, der kommer den 5. marts. Det har fået mange til at tro, at fradraget er tabt, hvis fristen ikke overholdes. Det er imidlertid ikke tilfældet. SKAT har oplyst, at der naturligvis gælder de samme regler for servicefradraget som for alle andre fradrag. For selvangivelsen for 2011 kan dette ske helt frem til den 1. maj Fristen den 29. februar 2012 gælder altså kun i forhold til, at fradraget kommer med på den første årsopgørelse for Indberettes udgifterne senere, udskriver SKAT en ny årsopgørelse. Hvis det ikke kommer med på selvangivelsen i første omgang, kan der efterfølgende søges om genoptagelse af skatteansættelsen. - vi sætter pris på din ejendom Tlf

13 Dødsbobehandling Professionel hjælp i en svær tid Økonomi & Jura Dødsfald er oftest forbundet med stor sorg. Derfor kan det være en lettelse af lade fagfolk om at bruge tid og kræfter på de tunge juridiske, tekniske og administrative sider af et boskifte. Ved anvendelse af LandboThy til dødsbobehandling er du sikret en professionel rådgivning og vejledning, som både tager menneskelige og økonomiske hensyn. For at undgå ufordelagtige beslutninger i forbindelse hermed er det vigtigt, at du henvender dig til os hurtigst muligt, når der opstår behov herfor. Dødsbobehandling omfatter bl.a.: Kontakt til skifteretten Vejledning om de arve- og skifteretlige forhold Rådgivning om specifikke skattemæssige fordele og ulemper ved de forskellige skifteformer Hjælp med at lave opgørelser til skifteretten og skattemyndigheder Såfremt du ønsker yderligere information eller får brug for vejledning omkring dødsbobehandling, er du velkommen til at kontakte: Johannes Aachmann Økonomikonsulent Dir. tlf Poul Bundgaard Økonomikonsulent Dir. tlf Erling Gramstrup Økonomikonsulent Dir. tlf Arne Hyldahl Økonomikonsulent Dir. tlf

14 Økonomi Svin & Jura Prissætning på jord Af Karsten Knudsen, chefkonsulent skat I en længere periode har prisen på landbrugsjord været heftigt debatteret i medierne. Det har været fremme, at der har været en prisboble på jord, og at bunden endnu ikke er nået i prissætningen. Senest har det været fremhævet, at nu skulle pengeinstitutterne værdiansætte jorden lavere end tidligere. For området Mors og Thy har Finanstilsynet meldt ud, at 1 ha dyrkningsjord uden bygninger kan værdiansættes op til kr. Det er rigtigt, at prisen på jord på landsplan er faldet betydeligt siden 2008, hvor de gennemsnitlige ejendomspriser toppede i priser over kr./ha til de gennemsnitlige priser, vi ser i dag iflg. statistikkerne, som er på ca kr./ha eller et fald på ca. 35%. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Fastsættelse af priser I LandboThy fastsætter vi i 2012 priserne ud fra de ca kr./ha med afvigelser på +/ kr./ha alt efter individuel vurdering og drøftelse med den enkelte landmand. Om bunden er nået er svært at sige, men et godt sted at starte i den vurdering er jordens forrentningsevne. Dette vil for den enkelte være forskelligt afhængig af 1. Egen mulighed for anvendelse (afkast) fra jorden 2. Forrentning af investeringen Egen mulighed for anvendelse Der vil være forskel for den enkelte, om det er reelle stykker, om beliggenheden er tæt på, så tidsforbruget = omkostningen kan nedbringes. Ligeledes har det betydning, om man kan anvende udbyttet selv i stalden eller afhænder det til foderstof. Dette blot nogle af de forudsætninger man skal lade indgå i afkastmuligheden. Forrentning af investering Finansieringsomkostningerne mellem evt. egne likvider over kreditforeningsbelåning til pengeinstitutbelåning er blevet væsentlig større de sidste 2 år. Hvis finansiering i noget omfang skal ske gennem pengeinstitut (hvis det lader sig gøre), vil forrentningen blive betydelig større, end hvis det kan ske udelukkende via kreditforening (friværdi i eksisterende ejendom). Leverandør til fremtidens landmænd Tlf:

15 Hesterådgivning Kvæg Grovfoderinspirationsmøde for hestefolk Af Liselotte Schouboe-Madsen, rådgiver Miljø og Heste Fra flere sider har LandboThy oplevet interesse for vurdering af grovfoder til heste. En allerede eksisterende erfa-gruppe har ønske herom, men indtrykket er, at der kunne være flere interesserede derude. Derfor tilbyder LandboThys Hesterådgivning en orienteringsaften, hvor alle interesserede er velkomne. Her afklares ønskerne, og efterfølgende kan etableres det antal grupper, der matcher deltagerantal og ønsker. Inspirationsaften afholdes tirsdag den 27. marts 2012 kl , Silstrupparken 2, 7700 Thisted. Tilmelding kan ske til LandboThys reception på tlf med oplysning om navn, adresse, telefon og mail eller pr. mail til landbothy.dk. Prisen er 150 kr. pr. person inkl. kaffe/the, brød, materialer og moms. Betales gerne på aftenen. Til inspiration anføres nedenfor emneforslag for 4-6 aftener, men det skal selvfølgelig tilpasses deltagernes ønsker m.h.t. indhold og naturligvis datoer. Overordnet emne: Grovfoder til heste - hvordan, hvornår og hvor meget! Det er kendt viden, at heste skal have grovfoder, og at kvaliteten skal være i orden. Man kan se, lugte til og smage på foderet. Men hvordan ved man, hvilke næringsstoffer det indeholder? - Græs er heller ikke bare græs! Nogle køber andre laver foderet selv! - Hvilke kvalitetskriterier gælder i de to tilfælde? Der findes mange praktiske erfaringer derude - lad os dele dem. Målsætning Erhverve sig viden om, hvordan godt grovfoder produceres og opbevares, samt hvordan man vurderer kvaliteten, både eget og indkøbt. Vurdere og optimere udfodring, teknik og mængde. Dele praktiske erfaringer. Forslag til underemner: Etablering og pasning af græsmarker (græsfrøblandinger, gødskning og pasning v/plantekonsulent) Afgræsning/tage slet / omdrift / parasithygiejne (v/hestekonsulent) Sådan gør jeg, når jeg disponerer fodring og optimerer vor hestesundhed, evt. deltagelse af dyrlæge m.fl. Lovgivning og anbefalinger med relation til fodring herunder staldindretning, hegning og gruppesammensætning af hestene m.m. (v/hestekonsulent) Ansvar og forsikringsforhold vedr. hegning m.m. Evt. indlæg fra forsikringsbranchen. Sådan er min hestestald, bedriftsbesøg, hvor indretningens styrker og svagheder i forhold til især fodring diskuteres. Evt. deltagelse af bedriftens rådgivere. Sådan laves godt vinter-grovfoder, bedriftsbesøg, hvor praksis med udlæg i kornmarker og produktion af hø, wrap, halm m.m. gennemgås. Praktiske erfaringer/anbefalinger blandt deltagerne diskuteres Redskaber til vurdering af foderkvalitet (v/ plante-/kvægkonsulent) Hvordan opbevares og udfodres grovfoder. Vurdering af hestens øvrige behov. Heste som naturplejere? (v/hestekonsulent.) Evt. besøg hos en af deltagerne med afsluttende debat og evaluering.. eller mange andre emner! 13

16 Kvæg Kontrolbesøg - hvordan bliver det en succes? Af Anette Østergaard, kvægbrugskonsulent En konsekvens af at modtage landbrugsstøtte er, at landmænd skal følge de mange forskellige gældende regler og krav. Kontrolmyndighederne skal kontrollere mindst 1% af de landbrugere, der modtager henholdsvis direkte støtte eller støtte efter støtteordninger under landdistriktsprogrammet. På mange bedrifter er det relativt store støttebeløb, det drejer sig om, og da sanktioner ved overtrædelse af krav er en procentvis nedsættelse af støtten, så er det store beløb, der er på spil. Hvad drejer besøget sig om? Kontrolløren skal ved ankomsten til bedriften præsentere sig og informere om baggrunden for kontrollen. I samme forbindelse vil der blive udleveret en folder om kontrolbesøget. Her er der en række informationer, og der er også beskrevet, hvad der sker efter kontrolbesøgets afslutning. Pligt til at medvirke optræd positivt og myndigt Støttemodtager har under kontrolbesøg pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Forhindres dette, vil landmanden ikke være berettiget til at modtage støtte. Hvis ejeren af ejendommen ikke har mulighed for at være til stede under kontrollen, er vedkommende ansvarlig for at finde en stedfortræder. I forbindelse med et kontrolbesøg er det tilladt at få f.eks. en nabo, en rådgiver eller en dyrlæge med som en såkaldt bisidder. Er der tale om et uanmeldt besøg, skal man med kort varsel (omk. ½ time) kunne få fat i de personer, landmanden gerne vil have med. Hvis kontrolmyndigheden nægtes adgang til kontrol, kan det medføre bortfald af al støtte. Kontrolløren udfylder efter hvert kontrolbesøg en kort kontrolrapport, der underskrives af begge parter. Efterfølgende tilsendes den egentlige kontrolrapport, som danner grundlag for sagsbehandlingen. Lær at håndtere kontrollere hensigtsmæssigt Selv om landmænd som udgangspunkt forsøger at efterleve alle krav og regler, er det svært at være 100% sikker på, at en kontrollør ikke vil kunne finde et kritisk punkt. Landmænd kan dog gøre meget for at sikre sig mod fejl og har stor indflydelse på, at et kontrolbesøg foregår så uproblematisk som muligt. Det er meget vigtigt at have de nødvendige papirer ajourført og samlet lige ved hånden, så at sige. Flere landmænd har fortalt, at det giver respekt, når de hurtigt kan finde mapperne med de papirer, der efterspørges. 14

17 Kvæg Benyt muligheden for at klage Når kontrolrapporten dukker op, bør den gennemlæses straks. Der bør hurtigt træffes en beslutning, om det er nødvendigt at klage eller ej. Det kan være hensigtsmæssigt at bede en rådgiver om læse rapporten igennem, da de ofte vil have erfaring for, hvorvidt det kan betale sig at indsende en klage. Det kommer ikke landmanden til skade at klage, som der går rygter om. Kontrolmyndigheden ønsker så få klager som muligt, og ved et møde med Veterinærdirektør Per Henriksen udtalte han, at klagerne bl.a. bruges til at få viden om, hvordan de kan udføre kontrolarbejdet mere hensigtsmæssigt. Selv om en landmand har overtrådt en regel og har erkendt dette, er det ikke sikkert, man er enig i sanktionens størrelse. Der kan også klages over kontrollen, hvis vedkommende ikke har optrådt professionelt og korrekt. Reglerne for den nye handyrpræmie Af Kaj E. Kristensen, kvægrådgiver 1. januar 2012 trådte reglerne for den nye handyrpræmie i kraft. Med den nye handyrpræmie falder præmien til ca. 400 kr. pr. handyr. Præmien bliver ens for både tyre og stude, så der ikke længere kan opnås dobbelt præmie til stude. Samtidig indføres en minimumsgrænse, så man som handyrproducent først er præmieberettiget, når man har leveret mindst fem handyr. For at være berettiget til den nye handyrpræmie, skal dyrene have en slagtet vægt på mindst 160 kg. Ved eksport af levende dyr skal dyrene på afsendelsestidspunktet være mindst otte måneder. Hvis man ikke har fået handyrpræmier i 2011, skal man tilmelde sig ved indsendelse af Fællesskemaet. Bemærk, at både den nye handyrpræmie og handyrtillægget kun gælder med sikkerhed i 2012 og Hvad der sker herefter, afhænger af reformen af EU s fælles landbrugspolitik. Mulighed for forhøjelse af præmien Det forventede præmiebeløb er på 400 kr. pr. handyr, men der er en mulighed for, at ubrugte midler fra en række andre støtteordninger bliver overført til handyrpræmieordningen. I så fald stiger præmien pr. handyr dog maksimalt til 600 kr. pr. dyr. Producenter, der har modtaget handyrpræmier i 2011, er automatisk tilmeldt ordningen. 15

18 Nyt fra Midtjysk Svinerådgivning I/S Vigtigt for smågriseproduktion Anmeldeordningen "fulde stalde" gælder pt. også for smågrise, idet er en ny fortolkning fra Miljøstyrelsen med hensyn til smågrise. Anmeldeordningen "Fulde stalde" har hidtil været fortolket stramt af myndighederne til kun at gælde for slagtesvin. En ny afklaring på Miljøstyrelsens Helpdisk oplyser, at ordningen "indtil videre" OGSÅ gælder for smågrise. Bemærk Meget tyder på, at ordningen snart igen vil blive afgrænset til kun at gælde slagtesvin i forbindelse med en kommende opdatering af bekendtgørelsen. Har du en smågriseproduktion, hvor den nuværende produktionsramme i de eksisterende stalde er for snæver (f.eks. som følge af forbedret effektivitet) gælder det således om at være "hurtig ved havelågen". Der foreligger ingen oplysninger om hvornår bekendtgørelsen ændres igen. Vi kan derfor ikke give nogen garantier for, hvor længe denne mulighed for smågrise kan udnyttes. Da en ansøgning imidlertid er relativt enkel at gå til, hvis betingelserne er opfyldte, så kan det i mange tilfælde være et forsøg værd at søge. Bemærk, at ordningen IKKE kan anvendes på ejendomme som er miljøgodkendte efter 1. januar DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf

19 Nyt fra Midtjysk Svinerådgivning I/S Gule kort - Version 2 Første omgang gule kort blev trukket tilbage med baggrund i lovgivning med tilbagevirkende kraft. Nu udsendes en ny runde gule kort, anslået til mellem 100 og 200 producenter. Får du et gult kort, så se efter om registreringerne i CHR er rigtige. Desuden kan du undgå sanktioner, hvis du har behandlet ekstraordinært i forbindelse med akutte sygdomsudbrud. Assistance ved kontrolbesøg Du har ret til en bisidder i tilfælde af kontrolbesøg. Det kan være klogt at være to til at overveje, hvad der skal siges til kontrollanterne. Du kan tilkalde din nabo, hustru eller andre, og vi tilbyder også at komme ud og assistere dig i den direkte kontakt til kontrollanterne. Desuden gennemgår vi til sidst, hvilke papirer du skriver under på ved kontrolbesøgets afslutning. Vi bestræber os på akut udrykning. Du skal ringe til enten Mogens Bækgaard på tlf eller Niels Christian Dørken på tlf Fokus på syge grise Veterinærrejseholdet har fokus på behandling af syge grise. I øjeblikket gennemføres en kampagne med fokus på behandling og opstaldning af syge grise. Der vil blive besøgt 50 slagtesvinebesætninger. Sygestier er lovpligtige, og der skal altid være en sygeplads klar til indsættelse af grise, som har behov for at blive behandlet. Erfaringer viser, at det generelt er nødvendigt med mindst to pct. sygestipladser af det totale antal stipladser. Hvis der opstår mangel på sygepladser, etableres der straks nye sygepladser ved: 1. At vurdere, om der er raske dyr i sygestien, der kan flyttes tilbage eller til bufferstald. 2. At vurdere, om der er syge dyr, som ikke er i bedring og derfor bør aflives. 3. At etablere flere sygestier. Det er ikke nok, at syge dyr er sat i sygestier. De skal også behandles, og hvis der ikke er bedring efter en kort periode, så skal de aflives. 17

20 Planter & Miljø En lille historie fra det virkelige liv Af Michael Riis, afdelingsleder Planter & Miljø Denne lille historie fra det virkelige liv viser, at det kan nytte at stå fast på sin ret. Nidkær kontrol finder fejl, som fører til bøde og træk i ha-støtten. Klager til klagecentret fører kun i 1-3 % af tilfældene til omstødelse af NaturErhvervsstyrelsens afgørelse så klageinstansen har mest karakter af en skueproces. - Dette forløb er desværre velkendt for alt for mange. Følgende historie viser dog, at det kan nytte at sætte sig op mod systemet. Ved kontrol af gødningsregnskab finder Plantedirektoratet (nu NaturErhvervsstyrelsen) fejl i det antal grise, der er indberettet som produceret. Der er i virkeligheden produceret flere grise, end landmanden har angivet i sit gødningsregnskab. Landmanden får et høringsbrev og indrømmer straks, at der er begået en fejl og tilretter sit gødningsregnskab til de nye tal ved at opskrive gyllelageret. Plantedirektoratet vil dog ikke acceptere, at lageret opskrives og konkluderer, at der er sket en overgødskning og sender bødeforlag samt trækker 3% i ha-støtten. Vi påstår, at der ikke er sket en overgødskning, men at den ekstra producerede gyllemængde ligger i beholderen. Vi har ikke nogen beholderopgørelse pr. 1. august, men en journal med notater om udbragt mængde gylle pr. ha. Vi holder os til, at der ikke er sket nogen overgødskning, og at vi vil have Plantedirektoratets afgørelse prøvet ved domstolene. Lige inden jul var vi i retten og fik medhold i, at Plantedirektoratets påstand om overgødskning ikke kunne bevises. 18

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere