2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia"

Transkript

1 Positionering

2 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT. OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES. MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt. Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen. 1. udgave DA

3 Indhold Positionering...4 Oprettelse af GPS-forbindelse... 4 Om satellitsignaler... 5 Positionsanmodninger... 5 Kort... 5 Brug af browseren på kort... 6 Satellitinformation... 7 Overførsel af kort... 8 Nokia Map Loader... 8 Søgning efter steder... 9 Planlægning af en rute... 9 Ekstra korttjenester...10 Navigation...10 Guider...10 Lokaliteter...11 GPS-data...11 Rutevejledning...12 Hentning af positionsoplysninger...12 Triptæller...12

4 Positionering Positionering GPS (Global Positioning System) er et verdensomspændende radionavigationssystem, som omfatter 24 satellitter og deres landstationer, der overvåger satellitternes drift. En GPS-enhed modtager radiosignaler med kort rækkevidde fra satellitterne og måler signalernes transporttid. Ud fra transporttiden kan GPS-modtageren beregne sin position med meters nøjagtighed. GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem. GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPSmodtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler. GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation. Du kan aktivere eller dekativere forskellige positionsbestemmelsesmetoder som f.eks. Bluetooth GPS ved at trykke på og vælge Vrktjer > Indstil. > Generelt > Positionering > Positioneringsmetoder. Oprettelse af GPS-forbindelse Du kan bruge GPS med en ekstern GPS-modtager. Hvis du vil aktivere brug af en ekstern GPS-modtager, skal du se enhedsindstillingerne i denne brugerguide. Bluetooth-teknologien muliggør trådløs forbindelse mellem GPS-modtageren og din enhed. Du kan derfor frit placere GPS-modtageren, så du opnår optimal satellitmodtagelse. Sådan opretter du en GPS-forbindelse: 1 Oplad GPS-modtageren helt, og tænd den. 2 Opret en Bluetooth-forbindelse mellem din enhed og GPS-modtageren. 4

5 3 Placer din GPS-modtager et sted, hvor der er uhindret udsigt til himmelen. 4 Vælg den eksterne GPS-modtager, når programmet åbnes. Der oprettes en GPS-forbindelse. Det kan tage flere minutter at oprette forbindelse første gang. Efterfølgende forbindelser er hurtigere, men hvis du ikke har benyttet GPS i flere dage, eller du befinder dig langt væk fra din sidste placering, kan det tage flere minutter at finde et godt signal igen. Om satellitsignaler Hvis GPS-modtageren ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende: Kontroller, at Bluetooth-forbindelsen mellem enhederne er aktiv. Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal. Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads. Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket. Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Positionsanmodninger Du modtager muligvis en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position. Når du modtager en positionsanmodning, vises der en besked om, hvilken tjeneste der foretager anmodningen. Vælg Acceptér for at tillade, at dine positionsoplysninger sendes, eller vælg Afvis for at afvise anmodningen. Kort Med Kort kan du se din aktuelle position på kortet, gennemse kort over forskellige byer og lande, søge efter adresser og forskellige steder af interesse, planlægge ruter fra et sted til et andet og gemme positioner som lokaliteter og sende dem til kompatible enheder. Du kan også købe ekstra tjenester, f.eks. byguider og en navigationstjeneste med talevejledning. Kort bruger GPS. Du kan angive de positioneringsmetoder, der skal bruges sammen med din enhed, i enhedsindstillingerne. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Positionering 5

6 Positionering Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, du henter til brug på denne enhed. Første gang du bruger Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kortoplysninger til din aktuelle position. Hvis du vil ændre standardadgangspunktet senere, skal du vælge Valg > Indstillinger > Netværk > Standardadgangspunkt. Hentning af kort kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Tip! Du kan også overføre kort ved hjælp af en trådløs LAN-forbindelse eller gennem internettet ved hjælp af Nokia MapLoader. Hvis du vil modtage en meddelelse, når enheden registreres i et netværk uden for dit trådløse hjemmenetværk, skal du vælge Valg > Indstillinger > Netværk > Advarsel mod roaming > Til. Brug af browseren på kort Kortdækningen varierer fra land til land. Når du åbner Kort, zoomes der ind på det sted, hvor du sidst gemte din placering. Hvis der ikke er gemt nogen placering fra den sidste session, zoomer Kort ind på en større by i det område eller det land, du befinder dig i, på baggrund af de oplysninger, som enheden modtager fra mobilnetværket. Samtidigt hentes der et kort over placeringen. Kortene gemmes automatisk i enheden. Sådan opretter du en GPS-forbindelse og zoomer ind på din aktuelle placering: Vælg Valg > Find sted > GPSposition [0], eller tryk på. Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller højre. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en position på kortet, skal du rulle til den og vælge Vis detaljer. Hvis du f.eks. vil bruge placeringen som udgangspunkt til en søgning i nærheden eller til at planlægge en rute, skal du trykke på navigeringstasten og derefter vælge en ønskede mulighed. Du kan vende tilbage til den aktuelle position ved at vælge eller Valg > Find sted > GPS-position [0]. Når du bruger browseren på kortet på skærmen og f.eks. flytter markøren til et andet land, hentes der automatisk et nyt kort. Alle de kort, der hentes ved hjælp af Kort, er gratis, men hentningen kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Din aktuelle position er angivet på kortet. Kompasrosen viser, hvilken vej kortet vender, og dette er som standard mod nord. 6

7 Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller højre. Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om en position på kortet, skal du rulle til den og vælge Vis detaljer. Du kan vende tilbage til den aktuelle position ved at vælge Tilbage eller Valg > Aktuel position. Tryk på eller for at zoome ind på eller ud fra kortet. Du skifter mellem visningerne i 2D og 3D ved at trykke på. Hvis du vil angive, hvilken type steder af interesse der skal vises på kortet, skal du vælge Valg > Kortvalg > Kategorier og vælge de ønskede kategorier. Hvis du vil have vist oplysninger om satellitter, når du bruger Kort, skal du vælge Valg > Kortvalg > Satellitoplysninger. Du kan også få vist en GPS-indikator på skærmen når du søger på kort. Den indikerer, om din enhed modtager satellitsignaler. Se Satellitinformation på side 7. Du kan få vist steder af interesse i nærheden af din aktuelle position ved at vælge Valg > Søg > Søg i nærheden. Du kan søge efter steder af interesse i nærheden af din aktuelle position ved at bevæge dig rundt på kortet og vælge Valg > Søg > På kategori. Hvis du vil gemme en position som en lokalitet, skal du vælge den ønskede position, trykke på navigeringstasten og vælge Gem > Som landmærke, indtaste et navn på lokaliteten og vælge de kategorier, du vil medtage i den. Du kan tage et skærmbillede af din position ved at vælge Gem > Som billede. Skærmbilledet gemmes i Galleri. Du kan få vist gemte lokaliteter ved at vælge Valg > Find sted > Foretrukne. Hvis du vil sende en lokalitet til en kompatibel enhed, skal du trykke på navigeringstasten i lokalitetsvisning og vælge Send. Hvis du sender lokaliteten i en SMS-besked, konverteres oplysningerne til almindelig tekst. Du kan ændre netværksindstillingerne, ruteindstillingerne og de generelle indstillinger ved at vælge Valg > Indstillinger. Satellitinformation Der vises en GPS-indikator på skærmen, når du ser på kort. Cirklerne i ikonerne repræsenterer satellitter. En gul cirkel indikerer, at enheden har fundet en satellit, og en grøn cirkel indikerer, at enheden modtager signal fra satellitten. Når alle cirklerne er grønne, modtager enheden nok data fra satellitterne til at kunne beregne koordinaterne for din aktuelle position. Du kan kontrollere, hvor mange satellitter, din enhed har fundet, og om din enhed modtager satellitsignaler fra satellitterne, ved at vælge Valg > Kortvalg > Satellitoplysninger. Hvis din enhed har fundet satelitter, vises der en bjælke for hver satellit i informationsvisningen for satelitter. Jo Positionering 7

8 Positionering længere bjælken er, desto stærkere er signalet. Når enheden har modtaget nok data fra satellitsignalet til at kunne beregne koordinaterne for din position, bliver bjælken sort. Først skal din enhed modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne koordinaterne til din position. Når de indledende beregninger er foretaget, er det muligt at fortsætte beregningen af koordinaterne af din placering med tre satellitter. Nøjagtigheden øges dog generelt i takt med, at der findes flere satellitter. Overførsel af kort Når du bruger browseren på kortet på skærmen og f.eks. flytter markøren til et andet land, hentes der automatisk et nyt kort. Disse overførte kort er gratis, men overførslen kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster. Du kan få vist mængden af overført data fra datatælleren (KB), som vises på skærmen. Tælleren viser omfanget af netværkstrafik, når du søger på kort, opretter ruter eller søger efter positioner online. Hvis du vil kontrollere, om de kort, der er hentet til enheden, er blevet opdateret på kortserveren, skal du vælge Valg > Indstillinger > Netværk > Valg > Se efter kortopdateringer. Hvis du vil forhindre, at enheden automatisk henter kort via internettet, når du f.eks. er uden for dit trådløse hjemmenetværk, skal du vælge Valg > Indstillinger > Netværk > Brug netværk > Fra. Du kan angive, hvor stor en del af den valgte hukommelse, du vil bruge til at gemme kortdata eller talevejledningsfiler ved at vælge Valg > Indstillinger > Maks. udnyttelse af huk. (%). Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når der er indsat et kompatibelt hukommelseskort. Når hukommelsen er fuld, slettes de ældste kortdata. Gemte kortdata kan ikke slettes manuelt fra hukommelsekortet. Nokia Map Loader Nokia Map Loader er pc-software, som du kan bruge til at overføre og installere kort til forskellige lande på din enhed. Du kan også bruge det til at overføre talevejledningsfiler til turn-by-turn-navigation. Før du kan benytte Nokia Map Loader, skal programmet først installeres på din pc. Du kan hente pc-softwaren fra internettet på Følg vejledningen på skærmen. Du skal bruge Nokias kortprogram, før du kan bruge Nokia Map Loader. Nokia Map Loader anvender oplysninger om korthistorik til at kontrollere versionen på de kortdata, der skal overføres. 8

9 Når du har installeret pc-softwaren på din pc for at kunne overføre kort, skal du gøre følgende: 1. Slut din enhed til pc'en ved hjælp af et kompatibelt datakabel. Vælg Masserlager som USBforbindelsestilstand. 2. Åbn Nokia Map Loader på din pc. Nokia Map Loader kontrollerer versionen på de kortdata, der skal overføres. 3. Vælg de ønskede kort, og installer dem på din enhed. Søgning efter steder Du kan få vist steder af interesse i nærheden af din aktuelle position eller andre positioner på kortet ved at vælge Valg > Find sted > I nærheden og en kategori. Du kan søge efter navnet på et sted af interesse ved at vælge Valg > Find sted > Nøgleordssøgning eller indtaste de første bogstaver i navnet og vælge Find sted. Du kan søge efter et sted efter adresse ved at vælge Valg > Find sted > Efter adresse. Du skal angive byen og landet. Hvis du vil bruge en adresse, du har gemt som et kontaktkort i Kontakter, skal du vælge Valg > Find sted > Efter adresse > Valg > Vælg blandt kontakter. Du kan få vist et søgeresultat på et kort ved at trykke på navigerinstasten og vælge Vis på kort. Du kan vende tilbage til resultatlisten ved at vælge Tilbage. Du kan få vist en liste over tidligere positioner ved at vælge Valg > Find sted > Seneste. Planlægning af en rute Du kan planlægge en rute fra ét sted til et andet (f.eks. fra dit hjem til din arbejdsplads) på følgende måde: 1. Rul til et punkt på kortet, tryk på navigeringstasten, og vælg Rute fra. 2. Rul til Vælg, og vælg Valg > Vælg og den ønskede mulighed. Du kan ændre ruteindstillingerne, f.eks. transportmåden, ved at vælge Valg > Indstillinger > Rutelægning. 3. Hvis du vil vælge destinationen, skal du rulle til Til og vælge Valg > Vælg og den ønskede funktion. 4. Hvis du vil have vist en rejseplan for ruten, skal du vælge Valg > Vis rute. Ruten beregnes ved hjælp af de valgte ruteindstillinger. Du kan få vist rutepunkter på kortet ved at vælge Valg > Vis på kort. Hvis du vil køre en simulering af den oprettede rute, skal du vælge Valg > Start simulering. Positionering 9

10 Positionering Ekstra korttjenester Du kan købe og overføre forskellige typer guider som f.eks. by- og rejseguider til forskellige byer. Du kan også købe en turn-by-turn-navigationstjeneste med talevejledning og bruge den i Kort. De hentede guider gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat et hukommelseskort). Navigation Hvis du vil købe en turn-by-turn-navigationstjeneste med talevejledning og bruge den i Kort, skal du vælge Valg > Ekstra tjenester > Tilføj navigation. Når du har købt navigationsopgraderingen, er tjenesten tilgængelig via Kort. Det licensnummer, du køber til navigationen, er specifikt for enheden og kan ikke overføres fra én enhed til en anden. Når du har oprettet en rute i Kort, skal du vælge Valg > Start navigation for at starte navigationen til den ønskede destination med GPS og talevejledning. Se Planlægning af en rute på side 9. Du kan også påbegynde navigationen ved at vælge en position på kortet eller i resultatlisten og Naviger til. Første gang du bruger navigation, bliver du bedt om at vælge sproget til talevejledningen og hente filerne til talevejledningen til det valgte sprog online. Hvis du vil skifte sprog på et senere tidspunkt i Kort, skal du i hovedvisningen vælge Valg > Indstillinger > Generelt > Talevejledning, vælge et sprog og hente filerne til talevejledningen til det valgte sprog. Du kan også overføre talevejledningsfilerne ved hjælp af Nokia MapLoader. Se Overførsel af kort på side 8. Du kan annullere den oprettede rute og bruge en anden rute ved at vælge Valg > Alternativ rute. Hvis du kun vil se de næste sving og skjule kortet, skal du vælge Valg > Kortvalg > Piletilstand. Vælg Valg > Stop navigation for at stoppe navigationen. Guider Du kan købe og overføre forskellige typer guider som f.eks. by- og rejseguider til forskellige byer ved at vælge Valg > Ekstra tjenester > Guider. Guiderne indeholder oplysninger om attraktioner, restauranter, hoteller og andre steder af interesse. Guiderne skal hentes til enheden og købes, før de kan bruges. Hvis du vil bruge browseren i en hentet guide, skal du vælge en guide og vælge en underordnet kategori (hvis der er nogen tilgængelige kategorier) under fanen Mine guider i Guider. Hvis du vil hente en ny guide til enheden, skal du gå til Guider, rulle til højre til fanen Nærm. guid. eller Alle 10

11 guider, vælge den ønskede guide og trykke på OK. Hvis du vil købe guiden, skal du rulle til venstre til fanen Mine guider, vælge den hentede guide og indtaste betalingsdetaljerne. Du kan betale for guiderne med kreditkort eller over telefonregningen (hvis dette understøttes af tjenesteudbyderen). Du bekræfter købet ved at vælge OK to gange. Hvis du vil modtage en bekræftelse på købet via , skal du indtaste dit navn og din -adresse og vælge OK. Lokaliteter Med Lokaliteter kan du gemme positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPSdata og Kort. GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem. Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge Valg > Ny lokalitet. Hvis du vil foretage en positioneringsanmodning om koordinaterne for din aktuelle position, skal du vælge Aktuel position. Du kan indtaste positionsoplysningerne manuelt ved at vælge Indtast manuelt. Hvis du vil redigere eller tilføje oplysninger om en gemt lokalitet (f.eks. et gadenavn), skal du rulle til en lokalitet og trykke på navigeringstasten. Rul til det ønskede felt, og indtast oplysningerne. Du kan få vist lokaliteten på kortet ved at vælge Valg > Vis på kort. Hvis du vil oprette en rute til lokaliteten, skal du vælge Valg > Naviger med kort. Du kan sortere dine lokaliteter i de forudindstillede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du rulle til højre i Lokaliteter og vælge Valg > Rediger kategorier. Du kan tilføje en lokalitet til en kategori ved at rulle til lokaliteten i Lokaliteter og vælge Valg > Tilføj til kategori. Rul til hver af de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til, og vælg kategorien. Hvis du vil sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed, skal du vælge Valg > Send. De modtagne lokaliteter placeres i mappen Indbakke i Beskeder. GPS-data GPS-data giver dig adgang til rutevejledninger til en udvalgt destination, positionsoplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed. Positionering 11

12 Positionering Hvis du vil bruge GPS-data, skal enhedens eksterne GPSmodtager modtage positionsoplysninger fra mindst tre satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position. Rutevejledning Du kan bruge rutevejledningen ved at vælge Navigation. Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne. Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen. Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig. Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge Valg > Angiv destination og vælge en lokalitet som destination eller indtaste koordinater for bredde- og længdegrad. Vælg Stop navigation for at slette den destination, du har angivet for turen. Hentning af positionsoplysninger Du kan få vist positionsoplysningerne for din aktuelle position ved at vælge Position. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed på skærmen. Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge Valg > Gem position. Lokaliteter er gemte geografiske steder med flere oplysninger, og de kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder. Triptæller Vælg Tripafstand > Valg > Start for at aktivere beregning af tripafstand, og vælg Stop for at deaktivere den. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPSsignal. Vælg Nulstil for at nulstille tripafstanden og -tiden samt den gennemsnitlige og maksimale hastighed og for at starte en ny beregning. Vælg Genstart for også at nulstille kilometertælleren og den samlede tid. Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet. 12

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave Indholdsfortegnelse Kortoversigt 3 Planlægning af en rute 11 Genveje i Kort 12 Min position 3 Få vist din position og kortet 3 Kortvisning 4 Ændre kortets udseende

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen. 9231546 1. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on GPS-cover til Nokia 5140-telefonen 9231546 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC70D er i overensstemmelse

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Brugervejledning HERE Drive

Brugervejledning HERE Drive Brugervejledning HERE Drive 1.0. udgave DA HERE Drive HERE Drive guider dig til det sted, du vil hen, med rutevejledning sving for sving og taleinstruktioner. Du kan: finde vej i dit hjemland eller det

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

myway Brugervejledning Version 2.2

myway Brugervejledning Version 2.2 myway Brugervejledning Version 2.2 myway INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MYWAY 7 FUNKTIONER I MYWAY 8 AFSLUT

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Ovi: Sådan kommer du i gang

Ovi: Sådan kommer du i gang Ovi - Introduktion Din guide til Ovi: Sådan kommer du i gang 1) Gå ind på www.ovi.com og klik på Register. 2) Udfyld formularen - husk at skrive dit mobilnummer, så du kan bruge Ovi på mobilen. 3) Så er

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N92-1

Yderligere programmer. Nokia N92-1 Yderligere programmer Nokia N92-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N92 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, kan du finde flere programmer fra Nokia and tredjepartsudviklere.

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro Experience til Doro PhoneEasy 740 Dansk Manager Indledning Brug Doro Experience Manager til at installere og håndtere applikationer på en Doro Experience ved hjælp af en webbrowser fra et hvilket

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Version 1.03 August 2010

Version 1.03 August 2010 Quick Guide for egis PD GRS-1 GNSS og Plantedirektoratet Version 1.03 August 2010 1 Topcon hurtig guide til DGNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager.ver. 1.03 0. PD Windows quick guide. 1. GRS-1 Skrivebord egis

Læs mere

Arbejde med kort. Leif Smidt, december 2015, IOS 9. Side 1

Arbejde med kort. Leif Smidt, december 2015, IOS 9. Side 1 Arbejde med kort Leif Smidt, december 2015, IOS 9 Side 1 Brug kortet Med Kort kan du altid finde ud af, hvor du befinder dig., og du behøver aldrig mere at bekymre dig om, hvordan du kommer hen til et

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. Lynstartvejledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere