Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1"

Transkript

1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand Bjarne Rasmussen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre Harder Olesen (V) Maria Lundahl Assov (A) Miasser Hawwa (F) Afbud/Fraværende Sekretær Bjarke Huss INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Introduktion af Grantofteskolen og skolens nye leder 2... Skolers og BFO'ers principper og handleplaner for inklusion 3... KFS - Sammenfning af det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen 2010/ / Forsøg med placering af undervisning i kristendomskundskab og konfirmionsforberedelse i samme skoleår 5... Skolernes førstehjælpskundskaber 6... Skolernes procedurer i forbindelse med elevers fravær 7... Skolebestyrelsen ved Kasperskolen - udtræden 8... Forventet forbrug på skolernes lønsummer 9... Meddelelser fra formanden Lukket møde

2 1. Introduktion af Grantofteskolen og skolens nye leder Sagsnr.: Dok.nr.: Grantofteskolen fik inden sommerferien 2010 ny skoleleder. På mødet vil skolelederen give en præsention af sig selv. Desuden vil udvalget blive vist rundt på skolen som et led i introduktionen til skolerne. Skole- og Uddannelsesudvalget Skole & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Skolers og BFO'ers principper og handleplaner for inklusion Sagsnr.: Dok.nr.: På baggrund af de ti søjler i Stregi for inklusion i Ballerup Kommune har skolebestyrelserne i 10 af de 12 skoler/bfo er i Ballerup Kommune udarbejdet principper for inklusion. De samme skoler har udarbejdet handleplaner, der viser, udviklingen af den inkluderende praksis er godt i gang. Som afslutning på udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar blev der udarbejdet et hæfte Stregi for inklusion i Ballerup Kommune, der indeholder 10 bærende søjler i det fortste inklusionsarbejde samt en central handleplan, der beskriver de initiiver, som Ballerup Kommune centralt iværksætter for støtte daginstitutioner, BFO er, skoler og klubber i deres videreudvikling af den inkluderende praksis. For sikre og understøtte udviklingen på skoler/bfo er blev skolebestyrelserne bedt om udarbejde deres lokale principper for inklusion. På baggrund af disse skulle skoler og

3 BFO er udarbejde deres lokale handleplaner, der beskriver, sådan gør vi hos os. Disse anvendes ved bl.a. introduktion af nye medarbejdere og som et grundvilkår for alle medarbejdere, der forts kan drøftes og udvikles. Dette har 10 ud af 12 skoler valgt gøre. Ordblindeinstituttet og Kasperskolen har med deres særlige opgaver fravalgt dette. Både principperne og handleplanerne er meget forskellige og tager udgangspunkt i de lokale muligheder og ressourcer. De fleste skoler og BFO er har valgt have en fælles beskrivelse. Nogle få har valgt udarbejde hver sin. Halvdelen af beskrivelserne indleder med en begrebsafklaring i forhold til inklusion og anerkendelse, der lægger sig meget tæt op ad den beskrevne i Stregi for inklusion i Ballerup Kommune. Der er således her en fælles forståelse for begrebernes betydning. Skolebestyrelsernes principper har taget udgangspunkt i stregiens 10 søjler. De har hver især vurderet betydningen og nødvendigheden af, hvilke søjler, det lokalt var vigtigt fokusere på, og principperne er formuleret, så de passer til de lokale fokusområder. Endvidere har nogle af skolerne også formuleret deres værdigrundlag og deres mål med skolens arbejde og sammenhængen til inklusion. De fleste ser skolens arbejde med den inklusive praksis som tæt forbundet med de muligheder, der ligger i ressourcecentrenes arbejde, organision og ressourcepersoner. Det ligger derfor som en nurlig forlængelse heraf pege på en ansvarsfordeling mellem ledelse, lærere, pædagoger, forældre og elever. På en enkelt skole vil inklusion være centrum for skoleudviklingen det kommende skoleår. Alle skoler arbejder således målrettet med udviklingen af den inkluderende og anerkendende praksis. Bilag Egebjergskolen Principper og handleplaner for inklusion Grantofteskolen Principper og handleplaner for inklusion Hedegårdsskolen Principper og handleplaner for inklusion Højagerskolen Principper og handleplaner for inklusion Lundebjergskolen Principper og handleplaner for inklusion Måløv Skole Principper og handleplaner for inklusion Rosenlundskolen Principper og handleplaner for inklusion Rugvængets Skole Principper og handleplaner for inklusion Østerhøjskolen Principper og handleplaner for inklusion Lautrupgårdskolen Principper og handleplaner for inklusion Skole- og Uddannelsesudvalget

4 Skole & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 2 Til efterretning. Udvalget ønsker udvalgte skoler fremlægger deres proces med udarbejdelse af handleplan for udvalget. 3. KFS - Sammenfning af det mellemkommunale samarbejde på specialundervisningsområdet i Hovedstadsregionen 2010/ /14 Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 6. april 2010 Punkt 9 Skole- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2010 Punkt 10 Som supplement til den sociale rammeaftale, udarbejdes i KKR Hovedstaden hvert år en redegørelse for det mellemkommunale samarbejde om specialundervisning. n er udarbejdet af Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS) og er baseret på kommunale indberetninger om pladsbehov og kapacitet for den kommende 5-årige periode samt om samarbejdet i de kommunale netværk i øvrigt. Denne sammenfning omfter den mellemkommunale specialundervisning og specialpædagogiske bistand til to målgrupper: Børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Skolelever For begge grupper gælder det, deres udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes i specialdagtilbud, på specialskoler eller i specialklasser i tilbud, hvor kommunerne udbyder pladser til andre kommuner. KKR Hovedstaden vedtog allerede i 2006 en fælles udviklingsplan for specialundervisningen, som skal sikre, der forts er undervisningstilbud med de nødvendige specialpædagogiske kompetencer samtidig med, man forts arbejder med øge inklusionen i folkeskolen. I Hovedstadsregionen er der etableret 6 netværk bestående af kommunale fællesskaber, der geografisk ligger i nærheden af hinanden. De kommunale fællesskaber indgår i

5 forpligtigende samarbejde om fastholdelse og etablering af de nødvendige specialundervisningstilbud. Det årligt tilbagevendende visitionsforløb er opdelt i tre niveauer: I den enkelte kommune, i netværket og på tværs af netværkene. Kommunerne vurderer hver for sig deres respektive behov for specialundervisningstilbud. Hvis behovet ikke kan løses inden for kommunens egne kommunale tilbud, vurderes mulighederne i netværket. Og endelig er der tilbud, som er så specialiserede, visitionen sker på tværs af netværkene. Samarbejdet understøttes af KFS med 1,5 årsværk, der er finansieret af kommunerne i fællesskab. I skoleåret 2010/2011 er der registreret i alt 988 førskolebørn, der forventes modtage specialpædagogisk bistand. Det drejer sig primært om børn i specialbørnehaver eller gruppeordninger i almene børnehaver. Kommunerne har indberettet, de samlet set råder over 1128 pladser, altså en tilsyneladende overkapacitet på 140 pladser. På tidspunktet for indberetning opgiver kommunerne, de samlet har et udækket behov for pladser til 8 børn. Nogle kommuner angiver, de den 1. maj stadig arbejder med finde et egnet tilbud til et antal børn, men de er tæt på en løsning, og forventningen er, alle er placeret inden 1. august, hvor de store rokeringer finder sted. I samme skoleår er der indberettet i alt 6199 skoleelever, der forventes modtage specialundervisning. I alt disponerer kommunerne over 6270 pladser iflg. indberetningerne, altså tilsyneladende en samlet overkapacitet på 71 pladser. Kommunerne søgte tilbud til 16 elever på indberetningstidspunktet, men ved visitionens afslutning var der fundet plads til stort set alle elever. Den mindre overkapacitet kan forventes, når kapaciteten opgøres som et samlet tal. Der kan alligevel være tale om, der for udvalgte elevkegorier mangler pladser. Det organiserede samarbejde i kommunerne udbygges forts, og kommuner og netværk understøtter en målrettet indss i forhold til så hurtigt som muligt opfylde målet om, netværkene hver for sig skal kunne klare specialundervisningen for 85-90% af samtlige specialunderviste elever samtidig med, den overordnede kapacitet i regionens kommuner udnyttes optimalt. Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet. Bilag KFS Sammenfning 2010/ KFS Skoleelever

6 KFS Førskoleelever Socialudvalget samt Skole- og Uddannelsesudvalget Pædagogisk Psykologisk Rådgivning foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 3 Til efterretning 4. Forsøg med placering af undervisning i kristendomskundskab og konfirmionsforberedelse i samme skoleår Sagsnr.: Dok.nr.: Skole & Unge ønsker søge Undervisningsministeriet om forsøg med placering af undervisning i kristendomskundskab og konfirmionsforberedelse i samme skoleår. Skole & Unge ønsker ansøge om et forsøg med fravigelse af folkeskolelovens 5 stk. 2 nr. 1c. Efter denne bestemmelse skal kristendomskundskab gives på alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor konfirmionsforberedelse finder sted. Ballerup Kommune ønsker afprøve en mere fleksibel organisering af undervisningen, så der gives kristendomskundskab i 8. klasse, hvor der også tilbydes konfirmionsforberedelse. Til gengæld tilbydes der ikke kristendomskundskab i 7. klasse. Det samlede timetal bevares således. Præsterne i Ballerup Kommune foretrækker, konfirmionsforberedelsen ligger i 8. klasse. Skoleledere og lærere ønsker i forlængelse af, kristendomskundskab er blevet et udtræksfag, undervisningen i kristendomskundskab prioriteres i 8. og 9. klasse. Gennem en fravigelse af 5 stk. 2 nr. 1c, hvorved der undervises i kristendomskundskab i 8. klasse samtidig med, der er konfirmionsforberedelse og der til gengæld ikke undervises i kristendomskundskab i 7. klasse, kan samtlige hensyn, som kommunen ønsker tage, imødekommes. Skole & Unge ønsker afprøve forsøget over mindst to skoleår, og søger derfor om dispension fra 5 for skoleåret og

7 Ballerup Kommune gennemfører efter afslutningen på forsøget en tilfredshedsundersøgelse blandt skoleledere, præster, unge og forældre. Kommunen ansøger på samtlige skolers vegne. Skoleledere og skolebestyrelser samarbejder efterfølgende i overensstemmelse med opgave- og kompetencefordelingerne for skoleledere og skolebestyrelser om den konkrete udmøntning. Dvs. imødekommes ansøgningen lægges det ud til skolebestyrelsernes vurdering, om de ønsker benytte sig af muligheden. Bilag Anmodning om fravigelse af Folkeskolelovens 5 Skole- og Uddannelsesudvalget Skole & Unge foreslår, ansøgningen til Undervisningsministeriet godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 4 Godkendt 5. Skolernes førstehjælpskundskaber Sagsnr.: Dok.nr.: På baggrund af en dødsulykke i en af kommunens daginstitutioner iværkste Skole & Unge en undersøgelse af den aktuelle stus på, hvor mange medarbejdere på skolerne, som har førstehjælpskursus. Undersøgelsen viser, ca. 30% af medarbejderne har gennemført et førstehjælpskursus. Med afsæt i undersøgelsen foreslås det, der i skoleårene 2010/2011 og 2011/12 reserveres 3 timer af de 25 timers efteruddannelse, der er afs pr. medarbejder, til et kursus i livreddende førstehjælp. Dermed vil samtlige medarbejdere på skolerne i løbet af de to skoleår gennemgå kurset. På baggrund af en dødsulykke i en af kommunens daginstitutioner iværkste Skole & Unge en undersøgelse af den aktuelle stus på, hvor mange medarbejdere på skolerne, som har førstehjælpskursus. Undersøgelsen viser, ca. 30% af medarbejderne har gennemført et førstehjælpskursus. Heraf har ca. 9% et opderet førstehjælpskursus.

8 Med afsæt i undersøgelsen foreslås det, der i skoleårene 2010/2011 og 2011/2012 udbydes et kursus på 3 timer i livreddende førstehjælp til samtlige medarbejdere på skolerne for sikre, alle medarbejdere i løbet af de to skoleår bliver i stand til udøve livreddende førstehjælp til børn og unge i tilfælde af en ulykke. Der afsættes hver år 25 timer til efteruddannelse til alle medarbejdere på skolerne. Skole & Unge foreslår, 3 af disse timer reserveres til et kursus i livreddende førstehjælp. Skole- og Uddannelsesudvalget Skole & Unge foreslår, orienteringen om førstehjælpskundskaberne og indssen i forhold hertil godkendes. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 5 Godkendt. Forslaget følges op med opfølgningskurser. 6. Skolernes procedurer i forbindelse med elevers fravær Sagsnr.: Dok.nr.: Skole- og Uddannelsesudvalget har ønsket en redegørelse for skolernes procedurer i forbindelse med elevers sygemelding/fravær fra undervisningen. Ballerup Kommune har i 2007 udarbejdet fælles retningslinjer for skolernes procedurer i forbindelse med elevers udebleven fra undervisningen. Disse er: 1. Efter 1 uges fravær skal klasselæreren tage kontakt til familien for høre om årsagen til fraværet. 2. Efter 14 dages fravær skal skolelederen tage kontakt til familien, og der kan forlanges en lægetest. Hvis det ikke lykkes få kontakt underrettes Skole & Unge. 3. Skole & Unge kontakter familien pr. brev. Såfremt der ikke skabes kontakt mellem familie og skole underrettes Job & Familie. På Skole & Unges forespørgsel til skolerne oplyser flere skoler, de ved bekymring også kontakter familien, selv om der ikke er gået 1 uge. Det er desuden almindelig praksis,

9 eleverne skal medbringe en seddel med oplysning om årsag til fraværet, når de kommer i skole igen. Specialskolerne har en praksis, hvor familien forventes kontakte skolen på 1. fraværsdag. Det betyder, skolen kontakter familien med det samme, hvis dette ikke er sket. Der er fra såvel Skole & Unge som skoleledelserne fokus på sikre, skolerne overholder ovennævnte procedurer. Skole- og uddannelsesudvalget Skole & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 6 Til efterretning, dog således, yderligere handlemuligheder undersøges og fremlægges. 7. Skolebestyrelsen ved Kasperskolen - udtræden Sagsnr.: Dok.nr.: En forældrerepræsentant i Skolebestyrelsen ved Kasperskolen har meddelt, pågældende udtræder af skolebestyrelsen. Efter Folkeskoleloven, 43, kan en forældrerepræsentant forlange blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole. Forældrerepræsentant Søs Lunding har meddelt, hun udtræder fra skolebestyrelsen pr. 16. august,hvor hendes barn udskrives af skolen.

10 Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, 37, indtræder suppleanten, når et medlem udtræder. Som suppleant for Søs Lunding indtræder Lars Mogensen, Tulipanhaven 26, 2765 Smørum. I sagen findes en opderet oversigt over den nuværende skolebestyrelse ved Kasperskolen. Kommunalbestyrelsen Skole & Unge foreslår, det tages til efterretning, Søs Lunding udtræder af Skolebestyrelsen ved Kasperskolen pr. 16. august og det tages til efterretning, suppleant Lars Mogensen indtræder i Skolebestyrelsen ved Kasperskolen. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt pkt. Indstilles til godkendelse. 2. -pkt. Til efterretning. 8. Forventet forbrug på skolernes lønsummer Sagsnr.: Dok.nr.: Ved regnskabsafslutningen i 2009 havde skolerne et merforbrug på 8,4 mio. kr. Heraf udgjorde merforbruget pålønbudgettet 8,6 mio. kr. For se, om den tendens er videreført i 2010, har Skole & Unge bedt skolerne om fremsende deres bud på regnskabsresult, ligesom forvaltningen har lavet en opgørelse over det forventede forbrug på skolernes lønsum i Denne opgørelse viser, merforbruget ift. lønbudgetteti 2010 forventes blive ca. 8,5 mio. kr. Det kan derfor konsteres, skolerne i 2010 generelt set har opnået balance ift. lønbudgettet. For reducere merforbruget fra 2009 er skolerne med overforbrug større end 5% blevet bedt om udarbejde en handleplan senest primo oktober. Af nedenstående tabel (i kr.) fremgår det af forvaltningen udarbejdede skøn vedrørende skolernes forventede lønforbrug i Desuden fremgår overførslen vedr. lønsummen fra 2009 og skolernes forventede restbudget. Endelig fremgår skolernes skøn.

11 Skole & Unges skøn er baseret på det forventede årsforbrug i KMD Decentral løn, herunder det samme forbrug pr. måned 1/9 31/12 til vikarer som i de første 8 måneder og de af skolerne forventede budgetreguleringer vedrørende barselsvikarer. Fra Forvaltningens beregning Skolens skøn 2009 forventet budget restbudget i pct. beløb i pct. GR 1) ,85% 174 0,52% RU 1) ,42% ,08% HE ,21% 0 0,00% MÅ ,07% ,55% ØS 2) ,44% ,90% HØ ,96% ,96% EG 3) ,22% ,31% RO ,99% ,50% LU ,35% ,95% I alt ,25% ,88% Ad 1) Skolens regneark viser stort set det samme som forvaltningens Ad 2) Skolen forventer større refusion vedr. sygdom end forvaltningen har beregnet Ad 3) Skolen forventer et større vikarforbrug pr. måned end gennemsnittet af de første 8 mdr. Egebjergskolen, Rosenlundskolen og Lundebjergskolen har været til møde i Skole & Unge om deres merforbrug. De tre skoler er blevet bedt om udarbejde en handleplan for reduktion i deres merforbrug. Skolernes handleplaner skal være færdige primo oktober og forelægges på mødet. Bilag Not om forbrug på skolernes lønsummer i 2010 Skole- og Uddannelsesudvalget Skole & Unge foreslår, orienteringen om skolernes forbrug på lønsummerne tages til efterretning.

12 Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 8 Til efterretning 9. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Dok.nr.: a. Invition fra KL til Skolerigsdag 2011 Folkeskolen liv og læring den januar Bilag Invition fra KL til Skolerigsdag 2011 Skole- og Uddannelsesudvalget Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. Skole- og Uddannelsesudvalgets beslutning den Punkt 9 Til efterretning

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 9. november 2010, kl. 8:00 i udvalgsværelse 2. Åbent møde

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 9. november 2010, kl. 8:00 i udvalgsværelse 2. Åbent møde tirsdag den 9. november 2010, kl. 8:00 i udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand Bjarne Rasmussen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre

Læs mere

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget fredag den 6. februar 2004, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Orientering om forberedelse af lønsumsstyring på skoleområdet *

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Lukket møde 7. Flerårig økonomisk strategi - Tilpasningsforslag på Skole- og Uddannelsesudvalgets område

Lukket møde 7. Flerårig økonomisk strategi - Tilpasningsforslag på Skole- og Uddannelsesudvalgets område Refer Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 10. maj 2011, kl. 8:00 i Mødecenter C - Lokale 32 på rådhuset. Åbent møde. Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15.

Notat. I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret 2014/15. SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 6. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3021 Fax. dir.: E-mail: mhar@balk.dk Kontakt: Mads Harbo Sagsid: 17.01.00-P10-1-15 Notat I dette notat redegøres for valg af skole for skoleåret

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 18. januar 2011, kl. 8:00 i udvalgsværelse 2. Åbent møde

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 18. januar 2011, kl. 8:00 i udvalgsværelse 2. Åbent møde tirsdag den 18. januar 2011, kl. 8:00 i udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand Bjarne Rasmussen (A) Karsten Kriegel (C) Kåre

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler Maj 2015 Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler (2014) Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014

Børne- og Skoleudvalget i februar, marts og april 2014 SKOLER OG INSTITUTIONER Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2014 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.04-A21-1-12

Læs mere

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008.

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008. Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 31. marts 2008, kl. 17:30 i Udvalgsværelse 1 Medlemmer Tom Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Kære medlemmer af Børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune!

Kære medlemmer af Børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune! Fra: Kerstin Skovgaard-Petersen Sendt: 10. februar 2014 20:47 Til: Peter Knoth Als (pka); Mette Hedegaard (mhed); Jan Holger Møller (jam); Martin Jonassen (mjo); Kim Schulz Larsen (ksla); Bjarne Herring

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv Ballerup Lærerforening April 2008 Indledning Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17.30 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012:

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: 1. Udmøntning af besparelserne for budget 2013. 2. Hedelyskolens nye SPE dækkende årene 2012-2015. 3. Elevrådene. 4. Hedelyskolens trafiksituation.

Læs mere

2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen.

2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen. Punkt 4. 2. behandling kompetenceudvikling som følge af skolereformen. 2013-38013. Skoleforvaltningen indstiller, Skoleudvalget godkender dansk og memik prioriteres særligt i kompetencedækningen, da de

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

Årsrapport 2009 for Lerbjergskolen

Årsrapport 2009 for Lerbjergskolen Årsrapport 2009 for Lerbjergskolen 1. Sammendrag Lerbjergskolen har haft 9 resultatkrav, hvoraf de 8 er indfriet. For at efteruddanne personalet, indenfor resultatkravet mange måder at undervise på, havde

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

DECEMBER 2009 2010-2011. Strategi for inklusion i Ballerup Kommune

DECEMBER 2009 2010-2011. Strategi for inklusion i Ballerup Kommune DECEMBER 2009 2010-2011 Strategi for inklusion i Ballerup Kommune Strategi for inklusion i Ballerup Kommune 2010 Forfattere Christell Erichsen, Sigrid Knap, Susanne Holst Larsen, Jytte Lau, Sussi Maale.

Læs mere