carlsberg bolig / erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "carlsberg bolig / erhverv"

Transkript

1 carlsberg bygning 17.2 bolig / erhverv

2 CARLSBRG BYGIG 17,2 Bygningen er et af de første huse til den nye Carlsberg-bydel. Den rummer både boliger og erhverv. Carlsberg har høje ambitioner for bæredygtigheden, og alle nye bygninger i den nye bydel skal være i energiklasse 1. Bygningen har ydervægge på ca. 60 cm med rigelig isolering, et system til balanceret ventilation med genvinding samt varmepumper, som bl.a. udnytter varme fra de nedre erhvervsetager til de øvre at boligetager. I de nedre erhvervsetager er dagslystilgang fra nord maksimeret og fra syd minimeret. I de øvre boliger er dagslystilgang jævnt fordelt. Der kan hentes store besparelser på bygningernes elforbrug, og derfor er belysningssystemet energioptimeret og styret efter dagslystilgang. Bygningen bliver bygget af genbrugsmursten, fra gamle Carlsberg byggerier. Det er en miljøvenlig løsning, der samtidig indeholder en historisk fortælling. Carlsberg Byg. 17,2 Målsætning og tiltag for energi-optimeret design nergi - nergiklasse 1 / Certificering Sted: Valby, Danmark 1 nergi: Forbrug nergiklasse - footprint 1 / eutral (Bolig: Max. 35 KWh/m²/år - rhverv: Max. 50 KWh/m²/år) Bygherre: Carlsberg VP Køling / opvarmning: Køling opvarmning - - Synergieffekt Synergieffekt mellem mellem funktionelle funktionelle forskelle forskelle: - Bolig bolig / rhverv / erhverv - - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - - Varmepumpe indbygget i i ventilationsanlægget (Dantherm eller ilan)* Ventilation: Balanceret / Hybrid Ventilation - Balanceret / Hybrid - Balanceret ventilation med genvinding - Balanceret ventilation med god genvindingsgrad Dagslys: Optimering / dagslysfaktor - Dagslys Kunstbelysning: optimering Lavenergibelysning - Dagslysfaktor med omkring 6 W/m² - - Brugerstyret kustbelysning: LD Lavenergibelysning i alle med sekundære omkring 6 arealer* W/m2 - Brugerstyret LD belysning i alle sekundære arealer* Isolering: Vægtykkelser / U-værdier - Isolering Facadeisolering: - Vægtykkelser 220 mm / U-værdier - - Tagisolering: Facadeisolering: mm mm klasse Terrændæk/kældervægge/kældergulve: Tagisolering: 350 mm kl mm lagsvinduer Terrændæk/kældervægge/kældergulve: med U-værdi på 0,8 W/m²K 350 mm for kl. hele 32 vinduet - 3-lagsvinduer med U-værdi på 0,8 W/m2K for hele vinduet Vand: Regnvandsopsamling og genanvendelse - Vand Opsamling - Regnvandsopsamling af regnevand sker og genanvendelse på et overordnet bydelsniveau - Opsamling af regnevand sker på et overordnet bydelsniveau. Opførelsesår: Bruttoareal: 3500 m2 Samarbejdspartnere: Cowi og Hoffmann nergiforsyning: Vedvarende energi - Fjernvarme - Fjernvarme energiforsyning / Vedvarende energi - fjernvarme / Sol - - Solfangere Fjernvarme (til udnyttes varmeproduktion): for varmeforsyning 2% til af bygningerne etagearealet projekteres - Solfangere for (til varmeproduktion): et anlæg med kombiceller Areal omkring 2% af etagearealet der projekteres for et anlæg med kombiceller. Programmering: Optimeret orientering og programdistribution Programmering - Optimeret orientering og program distribution - Funktionsdisponering i forhold til dagslysbehov - Funktionsdisponering i forhold til dagslysbehov. Materialer: Miljørigtige / Genanvendelige / Grønt tag - Der planlægges for brug genbrugstegl Materialer - Miljørigtige / Genanvendelige / Grønt tag - Der planlægges for brug genbrugstegl Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

3 viborg rådhus offentligt

4 VIBORG RÅDHUS Med sin komplekse facetterede form bliver Viborg Rådhus symbol på det nye store kommunefællesskab, der åbner sig i kølvandet på kommunesammenlægningen. Samspillet mellem hus og park danner et nyt sted i byen, hvor hjertet er det store indre atrium, der samler rådhusets arbejdsfællesskab og fællesskabet med borgerne. Byrådssalen er fleksibelt indrettet og kan sammen med kantinen, foyeren og et tilstødende møderum omdannes til konferencecenter. Fra caféen på husets øverste etage er der direkte udgang til taghaven med udsigt over Viborg Domkirke. Sted: Viborg, Denmark Bygherre: Viborg Kommune Opførelsesår: Bruttoareal: m2 Opgaveform: 1.præmie i international konkurrence nergi: nergiklasse 2 (Max. 70 KWh/m²/år) Forbrug: 25% reduktion af energiforbruget i forhold til et alm. byggeri Køling: Termoaktive konstruktioner og jordkøling Vand: Regnvandsopsamling Opvarmning: Fjernvarme, jordvarme Ventilation: Hybrid ventilation, genvinding Lys: Dagslysoptimering via ovenlys og reflekterende facade Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Materialer: Grønt tag

5 Albertslund HOVDbibliotek BIBLIOTK

6 ALBRTSLUD HOVDBIBLIOTK Albertslund Hovedbibliotek er en del af Albertslundhuset, som blev opført i begyndelsen af 1970 erne. Bygningen er i to etager og indeholder foruden bibliotek også kommunal forvaltning, biograf og et musikteater med scenetårn udført af Henning Larsen Architects i Ved renoveringen af Albertslund Hovedbibliotek erstattede et helt nyt bygningsvolumen den eksisterende førstesal og det gamle bibliotek. Det nye biblioteksrum er ét stort, åbent og lyst rum. Biblioteket har været et udviklingsprojekt for brug af naturlig/hybrid ventilation og kontrol af dagslys. De gennemgående ovenlys, som former det karakteristiske savtakkede tag, sikrer dagslysfordeling i hele det dybe volumen. Den naturlige ventilation med indtag langs facader og udkast via oplukkelige ovenlys er dimensioneret til også at kunne brandventilere. Sted: Albertslund, Danmark Bygherre: Albertslund Kommune Opførelsesår: Bruttoareal: m2 Samarbejdspartnere: sbensen Rådgivende Ingeniør A/S Lys: Dagslysoptimering via ovenlys. Dagslyset dækker 60% af behovet i åbningstiden Solafskærmning: Dybe vinduessprosser udgør jalousi og skærmer for de varme, direkte strålingsvinkler. Børnebiblioteket ligger forsænket og virker derfor afskærmende for det store biblioteksrum. Ventilation: aturlig ventilation. Mekanisk ventilation tager over på dage med høje temperaturer. Programmering: Den store læsesal er placeret mod nord, hvor der er mindre behov for afskærming. Det mindre børnebibliotek er placeret mod syd. Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

7 spiegel hq erhverv

8 RICUSSPITZ - SPIGL Med det nye hovedsæde placeret på en fremtrædende grund på ricusspitze i Hamborgs indre havn får mediehuset Spiegel et moderne og fleksibelt indrettet hus, der har sin helt egen tydelige signatur. Projektet er designet med særligt fokus på bæredygtighed. Bygningens klimastyring er baseret på et geotermisk anlæg og termoaktive betondæk, ligesom et solcelleanlæg på taget bidrager til at dække en stor del af bygningens strømforbrug. Sammen med en række andre miljømæssige initiativer er det baggrunden for, at byggeriet nu er indstillet til den såkaldte Guldmedalje i Hafencity en ny præmieordning, der tjener som spydspids for udviklingen af bæredygtige projekter i Tyskland. 1 1 Sted: Hamburg, Tyskland Bygherre: Robert Vogel GmbH & Co Kommanditgesellschaft/ ABG Designperiode: Bruttoareal: 50,000 m2 Opgaveform: 1. præmie i international konkurrence Samarbejdspartnere: DS-Plan 1 nergi-klassifikation: Guldmedalje efter tysk standard get get VP VP VP VP Køling / Opvarmning: Termoaktive konstruktioner forbundet til geotermisk anlæg. Fjernvarme Ventilation: Hybrid ventilation, varmegenvinding Dagslys: Dagslysoptimering. dobbelthøje rum omkring atrium Isolering; Højisolerede konstruktioner. 3-lags termoruder Vand: Opsamling og genanvendelse af regnvand og overfladevand Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Vedvarende energi: Solceller integreret i tag distribution

9 Syddansk universitet undervisning

10 KOLDIG CAMPUS, Syddansk Universitet Kolding Campus bliver Koldings nye kraftcenter for læring. Med sin markante trekantede form forbinder bygningen byens uddannelsesinstitutioner og skaber en ny stor central plads ud mod Kolding Å. På det nye campus åbner aktiviteterne sig op mod byen, så campuspladsenog det indre studieunivers bliver til ét sammenhængende urbant felt med en grøn park på bagsiden og en fælles rekreativ byplads på forsiden. Bygningen indeholder en række bæredygtige tiltag. Dels er det en kompakt bygning med en stor indre rumlighed, som giver mulighed for naturlig ventilation op igennem hele huset. Dels anvendes vandet fra Kolding å til at køle bygningen, mens solceller og jordvarme bruges som opvarmning. Ikke mindst støbes bygningen i miljøvenligt genbrugsbeton, hvilket belaster miljøet mindre og afgiver mindre radon. De grønne arealer binder naturen sammen i en økologisk infrastruktur, der med tiden kommer til at strække sig videre ud gennem forskerparken. Sted: Kolding, Danmak Bygherre: UBST 1 Samarbejdspartnere: Leif Hansen Rådg. Ingeniører Kristine Jensen Landskab 1 Opførelsesår: distribution get VP Programmering: Optimeret information og programdistribution Bruttoareal: SDU: m2 Forskerpark: g VP Køling / opvarmning: Opgaveform: Første præmie i indbudt konkurrence get Dagslys af arealet af arealet 30,5 kwh/m2a 45,4 kwh/m2a Vand: Regnvandsopsamling og genandelse af spildevand distribution Vedvarende energi Materialer Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: g 1 nergiklasse 1, 44 kwh/m /år

11 energy flex houses

12 I samarbejde med Teknologisk Institut og ingeniørfirmaet Buro Happold skal Henning Larsen Architects skabe et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri, der skal stå klar til klimatopmødet i København i december Projektet afprøver og tester en række energioptimerede byggetekniske løsninger og komponenter, og rummer to testbyggerier (FH Lab og FH Family) samt en kontor- og fremvisningsbygning (FH Innovation). FH Lab er en ubeboet testfacilitet, hvor forskellige gulvtyper, ydervægskonstruktioner og tekniske installationer afprøves. Bygningen fremstår udvendigt som et færdigt hus. Indvendigt fremstår den som råhus med synlige installationer. FH Family har samme konstruktionsprincip og opbygning, men med det særlige formål at skabe rammerne for test-familier, der skal bebo bygningen i kortere perioder af 2-4 måneder. FH Innovation fungerer som kontorbygning for instituttets ansatte, og som modtagelse- og foredragssal for besøgende til projektet. Bygningen indeholder et teknikrum, hvor besøgende har mulighed for at studere data omkring energiproduktion fra solceller mv. Byggeriet foretages i et grønt område i Høje-Taastrup med vildvokset natur, hvor der fokuseres på stor hensyntagen til bevoksede områder. Overskudsjord fra byggeriet benyttes til at skabe nye bakkeformationer, der ved bygning 1 og 2 skaber niveaufri adgang til bygningernes 1. sal. Det nye højteknologiske byggeri skal bringe Danmark i front, hvad angår innovative og energirigtige løsninger til boligen. Sted: Teknologisk Institut. Høje- Taastrup Bygherre: Teknologisk Institut Designperiode: 2008 Bruttoareal: 650 m² Opgaveform: Prækval- konkurrence Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering

Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonbygning fra 1938, Vester Voldgade, København UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke F til A1 Kontorejendom springer 6 energimærker op med rentabel energirenovering

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 side 2 BAGGRUND I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er 11.000 m2 produktionshaller blevet ledige.

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Her er dit nye rådhus og sundhedscenter

Her er dit nye rådhus og sundhedscenter Her er dit nye rådhus og sundhedscenter Borgmester Willy Eliasen fotograferet på 4. sal i Egedal Rådhus, hvor der er masser af lys og luft. Velkommen indenfor i vores nye rådhus og sundhedscenter! Jeg

Læs mere