Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009"

Transkript

1 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

2 Indhold 1. Indledning Formattype Feltbeskrivelse Maksimum- og minimumfelter Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel Indbetalingskort / Girobetaling Check til Danmark Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark Udenlandske betalinger Standardoverførsel Ekspresoverførsel Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut Nordea Intracompany Payment Check til udlandet Særlige Betalinger Koncernoverførsel (indenlandsk) Request for Transfer Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 2

3 1. Indledning Denne vejledning er en beskrivelse af det kommaseparerede UTF-format for betalingsfiler til indlæsning i Unitel til pc, vers eller nyere og i Corporate Netbank. Med Unitel til pc eller Corporate Netbank kan virksomheden både oprette betalinger manuelt og importere betalinger via en betalingsfil fra fx sit økonomisystem (integration). Bemærk: Ved import i Corporate Netbank kan en fil max. indeholde 1200 betalinger. Denne vejledning henvender sig både til software-udbydere, som ønsker at udvikle en integrationsløsning til Unitel til pc eller Corporate Netbank, samt til kunder, som selv ønsker at integrere deres økonomisystem med Unitel til pc eller Corporate Netbank. Du kan downloade de fleste vejledninger fra Netbanking & Integration Services DK i Adobe Acrobat Reader PDF-format fra Nordeas hjemmeside Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker du rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte: Cash management Products & Channels Netbanking & Integration Services DK Version April 2007 Maj 2008 Juli 2008 November 2008 November 2009 Beskrivelse af ændringer Tekstredigering, ikke formattype-ændringer Tilføjelse af forskellene mellem Unitel til pc og Corporate Netbank, nyt navn på vejledningen, samt tekstredigering Tekstredigering. Præcisering af brug af felterne 44, 47, 102 og 103 Opdatering af de funktionaliteter, der nu understøttes i CN ver. 5.1 Mulighed for at vælge omkostningskode M (afsender) udgår pr Tekst tilføjet om max. antal betalinger en fil til CN kan indeholde Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 3

4 2. Formattype Indlæsningsfilen er en almindelig kommasepareret tekstfil (ASCII). Hvert felt i en record adskilles af et komma ','. Felterne i hver record har variabel længde. Endvidere gælder det, at alle alfanumeriske felter i en record skal omkranses af anførselstegn ' " '. Anførselstegn kan også bruges omkring numeriske felter, men det er ikke et krav. Hver record afsluttes af Carriage-Return (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)). Filnavne Numeriske og alfanumeriske felter Den fil, der skal indlæses, kan have et vilkårligt navn. Vi anbefaler dog, at efternavnet (suffiks) "UTF" bruges. Fx "filnavn.utf". Alle felter i betalingsformatet kan udfyldes som alfanumeriske felter. Det kan være en fordel ved integrationsløsninger med systemer, som ikke kan benytte 0 (nul) som foranstående værdi i et numerisk felt. Fx felt 17 "Kontoinformation, betalingsmodtager". Dette felt er alfanumerisk, men skal i visse tilfælde indeholde registreringsnummer, hvor 0 (nul) er et betydende ciffer (fx 0115) Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 4

5 3. Feltbeskrivelse Hvert felt er beskrevet med en linie med angivelse af feltets nummer i importfilen, feltets navn (med fed tekst) og feltets format (anført i parentes). Feltets format består af en felttype (se nedenfor) og et tal, der viser feltlængden. Enkelte felter har yderligere specielle krav til formatet. Derefter kommer en udførlig beskrivelse af feltets indhold. Visse felter understøttes ikke på samme måde i Corporate Netbank (CN) som i Unitel til pc (PC), ligesom ikke alle betalingstyper og felter understøttes i Corporate Netbank. I de tilfælde hvor der er forskel, vil det være markeret ud for feltet i feltbeskrivelsen. Felttyper A= Alfabetisk Kun tekst AN= Alfanumerisk Tekst og tal: Omkranses af "anførselstegn". Kan indeholde tegnet "," (komma), men ikke anførselstegn: Korrekt eksempel: "Dette er, en tekststreng". Ikke korrekt eksempel: "Dette er, ikke "en" tekststreng". (AN 4 x 35) læses som: 4 tekstfelter, hver med en længde på højst 35 tegn. D = Dato DN= Decimaltal N = Tal Datoangivelse med cifre for årstal, måned og evt. dato. (D 8, format: ÅÅÅÅMMDD) læses som: Dato med 4 cifre for årstal (ÅÅÅÅ), 2 cifre for måned (MM) og 2 cifre for dato (DD). Se nærmere ud for de enkelte felter. Kan omkranses af "anførselstegn". Decimaltal. Skilletegn = "." (punktum). Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt. (DN 15, format: 9.6) læses som: Decimaltal med 6 decimaler og højst 9 cifre før skilletegnet. Heltal. Der bruges ikke "." (punktum) for at adskille tusinder. Fx 1000, ikke Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt. Felt nr.: Feltbeskrivelse: 1 Recordtype: (N 1) Reserveret til internt brug. Feltet er normalt blankt. Kan også være 0 (nul). 2 Betalingstype: (N 2) Angiver betalingstypen for den pågældende betaling: Indenlandske betalinger: 45: Indenlandsk bankoverførsel 46: Indbetalingskort/Giro betaling 47: Check til Danmark 56: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 5

6 Udenlandske betalinger: 49: Standardoverførsel 50: Ekspresoverførsel 51: Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut 52: Nordea Intracompany Payment 54: Check til udlandet Særlige betalingstyper: 55: Koncernoverførsel (indenlandsk) 43: Request for Transfer 3-10 Felterne bruges p.t. ikke. De 8 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (8 kommaer efter hinanden). 11 Landekode (A 2) Bruges kun på udenlandske betalinger. Feltet indeholder en landekode (ISO) for modtagerbanken, jf. ISO Ved check til udlandet vælges landekoden for det land, hvor checken forventes indløst Modtager, linie 1 til 4: (AN 4 x 35) Felterne indeholder betalingsmodtagers navn og adresse. 16 Bankkode (AN 17) Bruges kun på udenlandske betalinger, og kun hvis IBAN/BIC ikke bruges. Feltet indeholder registreringsnummeret på modtagerbanken, fx "BLZ nr." eller "Sort Code" - fx BL eller SC Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet, Opbygning af kontonumre". 17 Kontoinformation, betalingsmodtager: (AN 35) Feltet indeholder information om betalingsmodtagers konto. Der skal være IBAN/BIC på internationale betalinger til en række lande. Se venligst for specifikation. Betalinger uden IBAN/BIC kan afvises af modtagerbanken. For indenlandske bankoverførsler gælder: Udfyldes med IBAN (fx. DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (fx ). Kontonumre med mindre end 10 cifre skal påføres foranstillede nuller (fx reg.nr. 2320, kontonr ). For indbetalingskort gælder: Udfyldes med kreditornummer på 8 cifre (modulus 11 kontrol). For girobetalinger gælder: Udfyldes med girokontonummer på 7 til 10 cifre (modulus 11 kontrol). For udenlandske betalinger gælder: Udfyldes med IBAN eller kontonummeret på den udenlandske konto. For Request for Transfer gælder: (AN 34) Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 6

7 18-21 Modtagerbank, linie 1 til 4: (AN 35) Felterne indeholder modtagerbankens navn og adresse. Ved Request for Transfer (betalingstype 43) henvises til landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på NB: PC ver. 4.x: Ved udenlandske betalinger skal felterne udfyldes. PC ver. 5.x og CN: Ved udenlandske betalinger skal feltet kun udfyldes, såfremt BIC/SWIFT ikke bruges. 22 BIC-code (SWIFT-adresse): (AN 11) Bruges kun på udenlandske betalinger og Request for Transfer (betalingstype 43). Feltet indeholder modtagerbankens BIC-code, og skal udfyldes med enten 8 eller 11 karakterer. Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet via Unitel, Generel Information" Meddelelse, linie 1 til 4: (AN 4 x 35) Felterne kan indeholde en meddelelse til betalingsmodtager. Fx. fakturanummer, ordrenummer eller lignende. Indenlandske betalinger (betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 46 "Indbetalingskort/Giro betaling"): Hvis du ønsker et længere advis, kan du supplere med felterne 54 til 90. Udenlandske betalinger: Vi anbefaler, at feltet altid udfyldes med nøjagtige oplysninger om betalingens formål. Manglende oplysninger om betalingens formål kan medføre forsinkelser eller afvisninger, da modtagerbanken skal kontrollere modtagne betalinger i henhold til regler for hvidvaskning og anti-terrorlovgivning. 27 Alternativ afsender: (N 1) Feltet angiver, om alternativ afsenders navn og adresse er udfyldt. 0 Ingen alternativ afsender. Denne kode medfører, at navn og adresse, som er registreret på afsenderkontoen (eller som er tilmeldt kundens Unitel-adgang, hvis der er indgået aftale herom) påføres som afsender på betalingsmodtagers advis. 1 Alternativ afsender udfyldt. Denne kode medfører, at den afsender, som skrives i felterne 28, 29 og 30, påføres som afsender på betalingsmodtagers advis Alternativ afsender, linie 1 til 3: (AN 3 x 35) Felterne indeholder den alternative afsenders navn og adresse. Hvis felterne udfyldes, skal felt 27 "Alternativ afsender" være = 1. I CN skal betalinger med alternativ afsender indeholde information i alle tre linjer. NB Når alternativ afsender bruges vil denne fremgå af meddelelsen til modtager med overskriften "På foranledning af:". Kontohavers navn og adresse vil ligeledes fremgå af meddelelsen Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 7

8 31 Valutakode, ISO-kode: (AN 3) Feltet indeholder valutakoden for den valuta, du ønsker betalingen foretaget i, jf. ISO Som udgangspunkt kan indenlandske betalingstyper kun udføres i DKK. Dog kan indenlandske bankoverførsler også udføres i EUR, hvis afsenderkontoen er bogført i EUR. 32 Modværdi: (N 1) Feltet angiver, hvorvidt beløbet (felt 33) er i DKK eller i fremmed valuta: 0 Ingen modværdi. Beløbet (felt 33) betales i den valgte valuta (felt 31) 1 Modværdi. Der betales et beløb i den fremmede valuta (felt 31), som svarer til beløbet i danske kroner (felt 33) Eksempel: Valutakode = EUR, Beløb = ,00 Modværdi = 0: Der betales EUR ,00 Modværdi = 1: Der betales EUR 2.018,84 (EUR 2.018,84 = DKK til kurs 743,00) Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN. 33 Beløb: (DN 15, format: 13.2) Feltet indeholder det beløb, du ønsker overført til betalingsmodtager. Der skal bruges "." (punktum) som decimaladskillelse. Det er valgfrit om beløbet foranstilles med nuller. 34 Overførselsdato: (D 8, format: ÅÅÅÅMMDD) Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan overføre betalinger til Unitel op til 12 måneder dage før overførselsdatoen og til CN op til 360 dage før overførselsdatoen. Dispositionsdato for betalingsmodtager afhænger af den valgte betalingstype (se evt. prisliste for betalinger). Ved betalingstype 43 "Request for Transfer" indeholder feltet den dato, hvor den udenlandske bank skal udføre betalingen Felterne bruges p.t. ikke De 2 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (2 kommaer efter hinanden). 37 Kontoinformation, betalingsafsender: (AN 35) Feltet indeholder information om afsenders konto. For betalinger trukket på en dansk konto gælder: Udfyldes med IBAN (fx DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (fx ). For Request for Transfer (betalingstype 43) gælder: Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 8

9 38 Egen reference: (AN 20) el. (AN16) Feltet skal være venstrestillet og indeholder en reference til eget brug - fx kreditornavn, faktura- eller kreditornummer. Feltet kan ses på betalingsoversigten og på afsenders kontoudskrift, men ikke på betalingsmodtagers konto/advis. For Request for Transfer (betalingstype 43) kan feltet højst indeholde 16 karakterer Felterne bruges p.t. ikke. De 4 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (4 kommaer efter hinanden). 43 Check levering: (N 1) Feltet indeholder en angivelse af, om checken skal sendes direkte til betalingsmodtager eller til jer selv. 0 Check sendes til betalingsmodtager (jf. felterne 12-15). 1 Check sendes til jer (sendes til afsenderkontoens adresse, eller til Uniteladgangens, hvis dette er aftalt) Hvis feltet ikke er udfyldt ved betalingstype 47 "Check til Danmark" og betalingstype 54 "Check til udlandet" bliver checken sendt direkte til betalingsmodtager. 44 Kursreference: (AN 11) Feltet indeholder et referencenummer for en evt. kursaftale. Kursen skal angives i felt 47 "Kurs". Både felt 44 og 47 skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea Feltet må ikke udfyldes ved betalingstype 51 "Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut". Betalingstype 43 "Request for Transfer": Feltet udfyldes med referencenummeret på den kursaftale, der er indgået med den kontoførende bank. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes, skal felterne 47 "Kurs", 102 "Oprindelig valutakode" og 103 "Oprindeligt beløb" også udfyldes. 45 Kortartkode: (N 2) Feltet indeholder kortartkoden på det aktuelle indbetalings-/girokort. Koden står i feltet "Til maskinel aflæsning", og er placeret umiddelbart før betalingsreferencen (felt 46). Kortartkoden er afgørende for, hvad der kan/skal indtastes i felterne 46 "Betalingsreference", samt "Meddelelse", 27 samt "Alternativ afsender". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 9

10 46 Betalingsreference: (N 19) Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10. Se i øvrigt beskrivelsen under felt Kurs: (DN 12, format: 6.6) Feltet indeholder den valutakurs (med 6 decimaler), som er aftalt i forbindelse med en kursaftale. Referencenummeret på kursaftalen skal angives i felt 44 "Kursreference". Både felt 44 og 47 skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea Betalingstype 43 "Request for Transfer": Feltet indeholder den aftalte kurs, når der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. Eller med den kurs, som det overførte beløb er omregnet efter. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes, skal felterne 102 "Oprindelig valutakode" og 103 "Oprindeligt beløb" også udfyldes, samt felt 44 "Kursreference", hvis der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. 48 Feltet bruges p.t. ikke, men skal dog være repræsenteret som tomt felt i den fil, der skal indlæses Meddelelse til Nordea, linie 1 til 2: (AN 2 x 20) Felterne indeholder særlige meddelelser til Nordea. Kan kun bruges, hvis der er indgået særskilt aftale med Nordea herom, eller til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på betalingstype 49 "Standardoverførsel" i EUR) Meddelelse til Nordea bruges ikke på samme måde i CN som i PC, da der i CN er separate felter til informationerne. Betalinger med Meddelelse til Nordea (bortset fra Ordregiveres reference) vil blive fejlbehæftede i CN, og det vil være nødvendigt at tilføje informationen i de relevante felter ved at rette den fejlbehæftede betaling. Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPAbetalinger (kun muligt på betalingstype 49 "Standardoverførsel" i EUR), skal disse felter bruges. Referencen skal begynde med /ROC/efterfulgt af op til 35 karakterer (AN) fx. /ROC/ AB Referencen videregives til modtager, hvis den er angivet, og hvis modtagerbanken kan modtage den Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 10

11 51 Tekstkode: (N 3) Feltet indeholder en talkode, der omformes til en tekst, der fremkommer på betalingsmodtagers kontoudtog. Teksten fortæller modtager, hvad betalingen dækker. Feltet kan kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". For at sikre at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller i andre pengeinstitutter) modtager betalingerne rettidigt og samtidigt, skal betalingerne indeholde en bestemt tekstkode. Tekstkoderne og deres anvendelse er beskrevet i "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". PC: Hvis tekstkode 100 bruges, skal "Kort frit advis" (felt 53) også udfyldes. CN: Understøtter ikke andre tekstkoder end lønkoder. Alle andre tekstkoder vil blive omdøbt til "Overførsel". 52 Samlerpostnummer: (N 3) Feltet indeholder identifikation af samledebitering på betalingsafsenders kontoudtog, og giver jer mulighed for at samle en række betalinger til én samlet debitering. Alle betalinger med samme afsenderkonto, overførselsdato og samlerpostnummer, bliver hævet på i ét samlet beløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 "Indenlandsk bankoverførsel" eller 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog. 53 Kort fri advis: (AN 20) Feltet må kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". PC: Hvis feltet udfyldes skal "Tekstkode" (felt 51) være = Lang advis tekst, meddelelseslinie 5 til 41: (AN 37 x 35) Felterne må kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 46 "Indbetalingskort/Giro betaling". De 37 felter (felt 54 til 90) udgør sammen med 4 meddelelseslinier (felt 23-26) de i alt 41 advislinier, du kan sende til modtager. Første linie skal starte i felt 23. NB: Felterne skal være udfyldt, inden felterne bruges. 91 Straks advis/meddelelse: (N 1) Feltet kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". 0 Betalingsmodtager modtager meddelelsen senest samtidig med næste kontoudtog. 1 Betalingsmodtagers pengeinstitut udsender et brev med meddelelsen til betalingsmodtager samme dag, som pengene indsættes på betalingsmodtagers konto. 92 Modtagers identifikation af afsender: (AN 35) Kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". Kan bruges ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere afsender fx et kundenummer Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 11

12 93 Reference til primært dokument: (AN 35) Kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel", og kan fx indeholde fakturanummer, ordrenummer m.m. 94 Omkostningskode: (AN 1) Feltet indeholder en bogstavkode der angiver, hvem der skal afholde betalingens omkostninger. Bruges kun på udenlandske betalinger. A Afsender: Begge bankers omkostninger hæves på afsenderkontoen. M Modtager: Begge bankers omkostninger betales af modtager (Nordeas omkostninger fratrækkes overførselsbeløbet). (Udgår ) N Begge: Afsender og modtager betaler hver især egen banks omkostninger. NB: Koden "A" kan ikke bruges på checks. Når du bestiller indenlandske overførsler (i udlandet) via Request for Transfer, skal du i de fleste tilfælde vælge "Begge", da den udenlandske bank ofte ikke kan håndtere andet. Har du ønske om, at du selv skal betale alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank. NB Felterne 95 til 111 må kun bruges ved betalingstype 43 "Request for Transfer" 95 Overførselstype: (N 3) Feltet indeholder den type overførsel, du ønsker at få udført fra den udenlandske konto. (3-cifret kode, som du har fået oplyst i Nordea). Du kan få yderligere information om overførselstyper m.m. i indtastningsvejledningerne til Request for Transfer på 96 Felt m.fl. udfyldt (A 1) Dette felt bruges til at angive, om et eller flere af felterne 44, 47, eller 97 til 111 er anvendt: J Ét eller flere af felterne 44, 47 eller 97 til 111 er anvendt. N Ingen af felterne 44, 47 eller 97 til 111 er anvendt. 97 Autorisation: (AN 35) Hvis du har aftalt en digital signatur med den udenlandske bankforbindelse i forbindelse med Request for Transfer, skal du anvende den her. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt Sendes via, linie 1 til 4: (AN 4 x 35) Her kan du skrive en bank, som du ønsker den udenlandske bankforbindelse skal bruge som korrespondent for at sende overførslen til modtageren. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter. NB: Du kan kun bruge feltet, hvis du har udfyldt felt "Modtagerbank" eller felt 22 "BIC-code (S.W.I.F.T-adresse)" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 12

13 102 Oprindelig valutakode: (AN 3) Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager den oprindelige valutakode. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne 103 "Oprindeligt beløb" og 47 "Kurs" også udfyldes, samt evt. felt 44 "Kursreference" (se dette). 103 Oprindeligt beløb: (N 15, format: 13.2) Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager det oprindelige beløb. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne 102 "Oprindelig valutakode" og 47 "Kurs" også udfyldes, samt evt. felt 44 "Kursreference" (se dette) 104 Omkostningskontonummer: (AN 34) Ønsker du, at omkostningerne ved overførslen skal trækkes fra en anden konto end afsenderkontoen, kan du angive kontoen her. Du kan kun benytte konti i afsenderbanken som omkostningskonti. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt Ejer af afsenderkonto, linie 1 til 4: (AN 4 x 35) Her kan du taste navnet på den udenlandske kontohaver. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter. NB: Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen navn og adresse fra virksomhedens Unitel-adgang eller Corporate Netbank aftale Anmeldelse til Centralbank i afsenderland, linie 1 til 3 (AN 3 x 35) Her har du mulighed for at udfylde en elektronisk anmeldelse til Centralbanken i det land, betalingen skal udføres fra. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 13

14 4. Maksimum- og minimumfelter I beskrivelsen af de enkelte betalingstyper er anført, hvilke felter der som minimum skal udfyldes, samt hvilke felter der maksimalt kan udfyldes. Felter, der ikke udfyldes med en værdi, skal repræsenteres i recorden som tomme felter, dvs. at et ikke udfyldt numerisk felt repræsenteres ved et "," (komma). Felter markeret med "#" er minimumfelter, som skal udfyldes for at betalingen accepteres. Felter markeret med "*" er felter, som ikke behøver at blive udfyldt for at betalingen accepteres i Unitel til pc version 5.x. Se yderligere information i feltbeskrivelsen. Felter markeret med "&" er felter, som ikke behøver at blive udfyldt for at betalingen accepteres i CN. Se yderligere information i feltbeskrivelsen. Felter markeret med " " anbefales udfyldt. For alle indlæsningsfiler, uanset formattype, gælder det, at hver record afsluttes af Carriage Return + Linefeed Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 14

15 5. Indenlandske betalinger 5.1. Indenlandsk bankoverførsel For nærmere information om anvendelse af meddelelsesfelterne henvises til vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (45) 12 Modtager linie 1 13 Modtager linie 2 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference # & 51 Tekstkode 1 52 Samlerpostnummer 53 Kort fri advis Lang advis tekst (37 linier a 35 karakterer) 91 Straks advis/meddelelse (0) 92 Betalingsmodtagers identifikation af afsender 93 Reference til primært dokument Eksempel 1: "0","45","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","", "","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","DKK","", " "," ","",""," ","Egen reference","","","","","","","","","","", "","","100","","Kort fri advis","dette er lang advis","du har i alt 37 linier","af 35 karakterer", "til rådighed","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","0","Identifikation af afsender","reference til primært dokument" Se eksempel på lønoverførsel på næste side. 1 Må ikke benyttes når felt 91 "Straksmeddelelse" er udfyldt Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 15

16 Eksempel 2: Lønoverførsel "0","45","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","","", "","","","","","","","","DKK",""," "," ","",""," ","Egen reference","","","","","","","","","","","","","099","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","" For at sikre at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller i andre pengeinstitutter) modtager betalingene rettidigt og samtidigt, skal betalingerne indeholde en bestemt tekstkode. Tekstkoderne er beskrevet i "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 16

17 5.2. Indbetalingskort / Girobetaling Kortartkoden på indbetalingskortet (felt 45) er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne "Meddelelse", 27 "Alternativ afsender", "Alternativ afsender, linie 1-3", 46 "Betalingsreference", samt "Lang advis tekst". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (46) 12 Modtager linie 1 13 Modtager linie 2 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager (FI-kreditor nummer eller girokontonummer) 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference # 45 Kortartkode 2 46 Betalingsreference 52 Samlerpostnummer Lang advis tekst (37 linier a 35 karakterer) Eksempel 1: Indbetalingskort, kortart 71 "0","46","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","","","","","", "","","","","","DKK","","14.00"," ","","","DK ","Egenreference","", "","","","","","71"," ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" Eksempel 2: Indbetalingskort, kortart 73 "0","46","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","","", "Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse4","","","","","DKK",""," ", " ","",""," ","Egenreference","","","","","","","73","","","","","","","", "","Dette er langt advis","du har i alt 37 linier","af 35 karakterer","til rådighed","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" 2 Oversigt over kortartkoder, der kan anvendes, se "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 17

18 5.3. Check til Danmark Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (47) 12 Modtager linie 1 13 Modtager linie 2 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference # 43 Check levering Eksempel: "0","47","","","","","","","","","","Modtagers navn","testvej 8","8888 Testby","","","","","", "","","","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","DKK","", "57700"," ","",""," ","Egen reference",,,,, Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 18

19 5.4. Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (56) # & 12 Modtager linie 1 # & 13 Modtager linie 2 # & 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linie 1 50 Meddelelse til Nordea, linie 2 Eksempel: "0","56","","","","","","","","","","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby", "",""," ","","","","","","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3", "Meddelelse 4","","","","","GBP","","15688"," ","","","DK ", "Egen reference","","","" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 19

20 6. Udenlandske betalinger 6.1. Standardoverførsel Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (49) # 11 Landekode # 12 Modtager linie 1 # 13 Modtager linie 2 # 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # * & 18 Modtagerbank, linie 1 # * & 19 Modtagerbank, linie 2 # * & 20 Modtagerbank, linie 3 21 Modtagerbank, linie 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linie 1 50 Meddelelse til Nordea, linie 2 # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","49","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","DE ","DEUTSCHE BANK","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX","meddelelse 1","meddelelse 2", "meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","", "DK ","Egenreference","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 20

21 6.2. Ekspresoverførsel Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (50) # 11 Landekode # 12 Modtager linie 1 # 13 Modtager linie 2 # 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # * & 18 Modtagerbank, linie 1 # * & 19 Modtagerbank, linie 2 # * & 20 Modtagerbank, linie 3 21 Modtagerbank, linie 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linie 1 50 Meddelelse til Nordea, linie 2 # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","50","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","DE ","DEUTSCHE BANK","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX","meddelelse 1","meddelelse 2", "meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","", "DK ","Egenreference","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 21

22 6.3. Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (51) # 11 Landekode # 12 Modtager linie 1 # 13 Modtager linie 2 # 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # * & 18 Modtagerbank, linie 1 # * & 19 Modtagerbank, linie 2 # * & 20 Modtagerbank, linie 3 21 Modtagerbank, linie 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linie 1 50 Meddelelse til Nordea, linie 2 # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","51","","","","","","","","","SE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","SE ","DnB Nor Sweden","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DNBASESXXXX","meddelelse 1","meddelelse 2", "meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","", "DK ","Egenreference","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 22

23 6.4. Nordea Intracompany Payment Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (52) # 11 Landekode # 12 Modtager linie 1 # 13 Modtager linie 2 # 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # * & 18 Modtagerbank, linie 1 # * & 19 Modtagerbank, linie 2 # * & 20 Modtagerbank, linie 3 21 Modtagerbank, linie 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linie 1 50 Meddelelse til Nordea, linie 2 # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","52","","","","","","","","","FI","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","FI ","NORDEA BANK A/S","Finland","Modtagerbank 3", "Modtagerbank 4","NDEAFIHHXXX","meddelelse 1","meddelelse 2","meddelelse 3", "meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","","DK ", "Egenref","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 23

24 6.5. Check til udlandet Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (54) # 11 Landekode # 12 Modtager linie 1 # 13 Modtager linie 2 # 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linie 1 29 Alternativ afsender, linie 2 30 Alternativ afsender, linie 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 43 Checklevering 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linie 1 50 Meddelelse til Nordea, linie 2 # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","54","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","","","","","","","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3", "Meddelelse 4","","","","","EUR",""," "," ","",""," ", "Egen reference","","","","","1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","N" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 24

25 7. Særlige Betalinger Ud over de i afsnit 5 og 6 beskrevne betalingstyper findes der enkelte andre indenlandske og udenlandske betalingstyper. Fælles for disse er, at der skal være indgået en særlig aftale med Nordea, for at betalingstypen kan bruges Koncernoverførsel (indenlandsk) Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (55) # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference Eksempel: "0","55","","","","","","","","","","","","","","","DK ","","","","","","","", "","","","","","","DKK",""," "," ","",""," ","Egen reference" Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 25

26 7.2. Request for Transfer Du kan få yderligere information om overførselstyper m.m. i indtastningsvejledningerne til Request for Transfer på Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (43) 12 Modtager linie 1 13 Modtager linie 2 14 Modtager linie 3 15 Modtager linie 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 18 Modtagerbank, linie 1 19 Modtagerbank, linie 2 20 Modtagerbank, linie 3 21 Modtagerbank, linie 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linie 1 24 Meddelelse, linie 2 25 Meddelelse, linie 3 26 Meddelelse, linie 4 27 Alternativ afsender # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference (højst 16 karakterer) 44 Kursreference 47 Kurs # 94 Omkostningskode # 95 Overførselstype # 96 Felt m.fl. udfyldt 3 97 Autorisation Sendes via, linie Oprindelig valutakode 103 Oprindeligt beløb 104 Omkostningskontonummer Ejer af afsenderkonto, linie Anmeldelse til Centralbank i afsenderland, linie 1-3 Eksempel: "0","43","","","","","","","","","","Modtagers navn","testby 10","88888 Testby udland", "Udland",""," DE "," Deutsche Bank ","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4"," DEUTDEFFXXX ","Meddelelse 1","Meddelelse 2", "Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","EUR","","1000"," ","","", "ES ","Egenreference","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","N","301","N" 3 Feltet skal udfyldes med "J", hvis blot ét af felterne 44, 47, eller 97 til 111 er anvendt Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København 26

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016

Betalinger via Unitel. Priser pr. 9. maj 2016 Betalinger via Unitel Priser pr. 9. maj 16 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre valutaer,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services

Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Brugervejledning til Corporate Netbank Cash Management Services Indledning Formålet med denne vejledning er at give dig et overblik over de mest almindelige cash management-funktioner i Corporate Netbank

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Manual for e-betaling Juni 2007

Manual for e-betaling Juni 2007 Manual for e-betaling Juni 2007 Indhold 1 Indledning................................... 1 1.1 Gode råd og retningslinjer for nethandel......... 1 1.2 Nordeas danske retningslinjer.................. 1 1.3

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere