Arrangementskatalog Danske Vandværker tilbyder en bred vifte af kurser, temaarrangementer og virksomhedsbesøg målrettet vandværksbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arrangementskatalog 2016. Danske Vandværker tilbyder en bred vifte af kurser, temaarrangementer og virksomhedsbesøg målrettet vandværksbranchen"

Transkript

1 Arrangementskatalog 2016 Danske Vandværker tilbyder en bred vifte af kurser, temaarrangementer og virksomhedsbesøg målrettet vandværksbranchen Danske Vandværker 1

2 Indhold UDDANNELSESFORLØB 6 Bestyrelsesuddannelse 6 Økonomiansvarlig 6 Kommunal sagsbehandler 6 Uddannelse for den driftsansvarlige 6 Hygiejnekursus for leverandøren/håndværkeren DRIFT 9 Driftskursus 3 dage 10 Driftskursus selvstudie 11 Kursus: Grundlæggende vandforsyning 12 Kursus: Indvinding af drikkevand 13 Kursus: Behandling og udpumpning af drikkevand 14 Kursus: Distribution af drikkevand 15 Kursus: Vandmålere og tilbagestrømningssikring 16 Kursus: Grundlæggende vandkvalitet HYGIEJNE 19 Hygiejnekursus 2 dage 20 Hygiejnekursus selvstudie 21 Hygiejnekursus for håndværkere - 1 dag 22 Kursus: Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling 23 Kursus: Gode hygiejneregler BESTYRELSESARBEJDE 25 Kursus: Bestyrelsens ansvar og opgaver 26 Kursus: Vandværksjura og regler ØKONOMI 29 Kursus: Grundlæggende vandværksøkonomi 30 Kursus: Vandværksøkonomi - ny årsregnskabsvejledning 2 Danske Vandværker

3 KVALITETSSIKRING 33 Kursus: Kvalitetssikring og risikovurdering 34 Tema: Ledelsessystemet Tethys 35 Tema: Ledelsessystem Det manuelle system 36 Kursus: Vandkvalitet - egenkontrol og desinficering ØVRIGE 39 Kursus: Vandrådets rolle 40 Kursus: Sådan kommer du i medierne 42 Tema: Elektroniske, fjernaflæste vandmålere 43 Tema: Energioptimering 44 Tema: Leverandørpræsentation 45 Tema: Overvejer I at samarbejde/sammenlægge vandværker? USPECIFICEREDE TEMAARRANGEMENTER 47 Lørdagsarrangement med aktuelle emner 48 Temamøde med aktuelle emner 49 Virksomhedsbesøg 50 Virksomhedsbesøg AVK 52 Virksomhedsbesøg Grundfos 53 Virksomhedsbesøg Kamstrup 54 Virksomhedsbesøg Silhorko 55 Virksomhedsbesøg MESSER 56 REGIONSVANDRÅDSMØDER 58 SÅDAN TILMELDER DU DIG ET ARRANGEMENT 60 OVERSIGT 62 Danske Vandværker 3

4 Få fyldt videntanken op vi har også et tilbud til dig Arrangementskataloget indeholder en række nye kurser, tema aftener og andre arrangementer, som alt sammen er blevet efterspurgt af dig. Valgmulighederne er blevet endnu flere, du kan plukke de kurser og arrangementer, som interesser dig, og som matcher dit vidensniveau, dine erfaringer og interesser. For at gøre det let og overskueligt for dig, har vi samlet de lovpligtige kurser i et uddannelsesforløb, som du enten kan tage som et sammenhængende forløb eller stykke sammen af moduler. Anbefalede uddannelsesforløb hvis du er ny Danske Vandværker har fem uddannelsesforløb, som vi anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer, økonomiansvarlige, driftsansvarlige, håndværkere og kommunale sagsbehandlere tager. Vi har samlet et uddannelsesforløb til hver af de fem grupper, så du bliver klædt på til at håndtere dagligdagens udfordringer. Der er et helt fast lovkrav til, hvilke kurser du som driftsansvarlig skal have. Hvis den driftsansvarlige på dit vandværk ikke har de lovpligtige kurser endnu, skal I hurtigt sørge for at blive tilmeldt. Vi har også et kursus til dig Du bliver guidet igennem kataloget, så du kan finde de arrangementer, der er relevante for dig og de arrangementer, der kan have din interesse. Du kan bruge kataloget til at søge inspiration til, hvilken ny viden du skal tilføre dig selv og dit vandværk i Du kan også orientere dig om de arrangementer, der er planlagt i din region. Som noget nyt kan flere af kurserne tages som enkeltmoduler fordelt over flere aftener, hvilket også giver mulighed for blot at tage nogle af modulerne, såfremt kun enkelte emner er relevante. Forplejning og netværk Ved alle arrangementer er der forplejning og mulighed for at erfaringsudveksle med de andre deltagere. Der er mulighed for at vælge overnatning ved kurser, der løber over flere dage. Arrangementer i hele landet Vi har arrangementer i hele landet. For at gøre det så let som muligt for dig at deltage i vores kurser, arbejder vi for, at flest mulige kurser og tema aftener holdes over hele landet. Uanset hvilken region du tilhører, er du velkommen til at deltage i alle de arrangementer, der afholdes. Valgfri overnatning Du kan selv vælge, om du vil overnatte i forbindelse med kurser, der løber over flere dage. Kurser af flere dages varighed er markeret med internat og eksternat, så du let kan overskue, hvor du kan vælge overnatning fra eller til. Rabat til medlemmer Som medlem af foreningen får du rabat på kurserne. Rabatten gælder for alle vandværkets ansatte og medlemmer af bestyrelsen. Uanset om du er medlem af Danske Vandværker, om du arbejder på et vandværk, er leverandør eller af anden årsag ønsker at tilegne dig viden fra vores kurser, kan du deltage i Danske Vandværkers kurser. Skræddersyede løsninger 4 Danske Vandværker

5 Vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker at få skræddersyet et kursus til dit vandværk, vandråd, erfa-gruppe eller lignende - også selvom du ikke er medlem af Danske Vandværker. Som en del af Danske Vandværkers 2020 strategi er paletten af arrangementer i 2016 udvidet og opdateret. Derfor sidder du nu med et katalog i hånden, der indeholder flere arrangementer end tidligere. Det dækker hele året og vejer betydeligt mere, end det plejer. I kataloget finder du kurser, der kan holde alle i branchen opdateret, så alle er klædt på til at håndtere dagligdagens udfordringer. Kurser Danske Vandværker tilbyder et bredt udvalg af kurser indenfor vandsektoren. Kurserne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med vandforsyning - både bestyrelsen, revisoren, den driftsansvarlige, ansatte, leverandører og håndværkere. Vi kommer også gerne ud i vandrådene og holder kurser, såfremt vandrådet kan samle et hold. Temaarrangementer Alle regionerne i Danske Vandværker udbyder arrangementer med aktuelle temaer. Temaarrangementer er for alle, der beskæftiger sig med vandforsyning, det vil sige både bestyrelsesmedlemmer, revisorer, den driftsansvarlige, ansatte og leverandører. Til alle temaarrangementer vil der være forplejning, der er tilpasset arrangements længde og tidspunkt på dagen. Interesserede, som ikke er medlem af Danske Vandværker, kan også benytte sig af arrangementerne. Danske Vandværker 5

6 Uddannelsesforløb Uddannelsesforløb Danske Vandværker tilbyder fem forskellige uddannelsesforløb, der er skræddersyet til henholdsvis bestyrelsesmedlemmer, den økonomiansvarlige, den driftsansvarlige, leverandøren/håndværkeren og de kommunale sagsbehandlere. Forløbet for den driftsansvarlige lever op til lovkravene og Danske Vandværker anbefaler, at du gennemfører de uddannelsesforløb, der er designet til dig, så du kan få en grundlæggende forståelse for vandværksdrift. Alle uddannelsesforløb er bygget op af moduler eller kurser. Du kan vælge at tage uddannelsesforløbet på én gang eller over flere dage, og du kan selv vælge at stykke et forløb sammen. Bestyrelsesuddannelse Igennem uddannelsesforløbet får bestyrelsesmedlemmerne grundlæggende viden om driften af et vandværk. Danske Vandværker anbefaler, at nye bestyrelsesmedlemmer gennemfører uddannelsesforløbet, og at alle bestyrelsesmedlemmer jævnligt opdaterer deres viden på området. Uddannelsen omfatter fem moduler: Bestyrelsens ansvar og opgaver Grundlæggende vandforsyning Grundlæggende vandværksøkonomi Vandværksjura og regler Sådan kommer du i medierne Økonomiansvarlig Igennem uddannelsesforløbet får den økonomiansvarlige viden om driften af et vandværk. Danske Vandværker anbefaler, at nye økonomiansvarlige gennemgår uddannelsesforløbet, og at alle økonomiansvarlige overvejer at genopfriske deres viden - særligt set i lyset af de øgede krav til alle vandværkers årsregnskab. Uddannelsen omfatter fire moduler: Grundlæggende vandforsyning Grundlæggende vandværksøkonomi Vandværksøkonomi ny bogføringsvejledning Vandværksjura og regler Kommunal sagsbehandler Igennem uddannelsesforløbet får sagsbehandleren viden om driften af et vandværk. Danske Vandværker anbefaler, at kommunale sagsbehandlere gennemfører uddannelsesforløbet for at få en grundlæggende forståelse for driften af kommunens vandværker. Uddannelsen omfatter fire moduler: Grundlæggende vandforsyning Grundlæggende vandkvalitet Kvalitetssikring og risikovurdering Vandmålere og tilbagestrømningssikring Uddannelse for den driftsansvarlige Igennem uddannelsesforløbet får vandværkets driftsansvarlige indgående viden om driften af et vandværk. Vand er en basal fødevare, som vi distribuerer til forbrugerne. Det stiller høje krav til kvalitet og forsyningssikkerhed og den driftsansvarliges arbejde. På uddannelsesforløbet går vi i dybden med, hvordan vandet kommer sikkert fra jord til bord hver dag, og hvordan du rent praktisk sørger for at holde høje standarder på dit vandværk. Uddannelsesforløbet er for alle, der arbejder seriøst med drikkevand. Uddannelsesforløbet indeholder alt det, som Danske Vandværker anbefaler, at den driftsansvarlige kender til. Uddannelsesforløbet lever op til lovens krav og mere til. Uddannelsen omfatter ni moduler, der kan tages som enkeltvise kurser, 3-dages driftskursus og 2-dages hygiejnekursus eller som to selvstudieforløb. De ni moduler er: Grundlæggende vandforsyning Indvinding af drikkevand Behandling og udpumpning af drikkevand Distribution af drikkevand Vandmålere og tilbagestrømningssikring Grundlæggende vandkvalitet Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling Gode hygiejneregler Kvalitetssikring og risikovurdering Hygiejnekursus for leverandøren/håndværkeren Igennem uddannelsesforløbet får leverandøren eller håndværkeren viden om, hvorledes risikoen for forurening kan reduceres gennem øget omtanke og fokus på god hygiejne. Uddannelsen omfatter to moduler: Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling Gode hygiejneregler 6 Danske Vandværker

7 Moduler, der indgår i et uddannelsesforløb er markeret med et U ud for kurset i arrangementsoversigten Danske Vandværker 7

8 Drift 8 Danske Vandværker

9 Driftskursus 3 dage Rent vand fra boring til forbruger Danske Vandværkers 3-dages driftskursus er et samlet undervisningsforløb, der klæder vandværkets driftsansvarlige fagligt på og sikrer viden, der lever op til lovens krav. Kurset sætter fokus på vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse. Målgruppe: Vandværkets driftsansvarlige. Formål Du bliver klædt på, så du som vandværkets driftsansvarlige, kan producere og levere rent drikkevand til forbrugerne. Vi gennemgår alle anlæg/komponenter, der typisk indgår i en vandforsyning. Hovedgrupperne er: kildeplads, boringer, bygning, behandlingssystem, beholderanlæg, udpumpningsanlæg og ledningsanlæg. Deltagerbevis eller certifikat: Alle kursister, der deltager i kurset fra start til slut, får et deltagerbevis. Kursister, der afslutter kurset med en bestået prøve, får udstedt et certifikat. Prøven er valgfri og er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er rigtigt besvaret. Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter. Dato og sted Undervisning Intensivt kursusforløb med tre dages undervisning om dagen og socialt samvær om aftenen. Fuld forplejning og mulighed for overnatning i enkeltværelser. Visse lektioner er inklusiv delprøver alt efter den enkeltes undervisers skøn. Mødetider: Dag Valgfri morgenmad 8.30 Undervisningsstart Valgfri aftensmad og erfaringsudveksling Dag Valgfri morgenmad 8.30 Undervisningsstart Valgfri aftensmad og erfaringsudveksling Dag Valgfri morgenmad 8.00 Undervisningsstart Slut Kursusmateriale Du får udleveret et driftskompendium på kurset. Loven kræver Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket. (Bekendtgørelse 132 om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyningsanlæg 2). Tilmeld dig senest april: Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 23. februar april: Hotel Agerskov Kro, 6534 Agerskov 15. marts oktober: Hotel Strandparken, 4300 Holbæk 23. august november: Hotel Limfjorden, 7700 Thisted 27. september 2016 Medlemmer m/overnatning Medlemmer u/overnatning Ikke-medlemmer m/overnatning Ikke-medlemmer u/overnatning kr kr kr kr. erne inkluderer fuld forplejning. Alle priser er eksklusiv moms. Danske Vandværker 9

10 Drift Driftskursus selvstudie Rent vand fra boring til forbruger Danske Vandværkers driftskursus - selvstudie klæder vandværkets driftsansvarlige fagligt på og sikrer viden, der lever op til lovens krav. Kurset sætter fokus på vandforsyningens produktion, drift og vedligeholdelse. Målgruppe: Den erfarne driftsansvarlige. Formål Du bliver klædt på, så du som vandværkets driftsansvarlige kan producere og levere rent drikkevand til forbrugerne. Vi gennemgår alle anlæg/komponenter, der typisk indgår i en vandforsyning. Hovedgrupperne er: kildeplads, boringer, bygning, behandlingssystem, beholderanlæg, udpumpningsanlæg og ledningsanlæg. Prøve (obligatorisk) Prøven er bestået, når 20 af de 25 spørgsmål er rigtig besvaret. Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter uden brug af hjælpemidler. Undervisning Selvstudie, hvor kursusmaterialet fremsendes ca. 6 uger før prøven. I timen før prøven holdes, vil det være muligt at stille afklarende spørgsmål til kursuslederen. Loven kræver Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket. (Bekendtgørelse om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyningsanlæg 2). Dato og sted for obligatorisk prøve Tilmeldingsfrist til selvstudie med prøve 5. april: Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 23. februar april: Hotel Agerskov Kro, 6534 Agerskov 15. marts november: Hotel Strandparken, 4300 Holbæk 23. august november: Hotel Limfjorden, 7700 Thisted 27. september 2016 Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 10 Danske Vandværker

11 Kursus: Grundlæggende vandforsyning Modul 1 i uddannelsesforløbet for den driftsansvarlige Målgruppe: Vandværkets bestyrelsesmedlemmer, ansatte og driftsansvarlige. Formål Du får en grundlæggende viden til den overordnede drift af et vandværk. Kursisterne kommer til at kende vandets vej fra dannelse af grundvandet og oppumpning og behandling af råvandet igennem alle vandværkets komponenter til forbrugernes vandhaner. Dato, tid og sted 31. marts kl , Hotel Vildsund, 7700 Thisted, 7. april kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 12. april kl , Energiens Hus, 4180 Sorø 14. april kl , Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund 18. maj kl , Hotel Falster, 4800 Nykøbing F. Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 5. oktober kl , Comwell Rebild, 9520 Skørping Danske Vandværker 11

12 Drift Kursus: Indvinding af drikkevand Modul 2 i uddannelsesforløbet for den driftsansvarlige Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Formål Du får et indgående kendskab til vandets vej fra grundvandsmagasinet, via boring og råvandsledning til vandværket, herunder hvorledes en boring er opbygget. Du får også viden om dykpumper, stigrør og energispild. Dato, tid og sted 21. april kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 13. april kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 28. april kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 3. maj kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 9. juni kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov 12 Danske Vandværker

13 Kursus: Behandling og udpumpning af drikkevand Modul 3 i uddannelsen af den driftsansvarlige Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Formål Du får et indgående kendskab til, hvordan vandbehandling fungerer med iltning og filtrering af vandet. Følgende bliver også gennemgået på kurset: Videregående vandbehandling, der kræver godkendelse hos kommunen. Skylleprocessen i forbindelse med filterskyl. Opbevaring af vandet i forskellige typer af rentvandsbeholdere samt forskellige typer af udpumpningsanlæg. Dato, tid og sted 12. maj kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 17. maj kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 19. maj kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 24. maj kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 26. maj kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Danske Vandværker 13

14 Drift Kursus: Distribution af drikkevand Modul 4 i uddannelsen af den driftsansvarlige Gennemgang af distribution af drikkevand, det vil sige transport af drikkevand via ledningsnettet Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Formål Du får et indgående kendskab til distribution af drikkevand, det vil sige indretning af ledningsnet, materialer, trykklasser, lægning og samling af nye ledninger med mere. Kurset indeholder metoder til lækagesøgning, spindelsøgning, ligesom ledningssøgningen bliver gennemgået. Baggrund og muligheder i forbindelse med elektronisk ledningsregistrering, samt besvarelse af anmodning om ledningsoplysninger via LER bliver gennemgået. Dato, tid og sted 2. juni kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 7. juni kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 9. juni kl , Hotel Medi, 7430 Ikast Tilmeld dig senest 14 dage før 14. juni kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 16. juni kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 14 Danske Vandværker

15 Kursus: Vandmålere og tilbagestrømningssikring Modul 5 i uddannelsen af den driftsansvarlige Få kendskab til reglerne omkring vandmålere og tilbagestrømningssikring. Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Formål Du får indgående kendskab til placering og valg af målerstørrelse, målemetoder, reglerne for eftergivelse af vandspild og reglerne for kontrol af vandmålere. Desuden gennemgår vi krav, risici, løsninger og ansvar i forbindelse med tilbagestrømningssikringer hos forbrugerne. Udvalgte afsnit i Rørcenteranvisning 015 gennemgås. Kort gennemgang af udvalgte forureningssager, der er opstået, fordi tilbagestrømningssikring er enten mangelfuld eller forkert. Dato, tid og sted 25. august kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 30. august kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 1. september kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 5. september kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 8. september kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. Tilmeld dig senest 14 dage før Danske Vandværker 15

16 Drift Kursus: Grundlæggende vandkvalitet Modul 6 i uddannelsen af den driftsansvarlige Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Ansatte i kommunen med kontakt til vandværker kan med fordel tage dette kursus. Formål Du får indgående kendskab til drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdier, og de stoffer, der skal analyseres for, samt analysepakker med mere. Vi gennemgår også prøvetagning og den gode prøvehane. Typiske eksempler på årsager til problemer med vandkvalitet vil blive gennemgået. Dato, tid og sted 15. september kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 20. september kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 22. september kl , Hotel Årslev Kro, 8220 Brabrand 27. september kl , Tune Hallerne, 4030 Tune 29. september kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. Tilmeld dig senest 14 dage før 16 Danske Vandværker

17 Danske Vandværker 17

18 Hygiejne 18 Danske Vandværker

19 Hygiejnekursus 2 dage Hygiejne i en vandforsyning. Hvordan kan vandværket reducere risikoen for forurening i alle led fra boring til forbruger. Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Formål Du får kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer. Kurset fokuserer på, hvordan vandværket kan undgå forureninger i alle led lige fra boringer til forbrugerne. Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureninger forhindres eller minimeres. Gennem en grundig introduktion til både hygiejneregler og hygiejnezoner bliver du klædt på til at håndtere både rengøring og desinfektion og hvilke midler, der må bruges. Endelig får du en grundig viden om de forholdsregler, som vandværket skal træffe, hvis forurening rammer. Hvad skal I gøre, og hvordan skal I reagere i forhold til myndigheder og forbrugere. Deltagerbevis eller certifikat: Alle kursister, der deltager i kurset fra start til slut, får et deltagerbevis. Kursister, der afslutter kurset med en bestået prøve, får udstedt et certifikat. Prøven er valgfri og er bestået, når 15 af de 20 spørgsmål er rigtigt besvaret. Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter. Dato og sted Undervisning Intensivt kursusforløb med to dages undervisning om dagen og socialt samvær om aftenen. Fuld forplejning og mulighed for overnatning i enkeltværelser. Visse lektioner er inklusiv delprøver alt efter den enkeltes undervisers skøn. Mødetider: Dag Valgfri morgenmad 8.30 Undervisningsstart Valgfri aftensmad og erfaringsudveksling Dag Valgfri morgenmad 8.00 Undervisningsstart Valgfri frokost slut Kursusmateriale Du får udleveret et Hygiejnekompendium på kurset. Loven kræver Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket. (Bekendtgørelse om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyningsanlæg 2). Tilmeld dig senest maj: Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 30. marts maj: Hotel Agerskov Kro, 6534 Agerskov 6. april november: Hotel Strandparken, 4300 Holbæk 21. september november - 1. december: Hotel Limfjorden, 7700 Thisted 19. oktober 2016 Medlemmer m/overnatning kr. Medlemmer u/overnatning kr. Ikke-medlemmer m/overnatning kr. Ikke-medlemmer u/overnatning kr. Alle priser er eksklusiv moms. Danske Vandværker 19

20 Hygiejne Hygiejnekursus selvstudie Hygiejne i en vandforsyning. Hvordan kan forsyningen reducere risikoen for forurening i alle led fra boring til forbruger. Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Formål Du får kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer. Kurset fokuserer på, hvordan forsyningen kan undgå forureninger i alle led lige fra boringer til forbrugerne. Hvornår og i hvilke situationer opstår forureninger, og hvordan kan forureninger forhindres eller minimeres. Gennem en grundig introduktion til både hygiejneregler og hygiejnezoner, bliver du klædt på til at håndtere både rengøring og desinfektion, og hvilke midler der må bruges. Endelig får du en grundig viden om de forholdsregler, som forsyningen skal træffe, hvis forurening rammer. Hvad skal I gøre, og hvordan skal I reagere i forhold til myndigheder og forbrugere. Prøve (obligatorisk) Prøven er bestået, når 15 af de 20 spørgsmål er rigtigt besvaret. Prøven skal gennemføres på maks. 30 minutter, uden brug af hjælpemidler. Undervisning Selvstudie, hvor kursusmaterialet fremsendes ca. 6 uger før prøven. I timen før afholdelse af prøven, kan du stille afklarende spørgsmål til kursuslederen. Loven kræver Loven kræver, at den driftsansvarlige for en vandforsyning gennemfører kurser om almindelig drift af vandforsyning og grundlæggende hygiejne på vandværket. (Bekendtgørelse om Kvalitetssikring på Almene Vandforsyningsanlæg 2). Dato og sted for obligatorisk prøve Tilmeldingsfrist til selvstudie med prøve 12. maj: Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 30. marts maj: Hotel Agerskov Kro, 6534 Agerskov 6. april november: Hotel Strandparken, 4300 Holbæk 21. september december: Hotel Limfjorden, 7700 Thisted 19. oktober 2016 Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 20 Danske Vandværker

21 Hygiejnekursus for håndværkere - 1 dag Hygiejne i en vandforsyning. Hvordan kan håndværkerne/leverandørerne, der arbejder i en vandforsyning bidrage til at mindske risikoen for forurening? Målgruppe: Håndværkere for eksempel VVS ere, graveentreprenører og elektrikere. OBS: Kurset er ikke tilstrækkeligt, hvis du er driftsansvarlig på en vandforsyning så skal du gennemføre 2 dags hygiejnekurset eller et selvstudieforløb. Formål Du får kendskab til mikroorganismer og bakterier, og hvordan de lever i drikkevandssystemer. Kurset fokuserer på, hvordan du som håndværker via bedre hygiejne og øget omtanke kan bidrage til at reducere risikoen for forurening i vandforsyningen. Du får en række eksempler både de gode og de mindre gode som illustrerer, hvordan du kan bidrage til bedre hygiejne. Du får også styr på, hvad hygiejnezoner er og anbefalinger til regler om hygiejneforhold, når du arbejder ved boringer, på vandværket og i ledningsnettet. Anbefalingerne er eksempelvis, hvordan du opbevarer reservedele og værktøj. Endelig gennemgås konsekvenserne ved en forurening, som både koster mange penge, tid og giver dårlig PR. I værste fald kan en forurening medføre alvorlige sygdomme hos forbrugerne. Mødetider: 7.45 Valgfri morgenmad 8.30 Undervisningsstart Slut Dato og sted Tilmeldingsfrist til selvstudie med prøve 11. maj: Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 30. marts maj: Hotel Agerskov Kro, 6534 Agerskov 6. april november: Hotel Strandparken, 4300 Holbæk 21. september november: Hotel Limfjorden, 7700 Thisted 19. oktober 2016 en inkluderer fuld forplejning. Medlemmer kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. Danske Vandværker 21

22 Hygiejne Kursus: Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling Kurset er modul 7 i uddannelsen af den driftsansvarlige. Du får grundlæggende viden om sygdomsfremkaldende bakterier, zoneinddeling af vandværket, samt reaktion ved forurening af drikkevandet Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, leverandør, håndværker og den driftsansvarlige. Formål Du får grundlæggende viden om sygedomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer, zoneinddeling og reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer. Desuden vil principperne i zoneinddeling og hygiejneadfærd i de enkelte zoner blive gennemgået. Reaktioner ved de forskellige mikrobiologiske forureninger vil også blive gennemgået. Dato, tid og sted 6. oktober kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 11. oktober kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 13. oktober kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 25. oktober kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 27. oktober kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. Tilmeld dig senest 14 dage før 22 Danske Vandværker

23 Kursus: Gode hygiejneregler Kurset er modul 8 i uddannelsen af den driftsansvarlige. Gennemgang af gode hygiejneregler, så risikoen for forurening af vandforsyningen reduceres Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, leverandør, håndværker og den driftsansvarlige. Formål Du får indgående kendskab til, hvordan du kan reducere risikoen for en forurening i forbindelse med en del af de arbejdsgange, som findes i vandforsyningen. For eksempel servicering af boring, pejling af boring, tilsyn i rød zone, ledningsrenovering/nyanlæg. Dato, tid og sted 3. november kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 7. november kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 17. november kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 14. november kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 15. november kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Danske Vandværker 23

24 Bestyrelsesarbejde 24 Danske Vandværker

25 Kursus: Bestyrelsens ansvar og opgaver Få en grundlæggende forståelse for den gældende lovgivning, herunder bestyrelsens ansvar og pligter. Målgruppe: Vandværkets bestyrelsesmedlemmer. Ansatte i kommunen, der er i kontakt med vandværker, kan med fordel også deltage. Formål Du får indsigt i de generelle regler for bestyrelsesarbejde. Hvordan vælges og nedsættes en bestyrelse, hvilke kompetencer har bestyrelsen, og hvilke opgaver har det enkelte bestyrelsesmedlem? For bestyrelser i forbrugerejede vandforsyninger er der ikke noget overordnet lovgrundlag, men der er lovgivning for de vandforsyningsmæssige opgaver, som bestyrelsen forvalter. Dato, tid og sted 28. april kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 25. april kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 9. maj kl , Tune Hallerne, 4030 Tune 11. maj kl , Laasby Kro, 8670 Låsby 19. maj kl , Hotel Hillerød, 3400 Hillerød Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 25. oktober kl , Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund Danske Vandværker 25

26 Bestyrelsesarbejde Kursus: Vandværksjura og regler Få indsigt i formålet og indholdet af vedtægter og regulativ, kommunens tilsyn samt ansvar og erstatning ved graveskader. Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer og økonomiansvarlige. Ansatte i kommunen, der er i kontakt med vandværker, kan med fordel også deltage. Formål Du får kendskab til formålet med og indholdet i vedtægten og regulativet. Samtidig sætter vi fokus på, hvor man kan søge information om vandværksjura, og hvordan man holder sig orienteret om ændringer. Desuden får du et indgående kendskab til kommunens tilsynspligt, og hvad kommunen kan bestemme og ikke bestemme, ligesom vi gennemgår reglerne om tinglysning og respektafstand samt reglerne for ansvar og erstatning ved graveskader. Dato, tid og sted 29. september kl , Hotel Hillerød, 3400 Hillerød 13. oktober kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 25. oktober kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 26. oktober kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 1. november kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 3. november kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. Tilmeld dig senest 14 dage før 26 Danske Vandværker

27 Danske Vandværker 27

28 Økonomi 28 Danske Vandværker

29 Kursus: Grundlæggende vandværksøkonomi Kender du reglerne om regnskabsføring, herunder kassererens og bestyrelsens opgaver og ansvar? Det lærer du på kurset, ligesom du også bliver ført igennem, hvad revisionsopgaven er. Målgruppe: Vandværkets økonomiansvarlige / kasserer, andre bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Ansatte i kommunen, der er i kontakt med vandværker, kan med fordel tage dette kursus. Formål Du får viden om, hvordan du lægger et budget, og hvordan du opstiller og fører et regnskab. Vi kommer også ind på, hvordan prisen fastsættes på kubikmeter vand, faste afgifter og gebyrer med mere. Endelig gennemgår vi, hvordan du opstiller et takstblad, og hvordan du beregner anlægs- og tilslutningsbidrag. Dato, tid og sted 26. maj kl , Bentas cafeteria, 7840 Højstlev 5. oktober kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 2. juni kl , Laasby Kro, 8670 Låsby 7. juni kl , Tune Hallerne, 4030 Tune Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 11. oktober kl , Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund Danske Vandværker 29

30 Økonomi Kursus: Vandværksøkonomi - ny årsregnskabsvejledning Få indsigt i ny årsregnskabsvejledning, som træder i kraft 1. januar Målgruppe: Vandværkets kasserer, revisorer og formand. Ansatte i kommunen, der godkender vandværkers takstblade, kan med fordel tage dette kursus. Formål Du bliver præsenteret for den nye årsregnskabsvejledning, som gælder fra 1. januar Der er årsregnskabskrav til bogføring og opstilling af regnskaber. Undervisning Kurset er bygget op omkring vejledningen om årsregnskaber for mindre vandværker, der ikke tidligere har fulgt årsregnskabsloven. Dato, tid og sted 3. marts kl , Conwell Rebild, 9520 Skørping 10. maj kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 10. marts kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 15. marts kl , Energiens Hus, 4180 Sorø 17. marts kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov 14. april kl , Auning Kro, 8963 Auning 19. april kl , Hotel Falster, 4800 Nykøbing 8. september kl , Hotel Søpakken, 9440 Aabybro 1. september kl , Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund 28. september kl , Laasby Kro, 8670 Låsby Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 20. september kl , Tune Hallerne, 4030 Tune 30 Danske Vandværker

31 Danske Vandværker 31

32 Kvalitetssikring 32 Danske Vandværker

33 Kursus: Kvalitetssikring og risikovurdering Kurset er modul 9 i uddannelsen af den driftsansvarlige. Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og den driftsansvarlige. Ansatte i kommunen, der er i kontakt med vandværker, kan med fordel tage dette kursus. Formål Du får indgående kendskab til kortlægning af vandforsyningens produktionssystem samt kvaliteten af denne. Desuden til vurdering af risikoen for forurening af drikkevandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet og fra driftsrutinerne, samt at kunne prioritere indsatsen efter graden af risiko for forurening af drikkevandet. Vi gennemgår kvalitetssikring med afsæt i Naturstyrelsens vejledning. Hvad er principperne i kvalitetssikring, og hvilke risici ses ofte i de danske vandforsyninger? Dato, tid og sted 27. januar kl , Pejsegården, 8740 Brædstrup 9. februar kl , Energiens Hus, 4180 Sorø 22. februar kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 14. marts kl , Hotel Søpark Maribo, 4930 Maribo 12. april kl , Hotel Fredensborg, 3700 Rønne 7. november kl , Laasby Kro, 8670 Låsby 24. november kl , Sejlflod Hotel, 9280 Storvorde 29. september kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 6. december kl , Hotel Falster, 4800 Nykøbing F. Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 8. december kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Danske Vandværker 33

34 Kvalitetssikring Tema: Ledelsessystemet Tethys Hvordan kan Tethys hjælpe vandværker med at dokumentere, risikovurdere og holde styr på handleplaner? Kom og få en gennemgang af Danske Vandværkers digitale ledelsessystem Tethys. Målgruppe: Den driftsansvarlige og eventuelt bestyrelsesmedlemmer. Formål Du får viden om, hvordan du arbejder med det digitale ledelsessystem Tethys, og de muligheder programmet giver med hensyn til overblik over opgaver og risici i vandforsyningen. Praktisk Du skal medbringe en bærbar computer eller tablet, som tilsluttes det trådløse netværk på kursusstedet. Der vil undervejs være små øvelser - blandt andet hvordan du opretter en opgave og bruger komponenter med tilhørende risikovurdering. Dato, tid og sted 8. februar Tinghuset, 4660 Store Heddinge Tilmeld dig senest 14 dage før Se pris på Aftensmad er inkluderet i prisen. 7. juni kl , Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund 34 Danske Vandværker

35 Tema: Det Manuelle Ledelsessystem Gennemgang af Danske Vandværkers manuelle ledelsessystem. Målgruppe: Den driftsansvarlige og eventuelt bestyrelsesmedlemmer. Formål Du får viden om, hvordan du arbejder med det manuelle ledelsessystem, og de muligheder det giver, så du kan skabe overblik over opgaver og risici i vandforsyningen. De enkelte kapitler i ledelsessystemet bliver gennemgået. Det Manuelle Ledelsessystem med indhold af skemaer kan hentes på På din egen pc kan du tilpasse dokumenter og skemaer til din vandforsynings behov. Den 25. januar 2016 på Hotel Søparken, vil der også blive holdt et indlæg af Xylem Water Solutions, om deres pumper og SRO. Dato, tid og sted 25. februar kl , Brundtland Golfcenter, 6520 Toftlund Tilmeld dig senest 14 dage før Se pris på Aftensmad er inkluderet i prisen. 25. januar kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro Danske Vandværker 35

36 Kvalitetssikring Kursus: Vandkvalitet - egenkontrol og desinficering Få indsigt i mulighederne for egenkontrol, UV-behandling samt fordele og ulemper ved forskellige typer af desinficering. Målgruppe: Den driftsansvarlige og VVS eren. Formål Du får kendskab til de muligheder, der findes for egenkontrol... det vil sige, hvordan du tager vandprøver og tester dem for at afklare, om vandet overholder grænseværdierne. Desuden får du kendskab til markedets fødevaregodkendte desinfektionsmidler, hvordan du kan bruge dem, og deres fordele og ulemper. Du får også kendskab til UV-behandling af vandet. Hvilke typer anlæg findes, og hvilke reglerne og krav findes på området? Dato, tid og sted 7. september kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 13. september kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 15. september kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 15. september kl ,Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 22. september kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. Tilmeld dig senest 14 dage før 36 Danske Vandværker

37 Danske Vandværker 37

38 Øvrige 38 Danske Vandværker

39 Kursus: Vandrådets rolle Hvad er vandrådets rolle? Hvordan får vandrådet et frugtbart samarbejdet med vandværker og kommune? Målgruppe: Vandrådsbestyrelser. Formål Hvilken forskel kan et vandråd gøre i en kommune sammen med og overfor kommunen, og hvilke opgaver kan et vandråd påtage sig? Kurset har til formål at give kursisterne kendskab til opgavefordelingen mellem staten, regionen, kommunen og vandværket. Vi ser på, hvilke samarbejdspartnere der findes, og hvad Danske Vandværker kan bidrage med. Vi ser også på, hvordan et vandråd etableres, og ser eksempler på vandråd, der har succes. Dato, tid og sted 17. november kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 22. november kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg 24. november kl , Hotel Årslev Kro, 8220 Brabrand Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 29. november kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved Danske Vandværker 39

40 Øvrige Kursus: Sådan kommer du i medierne Bliv bedre klædt på til at håndtere pressen. Få viden om, hvordan du kommer i pressen med den gode historie, og hvordan du håndtere en dårlig historie og undgår en shitstorm. Målgruppe: Vandværksfolk, der vil være bedre klædt på til mødet med pressen. Formål Kurset skal give kursisterne viden om, hvad den gode historie er, og hvordan medierne tænker. Hvad kan medierne bruges til, og hvordan håndteres pressen, både når den gode og den dårlige historie skal formidles? På kurset får du to eksempler på, hvordan vandværker kan bruge medierne. Dato, tid og sted 26. oktober kl , Hotel Søparken, 9440 Aabybro 2. november kl , Vissenbjerg Storkro, 5492 Vissenbjerg 9. november kl , Hotel Medi, 7430 Ikast 16. november kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad er inkluderet i prisen. Medlemmer 520 kr. Ikke-medlemmer kr. Alle priser er eksklusiv moms. 23. november kl , Agerskov Kro, 6534 Agerskov 40 Danske Vandværker

41 Danske Vandværker 41

42 Øvrige Tema: Elektroniske fjernaflæste vandmålere Du får en præsentation af et bredt udvalg af markedets vandmålere, og vi gennemgår fordele og ulemper ved elektroniske fjernaflæste målere. Hør også om den historiske udvikling af vandmålere To vandværker fortæller om deres valg og erfaringer med elektroniske, fjernaflæste vandmålere. Endelig vil vi også komme ind på mulighederne for fjernaflæsning - både med drive-by-løsning og ved aflæsning via netværk. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Dato, tid og sted 27. april kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg Tilmeld dig senest 14 dage før Se pris på Aftensmad er inkluderet i prisen. 10. maj kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 42 Danske Vandværker

43 Tema: Energioptimering Er der potentiale for at energioptimere på dit vandværk? På tema aftenen gennemgår vi eksempler på energioptimering på et mindre og et større vandværk Målgruppe: Vandværkets driftsansvarlige og ansatte. Formål Du får værktøjer til at kortlægge energiforbruget og værktøjer til at vurdere, hvilket energioptimeringspotentiale, der kan være på dit vandværk, ligesom vi ser på, hvornår det kan svare sig at foretage energi investeringer. Den største del af strømmen bruges typiske til pumper i henholdsvis boringer og udpumpning. Men der er også andre steder, hvor vandværket kan spare på strømmen for eksempel ved affugtere. Dato, tid og sted 27. september kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg Tilmeld dig senest 14 dage før Se pris på Aftensmad er inkluderet i prisen. 4. oktober kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved Danske Vandværker 43

44 Øvrige Tema: Overvejer I at samarbejde/sammenlægge vandværker? Stil skarpt på udfordringerne og praktikkerne, når vandværker vælger at samarbejde ellerlægge sig sammen. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Formål Få kendskab til praktikken og udfordringerne ved samarbejde eller sammenlægning af vandværker. Du får kendskab til de typiske overvejelser i forhold til sammenlægningen. Vi kigger på de forskellige processer, fra beslutningen er taget, og til sammenlægningen er en realitet både administrativt og teknisk. Forskellige økonomiske aspekter vil også blive gennemgået. Vi præsenterer Danske Vandværkers skabeloner og vejledning til et godt sammenlægningsforløb. Og der vil blive givet eksempel på vandværker, der har gode erfaringer med samarbejdet og vandværker, der har slået sig sammen. Dato, tid og sted 19. maj kl , Centrovice, 5492 Vissenbjerg Tilmeld dig senest 14 dage før Se pris på Aftensmad er inkluderet i prisen. 2. juni kl , Hotel Vinhuset, 4700 Næstved 44 Danske Vandværker

45 Tema: Leverandørpræsentation Kom og hør, hvilke services og produkter Thvilum, AVK Underboring, Gustaf Fagerberg og Leif Kock kan tilbyde vandværker. Målgruppe: Bestyrelsen og den driftsansvarlige. Dato, tid og sted Tilmeld dig senest 14 dage før Se pris på Aftensmad er inkluderet i prisen. 23. august kl , Hotel Harmonien, 6100 Haderslev Danske Vandværker 45

46 Uspecificerede temaarrangementer 46 Danske Vandværker

47 Lørdagsarrangement med aktuelle emner Kom og hør om en række aktuelle emner og udveksel erfaringer med andre vandværksfolk. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Programmet offentliggøres cirka to måneder før afholdelse, så hold øje med Dato og sted Arrangementet afholdes som heldagsarrangement på en lørdag fra kl Dato og sted 12. november, Roskilde Rådhus, 4000 Roskilde Tilmeld dig senest 14 dage før Der er morgenmad og frokost med i prisen. Medlemmer 100 kr. Alle priser er eksklusiv moms. 26. november, Hotel Falster, 4800 Nykøbing F. Danske Vandværker 47

48 Uspecificerede angementer Temamøde med aktuelle emner Kom og få inspiration til arbejdet på dit vandværk. Se for eksempel hvordan andre indretter og tænker deres vandværk og skab nye kontakter til andre vandværksfolk. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Programmet offentliggøres cirka to måneder før afholdelse, så hold øje med Dato, tid og sted 18. oktober kl , Vilbjerg Sport- og kulturcenter, 7480 Vildbjerg 20. oktober kl , Laasby Kro, 8670 Låsby 25. oktober kl , Pejsegården Brædstrup, 8740 Brædstup Tilmeld dig senest 14 dage før Medlemmer 0 kr. Aftensmad er inkluderet i prisen. 27. oktober kl , Auning Kro, 8963 Auning 48 Danske Vandværker

49 Uspecificerede temaarrangementer Virksomhedsbesøg Undrer du dig over, hvordan leverandørerne producerer pumper, filtre og andet produktionsudstyr? Så tag med på Danske Vandværker virksomhedsbesøg hos flere danske leverandører. Besøgene Besøgene varierer i omfang fra 3 4 timers besøg til heldags besøg samt enkelte besøg hos udenlandske fabrikker/leverandører. Forplejning og mulighed for overnatning Til alle besøgene vil der være forplejning, der er tilpasset besøgets længde og tidspunkt på dagen. Ved besøg af flere dages varighed er der overnatning med i pakken. Danske Vandværker 49

50 Uspecificerede temaarrangementer Virksomhedsbesøg: AVK Besøg på AVK s fabrikker i Galten og Skovby. Her kan du se, hvordan ventiler bliver produceret fra råvare til færdigt produkt. AVK giver en kort præsentation af virksomheden og dens historie. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Virksomhedsbeskrivelse AVK blev grundlagt i 1941 i Galten i et beskedent maskinværksted med otte ansatte. Grundlæggeren, Aage Valdemar Kjær (deraf navnet AVK) og hans ansatte udførte almindeligt rørarbejde i Galten området. Derudover havde værkstedet også en lille produktionsenhed, der fremstillede kompressorer hovedsageligt til køleanlæg. I 1969 overtog den nuværende ejer, Niels Aage Kjær, sin fars værksted og gik i gang med at udvikle ventiler til vandforsyningen. Den første ventil - en muffeventil til PVC rør dannede grundlaget for det AVK, vi kender i dag. Siden da er det gået stærkt, og Niels Aage Kjær har sammen med dygtige medarbejdere formået at skabe AVK-gruppen, der i dag er en verdensomspændende koncern med cirka ansatte i mere end 80 lande - heraf cirka 700 i Danmark. Undervisere Jesper Flarup, AVK Ansvarlig Anders Kaa, Region Midt Dato, tid og sted 3. november 2015 kl , AVK International A/S Bizonvej 1, Skovby, 8464 Galten Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad (smørrebrød) er inkluderet i prisen. Medlemmer 80 kr. Ikke-medlemmer 580 kr. Alle priser er eksklusiv moms. 50 Danske Vandværker

51 Danske Vandværker 51

52 Uspecificerede temaarrangementer Virksomhedsbesøg: Grundfos Besøg på Grundfos fabrik i Bjerringbro, hvor du kan se, hvordan CR-pumpen produceres. Grundfos præsenterer kort virksomheden og dens historie. Vi besøger også Grundfos museum. Besøget sluttes af med et foredrag om forsyningssikkerhed, energibesparelse og fremtidens vandværk. Målgruppe: Bestyrelsen og den driftsansvarlige. Undervisere Poul Bøgelund, Grundfos Ansvarlig Villy Dahl Andersen, Region Midt Dato og sted Tilmeld dig senest 14 dage før Aftensmad (smørrebrød) er inkluderet i prisen. Medlemmer 80 kr. Ikke-medlemmer 580 kr. Alle priser er eksklusiv moms. 29. september, Grundfos, 8850 Bjerringbro 52 Danske Vandværker

53 Virksomhedsbesøg: Kamstrup Kamstrup præsenterer kort virksomheden og dens produkter, og derefter er der rundvisning. Her ser vi, hvordan Kamstrups vandmålere producereres - delvis automatiseret med robotter. Endelig præsenterer Kamstrup deres sortiment af vandmålere med fokus på målere til måling af koldt vand. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Undervisere Flemming Nielsen, Kamstrup Ansvarlig Anders Kaa, Region Midt Dato, tid og sted Tilmeld dig senest 14 dage før Let forplejning er inkluderet i prisen. Medlemmer 80 kr. Ikke-medlemmer 580 kr. Alle priser er eksklusiv moms. 10. november, Kl , Kamstrup, 8660 Skanderborg Danske Vandværker 53

54 Uspecificerede temaarrangementer Virksomhedsbesøg: Silhorko. Vi starter med at besøge et vandværk, som er udstyret med alle moderne faciliteter. Bagefter besøg vi virksomheden Silhorko, som vil præsentere virksomheden, dens produkter og ydelser. Der vil være rundvisning på virksomheden. Målgruppe: Vandværkets bestyrelsesmedlemmer og driftsansvarlige. Undervisere Arne Christian Kock, Silhorko Ansvarlig Thorkild Jensen, Danske Vandværker Dato og sted Tilmeld dig senest 14 dage før Let forplejning er inkluderet. Medlemmer 350 kr. Ikke-medlemmer 580 kr. Alle priser er eksklusiv moms. 26. april, Silhorko, 8660 Skanderborg 54 Danske Vandværker

55 Virksomhedsbesøg Vi besøger et moderne og nybygget vandværk og leverandørerne bag. Der vil være rundvisning på vandværket, og driftslederen fortæller om værkets udvikling de sidste mange år. Målgruppe: Vandværkets bestyrelse og driftsansvarlige. Undervisere Danske Vandværker, Region Syd Ansvarlig Thorkild Jensen, Danske Vandværker Dato og sted 15. september, Region Syds område Tilmeld dig senest 14 dage før Let forplejning er inkluderet. Medlemmer 80 kr. Ikke-medlemmer 580 kr. Alle priser er eksklusiv moms. 17. november, Region Syds område Danske Vandværker 55

56 Messer 56 Danske Vandværker

57 Messer Messer Fagmesse med et bredt udvalg af leverandører til vandsektoren. Målgruppe: Alle medlemmer af Danske Vandværker. Leverandørerne viser de sidste nye produkter. Her får du inspiration og gode råd om vandværksdrift. Nyd en god dag med netværk og bliv fyldt med energi og glæd dig til at bruge den nye inspiration hjemme på dit vandværk. Messekatalog I forbindelse med messerne udsendes der messekatalog sammen med Vandposten. Nyhed: Foredrag i messesalen Vi præsenterer i 2016 et helt nyt messekoncept, der skal skabe endnu mere liv i messehallen. Du kan bevæge dig mellem leverandørernes stande og høre 10 forskellige foredrag. Foredragene er flyttet ind i messehallen og foregår på Blå Scene. Hvert foredrag varer 20 minutter og foredragets emne præsenteres i messekatalogerne, som sendes ud sammen med Vandposten. Du kan blandt andet høre: Vandværksforsikringer: RTM, Danske Vandværkers nye samarbejdspartner på forsikringsområdet, som vil fortælle om forsikringsordningen med Tryg. Regnskabsregler: Neel Ploug Olsen, økonomisk rådgiver hos Danske Vandværker, fortæller om reglerne for vandværksregnskaber. Naturstyrelsen: Rejsehold om vandforsyning fortæller om BNBO er, som Naturstyrelsen fastlægger i 2015/2016. Derudover en række virksomheder, der leverer ydelser og produkter til vandbranchen. Messeprogram Kl Kl Kl Kl Morgenbuffet Messen åbner Frokostbuffet Messen lukker Dato og sted 29. januar, Roskilde Kongres- & Idrætscenter 11. marts, Aars Messecenter Vesthimmerland 7. oktober, Fredericia Messe C Gratis adgang for medlemmer. Morgenmad 120 kr. Frokost 220 kr. Alle priser er eksklusiv moms. Danske Vandværker 57

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1

Lejre Vandråd. Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring. 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Lejre Vandråd Repræsentantskabsmøde og bekendtgørelse om kvalitetssikring 18. april 2013 Lejre Vandråd 1 Dagsorden 19.00 Der bydes velkommen 19.05 Repræsentantskabsmøde i henhold til dagsorden 19.50 Pause

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet.

Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. Bestyrelsens beretning 2013 Velkommen til de fremmødte medlemmer 57 (29 vandværker) Velkommen til kolleger fra de andre regioner og fra sekretariatet. 2012 har været lidt af et år m.h.t. udfordringer i

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 31. december 2015 havde Skovby Vandværk 1300 forbrugere og der blev udpumpet 144047 m 3 vand. Vi har leveret 140004 m 3 til jer forbrugere. Vores vandspild var i 2015 på 2,81%. Et

Læs mere

15% rabat Luk op og læs mere...

15% rabat Luk op og læs mere... Bestil nu og få 15% rabat Luk op og læs mere... KURSUS OVERSIGT 2016 Kurser, der skaber værdi Velkommen til foreningens efteruddannelse 2016 Få ny viden, du kan bruge i hverdagen Foreningens kurser giver

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sydjylland

aktiviteter forår 2016 Sydjylland aktiviteter forår 2016 Sydjylland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen.

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning BROCHURE 2016 www.cykelsportmessen.dk BLIV UDSTILLER PÅ SKANDINAVIENS STØRSTE CYKEL- OG TRIATLONMESSE ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter 26.-27. november -

Læs mere

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00

Vandværksudstilling. Messe C - Fredericia. 4. oktober 2013. HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Vandværksudstilling Messe C - Fredericia 4. oktober 2013 HUSK! Lang åbningstid: 09:00-17:00 Velkommen til Fredericia 2013 Fredag den 4. oktober holder FVD udstilling i Messe C - Fredericia. Det er første

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2011

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2011 2. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i andet halvår 2011 en række kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Endelig ligger der den daglige håndtering af henvendelser fra forbrugere og samarbejdspartnere.

Endelig ligger der den daglige håndtering af henvendelser fra forbrugere og samarbejdspartnere. Beretning for 2015 (Det talte ord gælder) Indledning Som jeg har indledt de sidste års beretninger med, så kan bestyrelsen kigge tilbage på endnu et travlt år i Lille Næstved Vandværk. Med et vandværk

Læs mere

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016

Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Information til forbrugerne om drikkevandet Februar 2016 Visse Vandværk A.m.b.a. www.vissevand.dk Indholdsfortegnelse Regnskabets hovedtal for 2015 Se nedenfor Regnskab kan efter generalforsamlingen ses

Læs mere

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk

Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk 1 Beretningen 2016 for Hadsten Vandværk Statistik: Antallet af forbrugere er på afregningstidspunktet steget fra 2668 til 2677. Det er en tilgang på 9 mod sidste års 10. Der er i alt blevet pumpet 392.339

Læs mere

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold.

Jeg vil således i beretningen, nævne denne situation flere gange, idet den har indflydelse på flere forhold. Trøstrup Vandværk Den: 24. marts 2014 Bestyrelsens beretning for perioden, 1. januar til 31. december 2013 på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den 25. marts 2014 i Langesøhallen. Vores generalforsamling

Læs mere

styr på hygiejnen sikrer rent drikkevand

styr på hygiejnen sikrer rent drikkevand styr på hygiejnen sikrer rent drikkevand her kan du læse om, hvordan du sikrer, at det rene drikkevand bliver ved med at være rent, når du arbejder for forsyning ballerup 2 du skal kende reglerne for rent

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

Kvalitetssikring på vandværker

Kvalitetssikring på vandværker Kvalitetssikring på vandværker Ingeniørteam har udviklet et enkelt og økonomisk attraktivt ledelsessystem for indførelse af kvalitetssikring på vandværker i Danmark 27-10-2014 Proceskonsulent Hans Jørgen

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

Vinding Vandværk a.m.b.a

Vinding Vandværk a.m.b.a Vinding Vandværk a.m.b.a Forbrugerinformation december 2015 www.vindingvand.dk mail@vindingvand.dk Vandværkets bestyrelse: Formand driftsansvarlig Gert Munch Sørensen, Møllevej 8, tlf. 75859400 Næstformand

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

AGILITY CONVENTION. En lørdag sprængfyldt. med inspiration til dig og din forening. DGI agility. 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro

AGILITY CONVENTION. En lørdag sprængfyldt. med inspiration til dig og din forening. DGI agility. 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro AGILITY CONVENTION En lørdag sprængfyldt med inspiration til dig og din forening 26. maj 2012 kl. 9.00-18.15 Fjelsted Skovkro DGI agility Kære nye som erfarne Agilityinstruktører, Rallyinstruktører og

Læs mere

Årsberetning 2015/2016

Årsberetning 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden

Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning. Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden Automatiseret Alarmbaseret Prøvetagning Afrapportering for projekt støttet af VTU-Fonden 28-6-2015 1 Projekt 7640.2013: Projekt-titel: Automatiseret alarmbaseret prøvetagning (AAP) Hovedansøger: Amphi-Bac

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En indehaveruddannelse for Restauranter, caféer og mindre hoteller Kurset er godkendt af Horesta 19.-20. januar 2015 02.-03. februar 2015 og 23. februar

Læs mere

Invitation til FVD s vandværksudstillinger

Invitation til FVD s vandværksudstillinger Invitation til FVD s vandværksudstillinger Roskilde fredag den 30. januar og Aars fredag den 20. marts 2015 FVD-udstilling Roskilde og Aars! FVD inviterer til udstilling: Fredag den 30. januar 2015 i Roskilde

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Skjellerup Vandværk. Vi har en oppumpningstilladelse på 18000 m3. Den foreslås nedsat til 12000. www.skjellerupvandvaerk.dk

Skjellerup Vandværk. Vi har en oppumpningstilladelse på 18000 m3. Den foreslås nedsat til 12000. www.skjellerupvandvaerk.dk Formandens Beretning Generalforsamlingen 2010. Antal forbrugere Udpumpet vandmængde reduceret indvindingstilladelse Overvågning/terrorsikring Styring vandværk Udskiftning rør vandværk Rensning højdebeholder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand! 75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!»silhorko VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene

Læs mere

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat.

PowerPoints fra alle møderne ligger på hjemmesiden sammen med dette referat. Referat Dato: 13.12.2012 Sagsnr.: 2012-43622 Dok. nr.: 2012-346752 Direkte telefon: 7743 9177 Initialer: LTB/me Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Referat af kontaktgruppemøde Aalborg Syd-Øst Tid 30. oktober

Læs mere

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177

KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2011 GEOKON A/S. RØDOVREVEJ 11. 2610 RØDOVRE. WWW.GEOKON.DK. INFO@GEOKON.DK. TLF 3672 3011. CVR 15959177 1. HALVÅR 2011 VELKOMMEN PÅ VORES KURSER Vi tilbyder i første halvår en række nye kurser med det formål at dygtiggøre dig i brugen af GeoEnviron. Kursusprogrammet er tilpasset de ønsker og behov, der er

Læs mere

Stress Remover. Effektiv stressforståelse og forebyggelse

Stress Remover. Effektiv stressforståelse og forebyggelse 2 x 1 kursus dage - 4 uger træning imellem Afholdes både i Jylland og på Sjælland Stress Remover Effektiv stressforståelse og forebyggelse Et kursus du aldrig glemmer aktiv indsats mellem kursusdagene

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2009. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2009. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2009 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2009 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

svømmebadskurser 2012 center for svømmebadsteknologi teknologisk institut

svømmebadskurser 2012 center for svømmebadsteknologi teknologisk institut svømmebadskurser 2012 center for svømmebadsteknologi teknologisk institut kurser 2012 svømmebadsteknik første del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne deltagerne i at foretage pasning og vedligeholdelse

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen.

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. Andelshavere: Haarlev vandværk har i beretningsperioden haft en nettotilgang

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring

MS Project 2010-2 dage Kom i gang med projektstyring Kursustilbud IT Kurser Region Syddanmark HR Personaleudvikling i samarbejde med CAMPUS VEJLE Nuudbydes kurseri Microsoft Office 2010 fra introduktion til videregående Kursuscentret MS Project 2010-2 dage

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Referat fra regionsvandrådsmøde d. 9. november 2011 på Låsby kro

Referat fra regionsvandrådsmøde d. 9. november 2011 på Låsby kro Referat fra regionsvandrådsmøde d. 9. november 2011 på Låsby kro Dagsorden: 1) 18,50 Velkomst 2) 18,55 Kort orientering fra bestyrelsen om kurser m. v. v/ Niels Ravn 3) 19,10 Orientering om kommunernes

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

God administrativ praksis

God administrativ praksis Kursus: God administrativ praksis Kvalitet i dagligdagen bliv ajourført med lovgivning, tilskudsregler, kommunikation mm. Modul 1 12.-13. september 2011, Aarhus Dag 1: Lovgivning Dag 2: Forvaltningspraksis

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Gratis inspirationsdag Du har nu en unik mulighed for at deltage i en inspirerende dag - helt gratis! Dagen byder på hele fire ledelsesstandarder

Læs mere

KURSER 2016. Svømmebadskurser 2016. Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi

KURSER 2016. Svømmebadskurser 2016. Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi KURSER 2016 Svømmebadskurser 2016 Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi Kurser 2016 SVØMMEBADSTEKNIK FØRSTE DEL SVØMMEBADSTEKNIK ANDEN DEL SVØMMEBADSTEKNIK TREDJE DEL Kursusnr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

MindDog kursus katalog 2016

MindDog kursus katalog 2016 MindDog kursus katalog 2016 Tag et kursus hos MindDog Din hund vil elske dig for det! Version 2.1 19. april 2016 Du sidder nu med anden udgave af vores kursuskatalog for 2016. Kataloget skal gerne give

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2015

Bestyrelsens årsberetning for 2015 Bestyrelsens årsberetning for 2015 På sidste generalforsamlingen blev Peter Bak Christensen nyvalgt til bestyrelsen. Thomas Herskind Olesen og John Jakobsen blev begge genvalgt. Under eventuelt blev Erik

Læs mere

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold Teknologisk Institut 2012 Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/uddannelser A72734-001 FM-uddannelse

Læs mere

Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176

Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176 Velkommen i Ejerforeningen Silkeborgvej 174-176 September, 2009 Resumé Dette dokument er en velkomst til nye beboer på Silkeborgvej 174-176. Dokumentet beskriver retningslinjerne for ejerforeningen, og

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Maibrit Lykkegaard Den 21.06.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter

Kursuskatalog 2016. Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Kursuskatalog 2016 TR Basisuddannelse 2016 for tillidsrepræsentanter Ny tillidsrepræsentant nye udfordringer Som nyvalgt tillidsrepræsentant står du over for mange nye udfordringer på arbejdspladsen. Fra

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning, møde med Sønderborg Vandråd, 8. oktober 2015 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) BNBO Hvor stammer det fra? 2003: Miljøministeren giver tilsagn om at nedsætte

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE

VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE VESTER SKERNINGE VANDVÆRK MADS HANSENSVEJ 11 5762 V.SKERNINGE Beretning 2015 2015 var så et af de år, af de 35 år jeg har været med, hvor der er sket rigtig mange ting, og flere nye udfordringer, det kommer

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER actionfotografering bliv hurtigere end din egen skygge DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At bevæbne kursisterne med teknikker, der vil gøre det muligt

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Sydøst området 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Opfølgning på Vandforsyningsplan 2009-2020 (Louise) 3. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse Status på

Læs mere

2 Indledende tanker omkring organisering af sikkerhedsforsyning

2 Indledende tanker omkring organisering af sikkerhedsforsyning Referat Dato: 28-04-2011 Sagsnr.: 2010-9032 Dok. nr.: 2011-107333 Direkte telefon: 9931 9465 Initialer: LHK Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse. EL & TEKNIK 2016 DANMARKS STØRSTE ELFAGMESSE 10.-12. MAJ 2016 I ODENSE CONGRESS CENTER UDVID DIN FORRETNING PÅ EL & TEKNIK 2016! Mød nye kunder, og plej gode relationer på Danmarks største elfagmesse.

Læs mere

Spørgsmål: Der bliver talt om, aktierne i et eventuelt nyt selskab, der skal drive Christiansfeld Vand. Der kunne vel også være tale om anparter?

Spørgsmål: Der bliver talt om, aktierne i et eventuelt nyt selskab, der skal drive Christiansfeld Vand. Der kunne vel også være tale om anparter? Hvilken forurening frygter man? Det kan eksempelvis være coli-bakterier, som er fremherskende i spildevand. En forurening af drikkevandet med colibakterier vil altid medføre kogepåbud. Vi har ikke nogen

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Lær dig selv at kende, og skab stærke relationer Ledere indgår dagligt i mange forskellige relationer både lederkolleger, chefer og medarbejdere. Kvaliteten

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Mylius Erichsens vej 139, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 7269 2000. Mail: cfu@ucn.dk CFU Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Læs mere

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk

Beredskabsplan for Serritslev Vandværk Vandværk A.m.b.a Slåenvej 2 Beredskabsplan for Vandværk Vandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planens gyldighedsområde... 3 3. Vandværkets beredskab...

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Send din krop, hjerte & hjerne på træningslejr

Send din krop, hjerte & hjerne på træningslejr GANZEPERSON Send din krop, hjerte & hjerne på træningslejr få det bedre med dig selv og dine omgivelser Forbedret trivsel Dybere relationer Bedre resultater Hvis du vil frem i verden, må du selv sætte

Læs mere

Temadag om vandinstallationer

Temadag om vandinstallationer Temadag om vandinstallationer Undgå tilbagestrømning og forurening af det rene drikkevand Århus 18. marts 2009 Sikkerhed mod forurening af drikkevandet Tilbagestrømningssikring Godkendelse Sikringskomponenter

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere