Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract:. 10 Hvad du absolut bør læse Trafiksikkerhed Montering Telefon Mute. 10 Tilbehør Batteriskift Tyverisikringssystem KeyCard.. 11 Bilradioen tages i brug Udtagning af KeyCard Visning af radiopas-data Short Additional Memory (S.A.M.) Turn On Message (T.O.M. ) Optisk visning som tyverisikring Vedligeholdelse af KeyCard.

3 . 12 Radiodrift med RDS AF - Alternativ frekvens REG-regionalradio Valg af frekvensområde (kun Melbourne RCM 148, Miami DJ).. 13 Stationsindstilling Automatisk stationssøgning /. 14 Manuel indstilling med << >>.. Appendiks Tekniske data.... Advarselssignal.. 19 Afbrydelse af advarselssignal. 19 Automatisk start af stationssøgning 19 Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal Programmering med DSC Oversigt over grundindstilling fra fabrikken med DSC ESPAÑOL Modtagelse af trafikradio med RDS-EON SVENSKA Valg af funktion..

4 . 12 Skifte mellem hukommelsesniveauerne. 14 Gemme stationer Automatisk lagring af de kraftigste stationer med Travelstore Valg af radiostationer fra hukommelsen. Skift fra stereo til mono Loudness PTY - Programtype. 16 PTY tænd/sluk 16 Programtype. 16 Visning af stationens programtype Visning af valgt programtype.. 17 Valg af programtype Lagring af programtype PTY-førsteret.. 18 Kassettedrift Isætning af kassette Udtagning af kassette...

5 Spoling frem/tilbage Valg af musiknummer med S-CPS.. 20 Skift af side (autoreverse) Skift af båndtype Skanning af kassettens musiknumre med SCAN Dolby B NR*.. 21 Radiolytning ved spoling med RM (Radio Monitor) Automatisk overspringning af tomme båndfelter med Blank Skip Vedligeholdelseshenvisninger CD-drift Start af CD-drift.. 22 Valg af CD og musiknumre MIX.

6 22 Valg af displayvisning.. 23 SCAN Indkodning af CD-navn Sletning af CD-navn med DSC-UPDATE NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion 1 Tænd med tasterne For at tænde med en af de viste taster skal KeyCard være sat i. Bilradioen spiller i den sidst valgte lydstyrke. Sluk med ON Indkobling ved afbrudt tænding Ved afbrudt tænding (KeyCard indført) kan bilradioen anvendes på følgende måde: Tryk på ON efter dobbelt BEEP. Bilradioen tændes. Efter en spilletid på en time, afbrydes bilradioen automatisk for at skåne bilbatteriet. 2 VOL+ / VOLIndstilling af lydstyrke. Efter start spiller bilradioen i den sidst valgte lydstyrke (VOL FIX). VOL FIX kan indstilles (se "Programmering med DSC"). 3 Lynhurtig dæmpning af lydstyrke. Ved at trykke -tasten er det muligt hurtigt at frakoble lyden. Displayet viser "MUTE" (tavs). Denne funktion ophæves igen ved at trykke -tasten eller VOL+. (Mute)Trykkes VOL-, overtages lydstyrken. Mute-lydstyrken kan programmeres således: Indstil den ønskede lydstyrke (BEEP-lyd hø Tryk i 1 sek. på res). Denne lydstyrke lagres som Mute-lydstyrke. Tillægsfunktion Gemmetaste i DSC-menu. Tænd/sluk med KeyCard: Den tændte bilradio tændes og slukkes ved at KeyCard tages ud/sættes i. Henvisning: Hertil bør informationerne i afsnittet "Tyverisikringssystem KeyCard" læses. Sluk/tænd via tænding: Hvis bilradioen er tilsluttet tilsvarende, kan den slukkes og tændes via bilens tænding. Når tændingen afbrydes, minder en dobbelt BEEP-lyd om, at KeyCard bør tages ud, før bilen forlades. 4 4 Vippe/fjernbetjening Vippe Changer-drift Option: Hamburg RCM 148, Melbourne RCM 148 Indeholdt i leverancen: Miami DJ Valg af CD >> op Fjernbetjening RC 06 (Option) Indeholdt i leverancen Hamburg RCM 148 Radiodrift / Stationssøgning op ned << ned Valg af musiknummer op: trykkes kort. CUE - Spoling frem (kan høres): holdes trykket ind. ned: trykkes to eller flere gange kort efter hinanden. Nystart af musiknummer: trykkes kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): holdes trykket ind. ITALIANO Med fjernbetjeningen kan de samme betjeningsskridt udføres som med de tilsvarende taster på bilradioen. Undtagelse: Radiodrift << Trykkes kort FM-hukommelsesniveauet skiftes. Trykkes i ca. 1 sek. De seks stærkeste stationer lagres med Travelstore. Gemte stationer kan vælges på det valgte hukommelsesniveau I, II eller T. << / >> gradvist ned/op,(ved FM kun, hvis AF er slukket) kun ved FM: << / >> gennemblade stationskæderne, hvis AF er aktiveret f.eks.: P1, P3.... Kassettedrift / Valg af musiknummer (S-CPS) frem tilbage Spoling frem Spoling tilbage << >> << AUD DSC-Mode PTY B >> Funktionen afbrydes med den modsatte taste. 5 PORTUGUÊS Betingelsen er, at den tilsvarende funktion er aktiveret. ESPAÑOL Tillægsfunktioner med vippen: Yderligere indstillingsmuligheder med SVENSKA NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 5 Display a j) TP k) TA l) LD m) PTY n) B n e b f gh i j k l m - Trafikradioprogram (modtages) - Trafikradio-førsteret - Loudness aktiveret - Programtype er aktiveret - Dolby B NR 7 FMT (Hamburg RCM 148) BND (Melbourne RCM 148, Miami DJ) Omskifter for FM-hukommelsesområdet I, II og T. Skift af hukommelsesområderne: Tasten trykkes. På displayet vises det valgte hukommelsesniveau. 6 Tyverisikringssystem KeyCard Bilradioen fungerer kun, når KeyCard er indført. c KeyCard d Melbourne RCM 148, Miami DJ: Yderligere valg af mellem- og langbølge, hvis disse er i DSC-menuen "AM ON". Travelstore De seks stærkeste stationer kan gemmes og vælges med Travelstore. Lagring: tasten trykkes i ca. 1 sek., indtil BEEP-lyden kan høres eller "TSTORE" vises i displayet. Valg: Hukommelsesniveauet "T" vælges, og der trykkes kort på den tilsvarende stationstaste (1 til 6). 8 AF Alternativ frekvens ved RDS-drift: Når der står "AF" i displayet, søger radioen automatisk den bedste frekvens til det aktuelle program ved hjælp af RDS. AF tænd/sluk: Tryk kort på tasten AF. a) NDR1 NDS - Stationsnavn b) TR 1 - Track (spor) 1 på kassetten c) VIVALDI - CD-navn eller d) 1:52 - Time (spillet tid) og number (CD-nummer) i CDdrift e) FM - Frekvensområde f) 5 - Stationstaste (1-6) g) I, II, T - Hukommelsesniveau I, II eller Travelstore h) lo - Stationssøgerens følsomhed i) AF - Alternativ frekvens ved RDS Indføring af KeyCard Før KeyCard med opadvendt kontaktflade ind i åbningen midt på gribefordybningen, efter at KeyCard-tungen er kørt ud.

7

8 Efter behov kan KeyCard køres ud. Læs informationerne i afsnittet "Tyverisikringssystem KeyCard". Blinkende KeyCard-tunge Som yderlig optisk tyverisikring blinker KeyCard-tungen, når der er slukket for bilradioen og KeyCard taget ud, hvis indstillingerne er udført i henhold dertil. Yderligere informationer: "Programmering med DSC". 6 / lo Radiodrift Indstilling af stationssøgerens følsomhed: Tryk kort på tasten. Lyser "lo", er der valgt normal følsomhed. Stationssøgningen stopper kun ved stationer, der modtages godt. Lyser "lo" ikke, er der valgt stor følsomhed. Stationssøgningen stopper også ved stationer, der ikke modtages så godt. Tillægsfunktion lo Omskiftning af mono/stereo: Tryk ca. 1 sek. på tasten (BEEP). Den valgte indstilling vises et øjeblik i displayet. = * Støjbegrænsningssystem fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker for Dolby Laboratories. 7 PORTUGUÊS ESPAÑOL Tillægsfunktion stationstaster Lagring og valg af PTY-programtype. Når PTY er aktiveret ("PTY" i displayet), kan der ved FM-drift på hver stationstaste lagres og vælges en programtype. > Kassetterum Kassetten sættes i (side A eller 1 pegende opad; åbning mod højre). SVENSKA : 1, 2, 3, 4, 5, 6 - stationstaster For hvert hukommelsesniveau (I, II, T, M og L) kan der lagres 6 stationer. Lagring af stationer - tryk (ved radiodrift) på en stationstaste, indtil programmet kan høres igen (BEEP). Valg af stationer - vælg hukommelsesniveauet, og tryk kort på den tilsvarende stationstaste. / Skift af spor: tasten trykkes kort. Kassetten køres ud: tasten trykkes ca. 1 sek. Tillægsfunktion / Visning af frekvens ved radiodrift: Tasten trykkes kort. Frekvensen vises kort. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS 9 TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteret) Når der står "TA" i displayet, sendes kun stationer med trafikradio. Førsteret tænd/sluk: Tryk på TA. Dolby B NR* Kassetter, der er optaget med Dolby B NR kan afspilles optimalt, når "B" lyser i displayet. < ENGLISH Regionalradiofunktion tænd/sluk: Tryk ca. 1 sek. på AF-tasten (BEEP). I displayet vises "REG-ON" eller "REGOFF" (se REG-Regional). ; SRC (Source = kilde) Der kan skiftes mellem de forskellige lydkilder radio, kassette og CD-boks, hvis der er sat en kassette i eller en CD-boks er aktiveret. Kassettedrift DEUTSCH? SC Radiodrift Scan Scan kan kun startes, når PTY er slukket ("PTY" lyser ikke i displayet). Tryk kort på SC I displayet lyser den indtunede frekvens eller stationens navn. Under søgningen vises "FM SCAN" eller "AM SCAN". Der tunes kort inolderen låses op i pilens retning og trækkes forsigtigt ud. Sæt et nyt knapbatteri i og skyd holderen ind, til den går i hak. Beskyt miljøet! Brugte batterier og akkumulatorer hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet! Aflever venligst batterierne hos Deres forhandler eller på et indsamlingssted for miljøfarligt affald. Tilbehør Benyt kun tilbehørs- og reservedele, der er godkendte af Blaupunkt. Dette apparat kan anvendes med følgende Blaupunkt produkter: Forstærker Alle Blaupunkt forstærkere. Der kræves et Preamp-Out-kabel CD-boks CDC Optisk visning som tyverisikring KeyCard-tungen blinker Når bilen er parkeret og KeyCard taget ud, kan KeyCard-tungen blinke som tyverisikring. Følgende forudsætninger skal være opfyldte: Plus og permanent plus skal være tilsluttet korrekt, som beskrevet i montagevejledningen. "LED ON" skal være indstillet i DSC-modus. Læs hertil "Programmering med DSC - LED" om nødvendigt. Blinken slukkes Denne blinken slukkes, når man i DSC-menuen skifter til "LED OFF". Med SRC (Source = kilde) kan der vælges mellem følgende funktioner: Radio, Kassette, CD-boks (Hamburg RCM 148, Melbourne RCM 148 kun som option). Kassette-/CD-funktionen kan kun vælges, når der er sat en kassette i, eller en CDboks er tilsluttet. Omskiftning til en anden funktion: Tryk kort på SRC. Turn On Message (T.O.M. ) = Information når der tændes Det andet KeyCard, som kan købes hos forhandleren, giver mulighed for at vise en valgt "Turn On Message" hver gang bilradioen tændes. En forhandler, der har det pågældende udstyr, kan indlæse en tekst efter frit valg med maks. 48 tegn. Hver gang bilradioen tændes med det andet KeyCard, vises denne tekst. Vedligeholdelse af KeyCard En upåklagelig funktion for KeyCard er garanteret, når kontakterne er frie for fremmedpartikler. En direkte berøring med kontakterne bør undgås. Rens af og til kontakterne på KeyCard med en vatpind, der er dyppet i rensesprit. 12 Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer er begyndt at sende RDS-informationer sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer identificeres, står stationernes betegnelse (f. eks. P1) i displayet, evt. også med regionalt kendetegn. Med RDS omdannes stationstasterne til programtaster. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at vælge præcist det program, du ønsker at høre. Der er yderligere fordele forbundet med RDS: "SEARCH" forsvinder, når der er fundet en alternativ frekvens eller efter et gennemløb af frekvensbåndet. Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende, så vælg et andet program. (kun Melbourne RCM 148, Miami DJ) Du kan vælge mellem frekvensområderne: FM 87,5-108 MHz, MW (mellembølge) khz og LW (langbølge) khz. Tryk på BND, indtil det ønskede frekvensområde står i displayet. Henvisning: I DSC-menuen kan mellembølge eller langbølge eller begge frekvensområder spærres for stationsvalget. Det har den fordel, at man kun kan vælge de områder, der er brug for, og derved trykkes der ikke så ofte på BND. Læs om nødvendigt "Programmering med DSC - AM ON eller AM OFF". REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Eksempelvis sender program 1 på NDR i forskellige områder i de nordlige delstater Schleswig-Holstein, Hamburg og Niedersachsen på visse tidspunkter regionalprogrammer med forskelligt indhold.

9 Hvis du modtager et bestemt regionalt program og fortsat gerne vil høre det, så tryk ca. 1 sek. på AF. I displayet står der "REG ON". Hvis du forlader regionalprogrammets frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDS-servicen i fuldt omfang, skal du skifte til "REG OFF". AF - Alternativ frekvens AFfunktionen (alternativ frekvens) stiller automatisk ind på den bedste frekvens til det aktuelle program. Funktionen er aktiveret, når "AF" lyser i displayet. AF tænd/sluk: tryk kort på AF. Mens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan det forekomme, at lyden frakobles et øjeblik. 13 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Valg af frekvensområde ENGLISH Når du tænder for bilradioen eller vælger en gemt frekvens, og der står "SEARCH" i displayet, så søger bilradioen automatisk en alternativ frekvens. Tryk ca. 1 sek. på AF, indtil der står "REG OFF". Hvis REG-funktionen er aktiveret, står der et øjeblik "REG ON" i displayet, hver gang bilradioen tændes. DEUTSCH Radiodrift med RDS (Radio Data System) Stationsindstilling Automatisk stationssøgning / Tryk på /. Bilradioen søger automatisk den næste station. Når / trykkes vedvarende op eller ned, søges hurtig videre frem eller tilbage. Sådan udføres den manuelle indstilling: Tryk på << >>, frekvensen ændres gradvist op/ned. Når vippen << >> trykkes vedvarende til højre eller venstre, sker frekvensgennemløbet hurtigt. Skifte mellem hukommelsesniveauerne Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne I, II og T, når radiostationerne skal gemmes eller vælges. Det valgte hukommelsesniveau står i displayet. Tryk på FMT eller BND indtil det valgte hukommelsesniveau står i displayet. Gennemblade stationskæderne (kun ved FM) Med << >> kan du vælge stationer fra dækningsområdet. Hvis der er mulighed for at modtage flere programmer fra stationskæderne, kan der blades i stationskæderne f.eks. NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY... med >> (frem) eller med << (tilbage). Forudsætningerne er, at disse stationer er blevet modtaget mindst en gang, og at "AF" er aktiveret (lyser i displayet). Start hertil f.eks. displayet står "T-STORE". (I, II, T) med stationstasterne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vælg hukommelsesniveauet. sek) eller signaltonen har lydt. Nu er radiostationen gemt. sek. FMT eller BND. I displayet står "T-STORE". Du kan kort tune ind på gemte radiostationer. Preset Scan kan kun startes, når PTY er slukket ("PTY" lyser ikke i displayet). ITALIANO De seks kraftigste FM-stationer sorteret efter feltstyrke i de pågældende dækningsområder kan du automatisk gemme i radioens hukommelse. valgte frekvens eller stationens betegnelse blinker i displayet. tænd/sluk Tryk på PTY. kan også skiftes manuelt til mono/stereo: / lo. Tryk ca. 1 sek. kan vælge gemte programtyper med stationstasterne 1-6. Betingelse: PTY er aktiveret. følgende programtyper står til rådighed. tænd/sluk: Tryk på AUD i ca. 1 sek. Når Loudness er aktiveret, lyser "LD" i displayet. sek. sidst valgte programtype vises et øjeblik. Tryk på en af tasterne 1-6. Displayet viser den valgte programtype i to sekunder. sidst indstillede station modtages. På alle hukommelsespladser kan der gemmes andre programtyper, som står til rådighed. Læs hertil det næste afsnit "Gemme programtyper". b) med << >> stationssøgnings-vippetasten Når PTY er aktiveret, kan du vælge en programtype med << >>. Tryk på << eller >>, den sidst valgte programtype vises i tre sekunder. Vælg inden for denne tid den ønskede programtype med >> (frem) eller << (tilbage). Tryk på << eller >> det nødvendige antal gange. Hvis du vil høre en station med denne programtype, så start stationssøgningen med /. Findes der ikke en station med den valgte programtype, viser displayet kort "NO PTY" og BEEP-lyden høres. Den sidst indstillede station modtages. Lagring af programtype Fra fabrikken er der lagret en programtype på hver af tasterne 1-6. Du kan dog også lagre andre programtyper, der står til rådighed. Hvis du vil lagre en anden programtype, skal "PTY" lyse i displayet. Tænd "PTY" om nødvendigt med tasten PTY. 17 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Vælg programtypen med << >> og Eksempel: sidst valgte station: P3 "PTY" i displayet "POP" valgt søgning startet ingen station med "PTY-POP" fundet display viser "NO PTY" og skifter automatisk tilbage til P3 P1 sender "PTY-POP" bilradioen skifter inden for stationskæden til P1, så længe denne station sender "POP". tryk på den valgte taste (1-6), indtil BEEP-lyden høres. Den valgte programtype kan vælges med denne taste, når "PTY" lyser. Skanning af stationer med PTY-SCAN Betingelse: PTY skal lyse i displayet. Tryk på SC. Der tunes et øjeblik ind på de stationer, der kan modtages med denne programtype. SCAN sluk: Tryk en gang til på SC. PTY-førsteret Situation PTY er aktiveret, tegnet lyser i displayet. For tiden findes der ingen stationer, der kan modtage den valgte programtype (via søgning eller Scan). Bilradioen stiller tilbage til den sidst valgte station. Så snart et program inden for stationskæden kan modtages med den valgte programtype, skifter bilradioen ved radiodrift til den station, så længe programmet sendes. Bilradioen skifter ligeledes ved kassetteeller CD-drift automatisk til den station inden for stationskæden med den valgte programtype. Når PTY-programmet er færdigt, står bilradioen på radiodrift. Henvisning: Som før nævnt, er disse funktioner p. t. endnu ikke mulige med alle RDS-stationer. 18 Ved EON forstår man udvekslingen af stationsinformationer inden for en stationskæde.

10 Mange FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres eget område. skal have førsteret, skal "TA" lyse i displayet. tænd/sluk: Tryk på TA. skifter til den forhenværende tilstand. Førsteretten for kommende trafikmeldinger bibeholdes. dette ikke sker, ca. Det samme er tilfældet, når du trykker på en stationstaste, hvor der er gemt en station uden TP-signal. Afbrydelse af advarselssignal a) Indstil en anden station med trafikradio: eller Tryk på søgnings-vippetasten eller tryk på en af stationstasterne med trafikradio. Indstilling af lydstyrke på trafikradio og advarselssignal Denne lydstyrke er indstillet fra fabrikken. Du kan imidlertid ændre den med DSC (se "Programmering med DSC - TA VOL"). Hvis lydstyrken ændres under en trafikmelding, så gælder ændringen kun for denne melding. 19 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Kassettedrift Bilradioen skal være tændt. Så snart en kassette isættes, skiftes der fra alle andre funktioner til kassetteafspilning. Spoling frem/tilbage Skift af side (autoreverse) Skift af omdrejningsretningen under afspilningen:. Tryk kort på Når båndet er slut, skifter bilradioen automatisk til det andet spor. I displayet står der "TR1" for spor 1 eller "TR2" for spor 2. Isætning af kassette Tænd for bilradioen. >> << / Spol frem Spol tilbage Valg af musiknummer (S-CPS) frem tilbage. Sæt en kassette i. Kassetten transporteres automatisk i afspilningsposition og side A eller 1 afspilles. Ved kassettedrift lyser TR1 eller TR2 (TRACK = spor) i displayet. Kassetten isættes med side A eller 1 pegende opad, åben side mod højre. Funktionen stoppes med Henvisning: Hvis kassetten løber trægt, er et automatisk skift til det andet spor muligt. Kontroller i dette tilfælde båndviklingen. I mange tilfælde kan det hjælpe at spole kassetten frem og tilbage et par gange. Valg af musiknummer med S-CPS (Super-kassette-program-søgning) Skift af båndtype Registreringen af båndsorterne jernoxid, kromdioxid eller metal og omskiftningen sker automatisk. Udtagning af kassette Tryk ca. 1 sek. på. Kassetten køres ud. For at gentage eller overspringe kassettemusiknumre med (frem) / (tilbage). Der kan overspringes op til 9 numre, dertil trykkes vippen et tilsvarende antal gange. Displayet viser antallet af numre, der skal overspringes. Korrigeres med modtasten.. Standses straks med S-CPS-betingelse: Mellem numrene skal der være en pause på mindst 3 sek. 20 Skanning af kassettens musiknumre med SCAN Du kan kort aflytte kassettens numre. Så snart der er et ønsket nummer, kan SCAN afbrydes. Dette nummer spilles videre. Scan start/stop: Tryk kort på SC. Scan-betingelse: Mellem numrene skal der være en pause på mindst 3 sek. Radiolytning ved spoling med RM (Radio Monitor) Hvis du vil høre radio, mens båndet spoles frem eller tilbage (også ved CPS), i stedet for den normale frakobling af lyden, så tænd for RM. Læs "Programmering med DSC - RM ON eller RM OFF". Dolby B NR* Med denne bilradio kan kassetter afspilles, der er optaget med Dolby B NR eller uden støjreduktion. Kassetter, der er optaget med Dolby B NR*, udmærker sig ved at have en væsentlig mindre båndstøj såvel som en tilsvarende større dynamik. I displayet viser "B", når Dolby B NR er aktiveret. Tænd/sluk: Tryk på * Støjbegrænsningssystem fremstillet under licens af Dolby Laboratories. Ordet Dolby og det dobbelte Dsymbol er varemærker for Dolby Laboratories. 21 PORTUGUÊS ESPAÑOL / lo. Til bilradioen bør du kun benytte kassetter af typen C60/C90. Sørg for at beskytte dem mod snavs, støv og temperaturer over 50 celsius. Kassetter, der har været udsat for kulde, bør vænnes til biltemperaturen inden brug for at undgå et uregelmæssigt båndløb. Bånd- og lydforstyrrelser kan skyldes støv, der har sat sig på gummirullen eller tonehovedet efter ca. 100 driftstimer. SVENSKA Vedligeholdelseshenvisninger NEDERLANDS Så snart der er en pause over 10 sek. ved kassetteafspilningen, spoles der automatisk frem til det næste nummer. Hvis Blank Skip skal tændes eller slukkes, så læs "Programmering med DSC - BLS ON eller BLS OFF". ITALIANO Automatisk overspringning af tomme båndfelter med Blank Skip FRANÇAIS ENGLISH Normalt snavs på kassettebåndafspilleren kan fjernes ved hjælp af en rensekassette. En stærkere tilsmudsning fjernes med en vatpind, der er dyppet i rensesprit. Anvend aldrig hårde genstande. DEUTSCH CD-drift Option: Hamburg RCM 148, Melbourne RCM 148 Omfattet i leverancen: Miami DJ Med denne bilradio kan du bekvemt styre CD-afspilningen via en Blaupunkt CD-boks CDC-A 06, CDC A 072. Henvisning: Anvend kun cirkelrunde CD'er! CD'er, som har konturer, f.eks. en sommerfugl eller et ølkrus, er ikke egnede til afspilning. Der er akut fare for at ødelægge CD'en og drivmekanismen. For beskadigelser fra uegnede CD'er kan vi ikke påtage os noget ansvar. Valg af CD >> op << ned Valg af numre op: tryk kort. CUE - spoling fremad (kan høres): Holdes trykket ind. ned: tryk to eller flere gange kort efter hinanden Nystart af nummer: tryk kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): Holdes trykket ind. Valg af CD og musiknumre MIX CD-musiknumre kan afspilles i tilfældig rækkefølge. Efter behov kan MIX-funktionerne omskiftes i DSC-menuen. MIX CDC MIX er tændt: CD'er vælges i vilkårlig rækkefølge. Musiknumrene på den valgte CD afspilles i vilkårlig rækkefølge. Derefter vælges den næste CD i vilkårlig rækkefølge. Med vælges musiknumrene på CD'en i vilkårlig rækkefølge. MIX OFF MIX er slukket. CD'er og musiknumre afspilles i numerisk rækkefølge. Omskiftning af MIX: Tryk på DSC. MIX vælges med vippen / og omskiftes med << >>. Når MIX er aktiveret, vises "CDC MIX" et øjeblik efter hver omskiftning til CD-drift. Hvis bilradioen slukkes ved CD-drift, står der "CDC MIX" ved genindkobling.

11 Start af CD-drift Et magasin med mindst en CD skal indføres. Med SRC skifter du lydkilderne: Tryk på SRC, indtil CD-funktionerne vises i displayet. 22 Valg af displayvisning Ved CD-afspilningen kan displayvisningen vælges: "NAME" det indkodede navn vises, f. eks. "MADONNA". musiknummerets spillede tid vises i minutter, f.eks. "2 : 32". CD-nummer vises, f.eks. "CD 8". "TIME" Indkodning af CD-navn Du kan give 99 CD'er et navn med DSC. Dette navn (f. eks.: VIVALDI) vises i displayet under afspilningen. Forudsætningen er, at du har valgt display visningen "NAME" med CDC DISP i DSCmenuen. Start af indkodningen: Tryk på DSC-tasten. Tryk på /, indtil "CDC NAME" står i displayet. "NUMBER" Med << >> vælges "NAME", "TIME" eller "NUMBER". Vælg CD'en, hvis navn skal slettes. Tryk på DSC. Tryk på /, indtil "CDC UPD" står i displayet. Vælg nu med << >> CLR DISC, hvis navnet på den valgte CD skal slettes eller vælg med << >> CLR ALL, hvis navnene på alle CD'er skal slettes. SCAN For kort at aflytte alle CD'ers musiknumre. Start SCAN: Tryk på SC. Musiknumrene afspilles kort efter hinanden i stigende rækkefølge. Tryk på. Det første indkodningsfelt blinker. Vælg nu med vippen / et tegn. Efter hinanden vises de store bogstaver (AZ), cifrene 0-9 og særtegn. Skift med vippen << >> til næste streg, og vælg et tegn. På denne måde kan op til 7 tegn vælges. 23 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Til en øjeblikkelig afspilning kan display. visningen vælges med NEDERLANDS Valg af displayvisning: Tryk på DSC. Med vippen vælges / "CDC DISP". Sletning af CD-navn med DSCUPDATE Med CDC UPD kan det indkodede navn på en CD eller på alle CD'er slettes i DSC-menuen. ITALIANO FRANÇAIS SCAN afbrydes også, når AUD, DSC, SRC, << >> eller / trykkes. ENGLISH SCAN slut: Tryk kort på SC. Det sidst aflyttede musiknummer spilles videre. Indkodning slut: for at lagre indkodningen. du vil afslutte denne funktion, tryk på DSC. Med DSC (Direct Software Control) har du mulighed for at tilpasse bestemte indstillinger og funktioner i bilradioen til dine egne behov samt at gemme disse ændringer i bilradioens hukommelse. Bilradioerne er grundindstillet fra fabrikken. Du finder en oversigt efter dette afsnit over grundindstillingerne, der er foretaget på fabrikken, så du til hver en tid kan følge denne grundindstilling. Når du vil ændre en bestemt programmering, vælg med SRC den pågældende driftsfunktion (f.eks. radiodrift, når du vil ændre sproget ved PTY LANG). MIX AM ON / OFF (Melbourne RCM 148, Miami DJ) Det er muligt at spærre et eller begge AM-områder (MW (MB) / LW (LB). OFF MIX er slukket. tryk på DSC. displayet vises den sidst valgte indstilling. CDC DISP / << >> Valg af funktion Indstilling/valg af værdi Kun ved CD-drift Valg af displayvisning NAME, TIME, NUMBER (se "CD-drift - Valg af display visning"). 24 CDC NAME Vises kun ved CDafspilning (option). Med denne funktion kan du give CD'erne navne efter eget valg. (Se "Indkodning af CD-navn".) RM ON / OFF Kun ved kassettedrift (Radio Monitor) Muliggør radiolytning ved spoling af bånd ved kassettedrift. RM ON Radiolytning ved spoling af bånd. RM OFF Funktion slukket. BLS Kun ved kassettedrift Blank Skip Automatisk overspringning af tomme båndfelter BLS ON Automatisk båndspoling frem, hvis båndet er tomt mere end 10 sek. BLS OFF Funktion slukket. LOUDNESS En for hørelsen rigtig hævning af bastoner ved lav lydstyrke. LOUD 1 - minimal hævning LOUD 6 - maks. hævning TA VOL Lydstyrken på trafikmeldinger og advarselssignal kan indstilles fra Trafikmeldingen finder sted i denne lydstyrke, når standard-lydstyrken er lavere. Hvis standard-lydstyrken er højere end TA VOL, sker trafikmeldingen lidt højere end standard-lydstyrken. Bekræftende lyd ved funktioner, der kræver et længere tryk på tasten end 1 sek. Lydstyrke kan indstilles fra 0-9 (0 = slukket). Til en farvetilpasning af bilradiobelysningen til instrumentbrætbelysningen. grøn / orange LED ON/OFF Du kan vælge mellem LED ON eller LED OFF. KeyCard-tungen blinker ved LED ON som supplerende tyverisikring, når bilradioen er slukket og KeyCard taget ud. LEARN KC Du kan programmere et andet KeyCard. Læs hertil henvisningerne under "Tyverisikringssystem KeyCard" - "Programmering af andet KeyCard". Du kan lade dig vise data på KeyCard. Med det leverede KeyCard vises bilradioens data som apparatnavn, typenr. (76...) og apparatnummer. Med det andet kort kan de data vises, som er blevet indkodet hos forhandleren (se "Short Additional Memory S.A.M.") READ KC BEEP 25 PORTUGUÊS ESPAÑOL COLOUR SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PTY LANG kun ved radiodrift Du kan vælge sproget for identifikation af programtypen: TYSK eller ENGELSK. S-DX Indstilling af søgningens følsomhed ved modtagelse af fjernestationer. DX 1 - høj følsomhed DX 3 - normal følsomhed AUX ON/OFF Dette menupunkt vises ikke, når en CD-boks er tilsluttet. Er indstillet på AUX OFF fra fabrikken. Hvis et eksternt apparat er tilsluttet via AUX, skal der indstilles på AUX ON. VOL FIX Muliggør en indstilling af startlydstyrken. Med << >> indstilles den ønskede startlydstyrke. Indstilles "VOL 0", spiller bilradioen ved indkobling i den sidst indstillede lydstyrke. Oversigt over grundindstilling fra fabrikken med DSC MIX RM LOUDNESS TA VOL BEEP LED COLOUR LEARN KC READ KC PTY LANG S - DX S - LO VOL FIX OFF OFF ON green (grøn) ENGLISH (ENGELSK) S-LO Indstilling af søgningens følsomhed ved modtagelse af nærestationer LO 1 - høj følsomhed LO 3 - normal følsomhed Søgningens følsomhed kan indstilles separat for henholdsvis AM og FM. DSC-programmering afsluttes/indstilling lagres: tryk på DSC. Melbourne RCM 148, Miami DJ: AM ON CDC UPD Muliggør ved CD-drift en sletning af CD-navne for at skaffe plads til nye CD'er.

12 Powered by TCPDF ( (Se "Sletning af CD-navn med DSC-UPDATE". ) 26 Tekniske data Forstærker Udgangseffekt: 4 x 23 watt sinus i.h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 35 watt maks. power FM - frekvensrespons: Hz Kassette Frekvensrespons: Hz CD-boks Frekvensrespons: Hz Ret til ændringer forbeholdes! 27 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS FM - følsomhed: 0,9 µv ved 26 db signal/støjafstand. ITALIANO Melbourne RCM 148, Miami DJ: Mellembølge khz Langbølge khz FRANÇAIS Tuner Frekvensområde: FM : 87,5 108 MHz ENGLISH DEUTSCH Appendiks Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 10/97 Ts K7/VKD (DK) 28.

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere