Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre"

Transkript

1 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

2 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Guiden er baseret på: Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune, februar 2010 Konsulent: COWI A/S, Byggeri Management Oplag: 300 stk. Tryk: Prinfo Aalborg Kontakt: Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Nørregade Odense C Telefon Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune kan ses og downloades på

3 3 Indhold Forord 5 Planlægning og udførelse 6 Indeklima og sundhed 8 Eksempel 1: Dragen en bæredygtig daginstitution 11 Energi 12 Eksempel 2: Green Lighthouse 15 Vand 16 Materialer 18 Byggegrund, omgivelser og transport 20 Eksempel 3: Skuespilhuset 22 Henvisninger og inspiration 23

4 4 Forord Klimaforandringer, miljø og bæredygtighed fylder meget i den offentlige debat. Og byggeri fylder meget i vores hverdag. I Odense kobler vi de to emner og inviterer alle til at skabe bæredygtigt og miljørigtigt byggeri. Byggeriet står for omkring halvdelen af energiforbruget i vores samfund. Samtidig opholder mange af os en meget stor del af tiden inden døre eller i bebyggede omgivelser. Derfor giver det god mening, at Odense Kommunes miljøpolitik og klimaplan sætter fokus på byggeri, og at kommunen fra 2010 stiller en række miljøkrav til eget byggeri. Miljøkravene handler om energi- og vandforbrug, byggematerialer, affald, omgivelser og transport. Men bæredygtighed handler også om sundhed og trivsel og dermed om godt indeklima og inspirerende omgivelser sammen med økonomi er det måske det mest nærværende for mange. Hvis miljø- og klimamålene skal nås, skal borgere og erhvervsliv også deltage i at skabe miljørigtigt og bæredygtigt byggeri. Med denne guide har vi derfor samlet anbefalinger og inspiration til, hvordan det kan gøres. Vi lægger vægt på, at anbefalingerne er økonomisk fornuftige. Nogle gange koster de måske mere end den skrabede standardløsning men betaler sig hjem i form af sparede driftsudgifter eller længere levetid. Andre gange handler anbefalingerne heldigvis bare om sund fornuft og planlægning.

5 5 Guiden er skrevet til dig, som skal bygge nyt eller renovere dit byggeri, hvadenten det er til bolig eller erhverv. Du har måske allerede gjort dig nogle løse tanker om, at dit byggeri skal være bæredygtigt eller du har ideer til bestemte ting, du gerne vil arbejde med. Med pjecen håber vi, at det bliver nemmere at bygge bæredygtigt. Vi giver gode råd og inspiration til alt lige fra de første tanker om mål og ønsker til du kan tage dit byggeri i brug. Vi giver derfor også gode råd om, hvordan du inddrager miljøhensyn i planlægning og gennemførelse af byggeriet. Anbefalingerne gælder derfor i vidt omfang også for det byggeri, som skal renoveres eller udbygges, og her er der ofte endnu flere penge at hente i f.eks. energirenovering. Ved at bygge miljørigtigt kan vi alle bidrage til at løfte det fælles ansvar for miljøet og tage et vigtigt skridt på vejen mod at blive en bæredygtig og sund by. Uanset hvor meget nyt miljørigtigt byggeri vi bygger, skal vi også fokusere på at forbedre de eksisterende bygninger. Rådmand Jan Boye By- og Kulturforvaltningen

6 6 Planlægning og udførelse Bæredygtighed skal tænkes ind i byggeriet lige fra planlægning og byggeperiode og så skal der selvfølgelig følges op i brug og drift. Jo tidligere, du gør dig dine mål og ønsker klart, desto nemmere er det at indarbejde dem i byggeriet. Det gælder også for miljø og bæredygtighed, og erfaringen viser, at det også bliver nemmere at fastholde bæredygtighed som en naturlig del af byggeriet. For at opstille målene for dit byggeri skal du overveje den indsats, du vil gøre i brug og drift af byggeriet. I dag behøver man ikke en større miljøeksamen for at bo og arbejde bæredygtigt og miljørigtigt. Du kan nå langt ved at vælge de rigtige løsninger, som så at sige gør arbejdet for dig en god klimaskærm og rigtig orientering af vinduer og rum i forhold til sol og vind, det grønne tag, de vandbesparende installationer, tidsstyring på lyset osv. Når målene er opstillet, kan du begynde at se på, hvordan de nås hvordan bygningen skal udformes, og hvilke tiltag der skal indbygges. Det kan være, at målene skal justeres, efterhånden som planlægningen skrider fremad, fordi økonomi og andre hensyn kræver det. Men prøv at fastholde hensigterne! Ikke mindst hvis dine planlagte investeringer vil tjene sig ind i løbet af en kortere årrække, som det f.eks. kan være tilfældet med et anlæg til vedvarende energi. Opfølgning i både planlægnings- og byggefasen er vigtig. Gør det til et fast punkt på bygherremøder og forlang dokumentation og redegørelser fra dine rådgivere. I byggefasen er det også vigtigt at gøre entreprenører og håndværkere klart fra starten, hvilke krav du har til byggeriet. Det er ofte entreprenørerne, som træffer de endelige valg af materialer og byggemetoder, så beslutningerne fra planlægningsfasen skal ind i kontrakten, og du skal også her bede om dokumentation og redegørelser for arbejdet.

7 Anbefalinger 7 Sæt mål og krav til dit byggeris bæredygtighed og gør dem konkrete sammen med din rådgiver. Prioritér kravene, hvis det er nødvendigt. Find dernæst ud af, hvordan du kan opfylde kravene, og hvilke virkemidler der skal tages i brug. Lav en miljøplan med baggrund i krav og virkemidler og brug den til opfølgning og tjekliste i det videre arbejde. Gør status med passende mellemrum på mål og virkemidler og revidér eventuelt miljøplanen. Planen bør også omhandle idriftsættelse af de tekniske anlæg. Jo mere kompliceret byggeriet er, desto vigtigere er det at kontrolprøve teknikken hver for sig og sammen, så snart det er muligt. Så kan du få rettet fejlene inden byggeriet tages i brug. Det sparer tid og penge og giver tilfredse brugere fra starten. Stil også krav til byggeprocessen, f.eks. om naturbevarelse på grunden, arbejdsmiljø, energi- og vandforbrug og brug af stoffer og materialer. Sørg for, at entreprenører og håndværkere får klare retningslinjer afvigelser fra projektet skal godkendes. Miljø og arbejdsmiljø kan være faste punkter på byggemøderne. Nedrivninger skal ske, så nedrivningsmaterialerne bevarer størst mulig værdi i forhold til genanvendelse. Når byggeriet er færdigt til aflevering, skal entreprenøren også afleveres driftsvejledninger, som gennemgås sammen med dig og/eller driftspersonale. Følg op i driftsperioden! Hold øje med forbruget og sørg for at få nogle gode brugsvaner.

8 8 Indeklima og sundhed Et godt indeklima er mere end fraværet af det dårlige. Det gode indeklima bidrager til velvære, trivsel og sundhed. Og dermed også til kreativitet og produktivitet, hvad enten det gælder på arbejdspladsen eller i fritiden. Det er nemmere at sætte ord på det dårlige indeklima end på det gode, men det kan for mange forbindes med et godt udeklima som på en god dansk sommerdag. Mange af os opholder os inden døre de fleste af døgnets timer. Et sundt og behageligt indeklima er derfor vigtigt for at bevare sundhed og forebygge sygdomme og ulykker. Lovkrav til indeklimaet Bygningsreglementet stiller en række krav til indeklimaet. Det gælder krav til luftkvalitet, temperatur, ventilation, lys- og lydforhold. Er der tale om arbejdspladser, træder Arbejdstilsynets vejledninger og regler om indretning af arbejdspladser ind og sætter mere præcise mål for indeklima og arbejdsmiljø. Men derudover er der nogle praktiske råd og anbefalinger, som Odense Kommune følger i egne byggerier og gerne vil videregive til alle bygherrer i kommunen. Indeklima handler om temperatur, træk og lugt. Men indeklima er også dagslys, udsigt, belysning og lydmiljø. Alle faktorer skal i spil og skal spille godt, for at vi oplever indeklimaet positivt. Så bemærker vi det i virkeligheden ikke men kan koncentrere os om det, vi er i gang med. Hvis én ting fungerer dårligt, smitter det ofte ubevidst af på opfattelsen af de andre. Dårlig luft gør os tunge i hovedet, og pludselig irriterer naboens radio eller arbejdslyset os meget mere end normalt. Et godt indeklima behøver ikke at koste ekstra. Der skal blot være omtanke og indlevelse i, hvad rummene skal kunne bruges til. Det gode indeklima hvordan gør man? Det gode indeklima grundlægges allerede i planlægning og opførelse af byggeriet. Det er især vigtigt nu, hvor der også er stor fokus på energieffektivt og tæt byggeri.

9 9 Men det er lige så vigtigt, at det er nemt og naturligt at fastholde det gode indeklima i dagligdagen. Erfaringen viser også, at indflydelse på eget indeklima giver stor tilfredshed. Frisk luft og behagelig temperatur Luften skal føles frisk uden at lugte eller give irriterede slimhinder, f.eks. trætte øjne. Det kræver, at luften forurenes så lidt som muligt, og at forureningen fjernes ved rengøring og udluftning eller ventilation. Forurening af luften stammer fra byggematerialer, fra mennesker og aktiviteter i bygningen, fra forurenet luft udefra og fra undergrunden. Når du bygger, får du et bedre indeklima ved at vælge materialer, som ikke afgiver stoffer til indeklimaet, som f.eks. indeklimamærkede materialer, som er testede for afgasning og fiberafgivelse. Temperaturen indenfor afhænger af bygningens form og vinduernes orientering i forhold til solen, solafskærmning og isolering. Udnyttes det positivt, kan du skabe et godt indeklima og samtidigt spare energi til ventilation, opvarmning eller køling af bygningen. Det er bæredygtigt indeklima - og energidesign. Dagslys, udsyn og belysning Godt dagslys og en god udsigt suppleret med god belysning er vigtigt i dagligdagen. Lys skaber stemning. Jo bedre dagslyset og belysningen udnyttes, desto behageligere er bygningen at være i. Og igen kan det også give store energibesparelser. Både dagslys og belysning skal kunne reguleres efter behov med solafskærmning og lysstyring (tidsstyring, bevægelsesfølere mv.). Akustik og støj Et godt lydmiljø er også vigtigt, også selvom vi mange gange vænner os til støj. Lyd og akustik i bygninger er derfor rigtig godt reguleret gennem lovgivning, og Odense Kommune råder blot til, at du overholder disse krav. Noget andet er den støj, som kommer ind i bygningen udefra. Miljøstyrelsen har sat vejledende grænser for trafikstøj ved bygningens facade og for udearealer. Inde i bygningen kan støjen begrænses med lydruder, og følsomme rum kan placeres længst væk fra støjen. Desuden anbefaler vi at placere udearealer, som f.eks. legepladser og terrasser, så bygningen skærmer mest muligt for støjen.

10 10 Anbefalinger De bløde værdier Et godt indeklima gøres ikke kun op i tal. Den rigtige stemning, den rigtige men udefinerlige kombination af lysindfald, lyd, indretningen og sammenhængen i bygningen kan gøre det ekstra rart at opholde sig et sted. Et godt indeklima skabes også af det, som åbner for trivsel og ekstra ressourcer på arbejdspladsen eller den gode følelse af hjem. Indeklima og renovering Energi og indeklima hænger sammen på godt og ondt. Når træk og fodkulde mm. kommer under kontrol, sparer man energi og får samtidig et bedre indeklima. Men man skal også lære sin nye gamle bygning at kende for at høste alle fordelene ved renoveringen, f.eks. sørge for ventilation og udluftning, når bygningen er blevet tættere. Fugt og dårlig luft skal ud for at undgå skimmelsvamp. Faktisk koster det mere energi at varme gammel, fugtig luft op end den friske luft. Tænk på indeklimaet allerede ved udformning af byggeriet. Vælg indeklimamærkede materialer eller andre produkter med dokumentation for afgasning (se Konstruktioner og overflader skal være rengøringsvenlige og robuste undgå skidtsamlere. Ventilation og udluftning må ikke give træk, især ikke ved faste arbejdspladser eller boligens opholdsområder. Sørg for dagslys og udsyn ved placering og størrelse af vinduer men tag højde for blænding og overophedning. Udsyn til det fri er lovpligtigt på arbejdspladser tænk også på det i indretning af boliger. Udvendig solafskærmning er mest effektiv til at undgå overophedning. Indvendige blændingsgardiner er nemme at styre for brugerne. Vælg en type ventilation, der passer til behovet naturlig eller mekanisk. Og sørg for at den bliver brugt. Det giver størst tilfredshed med indeklimaet, hvis man selv kan regulere temperatur, lys, solafskærmning osv. Central styring skal derfor kunne overstyres lokalt (med-0-stilling hver nat for at spare energi). Belysningen skal passe til indretning og brug. Lyskilderne skal give et behageligt lys også lavenergipærer. Tænk på akustikken ved valg af overflader i rummet hård akustik er trættende. Dobbeltfacader er en god ide, hvis man gerne vil åbne vinduerne, selvom der er f.eks. trafikstøj udenfor. Dobbeltfacader beskytter også solafskærmningen og sparet energi. Vælg støjsvage installationer (ventilation mv.) og god isolering omkring dem. Sørg for god vejledning til beboere/brugere af byggeriet, om bl.a. ventilation/udluftning, solafskærmning og lys.

11 Eksempel 1: Dragen en bæredygtig daginstitution 11 Boliger og daginstitutioner minder meget om hinanden, når det kommer til energiforbrug. Lad dig inspirere af Odenses første institution bygget efter standarderne for Passivhus og Svanemærket. I Dragen udtrykkes bæredygtighed på mange måder: en karakterfuld arkitektur, trygge og inspirerende rammer for børn og voksne, et energi- og miljørigtigt og sundt hus, hvor hensyn til miljø er en naturlig del af hverdagen og pædagogikken. Det kompakte og tætte hus i to etager holder på energien. De sydvendte vinduer har udhæng, som skærmer mod den høje sommersol, mens den lave vintersols lys og varme når langt ind i rummene. Huset bruger solvarme til varmt brugsvand, jordvarme til gulvvarmen og solceller til elproduktion. Det er CO2-neutral energi, der erstatter olie og gas og giver lave driftsudgifter. Materialerne i huset og på legepladsen har lang levetid og er så vidt muligt miljømærkede, f.eks. FSC-mærket træ. Huset er blevet til i et tæt samarbejde mellem Odense Kommune og brugerne, arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører.

12 12 Energi Energibesparelser og udbygning af vedvarende energi giver mange fordele: Bedre økonomi for den enkelte, fremtidssikret energiforsyning og mindre bidrag til de menneskeskabte klimaforandringer Byggeriet spiller en stor rolle i at nå klimamålene, da knap halvdelen af vores samlede energiforbrug i dag bruges i bygninger. Vi kommer ikke uden om, at energipriserne er steget og formentlig fortsætter med det. Energirigtigt byggeri er derfor en god og fremtidssikret investering, og pengene tjener sig hurtigt ind igen. De største og første energibesparelser er ofte de nemmeste og billigste. Vi foreslår, at du arbejder efter princippet pluk de lavthængende frugter først : Lad bygningen gøre arbejdet helt gratis ved f.eks. at placere vinduer og rum, så de kan udnytte solens varme og dagslyset. Brug de rigtige materialer, som kan holde på varmen, der hvor du vil have den. Lær at bruge dit hus rigtigt og effektivt. Alt dette mindsker energiforbruget og er fornuftigt at gøre inden du kaster dig ud i at producere vedvarende energi. Dette illustreres i Energitrekanten. De tre trin i effektiv energioptimering: 1. Reducer energibehovet: de passive tiltag som orientering af bygningen, isolering og tætning, udnyttelse af lys og varme fra solen samt de mest effektive installationer. 2. Optimer energiforbruget: energirigtige brugsvaner understøttet af intelligent styring, f.eks. følere, der styrer lys, varme og ventilation. 3. Brug miljørigtig energi: vedvarende energi enten egen produktion eller kollektiv forsyning. Lovkrav og kommunens målsætninger Odense Kommunes egne nye bygninger og større renoveringer skal i stigende grad opfylde lavenergiklasse 2015 i Bygningsreglement Det betyder i grove træk, at de bruger 25 % mindre energi i bygningen, end loven kræver. 1.Brug miljørigtigt energi Lovkravene strammes hele tiden, efterhånden som vi bliver bedre til at spare på energien. I 2015 bliver lavenergiklasse 2015 det almindeligt gældende krav til nybyggeri, tilbygninger og renoveringer. Vi vil hele tiden holde øje med udviklingen og være på forkant. 2. Optimer energiforbruget Kommunen så helst, at alt nybyggeri i kommunen er lavenergibyggeri. Som privat bygherre kan du også få et værdifast byggeri med bedre trivsel, sundhed og driftsøkonomi ved at bygge energirigtigt. 1. Reducer energibehovet

13 13 Fjernvarmen i Odense har allerede en lav CO2-udledning, og der arbejdes stadig på at minimere den. Det er også muligt at købe Grøn Strøm, så du støtter elproduktion fra vedvarende energikilder, f.eks. vind og solceller. I nogle tilfælde kan du slippe for tilslutning til fjernvarme, hvis dit byggeri kan klare sig uden, og samtidig sparer du penge til installationen. Kommune og energiforsyning kan fortælle om mulighederne for vedvarende energi i dit eget område, f.eks. solfanger, solceller og varmepumper. Energirenovering Bygningsreglementet stiller energikrav, når du skal udskifte de enkelte bygningsdele ved renovering. Derudover kan tankegangen i energitrekanten også give gode resultater i forbindelse med renovering. Du kan f.eks. overveje brugen af de enkelte rum i bygningen, bedre udnyttelse af dagslys og udskiftning af ineffektive installationer.

14 14 Anbefalinger Byg dit hus efter Bygningsreglementets Lavenergiklasse 2015 eller endnu bedre. Husk at det også gælder ved udskiftning af f.eks. vinduer eller ved renovering. Placer og orienter bygningen, så du udnytter dagslys og solvarme der, hvor du har mest behov for det. Omvendt skal du sørge for at solen ikke varmer for meget eller blænder, så du er nødt til at bruge solafskærmning, som lukker dagslyset og udsigten ude. Udvendig solafskærmning holder bedst varmen ude. Indvendige gardiner eller persienner er gode til at skærme for lys og blænding. Brug tunge materialer som beton, mursten og fliser til at opsuge og gemme varmen det mindsker varmebehovet og udjævner temperaturen. Brug vedvarende energi. Få lavet både energiberegninger og totaløkonomiske beregninger, inden du beslutter dig for egen produktion eller en kollektiv løsning. Tænk både på energi og indeklima, når du vælger ventilations- eller udluftningsprincip. Hvis du har meget energiforbrugende udstyr og bruger det ofte, så køb det mest energieffektive udstyr. Gå efter den bedste energiklasse, når du vælger eludstyr, belysning og hårde hvidevarer. Tjek også Center for Energibesparelsers Indkøbsvejledning. Gør det nemt og attraktivt at spare energi det gør det nemmere at få gode brugsvaner! Det gælder lige fra en god tørreplads til attraktive trapper i stedet for elevatorer. Sluk udstyr, som ikke bruges; sæt automatik på, som styrer efter f.eks. bevægelse, tid eller dagslys. Det kan komme dobbelt igen ved også at spare på ventilation. Sæt separate målere op, hvis der er naturlig opdeling mellem brugssteder eller områder med særligt stort forbrug så er det nemmere at kontrollere og styre forbruget.

15 Eksempel 2: Green Lighthouse 15 Green Lighthouse viser, at det kan lykkes at bygge et CO2-neutralt kontorhus, som samtidig er dejligt at arbejde i. Københavns Universitet har med Green Lighthouse fået et klimavenligt og bæredygtigt hus til undervisning, studievejledning og administration. Der er bragt mange løsninger i spil for at nå frem til et CO2-neutralt, funktionelt og smukt byggeri, lige fra husets runde form, som giver minimal overflade, til avanceret energiteknologi. Hver især eller sammen vil løsningerne kunne bruges i mange andre byggerier. Konceptet for Green Lighthouse bygger bl.a. på: Husets design (kompakt form, skrå sydvendt tagflade, vinduer mv.), som alene giver ca. 2/3 af energibesparelsen. Solvarme og jordvarme til opvarmning, og varmepumperne, som også kan producere køling om sommeren. Solceller, LED-belysning og lavenergiudstyr, som skaber balance i elforbruget. Høje superisolerede vinduer og ovenlys, naturlig ventilation og solafskærmning samt tætte facader, der giver et behageligt, lyst og indbydende indemiljø. Se mere på

16 16 Vand Odenses grønne image burde i virkeligheden være grønblåt. For der er masser af vand i og omkring Odense, og der passes godt på det. Vi kan ikke leve uden vand men vi vil helst ikke have for meget af det. Odense Å og andre vandløb, vådområderne og fjorden er med til at sætte præg på byen, og vi har tradition for at inddrage grønne og blå elementer i byudviklingen som et aktiv for byområderne frem for en hindring. Grundvandet er et andet aktiv for os, som skal beskyttes for fortsat at sikre rent drikkevand. Derfor skal vi undgå at forurene grundvandet og bruge det med omtanke. Regnvand er et tredje fokusområde og noget tyder på, at klimaforandringer giver behov for en ekstra indsats i fremtiden for at undgå overløb ved kraftige regnskyl med oversvømmelser, skader og forurening til følge. Tingene hænger sammen! Ved at bruge grønne områder og vand aktivt i forbindelse med byudvikling og byggeri, kan vi gøre byen mere attraktiv. Samtidig kan vi skabe muligheder for at regnvandet kan nedsive lokalt i stedet for at løbe til kloakkerne. Det mindsker presset på spildevandssystemet og øger grundvandet. Det er dog ikke alle steder, at nedsivning er muligt, f.eks. på grund af forurening. Tjek med kommunen. Du må dog altid samle regnvand til havevanding, hvis din tagflade er egnet til det. Ved at spare på drikkevandet beskytter vi både grundvandet og spildevandssystemet. Vi kan bruge mindre drikkevand ved simpelthen at spare på det. Men vi kan også vælge at bruge regnvand i stedet, bl.a. til havevanding, toiletskyl og tøjvask. Igen med den positive sideeffekt, at kloakkerne belastes mindre af regnvand. Sidst men ikke mindst er der energi og penge at spare ved fornuftig omgang med både drikkevand og spildevand til pumpning, rensning, opvarmning mv.

17 Anbefalinger 17 Spar på vandet ved at bruge vandbesparende toiletter, blandingsbatterier samt vaske- og opvaskemaskiner. Tidsstyring og sensorer kan spare vandforbrug på bade- og toiletfaciliteter i erhvervsbyggerier. Hovedvandmåleren kan med fordel suppleres af fordelingsmålere, hvis byggeriet er stort, eller der er områder med særligt vandforbrug. Det synliggør forbruget og viser, hvor der er potentiale for besparelser. Lækagedetektorer kan supplere fordelingsmålerne og gøre opmærksom på vandspild. Sørg for at sikre bygningen, tagrender, nedløb og kloak mod voldsom regn, bl.a. ved vedligeholdelse og rensning. Vis vand væk! Saml regnvand fra tagflader til plantevanding. Overskydende regnvand kan nedsive på grunden i stedet for at løbe til kloakken undersøg mulighederne hos kommunen. Grønne tage holder på regnvandet og forsinker det videre forløb. Samtidig isolerer et grønt tag ved at køle om sommeren og varme om vinteren, og det beskytter den underliggende tagflade mod nedbrydning. Begræns de befæstede arealer (fliser, asfalt mv.) på grunden, så regnvand kan nedsive lokalt.

18 18 Materialer Et bæredygtigt byggeri er også bygget af miljøvenlige, sunde byggematerialer, som passer til byggeriet og kan genanvendes. Når vi taler om miljø og bæredygtighed i byggeriet, er det som regel brug og drift, der er i tankerne især energiforbrug. Men byggevarerne, som huset bygges af, er også vigtige: Hvor kommer de fra, hvordan er de produceret, hvad indeholder de, og hvad skal der ske med dem efter brug? Bæredygtige byggematerialer belaster miljøet mindst muligt i hele deres livscyklus. Det gælder lige fra råvarerne og produktion af byggevarerne over opførelse af byggeriet drift til nedrivning og bortskaffelse. Det er svært at opfylde alle krav til bæredygtighed på én gang. Samtidig findes der i dag ikke en generelt anerkendt metode til miljøvurdering af byggematerialer. Så i praksis må man prioritere sine krav alt efter, hvilke materialer man ser på. De materialer, man bruger i store mængder, bør fremstilles af råvarer, som der er rigeligt af eller som gendannes. Andre vigtige forhold er: begrænset energiforbrug til fremstilling, lang levetid med minimal vedligeholdelse og mulighed for genanvendelse efter brug. Materialer i indeklimaet bør også vælges efter, at de ikke afgiver stoffer til indeklimaet, som lugter, giver irriterede slimhinder eller allergi. Produkter i klimaskærmen (facade, isolering, vinduer og døre, tag samt fundament) har stor betydning for bygningens energiforbrug i drift, og dette vil som regel overskygge energiforbruget til fremstilling. Her er også fohold som levetid og vedligeholdelse vigtige. Og for alle byggevarer gælder det, at bæredygtigheden i sidste ende afhænger af måden, de anvendes på. Hvordan vedligeholdes de, hvor lang er levetiden, og kan de skilles ad til genbrug? På byggepladsen er arbejdsmiljøet og miljøforhold (energi- og vandforbrug, begræsning af støj ved forarbejdning, minimering af spild mv.) noget, du som bygherre kan stille krav til. Information og dokumentation Du kan finde oplysninger om byggevarers forskellige miljøegenskaber i uafhængige mærkningsordninger eller producenternes egen dokumentation.

19 Anbefalinger 19 Mærkningsordninger stiller miljø- og kvalitetskrav og baseres på uafhængig dokumentation og kontrol. Her er nogle eksempler på ordninger for mærkning eller certificering af produkter i byggeriet: Svanen eller Blomsten er generelle miljømærker, som også har kategorier for byggevarer. FSC og PEFC er miljømærker for træprodukter med vægt på bæredygtig skovdrift og sporbarhed af træet Indeklimamærket giver oplysninger om byggematerialers afgasning og afgivelse af fibre om de er til at være i stue med. Mange producenter har en form for miljødeklaration for deres produkter på hjemmesider og datablade. F.eks. om de har miljøledelse i deres produktion, om der stilles krav til underleverandører og om returordninger og genanvendelsesmuligheder. Vælg miljømærkede produkter, når det er muligt. Stil krav til dine rådgivere og håndværkere. På Center for Energibesparelsers hjemmeside findes information om energibesparende installationer mv. ( ). Hvis du ikke kan finde miljømærkede byggevarer, så søg efter producentens miljøvaredeklarationer, produktblade og hjemmesider. Vælg det bedst egnede og mest miljøvenlige alternativ til anvendelsen. Gør op i det enkelte tilfælde, hvilke miljøforhold, der er vigtigst i valget. Materialer og konstruktioner skal være rengørings- og vedligeholdsvenlige - også med miljøvenlige midler og metoder. Bygningsdele og konstruktioner skal udformes, så deres levetid forlænges naturligt. Konstruktioner og materialer i det fri skal beskyttes konstruktivt mod vejrlig. Det gælder især træprodukter. Undgå konstruktioner og produkter, som ikke kan genanvendes. Undgå f.eks. fugemasser og sammenlimede produkter, som ikke kan adskilles og genanvendes. Undgå produkter, som indeholder stoffer, der står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Brug genbrugsprodukter eller produkter med genanvendte materialer, f.eks. miljøvenlig beton og genanvendte metalprodukter. Undgå PVC produkter og trykimprægneret træ. Ved at efterspørge og sammenligne producenternes oplysninger er du med til at øge fokus på god dokumentation -og i sidste ende bæredygtige byggerier

20 20 Byggegrund, omgivelser og transport En grøn og ren storby er til glæde for alle. Som privat grundejer kan du også bidrage til at skabe sammenhæng og variation i det grønne. En grøn storby indebærer mange fordele: renere luft og vand, CO2-reduktion, varieret dyre- og planteliv, lettere adgang til naturog parkområder, udeliv, aktivitet og ro til fordybelse. Rigtig mange mennesker vil gerne bo på rådhuspladsen med udsigt til skov og hav. Ikke bare de offentlige områder skal være grønne. Hvis alle bidrager til grønne omgivelser, hænger de bedre sammen, og fordelene forstærkes. På din egen grund kan du starte med at tage hensyn til det grønne, når du skal placere og indpasse dit byggeri, så du får mest mulig glæde af udearealerne og skaber grobund for eksisterende og ny beplantning. I byggeperioden bør du begrænse byggepladsen til den del af grunden, som bebygges, så den øvrige del ikke tager skade. Tænk over, hvordan du vil bruge arealerne til (leg, sport, afslapning, parkering mv.), og hvor meget tid du vil bruge på vedligeholdelse af dine omgivelser. Planter, som hører hjemme på vore breddegrader, har nemmere ved at klare sig og er derfor nemmere at passe end fremmede planter. Dyrene er særligt glade for planter, som hører hjemme i Danmark og giver føde og læ/gemmesteder. Beplantning på og omkring bygninger skaber kølighed ved fordampning og ved at give skygge. Jo mere vand, der kan nedsive og fordampe, desto mindre er risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn. Trafik og miljø En af de største syndere til luftforurening i byerne er trafikken. Allerede i planlægning af dit byggeri kan du overveje, hvordan du kan understøtte bæredygtig trafik. Har du mulighed for at placere byggeriet nær offentlig transport og gode, sikre cykelveje, så er incitamentet til at lade bilen stå langt større. For at cyklen bliver attraktiv er det også vigtigt, at cykelparkeringen er indbydende og rigtigt placeret.

21 Anbefalinger 21 Tilpas dit byggeri til stedet tænk på vind og sol, udsigt og indblik. Undgå unødig regulering af terrænnet, som kan ødelægge jordbunden og eksisterende beplantning. Minimer områder med fliser, asfalt mv. brug græs, græsarmering, grus eller andet i stedet. Men sørg for, at tilgængelighed for handicappede er i orden. Brug planter, som passer til klimaet, jordbunden og hinanden. Så undgår du sygdomme og dårlig trivsel blandt planterne og området bliver nemmere at passe. Træer, buske og stauder skaber skygge og læ og tiltrækker også fugle og dyr. Det er godt at have områder både til afslapning og aktivitet. Tag hensyn til jordbund og beplantning i byggeperioden det tager meget længere tid at gendanne et grønt område, hvis man starter på bar bund. Tunge maskiner skal holdes på de arealer, som alligevel skal befæstes bagefter. Byg hellere på steder, hvor der tidligere har været bygget, i stedet for at inddrage nye områder. Grønne tage og facader bidrager til CO2- balancen i byområder. De beskytter samtidig bygningen og mindsker varmetab om vinteren og ophedning om sommeren. Sørg for gode faciliteter for cyklister, f.eks. omklædning, cykelparkering tæt ved indgange til bygningen og god forbindelse til cykelveje.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune VEDTAGET 28. november 2012 Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune Indledning Der er en stigende bevidsthed om behovet for en bæredygtig udvikling med en fornuftig udnyttelse af

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Arkitektur og energi

Arkitektur og energi Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Danmarks

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Udviklingstendenser frem mod BR 2020 Udviklingstendenser frem mod BR 2020 2020 på vej mod 2050 2050 er frygtelig langt at kigge fremad, men dagens nybyggerier skal være fuldt funktionsdygtige i 2050 Vi har to vigtige pejlemærker for 2050:

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere