Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 HTX Vibenhus HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank Hold 2.V Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 NOTATTEKNIK PROCESORIENTERET SKRIVNING INTRODUKTION TIL TEKSTANALYSE OG GENREKENDSKAB DEN NORRØNE DIGTNING FOLKEVISER GYS, SPLAT OG FREUD TVÆRFAGLIGT FORLØB I TEKNOLOGI OG DANSK MILJØDEBATTEN TEKSTER OG HOLDNINGER ARGUMENTATION FANTASYGENREN TALER OG SAMTALER OPLYSNINGSTID Side 1 af 12

2 Titel 1 Indhold NOTATTEKNIK Kernestof Politikens håndbog i nudansk, 3. udgave (1999), Notatteknik. Hanne Heimburger (1997); Noter på papir i Studiemetoder. Hanne Heimburger (1997); Lav gode noter i Studiemetoder. Ander materiale Eget materiale (PowerPoint) 6 timer Overordnet mål med undervisningen Som led i SO-forløb introduceres eleverne for forskellige former for notatteknik som arbejdsmetode introduktion til notatredskabet onenote. Herunder at få bedre kendskab til forskellige notatteknikker med henblik på at udvikle sin personlige (studie-)teknik samt øve sig i at komme frem til de vigtigste pointer i en tekst og derved omforme dem til noter Kernestof -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker. -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. -Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed (faglig diskurs) Faglige mål -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. -Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation. Klasseundervisning Gruppe- og individuel arbejdsform Skriftligt arbejde Refleksionsskrivning Side 2 af 12

3 Titel 2 Indhold PROCESORIENTERET SKRIVNING Kernestof E. Krogh m.fl.; 7-menneskets skriveproces i Skrivebogen. Undervisningsministeriet; Begreber og metoder i processkrivning fra Det skriftlige basiskursus. Peter Thielst; Livet mellem spejlene i Begreber og metoder i processkrivning, Gymnasieafdelingen. Peter Thielst; Narcissisme og spejle i Begreber og metoder i processkrivning, Gymnasieafdelingen. Peter Thielst; Narcissos og Ekko af Ovid i Begreber og metoder i processkrivning, Gymnasieafdelingen. Artikel: En punkers bekendelser i Politiken d Supplerende øvelser Film: De skrigende halse (1993) 2 timer Overordnet mål med undervisningen At introducere eleverne til skriftlig fremstilling og dens faser. Hvordan kommer jeg i gang med at skrive? (Metodiske tilgange til de forskellige skrivefaser - herunder hurtigskrivning, mind-map, refleksionsskriv-ning) Kernestof -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker. -Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Faglige mål -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. -Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation. -Anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere be-vidsthed om muligheder og begrænsninger. (informationssøgning af begrebet Narcissisme.) Klasseundervisning Procesorienteret gruppearbejde Individuelt skriftligt arbejde Evaluerings- og feedbackkulturen implementeres i undervisningen Side 3 af 12

4 Titel 3 Indhold INTRODUKTION TIL TEKSTANALYSE OG GENREKENDSKAB Kernestof Helle Helle (2000) Biler og Dyr, Samlerens Paperback: mere kaffe?, Globryllup, Syltning - Naja Marie Aidt (2007) Bavian, Gyldendals Paperbacks: Bulbjerg, Søndag. Charlotte Weitze (2003) Skifting og Bjergtaget, Samlerens Forlag Biller (1996), Villy (1999). Jan Sonnergaard (1997) Radiator, Gyldendal: Polterabend, Sex. Tom Kristensen (1920); Det blomstrende slagsmål i 1000 danske digtere, Rosinante. Schack Staffelt (1808) Liljen og Dugdraaben, ibid. Arbejdsark til lyrik: Inger Christensen (1991); Uddrag af Sommerfugledalen B.S. Ingemann (1837); Uddrag af I alle de riger og lande Carl Nielsen (1920); Uddrag af Frihed er det bedste guld Klaus Rifbjerg (1960); Terminologi Pia Juul (1999); Min onkel Hector sagde Sekundær litteratur Fra Systime (1999); Saxo og Co er følgende sider læst: Hvad er tekstanalyse? s.174. Litterær analyse s At analysere poesi s Sagtekstanalyse s Sprog og stil s Andet materiale Stiloplæg ET4: Analyse og fortolkning af: Katrine Marie Guldagers Voksne menne-sker kan godt tale om sex (2009). 12 timer Overordnet mål med undervisningen Eleverne introduceres til forskellige måder at analysere fiktionstekster. I første omgang tages udgangspunkt i de metoder, eleverne kender fra folkeskolens under-visning. Der bruges tid på at udveksle deres erfaringer inden for området med henblik på at blive mere bevidst om egne kompetencer. Eleverne introduceres til fiktionslitteraturens storgenrer. Kernestof - Forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer. -Kanonlitteratur: Tom Kristensen. - Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. - Tekster og teksttyper, der har relevans for Klasseundervisning Gruppearbejde og -fremlæggelser Feedback/evaluering (formativ) Side 4 af 12

5 Titel 4 Indhold DEN NORRØNE DIGTNING Kernestof Keld Gall Jørgensen (1988); Gisle Surssøns Saga, Dansklærerforeningen og oversætteren. Sekundær litteratur Sigrid Bø Grønstøl (1979); Kjærleik och ættekjensle Om kvinnesyn og helte-ideal i Gisle-soga, Edda 4. Keld B. Jessen m.fl. ( ); Dansk litteratur fra runer til graffiti, Forlaget Systime, s Artikel i Weekendavisen, Saga og Sandhed, 8. april Kaspersen, Skovholm og Sørensen (1989); Oldtid slægtens eftermægle ud-drag fra Spurvesol, Dansklærerforeningen. Anvendte hjemmesider Andet materiale Ole Worms visualisering af Harald Blåtands Runesten Film: Valhalla (1986) Eget PowerPoint materiale 9 timer Overordnet mål med undervisningen Indsigt i den før-kristne periode (den norrøne digtning), de samfundsmæssige herskende forudsætninger samt tematikker der knytter sig til perioden; slægt over individ, ære/skam, kult og rite. Kernestof -Indsigt i det danske sprog og sproglig variation -Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsam-fund, og det nordiske sprogfællesskab. -Danske tekster i historisk og internationalt perspektiv -Norske og svenske tekster på originalsproget. Faglige mål -Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør -Anlægge et historisk Læreroplæg Individuelt og gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse med PowerPoint Plenum feedback/evaluering af oplæg (formativ) Side 5 af 12

6 Titel 5 Indhold FOLKEVISER gf 33 Germand Gladensvend + gloseliste DgF 60 Valravnen DgF 46B Elverhøj Sekundær litteratur Norsk version af folkevisen Valravnen Anvendte hjemmesider Sorten Mulds version af Ravnen Andet materiale Eget materiale PowerPoint 19 timer Overordnet mål med undervisningen Eleverne introduceres til middelalderens digterkunst, den mundtlige overlevering samt nedskrivningsperioden. I øvrigt at udfordre elevernes individuelle NUZ samt introducere kreative fremlæggelser med afsæt i Gardners intelligenser. Kernestof -Kanon- og fiktionslitteratur: En folkevise -Det danske sprog og sproglig variation. -Dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsam-fund, og det nordiske sprogfællesskab. -Sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker. -Faglige og teknologiske sprogformer. -Norske og svenske tekster på originalsproget. -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. Faglige mål -Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpas-set situationen. -Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør. -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret Læreroplæg Gruppearbejde Mundtlig fremlæggelse (indspillet version af egen genfortolkning) Plenum feedback/evaluering af oplæg (formativ) Side 6 af 12

7 Titel 6 Indhold GYS, SPLAT OG FREUD Kernestof Fra Krogh og Schmidt (1997); Gys, splat og Freud, Dansklærerforeningen er læst følgende tekster: Indledningen s B.S. Ingemann (1847); Glasskabet s Robert Louis Stevenson (1886); uddrag af Dr. Jekyll og Mr. Hyde s Franz Kafka (1935); Et brodermord s Robert Bloch(1945/1960); Enoch s Bret Easton Ellis (1991); uddrag af American Psycho s Anvendte hjemmesider Gyserfilm: Andet materiale Eget materiale PowerPoint (Primært om Freuds psykoanalyse med afsæt i primærværkets s ) 19 timer Overordnet mål med undervisningen At introducere eleverne til psykoanalysen og freudiansk læsning, hvilket bygger videre på elevernes tilegnelse af viden vedr. tekstanalyse og genrekendskab fra grundforløbet (progression). Der har været særlig fokus på nærlæsning, identifikati-on af freudianske træk samt tolkning af samme i fht. Freuds personlighedsmodel snarere end eksemplariske analyser. Kernestof -Faglige og teknologiske sprogformer -Forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster -Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karak-teristiske for uddannelsen som helhed. -Visuel information, herunder faste og levende billeder Faglige mål -Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpas-set situationen. -Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør -Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, per-spektivering og vurdering af dansksprogede tekster. Læreroplæg Gruppe- og pararbejde samt arbejdsøvelser med afsæt i Cooperativ Learnings prin-cipper. Side 7 af 12

8 Titel 7 TVÆRFAGLIGT FORLØB I TEKNOLOGI OG DANSK - MILJØDEBAT- TEN Indhold Anthony, Dennis (2007) Klimadebatten og dommedag Kronik i Politiken. 18. januar 2007 Brixen, Janni (2013) Vi har nået en grænse. Der er bare ikke nogen rar måde at sige det på (interview med Inge Røpke). Natur og Miljø. Nr. 1 marts Siderne Lomborg, Bjørn (2010) Verdens tilstand ifølge Bjørn Lomborg oplæg på danskernes akademi 1.december lektioner Tekstkritisk sans, forståelse for hvordan argumentation virker, forståelse for hvordan man selv kan benytte argumentation, indsigt i hvordan forskellige positioner i en debat kan udmønte sig, forståelse for hvordan naturvidenskabelige og humanistiske fag kan spille sammen. Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, fremlæggelse Side 8 af 12

9 Titel 8 TEKSTER OG HOLDNINGER - ARGUMENTATION Indhold Kirsten Andersen (2009), Dokumentaren i undervisningen, kap. 1 Film: Fahrenheit 9/11 Lærerproduceret materiale om argumentationsanalyse og retorik HTX dansk A stilehæfte Dansk ungdomsliv, lektioner Kendskab til argumentation og hvordan den kan benyttes på tværs af genrer, styrkelse af elevernes kritiske sans i forhold til tekstlæsing, kendskab til dokumentarfilm som genre, forståelse for dilemmaer ved kategorier som subjektivitet, objektivitet og sandhed, kendskab til og øvelser i de skriftlige genrer redegørelse og diskussion. Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppearbejde/pararbejde/læreroplæg Retur til forside Side 9 af 12

10 Titel 9 FANTASYGENREN Indhold Bilbo Egelund (2011), Fantasylitteratur, s C.S. Lewis, af Løven, heksen og garderobeskabet, (uddrag fra Bilbo Egelund Fantasylitteratur, s ) J.R.R. Tolkien, Hobitten, kap J.R.R. Tolkien, uddrag af Kongen vender tilbage, 5. bog J.R.R. Tolkien, uddrag af Ringenes Herre, 2. bog, kap. 6 Folkeeventyr, De elleve svaner Peter Jackson (2014), Hobitten femhæreslaget, biograftur Lærerproduceret materiale om eventyrgenren 20 lektioner Eleverne har i dette forløb arbejdet med genredefinition, litteraturhistorisk kendskab, forståelse for hvordan genrer udvikler sig og opstår over tid samt analyse og fortolkning af litterære tekster(udvidet tekstbegreb). Et særligt fokus har været at træne elevernes selvstændighed i forhold til forståelsen og arbejdet med forløbets tekster ved hjælp af elevundervisning. Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/elevundervisning Retur til forside Side 10 af 12

11 Titel 10 TALER OG SAMTALER Indhold Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale 2015 Thomas Vinterberg, uddrag af Festen, 1998 Jan Sørensen, Metoder i dansk, 2006 s. 98 (diskursanalyse) Birgitte Darger m.fl., Begreb om dansk, 2009, s Birgitte Darger m.fl., Begreb om dansk - Antologi, 2009, (politiafhøringer) Rytteriet, DR: Lex og Klatten, DR: Lærerproduceret materiale om diskursanalyse, troper og figurer, talegenren, mundtlighed samt politisk retorik Diverse facebooksider 21 lektioner Formålet med forløbet har været at undersøge mundtlige genrer og dermed opnå en forståelse for de mekanismer der er på spil når vi taler sammen. De er i forløbet blevet præsenteret for og har arbejdet med sproghandlinger, face og facework samt diskursanalyse. Herudover har de arbejdet videre med argumentationsanalyse. Eleverne har desuden arbejdet kreativt og har således selv skrevet og filmatiseret taler. Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/kreative Side 11 af 12

12 Titel 11 OPLYSNINGSTID (DESUDEN NEDSLAG I BAROKKEN) Indhold Thomas Kingo Keed af Verden, Kier ad Himmelen, 1681 Peter Bailly, Vanitas, maleri, 1651 Ludvig Holberg Epistel 99 Ludvig Holberg Epistel 395, 1749 Ludvig Holberg Tredje Levnedsbrev nr. 469, 1743 Ludvig Holberg Tredje Levnedsbrev nr. 563, 1743 Ludvig Holberg af Niels Klims underjordiske rejse, 1741 Nikolaj Arcel: En kongelig affære, 2012 Forfatterportræt af Ludvig Holberg, Ludvig Holbergs satirer over religion, civilisation og censur, udgivet af Bakkehusmuseet Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje, 2010, s samt s Lærerproduceret materiale om barokken og oplysningstiden 16 lektioner Med afsæt i produktionen af en litteraturhistorisk wiki har et eleverne arbejdet med litteraturhistorie, herunder især oplysningstiden. De har arbejdet med begreber som oplysning, rationalisme, deisme, liberalisme og klassicisme og især hvordan de kommer til udtryk i udvalgte tekster af Holberg. Et andet fokus har været at arbejde med epistlen som genre, herunder selv producere en nutidig epistel nemlig et blogindlæg på klassens fælles blog. Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/ CL øvelser Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2012- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Line Høyer 2.uy Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 09-10 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Anne Louise Bøggild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014/Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Line Høyer 2.uy Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Grenaa Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Else Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. og 6. semester, august 2012-maj 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 11/12 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Vivi Ann Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2010- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KTS Vibenhus HTX Dansk A Anne Louise Bøggild,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2015. Institution.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2015. Institution. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Anne Louise Bøggild & Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2017 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk Ane Fuglsbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-15 Institution KTS Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Carsten Lindbo, Anne Louise Bøggild 2Bio Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Inge Andersen Htx1nvn13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 1 Grundforløb 16, dansk Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Nyhedsformidling H Poulsen: Mediebogen (1999), p 48-65 Ekstrabladet - 25. marts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Valgfrit fokusområde: Fremtidsvisioner. Valgfrit fokusområde: Gys og Freud. Periodelæsning: Det Moderne Gennembrud

Valgfrit fokusområde: Fremtidsvisioner. Valgfrit fokusområde: Gys og Freud. Periodelæsning: Det Moderne Gennembrud Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017. HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin 2016 /2017. HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København Undervisningsbeskrivelse Termin 2016 /2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Nikoline Holm Braüner Hold 1.a Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg HTX Dansk A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2012 Institution Htx Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A PBF Hold 1.t og 1.y

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Mennesket skyggesider (SO projekt med engelsk, informationsteknologi og samfundsfag) Sprog og kommunikation herunder argumentationsanalyse

Mennesket skyggesider (SO projekt med engelsk, informationsteknologi og samfundsfag) Sprog og kommunikation herunder argumentationsanalyse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier HTX Dansk niv. A Henriette Andersen Birk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2026 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Thomas Prætorius

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere