LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99"

Transkript

1 ApS Reg. nr. ApS SE-nr Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon Telefax Supplerende processkrift I sag FS /2005 for Vestre Landsret: Laserdisken v/hans Kristian Pedersen Prinsensgade Aalborg mod Foreningen af danske Videogramdistributører (FDV) v/advokat Johan Schlüter Sundkrogsgade København Ø Her følger mine bemærkninger til indkæredes duplik med mindst fire nye påstande, som jeg vil knytte nogle bemærkninger til. De fire påstande er: 1) Fogedforbuddet er nødvendigt, fordi jeg ikke holder mit løfte. 2) Fogedforbuddets ophævelse fører til store tab for rettighedshaverne. 3) Ophavsretslovens 19 forhindrer, at jeg kan returnere de beslaglagte film. 4) Østre Landsret har blot stillet EF-domstolen et par spørgsmål. Endvidere indeholder dette processkrift et forligsforslag samt afsluttende bemærkninger om: a) Betydningen af EF-domstolens afgørelse b) Betingelserne i sager om immaterialretskrænkelser c) Aktionens reelle formål d) Anmodningen om en mundtlig behandling af kæremålet Ad 1) Er fogedforbuddet nødvendigt? Indkæredes fremlæggelse af bilag B dokumenterer 1) At mit system til at registrere forbudte film fungerer 2) At Torben Steffensen og FDV har skiftet mening uden at orientere mig 3) At et fuldtud dækkende informationssystem forudsætter FDVs samarbejde 4) At jeg kan forvente flere konstruerede sager om overtrædelse fogedforbuddet

2 Ad 1) Mit system til at registrere forbudte film fungerer Bilag B dokumenterer, at Laserdisken system til at forhindre import af forbudte film fungerer som planlagt. Systemet virker på den måde, at alle dvd-udgivelser registreres på edb med oplysninger om oprindelse, dvs. det er registreret, hvem der står bag udgivelsen af den pågældende dvdplade. Hver udgivelse er tilknyttet en filmtitel, hvortil alle udgaver af samme titel er knyttet. På den baggrund undersøger et specialkonstrueret forbudt -program alle SF Films (eller andre selskabers) udgivelser. I hvert enkelt tilfælde undersøges, om der er andre udgivelser af samme filmtitel. Hvis det er tilfældet, og den ikke stammer fra EU, bliver varen markeret med et Nej til salg i Laserdisken. Dermed registreres varen som en forbudt vare, og der bliver ikke bestilt flere eksemplarer af denne vare til Laserdisken. Dette sker automatisk på baggrund af registreringen af den danske udgivelse. Hvis et selskab vælger at meddele forbud, kan vi rette os ind efter det på få sekunder. Ad 2) Torben Steffensen og FDV har skiftet mening uden at orientere mig På baggrund af samtalen med Torben Steffensen i december 2002 har det været sådan, at forbudte varer, som allerede var på lager, da forbudet indtraf, blev vist som i bilag B. Ingen har fortalt mig, at fremgangsmåden er uacceptabel. Et system, hvor jeg returnerer filmene til leverandøren i stedet for at sælge dem, blev implementeret i december 2005 som følge af fogedforbuddet, men den ændring havde vi også foretaget, hvis Torben Steffensen eller SF Film havde fortalt om den nye holdning. Det erindres, at jeg helt afstod fra at importere dvd-plader fra USA fra lovens ikrafttræden i december 2002 og frem til ca. den 1. marts Det var vigtigt for mig at genoptage specialimport af titler, der ikke udgives i Danmark, men samtidig ville jeg undgå en konflikt med FDV. Jeg har jfr. bilag dokumenteret en betydelig - men forgæves - indsats for at få FDV til at medvirke til at afklare, hvilke amerikanske udgivelser, der ønskes forbudt i Danmark. Umiddelbart efter lovens vedtagelse spurgte jeg Torben Steffensen, om jeg kunne sælge de film, jeg havde købt hjem i god tro inden lovens vedtagelse. Han sagde dels, at han ikke kunne give nogen garanti, men han sagde også, at hvis det stod til ham, ville FDV ikke gøre noget for at forhindre mig i at sælge de film, jeg allerede havde købt på tidspunktet. Dog så han gerne, at de forbudte film blev fjernet (dvs. solgt) så hurtigt som muligt, og det er baggrunden for, at jeg solgte de forbudte film på den i bilag B angivne måde. Ja, jeg har siden december 2002 forsøgt at fremme salget af de forbudte film for at få dem ud af butikken. Det er selvfølgelig ikke for at få et mersalg, for importen er allerede standset på det tidspunkt, men for at respektere Torben Steffensens ønske og begrænse det tidsrum, hvor de forbudte film udbydes til salg i Laserdisken. Det har ikke været noget problem for mig at ændre systemet og indgå en aftale med mine leverandører om returnering. Det gjorde jeg i december Torben Steffensen eller SF Film kunne bare have ladet en bemærkning falde. Et fogedforbud er unødvendigt dramatisk. Det er også en fordel for mig, at forbudte film fjernes, så visningen sker som vist på bilag 28. Det betyder, at kunderne kan vælge at købe filmen i Movie World - en mulighed de er afskåret fra jfr. visningen i indkæredes bilag B, indtil jeg slipper af med det sidste eksemplar. Det er en fordel for mig at returnere parallelimporterede film, som jeg uforvarende har fået et eksemplar hjem af, da det er svært at sælge i konkurrencen med bearbejdede danske udgaver. Systemet har simpelthen fået lov at køre automatisk siden vinteren 2002/2003, fordi det var min opfattelse, at det fungerede fint. Ingen har henvendt sig til mig med klager

3 Ad 3) Et fuldtud dækkende informationssystem forudsætter FDVs samarbejde Kim Peschardt, Scanbox direktør, gav i sin mail den 4. marts 2003 (bilag 24) klart til udtryk, at han ikke gad gennemgå mine lister, og derfor erkendte han, at systemet ikke er ufejlbarligt. Registreringen af forbudte film forudsætter, at vi har registreret den danske udgave, og det er naturligvis et problem, at FDV og dets medlemmer afviser at medvirke til at opklare, hvilke titler, de har danske distributionsrettigheder til. Da der blev nedlagt fogedforbud mod udlejning, foreslog Retten i Aalborg, at jeg spurgte FDV, om de havde rettigheder til titlerne (og ville gøre indsigelse), før jeg udbød de pågældende film til udlejning (bilag 159. I perioden december 2002 til februar 2003 forsøgte jeg med samme type forespørgsel, men det afviste Torben Steffensen (bilag 16-19), ligesom han afviste andre løsninger. Jeg er henvist til at undersøge markedet selv, og det gør jeg via SF Films hjemmeside, som ikke altid er fuldstændig og opdateret, og jeg gør det ved at følge med i videobranchens fagtidsskrift Videotraileren, og jeg gør det på basis af mine danske leverandørers oplysninger. Selvfølgelig er dette system ikke er fuldtud dækkende, men det er det bedste, jeg kan gøre uden hjælp. Det eneste fuldtud dækkende system er, at jeg sender mine nyhedslister til FDV, venter på at udbyde filmene til salg i 14 dage, mens FDVs medlemmer undersøger, om de vil gøre indsigelser. Det er indkærede (undtagen Scanbox), der har afvist at informere. Fra mine amerikanske leverandører modtager jeg elektroniske oplysninger om nye udgivelser op til 3 måneder før, de udkommer. Jeg er sikker på, at de danske leverandører kunne gøre det samme, hvis de ville, men det er ikke tilfældet. Det betyder i praksis, at selvom filmene udkommer samtidig (eller selvom den danske udgave udkommer 2 uger før, som det var tilfældet med Robots ), blev mine kunder informeret om den amerikanske udgave først. Først senere blev jeg opmærksom på, at SF Film udgav filmen i Danmark. Tilfældet Robots Indkæredes opfattelse af efterspørgslen på parallelimporterede film er helt forkert. Robots er et eksempel på en film, jeg ikke ville lagerføre i den amerikanske udgave, uanset om der var meddelt forbud eller ej. Den amerikanske udgave koster 249 kr, den er på et fremmed tv-system (NTSC) i en fremmed region og uden nogen form for dansk bearbejdning. Den danske udgave er udgivet i vores eget tv-system (PAL) og Europas normale regionalkode. Den koster kun 199 kr, og den har både dansk tale og danske tekster. Jeg vil tillade mig at tale direkte til dommerne og bede jer vurdere med jer selv: Hvilken udgave vil I vælge at købe til jer selv eller jeres børn eller børnebørn, hvis I havde frit valg? Jeg gætter på, at Robots er havnet på Laserdiskens lager, fordi den på et tidligt tidspunkt blev bestilt af en kunde, der ikke var opmærksom på, at der kom en dansk udgave. Da den amerikanske udgave kom hjem til ham, havde han allerede købt den danske udgave (og glemt at afbestille i Laserdisken), så importversionen havnede på Laserdiskens lager - uden udsigt til at blive solgt. Det kunne til evig til se ud som om, at Laserdisken sælger forbudte film, selvom det reelt ikke er tilfældet. Jeg finder det klart mere hensigtsmæssigt, at sådanne film returneres, så de på den måde øjeblikkeligt fjernes fra Laserdiskens lager, og sådan vil jeg håndtere den situation i fremtiden

4 Ad 4) Jeg forventer flere konstruerede sager om overtrædelse fogedforbuddet Uden indkæredes medvirken til at informere om de danske udgivelser er det ikke muligt at opretholde en lovlig specialimport uden uforvarende at komme til at sælge film, hvortil indkærede har danske rettigheder. Det ændrer fogedforbuddet ikke. Fogedretten besluttede, at vi selv skulle beslaglægge vores egne film. Det havde vi udarbejdet hjælpeprogrammer til i forvejen (i det omfang, vi har registreret de danske udgivelser), men jeg gad nok vide, hvordan Retten ville bære sig ad med at skelne mellem de titler, som FDV har danske rettigheder til, og de titler, som FDV ikke har rettigheder til. FDV har ingen beføjelser til at kræve specialimport-titlerne fjernet. De har ikke ret til at påberåbe krænkelser af andre end deres egne film. De har ikke ret til at krænke andres ret til at få deres film solgt i Laserdisken, og de bør leve op til deres garanti til kulturudvalget. Som en edderkop Indkærede har siddet som en edderkop og spundet sit spind. De har undladt at svare på mine breve vel vidende, at det ville medføre, at jeg parallelimporterer titler, de havde rettigheder til. De har ventet længe, så de kan konstruere en voldsom krænkelse af deres rettigheder, og så er de gået direkte til fogedretten, fordi det er den mest effektive chikane. Torben Steffensen gav overfor mig udtryk for, at jeg kunne sælge de film, der var købt hjem i god tro. Men det var det åbenbart ikke. Han og SF Film ville bare lade mig tro det, så de kunne konstruere en situation, der skal bevise, at jeg ikke er til at stole på. Jeg har ingen mulighed for at vide, hvornår et medlem af FDV får danske rettigheder til en film, så jeg forventer i fremtiden at se henvendelser til fogedretten med påstande om, at jeg ikke overholder fogedforbuddet. De erhverver måske rettigheder, uden at jeg opdager det. Jeg er fanget i indkæredes spind, medmindre retten hjælper mig ud af det - eksempelvis ved at tiltræde fogedrettens forslag fra 1992 om, at FDV informerer om de titler, de ikke ønsker parallelimporteret. Ad 2) Taber rettighedshaverne penge, hvis forbuddet ophæves? Der er flere elementer i dette spørgsmål: 1. Hvilke rettighedshavere taler vi om? 2. Vil ophævelse af fogedforbuddet reducere salget af danske udgivelser? ad 1) Hvilke rettighedshavere taler vi om? Der er tale om eksemplarer, der er bragt på markedet af rettighedshaverne selv, og de har fået det ønskede vederlag. Jeg har betalt et vederlag, der er med til at betale de producenter, der har investeret i fremstillingen af de pågældende film, og jeg har været med til at betale de ophavsmænd og skuespillere, som har fremstillet filmværkerne. Så hvor er det ophavsretlige problem? ad 2) Vil ophævelse af fogedforbuddet mindske salget af danske udgivelser? Det forudsætter for det første, at jeg forsætligt misligholder de løfter, jeg har givet til SF Film og Scanbox - og de øvrige selskaber, som end ikke ulejligede sig med at besvare mit brev. Indkærede bør lade det komme an på en prøve. Et fogedforbud bør i sagens natur være sidste udvej - og ikke det første, man griber til, hvis man er utilfreds med noget. Hvad skulle jeg opnå ved at fremprovokere en konflikt med FDV? - 4 -

5 Selvom EF-domstolen skulle sikre adgangen til fri import, er det tvivlsomt, at det vil have en mærkbar virkning på salget af de danske udgivelser. Jeg har i kæreskriftet angivet flere årsager til, at nogle forbrugere køber amerikanske udgivelser. Det hører til sjældenhederne, at en kunde vil betale ekstra for at fravælge muligheden for at få danske undertekster. Det sker kun, hvis der er en meget specifik grund til det, og det er typisk, hvis den danske udgave er utilgiveligt ringe. Når det er tilfældet, ændrer det intet, at salget bliver forbudt i Laserdisken - eller i Danmark. Kunden vil selvfølgelig bare bestille den foretrukne udgave over internettet. I almindelighed lagerfører jeg ikke parallelimporterede dvd-plader, når der findes en dansk udgave - uanset om der er meddelt forbud eller ej. De er simpelthen for vanskelige at sælge i konkurrence med de danske udgaver. Selvom indkærede prøver på at lade som det modsatte, så foretrækker danske brugere i almindelighed faktisk en dansk bearbejdning. Jeg kæmper imod importforbuddet, fordi det også rammer de titler, der aldrig udgives i Danmark. Jeg vil gerne sælge de danske udgivelser, når jeg har muligheden for det, men desværre synes jeg, at indkærede har bevist, at det ikke handler om at undgå parallelimport, men om at undgå import i det hele taget - og dermed også specialimport. Et forligsforslag Indkærede bekymrer sig i duplikken om, at danske selskaber vil lide et økonomisk tab, hvis fogedforbuddet ophæves, fordi det medfører, at importerede film sælges i Danmark, før de danske rettighedshavere har fået lov at sælge en dansk udgave. Det scenarium er forkert. For det første forudsætter det jfr. ovenstående, at jeg er så upålidelig, at det er umuligt at indgå aftaler med mig. Jeg har gentaget atter og igen, at de blot havde behøvet at besvare mit brev, så havde vi slet ikke haft nogen konflikt. Det er deres valg, at de er gået direkte til fogedretten uden at forsøge at kontakte mig først og uden at prøve at indgå en aftale med mig. For det andet synes det mærkværdigt at bede fogedretten om hjælp til at løse et problem, man selv er årsag til og selv er herre over. Det er nu engang filmselskaberne selv, der suverænt bestemmer, hvornår deres film udgives forskellige steder i verden. Hvis de danske rettighedshavere mener, at forskellige releasedatoer er et problem, er det først og fremmest et problem, filmselskaberne selv har skabt - og har løsningen på! Og for det tredje - og vigtigste - så passer det slet ikke. Hverken at danskerne foretrækker amerikanske udgivelser uden dansk bearbejdning, eller at de amerikanske udgivelser udkommer før de danske udgivelser. Nedenfor vises et skema over de sidste års største film - herunder nævnte Harry Potterfilm og Robots - altså de film, som indkærede selv har fremhævet. Hvis indkærede bestrider oplysningerne, fremlægger jeg gerne dokumentation: Udgivelsesdato i USA Udgivelsesdato i Danmark Ringenes Herre 1 6. august august 2002 Ringenes Herre august august 2003 Ringenes Herre maj maj 2004 Harry Potter og de vises sten 28. maj maj 2002 Harry Potter og hemmelig april april 2003 Harry Potter og fangen november november 2004 Harry Potter og flammernes marts marts

6 Robots 27. september september 2005 Indiana Jones-trilogien 21. oktober oktober 2003 Star Wars-trilogien 21. september september 2004 Star Wars I: Phantom oktober oktober 2001 Star Wars II: Attack of november november 2002 Star Wars III: Revenge of november november 2005 I de fleste tilfælde udgives dvd-pladerne samtidigt over hele verden. Det er dels et resultat af globaliseringen og den internationale markedsføring, der sker via tv-kanaler og internettet, som hele verden har adgang til på samme tid. Det er også et resultat af problemet med piratkopiering, fordi det har vist sig, at der især er efterspørgsel på piratkopier i et område, når der i modsætning til resten af verden ikke er adgang til at købe lovlige udgivelser. Især har Blockbuster været kritisk overfor forsinkelsen af de europæiske udgivelser, og derfor er det et fænomen, som i det store og hele hører fortiden til. Der er lille eller ingen forskel på udgivelsesdatoerne. I to tilfælde er Danmark først. Faktisk udkom både Robots og den første Harry Potter-film i Danmark, før de udkom i USA. Indkæredes ubegrundede frygt bør ikke stå i vejen for den rigtigste løsning. Under alle omstændigheder indgår jeg gerne samme aftale med SF Film og Scanbox, som jeg indgik med Paramount, der netop ikke ville forbyde parallelimport (jfr. min partsforklaring). Paramount var tilfreds med, at jeg i givet fald ventede med at sælge en importeret udgave, indtil den danske udgave var udgivet. Paramount er af den opfattelse, at pengene er lige gode, uanset om de tjenes i USA eller i Danmark, men de ville af hensyn til konkurrencesituationen for de andre danske forhandlere undgå, at jeg solgte importerede film, før de udkom i Danmark. Selvom jeg mener, at kendsgerningerne i sig selv burde lægge en dæmper på indkæredes frygt, indgår jeg gerne en aftale om, at jeg venter med at tilbyde parallelimporterede titler til salg i Laserdisken, indtil den danske udgave også er på gaden. Vil indkærede acceptere dette tilbud? Ad 3) Er det ulovligt at returnere de beslaglagte film? Ophavsretsloven gælder kun i Danmark, og det er naturligvis kun i Danmark, at der i henhold til ophavsretslovens 19 er begrænsninger for viderespredning af amerikanske dvd-udgivelser. Indkærede vil vel ikke påstå, at det er forbudt at sælge amerikanske dvd-plader i USA? Det er et faktum, at jeg har bestilt de beslaglagte film i god tro, dvs. at jeg har bestilt dem i den overbevisning, at jeg kunne sælge dem i Danmark uden derved at krænke indkæredes rettigheder (på trods af, at deres rettigheder er tvivlsomme). Selvom Paramount har skiftet mening og nu vil forbyde parallelimport, og selvom de øvrige selskaber i FDV nu har besluttet, at de også vil forbyde parallelimport, er der ingen reel grund til, at dvd-pladerne skal ligge og tage plads op i min kælder og bare miste værdi. Hvis jeg havde været klar over, at indkærede ville forhindre mig i at sælge varerne - f.eks. hvis de havde meddelt deres holdning til importforbuddet - havde jeg naturligvis aldrig bestilt varerne, og de ville således stadig have været i min leverandørs varetægt eller solgt til helt almindelige amerikanske kunder i USA. At forhindre overtrædelse af fogedforbuddet? Hvis beslaglæggelsen har til formål at forhindre, at jeg overtræder fogedforbuddet, giver det ingen mening, at filmene skal opbevares af mig og i min forretning

7 Hvis jeg anses for at være en forbryder, som vil krænke indkæredes rettigheder, medmindre der nedlægges forbud, er min forretning det dummeste sted i verden at opbevare film, som jeg ikke må sælge i selvsamme forretning. Det er sikrere i forhold til fogedforbuddets overholdelse, at filmene returneres til min leverandør i USA. Det garanterer i hvert fald, at filmene ikke sælges i Laserdisken. Jeg må desværre tilføje, at det har mindre betydning i dag, idet skaden er sket. På grund af de meget hurtige prisfald på nye dvd-udgivelser, har de mistet hovedparten af den daværende værdi. Det er også tvivlsomt, at leverandørens tilbud om at tage varerne retur stadig står ved magt. Det var trods alt noget, vi aftalte i november måned 2005, og nu er det marts At opfylde min forpligtelse til at begrænse mit tab Jeg pointerer i den forbindelse, at jeg af retten og indkærede dermed var forhindret i at begrænse dette værdiforringelsestab i forbindelse med forbuddet, idet jeg blev forhindret i at returnere varerne, mens de stadig havde den oprindelige værdi. En ugrundet berigelse for rettighedshaverne Beslaglæggelsen må anses for at være en ugrundet berigelse for rettighedshaverne, som har modtaget vederlag for varerne. Det er min opfattelse, at det i sig selv er i strid med grundlæggende retsprincipper, at rettighedshaverne skal have en ekstra berigelse for en ydelse, som køberen forhindres i at udnytte. En tillægsstraf Værditabet må betragtes som en ugrundet tillægsstraf. Der er intet belæg i loven for, at jeg skal straffes på anden måde end med bøde eller erstatning, hvis jeg kendes skyldig. Der er ikke belæg for at tildele mig denne tillægsstraf i form af en påtvunget værdiforringelse af mit varelager. Sammenlagt savnes en reel årsag til, at varerne skal ligge i min kælder og miste værdi. Ad 4) Har Østre Landsret blot stillet EF-domstolen et spørgsmål? Det er min erfaring, at landsretterne ikke på skrømt stiller EF-domstolen spørgsmål. Der er tale om, at Østre Landsret har forelagt EF-domstolen et præ-judicielt spørgsmål på baggrund af EF-traktatens artikel 234. Det medfører en afgørelse ved Domstolens plenum, og hele Domstolens maskineri med høring af institutionerne og medlemsstaterne er sat i sving i den anledning. Noget sådan gør landsretterne ikke, medmindre der er god grund til det, og grunden er, at der er en reel risiko for, at ophavsretslovens 19 er ugyldig, fordi den strider mod direkte anvendelige bestemmelser i EF-traktaten. Det har juridiske konsekvenser, når en landsret tilkendegiver, at en dansk lov har tvivlsom gyldighed, fordi den muligvis strider mod direkte anvendelige bestemmelser i EU-retten, og når den på det grundlag forelægger sagen for EF-domstolen. Det har den konsekvens, at det herefter ikke er muligt for en anden national ret at forvisse sig om, at anvendelse af loven ikke strider mod EU-retten, og det er et krav, der følger af kravet om EU-rettens ubetingede forrang. Det var ikke aktuelt at bede Østre Landsret om at suspendere ophavsretslovens 19, da ingen har anvendt 19 ved Østre Landsret. Jeg beder Vestre Landsret at suspendere 19, fordi indkærede vil anvende 19 ved Vestre Landsret, selvom den måske strider mod EF-traktaten

8 Krav til sandsynliggørelse ved anvendelse af fogedretten Usikkerheden om gyldigheden af 19 gør det endvidere tvivlsomt, om der kan nedlægges fogedforbud i det tidsrum, hvor der er tvivl om gyldigheden. Hvordan kan det være godtgjort - endsige sandsynliggjort - at indkæredes rettigheder er krænket, når det ikke engang kan godtgøres, at indkæredes rettighederne eksisterer. Det er et generelt spørgsmål om anvendelsen af fogedretten, som rejses af indkæredes sagsanlæg, og det skal naturligvis afklares, før denne sag slutter. Krav om respekt for EU-rettens forrang Ingen kan forudsige, at EF-domstolens vil træffe afgørelse til indkæredes fordel. Hvis sagen var så klar, ville Østre Landsret ikke have forelagt sagen til EF-domstolens afgørelse, men blot afvist mit sagsanlæg. Situationen er således, at retten ved at udsætte sagen eller ved at stadfæste forbuddet reelt vælger side til fordel for den danske lov og mod EU-retten i den mellemliggende periode. Det forhindrer naturligvis en effektiv anvendelse af EU-reglerne. Det kan ikke udelukkes, at EF-domstolen giver mig medhold, og dermed vil enhver forsinkelse eller forhaling af sagen have været i strid med EU-retten. Da fogedforbuddet er nedlagt på et tidspunkt, hvor det ikke kunne afgøres, om det var i overensstemmelse med EU-retten, fastslås det dermed ikke alene, at retten tog fejl, men også at den krænkede kravet til EU-rettens forrang. I den anden situation, hvor den tvivlsomme nationale lov midlertidigt suspenderes, risikerer man ikke at krænke EU-rettens forrang. Der sker blot det, at den danske lov først får virkning fra et senere tidspunkt. Selvom det selvfølgelig er ærgerligt for indkærede, så er der ikke noget juridisk problem i det - og endvidere har jeg lovet at respektere et meddelt forbud, så det undrer virkelig, hvorfor fogedforbuddet er så vigtigt for indkærede. Betydningen af EF-domstolens afgørelse Der er flere grunde til, at jeg ikke kan tiltræde, at sagen udsættes på EF-domstolens afgørelse: 1. EF-domstolens afgørelse er kun relevant, hvis jeg har overtrådt Sagen skal bedømmes efter retstilstanden på tidspunktet for forseelsen. 3. En udsættelse er implicit en krænkelse af EU-rettens forrang. ad 1) Jeg har ikke krænket indkæredes rettigheder Hvis jeg tiltræder, at EF-domstolens afgørelse har betydning for sagen, erkender jeg implicit, at jeg har krænket indkæredes rettigheder efter ophavsretslovens 19. Det kan jeg ikke tiltræde. Jeg har gjort alt, hvad der med rimelighed kan forlanges for at føje indkærede. Selvom vi er uenige om gyldigheden af 19, har jeg har gjort mig store anstrengelser for at undgå en konflikt med FDV. Jeg drøftet procedurer og fremgangsmåde med Torben Steffensen, og jeg har tilbudt samtlige medlemmer at respektere deres ønsker, og jeg har opfyldt deres ønsker efter bedste evne - selvom de har været uvillige til at samarbejde. Jeg kan ikke acceptere, at jeg har krænket indkæredes rettigheder på en måde, der berettiger nedlæggelse af fogedforbud, beslaglæggelse af mit varelager, erstatningskrav og udlevering af forretningshemmeligheder til mine konkurrenter. Jeg synes stadig, at fogedforbuddet er absurd - eller er et dække over en helt anden dagsorden

9 ad 2) Jeg afviser lykkehjulsprincippet Mit udgangspunkt er, at fogedretten ikke er et lykkehjul. Man kan ikke bare skyde fra hoften og håbe, at man rammer. Måske eksisterer rekvirentens ret - måske gør den ikke! Måske overtrædes EU-retten - måske gør den ikke. Jeg kan heller ikke acceptere, at FDV ved at gå til fogedretten lige sikrer, at deres ret får forrang over EU-retten i en periode med tvivlsom retstilstand. Anvendelse af fogedretten fordrer en vis grad af sikkerhed for, at rekvirenten har ret i, at hans rettigheder er krænket. Alene på grund af usikkerheden om eksistensen af rekvirentens ret, rejser sagen nogle principielle spørgsmål. Disse spørgsmål må naturligvis løses på baggrund af retstilstanden på tidspunktet for fogedforbuddets nedlæggelse, og det må landsretten forholde sig til. ad 3) EU-rettens forrang Spørgsmålet om EU-rettens forrang er principielt. Retten må forholde sig til det faktum, at der på tidspunktet for fogedforbuddets nedlæggelse var tvivl om gyldigheden af den anvendte lov. Det er et faktum, at det på tidspunktet ikke kunne godtgøres, at anvendelsen af ophavsretslovens 19 ikke var i strid med EU-retten, og derfor mener jeg, at anvendelsen af loven bør suspenderes, indtil denne tvivl ikke længere eksisterer. Fogedforbuddet såvel som en udsættelse af sagen krænker EU-rettens ubetingede forrang, og det kan jeg ikke medvirke til. EU-retten har ikke ubetinget forrang for parternes skyld, og EU-rettens forrang kan ikke gøres til genstand for forhandling. Betingelserne i sager om immaterialretskrænkelser Indkærede har i forbudsrekvisitionen alene henvist til, at betingelserne for nedlæggelse af forbud almindeligvis er opfyldt i sager om immaterialretskrænkelser. Der ligger deri ingen form for undersøgelse af, om betingelserne er opfyldt i den foreliggende sag. Almindeligvis er et ord, der ligger meget fjernt fra denne sag. Denne sag ligner på ingen måde almindelige sager om piratkopiering, hvor rettighedshaverne snydes for betaling. Jeg tror også, at det er første gang, at der er nedlagt forbud på baggrund af en ret, hvis gyldighed er dokumenteret tvivlsom. Det er heller ikke almindeligt, at der nedlægges forbud mod videresalg af varer, der ikke er piratkopier, og hvor rettighedshaverne har modtaget vederlag. Det er heller ikke almindeligt, at der nedlægges fogedforbud i sager, hvor der ikke er tale om forsætlige krænkelser af nogen ret. Selvom retten måtte finde frem til, at indkæredes rettigheder er krænket, er det udelukkende et resultat af, at indkærede har undladt at meddele mig sine holdninger i forhold til de påståede krænkelser. Det er helt klart, at jeg ikke forsætligt har krænket indkæredes rettigheder. Bevissikringsreglerne blev for nogle år siden indført for at forbedre mulighederne for at gribe ind overfor piratkopier. Det er specielt fremhævet i lovens bemærkninger, at de ikke skal benyttes i tilfælde, hvor der er tvivl om konsumption - præcis som i denne sag. Jeg fremlagde bemærkningerne som bilag 34, og indkærede har end ikke forsøgt at forklare, hvad der gør denne sag så speciel, at retten skal se bort fra disse bemærkninger til loven. Lovens bemærkninger afviser klart, at bevissikringsreglerne kan bruges i sagen. Almindeligvis betyder piratkopier - og det er der netop ikke tale om i denne sag

10 Aktionens reelle formål Aktionens reelle formål kan ikke være andet end at chikanere mig så meget som muligt som konkurrent. Det smerter indkærede hver eneste gang, at der sælges en film i Danmark, der ikke er udgivet af indkærede, og derfor er Laserdisken en irriterende konkurrent. Jeg sælger ganske vist danske udgivelser, men jeg sælger endnu flere engelske udgivelser, og jeg sælger et antal specialimporterede amerikanske titler, der ikke udgives i Danmark. I alle tilfælde bruger kunderne penge på film, uden at indkærede får del i pengene. Aktionen er ren chikane med det formål at gøre livet som importør surt for mig. Målet er, at jeg indvilliger i at foretage alle mine indkøb hos indkærede. Det var det klare formål med politianmeldelserne mod Laserdisken og andre importører for nogle år siden (bilag 35). De andre importører bøjede sig, mens jeg gik rettens vej og fik afvist indkæredes urimelige krav. Selvfølgelig er det til gene for mig, at et stort varelager købt hjem med henblik på julesalget bliver beslaglagt 4 uger før jul. Selvfølgelig er det til gene for mig, at jeg skulle bruge årets mest travle måned på at skrive processkrifter og håndtere en beslaglæggelse, og selvfølgelig bekymrer det mig, af retten er villig til at udlevere navnene på mine leverandører til FDV. Jeg har flere gange tidligere måttet skifte leverandør, fordi mine leverandører er blevet truet til at undlade at levere til mig. Jeg forventer, at det vil ske igen, hvis FDV får udleveret navnene på mine nuværende leverandører. Det vil nemlig ikke bare ramme parallelimporten, som jeg ikke er så interesseret i, men den vigtige specialimport, og det er FDVs egentlige mål. FDVs mål nås, hvis oplysningerne udleveres - uanset om de taber sagen senere. Anmodningen om en mundtlig forhandling Jeg mener, at sagen er af en sådan karakter, at en mundtlig forhandling er nødvendig. Jeg tænker på de juridiske problemstillinger, der er opstået som konsekvens af, at Østre Landsret har tiltrådt, at 19 muligvis er i strid med EF-traktatens regler af højere rang. Jeg tænker på Folketingets modstand mod at indføre loven. Jeg tænker på de fortolkningsbidrag, Johan Schlüter selv bidrog med, før loven skulle vedtages, og den meget anderledes fortolkning, han nu lægger til grund. Jeg tænker på mine bestræbelser på at undgå en konflikt med FDV, selvom der er tvivl om gyldigheden af 19. Jeg tænker på de mange bilag og de omfattende processkrifter, der gør det nødvendigt med en egentlig domsforhandling for at få et overblik over både faktiske omstændigheder og parternes uenigheder om forståelsen af lovgivningerne - både den danske og den EU-retlige. Til dette processkrift vedlægges følgende bilag om FDVs skjulte dagsorden: DVD-film beslaglagt - Politiken, 27/ Aalborg den 10. marts 2006 Hans Kristian Pedersen

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3:

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3: Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes påstandsdokument Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg, i sagerne BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Svarskrift I 5. afdelings sag nr. BS 5-2181/2005 ved

Læs mere

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 SUPPLERENDE KÆRESKRIFT I VL B-0212-07 Laserdisken v/hans Kristian

Læs mere

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Domstolsstyrelsen

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret?

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret? Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film Retten

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Retsudvalget REU alm. del - Bilag 481 Offentligt LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Til Folketingets Retsudvalg Folketinget

Læs mere

Følgende bilag vedlægges stævningen

Følgende bilag vedlægges stævningen Følgende bilag vedlægges stævningen Laserdiskens baggrund og eksistensgrundlag 1. 1 Aalborg Stiftstidende: Søskende fra Aalborg laver Dracula-film, 15/8-1980 FDVs øvrige forsøg på at begrænse konkurrencen

Læs mere

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg,

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: mail@laserdisken.dk Uddybende kæreskrift Kære af FS 40-5917/2005 (Retten i

Læs mere

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643 Laserdisken ApS Prinsensgade 38 9000 Aalborg Att.: Hans Kristian Pedersen Badehusvej 16 Postboks 1440 9100 Aalborg Tlf.: + 45 70 15 1000 Fax: + 45 72 21 1601 aalborg@hjulmand-kaptain.dk www.hjulmand-kaptain.dk

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger Retten i Aalborg,

Læs mere

Processkrift vedr. afvisning. Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. mod

Processkrift vedr. afvisning. Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. mod Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Processkrift vedr. afvisning Retten i Aalborg, sag BS 99-1411/2007 Hans Kristian Pedersen Prinsensgade

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Oversigt over de fremsatte påstande

Oversigt over de fremsatte påstande Hans Kristian Pedersen mod Domstolsstyrelsen Oversigt over de fremsatte påstande Afsnit 1: Sag 1 - fortolkningen af ophavsretslovens 19, stk. 1 1. Om den rette fortolkning af ophavsretslovens 19, stk.

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Ankestævning Som direktør for og på vegne af Laserdisken

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige Retten i Aalborg, sag

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens Nævnet har modtaget klagen den 3. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 Bilag 3 Bilag 3.1 Telefoninterview Telefoninterview med Carsten Munk Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 5 C= Carsten Munk, A= Anne Pedersen, J= Josephine

Læs mere

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 23. august 2013 Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Vestre Landsret,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Laserdisken ApS Prinsensgade 38

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag 22. november 2011 TV-RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SPORTSBEGIVEN- HEDER Der er den 4. oktober 2011 afsagt dom ved EU-domstolen i en sag vedrørende salget af rettigheder til transmission af engelske fodboldkampe.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0260 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0173 Klageren: Indklagede: xxxxx 8260 Viby DSB Klagen vedrører: Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT i BS nr. 76-5-2181/2005 Retten i

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL. Vintereksamen 2008/2009. 3 timer. Varighed: Hjælpemidler:

BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL. Vintereksamen 2008/2009. 3 timer. Varighed: Hjælpemidler: HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL Vintereksamen 2008/2009 Skriftlig prøve i: Varighed: Hjælpemidler: 25042 FORMUERET II 3 timer Alle Den danske virksomhed K. Jensen

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0040 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT (Delforhandling om rette sagsøgte)

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Rekvirenten, Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen, har nedlagt følgende påstande:

Rekvirenten, Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoen, har nedlagt følgende påstande: Københavns Byret Anonymiseret i fornødent omfang, jf. retsplejelovens 41 b, stk. 2, nr. 4, og stk. 3, nr. 1. Udskrift af dombogen KENDELSE Afsagt den 21. september 2009 i sag nr. FS 23455/2009: Forsvarsministeriet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0257 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for sms-billet med for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom

Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom Planlovens detailhandelsregulering butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper - i lyset af en ny landsretsdom KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Nogle planter skal ikke vandes... 56 Hold ud, ellers vinder du ikke!... 58 Gud smiler til dig... 60 At være knyttet til Jesus... 62 Gud har skrevet

Nogle planter skal ikke vandes... 56 Hold ud, ellers vinder du ikke!... 58 Gud smiler til dig... 60 At være knyttet til Jesus... 62 Gud har skrevet Indhold Forord... 8 Det gælder om at vinde!... 10 Vi vinder, fordi han vandt!... 12 Kun du kan kæmpe din kamp... 14 Der er kun én salve, der duer!... 16 Et ocean i Guds hånd... 18 Hvilket lys foretrækker

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14296 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 27223397 Andersen Trading ApS Malmparken 6 2750 Ballerup Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Første udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om den nye lejelov... 1 Lone får 10.000 kr. retur for trappevask... 2 Ny pjece om den nye lejelov... 5 Kursus om den nye lejelov Beboerrepræsentanter

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr. 114 1 11. april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Det er en side af kristendommen, som vi nok er lidt for dårlige til at sætte fokus på. Det, at vi skal stå til regnskab for vore handlinger.

Det er en side af kristendommen, som vi nok er lidt for dårlige til at sætte fokus på. Det, at vi skal stå til regnskab for vore handlinger. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. august 2014 Kirkedag: 9.s.e.Trin/B Tekst: Luk 12,32-48 Salmer: SK: 747 * 447 * 366 * 367 *277,3+4+8 LL: 747 * 447 * 448 * 366 * 367 *369,6 * 277 Når

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.447 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 7. juli 2005 K E N D E L S E Brunata A/S (advokat Asger Heine Jensen, København) mod 1. Aalborg Boligselskab af

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 2008 for salmonella og campylobacter i dansk og importeret fersk kød Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Virksomhedernes ansvar... 3 3. Case-by-case kontrollen...

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere