NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr Brevid Ref. VAJE Dir. tlf NOTAT: Kommentarer til Søren Dyck-Madsens bemærkninger om varmepumper og 10. august 2011 Passiv Hus Den 29. juli 2011 sender Søren Dyck-Madsen en med en vedhæftet word fil til Teknik- og Miljøudvalget, hvor han kommenterer Roskilde Kommunes valg og ønske om at opføre det nye HP-hus og Plejecenter efter Passiv Hus principperne og anvende varmepumpe i stedet for fjernvarme. Kommentarer til Søren Dyck-Madsen bemærkninger. Udbudsmaterialet blev lavet i 2009/2010 og udsendt i marts Udbudsmaterialet er lavet med baggrund i den lovgivning der var gældende på daværende tidspunkt. Bl.a. BR08. Myndighedsprojektet blev færdigprojekteret i januar 2011 efter BR10 med supplerende energikrav fra lavenergiklasse Passiv Hus kriterierne stiller udelukkende krav til energiforbrug til opvarmning og ikke til bygningens forbrug af el. Derfor har Roskilde Kommune endvidere stillet supplerende krav ud over hvad kræves iht. passivhuskonceptet, idet der er stillet krav om, at det samlede energiforbrug som både omfatter energi til opvarmning og bygningens el-forbrug, ikke må overstige 33 kwh/m2/år. Med de supplerede energikrav opfylder vi principperne i energikravene til lavenergiklasse Søren Dyck-Madsen nævner flere gange i sine bemærkninger lavenergiklasse Høringsrunden af udkastet til den nye energiklasse er først afsluttet d. 23. juni Ændringerne forventes udstedt i august 2011 og er frivillige ligesom lavenergiklasse 2015, som var kendt på tidspunktet for indsendelse af byggeandragende og derfor fulgt. Overordnet kan det oplyses, at projektmaterialet er ændret på væsentlige punkter i forhold til det projekt som Søren Dyck-Madsen kommenterer. Det er rigtigt, at projektet blev udbudt med et varmepumpesystem, hvor opvarmningen foregik vha. luftvarme. Dette er ændret til gulvvarme suppleret med radiatorer i fællesrum, netop for at imødegå de problemer som Søren Dyck-Madsen påpeger. For overskuelighedens skyld er Søren Dyck-Madsens bemærkninger kopieret ind i denne redegørelse. Hver enkelt punkt er nummeret og efterfølgende kommenteret. Søren Dyck-Madsens advarsel mod nogle af de valgte energi-principper for plejecenter Trekroner Pkt. 1 Passiv Hus konceptet er ikke velegnet til egentlige lavenergibygninger efter kravene til 2020 bygninger. I anbefalingerne fra Erhvervs- og byggestyrelsen står direkte, at man opfordrer kommunerne til at undlade at give

2 Side2/6 dispensation til fritagelse for individuel opvarmning af hvert enkelt brugsrum, og at det ikke i klasse 2020 tillades at basere opvarmningen udelukkende på luftvarme, som det typisk gøres i Passiv Huse. HP-huset og Plejecenteret er projekteret efter Passiv Hus konceptet, samt efter BR10 med tillæg til lavenergiklasse Pasiv Hus konceptet fritager ikke fra individuel temperaturregulering (jf. DS 469 Norm for varmeanlæg). Der benyttes gulvvarme- og radiatoranlæg til opvarmning i projektet. Siden udbud er projektet suppleret med yderligere 46 radiatorer, primært i fællesrum, for at forbedre reaktionstiden for varme/kulde udviklingen. Pkt. 2 Passiv Hus konceptet er ikke et egentlig lavenergikoncept, men mere et økonomisk koncept, idet kravene er lagt netop der, hvor man beregningsmæssigt kan få nok varmetilskud fra solen og fra spildvarme i bygningen til at undvære et egentligt varmesystem. Dog har man en el-varmeflade ved varmegenvindingen. Passiv Hus konceptet handler om at minimerer varmeforbruget og energiforbruget mest muligt. Roskilde Kommune har ud over Passiv Hus principperne yderligere stillet krav om at lavenergiklasse 2015 opfyldes. Dvs., at det samlede energiforbrug som både omfatter energi til opvarmning og bygningens el-forbrug, ikke må overstige 33 kwh/m2/år. Passiv Hus Principperne nævner ikke noget om at ventilationsanlæg skal benytte elvarmeflader, eller at bygningen skal opføres uden varmeanlæg. I HP-huset og Plejecenteret benyttes ikke el-varmeflader i ventilationsanlægget. Varmeflader i ventilationsanlæg opvarmes med centralvarmevand produceret via jordvarmeanlægget. Ventilationsanlæggenes varmeflader skal ikke betragtes som egentlige varmekilder, men de skal sikre at der indblæses ved komforttemperaturer. Opvarmningen i plejecentret foregår via gulvvarme og radiatorer. Pkt. 3 Her regnes ofte fejlagtigt efter en indetemperatur på 20 grader, og så går det galt. For et plejecenter skal indetemperaturen vel ofte op på grader, hvilket vil være særdeles vanskeligt at sikre i Passiv Hus konceptet. Og så kan de gamle simpelthen ikke holde varmen. Forhåbentlig har I stillet krav om mulighed for 25 grader i alle lejlighederne og i beboer-områderne. Jf. udbudsmaterialet, Byggesagsbeskrivelsen af , kap2.-13, skal det ved individuel rumføler, være muligt at regulere temperaturen op til 23 C i boligafsnit og fællesrum. Vi har i udbudsfasen været opmærsom på at 20 ikke altid er tilstrækkeligt for ældre mennesker, derfor har vi i samarbejdet med byggeudvalget, stillet krav om at bygningen skal kunne varmes op til 23 C ved dimensionerende udetemperaturer. Anlægget er dimensioneret med en usikkerhed på 10 til 15 %. Dvs. at boligerne kan varmes op til Pkt. 4 Ofte regnes også med et for højt internt varmetilskud og et for lavt forbrug af varmt vand, hvilket igen tenderer til underdimensionering af el-fladerne i varmeanlægget. Og et underdimensioneret varmeanlæg betyder i praksis anvendelse af meget mere el-varme, som ødelægger ethvert energiregnskab.

3 Side3/6 Der benyttes ikke el-varmeflader. Varmeflader i ventilationsanlæg opvarmes med centralvarmevand produceret via jordvarmeanlægget. Ved at følge lavenergiklasse 2015 og Passiv Hus kriterierne sikre vi os at vi ikke ødelægger energiregnskabet. Pkt. 5 Da vi lavede konkurrencen om det energineutrale etagehus BOLIG+ (inkl. dækning af privatforbrug af el) fik vi fem forslag, der alle havde aktiv varme for netop at kunne klare et meget lavt energibehov. Passiv Hus konceptet kan simpelthen ikke gå helt derned. Dette er imødekommet med de supplerende energikrav. Bygningen opvarmes ved kombineret gulvvarme og radiatoranlæg. Pkt. 6 Vi har ret mange problematiske eksempler med Passiv Huse i Danmark, hvor det er svært at holde varmen i de nordvendte rum, og hvor der sker overophedning i de sydvendte. Dette skyldes at beregningerne foretages på et gennemsnit og ikke på hvert enkelt rum. Og på et forkert grundlag. Lavenergiklasse 2020 vil kræve beregninger for hvert enkelt rum, og dokumentation for opfyldelse af varmebehovet i alle rum, netop for at forhindre disse problemer. Der laves en beregning af det dimensionerende varmetab (jf. DS418 Beregning af bygningers varmetab) til brug for dimensionering af varmeanlægget. Dette sikrer at varmegiveren i det enkelte rum kan levere den effekt, der skal til for at opvarme rummet til den ønskede temperatur. Alle boliger er enten placeret mod øst eller vest. Der er ingen boliger mod nord. Pkt. 7 Passiv Hus konceptet bygger på luftvarme dvs. at der ikke kan ske en individuel temperaturregulering fra rum til rum, hvilket vil være særdeles uheldigt netop på et plejecenter, hvor beboernes temperaturbehov vil være meget forskellige. Forhåbentlig har I stillet krav om individuel temperaturregulering i alle brugsrum. Jeg frygter at det er undladt, da kravet som sagt ikke kan opfyldes efter de sædvanlige Passiv Hus byggemåder. Passivhuskonceptet bygger ikke nødvendigvis på luftvarme. Der benyttes gulvvarme- og radiatoranlæg til opvarmning i projektet, ikke desto mindre kan der godt etableres individuel temperaturregulering i et luftvarmeanlæg. Der er jf. udbudsmaterialet, Byggesagsbeskrivelsen af , kap2.-13, stillet krav om at det skal, ved individuel rumføler, være muligt at regulere temperaturen op til 23 C i boligafsnit og fællesrum.

4 Side4/6 Pkt. 8 Dertil kommer, at bygninger, som er meget godt isoleret, vil blive opvarmet meget hurtigt af solen. Dette taler i stedet for et aktivt varmesystem med kombination af gulvvarme af komforthensyn og enkelte radiatorer af reguleringshensyn. Der benyttes gulvvarme- og radiatoranlæg til opvarmning i projektet. Pkt. 9 Og så håber jeg, at I har arbejdet helt enormt meget med solafskærmningen som en blanding af passiv og aktiv solafskærmning, for ellers vil I opleve problemer med overophedning. Totalentreprenør udarbejder beregninger af det termiske indeklima, til brug for afklaring af omfang af solafskærmning. Der kommer mekaniske skodder for alle franske altaner. Der bliver monteret en fast kasketskygge over vinder til soveværelser. Det kommer mekanisk screen ved alle øvrige vinduer mod øst, syd og vest. Pkt. 10 I anvender så en grundvandsvarmepumpe til opvarmningen, står der på hjemmesiden. Er det til det varme vand eller til egentlig opvarmning og hvor blev så Passiv Hus princippet af? Der etableres jordvarme- og solvarmeanlæg, til forsyning af både varmeanlæg og varmt brugsvand. At der etableres jordvarme- og solvarmeanlæg, skaber ikke en konflikt ift. anvendelse af passivhuskonceptet. Pkt. 11 Endnu værre er det, at plejecenteret ligger midt i et fjernvarmeområde, hvor der er masser af overskudsvarme i dag og i de mange kommende år fremover. Alligevel vil I basere opvarmning på el-dreven grundvandsvarmpumpe. Det virker helt hen i vejret, hvis man skal se på det samlede klimaregnskab. Jf. Planloven 19, stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Pkt. 12 Jeg kan ikke se, om I har indbygget et varmelager med en stor kapacitet i plejecenteret, således at I kan styre grundvandsvarmepumpen efter el-prisen og dermed efter mængden af vedvarende vindenergi i el-nettet. Hvis I har et sådant varmelager og det skal altså være ret stort så kan anvendelsen af en varmepumpe måske forsvares, da plejecenteret så kan anvendes som fleksibelt back-up for el-systemet ved, at varmepumpen kan undlade at køre

5 Side5/6 i flere dage, hvis vinden ikke blæser, fordi plejecenteret her kan trække på varmt vand fra lageret, som er produceret, da det blæste meget. Der er ikke et varmelager med sådan en kapacitet i projektet. Anlægget bliver tilsluttet en buffertank som sørger for at anlægget ikke starter og stopper hele tiden. Derudover bliver overskydende solvarme pumpet ned i jordboringerne for derved at opbygge et lager i perioder med overproduktion. Pkt. 13 Hvis det er lavenergibygning 2015 med den indbyggede beregningsmæssige fordel ved at anvende en varmepumpe med en el-faktor på 2,5 mod en fjernvarmefaktor på 0,8, der motiverer til anvendelse af varmepumpeløsningen, så vil jeg da gøre opmærksom på, at når kommunen selv kræver Passiv Hus, så kan kommunen også snildt dispensere fra kravet, således at den miljømæssigt bedste energiforsyning på placeringen, nemlig fjernvarme, kan anvendes. Kommunens rådgivere, lavede ved udarbejdelse af udbudsmaterialet, et økonomisk sammenligningsskema hvor investeringen ved forskellige energiformer blev vurderet. Bl.a. blev fjernvarmeløsningen vurderet, samt en løsning med ½ fjernvarme og ½ varmepumpe, en løsning med udelukkende varmepumpe og en med varmepumpe suppleret med solfanger og solceller. Den økonomisk mest fordelagtige er en løsning med varmepumpe suppleret med solfanger og solceller. Varmepumpeløsningen kombineret med solceller og solvarme på taget har samlet set også en marginalt bedre CO2 belastning. Pkt14 Hvis det er prisen for tilslutning af plejecenteret til fjernvarmen og den faste afgift, der motiverer til tilvalg af varmepumpeløsningen, så kan jeg pege på først Fredericia Fjernvarme og nu også Århus Fjernvarme, som giver 50 % rabat på både tilslutning og fast afgift for bygninger efter den gamle LE1, som svarer til den nye LE Opføres bygningen efter LE 2020, så kunne 75 % rabat være på sin plads. Søren Dyck-Madsens konklusion: Dette er ment som en meget kraftig advarsel over for energiprincipperne i dette byggeri. Det her plejecenter virker simpelthen forkert tænkt, og kan meget vel risikere at ende med at blive endnu et af de rigtigt dårlige eksempler på velmenende lægfolk, som tager en tilsyneladende korrekt og populær beslutning uden at have gennemtænkt, hvad det egentlig betyder i praksis. Og det har vi i hvert fald ikke brug for. Min anbefaling vil være at ændre konceptet. Det skal bygge på aktiv opvarmning med fjernvarme. Bygningen skal være optimalt isoleret og her kan isoleringsprincipperne for Passiv Huse meget fint anvendes. Med anvendelse af langsomt regulerende gulvvarme som komfortskabende grundopvarmning og enkelte radiatorer for hurtigere at kunne regulere bygningens enkelte rum op og ned i forhold til den indstrålede solvarme.

6 Side6/6 Og så skal plejecenteret have rabat på tilslutningsbidrag og fast afgift svarende til det reducerede effekt-behov for varme nemlig 50 %, hvis det opføres efter 2015 kravene og 75 %, hvis det opføres efter 2020 kravene. Endelig skal solceller integreres i taget, hvor der er potentiale mod syd. Det er simpelthen en rigtig god forretning nu om dage. Med venlig hilsen Søren Dyck-Madsen Nu også medlem af Roskilde kommunes klimaråd

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet

tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet tove lading 4d verdensmester i energieffektivitet DANSK ARKITEKTUR CENTER I SAMARBEJDE MED EKSTERN KONSULENT ALEXANDRA THYGESEN Tove Lading etablerede i 1997 Lading arkitekter + konsulenter A/S, som primært

Læs mere