10 gode miljøhistorier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 gode miljøhistorier"

Transkript

1 10 gode miljøhistorier

2 INdHoLd Indhold SIdE 4-5 SIdE 6-7 SIdE 8-9 SIdE SIdE SIdE SIdE SIdE SIdE SIdE

3 forord 10 gode miljøhistorier Inspiration og initiativ. Det er to væsentlige egenskaber, når der skal arbejdes med miljø. Med en mangeårig tradition for miljøarbejde er det ikke initiativ, der har manglet i Albertslund. Albertslund Kommune er i front på miljøområdet som landets eneste 100% miljøcertificerede kommune, takket være engagerede medarbejdere, ledere og borgere. Til gengæld kan der blive behov for at indhente ny inspiration, efterhånden som mange idéer og initiativer er afprøvet og gennemført. Inspiration kan findes mange steder og kan bringe nye initiativer og resultater med sig. Vi præsenterer her 10 gode miljøhistorier i håbet om, at de kan inspirere til det videre arbejde for miljøet. Og inspiration er der brug for, hvad enten man har arbejdet med miljø i 20 år, eller man lige er startet. De 10 gode miljøhistorier afspejler det praktiske miljøarbejde i Albertslund. De viser, at miljø ikke kun er ambitiøse mål og store planer. Det er også masser af konkrete handlinger, som viser vejen til en mere miljøvenlig dagligdag. Med de 10 gode miljøhistorier tager vi initiativ til at bringe ny inspiration til miljøarbejdet. Vi håber, at inspirationen vil føre til nye initiativer, som kan bringe miljøarbejdet videre. God arbejdslyst. Med venlig hilsen Steen Christiansen borgmester 3

4 4 1. Klima på skoleskemaet Louise Sjøgren Pædagogisk Center Albertslund

5 V/ LoUISE SJØGrEN / PÆdAGoGISK CENTEr ALBErTSLUNd Klima på skoleskemaet Klimakontrakter for de mindste, skrotrobotter for de mellemste og elektronisk adgang til ny klimaviden for de store. Pædagogisk Center Albertslund har ligesom resten af kommunen fokus på klima, og med forskellige materialer og aktiviteter inspirerer de folkeskolerne i kommunen til også at sætte klima på skemaet. Alle 1. og 2. klasser i Albertslund har fået tilsendt malebøger med historien om isbjørnen Milak og klimaklistermærker til madkassen. Med materialet følger også en klimakontrakt, hvor klassen skal blive enige om fem CO2-besparende aktiviteter, som de i fællesskab vil arbejde med. Klimamaterialerne til indskolingen skal give inspiration til undervisningen og gøre temaet klima lettere at forstå for de yngste elever. I projekt Skrotrobot har udvalgte mellemtrinsklasser fokuseret på det affald, vi producerer hver dag, og som koster energi at producere, fragte og bortskaffe. Med hjælp fra en billedkunstner har eleverne omdannet skrot og emballage til farvestrålende og tankevækkende robotter. Eleverne er ad den vej blevet opmærksomme på vigtigheden af om ikke at begrænse, så i hvert fald at genanvende affaldet. Pædagogisk Center Albertslund har også udarbejdet en klimalinksamling med materiale, som især henvender sig til eleverne i udskolingen. På den måde kan lærerne let finde inspiration til at inddrage klima og it i undervisningen. De forskellige klimamaterialer og aktiviteter skal være med til at gøre børnene og de unge bevidste om klimaproblematikken med udgangspunkt i deres egne erfaringer. Gennem den gode historie og den kreative proces styrkes elevernes muligheder for selv at handle i forhold til klimaproblematikken. 5

6 6 2. Grønsvær uden pesticider Carsten Boje Larsen Albertslund Stadion

7 V/ CArSTEN BoJE LArSEN / ALBErTSLUNd STAdIoN Grønsvær uden pesticider Nogle af Sjællands bedste træningsbaner finder man ved Albertslund Stadion, og det på trods af eller netop fordi de ingen pesticider får. To af Stadions medarbejdere har fået en treårig uddannelse som certificerede græsplejere, hvor de har opnået kendskab til, hvordan banernes grønsvær kan vedligeholdes gennem intensiv pleje og uden brug af pesticider. For at forhindre ukrudtet i at kaste frø, stresser græsplejerne det ved at slå græsset ofte og langt ned, og de eftersår flere gange om året for at undgå bare pletter, hvor ukrudtet kan etablere sig og sprede sig fra. Græsset styrkes ved hjælp af gødning, men for at minimere forbruget og udvaskningen får Stadion hvert år lavet en jordtest, der viser hvor og i hvilket omfang de grønne baner skal gødes. Derefter spredes gødningen ved hjælp af GPS, og det fuldender den præcise gødskning. Sidst men ikke mindst gør Stadion brug af en hyggelig og naturlig plejemetode til sin grønsvær. De har hængt stærekasser op for at tiltrække stære, som kan æde de stankelbenlarver, som ellers ødelægger græssets rødder. 7

8 8 3. Miljø ad frivillighedens vej Grønt Kontor and beyond Birger Larsen Mini Trans A/S

9 V/ BIrGEr LArSEN / MINI TrANS A/S Miljø ad frivillighedens vej - Grønt kontor and beyond Transportsektoren er en af de helt store syndere i CO 2 -regnskabet men sådan behøver det ikke være, hvis man spørger transportfirmaet Mini Trans. De er gået ind i miljøkampen og er i dag med til at vise, at grønne initiativer betaler sig. Det startede med, at firmaets administrationskontor i Albertslund læste om konceptet Grønt Kontor i kommunens Miljøavis. De tog kontakt til kommunen og kom med i pilotprojektet for ordningen, hvor de fik hjælp til energigennemgang, handlingsplan og certificering. På den måde blev den nye miljøindsats overskuelig og nem at gå til. Som certificeret Grønt Kontor har virksomheden allerede efter bare ét år nedsat strømforbruget med mere end 10%, og ved at udskifte alle toiletter til 2-skyls-toiletter er vandforbruget også nedsat betydeligt. Hver uge aflæses vand- og elmålere, resultaterne hænges op, og personalet inddrages i og bidrager til den grønne omstilling. De penge, der spares på forbruget, går til den årlige personalefest. Den grønne omstilling er også nået uden for administrationskontoret. Mini Trans har startet et nyt kurerkoncept, Green Xpress, hvor miljøhensyn indtænkes i alle aspekter af driften. Transporten foregår i el- eller hybridbiler, der på sigt skal tankes med strøm fra vindmøller via intelligent ladning. Miljøbelastningen ved kørslen kompenseres via grønne projekter i Danmarks Naturfredningsforening, og alle chauffører gennemfører kursus i energirigtig kørsel. Mini Trans bruger også sit engagement uden for egen virksomhed til blandt andet at hjælpe Trafikstyrelsen med at udvikle en certificering til grønne transportselskaber. 9

10 10 4. Økologi i skolekantinen Bente Frese Vridsløselille Skole

11 V/ BENTE frese / VrIdSLØSELILLE SKoLE Økologi i skolekantinen 96% så stor en del af råvarerne i skolekantinen på Vridsløselille Skole er økologiske, og det har udløst et økologisk guldmærke fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsens spisemærker findes i varianterne bronze, sølv og guld, og Vridsløselille skolekantine er den første og indtil videre eneste skolekantine i landet, der har opnået et spisemærke. Guldmærket gives for % økologi, og det kræver derfor en vedholdende indsats at beholde det. Kantinen har en politik for at sikre den høje økologiprocent og realiserer den ved hjælp af grundig og fleksibel menuplanlægning. Menukortet tilpasses årstidens råvarer, og maden laves fra bunden. Maden er hovedsagelig vegetarisk, og det giver både en økonomisk og en sundhedsmæssig gevinst. Der er også fisk på menuen hver dag, og her prioriteres vildtlevende fisk, som ikke kommer fra dambrug eller havbrug. Mærkningsordningen indebærer, at kantinen på Vridsløselille Skole skal indsende sit fødevareregnskab og udarbejde fire rapporter om året. Derudover kommer Fødevarestyrelsen på kontrolbesøg en gang om året for at vurdere, om kantinen kan beholde sit spisemærke. Næste skridt for kantinen på Vridsløselille Skole er at få lavet en kostpolitik i samarbejde med skolen, hvor ikke mindst elevrådet skal inddrages. 11

12 12 5. Grøn Station en partnerskabsaftale med dsb Janus Enemark Nissen Center for ledelse og personale

13 V/ JANUS ENEMArK NISSEN / CENTEr for LEdELSE og PErSoNALE Grøn Station en partnerskabsaftale med DSB Albertslund Station skal være et grønt laboratorium, hvor miljørigtige løsninger prøves af. Det er DSB og Albertslund Kommune enige om. Stationen skal renoveres og udstyres, så den bliver en af DSB s første CO 2 -neutrale stationer, og derfor har Albertslund Kommune og DSB S-tog indgået et klimapartnerskab. Klimapartnerskabet skal også bruges til at gøre borgeres og pendleres transport mere klimavenlig. Pendlere, der arbejder i cykelafstand fra stationen, skal på månedsbasis kunne leje en cykel, som kan bruges til transporten fra stationen frem til arbejdspladsen. De såkaldte pendlercykler skal stå i den aflåste cykelparkering på stationen uden for arbejdstiden. Derfor skal cykelparkeringen ved stationen udvides med plads til 80 ekstra cykler. Den tidligere kiosk på stationen er blevet omdannet til GrønStop, som Albertslund Kommune benytter til formidling af miljøvenlig transport, klima og miljø, kulturelle tilbud og nyhedsstof med mere. Meget af informationen sker via en elektronisk lysavis og udstillinger i vinduerne. I perioder er Grøn Stop bemandet og kan tilbyde energirådgivning eller andre services. Lokalet kan også bruges til events for eksempel i forbindelse med kommunalvalg, og til daglig kan det bruges som mødelokale for kommunens ansatte. 13

14 14 6. Behovstyret ventilation Tina Reinholdt Jensen Miljø- og Teknikforvaltningen tina.reinholdt.

15 V/ TINA reinholdt JENSEN / MILJØ- og TEKNIKforVALTNINGEN Behovstyret ventilation Spar energi! Tænd kun for ventilationsanlægget, når det er nødvendigt. Det er anbefalingen fra Elsparefonden og Teknologisk Institut. De anslår, at der kan spares helt op til 15% på el og varme, bare man lader ventilationsanlægget køre en time mindre om dagen. Den energibesparelse vil Albertslund Kommune gå efter ved at tilpasse driften af ventilationsanlæggene på kommunens skoler til det aktuelle behov. For at opnå energibesparelsen skal driftstiden på ventilationsanlæggene tilpasses, så anlægget kun kører i undervisningstiden, hvor bygningen er i fuld drift. På skoler er ventilationsanlægget dimensioneret efter en skole, der er fuldt belastet, hvor alle klasselokaler er fyldt med børn og lærere. Uden for undervisningstiden er der stadig mange timer, hvor skolen er åben og anlægget kører, men hvor det kun er få personer, der reelt benytter skolen. Eksempelvis om morgenen, hvor rengøringspersonalet møder ind før skoletid, samt sidst på eftermiddagen, hvor der er møder, forældrekonsultationer eller undervisningstilbud. For at optimere driftstiden af ventilationsanlæggene laver kommunen derfor en kortlægning af de enkelte skolers aktiviteter i disse ydertidspunkter. Er der få personer i et lokale, kan man nøjes med almindelig udluftning, og er der aktiviteter, der kræver ventilation, kan man forsøge at samle dem i en fløj af skolen, så ventilationen kan begrænses. Det kræver planlægning af aktiviteter, information til brugerne om udluftningspolitik og mindre ændringer af de tekniske anlæg, men derudover er det stort set omkostningsfrit at opnå den væsentlige energibesparelse, som en optimering af driftstiden indebærer. 15

16 16 7. Specialklasse i Grøn Skole Joan Yrsa Pedersen Vridsløselille Skole

17 V/ JoAN YrSA PEdErSEN / VrIdSLØSELILLE SKoLE Specialklasse i Grøn Skole Kan en hvepseedderkop flyve? Hvad laver de ude på landet? Det er nogle af de spørgsmål, eleverne i specialklassen 7.e på Vridsløselille Skole stiller deres lærer, når de har naturfag. Faget kombinerer fysik/kemi, biologi og geografi og indgår i et projekt under Professionshøjskolen UCC. Projektet udvikler specialpædagogisk undervisningsmateriale, der kan styrke elevernes muligheder for selv at gøre en indsats i forhold til natur og miljø. Naturfagsundervisningen er tilrettelagt, så den tager hensyn til elevernes generelle indlæringsproblemer, og den inddrager mange praktiske aktiviteter i undervisningen. Eleverne fanger hvepseedderkopper i Vestskoven og indretter terrarier til dem. De bearbejder skolens kompost og dyrker skolehaverne, og endelig laver de forsøg med varmetab og undersøger, hvordan de energirenoverede huse i Albertslund er blevet bedre til at holde på varmen. Ud over at give eleverne en forståelse af bæredygtighed er naturfagsprojektet med til at styrke elevernes selvværd og give dem succesoplevelser. Hvor de har svært ved f.eks. dansk og matematik, er de gode til de praktiske aktiviteter i naturfagsundervisningen. 17

18 18 8. den Co 2 -neutrale bolig Povl Markussen Agenda Center Albertslund

19 V/ PoVL MArKUSSEN / AGENdA CENTEr ALBErTSLUNd Den CO 2 -neutrale bolig I 2009 kunne Albertslund præsentere en danmarkspremiere, nemlig landets første 0-energi renoveringsprojekt i Høkerlængen 2 i Hyldespjældet. 0-energi betyder i praksis, at huset producerer al energi til opvarmning og elforbrug ved hjælp af vedvarende energi. Radiatorerne i huset er derfor pillet ned og sendt til genbrug, og huset er ikke længere tilkoblet fjernvarmeforsyningen. Huset er i stedet forsynet med et helt nydesignet og præfabrikeret solprisme på taget. Det indeholder solceller til elforbrug, solfangere til varmt brugsvand og et tagvindue, der giver lys og varme til boligens opholdsrum. Som et bidrag til opvarmningen genindvindes varme fra husets spildevand. Samtidig har huset gennemgået en større isoleringsindsats, som har betydet nye 3-lags vinduer og 300 mm ekstra isolering i vægge, tag og fundament. Der har været stor interesse for projektet med flere fremvisninger og tv-hold på besøg. Nu hvor beboeren er flyttet hjem igen, skal hendes erfaringer med at bo i det nye hus bruges både i Hyldespjældet og resten af Albertslund, når andre boligområder skal renoveres. I disse år opføres flere og flere nybyggerier som 0-energihuse, men selv hvis alt nybyggeri var 0-energibyggeri, vil der gå mange år, før det vil kunne ses i det store CO 2 -regnskab. Derfor er det nødvendigt også at renovere eksisterende byggeri, så det får en lavere energiklasse. Kun på den måde kan man inden for en overskuelig årrække få nedbragt CO 2 -udledningerne fra boligsektoren markant. 19

20 20 9. Når miljøledelse er god kemi Klaus Nielsen Miljø- og Teknikforvaltningen

21 V/ KLAUS NIELSEN / MILJØ- og TEKNIKforVALTNINGEN Når miljøledelse er god kemi Da man i Albertslund Kommunes rengøringsafdeling indførte miljøledelse, havde ledelsen, miljøgruppen og medarbejderne en dialog om, hvad der ville være mest fornuftigt at arbejde med. Hele vejen rundt var der enighed om, at brugen af rengøringsmidler der for en stor dels vedkommende indeholder kemikalier var afdelingens væsentligste miljøpåvirkning og derfor et oplagt indsatsområde. Rengøringsafdelingen har derfor de sidste fem år haft et miljømål om at reducere den mængde rengøringsmidler, de bruger i rengøringen af ca kvadratmeter kommunale bygninger. Miljøledelsessystemet har været en katalysator for at initiativet blev taget, og miljømålet har g jort, at afdelingen over en længere periode er blevet holdt op på sin egen målsætning og har bevaret fokus på indsatsen. Det har skabt resultater. Rengøringsafdelingen brugte liter rengøringsmiddel i 2004 men havde reduceret denne mængde til liter i I forhold til reng jort gulvareal har rengøringsafdelingen reduceret forbruget med 67% over fem år. Den store reduktion er opnået gennem adfærdsændringer hos medarbejderne, som samtidig er blevet hjulpet på vej af doseringsdispensere, som er blevet påmonteret rengøringsprodukterne. Med den store reduktion af rengøringsmidler har udgiften til den lille tekniske hjælpeforanstaltning tjent sig selv hjem mange gange. Udfordringen med at tage hensyn til miljøet og gøre det bedre og bedre hvert år har givet en ny dimension til det daglige arbejde og et nyt projekt at stå sammen om i afdelingen. Samtidig er medarbejderne blevet mere opmærksomme på rengøringens miljømæssige konsekvenser og på de forskellige produkters miljøbelastning, og mange af dem har taget erfaringerne med hjem. 21

22 Ungdommens klimatopmøde Ane Marie Kristensen Albertslund Ungdomsskole

23 V/ ANE MArIE KrISTENSEN / ALBErTSLUNd UNGdoMSSKoLE Ungdommens klimatopmøde De unge skal bære kloden videre, og derfor skal også de unge forholde sig til fremtidens klimaudfordringer. Som optakt til FN s klimatopmøde COP15 arrangerede Albertslund Kommune derfor et ungdomsklimatopmøde. Ungdomsklimatopmødet viste, at de unge tager fremtidens klimaudfordringer seriøst. Både i forberedende workshops og på selve topmødet blev der arbejdet engageret med vindmøller, biogasanlæg, skrotrobotter, klimamad og mange andre aspekter af klimaspørgsmålet. MusikTeatret Albertslund lagde hus til topmødet, hvor elever fra folkeskolens sidste klasser, Ungdomsskolen og Kongsholm Gymnasium præsenterede deres klimaproduktioner og diskuterede fremtidens klimaudfordringer under temaet Fra Albertslund til verdens topmøde om klima. I perioden fra efterårsferien og frem til topmødet havde eleverne beskæftiget sig med forskellige klimarelevante projekter, som alle indgik i en konkurrence på topmødet. På Kongsholm Gymnasium havde en klasse sammen med deres biologilærer fremstillet et biogasanlæg. Klassen havde arbejdet hårdt for at blive færdige med byggeprojektet, så det kunne blive udstillet på dagen. Eleverne havde tilegnet sig en teoretisk viden, som var koblet fint sammen med det praktiske byggeprojekt. Klassen vandt konkurrencen for størst originalitet. 23

24 Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund T F

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Hållbar Udveckling Väst, 29. maj 2012 Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Agenda 14:00 14:45: Albertslund Kommune, miljø- og klimaprojekter 14:45 15:00: Walk and talk 15:00 15:45:

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Vestjylland Lokalafdeling tilknyttet Midt 6900 Skjern

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING

Grønt regnskab 2009. Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING Grønt regnskab 2009 Til den ordinære generalforsamling onsdag den 26. maj 2010 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING GRØNT REGNSKAB 2009 Grønt regnskab i VA I år er det fjortende gang, Vridslø - selille Andelsboligforening

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

KLIMA & GIS. - i Albertslund Kommune. Ved Susanne Dalby og Rune Eliasson

KLIMA & GIS. - i Albertslund Kommune. Ved Susanne Dalby og Rune Eliasson KLIMA & GIS - i Albertslund Kommune Ved Susanne Dalby og Rune Eliasson Miljøarbejdets historie: fra Grønt Regnskab til Klimaplan 1992 Grønt regnskab 1995 Agenda21 1997 Mål for CO 2 reduktion 1999 Miljøcertificering

Læs mere

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted Vision: At skabe en bæredygtig, miljø- og klimavenlig økolandsby med 10-12 huse og et stort fælleshus. Økolandsbyen skal fungere som en off-grid selvforsynende enhed med egen forsyning af varme og elektricitet

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Pandrup Skole & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug Adfærd omkring forbrug? Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og plan Bemærkninger

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2013-14 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan / miljøhandleplan, der blev vedtaget af beboermødet i september 2013, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Kolding Kommune Grønt Regnskab

Kolding Kommune Grønt Regnskab Kolding Kommune Grønt Regnskab Ingeniør Henrik Jensen Kiel Forord blev året, hvor Klimakommissionen udgav sine overvejelser, resultater og anbefalinger. Disse har efterfølgende, i starten af 2011, resulteret

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi Er et værktøj til en systematisk indsats på miljøområdet Inddrager hele skolen fra lærerne, tekniske og administrativt personale, pædagoger, til elever, forældre og

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi

Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 2% reduktion af CO2- udledningen hvert år indtil 2025 Aftalen dækker energi KLIMAARBEJDET I REGION NORDJYLLAND NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK 17. NOVEMBER 2016 RAMMEN OM ARBEJDET: KLIMAREGION -AFTALEN Indgik i 2010 frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere