10 gode miljøhistorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 gode miljøhistorier"

Transkript

1 10 gode miljøhistorier

2 INdHoLd Indhold SIdE 4-5 SIdE 6-7 SIdE 8-9 SIdE SIdE SIdE SIdE SIdE SIdE SIdE

3 forord 10 gode miljøhistorier Inspiration og initiativ. Det er to væsentlige egenskaber, når der skal arbejdes med miljø. Med en mangeårig tradition for miljøarbejde er det ikke initiativ, der har manglet i Albertslund. Albertslund Kommune er i front på miljøområdet som landets eneste 100% miljøcertificerede kommune, takket være engagerede medarbejdere, ledere og borgere. Til gengæld kan der blive behov for at indhente ny inspiration, efterhånden som mange idéer og initiativer er afprøvet og gennemført. Inspiration kan findes mange steder og kan bringe nye initiativer og resultater med sig. Vi præsenterer her 10 gode miljøhistorier i håbet om, at de kan inspirere til det videre arbejde for miljøet. Og inspiration er der brug for, hvad enten man har arbejdet med miljø i 20 år, eller man lige er startet. De 10 gode miljøhistorier afspejler det praktiske miljøarbejde i Albertslund. De viser, at miljø ikke kun er ambitiøse mål og store planer. Det er også masser af konkrete handlinger, som viser vejen til en mere miljøvenlig dagligdag. Med de 10 gode miljøhistorier tager vi initiativ til at bringe ny inspiration til miljøarbejdet. Vi håber, at inspirationen vil føre til nye initiativer, som kan bringe miljøarbejdet videre. God arbejdslyst. Med venlig hilsen Steen Christiansen borgmester 3

4 4 1. Klima på skoleskemaet Louise Sjøgren Pædagogisk Center Albertslund

5 V/ LoUISE SJØGrEN / PÆdAGoGISK CENTEr ALBErTSLUNd Klima på skoleskemaet Klimakontrakter for de mindste, skrotrobotter for de mellemste og elektronisk adgang til ny klimaviden for de store. Pædagogisk Center Albertslund har ligesom resten af kommunen fokus på klima, og med forskellige materialer og aktiviteter inspirerer de folkeskolerne i kommunen til også at sætte klima på skemaet. Alle 1. og 2. klasser i Albertslund har fået tilsendt malebøger med historien om isbjørnen Milak og klimaklistermærker til madkassen. Med materialet følger også en klimakontrakt, hvor klassen skal blive enige om fem CO2-besparende aktiviteter, som de i fællesskab vil arbejde med. Klimamaterialerne til indskolingen skal give inspiration til undervisningen og gøre temaet klima lettere at forstå for de yngste elever. I projekt Skrotrobot har udvalgte mellemtrinsklasser fokuseret på det affald, vi producerer hver dag, og som koster energi at producere, fragte og bortskaffe. Med hjælp fra en billedkunstner har eleverne omdannet skrot og emballage til farvestrålende og tankevækkende robotter. Eleverne er ad den vej blevet opmærksomme på vigtigheden af om ikke at begrænse, så i hvert fald at genanvende affaldet. Pædagogisk Center Albertslund har også udarbejdet en klimalinksamling med materiale, som især henvender sig til eleverne i udskolingen. På den måde kan lærerne let finde inspiration til at inddrage klima og it i undervisningen. De forskellige klimamaterialer og aktiviteter skal være med til at gøre børnene og de unge bevidste om klimaproblematikken med udgangspunkt i deres egne erfaringer. Gennem den gode historie og den kreative proces styrkes elevernes muligheder for selv at handle i forhold til klimaproblematikken. 5

6 6 2. Grønsvær uden pesticider Carsten Boje Larsen Albertslund Stadion

7 V/ CArSTEN BoJE LArSEN / ALBErTSLUNd STAdIoN Grønsvær uden pesticider Nogle af Sjællands bedste træningsbaner finder man ved Albertslund Stadion, og det på trods af eller netop fordi de ingen pesticider får. To af Stadions medarbejdere har fået en treårig uddannelse som certificerede græsplejere, hvor de har opnået kendskab til, hvordan banernes grønsvær kan vedligeholdes gennem intensiv pleje og uden brug af pesticider. For at forhindre ukrudtet i at kaste frø, stresser græsplejerne det ved at slå græsset ofte og langt ned, og de eftersår flere gange om året for at undgå bare pletter, hvor ukrudtet kan etablere sig og sprede sig fra. Græsset styrkes ved hjælp af gødning, men for at minimere forbruget og udvaskningen får Stadion hvert år lavet en jordtest, der viser hvor og i hvilket omfang de grønne baner skal gødes. Derefter spredes gødningen ved hjælp af GPS, og det fuldender den præcise gødskning. Sidst men ikke mindst gør Stadion brug af en hyggelig og naturlig plejemetode til sin grønsvær. De har hængt stærekasser op for at tiltrække stære, som kan æde de stankelbenlarver, som ellers ødelægger græssets rødder. 7

8 8 3. Miljø ad frivillighedens vej Grønt Kontor and beyond Birger Larsen Mini Trans A/S

9 V/ BIrGEr LArSEN / MINI TrANS A/S Miljø ad frivillighedens vej - Grønt kontor and beyond Transportsektoren er en af de helt store syndere i CO 2 -regnskabet men sådan behøver det ikke være, hvis man spørger transportfirmaet Mini Trans. De er gået ind i miljøkampen og er i dag med til at vise, at grønne initiativer betaler sig. Det startede med, at firmaets administrationskontor i Albertslund læste om konceptet Grønt Kontor i kommunens Miljøavis. De tog kontakt til kommunen og kom med i pilotprojektet for ordningen, hvor de fik hjælp til energigennemgang, handlingsplan og certificering. På den måde blev den nye miljøindsats overskuelig og nem at gå til. Som certificeret Grønt Kontor har virksomheden allerede efter bare ét år nedsat strømforbruget med mere end 10%, og ved at udskifte alle toiletter til 2-skyls-toiletter er vandforbruget også nedsat betydeligt. Hver uge aflæses vand- og elmålere, resultaterne hænges op, og personalet inddrages i og bidrager til den grønne omstilling. De penge, der spares på forbruget, går til den årlige personalefest. Den grønne omstilling er også nået uden for administrationskontoret. Mini Trans har startet et nyt kurerkoncept, Green Xpress, hvor miljøhensyn indtænkes i alle aspekter af driften. Transporten foregår i el- eller hybridbiler, der på sigt skal tankes med strøm fra vindmøller via intelligent ladning. Miljøbelastningen ved kørslen kompenseres via grønne projekter i Danmarks Naturfredningsforening, og alle chauffører gennemfører kursus i energirigtig kørsel. Mini Trans bruger også sit engagement uden for egen virksomhed til blandt andet at hjælpe Trafikstyrelsen med at udvikle en certificering til grønne transportselskaber. 9

10 10 4. Økologi i skolekantinen Bente Frese Vridsløselille Skole

11 V/ BENTE frese / VrIdSLØSELILLE SKoLE Økologi i skolekantinen 96% så stor en del af råvarerne i skolekantinen på Vridsløselille Skole er økologiske, og det har udløst et økologisk guldmærke fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsens spisemærker findes i varianterne bronze, sølv og guld, og Vridsløselille skolekantine er den første og indtil videre eneste skolekantine i landet, der har opnået et spisemærke. Guldmærket gives for % økologi, og det kræver derfor en vedholdende indsats at beholde det. Kantinen har en politik for at sikre den høje økologiprocent og realiserer den ved hjælp af grundig og fleksibel menuplanlægning. Menukortet tilpasses årstidens råvarer, og maden laves fra bunden. Maden er hovedsagelig vegetarisk, og det giver både en økonomisk og en sundhedsmæssig gevinst. Der er også fisk på menuen hver dag, og her prioriteres vildtlevende fisk, som ikke kommer fra dambrug eller havbrug. Mærkningsordningen indebærer, at kantinen på Vridsløselille Skole skal indsende sit fødevareregnskab og udarbejde fire rapporter om året. Derudover kommer Fødevarestyrelsen på kontrolbesøg en gang om året for at vurdere, om kantinen kan beholde sit spisemærke. Næste skridt for kantinen på Vridsløselille Skole er at få lavet en kostpolitik i samarbejde med skolen, hvor ikke mindst elevrådet skal inddrages. 11

12 12 5. Grøn Station en partnerskabsaftale med dsb Janus Enemark Nissen Center for ledelse og personale

13 V/ JANUS ENEMArK NISSEN / CENTEr for LEdELSE og PErSoNALE Grøn Station en partnerskabsaftale med DSB Albertslund Station skal være et grønt laboratorium, hvor miljørigtige løsninger prøves af. Det er DSB og Albertslund Kommune enige om. Stationen skal renoveres og udstyres, så den bliver en af DSB s første CO 2 -neutrale stationer, og derfor har Albertslund Kommune og DSB S-tog indgået et klimapartnerskab. Klimapartnerskabet skal også bruges til at gøre borgeres og pendleres transport mere klimavenlig. Pendlere, der arbejder i cykelafstand fra stationen, skal på månedsbasis kunne leje en cykel, som kan bruges til transporten fra stationen frem til arbejdspladsen. De såkaldte pendlercykler skal stå i den aflåste cykelparkering på stationen uden for arbejdstiden. Derfor skal cykelparkeringen ved stationen udvides med plads til 80 ekstra cykler. Den tidligere kiosk på stationen er blevet omdannet til GrønStop, som Albertslund Kommune benytter til formidling af miljøvenlig transport, klima og miljø, kulturelle tilbud og nyhedsstof med mere. Meget af informationen sker via en elektronisk lysavis og udstillinger i vinduerne. I perioder er Grøn Stop bemandet og kan tilbyde energirådgivning eller andre services. Lokalet kan også bruges til events for eksempel i forbindelse med kommunalvalg, og til daglig kan det bruges som mødelokale for kommunens ansatte. 13

14 14 6. Behovstyret ventilation Tina Reinholdt Jensen Miljø- og Teknikforvaltningen tina.reinholdt.

15 V/ TINA reinholdt JENSEN / MILJØ- og TEKNIKforVALTNINGEN Behovstyret ventilation Spar energi! Tænd kun for ventilationsanlægget, når det er nødvendigt. Det er anbefalingen fra Elsparefonden og Teknologisk Institut. De anslår, at der kan spares helt op til 15% på el og varme, bare man lader ventilationsanlægget køre en time mindre om dagen. Den energibesparelse vil Albertslund Kommune gå efter ved at tilpasse driften af ventilationsanlæggene på kommunens skoler til det aktuelle behov. For at opnå energibesparelsen skal driftstiden på ventilationsanlæggene tilpasses, så anlægget kun kører i undervisningstiden, hvor bygningen er i fuld drift. På skoler er ventilationsanlægget dimensioneret efter en skole, der er fuldt belastet, hvor alle klasselokaler er fyldt med børn og lærere. Uden for undervisningstiden er der stadig mange timer, hvor skolen er åben og anlægget kører, men hvor det kun er få personer, der reelt benytter skolen. Eksempelvis om morgenen, hvor rengøringspersonalet møder ind før skoletid, samt sidst på eftermiddagen, hvor der er møder, forældrekonsultationer eller undervisningstilbud. For at optimere driftstiden af ventilationsanlæggene laver kommunen derfor en kortlægning af de enkelte skolers aktiviteter i disse ydertidspunkter. Er der få personer i et lokale, kan man nøjes med almindelig udluftning, og er der aktiviteter, der kræver ventilation, kan man forsøge at samle dem i en fløj af skolen, så ventilationen kan begrænses. Det kræver planlægning af aktiviteter, information til brugerne om udluftningspolitik og mindre ændringer af de tekniske anlæg, men derudover er det stort set omkostningsfrit at opnå den væsentlige energibesparelse, som en optimering af driftstiden indebærer. 15

16 16 7. Specialklasse i Grøn Skole Joan Yrsa Pedersen Vridsløselille Skole

17 V/ JoAN YrSA PEdErSEN / VrIdSLØSELILLE SKoLE Specialklasse i Grøn Skole Kan en hvepseedderkop flyve? Hvad laver de ude på landet? Det er nogle af de spørgsmål, eleverne i specialklassen 7.e på Vridsløselille Skole stiller deres lærer, når de har naturfag. Faget kombinerer fysik/kemi, biologi og geografi og indgår i et projekt under Professionshøjskolen UCC. Projektet udvikler specialpædagogisk undervisningsmateriale, der kan styrke elevernes muligheder for selv at gøre en indsats i forhold til natur og miljø. Naturfagsundervisningen er tilrettelagt, så den tager hensyn til elevernes generelle indlæringsproblemer, og den inddrager mange praktiske aktiviteter i undervisningen. Eleverne fanger hvepseedderkopper i Vestskoven og indretter terrarier til dem. De bearbejder skolens kompost og dyrker skolehaverne, og endelig laver de forsøg med varmetab og undersøger, hvordan de energirenoverede huse i Albertslund er blevet bedre til at holde på varmen. Ud over at give eleverne en forståelse af bæredygtighed er naturfagsprojektet med til at styrke elevernes selvværd og give dem succesoplevelser. Hvor de har svært ved f.eks. dansk og matematik, er de gode til de praktiske aktiviteter i naturfagsundervisningen. 17

18 18 8. den Co 2 -neutrale bolig Povl Markussen Agenda Center Albertslund

19 V/ PoVL MArKUSSEN / AGENdA CENTEr ALBErTSLUNd Den CO 2 -neutrale bolig I 2009 kunne Albertslund præsentere en danmarkspremiere, nemlig landets første 0-energi renoveringsprojekt i Høkerlængen 2 i Hyldespjældet. 0-energi betyder i praksis, at huset producerer al energi til opvarmning og elforbrug ved hjælp af vedvarende energi. Radiatorerne i huset er derfor pillet ned og sendt til genbrug, og huset er ikke længere tilkoblet fjernvarmeforsyningen. Huset er i stedet forsynet med et helt nydesignet og præfabrikeret solprisme på taget. Det indeholder solceller til elforbrug, solfangere til varmt brugsvand og et tagvindue, der giver lys og varme til boligens opholdsrum. Som et bidrag til opvarmningen genindvindes varme fra husets spildevand. Samtidig har huset gennemgået en større isoleringsindsats, som har betydet nye 3-lags vinduer og 300 mm ekstra isolering i vægge, tag og fundament. Der har været stor interesse for projektet med flere fremvisninger og tv-hold på besøg. Nu hvor beboeren er flyttet hjem igen, skal hendes erfaringer med at bo i det nye hus bruges både i Hyldespjældet og resten af Albertslund, når andre boligområder skal renoveres. I disse år opføres flere og flere nybyggerier som 0-energihuse, men selv hvis alt nybyggeri var 0-energibyggeri, vil der gå mange år, før det vil kunne ses i det store CO 2 -regnskab. Derfor er det nødvendigt også at renovere eksisterende byggeri, så det får en lavere energiklasse. Kun på den måde kan man inden for en overskuelig årrække få nedbragt CO 2 -udledningerne fra boligsektoren markant. 19

20 20 9. Når miljøledelse er god kemi Klaus Nielsen Miljø- og Teknikforvaltningen

21 V/ KLAUS NIELSEN / MILJØ- og TEKNIKforVALTNINGEN Når miljøledelse er god kemi Da man i Albertslund Kommunes rengøringsafdeling indførte miljøledelse, havde ledelsen, miljøgruppen og medarbejderne en dialog om, hvad der ville være mest fornuftigt at arbejde med. Hele vejen rundt var der enighed om, at brugen af rengøringsmidler der for en stor dels vedkommende indeholder kemikalier var afdelingens væsentligste miljøpåvirkning og derfor et oplagt indsatsområde. Rengøringsafdelingen har derfor de sidste fem år haft et miljømål om at reducere den mængde rengøringsmidler, de bruger i rengøringen af ca kvadratmeter kommunale bygninger. Miljøledelsessystemet har været en katalysator for at initiativet blev taget, og miljømålet har g jort, at afdelingen over en længere periode er blevet holdt op på sin egen målsætning og har bevaret fokus på indsatsen. Det har skabt resultater. Rengøringsafdelingen brugte liter rengøringsmiddel i 2004 men havde reduceret denne mængde til liter i I forhold til reng jort gulvareal har rengøringsafdelingen reduceret forbruget med 67% over fem år. Den store reduktion er opnået gennem adfærdsændringer hos medarbejderne, som samtidig er blevet hjulpet på vej af doseringsdispensere, som er blevet påmonteret rengøringsprodukterne. Med den store reduktion af rengøringsmidler har udgiften til den lille tekniske hjælpeforanstaltning tjent sig selv hjem mange gange. Udfordringen med at tage hensyn til miljøet og gøre det bedre og bedre hvert år har givet en ny dimension til det daglige arbejde og et nyt projekt at stå sammen om i afdelingen. Samtidig er medarbejderne blevet mere opmærksomme på rengøringens miljømæssige konsekvenser og på de forskellige produkters miljøbelastning, og mange af dem har taget erfaringerne med hjem. 21

22 Ungdommens klimatopmøde Ane Marie Kristensen Albertslund Ungdomsskole

23 V/ ANE MArIE KrISTENSEN / ALBErTSLUNd UNGdoMSSKoLE Ungdommens klimatopmøde De unge skal bære kloden videre, og derfor skal også de unge forholde sig til fremtidens klimaudfordringer. Som optakt til FN s klimatopmøde COP15 arrangerede Albertslund Kommune derfor et ungdomsklimatopmøde. Ungdomsklimatopmødet viste, at de unge tager fremtidens klimaudfordringer seriøst. Både i forberedende workshops og på selve topmødet blev der arbejdet engageret med vindmøller, biogasanlæg, skrotrobotter, klimamad og mange andre aspekter af klimaspørgsmålet. MusikTeatret Albertslund lagde hus til topmødet, hvor elever fra folkeskolens sidste klasser, Ungdomsskolen og Kongsholm Gymnasium præsenterede deres klimaproduktioner og diskuterede fremtidens klimaudfordringer under temaet Fra Albertslund til verdens topmøde om klima. I perioden fra efterårsferien og frem til topmødet havde eleverne beskæftiget sig med forskellige klimarelevante projekter, som alle indgik i en konkurrence på topmødet. På Kongsholm Gymnasium havde en klasse sammen med deres biologilærer fremstillet et biogasanlæg. Klassen havde arbejdet hårdt for at blive færdige med byggeprojektet, så det kunne blive udstillet på dagen. Eleverne havde tilegnet sig en teoretisk viden, som var koblet fint sammen med det praktiske byggeprojekt. Klassen vandt konkurrencen for størst originalitet. 23

24 Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund T F

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde

Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde 1 Flere grønne job Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde Del 1 2 Flere grønne job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere