Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs Beder Landevej nord ud af Beder. Det har husejerne savnet, siden de flyttede ind i det nye byggeri for godt to år siden. Læs side 33. Foto: Rune Kæseler Åbent hus i et passivhus 9 Connie og Tove har sølvbryllup 16 Hvem juleudsmykker Malling? 17 Fælles Fritids forårsprogram 23 Bering-Bedervejen til Egelund 31 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Andelsboligforeningen Gartnergården Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Askelunden Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikstorv Beder Børnecirkus Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Ungdomsklub Beder Øst-Ejerlav Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Boligforening Beder-Malling Bridgeklub Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Idrætsforening Bofællesskabet Annehuse Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken, Afd.-bestyrelse Børneh. Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Cantabile-koret Chrysillis Koret Dagtilbud Beder Syd Dagtilbud Beder Øst Det kreative Værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Beboerforening Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Fælleshaven i Beder Grundejerf. Byagervænget Grundejerf. Morænen Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf. Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grundejerf. Skovlyst Grøn Guide Hyttefonden Egehytten Jordbrugscenter Århus Jysk Ponyvæddeløbsforening Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Kvindekoret Englevild Lions Club Beder-Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Dagtilbud Malling Fritidsklub Malling Menighedsråd Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Nordea Nyløkkevej Andelsboligf. Seldrup Bakker Ejerlaug SFO Fristedet Skolebest. Beder Skole Malling Skole Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskab Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legepl. Timbale Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus Vildrosen Bofællesskab

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf.: John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf.: Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 2: 8. februar udk. uge 11 nr. 3: 6. april udk. uge 19 Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Kære læsere Vi vil gerne ønske alle borgere i Beder, Malling og Ajstrup-området et rigtig godt nytår med tak for det gamle! Ud over at vi med dette nummer af Fællesbladet tager hul på den 22. årgang, kaster vi også også ud i en anden distributionsform. Gennem alle årene har vi benyttet os af postvæsnet, men da servicen til sidst blev så ringe, at det blev umuligt for os at få bladet omdelt, er vi fra og med dette nummer skiftet til Forbrugerkontakt. Indhold side 3: Infrastruktur fremfor boligbyggeri side 4: Hvor skal bussen køre i fremtiden? og Kommentar til busnetstruktur side 5-7: Beder Sogn Kirkenyt side 8: Nyt fra biblioteket og Datastuen har fødselsdag side 9: Grøn Guide: Åbent hus: Passivhuse hvad er det? side 10: Nyt fra Eskegården side 11: Kalenderen og flagalléer i Beder og Malling side 12-14: Malling Skole side 15: Beder Skole side 16: Amatørteatret Spiren: Connie og Tove har sølvbryllup side 17: Hvem juleudsmykker Malling? side 18: Nekrolog side 19-22: Kirke & Sogn - Kirkeblad for Malling Pastorat side 23-26: Fælles Fritids forårsprogram side 27: En lykkelig fotograf side 28: Fastelavnssoldater i Beder, Malling og Ajstrup side 29: Den lokale stemme i byrådet og Lokal repræsenation i regionsrådet side 30: Welness i Ajstrup Forsamlingshus side 31: Landbetjentens klumme: Nissebanden fanget i Malling og Åben igen for kørende side 32: Bering-Beder-vejen skal ramme Beder Landevej side 33: Byport på Ajstrupvej og Mere fortov på Beder Landevej side 34-35: Beder og Malling fritidsklubber side 30: Legepladsen Svendgård side 31-38: BMI-bladet Sådan sendes indlæg til bladet Stof afleveres enten pr. eller brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men aflever dem i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF i 300 dpi-opløsning. Et godt billede fylder mindst ca. 1 Mb. Bevar det oprindelige skannede eller digitale foto. Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint kan ikke bruges. Bladet vil stadig udkomme seks gange om året og uddeles om onsdagen, i den uge det udkommer. Vi ser frem til et godt samarbejde med Forbrugerkontakt. Skulle du mod forventning ikke modtage bladet fremover, kan du altid hente et eksemplar på biblioteket i Beder eller i kirkerne/sognegårdene. Vi håber naturligvis at høre fra dig, hvis der er fejl i leveringen, så vi kan få det rettet. Venlig hilsen redaktionen Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 1/2010

3 Infrastruktur fremfor boligbyggeri, mener Fællesrådet Af Jørgen Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Disse linier skrives i begyndelsen af december, hvor den nye kommuneplan endnu ikke er blevet endelig vedtaget. Den 25. november blev den behandlet i byrådet, som sendte den i teknisk udvalg. Resultatet er sandsynligvis, at den er vedtaget, når du læser disse linier. Kommuneplanen bygger på planstrategien, der blev diskuteret for et par år siden, og hvor der blandt andet blev lagt op til en ny by om nogle år vest for Malling. Vi har løbende orienteret om kommuneplansarbejdet her i Fællesbladet. Et emne af særlig interesse har været udviklingen af Egelund, hvor vi har mødt stor lydhørhed fra kommunens side. Men, som også beskrevet i sidste nummer: en gennemførelse af visionen kræver, at alle i lokalområdet gør en indsats for, at den bliver realiseret. Læs mere på hvis du vil vide mere. Fællesrådet har udtalt, at vi finder det væsentligt med en helhedsplan for området mellem Beder og Malling, hvor der ud over Egelund også er vedtaget, at det skal være et skovrejsningsområde. En grundejer har foreslået, at der udover skovrejsningen - reserveres plads til bygning af pleje- og ældreboliger lige syd for den nuværende bygrænse. Det viser sig imidlertid, at denne plan kolliderer med ønsket om at fremføre Bering-Beder-vejen til Beder Landevej, og her vil Fællesrådet lægge vægt på infrastruktur frem for boligbyggeri. Det omtalte område er i den sidste version af kommuneplanen blevet udlagt som perspektivområde. Det betyder, at anvendelsen vil blive diskuteret i forbindelse med den næste kommuneplan. Inden da skal situationen for Bering-Beder-vejen være afklaret. Læs mere på side 32. Velkommen til det nye byråd Der har jo været afholdt kommunal- og regionsvalg i efteråret Fællesrådet byder de nyvalgte byrådsmedlemmer velkommen og ser frem til, at det konstruktive samarbejde vil fortsætte. Er du interesseret i dit lokalområde? Er du medlem af en grundejerforening eller en anden forening eller organisation, der er medlem af Fællesrådet? Så find ud af hvem, der er din forenings repræsentant - eller tilbyd, at det kunne være dig! Generalforsamling i Fællesrådet tirsdag den 9. marts kl på Malling Kro Forretningsudvalget Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (arb.) (mobil - helst SMS) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Charlotte Houman Egeskellet 67, 8340 Malling com Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Louis Rolander Kirkeager 4, 8330 Beder Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41, 8330 Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 1/2010 3

4 Hvor skal bussen køre i fremtiden? Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg For mange år siden blev der lavet nogle trambus- og sporvognslinier i Århus. Buslinierne har siden da udviklet sig ved knopskydning på denne struktur. Det har efterhånden givet nogle lidt krøllede buslinier. Forventningerne til den offentlige trafik har også ændret sig. Vi kender det nok fra besøg i andre byer: Man tager metroen, fordi den er til at finde ud af og måske bussen, hvis den går hyppigt. Det der med køreplaner skal kun være for at finde ud af, hvilken linie man skal tage. Ikke hvornår altså: hyppige afgange er vigtige i dag. Så hellere nogle færre linier. En anden faktor er den totale transporttid med de offentlige transportmidler. Almindeligvis skal man være et eller andet sted på et givet tidspunkt. Hvis der er sjældne busafgange, er der meget skjult ventetid, fordi man skal vente på, at bussen kommer, og man ankommer alt for tidligt, som illustreret på tegningen. Derfor har kommunen før jul haft et forslag om de kommende hyppige buslinier i høring. Nedenfor følger Fællesrådets kommentarer til denne struktur. Umiddelbart vil nogen hoppe i stolen og sige: hvor er Kystruten eller 6 eren blevet af? Ruterne er ikke med, da de ikke vil få så stor en frekvens. Men de vil komme med i en eller anden form i den følgende udfyldning af planen. Kommentar til fremtidig busnetstruktur i Århus Kommune Jørgen F. Bak, Fællesrådets forretningsudvalg Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup vil indledningsvis rose kommunen for det konstruktive forslag til en ny struktur for den offentlige transport i kommunen. Det er meget fornuftigt at starte med en ren tavle fra tid til anden. Ligeledes er det helt rigtigt set, at hyppige afgange på hovedlinierne er et rigtig godt element, således at brugerne reelt set ikke behøver en køreplan. I den fremlagte plan er der beskrevet en rigtig god dækning i dagtimerne. Det er dog også vigtigt, at der er en rimelig dækning i aftentimerne. Med hensyn til de konkrete ruteforslag har fællesrådet den største interesse i linieføringen for rute 7S. Vi har i flere omgange talt for, at regionalbusserne ikke behøver at ende på Århus Rutebilstation, og vi finder, at det er et rigtig godt forslag at lade Odder- Hornslet bussen være sådan en sammenhængende buslinie. Ganske vist er der mange, der har behov for at komme til Århus midtby, men der er også mange, der har behov for at komme på tværs af kommunen. Og her er ind til midten og ud igen et meget dårligt princip, da det giver meget lange transporttider. Derfor er ringforbindelserne vigtige. Det undrer os således, at ringforbindelse 6A ender lidt abrupt i Vibyområdet. Den bør naturligvis føres videre ad Ringvej Syd til Oddervej i Højbjerg, så der er forbindelse til rute 7S. Herved kan vi fra den sydøstlige del af kommunen komme til de andre ydre områder af kommunen og omvendt. Selvom Odderbanen også har den tværgående funktion i den sydlige del af kommunen, er det andre områder, der bliver forbundet med sådan en justering af endepunktet for 6A. Vi ser frem til det fremtidige arbejde med forslaget, herunder udfyldningen med de mere tynde ruter. NYT BUSNET I ÅRHUS Hvordan skal din bus køre i fremtiden? 4 Nummer 1/2010

5 februar/marts 2010 I den ene af Bibelens to skabelsesberetninger kan vi læse, at hele skabelsen udspiller sig i løbet af et tidsrum på seks dage. Om den syvende dag hedder det:»gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.«i denne skabelsesmyte, hvor skaberen efter en formodentlig hård arbejdsuge hvilede ud på den syvende dag, fandt israelitterne begrundelsen for at holde hviledagen hellig, at fejre sabbat. Det hebraiske ord sabbat betyder hvile eller hviledag. Ligesom Gud hvilede efter seks arbejdsdage, skulle israelitterne også gøre det. I Martin Luthers lille katekismus er det tredje af De Ti Bud kogt ned til blot at lyde:»du skal holde hviledagen hellig.«men hvad vil det nu sige at holde sabbatsdagen hellig? Ja, i modsætning til ugens travle hverdage, hvor vi mennesker på forskellig vis er optaget af vort arbejde med skaberværket, optaget af at skabe resultater, skabe ting, der kan sælges, skabe karriere, skabe overskud på bundlinjen, så er hviledagen bestemt til, at vi mennesker retter opmærksomheden mod skaberen af skaberværket. På hviledagen handler det nemlig om vor genskabelse, om Guds genskabelse af os at vi efter en krævende arbejdsuge må opleve en genskabelse af vore ressourcer og vor virkelyst. Når vi sådan skal hvile ud efter en anstrengende arbejdsindsats, så taler vi ofte om, at vi har brug for at rekreere, at vi trænger til rekreation. Og det pudsige er jo, at ordet rekreation betyder netop genskabelse. På hviledagen skal mennesket rekreere, genskabes, ved at tildele Gud den nødvendige opmærksomhed, så mennesket af Gud selv kan blive mindet om, at mennesket er skabt til frihed, glæde og kærlighed. Det skal hviledagen bl.a. bruges til og på den rekreative områder måde er hviledagen et gode for mennesket. Det er dog ikke alle mennesker, der ser sådan på det altså anser hviledagen for at være et gode. Herhjemme bliver lukkeloven nu igen ivrigt diskuteret. Og meget tyder på, at der nu er et politisk flertal for ikke blot yderligere lempelser af lukkeloven, men for helt at afskaffe den den lukkelov, der i tidernes løb har skullet værne om hviledagen. Men fra efteråret 2012 skal det, ifølge de politiske udmeldinger, være tilladt for en lang række butikker at holde åbent alle året dage. En ny helligdagslov skal så erstatte lukkeloven og sikre, at visse butikker holder lukket på helligdage og enkelte andre særlige dage. I skrivende stund er et konkret lovforslag i høring. Forslaget om at afskaffe lukkeloven har naturligvis mødt kritik fra forskellig side. Den kritik, der fremføres med økonomiske argumenter, lader vi ligge her. Mere interessant i nærværende sammenhæng er imidlertid den kritik, der fremføres med henvisning til menneskers behov for en hviledag. Den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, har således kritiseret forslaget om at afskaffe lukkeloven, for uden den, siger han, ophæves forskellen mellem hverdag og helligdag. Det er nødvendigt, siger biskoppen, med en ugentlig hviledag, hvor mennesket ikke er stresset eller fristet til at lade sig rive med af konkurrence og rastløshed. Og så gør han i øvrigt en tankevækkende bemærkning:»i Danmark har vi jo en fredningslov, der sikrer værdier i form af natur og rekreative områder. Nogle synes, det er en ubekvem lov, for den indskrænker deres råderet og udnyttelse af noget, der kan omsættes i penge. Men de fleste er nu nok glade for, at der findes fredede områder. På tilsvarende måde er der også brug for at frede en del af vor tid, så ikke alle årets dage kan udnyttes kommercielt«, fremfører biskoppen. Og han har bestemt en pointe her: Mennesket lever jo i tid og rum. Uden disse to dimensioner ville tilværelsen, som vi kender den, ikke være til. Og når vi nu herhjemme er forholdsvis gode til at frede en del af rummet og udlægge visse arealer til rekreativt område, ja, så burde vi også kunne finde ud af at frede en del af tiden og udlægge noget af den til rekreation. Vi har nemlig brug for både tid og rum til at rekreere, til at genskabes som mennesker. Jesus har engang sagt, at sabbatten blev til for menneskets skyld og ikke omvendt. Og på omtrent samme måde blev lukkeloven i sin tid til for menneskets skyld. Men nu må det jo vise sig, om vi efter afskaffelsen af lukkeloven selv er i stand til at værne om hviledagen. Det giver under alle omstændigheder fortsat god mening at udlægge en passende mængde tid, fordelt ud over året, som rekreative områder for menneskets skyld. Brian Ravn Pedersen Nummer 1/2010

6 HØJSKOLEDAGE I MARTS GUDSTJENESTER Søndag , kl s.e.h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Joh 4,5-26 Kirkekaffe Søndag , kl Sidste s.e.h. 3 k. Brian Ravn Pedersen Joh 12,23-33 Søndag , kl Septuagesima Finn Malthe Madsen Matt 25,14-30 Søndag , kl Kyndelmisse Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Liturgisk gudstjeneste Søndag , kl Seksagesima Emmy Haahr Jensen Mark 4,26-32 Kirkefrokost: kr. 20,- Søndag , kl Fastelavn Brian Ravn Pedersen Emmy Haahr Jensen Luk 18,31-43 Tøndeslagning v/ FDF Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Luk 22,24-32 Søndag , kl s. i fasten Brian Ravn Pedersen Mark 9,14-29 Søndag , kl s. i fasten Emmy Haahr Jensen Joh 8,42-51 Søndag , kl Midfaste Brian Ravn Pedersen Joh 6,24-35 (37) Kirkekaffe Søndag , kl Stillegudstjeneste Brian Ravn Pedersen Søndag , kl Mariæ bebudelses dag Brian Ravn Pedersen Luk 1,46-55 Eskegården 2/2 og 2/3 kl Fastelavnssøndag Søndag d. 14. februar kl Igen i år vil den ordinære højmesse indlede den efterfølgende, børnevenlige markering af fastelavn. Der vil således efter gudstjenesten være tøndeslagning, fastelavnsboller mm. i sognegården. FDF hjælper traditionen tro med afviklingen af tøndeslagningen. Begge præster medvirker ved gudstjenesten. Alle er velkomne. Lørdag 13. marts kl i Beder Sognegård Kl med indlagt kaffepause: Svig og kærlighed i Martin A. Hansens roman Løgneren Martin A. Hansens roman Løgneren står ikke blot som en af de bedst solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om degnen Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige former, men også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste. David Bugge er lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom. Han har skrevet bogen Medusas Søn om Martin A. Hansens forfatterskab. Foredraget forudsætter ikke, at man har læst Løgneren. Kl Frokostbuffet Kl Gensyn med Knud Leif Thomsens filmatisering af Løgneren fra 1970 Kl. ca Samtale om filmen og romanen - samt afslutning. Entré kr. 60,- for foredrag, kaffe og let frokostbuffet Stillegudstjeneste Søndag den 14. marts kl Temaet for denne gudstjeneste er endnu ikke fastlagt. Men på kirkens hjemmeside vil man kunne læse nærmere om gudstjenesten, når temaet er bestemt. En stillegudstjeneste er én af vore såkaldte særgudstjenester. Ud fra et overordnet tema skabes der rum for en lavere puls, end den vi kender fra den almindelige søndagsgudstjeneste. I stillegudstjenesten er der fokus på fordybelse, refleksion over bibeltekst/billede, bøn, stilhed, meditative salmer og stille orgelmusik. Der er ikke dåb og prædiken. Kirken er åben fra kl Søndag den 31. januar Eigil Nielsen. Emne: Skoleelev-tjenestekarl- højskoleelev Søndag den 28. februar Ane Andersen. Emne: Min fynske barndom Lørdag 20. marts kl i Malling Sognegård Gilead og Hjemme - To romaner af Marilynne Robinson. Med vidt forskellige aspekter, men inden for samme ramme af tid og sted uddyber Marilynne Robinson i sine romaner om to familier i den lille prærieby i Iowa, hvad det vil sige at leve et kristent menneskeliv - og hvor svært det er. Gudrun Jessen er lektor i engelsk og har samarbejdet med forfatteren Ida Jessen om oversættelsen af Gilead. Dernæst har Gudrun Jessen været konsulent for forfatter Hanne Richardt Beck på oversættelsen af romanen Hjemme, som er en fortsættelse til Gilead. Hjemme forventes at udkomme tredje uge i marts Foredraget forudsætter ikke, at man har læst romanerne Gilead og Hjemme. Entré kr. 50,- for foredrag og kaffe m. brød Tilmelding til begge arrangementer: Vivi Dybdal eller dk, Beder kirkekontor, tirsdag og torsdag fra 11-15, tlf eller km.dk Arrangører: Fælles Fritid Beder-Malling Ajstrup & Aktivitetsudvalget Beder- Malling Menighedsråd Mandagstræf Den første mandag i måneden kl Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før på tlf mellem kl og Vi drikker kaffe til medbragt brød. Mandag d. 1. februar: Ken Richter Sørensen: Chauffør for Simon Spies. Få et levende indtryk af hverdagen med Simon Spies. Mandag d. 1. marts: Poul Smedegård Andersen: Marius Fiil og Hvidstengruppen. Gruppens indsats fik afgørende betydning for den danske modstandskamp mod Den Tyske Værnemagt. 6 Nummer 1/2010

7 Døbte siden sidst Malene Marie Riis Meisler Isabella Ramshøj Fischer Peter Graabach-Klinge BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Vellykket pilgrimsvandring Den 3. oktober sidste år blev en god start på det nyeste initiativ fra menighedsrådet ved Beder Kirke: en årlig pilgrimsvandring i det meget smukke landskab omkring os. Trods en vejrudsigt med regn og blæst - og regn hele morgenen frem til den indledende andagt - mødte 20 personer op, og på spørgsmålet, om der var stemning for aflysning eller afkortning af turen, var svaret højt og klart: NEJ. Det viste sig at være en god beslutning. Fra vandringens begyndelse til slutning var vi velsignet med det dejligste tur-vejr. Vi mærkede intet til regn og blæst. Turen var på ca. 12 km, og stemningen var høj, da vi sluttede af med kaffe og hjemmebagte kager i sognegården. Efter gennemført vandring blev der udleveret et pilgrimsmærke. Der indkom kr. 500,- i deltagerbetaling, og beløbet blev givet til gadepræsten. I år vil pilgrimsvandringen finder sted den sidste lørdag i september. Kyndelmisse fejres i Beder Kirke Søndag d. 31. januar kl Vi vil igen fejre at lyset er kommet til verden ved at lytte til tekster, korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et levende lyshav. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 7. marts Henvendelse til Ruth Brohus, tlf KORSANG Kalenderen Søndag d. 17. januar Kirkekaffe Torsdag d. 21. januar Menighedsrådsmøde Søndag d. 31. januar Kyndelmisse Søndag d. 31. januar Syng med Mandag d. 1. februar Mandagstræf Søndag d. 7. februar Kirkefrokost Onsdag d. 24. februar Menighedsrådsmøde Søndag d. 28. februar Syng Med Mandag d. 1. marts Mandagstræf Søndag d. 7. marts Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag d. 14. marts Kirkekaffe Søndag d. 14. marts Stillegudstjeneste BØRNEKORET (3.-5. klasse) synger torsdag kl i Beder sognegård 1. gang er torsdag d. 14. januar UNGDOMSKORET (fra 6. klasse) synger onsdag kl i Malling sognegård 1. gang er onsdag d. 13. januar Korleder og organist Winni Kilsgaard tlf NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, organistmedhjælper, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Torkild Stotz, Digevænget 1, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) Nummer 1/2010 7

8 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar Kommende arrangementer Tirsdag 26. januar kl. 10 spiller Randers Egnsteater Kludedukken for de 3-6 årige. Tilmeld dig på biblioteket fra d. 12. januar og se mere om stykket på bibliotekets hjemmeside. Vi fortsætter successen med en strikkecafé og strikker sammen den første torsdag i hver måned. Første gang er 7. januar og sidste café er d. 6. maj. Torsdag 25. februar kl fortæller journalist Eric Andresen om den gamle pilgrimsvej El Camino de Santiago. Eric Andresen har tre gange alene eller sammen med familien - gået på den gamle nordspanske pilgrimsrute, som ender i Santiago de Compostela. For nogle har vandringen en religiøs dimension. Andre, som Eric Andresen, nyder turen for oplevelsens skyld eller som et spændende familieprojekt. Tilmelding fra d. 11. februar. Et Træprojekt kan pludselig blive til en fri fortolkning af H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet. Beder Børnehus meget fine skulpturer fra deres Træprojekt. Den store kænguru-prinsesse med de piercede ører er bare skøn, synes børn og voksne! Datastuen har fødselsdag Tænk sig! Datastuen har 10 års jubilæum! Hele januar fejrer vi dette med kaffe og kransekage til dem, der møder op på de faste åbningstider. Lidt historisk: Ældremobiliseringen og frivillige fra Beder, Malling og Ajstrup-området driver sammen med Beder-Malling Bibliotek en datastue for seniorer. Indvielsen af datastuen med tre computere fandt sted i december 1999 i Malling. Oprettelsen blev støttet af lokale foreninger og erhvervsdrivende, Århus kommune og Ældremobiliseringen flyttede datastuen til Beder- Malling Bibliotek, hvor den nu i 6 år har følt sig godt tilpas. Målet er at give seniorer mulighed for, på egne præmisser, at stifte bekendtskab med og gøre brug af IT. Hvordan kan datastuen benyttes? Alle seniorer, som kan forcere trappen, er velkommen til at benytte datastuen. Der er ikke tale om egentlig undervisning i IT, men der er frivillige, ulønnede, hjælpere til stede tre formiddage om ugen. De kan vejlede efter brugernes ønsker, men er ikke forpligtede i højere grad end de nu kan. Der er også mulighed for gruppeundervisning på andre tidspunkter efter aftale. Det er ganske gratis at benytte datastuen. Åbningstiden er: Tirsdag - Onsdag - Torsdag kl Man tilmelder sig ved at møde op på Beder-Malling Bibliotek, Kirkebakken 41, Beder i it-værkstedet Datastuen. Nummer 1/2010

9 Åbent hus Passivhuse hvad er det? Det er på rigtig mange måder bare helt almindelig sund fornuft. Og der er bygget sådan et passivhus lige her i Malling. Du har mulighed for at se og høre om det søndag 24. januar. Her inviterer familien Kæseler/Polli indenfor. Det giver mulighed for med egne øjne at se et fremtidshus, hvor der er skruet effektivt ned for CO 2 -udslippet! Klimatopmødet i København er overstået, og i skrivende stund kendes resultatet ikke. Men uanset hvordan klimatopmødet er endt, så skal vi skrue voldsomt ned for CO 2 udslippet i fremtiden. Set i det lys er det mærkeligt, at der stadig bygges helt almindelige huse. Huse, som skal stå de næste mange år og bruge energi. Energi til opvarmning og belysning i langt større mængder, end det er nødvendigt. Hvorfor ikke bygge et passivhus, der kan opvarmes for 1500 kr. om året? Det har fotograf Rune Kæseler Andersen og nyhedsgrafiker Eeli-Ethel Polli i Malling gjort, og de undrer sig over, hvad der holder folk fra at gøre noget så indlysende fornuftigt, som at skrue ned for energiudslippet og samtidig gøre det komfortabelt og behageligt for sig selv. Huset bliver hurtigt opvarmet til grader, når solen står ind på vinduerne fra Unilux. De består af 3-lagsglas med gas imellem. Derved opnås en U- værdi 0,5 på glasset. Ikke dyrere, bedre indeklima Det er ikke dyrere eller mere besværligt at bygge et passivhus end et almindeligt parcelhus, men til gengæld får man et mere komfortabelt hus med et bedre indeklima. Familien har boet i deres nye passivhus i syv måneder og er stadig rigtig glade for deres varme-genvindingsanlæg, som gør, at de uden problemer holder grader i huset og samtidig har et perfekt indeklima. De er ikke er tilsluttet det almindelige fjernvarmesystem, og de har heller ikke andre energikilder som brændeovn, oliefyr, jordvarmeanlæg eller lignende til opvarmning af deres hus, og alligevel fryser de slet ikke. Der er ikke halm på gulvet, og det er ikke nødvendigt at gå med store striktrøjer indendørs for at holde varmen. Det er i stedet et topmoderne hus, tegnet og designet så det passer til en moderne families ønsker og behov. Grøn Guide Århus Syd Af Birte Buhl Telefon: Luften bliver suget ind på siden af huset igennem et energirør på 50 meter. Luften i røret er altid syv grader højere end udetemperaturen. Den varmeforskel kan bruges om vinteren til at forvarme luften. Om sommeren kan man bruge den omvendt som køling - uden det koster en krone. ideerne og løsningerne i passivhuset kan umiddelbart bruges i alle huse. Selvfølgelig er belysningen i huset lavenergipærer eller de endnu mindre energiforbrugende LED-pærer, og derfor opnår huset et samlet el-energiforbrug i energiklasse A. Så kom på besøg og bliv inspireret, uanset om det er af hensyn til miljø, din egen økonomi eller begge dele. Morten Lond Hansen fra passivhuset. com, som har været familien behjælpelig med byggeprojektet, vil være til stede, så der er god mulighed for at stille mange spørgsmål og få kvalificerede svar, både om hvordan det er at bygge sådan et hus og bo i det. Åbent hus Balskærvej 14 i Malling søndag 24. januar kl. 11 til 16. Her ses de tykke vægge, som består af i alt ca. 50 cm isolering. Det gør huset helt tæt. Via genvex skiftes luften konstant, og hver anden time er luften skiftet 100 % i hele huset. Superisoleret Et par af hemmelighederne ved et passivhus er, at huset er meget tæt og superisoleret. Disse principper kan man ikke 100 % overføre til alle de mere traditionelle huse, men nogle af Fotos: Rune Kæseler Nummer 1/2010 9

10 Lokalcentrene SYD, Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder. Tlf Døgnplejen mellem kl og lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf.: (Brandstationen). Områdechef Bente Wenborg. Træffes efter aftale. Leder for plejen Lisbeth Skovhus. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Tlf.: Teamleder Helle R. Jensen. Tlf.: Træffes bedst mellem kl.8:00 og 9:00. Ergo- & fysioterapeuterne Tlf ell. tlf Træffes kl. 8:30-9:30 alle hverdage. Sundhedsklinik ved Eskegården og Malling Plejehjem Træffes telefonisk mellem kl. 8:00 og 9:00. Tlf.: Åbningstider i klinikken: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Cafeens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Økonoma Sinne Vestergaard tlf.: Direkte numre til: Malling Plejehjem tlf Kristiansgården tlf Nyt fra Eskegården Nyorganisering på Lokalcentrene Syd efter den Sygeplejen, hjemmeplejen og trænings- og aktivitetsafdelingen bliver lagt sammen til én afdeling med én fælles leder. Den nye afdeling hedder Sundhedsklinikken - som måske kan virke lidt misvisende, idet afdelingen er en organisatorisk enhed - og ikke kun de 2 klinikker på hhv. Malling Plejehjem og Eskegården. Afdelingen består af ca 150 medarbejdere, og udover lederen af Sundhedsklinikken er der 5 teamledere (tre i hjemmeplejen og to i sundhedsklinikken). Nyt brugerråd på Eskegården Brugerrådet på Eskegården består af følgende 5 medlemmer efter : Erik Borgholm Birgit Riis Nielsen Jens Karl Rasmussen Carsten Schou. Der er flere grunde til, at der skal ske en nyorganisering på området. Hovedargumentet er, at vi skal omstilles til bedre at kunne klare de mange nye og mere komplekse opgaver, vi får i kommunen. Det kan vi gøre ved blandt andet at arbejde endnu tættere sammen i tværfaglige teams. I de kommende numre af Fællesbladet vil vi orientere mere om den nye afdeling: Sundhedsklinikken. Et brugerråd består normalt af 9 medlemmer, men Eskegården fik dispensation til at køre videre med et brugerråd på 5. De fem medlemmer konstituerede sig på et møde 14. december. Fordelingen af posterne kan ses på opslagstavlen på Lokalcenter Eskegården. Tak til Lions Club Beder Malling og Beder Gartnerskole! Endnu engang - tak for de fine gaver (julestjerner + chokolade), som I sponsorerede i forhold til beboerne i ældre- og plejeboligerne i lokalområdet - og til fællesarealerne. Dette er en dejlig tradition og glæder rigtig mange borgere! 10 Nummer 1/2010

11 Søndag 24. jan. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag 26. jan kl. 14:00 Generalfors. på Eskegården. De grå Busser orienterer om Azorerne. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 29. jan. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 7. febr. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Søndag 21. febr. kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 26. febr. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Søndag 7. marts kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening Kalender Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Flagallé Tirsdag 9. marts 19:30 Fællesrådets generalforsamling. Malling Kro. Søndag 21. marts kl. 14:00 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Fredag 26. marts kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Lørdag 27. marts Gymnastikopvisning i Egelundhallen. BMI Gymnastik. Fredag 23. apr. kl. 18:00 Fællesspisning på Eskegården. Tilmelding på tlf senest kl. 12:00 fredagen før. Lørdag/søndag maj Spejdernes Loppemarked. Malling Skole. Lions Club Beder Malling rejser flagallé i Beder og Malling midte på flg. dage: Flagdage 2010 Begivenhed 4. april Påskedag 16. april Dronning Margrethe II 5. maj Danmarks befrielse april Konfirmation - St. Bededag 1. maj Konfirmation 2. maj Konfirmation 13. maj Kristi Himmelfartsdag 23. maj Anden Pinsedag 26. maj Kronprins Frederik 5. juni Grundlovsdag 15. juni Valdemarsdag. Genforeningsdagen Ønskes der flaget i en speciel anledning, kan dette arrangeres mod betaling ved henvendelse til: Aksel på privat tlf eller mob i Malling Henning på privat tlf eller arb i Beder. HÅRKUNST Åbningstider: Man. Lukket Tirs.-Tors Fre Lør Tlf Beder Anette Birk Kirkebakken 5 D Malerfirma André Iversen Egeskellet Malling Mail: Bil Tlf Fax Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag B e d e r Pizza- og Kebabhus Kirkebakken 4, Beder Tlf: Din Garanti for kvalitet Smertefri og nye sunde vaner? Lya Saaek, tlf HUMOR PÅ ARBEJDSPLADSEN - det skal være sjovt at gå på arbejde Leif Bjerre Byagervej 74 B, 8330 Beder T: M: E: I: Kurser Foredrag Underholdning Åbninstider: mandag - lørdag kl søndag - helligdage kl Nummer 1/

12 MALLING SKOLE Konstruktivt Dialogmøde om Aldersintegreret Indskoling Af Hans Jørgen Bohlbro, skolebestyrelsesmedlem Skolebestyrelsen havde torsdag den 5. november inviteret indskolingsforældre (0 til 2. klassetrin) til et af de løbende dialogmøder om den aldersintegreret indskoling (AI). Hvor vi på de tidligere møder primært har haft en indadrettet dialog om projektet på Malling Skole, havde vi denne gang også inviteret skoleleder Flemming Sørensen fra Præstemarkskolen i Favrskov Kommune. Han fortalte om deres snart ni års positive erfaringer med aldersintegreret indskoling og gav os derigennem et perspektiv på de resultater vi kan forvente at opnå med AI på Malling Skole. Flemming Sørensen fortalte om stor succes med AI hos medarbejdere såvel som børn og forældre. Men Flemming kunne dog også godt nikke genkendende til de startvanskeligheder, som Malling Skole har gennemlevet det sidste års tid for Præstemarkskolen havde det første år også være det sværeste. Flemming fortalte både om de udfordringer og erfaringer, de havde gjort undervejs, men kunne også berette, at de mange positive resultater de havde opnået med aldersintegreret indskoling langt opvejer de udfordringer de havde mødt: Når børnene går i aldersblandede klasser, bliver det mere eksplicit for lærere og pædagoger, at børnene er forskellige, og differentiering af undervisningen bliver derfor mere udtalt. Der er altså større fokus på det enkelte barn. De ældre børn i klassen optræder helt automatisk som rollemodeller, mentorer og medlærere for de yngste børn. Det giver en mere rolig klasse, fordi de yngste børn hurtigt lærer klassens normer, og hvad det vil sige at gå i skole. Når læreren således skal bruge mindre tid på at skabe ro i klassen, bliver der mere tid til den egentlige undervisning. Det giver større tryghed for de nye skolebørn at komme ind i eksisterende klasser, fordi de har nogle ældre klassekammerater at støtte sig til nøjagtig som vi voksne støtter os til erfarne kollegaer, når vi starter job i en ny virksomhed. Børnene bliver derfor rigtige skolebørn allerede fra dag 2 det tager ikke flere måneder. Denne erfaring har vi også fra vores egen SFO, efter at vi nu i to år har haft aldersintegrerede spor (A, B, C) i stedet for de tidligere årgangsopdelte spor. Rotationen i klassen (børnehavebørn rykker ind, ældste børn rykker op i 3. klasse) betyder også, at børnene oplever forskellige sociale roller i løbet af indskolingsperioden. De bliver ikke fastholdt i de sociale roller, som de måske fik i børnehaveklassen, men oplever igennem deres indskolingsforløb både at være blandt de yngste og de ældste. Sidst, men ikke mindst har Præstemarkskolen oplevet, at de får bedre faglige resultater med aldersintegreret indskoling. F.eks. er 91 % af børnene helt oppe i kategorien Hurtige, sikre læsere i slutningen af 1. klasse. På dialogmødet blev der også præsenteret: Historie og baggrund for aldersintegreret indskoling på Malling Skole. Hvorfor Malling Skole har valgt at indføre aldersintegreret indskoling som en af tre pilotskoler i Århus Kommune. Hvordan pilotprojekterne på de tre skoler vil blive evalueret i Århus Kommune (præsenteret af Marianne Holst Nielsen, pædagogisk konsulent i Børn og Unge, Århus Kommune). Skolens procedure for rullende indskoling Skolens principper for klassedannelser ved overgang til 3. klasse. Både Flemmings præsentation og de øvrige præsentationer på mødet gav anledning til spørgsmål og god konstruktiv debat. Hvis du har lyst til at læse mere om dialogmødet, kan du på skolens hjemmeside (under Aldersintegreret Indskoling ) finde et mødereferat, der gengiver alle spørgsmål, svar, samt præsentationerne i punktform. Åben café vedr. Aldersintegreret indskoling Af skoleleder Hanne Gammelgaard Jensen Som annonceret på dialogmødet vedr. aldersintegreret indskoling inviteres I forældre en gang om måneden til en uformel dialog vedrørende AI. Repræsentanter fra skolebestyrelsen og skoleledelsen vil være at træffe i køkkenet på C- sporet, SFO følgende dage: mandag 14.12, tirsdag 12.01, onsdag og tirsdag Alle dage mellem kl og Her er det muligt at bringe opmærksomhedspunkter vedr. aldersintegreret indskoling i spil! Vi ses - vi har kaffe på kanden! På vegne af skolebestyrelsen Julemarked på Malling Skole Af Pernille Bjerre Jakobsen, Multibaneudvalget Lørdag d. 21/11 afholdt Multibaneudvalget getøj til kalender-/julegaver, julepynt, smykker, julemarked på Malling Skole. Arrangementet cremer, filtede tørklæder, glaskunst, lidt godt til blev lavet på forældreopfordring i forbindelse ganen osv. med, at vi i Malling samler penge ind til en multibane. til julemanden på Grønland og vi ved han Man kunne også skrive sin helt private hilsen Julemarkedet startede kl I skolens gymnastiksal var der fyldt op med diverse stande. der fik lavet deres egen (flotte) juledekoration, svarer tilbage inden jul. Der var mange børn Der var, fra start, mange besøgende, og salget - naturligvis med en professionel hjælper i baghånden. gik lystigt. Man kunne købe alt fra gammelt le- Vi havde fået donationer fra skolens SFO-børn, der havde lavet små fine ting til salg i en bod. Det var rigtig flot, når vi tænker på at der måske er mange andre ting der skal laves her op til jul, - f.eks julegaver! Lions Club havde op til markedet doneret en masse, som vi fik lov at sælge og tjene på. Og som sædvanligt fristes man til at sige havde Ole og eleverne i skolekøkkenet været 12 Nummer 1/2010

13 i gang!!! 1500 småkager var blevet bagt til arrangementet dejlige, velsmagende julesmåkager. Til vores besøgende stod flittige hjælpere, naturligvis klar i de forskellige cafeèr med æbleskiver, saft, kaffe og te. De solgte også risengrødslotteri og sørme om ikke Mads fra Eghovedvej blev den glade vinder af et juletræ. Tillykke herfra. Vores julemarked sluttede kl Det havde været en lang, men dejlig dag nu var julen skudt i gang i Malling. Vi oplevede glade gæster og god stemning blandt alle standfolk og hjælpere. Det sætter vi rigtig meget pris på!!!! Vi er selvfølgelig også glade for det flotte overskud på kr. Måske bør vi lige nævne at en at julemarkedets gæster synes hele projektet med indsamlingen til en multibane til børnene i Malling er en god idé. Ja, faktisk så god, at han kontaktede os dagen efter for gennem sit firma at donere kr. til hele projektet. Det er for os en rigtig stor julegave dejligt at andre også bifalder hele multibane-ideen. Vi har nu nææææsten kr. på kontoen, så vi er på vej!!! Glædelig jul til alle. Tak til jer der på en eller anden måde har bidraget. Uden jer kan det simpelthen ikke lykkes OL i SFO en Af personalet i Perronen Fra torsdag 9/11 til fredag d. 13/11 var der OL i Malling SFO. 300 børn dystede i 8 forskellige discipliner om rigtige medaljer. Og vi havde en rigtig sjov uge fuld af sport og konkurrencer. I forhold til det store voksen-ol blev der dystet i nogle lidt anderledes sportsgrene. Ja, d.v.s. bordtennis har vi tilfælles, men derudover blev der dystet om medaljer i sjipning, bordfodbold, vandpistol-skydning, mooncar-ræs, kartoffelstafet, perleplader på tid og æggekast. Da vores SFO er opdelt i 2 afdelinger med forskellige aldersgrupper, dystede henholdsvis klasserne og klasserne imod hinanden. Mandag d. 9/11 havde vi indmarch. De forskellige afdelinger og spor gik indmarch i vores store sal, og efter en åbningstale begyndte konkurrencerne. Hver dag afholdt vi en ny disciplin, og de nye olympiske medaljetagere blev fundet. I enkelte discipliner kvalificerede børnene sig til finaler om fredagen. Af de forskellige discipliner skal æggekast fremhæves som et morsomt højdepunkt. I æggekast kaster to børn et æg til hinanden. Og det par der klarer opgaven med størst afstand imellem hinanden vinder. En lille udfordring til de voksne læsere Vinderne fra 2. klasse klarede over 11 meter, og vinderne fra 4. klasse imponerende 15,35 m! Stik den! Fredag samledes vi igen i den store sal til de afsluttende finaler og medaljeoverrækkelser. Det var dejligt at se hvor medlevende børnene var i finalerne. Eksempelvis under sjipning-på-tid (1 minut) var der en euforisk stemning, og vinderne blev behørigt fejret. 136 hop klarede Anna for 2. kl., og med 154! hop på 1 minut vandt Nicoline klassernes OL-guld. Efter finalerne blev de glade medaljetagere hyldet på sejrsskamlerne, ligesom de stolte fair-play-pokal vindere kunne gå hjem med beviset på, at godt kammeratskab og sportsånd belønnes. En virkelig god OL-uge var forbi. Glade og indlevende børn har sat en dagsorden af konkurrence og kammeratskab. Både sammen med de nære venner, men også sammen med dem de nu kan lære bedre at kende. Så nu regner vi med at gentage succes en til sommer. Skolens kontor: Fax: "Perronen" Nummer 1/

14 Razzia på Malling skole Af Per Bisgaard, pædagogisk leder Tror du ikke, det er en der er gået forkert måske skal hun ned og stemme? Eleverne så undrende på læreren da en fremmed pludselig stod i klasselokalet. Tirsdag d. 17. november blev skolen udsat for en fortællerazzia. Tre erfarne og meget dygtige fortællere fra Fortællepatruljen forstyrrede undervisningen i 3. til 8. klasse pludselig stod der en fremmed voksen i klassen, hvor de fortalte en historie. Historier om drabelige kampe mellem inuitter, om ensomhed, om eventyrlige påfugle o.s.v. og pist forsvandt de igen. Det var en fantastisk oplevelse at se elevernes undren, opslugthed og fascination af en godt fortalt fortælling. Et dejligt indslag på en mørk og kold novemberdag. Det var skidt, før det blev godt Af Ivan Herholt, administrativ leder De har hamret, banket, og boret men hvad har de egentlig lavet de arbejdsomme håndværkere, der det sidste halve år har været en del af hverdagsbilledet på Malling Skole? Med afsæt i arbejdstilsynets besøg kom der gang i renoveringen af den gamle del af skolen. Vi har renoveret 13 klasselokaler, 3 IT-rum, 2 støttecenterlokaler og pedellens kontor. Alle steder er der nu balanceret ventilation, hvilket vil sige, at der både blæses luft ind og ud af lokalet. Lokalerne har fået nye lofter, ny belysning (indbygningslamper), nye specialvinduer og væggene er malet hvide. Rummet virker bare større og lyden er ganske anderledes konstaterede en lærer. De ældste skolemøbler er kasseret. Møbleringen i klasselokalerne er nu ensartet. Vi har haft midler til at indkøbe nye møbler til 7 klasser. Det var et tiltrængt løft. Nu har vi et fysisk undervisningsmiljø, som vi kan være bekendt. Og det skal vi bevare! Her ligger der en fælles opgave. Vi skal styrke elevernes ansvarlighed over for såvel rum som inventar. Der skal ryddes op og fejes, så daglig rengøring er mulig. Vi tror på mottoet om, at kvalitet avler kvalitet. De dejlige lyse klasselokaler skaber en tydelig kontrast til de mørke og meget slidte gangarealer her ligger en kommende udfordring. Vil du være medlem af skolebestyrelsen? Af Carsten Holm, formand for skolebestyrelsen Der skal i 2010 vælges en ny skolebestyrelse på Malling Skole. Måske var det noget for dig? Som skolebestyrelsesmedlem kommer du helt tæt på beslutningsprocesserne og får indflydelse på, hvad, du synes skal kendetegne Malling Skole. Og jeg vil med det samme sige - det er ikke kedeligt! Kandidater fra hver klasse Byrådet har godkendt en ny skolestyrelsesvedtægt, som er en del af et forsøg fra 2010 og fire år frem. Den betyder, at: Hver klasse skal som noget nyt opstille mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget, dog har forældre ikke pligt til at lade sig opstille. Der oprettes klasseråd i alle klasser. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved en enkel valgprocedure. Hvervet som borgerligt ombud afskaffes. Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november. Skolebestyrelsesmøderne er åbne, medmindre der fx er tale om personsager. SFO-lederne tilforordnes skolebestyrelserne, medmindre de ikke ønsker det. Syv forældre er med Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Skolelederen og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrelsens møder, men uden stemmeret. Skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen. SFO-lederen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, medmindre vedkommende ikke ønsker det. Posten som forældrerepræsentant i bestyrelsen er ikke borgerligt ombud, og der udbetales ikke vederlag og godtgørelse. Hvis det ikke er muligt at vælge 5 forældrerepræsentanter, oprettes der ikke en skolebestyrelse. Men dette må ikke ske, da det er min klare overbevisning, at det er helt nødvendigt for et frugtbart skole-hjem-samarbejde, at vi forældre har dette formelle samarbejdsforum på Malling Skole. Kompetencer Skolebestyrelsens kompetence er fastsat af byrådet og handler om at føre tilsyn og fastsætte principper for skolens virksomhed. Det er også at godkende skolens budget og undervisningsmidler og fastsætte ordensregler. Derudover skal bestyrelsen for eksempel også godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter, og fastsætte principper herfor. Og den skal udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for de enkelte fag. Bestyrelsen beslutter også, om der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen og fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat. Skolebestyrelsen beslutter desuden, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet. Og meget mere... Ti møder om året Jo, det er da et arbejde. Vi holder ti bestyrelsesmøder om året af cirka tre timers varighed plus de invitationer, du vælger at tage imod fra skolens personale og forældre samt interesseorganisationer. Det næste skolebestyrelsesvalg skal afholdes efter sommerferien 2010, således at den nye skolebestyrelse kan træde til 1. november Du er velkommen til at kontakte skolebestyrelsen, hvis du vil vide mere! 14 Nummer 1/2010

15 Trivsel på Beder Skole Af Pia Nyrup elever i Århus Kommunes skoler besvarede fredag den 2. oktober spørgsmålet Hvordan har du det, da Børn og Unge afviklede Store Trivselsdag for første gang. Kammeratskab, sundhed og sammenhold i klassen var blandt temaerne, som elever fra klasse skulle forholdt sig til, da de mødte ind til Store Trivselsdag. I løbet af formiddagen udfyldte eleverne et spørgeskema, som tager temperaturen på elevernes egen oplevelse af sundhed og trivsel i skolen, SFO en og i fritidsklubben. Elevernes besvarelser er anonyme. Med Store Trivselsdag sætter vi det lokale arbejde for en god og sund hverdag for børn og unge i højsædet. Målet er at inspirere til samtaler på skolerne og helt ud i de enkelte klasser. Lærere og elever samt ledere og forældrebestyrelser får med resultaterne fra Store Trivselsdag et godt afsæt til at diskutere, hvordan de fortsat kan udvikle sig, siger videncenterchef Poul Lundgaard Bak, Videncenter for Sundhed og Trivsel. På Beder Skole havde vi en høj svarprocent. Resultaterne er offentliggjort i Beder Skoles kvalitetsrapport. Elevrådet vil nu efterbehandle resultaterne, ligesom lærerne vil bruge undersøgelsen i deres fortsatte arbejde med undervisningsmiljøet i klasserne. I foråret sætter også skolebestyrelsen fokus på trivslen. Beder Skole skal udarbejde et værdiregelsæt. Det skal indeholde retningslinjer for god adfærd på skolen samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god trivsel og et godt undervisningsmiljø både psykisk og fysisk. Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed. Det skal også gælde i fritidsundervisningen på skolen såvel som i SFO og andre skoleaktiviteter. Salmesang for 3. klasserne Af Bodil Holm Torsdag den 26.november kulminerede en måneds julesalmeøvning med et storslået besøg i Århus Domkirke sammen med 700 andre børn fra 17 forskellige skoler. Skolekirke-samarbejdet i Århus kommune arrangerer hvert år dette arrangement. Vi havde øvet 6 af de mest kendte og elskede julesalmer. Som incitament havde vi før koncerten besøg af sangpædagogstuderende Helene Eiler Ernst, som skulle instruere børnene i at synge højt og flot. Det viste sig, at børnene var så dygtige, at de blev valgt til at synge for på Det kimer nu til julefest. At stå på et podium og på trappen i Domkirken foran 700 andre børn og synge for på salmen var en stor oplevelse, som de sent glemmer. Jo, salmesangen nåede helt op under de høje hvælvinger. Renoverede hjemkundskabslokaler Af Pia Nyrup Hele dette skoleår har eleverne på Forældrerepræsentanter i Beder Skole beskæftiget sig særdeles teoretisk i faget hjemkundskab. Anni Vind Frandsen, formand skolebestyrelsen Et kig ned ad gangen har afsløret grunden: byggerod. Jørgen Tjørnehøj Kirsten Elisabeth Petersen Det har varet lang tid, synes vi alle, Hans Chr. Kjeldsen Martin Lyngsø Rea men så meget desto større er glæden Heather Lyng Grann ved at kunne slå dørene op for et, om Anders Nørregaard end ikke totalt renoveret, så i hvert tilfælde et mere moderne og mere rummeligt undervisningslokale. Mette Vistisen Forældrerådsformand i "Fristedet" Skolens kontor: fax: "Fristedet": Nummer 1/

16 Stationspladsen Malling Tlf.: Salon FACE Dame & Herrefrisør Connie og Tove har sølvbryllup Når Spiren 15. april 2010 åbner dørene til premieren på årets revy, kan to af deltagerne, Connie Andersen og Tove Pedersen, fejre sølvbryllup med teaterforeningen Spiren. I 25 år har de to ildsjæle gang på gang kastet sig ud i det store arbejde med at få en forestilling på benene, og begge har i flere år været medlem af Spirens bestyrelse. De første år opførte Spiren både revy og teaterstykker i Ajstrup Forsamlingshus. Senere har der været opført alt fra Pippi Langstrømpe og Folk og Røvere i Kardemomme by til voksenteater som Pygmalion (My Fair Lady), Den Politiske Kandestøber og stykker af Dario Fo. Sidste år blev ideen om revy støvet af, med stor succes. F. eks. var der ikke et øje tørt, da fru Tove gav den som balletdansende Birthe Rønn Hornbech. Tidligere var Connie også på scenen, men de seneste år har hun været aktiv bag scenen, hvor der foregår et lige så stort stykke arbejde som på scenen. Connie, Tove og de andre spirer glæder sig til at byde jer velkommen til forårets revy på landbrugsskolen i Malling. Skulle du have lyst til at deltage i fællesskabet i Spiren, så kontakt formand Britta Hansen på tlf eller se mere på Seldrupgård Bodil Breyen Fuldenvej 119, 8330 Beder tlf Hjemmeside: KLAUS PAULS AUTOMOBILER BEDER Stationsvej 21 Tlf.: Tove Pedersen og Connie Andersen har været med i Spiren i 25 år. Foto: Spiren Søger folk til Midt om Natten Af Louise Juel Christensen Her fem måneder efter at skuespillerne bukkede for sidste gang efter Vilhelmsborg Festspils succesforestilling Cabaret, er forberedelserne på næste års forestilling, Kim Larsen og Erik Clausens musical Midt om Natten, ved at gå i gang. Instruktør er igen Anders Baggesen, mens der er ny koreograf, Rikke Krogsgaard Hansen, der selv har stået på Vilhelmsborgscenen som danser og var koreografassistent på Cabaret. Lige nu efterlyser vi flere mænd, som der skal bruges mange af i forestillingen. Audition (optagelsesprøve) foregår 30. og 31. januar på Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, Århus N. Tilmelding sker via Vilhelmsborg Festspils hjemmeside Bag scenen står godt 200 frivillige, der får hele maskineriet til at fungere, og der er altid plads til flere. Der er informationsmøde 14. januar kl i festsalen på Møllevangsskolen, Møllevangs Allé 20, Århus N. 16 Nummer 1/2010

17 Hvem juleudsmykker Malling? Af Jørgen Hesselbjerg, Fællesrådets forretningsudvalg Malling by night - i december. Foto: Rune Kæseler Aksel Jensen står bag juleudsmykning i Malling og områdets flagalléer. Foto: Rune Kæseler Iden forgangne julemåned har vi igen kunnet glæde os over, at Malling har være pyntet flot op med en række juletræer gennem byen. Men mon der er mange, der er klar over, hvem der sætter dem op? Nogen tror måske, at det er kommunen, som står bag? Men det er det så afgjort ikke! Udsmykningen komme til veje ad helt frivillig vej. Initiativtageren er Aksel Jensen, mellem venner kaldet Kardan/Skærm- Aksel. Han har sørget for juleudsmykning siden 1996, først som medlem af Handelsstandsforeningen, og efter den blev nedlagt i 2003, har han på eget initiativ og somme tider for egen regning sørget for, at vores by er flot juleudsmykket. Sammen med nogle lokale erhvervsdrivende sørger han for, at træerne kommer op, skaffer en lokal sponsor til træerne og får vores lokale elektriker til at sponsere opsætningen. Og hvis han husker det, samler han et lille beløb ind ved de handlende til at dække de aktuelle udgifter. Der skal herfra lyde en stor tak til Aksel, hans hjælpere og sponsorer for, at de pynter Malling smukt op til jul. Ankermand i flagalleen Når vi nu er ved det, så er Aksel også ankermand på flagalléen i Malling. Den sørgede han også for, da Handelsstandsforeningen eksisterede, og da den ophørte i 2003, sørgede han for, at Lions Club Beder Malling overtog både den og opsætningen. Senere sørgede han også for, at Lions i 2008 overtog flagalléen i Beder, da den manglede en ankermand. Malling by day - i december. Du kan se flagalleernes flagdage under kalenderen side 11 Foto: Rune Kæseler Nummer 1/

18 Aut. vand- og gasmester Blikkenslager Gunnar Fredenslund Malling Bjergevej Malling Tlf Biltlf Selskabslokale i Malling Moderniseret, 40-personers selskabslokale udlejes på Tværgade 79 (rengøring kan aftales!) For besigtigelse Tandlæge Søren Calmar Aps Kirkebakken 5A, 8330 Beder Tlf Fax Martin Jønsson Musik Kirkebakken 65, Beder. God musik til enhver lejlighed, solo, duo, trio, kvartet. Kontakt Martin: / Nekrolog Leif Filtenborg Jensen, kredsleder i FDF Beder-Malling, afgik ved døden fredag 20. november år gammel Af Morten Gottlieb Jespersen, FDF Beder-Malling Kredsen har mistet sin kredsleder. Vi har mistet en ven og mentor. Mange har mistet en rigtig god leder. En familie har mistet en søn, bror og onkel. Leif var kendt og værdsat af utroligt mange mennesker. Vi har haft ham som kredsleder, leder og ven, han var altid i kredshuset, når vi mødtes om tirsdagen, og var altid den sidste der gik. Leif har altid hjulpet alle, han kunne, og var altid klar med en hjælpende hånd eller en snak, hvis nogen havde brug for det. For Leif var prioriteringen klar, FDF var hans liv. Og når FDF var hans liv, var de personer, der var på hans vej, som hans familie, og det kunne mærkes. Han har haft en utrolig påvirkning på utallige børn og unge i Beder og Malling. Leif var aldrig en person med store armbevægelser, men man kunne mærke hans tilstedeværelse og nærvær. Leif var et menneske, som med sin blotte tilstedeværelse udviste næstekærlighed. Leif startede i FDF som seksårig i Nordjylland. Han fortalte dengang sin bror, at når han blev voksen, så ville han være kredsleder. Familien flyttede til Beder, da Leif gik på gymnasiet, og som 21-årig var han i 1977 med til at starte FDF Bederkredsen op og blev hurtigt kredsleder. I 1993 var han med til at opstarte FDF Mallingkredsen og var her en stor hjælp for kredsen i begyndelsen. I 1996 bestemte de to kredse sig for at blive slået sammen. Leif blev dermed kredsleder i FDF Beder-Malling. Hans hjertebarn var nu blevet større og kunne nu udnytte kræfterne endnu bedre. Efter en længere periode med nedgang i medlemstallet var Leif igen med til at vende skuden, og Leif var lykkelig for, at flere og flere unge i lokalsamfundet havde fundet frem til FDF. Derudover gik Leif og glædede sig til, når han skulle på pension, for som han sagde: At kunne være FDF er på fuldtid... FDF s slogan - "Vi tror, der skal mere til" - var lige noget for Leif. Leif troede på, at børnene i lokalområdet har et behov for at høre til i et fællesskab, både et fællesskab med plads til en stor mangfoldighed og rum til at være sig selv, med aktiviteter for alle og enhver. Dette vil vi ledere i FDF Beder- Malling føre videre. Vi tror nemlig også på, at der skal mere til. Vi tror på, at flere børn skal opleve det, som Leif stod for og har lært os. Det bedste, vi kan gøre for at ære Leifs minde, er at fortsætte dette fantastiske arbejde, som Leif har startet. Verden er et fattigere sted uden Leif, men vi tror på, at han stadig er hos os i ånden og kigger ned og ser, at tingene bliver gjort, som de skal, i FDF. 18 Nummer 1/2010

19 Kirke & sogn Det er aldrig rart, når religion bruges til midlertidigt at ophæve naturens lovbundne orden. En sten synker nu engang til bunds, og et menneske kan ikke gå på vandet, heller ikke selv om vi ubestrideligt kan så meget andet. Hvorfor skal der laves om på det? Nok har vejret og bølgerne deres luner; men de har så vist også deres lovmæssighed. Så hvis Gud i særlige situationer kan finde på at tilsidesætte de love, han selv har lavet, er han jo ikke til at stole på. Og dog kunne vi selvfølgelig også bare nøjes med at stille spørgsmålet: Hvordan bliver et mirakel til? Det bliver jo nemlig ikke til ved, at der kommer en gud og laver et, men det skabes af erindringen. Så enkelt er det. Lad os bare tænke os en sejlads: En pludseligt opkommende storm truer med at forårsage et forlis. Men lige så hurtigt, som stormen rejste sig, lægger den sig. Og hvad nu? Ja, man vil selvfølgelig flokkes om de reddede, da de kommer i land og endnu er hysterisk lettede over, at faren er ovre. Men lad os nu ikke forhaste os med at kalde det et mirakel; for historien er ikke afsluttet: Dagen efter tager de nemlig ud igen, i smult vande, blidt solskin, god sigt og vindstille. Men så, på grund af en uforudseelig materialefejl, springer båden læk, og alle ombordværende drukner i vandet, som er iskoldt i en meters dybde under den lune overflade. Og hvad så? Ja, det må man nok spørge om. Men i hvert fald er det nu blevet umuligt at kalde den første redning et mirakel. Vi er simpelthen nødt til at tale om tilfældigheder, lykkens lunefulde spil og sådan noget. Ordet mirakel kan ikke bruges; for der skal afstand til, før noget kan blive et mirakel. Erindringen skal være sikker på, at begivenheden fik en lykkelig udgang. Ellers kommer der ikke et mirakel ud af det. Men når så den fornødne afstand er til stede, kan erindringen boltre sig og tolke begivenheden som det bedste af alt, som en guds gerning, og udsmykke den med træk af al slags forunderlig overnaturlighed. Som bekendt har sproget mange undertoner. Man skal lytte godt efter og ikke bare tage spøg for spøg og alvor kun alvorligt. I humoren, især i ironien, ligger meningen endog i undertonernes dybeste lag. Men i det sprog, et mirakel formidles i, ligger meningen klart nok i overtonerne: den himmelske klang, om man vil. Men det overnaturlige er og bliver en sprogtone på grund af en tolkning, ikke en objektiv karakter, som begivenheden har i sig selv, til forskel fra det, som ellers sker; for alle begivenheder kommer fra den samme skuffe, og der er et værre rod i den skuffe. Livet er en forunderlig blanding af modsætninger. Det er kun udtryk for en bleg og blodfattig overtro at ville lægge vægten med hensyn til det mirakuløse på det naturstridige i en begivenhed, når det dog forholder sig sådan, at også helt naturlige og velkendte, dagligdags og tilbagevendende begivenheder - hvor alt kan forklares og genkendes i erindringen kan tolkes som lige så mirakuløse som det pludselige, der næsten kom direkte fra himlen. Vi oplever dog rent faktisk om end ikke ofte mennesker, som på trods af, at de er sat uden for livet og afskåret fra at tage aktivt del i det og gribe virksomt ind i det alligevel bevarer sindsligevægten og livsglæden. Lad mig i den forbindelse henvise til Søren Kierkegaard: Han havde en fætter, der hed Hans Peter, og som var invalid i svær grad. Over for ham viste Søren der heller ikke selv legemligt havde det alt for morsomt den største nænsomhed. For ham var hans dør altid åben, og blandt de breve, vi har bevaret fra Søren til Hans Peter, er der ét, hvori han skriver noget meget afgørende til forståelse af, hvad menneskelighed er: Lad det, at du i en travl verdens dumme øjne er til overflod, lad det for alt ikke berøve dig forestillingen om dig selv, som havde for en alvis styrelses kærlige øje dit liv, hvis det føres i inderlighed, ikke lige så megen betydning og gyldighed som ethvert andet menneskes, og adskilligt mere, end travlhedens travle, travlere, allertravleste hastværk med at spilde livet og at tabe sig selv. Stillet over for et menneske, hvis vilkår var som Hans Peters, er det Søren om at gøre at hente det væsentlige frem: at der findes en selvagtelse, et mod på livet og en glæde over det, som ingen legemlig lidelse kan invalidere, og som utvivlsomt er et større mirakel end at kunne gå på vandet eller at kunne få troen til at flytte bjerge og rykke træer op med rod. Eller, for nu at runde af: Hvad gør en mirakelmager umiddelbart foran sin egen død? Han kan ikke lave et mirakel; for han kunne kun lave de mirakler, som blev til, når de, der overlevede ham, fortalte om, hvad der var hændt. Så hvad gør han da, mirakelmageren, ansigt til ansigt med sin egen død? Han giver sig døden i vold uden at vente et mirakel, bøjer sit hoved og siger ind i mørket: Fader! I dine hænder overgiver jeg min ånd! Og hvorfor han gør sådan? Fordi miraklet er, hvad det altid har været: de andres historie bagefter! Malthe Madsen Nummer 1/

20 Martin A. Hansens roman Løgneren står ikke blot som en af de bedst solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om degnen Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige former, men også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste. David Bugge er lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom. Kom gerne udklædte - kun fantasien sætter grænser her. Han har skrevet bogen Medusas Søn om Martin A. Hansens forfatterskab. Foredraget forudsætter ikke, at man har læst Løgneren. Frokostbuffet Gensyn med Knud Leif Thomsens filmatisering af Løgneren fra 1970 KL. ca Samtale om filmen og romanen - samt afslutning. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på fastelavnsboller og tøndeslagning. FDF hjælper os med afviklingen af tøndeslagningen, som foregår i to afdelinger. Børn i før-skolealderen slår katten af tønden indenfor i sognegården. For de store foregår det udenfor i haven ved sognegården. Husk overtøj passende til vejrforholdene! Har du lyst til at være korsanger kan du melde dig til et projekt med 4 øveaftener suppleret med en lørdags- og søndags korprøve. Søndag d.07. marts kl Torsdag d. 11. marts kl Torsdag d. 18. Marts kl Torsdag d. 25. Marts kl Torsdag d. 08. April kl Lørdag d. 10. april efter aftale Spillemandsmessen er den første af sin art på dansk. Af andre kan nævnes Missa Creola, som i korkredse er en meget kendt messe med argentinsk folkemusik. Med vidt forskellige aspekter, men inden for samme ramme af tid og sted uddyber Marilynne Robinson i sine romaner om to familier i den lille prærieby i Iowa, hvad det vil sige at leve et Teksten til den danske Spillemandsmesse er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Spillemandsmessen er for blandet kor, solist (sopran) og orkester (2 violiner, harmonika og kontrabas) Den blev uropført ved Danske Kirkedage i Roskilde i 2004 og Cantabile-koret og Jydsk på næsen opførte den i Malling kirke i april Du kan læse mere og lytte til smagsprøver fra Spillemandsmessen på kristent menneskeliv - og hvor svært det er. Gudrun Jessen er lektor i engelsk og har samarbejdet med forfatteren Ida Jessen om oversættelsen af Gilead. Dernæst har Gudrun Jessen været konsulent for forfatter Hanne Richardt Beck på oversættelsen af romanen Hjemme, som er en fortsættelse til Gilead. Hjemme forventes at udkomme tredje uge i Marts Foredraget forudsætter ikke, at man har læst romanerne Gilead og Hjemme. Ordet kyndelmisse kommer af det latinske Candelarum missa, som betyder lysenes gudstjeneste. Kyndelmisse, den 2. februar, var tidligere en officiel helligdag. Det var også dagen, hvor man indviede de lys, der skulle bruges i kirkerne i det kommende år. Nu fejrer vi kyndelmisse, dels for at pege på det lys, som Gud tændte i verden, da Jesus blev født julenat, og dels for at peget på det lys, som nu langsomt vender tilbage og får mere magt. For selv om det endnu er vinter og mørkt omkring kyndelmisse, så bliver det dog lysere dag for dag, og det kan vi alle have brug for at blive mindet om. Forårslyset kan lade vente længe på sig, men det er på vej. Det glædede mennesker sig over i gamle dage, og det takkede de Gud for. Den skik genopliver vi Sognecafeen er et gratis tilbud til alle aldersgrupper - den holder til i Malling Sognegård. Kom til en hyggelig eftermiddag med kaffe/ the og hjemmebagt brød. Vi spiller diverse spil, syr patchwork, snakker, strikker, hækler eller hvad du har lyst til. Sognecafeen er tilrettelagt i samarbejde med Henny Verner, leder af Besøgsvennerne i Beder-Malling. 20 Nummer 1/2010

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Forandringer i februar

Forandringer i februar Forandringer i februar Kyndelmisse, har det lige været. Kyndelmisse betragtes traditionelt som årets koldeste dag. Men kan vi nu regne med det? Kan vi overhovedet regne med noget i denne måned? Denne måned

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere