Slutrapport og afrapportering vedr. demonstrations projekterne i Standard House Manufacturing BIPV projektet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport og afrapportering vedr. demonstrations projekterne i Standard House Manufacturing BIPV projektet."

Transkript

1 Slut rapport Side 1 af 34 Slutrapport og afrapportering vedr. demonstrations projekterne i Standard House Manufacturing BIPV projektet. Indhold 2 Resume... 2 Bilag 1: Periode rapport Trelleborg Udvikling af koncept Isobyg Udvikling af koncept Villa Vision Udvikling af koncept Bilag 2: Perioderapport Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Isobyg Villa Vision Bilag 1 Energiberegnings scenarier ved forskellige valg af løsninger Bilag 3: Perioderapport Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Isobyg Bilag 4: Periode rapport Trelleborg: Isobyg... 33

2 Slut rapport Side 2 af 34 1 Resume Der er i dette projekt udviklet forskellige integrerede solcelleanlægsløsninger der succesfuldt er demonstreret i 4 demonstrationsprojekter. Derudover er der udviklet et professionelt informationsmateriale der effektivt formidler projektets resultater gennem en film og brochurer. Det er derfor vores klare opfattelse at projektet til fulde lever op til de målsætninger der blev sat til projektet fra projekt start. Den oprindelige projektbeskrivelse af hvor mange og hvordan forskellige typer af solcelleanlæg skulle demonstreres i dette projekt er i løbet af projektet blevet omdefineret fra at skulle indbefatte flere typehusproducenter med hver flere demonstrationsanlæg, til at koncentrere sig om 2 producenter med hver 2 fulde demonstationsanlæg. Grunden til denne ændring er primært indtoget af finanskrisen og hermed kraftig tilbagegang i nybygmarkedet. En tilbagegang der naturligt medførte at mange typehusfabrikanter har haft og stadig har hårde tider, hvilket også kunne mærkes i dette projekt. På trods af ovenstående udfordringer er der i dette projekt udviklet løsninger til integration af solcelleanlæg til nybyg der virkelig viser hvorledes solcelleteknologien, med dagens standard, nemt kan integreres i nybyg på mange forskellige måder uden at skæmme æstetikken i husene. Solcellerne gør endog, huset flottere Lyder det fra den tilfredse husejer til det udviklede facade integrerede solcelleanlæg. Nedenfor ses en kort gennemgang i de 4 forskellige demonstrationsprojekter: Trelleborg 2 kwp på tag løsning: 2 kwp anlæg: 20 m2 12 mono paneler af 160 Wp uden ramme Fordelt på to felter Montage: På tag via skinnesystem og laminatklemmer Produktion: kwh/år

3 Slut rapport Side 3 af 34 ISO BYG 6 kwp Tagintegrationsanlæg 6 kwp anlæg Montage: 45 m2 25 mono paneler af 240 Wp uden ramme Panelerne limes direkte på de underliggende skinner Produktion: kwh ISO BYG 3 kwp Facadeanlæg 3 kwp anlæg: Montage: 20 m2 Produktion: 15 standard paneler uden ramme, 245 Wp unika paneler uden ramme I et facadebånd, orienteret S og V Monteret via limophæng kwh/år Trelleborg 4 kwp på tag anlæg 4 kwp anlæg: 40 m2 24 mono paneler af 160 Wp uden ramme Fordelt på to felter Montage: På tag via skinnesystem og laminatklemmer Produktion: kwh/år Intet billede tilgængeligt endnu. Anlægget er desværre blevet forsinket i opførelse pga. af vejret i nov og dec Anlægget står dog klart og vil blive sat op så snart vejret tillader det. Der vil herefter blive gennemført åbenthus-arrangementer i huset der pga. solcellanlægget er et plus energi prøvehus for Trelleborg. Ved hjælp af de markedsanalyser der blev foretaget i projektet, blev der skabt vished for at en af de helt store barrierer omkring tilvalg af et solcelleanlæg er Viden. Viden om at teknologien eksisterer, viden om hvad den går ud på og ikke mindst viden om at økonomien i en investering i et sådant

4 Slut rapport Side 4 af 34 anlæg i dag er fornuftig. Det blev derfor besluttet at bruge en del midler på at få lavet informationsmateriale omkring det at vælge et solcelleanlæg til sin nye bolig. Der er således blevet produceret en professionel brochure, samt en 7 min. film. Både brochurer og film viser billeder af de udviklede solcelleanlæg, suppleret med kort information omkring solceller samt interviews med de nye solcelle ejere. Både film (200 CD er) og brochurer (4.000 eksemplarer) rundsendes til nybygsvirksomheder, typehusfabrikanter og udvalgte arkitekttegnestuer for på denne måde at vidensdele erfaringerne fra projektet samt give disse markedsaktører et værktøj de aktivt kan bruge overfor potentielle nye solcellekunder. Vidensformidlingen omkring erfaringerne fra solcelledemonstrationsprojekterne er gennem hele projektet blevet og vil fortsat aktivt blive formidlet gennem projektdeltagerne i projektet. Der er blevet afholdt åbenthus arrangementer, og både ISO Byg, Trelleborg samt Gaia Solar formidler aktivt omkring projektet og de muligheder der i integration af solceller i nybyg på deres respektive hjemmesider. Som bilag til denne rapport er vedlagt perioderapporterne fra hvert af de 4 halvår projektet for forløbet over:. Bilag 1: Periode rapport 1 (Jan 2009 til juni 2009) Bilag 2: Periode rapport 2 (juni 2009 til dec. 2009) Bilag 3: Periode rapport 3 (Jan 2009 til juni 2009) Bilag 4: Periode rapport 4 (juni 2010 til dec. 2010)

5 Slut rapport Side 5 af 34 Bilag 1: Periode rapport 1 Detaljeret status på de individuelle typehusfabrikanter Dette dokument er ment som supplement til PSO Interim Report. Den periodemæssige afrapportering til Energinet.dk I dokumentet forklares nærmere, hvad der er sket i projektets første fase. Der er kun ganske lidt teknisk beskrivelser for at holde hver typehusfabrikants løsning og valg så vidt mulig hemmeligholdt. Indholdsfortegnelse Trelleborg Udvikling af koncept... 6 Koncept 1 - Sol-Sort standard integrationssystem... 6 Koncept 2 - Opbygning via kendte inddækningsløsninger... 7 Koncept 3 - Opbygning via placering af solceller i traditionelt montagesystem... 8 Prøvehuse... 9 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser... 9 Projektforløbet generelt... 9 Isobyg Udvikling af koncept Koncept 1 Limkoncept med MEFA produkter Prøvehus Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Villa Vision Udvikling af koncept Projektforløbet generelt... 12

6 Slut rapport Side 6 af 34 2 Trelleborg Udvikling af koncept Der er taget udgangspunkt i det mest solgte koncept. Hus med kvist mod syd. I modsætning til de fleste huse opererer Trelleborg med et tagsystem der ikke har undertag. Da der på solcellepaneler opstår kondens i perioder med varmeudsving. Derfor anbefaler Gaia Solar normalt at der skal være undertag. Udfordringen her er således at afprøve eller tilrette eksisterende standardsystemer i første omgang. Sekundært at der udvikles et egnet montagesystem Koncept 1 - Sol-Sort standard integrationssystem Sol-Sort konceptet er Gaia Solars mest anvendte til integration i tage, facader o.lign. Det kræver dog normalt et undertag. Billedet til venstre viser en principopbygning på anlægget, som det normalt tager sig ud. Der blev opbygget et internt demotag, hvor Sol-Sort systemet blev forsøgt gjort 100 vandtæt. Der er ikke vedlagt billede af processen og forsøgene. Årsagen skal findes i, at der i dette dokument ikke må afsløres løsninger mellem de forskellige typehusfabrikanters tagløsninger. Konklusionen var, at det ikke kunne gøres tilstrækkeligt sikkert og veldokumenteret nok til at garantere en 100% sikkerhed mod vandindtrængning.

7 Slut rapport Side 7 af Koncept 2 - Opbygning via kendte inddækningsløsninger Diverse inddækningskomponenter fra blandt andre Faco og Velux blev indkøbt. Forskellige opstillinger kunne løse problemet, dog ikke uden væsentlige modifikationer på standard inddækningsprofilerne. Der er tale om ca. 7 profiler og komponenter, som hver især skal udvikles og bestilles hjem i store minimumskvantum. Ikke desto mindre er et par gode løsninger identificeret, og parat til at blive uviklet når et større styktal solcelleanlæg skal integreres. Det anslås, at der skal udvikles for ca. kr per profil i tidsforbrug samt en minimums hjemtagelse for minimum kr per profil. Der er i dette projekt ikke afsat midler til den opgave. Dermed er det i indeværende projekt ikke muligt, at lave en bygningsintegreret løsning indenfor tidshorisonten og den økonomiske ramme til Trelleborg huset.

8 Slut rapport Side 8 af Koncept 3 - Opbygning via placering af solceller i traditionelt montagesystem Der vælges en godkendt teknisk løsning, hvor solcellepanelerne anbringes i et traditionelt montagesystem Gaia Solar Kondor. For at opnå en bedre visuelt effekt anvendes der rammeløse solcellepaneler monteret med laminatklemmer. Systemet er gennemprøvet ved TÜV i Tyskland og sat på mere end 200 installationer i Danmark. Designet på systemet dikteres af Trelleborgs tagmodul i øvrigt, og i samspil med de ovenlysvinduer der findes som tilvalg. Solcellepanelstørrelser og dimensioneringer er sat således at der bedst muligt udnyttes dansk producerede vekselrettere fra Danfoss. Der er således 2 størrelser: 1,8 eller 3,6 kwp med en forventet årlig ydelse på ca eller kwh. Priserne kan ad forretningsmæssige hensyn ikke oplyses.

9 Slut rapport Side 9 af Prøvehuse Der er identificeret og bygget et prøvehus med et anlæg på 1,8 kwp. Huset er færdigbygget og klar til at solcelleanlægget monteres og tilsluttet. Gaia Solars produktion er i mellemtiden blevet 100% booket med større projekter, men er indsat i produktionsplanen til omkring uge 29. Da anlægget er lidt mindre end oprindeligt planlagt (3 kwp) samt at priserne på solceller i mellemtiden er faldet betydeligt i pris, er der midler til at bygge en stand på jorden i 1:1. Formålet er her at potentielle kunder skal kunne se og røre ved produkterne for at mest muligt af-mystificere solcelleanlæg og tilhørende teknik. Gaia Solar har lignende god erfaring med f.eks. Dong Energy i at opbygge stande som denne. Standende kan således også afmonteres og genanvendes i andre Åben Hus arrangementer. 2.3 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Når solcelleanlægget er opsat over sommeren, forberedes der salgsmateriale i samarbejde med Trelleborg og et mediebureau, således at materialet passer i kontekst med øvrigt salgsmateriale fra Trelleborg. Derefter inviteres til et åbent hus arrangement, med fokus på solcelleanlægget. Før arrangementet vil der være et grundlæggende kursus for Trelleborgs sælgere. Ligeledes vil der være udarbejdet en forretningsmodel, der fremadrettet skal sikre bedst mulig udbytte for begge parter. Der har været interesse for produktet generelt. Dog har det ikke været muligt at kvantificere, da det først er blevet klart, hvilke produkter der anvendes, og dermed prisniveauet blevet fastslået. 2.4 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Tidslinien for projektet har været for optimistisk. Dog forventes det stadigt at de budgetterede deadlines samt salgsmål kan realiseres i projektet. Der tages dog forbehold for afvigelser, grundet den meget bratte opbremsning i byggeriet.

10 Slut rapport Side 10 af 34 3 Isobyg Udvikling af koncept I modsætning til Trelleborg som kører med et lavenergi huskoncept, er Isobyg en leverandør af materialer med mulighed for ekstremt lavenergi byggerier, herunder passiv og såkaldte +huse. Således kan der ikke udvikles en standardløsning. Men Isobygs slutkundesegment er i sagens natur meget indstillet på valg af alternative materialer. Udfordringen her er således at udvikle en grundviden og i så vid mulig omfang at kunne etablere en række basispakker som uden stor teknisk indsigt kan kundetilpasses. På sigt dermed at klæde alle Isobygs kunder kan tage solcelleanlæg med i deres overvejelser Koncept 1 Limkoncept med MEFA produkter Der er udvikles et nyt koncept for montage. Ideen baseres på et kendt og velafprøvet limkoncept. Løsningen er mest kendt for facademonterede glassystemer. Konceptet er en grundplade svarende til et undertag, med solcelleanlæggets traditionelle, og billige tagplacerede montagesystem, som derefter limes direkte på montagepladen. Derved undgås hul-tagning og andre processer som kan give vandindtrængning. Konceptet kan benyttes i en lang række andre typehusfabrikanters tagkonstruktioner. Der er ikke vedlagt teknisk beskrivelse for at beskytte løsningen, indtil eventuelle patenthensyn kan afdækkes.

11 Slut rapport Side 11 af Prøvehus Der er identificeret et prøvehus med et anlæg på ca. 3,0 kwp. Huset er under konstruktion og forventes færdigbygget i sensommeren, hvor solcelleanlægget monteres og tilsluttet. Solcelleanlægget vil udgøre garagebygningens tag. Altså en 100% tagintegreret løsning. 3.3 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Når solcelleanlægget er opsat i sensommeren, forberedes der salgsmateriale i samarbejde med Isobyg. Materialet skal drøftes med et mediebureau, således at materialet kan anvendes til både private og BtB Derefter inviteres til et åbent hus arrangement, med fokus på solcelleanlægget. Før arrangementet vil der være et grundlæggende kursus for Isobygs sælgere. Ligeledes vil der være udarbejdet en forretningsmodel, der fremadrettet skal sikre bedst mulig udbytte for begge parter. Der har været interesse for produktet generelt. Dog har det ikke været muligt at kvantificere, da det først er blevet klart, hvilke produkter der anvendes, og dermed prisniveauet blevet fastslået. 3.4 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Tidslinien for projektet har været for optimistisk. Dog forventes det stadigt at de budgetterede deadlines samt salgsmål kan realiseres i projektet. Der tages dog forbehold for afvigelser, grundet den meget bratte opbremsning i byggeriet.

12 Slut rapport Side 12 af 34 4 Villa Vision Udvikling af koncept Der er etableret kontakt til Villa Vision som afventer kontakt fra Gaia Solar til igangsættelse af hele processen. Det forventes, at når Trelleborgs prøvehus er etableret at processen opstartes. Det vil sige omkring uge 30. Villa Vision finder et egnet prøvehus i den mellemliggende periode. Der er derfor ikke udviklet et koncept. 4.1 Projektforløbet generelt Der har i starten af projektet været mere tidsforbrug på de to øvrige typehusfabrikanter end antaget. Derfor har det ikke været muligt at håndtere udviklingen af alle tre koncepter samtidigt. Dog forventes det at der kan undgås problemstillinger og genbruges koncepter fra de to øvrige typehusfabrikanter. Det forventes ikke at tidsplanen og salgsmålene for Villa Vision kan nås. Der kan enten ansøges om en forlængelse på projektet som helhed, eller ambitionerne kan skæres ned. Der tages beslutning om dette på et senere møde over sommeren. Dennis Aarø Salgs- og udviklingsdirektør Gaia Solar A/S Juni 2009

13 Slut rapport Side 13 af 34 Bilag 2: Perioderapport 2 Detaljeret status på de individuelle typehusfabrikanter Udarbejdet af: Signe Antvorskov Krag Gaia Solar A/S Dec. 2009

14 Slut rapport Side 14 af 34 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Teknisk princip diagram over anlægget Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Isobyg Prøvehus Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Villa Vision Forslag til budgetfordeling Bilag 1 Energiberegnings scenarier ved forskellige valg af løsninger Indledning Dette dokument er ment som supplement til PSO Interim Report. Den periodemæssige afrapportering til Energinet.dk. I dokumentet forklares nærmere, hvad der er sket i projektets anden fase juni 2009 til december 2009.

15 Slut rapport Side 15 af 34 7 Statusoverblik og næste skridt Trelleborg: Diverse modelopbygninger er gennemført Demonstationsanlæg på 1,92 kwp opsat på hus i Birkerød Detaljerede simuleringer af anlæg Uddannelse af personale Afholdelse af åbent hus arrangementer Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Økonomisk beregninger og informationsmateriale Forår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Forår 2010 Iso-byg: Demonstationshus bygget Monteringssystem til tagintegration valgt og tilpasset Scenarier for potentialet i energibesparelser ved solceller Demonstationshus for opsætning af et facadeintegrationsanlæg valgt Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Uddannelse af personale Jan Montering af 3 KW tagintegreret solcelleanlæg Feb Åben hus arrangementer Forår 2010 Økonomiske beregninger og informationsmateriale Forår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Forår 2010 Villa Vision Villa vision har desværre ikke kunne efterkomme deres tilsagn om at deltage i dette projekt, pga. stagnation i salg af huse og må udgå af projektgruppen. Næste skridt Midlerne fra Villa Vision ( kr. heraf kr. i PSO støtte) forslås brugt til følgende 3 aktiviteter: o Demontationsprojekt opført at Trelleborg, i hus i Jylland. Et stort 3,84 kwp anlæg der kan illustrere at huset ved dette element bliver et plus energihus. Opført ved sammen succesfulde monteringsprincip som for det allerede opførte Trelleborg anlæg. o Demonstrationsprojekt opført at Isobyg. Udvikling af et nyt facadeintegrations system egnet til huse med flade eller ikke egnede tagflader. Demonstationsanlæg på omkring 3 kwp opsættes. o Udarbejdelse af professionelt informationsmateriale omkring økonomien i solcelleanlæg til Nybyg.

16 Slut rapport Side 16 af 34 8 Trelleborg Trelleborg har fået installeret det planlagte demonstrationsanlæg på et prøvehus i Birkerød. Trelleborg skriver følgende på deres hjemmeside: Uanset om der er tale om et af vores energioptimerede 0-energi-huse, de originale norske Sande Bjælkehuse eller vores nyeste produkt Dansk Bindingsværk, er der tale om huse af særdeles høj kvalitet, hvor kombinationen af håndværksmæssige traditioner, moderne teknologi og effektiv styring af byggeprocessen resulterer i udsøgte kvalitetshuse med stor holdbarhed. Det er vores erklærede mål, at være førende inden for produktion og opførelse af energibesparende boliger. Vores helårshuse er som udgangspunkt i bedste energiklasse, og vi kan i dag tilbyde energineutrale huse, der producerer lige så meget energi, som de forbruger. Ovenstående foto viser Trelleborgs nye prøvehus i Birkerød. Huset er i 0-energi-udførelse med nedenstående specifikationer og forsynet med de nyeste energimæssige tiltag indenfor byggeriet.

17 Slut rapport Side 17 af 34 Prøvehus Der er opsat et anlæg på 1,92 kwp på Trelleborgs prøvehus i Birkerød, 12 paneler af 160 Wp opsat på den sydlige tagflade og opdelt i 2 felter pga. symmetri og æstetik af huset. Anlægget er opført som anført i forrige perioderapport samt illustreret principskitsen herunder. Monteringen ved det udviklede monteringsprincip forløb godt og effektivt.

18 Slut rapport Side 18 af 34 Teknisk princip diagram over anlægget

19 Slut rapport Side 19 af Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Der har været afholdt flere åbent hus-arrangementer i huset i Birkerød hvor solcelleanlægger er blevet vist frem sammen med resten af huset. Tilbagemeldingerne herfra er at folk generelt er interesserede i et solcelleanlæg men at prisen stadig er i den høje ende. Det er ofte manden der drages af tanken om et solcelleanlæg hvorimod kvinden stadig er mest fokuseret på andre brugselementer som f.eks. et designer køkken. Trelleborgs lavenergihus blev i november 2010 fremvist i DR1 programmet Hammerslag, hvor det også blev nævnt at Trelleborg sælger nul-energihuse til en beskeden merpris. Dette har efterfølgende skabt en mærkbar interesse fra interesserede købere hos Trelleborg. Næste skidt er, på baggrund af de økonomiske beregninger udarbejdet af SparNord, at udarbejde et brugbart of godt formidlende salgs- og informationsmateriale der belyser solcelleanlægget ved forskellige energiprisudviklingsscenarier samt lånescenarier. 8.2 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Huset stod færdigt i Oktober Som tidligere nævnt har tidslinien for projektet generelt været for optimistisk. Resterende udestående vedr. Trelleborg og det planlagte demonstrationsanlæg er udarbejdelse af relevant informationsmateriale som sælgerne af Trelleborg kan anvende i forbindelse med vejledning omkring tilkøb af et solcelleanlæg. Denne aktivitet er planlagt til at forløbe i foråret 2010.

20 Slut rapport Side 20 af 34 9 Isobyg I modsætning til Trelleborg, som kører med et lavenergi huskoncept, er Isobyg en leverandør af materialer med mulighed for ekstremt lavenergi byggerier, herunder passiv og såkaldte +huse. Således kan der ikke udvikles en standardløsning. Men Isobygs slutkundesegment er i sagens natur meget indstillet på valg af alternative materialer. 9.1 Prøvehus Det identificerede prøvehus er nu opført og der er planlagt et solcelle anlæg på ca. 3,0 kwp til placering på husets garage. Hovedhuset stod færdigt i november 2009, og den tilhørende garage som solcelleanlægget skal integreres i er netop rejst (dec. 2009). Solcelleanlægget vil udgøre garagebygningens tag. Altså en 100% tagintegreret løsning. Anlægget til dette prøvehus vil blive produceret i jan 2010 og forventes monteret i Feb Der har således været en yderligere forsinkelse af opførelsen af dette hus, som dog nu står færdigt og er klar til montering af solceller. Billeder af husets opførelse kan ses herunder. Billeder fra ISO-BYGs prøvehus tilegnet solceller. På billedet til højre ses det sted hvor der netop er påført den garage hvorpå solcellerne vil blive integreret ned i taget. 9.2 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Isobyg har påbegyndt arbejdet med at udarbejde salgsmateriale og har i den forbindelse fået lavet nogle energi scenarieanalyser som belyser fornuften i at investere og benytte solceller som energibesparende element. Denne information vil blive brugt til at arbejde videre på en samlet information om hvornår solceller er en rigtig god ide at benytte. Solcelleanlægget forventes monteret i løbet af januar. Så snart huset også indvendigt er klart (forventes i løbet af Feb 2010) vil der blive inviteret til et åbent hus arrangement, med fokus på

21 Slut rapport Side 21 af 34 solcelleanlægget. Før arrangementet vil der være et grundlæggende kursus for Isobygs sælgere. Ligeledes vil der være udarbejdet en forretningsmodel, der fremadrettet skal sikre bedst mulig udbytte for begge parter. 9.3 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Tidslinien for projektet har som anført i sidste perioderapport været for optimistisk. Dog forventes det at alle aktiviteter kan realiseres i løbet af foråret 2010.

22 Slut rapport Side 22 af Villa Vision Villa vision har desværre ikke kunne efterkomme deres tilsagn om at deltage i dette projekt, pga. stagnation i salg af huse. Da projektet er vel fremskredent og der er gode erfaringer med de to Typehusproducenter der fortsat er med i projektet foreslår vi at midlerne fra Villa Vision overgår til demontationsprojekter opført at Trelleborg og Isobyg samt til udarbejdelse af professionelt informationsmateriale omkring økonomien i solcelleanlæg til Nybyg. Midlerne fra Villa Vision forslås brugt til følgende 3 aktiviteter: Demontationsprojekt opført at Trelleborg, i hus i Jylland. Et stort 3,84 kwp anlæg der kan illustrere at huset ved dette element bliver et plus energihus. Opført ved sammen succesfulde monteringsprincip som for det allerede opførte Trelleborg anlæg. Demonstrationsprojekt opført at Isobyg. Udvikling af et nyt facadeintegrations system egnet til huse med flade eller ikke egnede tagflader. Demonstationsanlæg på omkring 3 kwp opsættes. Egnet hus og kunde er identificeret og kunden er meget interesseret i at medvirke i dette projekt da han før selv har overvejet solceller men er gået bort fra dette pga. det falde tag. Er det således muligt at facadeintegrere er han yderst positiv for at lægge hus til et sådant projekt. Udarbejdelse af professionelt informationsmateriale omkring økonomien i solcelleanlæg til Nybyg.

23 Slut rapport Side 23 af Forslag til budgetfordeling Status: Villavision budget: Heraf PSO midler: Forbrug: 0,00 Budgetfordeling: Trelleborg: Opførelse af yderligere et demonstrations projekt (til energi plus hus - i Jylland) PSO midler Egen finansiering Isobyg: Opførelse af yderligere et demonstrations projekt (facadeplaceret ) PSO midler Egen finansiering Gaia Solar: Informationsmateriale udarbejdes af Gaia Solar sammen med Trelleborg og Isobyg. Spar Nord: PSO midler Egen finansiering Yderligere økonomiske scenarieanalyser samt dynamisk værktøj på hjemmeside PSO midler Egen finansiering

24 Slut rapport Side 24 af Bilag 1 Energiberegnings scenarier ved forskellige valg af løsninger Energiberegnings scenarier: ISO Byg FORUDSÆTNINGER FOR BEREGNING AF UDGANGSPUNKT: U-værdi væg: 0,13 W/(m2 K) U-værdi tag: 0,10 W/(m2 K) U-værdi gulv: 0,09 W/(m2 K) Trelagsglas: U-værdier beregnet pr. enhed Jordvarmeslanger Normgivende energiramme: 78,10 kwh/m2 pr. år Resultat beregnet energiramme: 34,60 kwh/m2 pr. år PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF KONSTRUKTIONSELEMENTER: 1. SCENARIE: BR08 ydervæg standard, U-værdi: 0,40 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 77,90 kwh/m2 pr. år Ekstra: 43,30 kwh/m2 pr. år 2. SCENARIE: Væg 40 cm blok, U-værdi: 0,11 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 31,60 kwh/m2 pr. år Besparelse: 3,00 kwh/m2 pr. år 3. SCENARIE: Væg 45 cm blok, U-værdi: 0,10 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 30,10 kwh/m2 pr. år Besparelse: 4,50 kwh/m2 pr. år 4. SCENARIE: Væg 50 cm blok, U-værdi: 0,08 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 27,20 kwh/m2 pr. år Besparelse: 7,40 kwh/m2 pr. år 5. SCENARIE: Tag ny U-værdi: 0,08 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 31,20 kwh/m2 pr. år Besparelse: 3,40 kwh/m2 pr. år

25 Slut rapport Side 25 af 34 Energiberegnings scenarier: ISO Byg PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF LAVENERGIVINDUERNE: 6. SCENARIE: Alm. ikke lavenergi vinduer: 2-lags termorude argon Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 72,30 kwh/m2 pr. år Ekstra: 37,70 kwh/m2 pr. år PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF SOLCELLE ANLÆGGET: 7. SCENARIE: Solceller 3 kwh Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 15,80 kwh/m2 pr. år Besparelse: 18,80 kwh/m2 pr. år 8. SCENARIE: Solceller 6 kwh Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: -3,00 kwh/m2 pr. år Besparelse: 37,6 kwh/m2 pr. år - aktivhus PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF ORIENTERING: 9. SCENARIE: Roteret 90 grader mod vest Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 35,70 kwh/m2 pr. år Ekstra: 1,10 kwh/m2 pr. år 10. SCENARIE: Roteret 180 grader mod nord Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 36,50 kwh/m2 pr. år Ekstra: 1,90 kwh/m2 pr. år

26 Slut rapport Side 26 af 34 Energiberegnings scenarier: ISO Byg PARAMETRISKE ÆNDRING AF KOMPAKTHED: 11. SCENARIE: Rektangulær form Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 33,10 kwh/m2 pr. år Besparelse: 1,50 kwh/m2 pr. år PARAMETRISKE ÆNDRING AF VARMEKAPACITET: 12. SCENARIE: Lav varmekapacitet kontra mellemtung varmekapacitet Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 40,40 kwh/m2 pr. år Ekstra: 5,80 kwh/m2 pr. år

27 Slut rapport Side 27 af 34 Bilag 3: Perioderapport 3 Detaljeret status på de individuelle typehusfabrikanter Udarbejdet af: Signe Antvorskov Krag Gaia Solar A/S Juli. 2010

28 Slut rapport Side 28 af 34 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Installationer Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Isobyg Installationer Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Indledning Dette dokument er ment som supplement til PSO Interim Report. Den periodemæssige afrapportering til Energinet.dk. I dokumentet forklares nærmere, hvad der er sket i projektets tredje fase fra jan 2010 til juni 2010.

29 Slut rapport Side 29 af Statusoverblik og næste skridt Trelleborg: Ydelsessimuleringer for forskellige orienteringer og typer af huse Opførelse af 2 kwp anlæg i Århus som demonstrationshus nr. 2 Grund til 4 kwp anlæg fundet og hustype besluttet Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Opsætning af 4 kwp anlæg Efterår 2010 Økonomisk beregninger og informationsmateriale Efterår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Efterår 2010 Input til solcellebrochurer og video Efterår 2010 Iso-byg: Uddannelse af personale Montering af 3 KW tagintegreret solcelleanlæg Udvikling af facadeanlægssløsning Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Opsætning af facadeanlæg Efterår 2010 Åben hus arrangementer Efterår 2010 Økonomiske beregninger og informationsmateriale Efterår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Efterår 2010 Input til solcellebrochurer og video Efterår 2010

30 Slut rapport Side 30 af Trelleborg Trelleborg er meget tilfredse med de opsatte solcelleanlæg og overvejer pt. at indfører solceller som et standard element i alle deres huse. Installationer Trelleborg har fået installeret det planlagte demonstrationsanlæg nr. 2 på deres hus i Århus, med et godt resultat. Der er opsat et anlæg på 1,92 kwp på 12 paneler af 160 Wp opsat på den sydlige tagflade og opdelt i 2 felter pga. symmetri og æstetik af huset. Anlægget er opført som anført i forrige perioderapport. Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Der har ikke gennemført aktiviteter på denne post i det seneste halve år. Næste skidt er stadig, på baggrund af de økonomiske beregninger der forventes færdigeudarbejdet af SparNord, at udarbejde et brugbart of godt formidlende salgs- og informationsmateriale der belyser solcelleanlægget ved forskellige energiprisudviklingsscenarier samt lånescenarier. Derudover planlægges det at bruge midler på en generel oplysende solcellebrochurer henvendt til nybyg markedet samt udarbejdelse af en video der illustrere mulighederne inden for integration af solcelleløsninger i nybyg i DK, som Trelleborg og andre typehusvirksomheder kan benytte.

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK

ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 B 119 Bilag 1 Offentligt ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK

Læs mere

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV Gaia Solar 20 års erfaring med solcelle projektering og montering 10 ansatte ingeniør, elektrikere, bygningskonstruktører, IT Projekterer, monterer, overvåger og servicerer

Læs mere

SOLCELLEPROJEKT I ØBRO 95

SOLCELLEPROJEKT I ØBRO 95 SOLCELLEPROJEKT I ØBRO 95 Hvordan kan vi gøre vores fælles elforbrug CO2-neutralt og samtidig forbedre vores driftsøkonomi? Solcelleanlæg i 2 faser med i alt ca. 500 m2 Ekstraordinært beboermøde onsdag

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

NOTAT 21 11 2014. Sag. Til Anders B. Møller DTU CAS. Sag: 1416 FM. DTU CAS Fælles VE anlæg, Campus Lyngby. Indledning

NOTAT 21 11 2014. Sag. Til Anders B. Møller DTU CAS. Sag: 1416 FM. DTU CAS Fælles VE anlæg, Campus Lyngby. Indledning NOTAT 21 11 2014 Sag: 1416 FM Sag Emne DTU CAS Fælles VE anlæg, Campus Lyngby. Etablering af et fælles VE anlæg for DTU Campus Lyngby. Til Anders B. Møller DTU CAS Indledning Der er truffet beslutning

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

Intelligente energiløsninger

Intelligente energiløsninger Intelligente energiløsninger fra green force company a/s Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing Monteringen startede om morgenen, og samme dag var vi selvforsynende med el Lise og Hans Peter Buch -

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER Jeres forældre vil gerne være med på den grønne bølge, og de går nu og overvejer, om de skal investere i solceller, således at de selv kan producere deres egen strøm, blot ved at udnytte solens stråler.

Læs mere

Solvarme et væsentligt bidrag

Solvarme et væsentligt bidrag Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 201 Offentligt Solvarme et væsentligt bidrag Vores budskab: Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning til målsætningen om 30% VE i 2025

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger. Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Temadag 17. september 2012 Ivan Katic ik@teknologisk.dk 1 Endelig: Det danske boom! 23.000 familier producerer solstrøm fra solcelleanlæg med en samlet effekt

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 20. november 2008 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af det nye PSO program ForskVE for

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 52 Offentligt Uopfordret høringssvar vedrørende nye regler for solceller. ==== Kære minister. Som følge af de nye regler for solcelleanlæg

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Installation af solceller udført af

Installation af solceller udført af Installation af solceller udført af Vi har fulgt en opsætning af et 5.500kwp solcelleanlæg i Fensmark. Forinden installation havde vi besøg af Jesper Kær og aftalt anlæggets størrelse, sammensætning og

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Hvis en bygning har monteret solceller registreres følgende: anlægsregistrering solcelleanlægget peak power systemvirkningsgrad. Tabel

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet...

Solcelle KIT. Producer din egen elektricitet... Solcelle KIT Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Solceller 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formålet med at registrere solceller er at beregne hvor stor en andel af elforbruget til bygningsdrift, apparater og belysning der dækkes

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

VORES ERFARING MED EUROSTARS-PROGRAMMET: STØTTE TIL AT UDVIKLE BILLIGERE OG MERE TRANSPARENTE SOLCELLEPANELER ANDERS SØRENSEN, UDVIKLINGSCHEF

VORES ERFARING MED EUROSTARS-PROGRAMMET: STØTTE TIL AT UDVIKLE BILLIGERE OG MERE TRANSPARENTE SOLCELLEPANELER ANDERS SØRENSEN, UDVIKLINGSCHEF VORES ERFARING MED EUROSTARS-PROGRAMMET: STØTTE TIL AT UDVIKLE BILLIGERE OG MERE TRANSPARENTE SOLCELLEPANELER ANDERS SØRENSEN, UDVIKLINGSCHEF Kort om mig Cand.scient.soc fra RUC Efteruddannelse: Projektledelse:

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Energiløsninger. innovation

Energiløsninger. innovation Energiløsninger Med basis i kvalitet, design og Med basis i kvalitet, design og innovation Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group ApS er ejet af Komproment og Flemming Lund. Komproment er en succesfuld

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Producer din egen elektricitet...

Producer din egen elektricitet... Producer din egen elektricitet... Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske normer, de er testet

Læs mere

Kapitel H til Grafisk design. Kernetømmerhytten

Kapitel H til Grafisk design. Kernetømmerhytten Kapitel H til Grafisk design Kapitel H 2 Bjælkehuse i Kernetømmer I Rusland er vejret barskt, så her har befolkningen lært at bygge varme og solide boliger. Russiske Bjælkehuse i kernetømmer Kernetømmeret

Læs mere

Information Solcelleanlæg

Information Solcelleanlæg Information Solcelleanlæg Guide til landbruget 2 Indholdsfortegnelse Solceller til landbruget... 3 En god investering... 3 Nye regler... 4 Nettoafregning?... 4 Kvalitet... 5 Placering... 6 Taget?... 6

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenrisdalen 6 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2024. Energimærkningsnummer 311041245

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kassandravej 44 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-000000 Energikonsulent: Morten Wæhrens Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere