Slutrapport og afrapportering vedr. demonstrations projekterne i Standard House Manufacturing BIPV projektet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport og afrapportering vedr. demonstrations projekterne i Standard House Manufacturing BIPV projektet."

Transkript

1 Slut rapport Side 1 af 34 Slutrapport og afrapportering vedr. demonstrations projekterne i Standard House Manufacturing BIPV projektet. Indhold 2 Resume... 2 Bilag 1: Periode rapport Trelleborg Udvikling af koncept Isobyg Udvikling af koncept Villa Vision Udvikling af koncept Bilag 2: Perioderapport Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Isobyg Villa Vision Bilag 1 Energiberegnings scenarier ved forskellige valg af løsninger Bilag 3: Perioderapport Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Isobyg Bilag 4: Periode rapport Trelleborg: Isobyg... 33

2 Slut rapport Side 2 af 34 1 Resume Der er i dette projekt udviklet forskellige integrerede solcelleanlægsløsninger der succesfuldt er demonstreret i 4 demonstrationsprojekter. Derudover er der udviklet et professionelt informationsmateriale der effektivt formidler projektets resultater gennem en film og brochurer. Det er derfor vores klare opfattelse at projektet til fulde lever op til de målsætninger der blev sat til projektet fra projekt start. Den oprindelige projektbeskrivelse af hvor mange og hvordan forskellige typer af solcelleanlæg skulle demonstreres i dette projekt er i løbet af projektet blevet omdefineret fra at skulle indbefatte flere typehusproducenter med hver flere demonstrationsanlæg, til at koncentrere sig om 2 producenter med hver 2 fulde demonstationsanlæg. Grunden til denne ændring er primært indtoget af finanskrisen og hermed kraftig tilbagegang i nybygmarkedet. En tilbagegang der naturligt medførte at mange typehusfabrikanter har haft og stadig har hårde tider, hvilket også kunne mærkes i dette projekt. På trods af ovenstående udfordringer er der i dette projekt udviklet løsninger til integration af solcelleanlæg til nybyg der virkelig viser hvorledes solcelleteknologien, med dagens standard, nemt kan integreres i nybyg på mange forskellige måder uden at skæmme æstetikken i husene. Solcellerne gør endog, huset flottere Lyder det fra den tilfredse husejer til det udviklede facade integrerede solcelleanlæg. Nedenfor ses en kort gennemgang i de 4 forskellige demonstrationsprojekter: Trelleborg 2 kwp på tag løsning: 2 kwp anlæg: 20 m2 12 mono paneler af 160 Wp uden ramme Fordelt på to felter Montage: På tag via skinnesystem og laminatklemmer Produktion: kwh/år

3 Slut rapport Side 3 af 34 ISO BYG 6 kwp Tagintegrationsanlæg 6 kwp anlæg Montage: 45 m2 25 mono paneler af 240 Wp uden ramme Panelerne limes direkte på de underliggende skinner Produktion: kwh ISO BYG 3 kwp Facadeanlæg 3 kwp anlæg: Montage: 20 m2 Produktion: 15 standard paneler uden ramme, 245 Wp unika paneler uden ramme I et facadebånd, orienteret S og V Monteret via limophæng kwh/år Trelleborg 4 kwp på tag anlæg 4 kwp anlæg: 40 m2 24 mono paneler af 160 Wp uden ramme Fordelt på to felter Montage: På tag via skinnesystem og laminatklemmer Produktion: kwh/år Intet billede tilgængeligt endnu. Anlægget er desværre blevet forsinket i opførelse pga. af vejret i nov og dec Anlægget står dog klart og vil blive sat op så snart vejret tillader det. Der vil herefter blive gennemført åbenthus-arrangementer i huset der pga. solcellanlægget er et plus energi prøvehus for Trelleborg. Ved hjælp af de markedsanalyser der blev foretaget i projektet, blev der skabt vished for at en af de helt store barrierer omkring tilvalg af et solcelleanlæg er Viden. Viden om at teknologien eksisterer, viden om hvad den går ud på og ikke mindst viden om at økonomien i en investering i et sådant

4 Slut rapport Side 4 af 34 anlæg i dag er fornuftig. Det blev derfor besluttet at bruge en del midler på at få lavet informationsmateriale omkring det at vælge et solcelleanlæg til sin nye bolig. Der er således blevet produceret en professionel brochure, samt en 7 min. film. Både brochurer og film viser billeder af de udviklede solcelleanlæg, suppleret med kort information omkring solceller samt interviews med de nye solcelle ejere. Både film (200 CD er) og brochurer (4.000 eksemplarer) rundsendes til nybygsvirksomheder, typehusfabrikanter og udvalgte arkitekttegnestuer for på denne måde at vidensdele erfaringerne fra projektet samt give disse markedsaktører et værktøj de aktivt kan bruge overfor potentielle nye solcellekunder. Vidensformidlingen omkring erfaringerne fra solcelledemonstrationsprojekterne er gennem hele projektet blevet og vil fortsat aktivt blive formidlet gennem projektdeltagerne i projektet. Der er blevet afholdt åbenthus arrangementer, og både ISO Byg, Trelleborg samt Gaia Solar formidler aktivt omkring projektet og de muligheder der i integration af solceller i nybyg på deres respektive hjemmesider. Som bilag til denne rapport er vedlagt perioderapporterne fra hvert af de 4 halvår projektet for forløbet over:. Bilag 1: Periode rapport 1 (Jan 2009 til juni 2009) Bilag 2: Periode rapport 2 (juni 2009 til dec. 2009) Bilag 3: Periode rapport 3 (Jan 2009 til juni 2009) Bilag 4: Periode rapport 4 (juni 2010 til dec. 2010)

5 Slut rapport Side 5 af 34 Bilag 1: Periode rapport 1 Detaljeret status på de individuelle typehusfabrikanter Dette dokument er ment som supplement til PSO Interim Report. Den periodemæssige afrapportering til Energinet.dk I dokumentet forklares nærmere, hvad der er sket i projektets første fase. Der er kun ganske lidt teknisk beskrivelser for at holde hver typehusfabrikants løsning og valg så vidt mulig hemmeligholdt. Indholdsfortegnelse Trelleborg Udvikling af koncept... 6 Koncept 1 - Sol-Sort standard integrationssystem... 6 Koncept 2 - Opbygning via kendte inddækningsløsninger... 7 Koncept 3 - Opbygning via placering af solceller i traditionelt montagesystem... 8 Prøvehuse... 9 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser... 9 Projektforløbet generelt... 9 Isobyg Udvikling af koncept Koncept 1 Limkoncept med MEFA produkter Prøvehus Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Villa Vision Udvikling af koncept Projektforløbet generelt... 12

6 Slut rapport Side 6 af 34 2 Trelleborg Udvikling af koncept Der er taget udgangspunkt i det mest solgte koncept. Hus med kvist mod syd. I modsætning til de fleste huse opererer Trelleborg med et tagsystem der ikke har undertag. Da der på solcellepaneler opstår kondens i perioder med varmeudsving. Derfor anbefaler Gaia Solar normalt at der skal være undertag. Udfordringen her er således at afprøve eller tilrette eksisterende standardsystemer i første omgang. Sekundært at der udvikles et egnet montagesystem Koncept 1 - Sol-Sort standard integrationssystem Sol-Sort konceptet er Gaia Solars mest anvendte til integration i tage, facader o.lign. Det kræver dog normalt et undertag. Billedet til venstre viser en principopbygning på anlægget, som det normalt tager sig ud. Der blev opbygget et internt demotag, hvor Sol-Sort systemet blev forsøgt gjort 100 vandtæt. Der er ikke vedlagt billede af processen og forsøgene. Årsagen skal findes i, at der i dette dokument ikke må afsløres løsninger mellem de forskellige typehusfabrikanters tagløsninger. Konklusionen var, at det ikke kunne gøres tilstrækkeligt sikkert og veldokumenteret nok til at garantere en 100% sikkerhed mod vandindtrængning.

7 Slut rapport Side 7 af Koncept 2 - Opbygning via kendte inddækningsløsninger Diverse inddækningskomponenter fra blandt andre Faco og Velux blev indkøbt. Forskellige opstillinger kunne løse problemet, dog ikke uden væsentlige modifikationer på standard inddækningsprofilerne. Der er tale om ca. 7 profiler og komponenter, som hver især skal udvikles og bestilles hjem i store minimumskvantum. Ikke desto mindre er et par gode løsninger identificeret, og parat til at blive uviklet når et større styktal solcelleanlæg skal integreres. Det anslås, at der skal udvikles for ca. kr per profil i tidsforbrug samt en minimums hjemtagelse for minimum kr per profil. Der er i dette projekt ikke afsat midler til den opgave. Dermed er det i indeværende projekt ikke muligt, at lave en bygningsintegreret løsning indenfor tidshorisonten og den økonomiske ramme til Trelleborg huset.

8 Slut rapport Side 8 af Koncept 3 - Opbygning via placering af solceller i traditionelt montagesystem Der vælges en godkendt teknisk løsning, hvor solcellepanelerne anbringes i et traditionelt montagesystem Gaia Solar Kondor. For at opnå en bedre visuelt effekt anvendes der rammeløse solcellepaneler monteret med laminatklemmer. Systemet er gennemprøvet ved TÜV i Tyskland og sat på mere end 200 installationer i Danmark. Designet på systemet dikteres af Trelleborgs tagmodul i øvrigt, og i samspil med de ovenlysvinduer der findes som tilvalg. Solcellepanelstørrelser og dimensioneringer er sat således at der bedst muligt udnyttes dansk producerede vekselrettere fra Danfoss. Der er således 2 størrelser: 1,8 eller 3,6 kwp med en forventet årlig ydelse på ca eller kwh. Priserne kan ad forretningsmæssige hensyn ikke oplyses.

9 Slut rapport Side 9 af Prøvehuse Der er identificeret og bygget et prøvehus med et anlæg på 1,8 kwp. Huset er færdigbygget og klar til at solcelleanlægget monteres og tilsluttet. Gaia Solars produktion er i mellemtiden blevet 100% booket med større projekter, men er indsat i produktionsplanen til omkring uge 29. Da anlægget er lidt mindre end oprindeligt planlagt (3 kwp) samt at priserne på solceller i mellemtiden er faldet betydeligt i pris, er der midler til at bygge en stand på jorden i 1:1. Formålet er her at potentielle kunder skal kunne se og røre ved produkterne for at mest muligt af-mystificere solcelleanlæg og tilhørende teknik. Gaia Solar har lignende god erfaring med f.eks. Dong Energy i at opbygge stande som denne. Standende kan således også afmonteres og genanvendes i andre Åben Hus arrangementer. 2.3 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Når solcelleanlægget er opsat over sommeren, forberedes der salgsmateriale i samarbejde med Trelleborg og et mediebureau, således at materialet passer i kontekst med øvrigt salgsmateriale fra Trelleborg. Derefter inviteres til et åbent hus arrangement, med fokus på solcelleanlægget. Før arrangementet vil der være et grundlæggende kursus for Trelleborgs sælgere. Ligeledes vil der være udarbejdet en forretningsmodel, der fremadrettet skal sikre bedst mulig udbytte for begge parter. Der har været interesse for produktet generelt. Dog har det ikke været muligt at kvantificere, da det først er blevet klart, hvilke produkter der anvendes, og dermed prisniveauet blevet fastslået. 2.4 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Tidslinien for projektet har været for optimistisk. Dog forventes det stadigt at de budgetterede deadlines samt salgsmål kan realiseres i projektet. Der tages dog forbehold for afvigelser, grundet den meget bratte opbremsning i byggeriet.

10 Slut rapport Side 10 af 34 3 Isobyg Udvikling af koncept I modsætning til Trelleborg som kører med et lavenergi huskoncept, er Isobyg en leverandør af materialer med mulighed for ekstremt lavenergi byggerier, herunder passiv og såkaldte +huse. Således kan der ikke udvikles en standardløsning. Men Isobygs slutkundesegment er i sagens natur meget indstillet på valg af alternative materialer. Udfordringen her er således at udvikle en grundviden og i så vid mulig omfang at kunne etablere en række basispakker som uden stor teknisk indsigt kan kundetilpasses. På sigt dermed at klæde alle Isobygs kunder kan tage solcelleanlæg med i deres overvejelser Koncept 1 Limkoncept med MEFA produkter Der er udvikles et nyt koncept for montage. Ideen baseres på et kendt og velafprøvet limkoncept. Løsningen er mest kendt for facademonterede glassystemer. Konceptet er en grundplade svarende til et undertag, med solcelleanlæggets traditionelle, og billige tagplacerede montagesystem, som derefter limes direkte på montagepladen. Derved undgås hul-tagning og andre processer som kan give vandindtrængning. Konceptet kan benyttes i en lang række andre typehusfabrikanters tagkonstruktioner. Der er ikke vedlagt teknisk beskrivelse for at beskytte løsningen, indtil eventuelle patenthensyn kan afdækkes.

11 Slut rapport Side 11 af Prøvehus Der er identificeret et prøvehus med et anlæg på ca. 3,0 kwp. Huset er under konstruktion og forventes færdigbygget i sensommeren, hvor solcelleanlægget monteres og tilsluttet. Solcelleanlægget vil udgøre garagebygningens tag. Altså en 100% tagintegreret løsning. 3.3 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Når solcelleanlægget er opsat i sensommeren, forberedes der salgsmateriale i samarbejde med Isobyg. Materialet skal drøftes med et mediebureau, således at materialet kan anvendes til både private og BtB Derefter inviteres til et åbent hus arrangement, med fokus på solcelleanlægget. Før arrangementet vil der være et grundlæggende kursus for Isobygs sælgere. Ligeledes vil der være udarbejdet en forretningsmodel, der fremadrettet skal sikre bedst mulig udbytte for begge parter. Der har været interesse for produktet generelt. Dog har det ikke været muligt at kvantificere, da det først er blevet klart, hvilke produkter der anvendes, og dermed prisniveauet blevet fastslået. 3.4 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Tidslinien for projektet har været for optimistisk. Dog forventes det stadigt at de budgetterede deadlines samt salgsmål kan realiseres i projektet. Der tages dog forbehold for afvigelser, grundet den meget bratte opbremsning i byggeriet.

12 Slut rapport Side 12 af 34 4 Villa Vision Udvikling af koncept Der er etableret kontakt til Villa Vision som afventer kontakt fra Gaia Solar til igangsættelse af hele processen. Det forventes, at når Trelleborgs prøvehus er etableret at processen opstartes. Det vil sige omkring uge 30. Villa Vision finder et egnet prøvehus i den mellemliggende periode. Der er derfor ikke udviklet et koncept. 4.1 Projektforløbet generelt Der har i starten af projektet været mere tidsforbrug på de to øvrige typehusfabrikanter end antaget. Derfor har det ikke været muligt at håndtere udviklingen af alle tre koncepter samtidigt. Dog forventes det at der kan undgås problemstillinger og genbruges koncepter fra de to øvrige typehusfabrikanter. Det forventes ikke at tidsplanen og salgsmålene for Villa Vision kan nås. Der kan enten ansøges om en forlængelse på projektet som helhed, eller ambitionerne kan skæres ned. Der tages beslutning om dette på et senere møde over sommeren. Dennis Aarø Salgs- og udviklingsdirektør Gaia Solar A/S Juni 2009

13 Slut rapport Side 13 af 34 Bilag 2: Perioderapport 2 Detaljeret status på de individuelle typehusfabrikanter Udarbejdet af: Signe Antvorskov Krag Gaia Solar A/S Dec. 2009

14 Slut rapport Side 14 af 34 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Teknisk princip diagram over anlægget Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Isobyg Prøvehus Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Villa Vision Forslag til budgetfordeling Bilag 1 Energiberegnings scenarier ved forskellige valg af løsninger Indledning Dette dokument er ment som supplement til PSO Interim Report. Den periodemæssige afrapportering til Energinet.dk. I dokumentet forklares nærmere, hvad der er sket i projektets anden fase juni 2009 til december 2009.

15 Slut rapport Side 15 af 34 7 Statusoverblik og næste skridt Trelleborg: Diverse modelopbygninger er gennemført Demonstationsanlæg på 1,92 kwp opsat på hus i Birkerød Detaljerede simuleringer af anlæg Uddannelse af personale Afholdelse af åbent hus arrangementer Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Økonomisk beregninger og informationsmateriale Forår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Forår 2010 Iso-byg: Demonstationshus bygget Monteringssystem til tagintegration valgt og tilpasset Scenarier for potentialet i energibesparelser ved solceller Demonstationshus for opsætning af et facadeintegrationsanlæg valgt Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Uddannelse af personale Jan Montering af 3 KW tagintegreret solcelleanlæg Feb Åben hus arrangementer Forår 2010 Økonomiske beregninger og informationsmateriale Forår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Forår 2010 Villa Vision Villa vision har desværre ikke kunne efterkomme deres tilsagn om at deltage i dette projekt, pga. stagnation i salg af huse og må udgå af projektgruppen. Næste skridt Midlerne fra Villa Vision ( kr. heraf kr. i PSO støtte) forslås brugt til følgende 3 aktiviteter: o Demontationsprojekt opført at Trelleborg, i hus i Jylland. Et stort 3,84 kwp anlæg der kan illustrere at huset ved dette element bliver et plus energihus. Opført ved sammen succesfulde monteringsprincip som for det allerede opførte Trelleborg anlæg. o Demonstrationsprojekt opført at Isobyg. Udvikling af et nyt facadeintegrations system egnet til huse med flade eller ikke egnede tagflader. Demonstationsanlæg på omkring 3 kwp opsættes. o Udarbejdelse af professionelt informationsmateriale omkring økonomien i solcelleanlæg til Nybyg.

16 Slut rapport Side 16 af 34 8 Trelleborg Trelleborg har fået installeret det planlagte demonstrationsanlæg på et prøvehus i Birkerød. Trelleborg skriver følgende på deres hjemmeside: Uanset om der er tale om et af vores energioptimerede 0-energi-huse, de originale norske Sande Bjælkehuse eller vores nyeste produkt Dansk Bindingsværk, er der tale om huse af særdeles høj kvalitet, hvor kombinationen af håndværksmæssige traditioner, moderne teknologi og effektiv styring af byggeprocessen resulterer i udsøgte kvalitetshuse med stor holdbarhed. Det er vores erklærede mål, at være førende inden for produktion og opførelse af energibesparende boliger. Vores helårshuse er som udgangspunkt i bedste energiklasse, og vi kan i dag tilbyde energineutrale huse, der producerer lige så meget energi, som de forbruger. Ovenstående foto viser Trelleborgs nye prøvehus i Birkerød. Huset er i 0-energi-udførelse med nedenstående specifikationer og forsynet med de nyeste energimæssige tiltag indenfor byggeriet.

17 Slut rapport Side 17 af 34 Prøvehus Der er opsat et anlæg på 1,92 kwp på Trelleborgs prøvehus i Birkerød, 12 paneler af 160 Wp opsat på den sydlige tagflade og opdelt i 2 felter pga. symmetri og æstetik af huset. Anlægget er opført som anført i forrige perioderapport samt illustreret principskitsen herunder. Monteringen ved det udviklede monteringsprincip forløb godt og effektivt.

18 Slut rapport Side 18 af 34 Teknisk princip diagram over anlægget

19 Slut rapport Side 19 af Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Der har været afholdt flere åbent hus-arrangementer i huset i Birkerød hvor solcelleanlægger er blevet vist frem sammen med resten af huset. Tilbagemeldingerne herfra er at folk generelt er interesserede i et solcelleanlæg men at prisen stadig er i den høje ende. Det er ofte manden der drages af tanken om et solcelleanlæg hvorimod kvinden stadig er mest fokuseret på andre brugselementer som f.eks. et designer køkken. Trelleborgs lavenergihus blev i november 2010 fremvist i DR1 programmet Hammerslag, hvor det også blev nævnt at Trelleborg sælger nul-energihuse til en beskeden merpris. Dette har efterfølgende skabt en mærkbar interesse fra interesserede købere hos Trelleborg. Næste skidt er, på baggrund af de økonomiske beregninger udarbejdet af SparNord, at udarbejde et brugbart of godt formidlende salgs- og informationsmateriale der belyser solcelleanlægget ved forskellige energiprisudviklingsscenarier samt lånescenarier. 8.2 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Huset stod færdigt i Oktober Som tidligere nævnt har tidslinien for projektet generelt været for optimistisk. Resterende udestående vedr. Trelleborg og det planlagte demonstrationsanlæg er udarbejdelse af relevant informationsmateriale som sælgerne af Trelleborg kan anvende i forbindelse med vejledning omkring tilkøb af et solcelleanlæg. Denne aktivitet er planlagt til at forløbe i foråret 2010.

20 Slut rapport Side 20 af 34 9 Isobyg I modsætning til Trelleborg, som kører med et lavenergi huskoncept, er Isobyg en leverandør af materialer med mulighed for ekstremt lavenergi byggerier, herunder passiv og såkaldte +huse. Således kan der ikke udvikles en standardløsning. Men Isobygs slutkundesegment er i sagens natur meget indstillet på valg af alternative materialer. 9.1 Prøvehus Det identificerede prøvehus er nu opført og der er planlagt et solcelle anlæg på ca. 3,0 kwp til placering på husets garage. Hovedhuset stod færdigt i november 2009, og den tilhørende garage som solcelleanlægget skal integreres i er netop rejst (dec. 2009). Solcelleanlægget vil udgøre garagebygningens tag. Altså en 100% tagintegreret løsning. Anlægget til dette prøvehus vil blive produceret i jan 2010 og forventes monteret i Feb Der har således været en yderligere forsinkelse af opførelsen af dette hus, som dog nu står færdigt og er klar til montering af solceller. Billeder af husets opførelse kan ses herunder. Billeder fra ISO-BYGs prøvehus tilegnet solceller. På billedet til højre ses det sted hvor der netop er påført den garage hvorpå solcellerne vil blive integreret ned i taget. 9.2 Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Isobyg har påbegyndt arbejdet med at udarbejde salgsmateriale og har i den forbindelse fået lavet nogle energi scenarieanalyser som belyser fornuften i at investere og benytte solceller som energibesparende element. Denne information vil blive brugt til at arbejde videre på en samlet information om hvornår solceller er en rigtig god ide at benytte. Solcelleanlægget forventes monteret i løbet af januar. Så snart huset også indvendigt er klart (forventes i løbet af Feb 2010) vil der blive inviteret til et åbent hus arrangement, med fokus på

21 Slut rapport Side 21 af 34 solcelleanlægget. Før arrangementet vil der være et grundlæggende kursus for Isobygs sælgere. Ligeledes vil der være udarbejdet en forretningsmodel, der fremadrettet skal sikre bedst mulig udbytte for begge parter. 9.3 Projektforløbet generelt Salgsprocessen har været forsinket af at prøvehuset har været længere undervejs end planlagt. Tidslinien for projektet har som anført i sidste perioderapport været for optimistisk. Dog forventes det at alle aktiviteter kan realiseres i løbet af foråret 2010.

22 Slut rapport Side 22 af Villa Vision Villa vision har desværre ikke kunne efterkomme deres tilsagn om at deltage i dette projekt, pga. stagnation i salg af huse. Da projektet er vel fremskredent og der er gode erfaringer med de to Typehusproducenter der fortsat er med i projektet foreslår vi at midlerne fra Villa Vision overgår til demontationsprojekter opført at Trelleborg og Isobyg samt til udarbejdelse af professionelt informationsmateriale omkring økonomien i solcelleanlæg til Nybyg. Midlerne fra Villa Vision forslås brugt til følgende 3 aktiviteter: Demontationsprojekt opført at Trelleborg, i hus i Jylland. Et stort 3,84 kwp anlæg der kan illustrere at huset ved dette element bliver et plus energihus. Opført ved sammen succesfulde monteringsprincip som for det allerede opførte Trelleborg anlæg. Demonstrationsprojekt opført at Isobyg. Udvikling af et nyt facadeintegrations system egnet til huse med flade eller ikke egnede tagflader. Demonstationsanlæg på omkring 3 kwp opsættes. Egnet hus og kunde er identificeret og kunden er meget interesseret i at medvirke i dette projekt da han før selv har overvejet solceller men er gået bort fra dette pga. det falde tag. Er det således muligt at facadeintegrere er han yderst positiv for at lægge hus til et sådant projekt. Udarbejdelse af professionelt informationsmateriale omkring økonomien i solcelleanlæg til Nybyg.

23 Slut rapport Side 23 af Forslag til budgetfordeling Status: Villavision budget: Heraf PSO midler: Forbrug: 0,00 Budgetfordeling: Trelleborg: Opførelse af yderligere et demonstrations projekt (til energi plus hus - i Jylland) PSO midler Egen finansiering Isobyg: Opførelse af yderligere et demonstrations projekt (facadeplaceret ) PSO midler Egen finansiering Gaia Solar: Informationsmateriale udarbejdes af Gaia Solar sammen med Trelleborg og Isobyg. Spar Nord: PSO midler Egen finansiering Yderligere økonomiske scenarieanalyser samt dynamisk værktøj på hjemmeside PSO midler Egen finansiering

24 Slut rapport Side 24 af Bilag 1 Energiberegnings scenarier ved forskellige valg af løsninger Energiberegnings scenarier: ISO Byg FORUDSÆTNINGER FOR BEREGNING AF UDGANGSPUNKT: U-værdi væg: 0,13 W/(m2 K) U-værdi tag: 0,10 W/(m2 K) U-værdi gulv: 0,09 W/(m2 K) Trelagsglas: U-værdier beregnet pr. enhed Jordvarmeslanger Normgivende energiramme: 78,10 kwh/m2 pr. år Resultat beregnet energiramme: 34,60 kwh/m2 pr. år PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF KONSTRUKTIONSELEMENTER: 1. SCENARIE: BR08 ydervæg standard, U-værdi: 0,40 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 77,90 kwh/m2 pr. år Ekstra: 43,30 kwh/m2 pr. år 2. SCENARIE: Væg 40 cm blok, U-værdi: 0,11 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 31,60 kwh/m2 pr. år Besparelse: 3,00 kwh/m2 pr. år 3. SCENARIE: Væg 45 cm blok, U-værdi: 0,10 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 30,10 kwh/m2 pr. år Besparelse: 4,50 kwh/m2 pr. år 4. SCENARIE: Væg 50 cm blok, U-værdi: 0,08 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 27,20 kwh/m2 pr. år Besparelse: 7,40 kwh/m2 pr. år 5. SCENARIE: Tag ny U-værdi: 0,08 W/(m2 K) Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 31,20 kwh/m2 pr. år Besparelse: 3,40 kwh/m2 pr. år

25 Slut rapport Side 25 af 34 Energiberegnings scenarier: ISO Byg PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF LAVENERGIVINDUERNE: 6. SCENARIE: Alm. ikke lavenergi vinduer: 2-lags termorude argon Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 72,30 kwh/m2 pr. år Ekstra: 37,70 kwh/m2 pr. år PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF SOLCELLE ANLÆGGET: 7. SCENARIE: Solceller 3 kwh Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 15,80 kwh/m2 pr. år Besparelse: 18,80 kwh/m2 pr. år 8. SCENARIE: Solceller 6 kwh Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: -3,00 kwh/m2 pr. år Besparelse: 37,6 kwh/m2 pr. år - aktivhus PARAMETRISKE ÆNDRINGER AF ORIENTERING: 9. SCENARIE: Roteret 90 grader mod vest Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 35,70 kwh/m2 pr. år Ekstra: 1,10 kwh/m2 pr. år 10. SCENARIE: Roteret 180 grader mod nord Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 36,50 kwh/m2 pr. år Ekstra: 1,90 kwh/m2 pr. år

26 Slut rapport Side 26 af 34 Energiberegnings scenarier: ISO Byg PARAMETRISKE ÆNDRING AF KOMPAKTHED: 11. SCENARIE: Rektangulær form Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 33,10 kwh/m2 pr. år Besparelse: 1,50 kwh/m2 pr. år PARAMETRISKE ÆNDRING AF VARMEKAPACITET: 12. SCENARIE: Lav varmekapacitet kontra mellemtung varmekapacitet Resultat før: 34,60 kwh/m2 pr. år Resultat efter: 40,40 kwh/m2 pr. år Ekstra: 5,80 kwh/m2 pr. år

27 Slut rapport Side 27 af 34 Bilag 3: Perioderapport 3 Detaljeret status på de individuelle typehusfabrikanter Udarbejdet af: Signe Antvorskov Krag Gaia Solar A/S Juli. 2010

28 Slut rapport Side 28 af 34 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Statusoverblik og næste skridt Trelleborg Installationer Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Isobyg Installationer Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Projektforløbet generelt Indledning Dette dokument er ment som supplement til PSO Interim Report. Den periodemæssige afrapportering til Energinet.dk. I dokumentet forklares nærmere, hvad der er sket i projektets tredje fase fra jan 2010 til juni 2010.

29 Slut rapport Side 29 af Statusoverblik og næste skridt Trelleborg: Ydelsessimuleringer for forskellige orienteringer og typer af huse Opførelse af 2 kwp anlæg i Århus som demonstrationshus nr. 2 Grund til 4 kwp anlæg fundet og hustype besluttet Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Opsætning af 4 kwp anlæg Efterår 2010 Økonomisk beregninger og informationsmateriale Efterår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Efterår 2010 Input til solcellebrochurer og video Efterår 2010 Iso-byg: Uddannelse af personale Montering af 3 KW tagintegreret solcelleanlæg Udvikling af facadeanlægssløsning Gennemført Gennemført Gennemført Næste skridt Opsætning af facadeanlæg Efterår 2010 Åben hus arrangementer Efterår 2010 Økonomiske beregninger og informationsmateriale Efterår 2010 Udarbejdelse af forretningsmodel Efterår 2010 Input til solcellebrochurer og video Efterår 2010

30 Slut rapport Side 30 af Trelleborg Trelleborg er meget tilfredse med de opsatte solcelleanlæg og overvejer pt. at indfører solceller som et standard element i alle deres huse. Installationer Trelleborg har fået installeret det planlagte demonstrationsanlæg nr. 2 på deres hus i Århus, med et godt resultat. Der er opsat et anlæg på 1,92 kwp på 12 paneler af 160 Wp opsat på den sydlige tagflade og opdelt i 2 felter pga. symmetri og æstetik af huset. Anlægget er opført som anført i forrige perioderapport. Salgsmateriale og interessetilkendegivelser Der har ikke gennemført aktiviteter på denne post i det seneste halve år. Næste skidt er stadig, på baggrund af de økonomiske beregninger der forventes færdigeudarbejdet af SparNord, at udarbejde et brugbart of godt formidlende salgs- og informationsmateriale der belyser solcelleanlægget ved forskellige energiprisudviklingsscenarier samt lånescenarier. Derudover planlægges det at bruge midler på en generel oplysende solcellebrochurer henvendt til nybyg markedet samt udarbejdelse af en video der illustrere mulighederne inden for integration af solcelleløsninger i nybyg i DK, som Trelleborg og andre typehusvirksomheder kan benytte.

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER

PASSIVBOLIG 2. SEMESTER PASSIVBOLIG 2. SEMESTER GRUPPE A7 - MUL A - ÅRGANG 2013 Projekt url demo.promotiv.dk/passivbolig VEJLEDERE MORTEN ROLD & DITLEV SKANDERBY AFLEVERINGSDATO - D. 2 JUNI 2014 2 3 Faktaark 3 Opgavebeskrivelse

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG 2008 19.11.2008 PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG Metodebeskrivelse Indholdsfortegnelse FORORD 5 RESUME 6 1 ERFARINGER FRA DANSKE TAGINTEGREREDE SOLCELLE-ANLÆG 12 2 BARRIERER, TEKNIK / PROJEKTERING

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere