En vej til flere og billigere energibesparelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til flere og billigere energibesparelser"

Transkript

1 En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M4: Rundspørge blandt købere af tørretumblere December 008

2 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse, NIRAS, RUC og 4-Fact Kontakt: Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 0 København K, Danmark December 008

3 Teknisk bilag Forord Dette dokument er en af flere tekniske bilagsrapporter til en evaluering er udført for Energistyrelsen med baggrund i aftalen mellem regeringen og S, DF, R og SF af 0. juni 005 om den fremtidige energispareindsats og aftalen af. februar 008 mellem regeringen og S, DF, SF, R og NA om den danske energipolitik i årene I 005-aftalen blev det fastlagt, at der i 008 skal gennemføres en samlet vurdering af den danske energispareindsats og de opnåde resultater med henblik på at sikre, at virkemidlerne er tilstrækkelige og organiseringen af indsatsen er effektiv i forhold til de aftalte mål. Og i energiaftalen fra februar 008 blev det præciseret, at den samlede evaluering af energibesparelsesindsatsen skal gennemføres inden udgangen af 008 og forelægges til drøftelse mellem parterne i aftalen senest. februar 009. Energistyrelsen udbød den 3. marts 008 evalueringsprojektet, og et konsortium bestående af Ea Energianalyse, Niras, Institut for Samfund og Globalisering (RUC) og 4-fact blev valgt til at gennemføre opgaven. Det konkrete grundlag for projektet er konsortiets projektbeskrivelse af. april 008. Arbejdet har været forankret i en styregruppe og endvidere har Koordinationsudvalget for energibesparelser og en række øvrige interessenter bidraget med information og kommentarer. I styregruppen deltog Peder Andersen, Økonomisk institut, Københavns Universitet, Lars J Nilsson, Environmental and Energy s Studies, Lund University, Olaf Rieper, AKF samt Peter Bach og Renato Ezban, Energistyrelsen. Ud over nærværende tekniske bilagsrapport forligger der en række af andre tekniske bilag, som tilsammen dokumenterer de gennemførte analyser, som ligger til grund for evalueringens hovedrapport og bilagsrapport. Den foreliggende rapport er forfattet på engelsk af hensyn til arbejdsprocessen, da hovedforfatteren er udenlandsk.

4 Teknisk bilag Indhold Undersøgelsens formål og fokus... 5 Dataindsamling... 5 Stikprøve... 5 Spørgeramme... 6 Betydningsfulde parametre Resultater... 7 Udbuddet... 7 Efterspørgslen... 8 Brugen af informationskilder... 0 Prioritering af energibesparelser... Bilag Råliste til stikprøve Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

5 Teknisk bilag Undersøgelsens formål og fokus Det overordnede formål med denne empiriindsamling har været at belyse i hvor høj grad energibesparelser indgår i private forbrugeres overvejelser omkring køb af tørretumblere og hvor disse i denne forbindelse søger information omkring energirigtig adfærd og indkøb. Energimærkning af apparater er ikke en ny spareaktivitet og f.eks. markedet for kolde hvidevarer har udviklet sig således at energirigtige produkter udgør en meget stor andel af udbuddet og forbrugerne vælger i høj grad energirigtige produkter, hvis muligt. Men der er andre grupper af husholdningsapparater, hvor markedet endnu ikke har samme udbud og efterspørgsel af energirigtige produkter, heriblandt tørretumblere. Energimærkning af tørretumblere lev indført i 00. Elsparefonden har eksisteret siden 996 og g har til formål at fremme elbesparelser i husholdninger og den offentlige sektor i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige målsætninger. Elsparefonden har forholdsvis vide rammer til at vælge aktiviteter. Elsparefonden udfører en række af aktiviteter, der tilsammen søger aktivt at påvirke både udbuds- og efterspørgselsside. Den første aktivitet indenfor hvidevarer fandt sted i 999 og var rettet mod både kolde hvidevarer (køl/frys) og tørretumblere. Aktiviteten omfattede en informationskampagne, tilskud til kick-start af aktiviteter (500 kr. pr produkt) og aftaler med forhandlere om prissikring af omfattede hvidevarer. Elsparefondens produktlister på deres hjemmeside (tidligere hjemmesiden ) omfatter således også tørretumblere, omend udvalget kun består af 6 produkter. Til illustration af nogle af de problematikker, man står overfor i forbindelse med apparatmærkning, har vi derfor valg at fokusere på salget af tørretumblere. Dataindsamling Stikprøve Hvidevarekæden Punkt har leveret en liste deres seneste salg af tørretumblere, hvorfra vi har udtaget en stikprøve på ca. 75, således at der indgår en passende mængde af kunder, der har valgt et energirigtigt produkt (energimærke A) og et mere almindeligt produkt (energimærke B, C eller D). Elgiganten blev også kontaktet dog uden resultat. Præmissen er, at disse to store kæder repræsenteret tilsammen en meget stor del af det samlede tørretumbler salg i Danmark og deres kunder er repræsentative for en gennemsnitsdansker. Punkt er en Danmarks største butikskæde med 0 butikker fordelt over hele landet plus webbaseret produktsalg. Eftersom Elsparefondens produktlister blandt andet er egnet som middel til profilering af små leverandører, kan den måde, som stikprøven er udvalgt på, have en let bias til ulempe for Elsparefonden. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

6 Teknisk bilag En oversigt over udvælgelsesprocessen er givet i tabellen nedenunder. Der er i bearbejdningen af de indhentede svar ikke taget højde for en eventuel skævvridning som følge af frafaldet. Tabel : Udvælgelsesprocessen. A- mærke B- mærke C- mærke Råliste D- mærke Kommentar Nægtere/ingen kontakt Respondent udtaler at de ikke har købt tørretumbler Gennemførte interviews Der er gennemført telefoninterviews over en to-ugers periode, nemlig uge (slut november - start december) 008. Spørgeramme Spørgerammen indeholder 33 lukkede og åbne spørgsmål og kan findes i Bilag. Der er spurgt til den nye anskaffelse, den gamle tørretumbler, anvendelsen, kendskab til information om og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere (herunder også Elsparefondens Klub000) og baggrundsdata. Betydningsfulde parametre Vi havde inden interviewene en formodning om, at visse parametre måske ville kunne have en betydning for svarudfaldet. Vi har derfor i interviewrunden og den efterfølgende databehandling undersøgt følgende parametre: Respondentens alder Formodningen er at ældre måske ikke anvender internet så aktivt som yngre, men til gengæld aktivt bruger tørresnoren. Elsparefondens Klub000 Udtryk for en særlig prioritering af bæredygtighed og/eller energieffektivitet. Hvorvidt der er børn i husstanden. Adgang til fælles tørretumblere eller andre tørre muligheder. Hvorvidt køber er køber for at erstatte et eksisterende apparat. Kendskab og brug af Elsparefondens Klub000. Niveauet i husstandens gennemsnitlige indtægt. Ganske kort er konklusionen, at vi ikke har kunnet påvise signifikante sammenhænge mellem de belyste emner og så disse udvalgte parametre, blandt andet på grund af det der i nogle 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

7 Teknisk bilag tilfælde er et meget begrænset antal observationer. Dette skal forstås således at der kan være sammenhænge men disse kan ikke påvise ud fra det foreliggende materiale. 3 Resultater Udbuddet Tørretumblere energimærkes efter en skala, der spænder fra A-G. Nedenstående Tabel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser det tilladte energiforbrug indenfor de 7 mærkningsniveauer for hhv. aftrækstørretumblere og kondenserende tørretumblere. De to produkttyper er forskellige teknisk set i og med at der ikke er behov for luftaftræk til de kondenserende tørretumblere. Kondenstørretumblere forbruger således typisk mere strøm per kg tøj end aftrækstørretumblere. Det kan undre, at man har valgt at definere to forskellige sæt af mærkningsniveauer i stedet for et samlet sæt for begge typer af tørretumblere, når hensigten med mærkningen er at informere kunderne om energiforbruget, og de to produkter egentlig opfylder samme behov nemlig tørring af tøj. Tabel : Energiforbrugsintervaller for hvert af de syv mærkningsniveauer a. Energiforbrug (kwh/kg tøj) Niveau Aftræks Kondens A Mindre end eller lig 0,5 Mindre end eller lig 0,55 B ]0,5-0,59] ]0,55-04] C ]0,59-07] ]04-0,73] D ]07-0,75] ]0,73-0,8] E ]0,75-0,83] ]0,8-0,9] F ]0,83-0,9] ]0,9-,00] G Større end 0,9 Større end,00 Brancheorganisationen FEHA registrerer ikke salget opgjort på energimærke modsat tilfældet med de kolde hårde hvidevarer. Som nævnt indeholder Elsparefondens produktliste over tørretumblere kun indeholder af 6 produkter. Ser man på udbuddet i butikker og på nettet, findes der typisk ikke produkter under niveau D og antallet af A-mærkede modeller er ret begrænset. Set fra et forbrugersynspunkt lader det således til, at der kun er energimæssigt gode produkter at vælge imellem. a Bekendtgørelse nr. 39 af 7. maj 00 om energimærkning og oplysningspligt vedrørende tørretumblere til husholdningsbrug. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

8 Teknisk bilag Noget tyder på, at det for tørretumbleres vedkommende kunne være relevant at øge kravene for de enkelte mærkningsniveauer, således at markedsudbuddet fremstår mere differentieret. Ideelt set bør mærkningen strammes på EU niveau, men går det for langsomt må nationale alternativer tage midlertidigt over som fx Elsparefondens sparemærke. Punkt tilbyder. december 008 på deres hjemmeside aftræksprodukter til kr. (alle C) og 7 kondensprodukter til kr. ( A, 9 B, 7 C). Typisk tilbyder forhandlerne desuden midlertidige rabatter på kr. Elsparefondens liste indeholder 6 A- produkter og til kr. Prisforskellen på et A-produkt og så de øvrige tilgængelige produkter kan altså let udgøre en faktor. Efterspørgslen Årsagerne angivet til købet er typisk, at det eksisterende apparat er brudt sammen eller udtjent (53), at respondenten er træt af at bruge tørresnor (4), manglende plads til lufttørring (0) eller at respondenten er flyttet eller blevet skilt (3). En stor andel af de gamle tumblere bliver smidt ud (50%), mens 6% bliver genbrugt (og forbruget forsvinder således ikke) og % afhentet af leverandøren af den nye maskine. Rundspørgen viser interessant nok, at kunderne tilsyneladende overvurderer, hvilket energimærke deres nykøbte produkt har (se Figur nedenfor). Blandt de respondenter, som ifølge butiksoplysningerne har købt et B-mærket produkt, tror 36%, at de har købt et A-mærket produkt. Dog er det sådan, at jo mere energirigtigt kunden har valgt, jo mere bevidste er de om det købte produkts energimærke. Figur : Tørretumbler købernes indtryk af energimærket på deres apparat sammenholdt med det faktiske energimærke. 70% 60% 50% 40% 30% 0% A B C D 0% 0% A-butik B-butik C-butik D-butik 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

9 Teknisk bilag En rundspørge blandt 73 købere af tørretumblere hos Punkt viser, at ca. halvdelen af køberne ser på energiforbruget, når de skal vælge produkt, men selv de, der prioriterer energibesparelse og energimærke højt, vælger ikke mere energirigtige produkter end de øvrige købere. Det lader altså til, at en eventuel interesse i energibesparelser er i hård konkurrence med den store prisforskel. Desuden vurderes det, at den kendsgerning, at alle tilgængelige produkter findes i den bedre halvdel af energimærkeskalaen, forleder køberne til at tro, at de har handlet energirigtigt. Dette er betænkeligt, eftersom bestanden er voksende, på trods af at størstedelen af køberne har adgang til andre former for tørring af deres vasketøj. Vores rundspørge antyder, at ca. halvdelen af de adspurgte købere er førstegangskøbere og at 6% af de gamle tørretumblere forbliver i anvendelse, idet de bliver genbrugt. Statistiske data for udviklingen i salget er sammenholdt med udviklingen i tørretumblerbestanden i Figur. Beregningen er baseret på tal fra FEHA, Danmarks Statistik og Elmodel Bolig. Figur : Indekseret udvikling i salg og bestand af tørretumblere. 50% 40% 30% 0% 0% 00% 90% Salg,.000 stk, indeks 00 Bestand,.000 stk, indeks 00 Desuden er der både ifølge rundspørgen og salgsstatistik fra FEHA en tendens til, at flere og flere vælger kondenstumblere (se nedenstående Figur 3). Dette er uheldigt, da kondenstumblere forbruger mere per kg tøj end aftrækstumblere. Dog viser et hurtigt kig på det webbaserede udbud, at de mest energirigtige modeller (A) primært udvikles blandt de kondenserende og dette vil kunne begrænse forbrugsstigningen noget. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

10 Teknisk bilag Figur 3: Udviklingen i salget af tørretumblere Salg i.000 stk, aftræks, FEHA Salg i.000 stk, kondenserende, FEHA Her er altså et relativt nyt og voksende slutforbrug, som kunne helt undgås ved brug af andre tørremuligheder og som kunne have gavn af en bedre promovering af de mest energirigtige produkter. Brugen af informationskilder Kun 8% har søgt information eller hjælp i forbindelse med købet. Blandt disse angiver, 60% butikkerne som informationskilde og 44% internettet. Svaret Internettet kan vel omfatte bl.a. Elsparefondens hjemmeside. Adspurgt direkte om, hvorvidt de har anvendt Elsparefondens hjemmeside (tidligere hvidevarepriser.dk) i forbindelse med det aktuelle køb, svarer % ja (svarende til respondenter). Tretten af disse fandt informationen på hjemmesiden ret nyttig eller meget nyttig. På spørgsmålet om på hvilken måde oplysningerne påvirkede de brugeres valg af tørretumbler berettede 6, at det hjalp dem til at beslutte præcist, hvilken model de skulle vælge. Adspurgt hvor man kan få information og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere (og ikke hvad de faktisk har benyttet i forbindelse med det aktuelle køb) svarer 9% elselskaberne og 5% Energitjenesten. Blandt de adspurgte kender 7 Elsparefondens Klub000, svarende til 6%. Dog er kun en enkelt medlem og mener ikke at det har betydet ændret adfærd. 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

11 Teknisk bilag Kunderne søger efter oplysninger om energiforbrug og -mærke på lige fod med kvalitet/funktion og pris. Prioritering af energibesparelser Rundspørgen viser, at energiforbruget for omkring halvdelen af kundernes vedkommende indgår blandt valgkriterierne. På en skala fra -5, hvor 5 er meget vigtigt, finder 63% af de adspurgte det meget vigtigt (skalatrin 5) at spare på energien og 87% svarer 4-5. Der er ingen signifikant forskel imellem de forskellige trin af vigtighed og så frekvensen for brug af tørretumbler og frekvensen for brug af tørresnor (se Tabel 3), men noget kunne dog tyde på, at de energibevidste bruger begge dele lidt mindre. Tabel 3: Fordeling af svarene på spørgsmålet om hvor mange gange om måneden bruger du/i tørretumbler / andre tørringsmuligheder. Tørretumbler Tørresnor eller lignende 5% fraktil 4 50% fraktil % fraktil 4 5 Der er 39%, der kan huske at have set en TV-reklame for brug af tørresnor i stedet for tørretumbler. En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

12 Teknisk bilag Bilag Råliste til stikprøve A-mærke produkt findes på Elsparefondens hjemmeside Energimærke Hits Hits per mærke A B C D Varenummer Produktmodel AEG35800 AEG TUMBLER C AEG37840 AEG TUMBLER C C AEG56640 AEG TUMBLER C C AEG65470 AEG TUMBLER C C AEG73470 AEG TUMBLER C C AEG73570 AEG TUMBLER C C AEG75470 AEG TUMBLER B AEGTN95470 AEG TUMBLER ENERGI A A SNEAEG59840 AEG T RRETUMBLER A T7 ASKO-V LUND T7 TUMBLER HV C T7C ASKO-V LUND T7C TUMBLER HV C T793 ASKO-V LUND T793C TUMBLER RF B T793W ASKO-V LUND T793W TUMBLER B TRKE9097 BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 B SNETRKK7870 BAUKNECHT T RRETUMBLER TRKK787 C TRAK633 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C C TRAK6447 BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER C TRAS605 BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C C TRAS606 BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER C TRK6468 BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER C TRKK7737 BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER B TRKK7858EX BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER C TRKK7867 BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER B WTE8400SK BOSCH WTE8400SK TUMBLER C WTE8630 BOSCH WTE8630SN TUMBLER B WTV7400DN BOSCH WTV7400DN TUMBLER C EDC350 ELECTROLUX EDC350 TUMBLER D EDC6650 ELECTROLUX EDC6650 TUMBLER C D7335 GORENJE D7335 TUMBLER B WT74 *GORENJE WT74 TUMBLER C HNC480 HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C C HNC780BT HOOVER HNC780BT TUMBLER B VHC79XT HOOVER VHC79XT HV TUMBLER B VHV380 HOOVER VHV380 TUMBLER C IS60 INDESIT IS60VSK TUMBLER C IS6CSK INDESIT IS6CSK TUMBLER C IS70C INDESIT IS70CSK TUMBLER C ISL70CSK INDESIT ISL70CSK TUMBLER C C XXLIS6CSK INDESIT T R IS6CSK C T84 MIELE T84 TUMBLER LOTUSHVID C T94C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID B T4805CMEDIC MIELE T4805C TUMBLER SKR T B T7634 MIELE T7634 TUMBLER HV C T7644C MIELE T7644C TUMBLER HV B T7734 MIELE T7734 TUMBLER C T7744C MIELE T7744C TUMBLER SOFTC. HV B T8303 MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE C T840 MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT B T8403C MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT C T84 MIELE T84C TUMBLER LIGE B T863C MIELE T863C TUMBLER SKR T B T8685C MIELE T8685C TUMBLER B WT34V00DN SIEMENS WT34V00DN TUMBLER C WT44E0SNP SIEMENS WT44E0SN TUMBLER C WT46E30DN SIEMENS WT46E30DN TUMBLER B WT46E370SN SIEMENS WT46E370SN TUMBLER B B WT46W570DN SIEMENS WT46W570DN TUMBLER A ZTB70 ZANUSSI ZTB70 TUMBLER C C ZTE70 ZANUSSI ZTE70 TUMBLER C % 33% 6% 0% En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

13 Teknisk bilag Bilag Spørgeramme og frekvenstabeller SPØRGESKEMA TØRRETUMBLERUNDERSØGELSE En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

14 Teknisk bilag November En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

15 Teknisk bilag. Vi har fået oplyst, at I/du har anskaffet en tørretumbler indenfor det sidste år. Er det korrekt? Sæt et kryds. Hvis der svares 'nej', afsluttes interviewet. Spring til slut. Havde I/du også tørretumbler før dette køb? Sæt et kryds. Inkluder 0-3. Hvorfor købte I/du en tørretumbler? Sæt et kryds. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Har ikke plads nok til at tørre tøj Var træt af at bruge tørresnor Den gamle tørretumbler var brudt sammen Den gamle tørretumbler var udtjent Den gamle tørretumbler støjede for meget Den gamle tørretumbler havde for stort energiforbrug 6 Som led i renovering af rum Andet, uddyb: 7 8 Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

16 Teknisk bilag 4. Hvilket mærke har den tørretumbler, du har købt? (LÆS IKKE HØJT! Ifølge vores oplysninger har respondenten købt en tørretumbler af mærket [[bg_db_tekst]]. Hvis ikke det er korrekt, så noter ændringerne) Hvis det er korrekt, så lad feltet være tomt. Er det ikke korrekt, så skriv information om producent, type og størrelse i feltet. 5. Hvilke kriterier tog I/du i betragtning i forbindelse med købet af den nye tørretumbler? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Der kan dog gives eksempler fra listen. Design Kvalitet og funktioner (fx tørretumblers levetid, timer-ur) Kondenstumbler vs aftrækstumbler Kapacitet / størrelse Lydniveau Energiforbrug Energimærke Prisen Andet Ved ikke 6 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

17 Teknisk bilag 6. Hvilket energimærke har tørretumbleren? Sæt kun et kryds. Uhjulpet - svarkategorierne skal ikke læses op. A B C D E F G Andet Ved ikke 0 7. På en skala fra til 5, hvor er slet ikke vigtigt og 5 er meget vigtigt,hvor vigtigt finder du, det er at spare på energien? Sæt et kryds. (Slet ikke vigtigt) (Meget vigtigt) 5 Ved ikke 0 8. Kan du huske at have set en TV-reklame for brug af tørresnor i stedet for tørretumbler? Sæt et kryds. inkluder spm 9 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 7

18 Teknisk bilag 9. Kan du nævne, hvad TV-reklamen ellers handlede om fx afsender eller særlige råd? 0. Hvilket mærke, model og størrelse var den gamle tørretumbler? Hvis respondenten ikke ved det, så lad felterne stå tomme. Mærke (producentnavn): Model (kondenstumbler eller aftrækstumbler): Kapacitiet/størrelse (antal liter):. Hvad har I gjort med den gamle tørretumbler? Uhjulpet - svarkategorierne læses ikke højt. Har givet/solgt den videre til andre Har smidt den ud Andet, hvilket: 3 Ved ikke 0. Cirka hvor gammel var den gamle tørretumbler? Hvis respondenten ikke vil komme med et bud, så lad feltet stå tomt. Antal år: 8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

19 Teknisk bilag 3. Hvor mange gange per måned anvender du den nye tørretumbler? Hvis respondenten ikke er startet med at anvende tørretumbleren, så angiv hvor mange gange, de forventer at anvende tørretumbleren. Antal gange pr. måned 4. Hvor mange gange per måned tørrer I tøj på tørresnor (eller på anden måde tørrer tøj uden brug af tørretumbler)? Hvis respondenten ikke er startet med at anvende tørretumbleren, så angiv hvor ofte respondenten forventer at hænge tøj til tørre på tørresnor (eller på anden måde tørre tøj uden brug af tørretumbler)? Antal gange pr. måned 5. Søgte I/du hjælp eller information om mulighederne i forbindelse med købet af jeres nye tørretumbler? Sæt et kryds. Inkluder 6-8 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 9

20 Teknisk bilag 6. Hvor søgte du/i information om tørretumblere i forbindelse med det køb, vi taler om? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskaber Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Energirådgiver, uddyb hvorfra: Familie og bekendte Internettet Andet, hvilket: Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

21 Teknisk bilag 7. Indenfor hvilke områder eftersøgte I/du information? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Der kan dog gives eksempler fra listen. Design Kvalitet og funktioner (fx tørretumblers levetid eller timer-ur) Kondenstumbler /Aftrækstumbler Kapacitet / størrelse Lydniveau Energiforbrug Energimærke Prisen Andet Ved ikke 8. Hvor tilfreds var du med den information og hjælp, I/du fik? Sæt et kryds. Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

22 Teknisk bilag 9. Har I/du brugt Elsparefondens hjemmeside (tidligere hvidevarepriser.dk) i forbindelse med dette køb? Sæt et kryds. Inkluder 0- Ved ikke 0 0. Hvilke oplysninger fandt I/du på hjemmesiden? Frit svar:. På en skala fra til 5, hvor er slet ikke nyttige og 5 er meget nyttige, hvor nyttige var oplysningerne? Sæt et kryds. (Slet ikke nyttige) (Meget nyttige) 5 Ved ikke 0. Påvirkede oplysningerne jeres/dit valg?, på hvilken måde? Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

23 Teknisk bilag 3. Hvor, mener du, man kan få information om og hjælp til at finde energirigtige tørretumblere? Sæt gerne flere krydser. Uhjulpet - svarkategorierne skal som udgangspunkt ikke læses op. Butikker Elselskaber Gasselskaber Olieselskaber Fjernvarmeselskaber Elsparefonden Energitjenesten Udstyrsleverandører Energirådgiver, uddyb hvorfra: Familie og bekendte Internettet Andet, hvilket: Ved ikke 4. Kender du Elsparefondens Klub000? Sæt et kryds. Ved ikke 0 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 3

24 Teknisk bilag 5. Er du medlem af Elsparefondens Klub000? Sæt et kryds. inkluder 6 Ved ikke 0 6. Har medlemskabet betydet, at du har ændret adfærd?, på hvilken måde? Ved ikke 0 7. Har du/i adgang til have, altan, baggård, kælder eller loft, hvor der er mulighed for at tørre tøj? Sæt et kryds. 8. Har du/i adgang til fælles tørretumblere? Sæt et kryds. 9. Hvor gammel er du? Angiv alder: 30. Hvor mange voksne og hvor mange børn (under 8 år) er der i husholdningen? Antal voksne (8 år og derover): Antal børn (under 8 år): 4 En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

25 Teknisk bilag 3. Hvad er husstandens årlige indkomst før skat? Sæt et kryds. Under om året kr. om året kr. om året kr. om året kr. om året kr. eller mere om året 6 Ønsker ikke at oplyse Ved ikke 99 0 Du er nu igennem alle spørgsmål. Mange tak for din hjælp! En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter 5

26 Table calls ,3 9, 9,0 7,0 00,0 66,7 3,4,0 00,0 66,7 98,0 00,0 comment Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste , 00,0 comment Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste. 97, 00,0 Page

27 Jævnt utilfredse med maskinens kvalitet. De blev lovet en holdbar og god kvalitetsmaskine, men den har ikke fungeret i måneder, selvom montøren har været der 3 gange. Montøren er nu bestilt igen. kunne ikke besvare hvor mange gange de brugte tøretumleren da de ikke har sat den op endnu. optaget x comment Respondenten giver udtryk for ikke at kunne finde oplysninger om hvad forskellen er på A, A+ og A++ på ElspareFondens hjemmeside. Desuden vil respondenten gerne hvis man kunne finde ud af hvor meget energi det koster at fremstille maskinen mere miljøvenli ældre dame, hun havde fået sin søn til at finde en tørretumbler for sig, så det var lidt begrænset hvad hun vidste. 97, 97,7 98,3 98,9 99,4 00,0 Vnr AEG37840 AEG56640 AEG65470 AEG73570 AEG75470 AEGTN95470 EDC350 HNC480 IS60 IS6CSK IS70C ISL70CSK SNEAEG59840 SNETRKK7870 T94C T4805CMEDIC T7 T7C T7634 T7644C T7734 T8303 T840 T8403C T84 TRAK633 TRAK6447 TRAS605 TRAS ,,7,7, 4,5 8,0 9,7,7 3,4 3,4,,,,,, 4,5 4,0,,,7,7, 4,5 8,0 9,7,7 3,4 3,4,,,,,, 4,5 4,0,,7,3 4,0 5,7 6,8 7,4,9 9,9 9,5 30, 3,8 35, 35,8 39, 39,8 40,3 40,9 4,0 43, 44,3 45, ,7 48,3 5,8 56,8 57,4 58,5 Page

28 Vnr TRK6468 TRKE9097 TRKK7737 TRKK7858EX TRKK7867 VHC79XT VHV380 WT34V00DN WT44E0SNP WT46E30DN WT46W570DN WT74 WTE8630 WTV7400DN ZTE ,,8,5,3 4,0,7 4,5 4,5,3,8 00,0,,8,5,3 4,0,7 4,5 4,5,3,8 00,0 59,7 6,5 75,0 77,3 8,3 83,0 83,5 88, 9 94,9 97,7 98,3 98,9 99,4 00,0 Tekst *GORENJE WT74 TUMBLER AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER AEG TUMBLER ENERGI A AEG TRRETUMBLER ASKO-VLUND T7 TUMBLER HV ASKO-VLUND T7C TUMBLER HV BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER BAUKNECHT TRRETUMBLER TRKK787 BOSCH WTE8630SN TUMBLER BOSCH WTV7400DN TUMBLER ELECTROLUX EDC350 TUMBLER HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C ,,7,7, 3,4,8 4,5 4,0,,,5,3 4,0 4,5 Page 3

29 Tekst *GORENJE WT74 TUMBLER AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER C AEG TUMBLER AEG TUMBLER ENERGI A AEG TRRETUMBLER ASKO-VLUND T7 TUMBLER HV ASKO-VLUND T7C TUMBLER HV BAUKN.KOND.TUMBL TRKE9097 BAUKNECHT TRAK633 TUMBLER C BAUKNECHT TRAK6447 TUMBLER BAUKNECHT TRAS605 TUMBLER C BAUKNECHT TRAS606 TUMBLER BAUKNECHT TRK6468 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7737 TUMBLER BAUKNECHT TRKK7858EX TUMBLER BAUKNECHT TRKK7867EX TUMBLER BAUKNECHT TRRETUMBLER TRKK787 BOSCH WTE8630SN TUMBLER BOSCH WTV7400DN TUMBLER ELECTROLUX EDC350 TUMBLER HOOVER HNC480 TUMBLER KL.C,,7,7, 3,4,8 4,5 4,0,,,5,3 4,0 4,5,,3,8 4,5 6,3 7,4 0,8,4,9 4,8 9,3 3,3 3,9 5,0 6, 38 40,9 44,9 45,5 46, , 5,7 Page 4

30 Tekst HOOVER VHC79XT HV TUMBLER HOOVER VHV380 TUMBLER INDESIT IS60VSK TUMBLER INDESIT IS6CSK TUMBLER INDESIT IS70CSK TUMBLER INDESIT ISL70CSK TUMBLER C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID MIELE T4805C TUMBLER SKRT MIELE T7634 TUMBLER HV MIELE T7644C TUMBLER HV MIELE T7734 TUMBLER MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT MIELE T84C TUMBLER LIGE SIEMENS WT34V00DN TUMBLER SIEMENS WT44E0SN TUMBLER SIEMENS WT46E30DN TUMBLER SIEMENS WT46W570DN TUMBLER ZANUSSI ZTE70 TUMBLER ,7 8,0 9,7,7 3,4,,,,,, 4,5 4,5,3,8 00,0 Page 5

31 Tekst HOOVER VHC79XT HV TUMBLER HOOVER VHV380 TUMBLER INDESIT IS60VSK TUMBLER INDESIT IS6CSK TUMBLER INDESIT IS70CSK TUMBLER INDESIT ISL70CSK TUMBLER C MIELE T94C TUMBLER LOTUSHVID MIELE T4805C TUMBLER SKRT MIELE T7634 TUMBLER HV MIELE T7644C TUMBLER HV MIELE T7734 TUMBLER MIELE T8303 TUMBLER SOFTCARE MIELE T840C TUMBLER LIGE SOFT MIELE T8403C TUMBLER SKR SOFT MIELE T84C TUMBLER LIGE SIEMENS WT34V00DN TUMBLER SIEMENS WT44E0SN TUMBLER SIEMENS WT46E30DN TUMBLER SIEMENS WT46W570DN TUMBLER ZANUSSI ZTE70 TUMBLER,7 8,0 9,7,7 3,4,,,,,, 4,5 4,5,3,8 00,0 53,4 54,0 6,9 7 7, 73,9 77,3 77,8 79,0 80, 8,3 8,4 83,5 84,7 85, 89,8 94, ,4 00,0 Energimærke A B C D Ukendt ,4 3,4 59, 00,0 7,4 3,4 59, 00,0 7,4 39,8 98,9 99,4 00,0 Findes på hjemmeside , 6,9 00,0 38, 6,9 00,0 38, 00,0 Vi har fået oplyst, at I/du har anskaffet en tørretumbler indenfor det sidste år_ Er det korrekt? ,3,7 00,0 98,3,7 00,0 98,3 00,0 Page 6

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M: Rundspørge blandt jere December 8 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

Sådan 爀爀 nder du den perfekte tørretumbler

Sådan 爀爀 nder du den perfekte tørretumbler Sådan 爀爀 nder du den perfekte tørretumbler En guide, som hjælper dig med at vælge rigtigt Af Heidi Lund d. 24/08/2016 Hvor skal jeg begynde? Du ved, at du skal have en ny tørretumbler, men ikke hvilken

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B7: Apparatmærkning og -normer December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V5: Empiriske undersøgelser af energimærkning af bygninger og vurderinger omkring bygningsreglement

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 383 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 383 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 383 Offentligt Evaluering af Danmarks energispareindsats - fokus på Elsparefonden Indledning - evalueringsopgaven I forbindelse med den energipolitiske

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Bosch/Siemens de to bedste mærker De identiske modeller fra Bosch og Siemens klarer sig næsten altid bedre end gennemsnittet for opvaskemaskiner. De vasker og tørrer godt med lavt forbrug af vand og strøm.

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B2: Energisparepuljen December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Sådan vælger du den rigtige vaskemaskine

Sådan vælger du den rigtige vaskemaskine Sådan vælger du den rigtige vaskemaskine En guide, som hjælper dig med at ⴀ砄nde den perfekte model Af Heidi Lund d. 23/08/2016 Køb en vaskemaskine, som forstår dig En vaskemaskine, som ikke passer helt

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B4: Bygningsreglementet December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af Ea Energianalyse,

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder

Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder ELSPAREPORTAL Tjekliste for kortlægning af strømforbrug og indsatsområder Idéen med kortlægning af strømforbruget er at indkredse de store elforbrug i afdelingen og finde de områder hvor der kunne være

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B6: Krav om energibesparelser i det offentlige December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Energiklasse, oplyst af leverandør Resultat af kontrol Leverandørs handling Kontrol afsluttet Kommentar

Energiklasse, oplyst af leverandør Resultat af kontrol Leverandørs handling Kontrol afsluttet Kommentar Resultater af Energistyrelsens kontrol Køle- /fryseapparater - Kontroller lavet før 2013 Senest opdateret 31. juli 2014 Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for køle- og/fryseapparater, foretaget af

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. værktøjskasse Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. Kære virksomheder Forbrugerstyrelsen lancerer nu en række klimaråd i samarbejde med detailhandlen, producenter og organisationer. Klimarådene

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Sådan vælger du den rigtige opvaskemaskine

Sådan vælger du den rigtige opvaskemaskine Sådan vælger du den rigtige opvaskemaskine En guide til at vælge den helt rette model Af Linette Andersen d. 24/08/2016 Få styr på opvasken Opvaskemaskinen er en ven i nøden, når beskidte tallerkener hober

Læs mere

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B

1.1 Vaskemaskinstarter Hvad Note Forudsætninger Beregning Resultat 1.1.1 Vaske-maskiner førs. 1) Målt i 1998 (3B) Kapacitet oplyst af 3B Bilag A Beregningsgrundlag 10.12.2001 / LHC Tallene i evalueringsrapportens tabeller bygger på nedenstående. Alle tal er beregnet udfra enten målinger eller estimater opgive af rådgivere og/eller bygherre.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Energisparebeviser Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Richard Schalburg Chefkonsulent Afdeling for innovation og energibesparelser Dansk Energi ris@danskenergi.dk Tlf.: 35300932 Mob.: 25291932

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner

Hovedkonklusioner. Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner Post Danmark CRR frankeringsmaskiner Jobnr. 4079 Hugo Tranberg Luise Juul Nielsen Juni 2009 Hovedkonklusioner Kvantitativ markedsanalyse for kunder med Credit Lock frankeringsmaskiner DORTHEAVEJ 3 DK-2400

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 18. marts 2002 MJ/ld Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S For godt 20 år siden blev energistyring introduceret i Danmark som et vigtigt

Læs mere

Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016

Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016 Kontrol af energimærkning i danske butikker 2016 Rapporten er udarbejdet af Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter, marts 2017 Introduktion Produkter, der er omfattet af EU s energimærkningsordning,

Læs mere

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat B: Håndtering af energibesparelser i EMMA I dette notat redegøres der for, hvordan energibesparelserne er indregnet i 2011 fremskrivningen. Der redegøres kort for den anvendte metode og

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere