Lejligheder, enkeltvis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejligheder, enkeltvis"

Transkript

1 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver måleresultatet, dels bekræfter at bygningens klimaskærm er trykprøvet efter EN og at målingen er udført efter de forudsætninger for måling, der fremgår af nærværende metode. Certifikat signalerer at bygningen opfylder de krav, der er i BR og de forudsætninger, der er i EN og som er listet af Foreningen Klimaskærms metode for trykprøvning af bygningens klimaskærm. Forudsætninger for prøvning: Al arbejde på klimaskærmen skal være afsluttet. Bygningen skal som helhed være lukket herunder skal døre, vinduer og ovenlys, elementer og bygningsdele være monteret, kalfatringer og fuger fuget eller på anden måde færdigapteret og lukket. Konstruktionerne skal være isoleret. Gennemføringer skal være udført. Fortrykprøvning: Ved ikke færdig konstruktion eller manglende lukning af klimaskærmen og/eller gennemføringer og ved negativt måleresultat ifht. BR krav udstedes en rapport, der angiver resultatet af den udførte måling. Rapport fordi forudsætningerne for endelig test ikke er opfyldt eller ikke er tilstede. Forudsætninger for fortrykprøvning: Fortrykprøvninger er en informativ test, som kan udføres inden der f.eks. monteres loft, væg, indvendig beklædning o.l. 1 version september 2013

2 Forberedelse af bygning: Ved ankomsten afgøres det, ved visuel gennemgang, om det er muligt at udføre den aftalte test. Arealer Det opvarmede bruttoetageareal skal oplyses af rekvirenten og skal altid anvendes som udgangspunkt for målingen. Arealer opgøres i øvrigt i henhold til BBR regelsæt. Regelsættet findes på Usikkerhed på arealet kan forekomme, 3% ved indvendig mål og 12% ved udvendig mål Tæthedskrav Før test skal rekvirenten oplyse, hvilket tætheds krav, der er pålagt byggeriet. Kravet sættes af byggemyndighederne i byggetilladelsen, kravet kan skærpes af bygherre. BR10: w 50 1,5 l/s pr. m 2 Lavenergi2015: w 50 1,0 l/s pr. m 2 Lavenergi2020: w 50 0,5 l/s pr. m 2 Klimatiske forhold registreres. Ude måles temperaturen lokalt ca. 3 5 m fra facaden. Måling foretages således, at evt. varmereflektion fra facaden og tilstødende facader samt direkte sollys så vidt muligt undgås. Der foretages min. 2 temperaturmålinger og gennemsnittemperaturen af målingerne anvendes i beregningen. Temperaturen måles med en usikkerhed på + 2 grader. Inde måles temperaturen midt i bygningen og ikke i områder med direkte sol gennem vinduerne. Temperaturen måles med en usikkerhed på + 2 grader. Hvis temperaturen i rummene afviger mere end 2 5 grader, anbefales at måle temperaturen i hvert rum og anvende gennemsnittemperaturen af temperaturmålingerne i beregningen. Bemærk, at temperaturen, særlig udvendig mod syd og særlig på dage med > +20 grader, kan stige eller falde under målingen. Det anbefales derfor at måle før og efter testen, jf. EN13829 pkt Temperaturmålinger kan udføres med termoanemometer Jf. EN13829 pkt kan tæthedsmåling ikke foretages såfremt produktet af forskellen mellem inde og udetemperaturen multipliceret med klimaskærmens højde er > 500 mk Barometerstanden måles lokalt, alternativ kan anvendes 998 hpa. Vindhastigheden bør Jf. EN13829 pkt ved måling ikke overstige 6 m/s. Vindhastigheden aflæses på lokal vejrudsigt eller afgøres ved måling af vindhastighed og vindstød lokalt med lufthastighedsmåler. 2 version september 2013

3 Testmetode Det er klimaskærmen som kontrolleres for utætheder, hvilket Jf. EN13829 er metode B. Klimaskærm anbefaler uden undtagelse at lejligheder testes pr. enhed. EN beskriver mulighed for flerzone test. Denne testform anbefales ikke, da det er det ikke er hensigtsmæssigt at enhederne er utætte mellem hinanden. Skillevægge mod naboer bør være 100 % lufttæt af hensyn til brand, lyd, lugt m.m. Montering af blowerdoor Den midlertidige blowerdoor opsættes i egnet åbning i bygningen mod det fri fx entredør eller havedør og måleudstyr tilkobles efter leverandørens anvisning Referenceslanger trækkes om muligt ca. 5 m. væk fra facaden. Forsegling Bygningens gennemføringer og konstruktioner gennemgås og der forsegles/åbnes i henhold til bilag 1. Kontrol før test: Der etableres et prøvetryk på 50 pa undertryk. Midlertidige forseglinger og testdør kontrolleres for utætheder med hænderne, vindhastighedsmåler, røg eller termokamera. Jævnt tryk i hele bygningen Det undersøges om der er 50 pa undertryk i hele huset. Tilladt variation + 5pa. Kan kontrolleres med manuelt betjent udstyr se leverandørens anvisning. Kontrol af utætheder Det kontrolleres at de utætheder som der er, er jævnt fordelt i hele huset. Kontrollen kan udføres med hænderne, vindhastighedsmåler, røg eller termokamera. Hvis der ved gennemgangen konstateres, at der i et afgrænset område af bygningen føles meget træk, kan det anmærkes i rapporten/certifikatet. 3 version september 2013

4 Testen: Der skal fortages minimum 8 trykmålinger ved forskellige tryk og med højest 5 pa trykforskel mellem målingerne. Målingerne skal fortages i området 20 til 80 pa. Der optages mindst 200 registreringer pr. trykmåling, eller der måles i mindst 30 sekunder pr. tryk. Der skal udføres måling med både under og overtryk. Trykforskellen mellem ude og inde må ikke overstige + 5pa Korrelationskoefficient må ikke være under 0,98 Eksponenten/slope må ikke være under 0,6 Forskellen mellem under og overtryk bør ikke være mere end: For resultater over 1,0 l. 15 % For resultater mellem 0,5 og 1,0 l. 20% For resultater mellem 0,1 og 0,5 l. 30% 4 version september 2013

5 Certifikat/Rapporten: Det skal fremgå tydeligt om det er et bygningscertifikat eller en rapport. Resultatet skal afleveres i liter pr. sekund pr. m 2, ved 50 pa aflæst ved gennemsnit mellem over og undertryk. Det skal fremgå tydeligt hvilket bygningsreglement testen er udført efter samt hvilken energiklasse bygningen opfylder. Det skal tydeligt fremgå, at testen er udført efter EN Resultatet af både under og overtryksmålingen skal fremgå. Det endelige resultat er middelværdien af de 2 tryk målinger. Resultatet afleveres med 1 decimal og skal fremgå tydeligt og senest på side 2. Hvis resultatet er under 0,1 liter pr. sekund ved 50 pa, anføres resultatet altid som <0,1. Det skal anføres om baseline opfylder kravet, dvs. ikke over + 5 pa. Registreringen af ude og indetemperatur og lufttryk skal fremgå. Fotodokumentation af bygningen som minimum: Selve bygningen, placering af måledør, eksempler på afdækninger, status på klimaskærmen. Beskrivelse af afdækninger/midlertidige lukninger. Journal. nr. og testdato. Navn på tester. Oplysningen om anvendt udstyr og hvor kalibrerings, kontrolcertifikater kan indhentes. Eventuelle afvigelser fra bygningsreglementet og standarden. Eksempel: Gennemføringer til emhætte var ikke udført. Kopi af målerapport vedlægges som bilag. 5 version september 2013

6 Bilag 1. Klargøring af bygning for test Emne Status Handling Bemærkninger Skal være Lukkes monteret; fuger og lysninger skal være udført 1 Vinduer/yderdøre /foldedøre/ovenlys samt lemme i klimaskærmen 2 Indvendige døre Åbnes; sikres med kile 3 Ventilationsspalter I vinduer Lukkes 4 Ventilationsanlæg Slukkes og forsegles 5 Ventilationsåbning: Aftræk og indsug Afkast for fx tørretumbler? Som vender mod det fri Forsegles Ved manglende fuger, må disse ikke tapes. Gælder for rum indenfor det opvarmede areal Såfremt det ikke er muligt at forsegle ind og udsugning på anlægget, kan de enkelte ventilationskanaler tapes. Kan evt. lukkes med folie og tape elle spærreballon 6 Loftslemme Lukkes Må ikke tapes 7 Skunklemme Lukkes Hvis der er varm skunk, skal skunklemme holdes åbne. 8 Emhætte Gennemføringen skal være udført, såfremt der monteres med aftræk til det fri. 9 Brændeovn/Pejs Skal være kolde og uden aske Slukkes og forsegles Lukkes 10 Afløb/vandlåse Kan være skjult Fyldes med vand Eventuel vakuumventil forsegles. 11 Indvendige døre og indbygget de Åbnes skabe 12 El installationer Skal være færdig monteret og i drift sat. 13 Lofter/vægbeklædning/gulve Skal være monteret 14 Teknikskakte Lem lukkes, men tapes ikke Aftrækskanalen til emhætten kan lukkes med ballon. Kan evt. lukkes med folie og tape Kan evt. lukkes med tapes Hvis skakten opvarmes og er integreret i tæthedsplanet, medtages den i den samlede test. 15 Teknikrum/bryggers Dør åbnes Hvis teknikrummet opvarmes og er integreret i tæthedsplanet, medtages rummet i den samlede test. 16 Nøglehuller Ingen foranstaltninger 17 Brevindkast Tapes 6 version september 2013

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenholmvej 6A 8543 Hornslet Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2013 Til den 5. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Emil Reesens Vej 11 7400 Herning Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2014 Til den 1. august 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2062 Søndre Ringgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Håndværkervej 2 3700 Rønne Bygningernes energimærke: Gyldig fra 18. juli 2014 Til den 18. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Joachimsvej 6 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-030829-001 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10-2 familiehuse Elsdyrvej 4 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Abildhøj 10 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juni 2015 Til den 4. juni 2022. Energimærkningsnummer 311117205

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere