Referat Kultur- og Turismeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Turismeudvalget"

Transkript

1 Referat : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl på Bølgen, Ålsgårde. Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Kristina Kongsted (C) Johannes Hecht-Nielsen (V) Thomas Horn (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Helsingør Kommunes Biblioteker Orienteringssag: Kulturhuset Bølgen Beslutningssag: Helsingør Kammerkor, tilskud Beslutningssag: Udvikling af Kultur i lokalsamfundet, Kvistgård Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Orienteringssag: Regional Kulturaftale Orienteringssag: Kommende sager Meddelelser Eventuelt...19 Bilagsliste...20

2 2 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden 16/27 Beslutninger den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Orienteringssag: Helsingør Kommunes Biblioteker 15/26481 Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem og institutionerne er bibliotekschef Søren Mørk Petersen indbudt til at orientere om bibliotekernes virksomhed, herunder hvordan bibliotekerne er med til at løfte den nye kulturpolitik. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Bibliotekernes virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Søren Mørk Petersen vil på mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Bibliotekernes hovedaktiviteter 2. Erfaringer fra Planer for 2016 Jf. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Bibliotekerne bliver der særligt fokus på Ny retning frem mod 2020 Hvordan får kulturpolitikken liv i bibliotekerne 4. Bemærkninger fra Bibliotekerne i forhold til vision og strategi 5. Signaler til Kultur- og turismeudvalget/byrådet Søren Mørk Petersen er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

4 at orientering foretages. 4 Beslutninger den Orientering foretaget.

5 5 03. Orienteringssag: Kulturhuset Bølgen 15/26491 Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem og institutionerne er leder af Kulturhuset Bølgen, Udita Budde, indbudt til at orientere om Bølgens virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Bølgens virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Udita Budde vil inden mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Bølgens hovedaktiviteter 2. Erfaringer fra Planer for 2016 jfr. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Bølgen bliver der særligt fokus på Talentudvikling Tiltrække børnefamilier Tværfaglighed og det lokale foreningsliv Frivillige 4. Bemærkninger fra Bølgen i forhold til vision og strategi 5. Signaler til /Byrådet Udita Budde er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

6 6 at orientering foretages. Beslutninger den Orientering foretaget.

7 7 04. Beslutningssag: Helsingør Kammerkor, tilskud 15/26603 Indledning/Baggrund Helsingør Kammerkor ansøger i skrivelse modtaget den 3. december 2015 om et tilskud på op til kr. til deltagelse i en international musikfestival i Salzburg lørdag den 11. og søndag den 12. juni Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kammerkors aktiviteter understøtter Helsingør Kommunes vision særligt i forhold til Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Sagsfremstilling Lørdag giver de enkelte kor koncert, og som danske deltagere sammensætter Helsingør Kammerkor et a cappella-program med dansk musik, af bl.a. Carl Nielsen, Niels W. Gade og Per Nørgaard. Til koncerten om søndagen skal Helsingør Kammerkor opføre Mozarts Missa Solemnis i c- mol, Waisenhausmessen under ledelse af den ungarsk fødte dirigent János Czifra. Ansøger skriver, at ved deres deltagelse i korprojektet i Salzburger Dom bidrager koret til at sætte Helsingør på landkortet i en europæisk sammenhæng, samtidig med at det promoverer dansk musik i udlandet. Ansøger vurderer, på det musikalske niveau, at opgaven absolut er realistisk, men på det økonomiske niveau ligger projektet et sted, hvor den daglige drift ikke kan rumme det, og derfor ansøges om tilskud hos forskellige fonde. Der ansøges om kr. Ansøger skriver, at de også vil være taknemmelige for et mindre beløb. Koret planlægger at opføre den nationale koncert her i lokalområdet efter Salzburgfestivalen. Alle tilskudsydere vil blive nævnt i koncertprogrammet og omtalt til pressen. 1. Budget, Salzburg Indtægter: Dirigent, transport Dirigent, Ophold og arrangement Dirigent, løn Kor, transport (31 personer x kr. Kor, Ophold og arrangement (31 x kr.) Noder Udgifter i alt: kr kr kr kr kr kr kr.

8 8 Indtægter: Egenbetalinger i alt: kr. Behov for restfinansiering kr. Koret har ansøgt flere fonde og afventer svar. Alle omkostninger finansieres af deltagerne fra Helsingør Kammerkor, inkl. alle udgifter for dirigenten. Med et samlet tilskud på kr. vil medlemsbetalingen udgøre ca kr. pr. mand. Flere af medlemmerne har kun små indtægter. Udover koncerten i Salzburg i 2016 har koret planlagt koncert den 23. januar på Nivågaard Museum, den 7. februar Mariakyrkan i Helsingborg og den 20. marts musikgudstjeneste i Hornbæk Kirke. Den 5. december 2015 spillede koret julemusik på gadehjørner i Helsingør. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at der i 2013 blev bevilget en underskudsgaranti på op til kr. til koncert i Sct. Mariæ Kirke. I 2009 bevilgede udvalget kr. i honorar til sangpædagog i forbindelse med korets koncertrejse til Stockholm. 2. Om koret Helsingør Kammerkor blev dannet i Koret arbejder seriøst med krævende a cappellamusik, men også med større værker som messer og rekviemmer. Koret består af 35 sangere og optager fortsat nye. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. Beslutninger den Indstillingen godkendt.

9 9 05. Beslutningssag: Udvikling af Kultur i lokalsamfundet, Kvistgård 13/17738 Indledning/Baggrund Orientering om status for Kultur i lokalsamfundet i Kvistgård og reservation af midler til kulturaktiviteter i Kvistgård. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Projektet understøtter kommunens vision særligt på følgende områder: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser (familier) Gode muligheder for at være aktiv i naturen og byerne (et levende sted) Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud (et levende sted) Nem adgang til at være aktiv (tidlig indsats) Aktivt medborgerskab understøttes (tidlig indsats) Sagsfremstilling Udvalget vedtog i møde den 23. maj 2013 at afsætte kr. til udvikling af begivenheder i lokalsamfund. Efterfølgende er det besluttet, at det skulle være i Tikøb og Kvistgård. Hensigten var at bidrage til udviklingen af de kulturelle oplevelser i lokalsamfundene udenfor de store byområder som Helsingør og Espergærde og til at skabe nogle fælles oplevelser og et styrket lokalt fællesskab at udvikle tilbagevendende kulturelle aktiviteter, som også kan bidrage til at synliggøre lokalsamfundene i forhold til de øvrige dele af kommunen og overfor potentielle tilflyttere. Efter møder mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og arbejdsgrupper i hhv. Tikøb og Kvistgård søgte arbejdsgruppen i Tikøb om frigivelse af tilskuddet til særlige kulturelle aktiviteter til deres Kulturnat Udvalget frigav i møde den 11. maj 2015, kr. i 2015 og kr. for 2016 til kultur i Tikøb. Centret har spurgt arbejdsgruppen i Kvistgård om en status. Arbejdsgruppen har meddelt at de har drøftet mange spændende tiltag, men at der ikke i øjeblikket er det ekstra personlige overskud, som er nødvendigt for selv at stå for gennemførelse af kulturelle aktiviteter. Centret har efterfølgende været i dialog med repræsentanter fra arbejdsgruppen om alternative kulturelle indslag, og der pågår i øjeblikket drøftelser med Helsingør Teater om mulighed for at opføre f.eks. gadeteater i Kvistgård. Der resterer kr. af de afsatte kr. til udvikling af begivenheder i lokalsamfund. Orientering v/ Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt forslag om, at

10 10 der reserveres kr. for hvert af årene 2016 og Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der reserveres op til kr. i 2016 og i 2017 af puljen til Kultur i Lokalsamfundet. Beslutninger den Indstillingen godkendt, således at der bevilges kr. i 2016 og i 2017 til at opføre gadeteater i Kvistgård.

11 Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje 15/26813 Tilskudsoversigt KTU januar 2016.xls Indledning/Baggrund Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet oversigt over udvalgets tilskudspulje, budget og bevilgede tilskud for Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Puljen til kulturelle aktiviteter 2016 har et budget på kr. Der er dags dato bevilget tilskud for kr. Herefter er der kr. til rådighed i puljen. Der er til dette møde modtaget følgende ansøgning om tilskud, hvor Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller følgende tilskud fra tilskudspuljen 2016: Helsingør Kammerkor kr. Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil der være kr. til rådighed i puljen Restbudgettet vil muligvis blive justeret, manglende prisfremskrivning jf. budgetvedtagelsen for 2016 samt evt. overførsel af mindreforbrug fra Afventer Byrådets endelige godkendelse af driftsoverførsler. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Orientering foretaget.

12 Orienteringssag: Regional Kulturaftale /11592 Kulturaftale Kulturmetropolen med bilag.pdf Orienteringsbrev angående Kulturmetropolen pdf Indledning/Baggrund Den første regionale kulturaftale, Kulturmetropol Øresund, ophørte med udgangen af 2015, og der foreligger nu en ny aftale under navnet Kulturmetropolen, der er klar til at blive sat i gang. På Kultur og Turismeudvalgets møde d. 9. november 2015 blev der orienteret om at der var enkelte kommuner, herunder København, der ikke var afklarede om deres deltagelse. Udvalget besluttede på mødet at tilslutte sig aftalen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter punktet om at skabe kulturelle muligheder af internationalt format, samt events, der definerer kommunen. Sagsfremstilling Den nye aftale vil blive underskrevet af de deltagende kommuners kulturudvalgsformænd på et møde d. 22. januar Formandskabet for Kulturmetropolen vil ligge i Ishøj Kommune. Den væsentligste ændring er, at der i den tidligere aftale var mange indsatsområder med underprojekter, som kommunerne valgte sig ind på. I stedet arbejdes der i Kulturmetropolen med tre indsatsområder, som alle deltagende kommuner er med i. Dette vil gøre indsatserne mere målrettede, og skabe større synergi kommunerne imellem. Indsatsområderne er følgende: Festivaler og events 2.0, der har som mål at udvikle nye regionale festivaler samt udbrede og udvikle eksisterende festivaler og events. Musikmetropolen, der har som mål at skabe en sammenhængende musikmetropol gennem udvikling af talenter, events, scener mm. Unge i samskabelse med kulturlivet, der har som mål at øge unges muligheder for at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter og udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører. Der deltager 18 kommuner i Kulturmetropolen, hvilket gør at den er landets største. Enkelte kommuner har valgt ikke at fortsætte, herunder Københavns kommune. Det afholder dog ikke kulturaftalens kommuner i at samarbejde med eventuelle

13 13 københavnske kulturinstitutioner, hvilket kan være relevant indenfor alle tre indsatsområder. Den hidtidige formand for Kulturmetropol Øresund Tom Schiermer Nielsen (formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ballerup Kommune) og den nye formand for Kulturmetropolen Sengül Deniz (formand for Kultur- og Fritidsudvalget Ishøj Kommune) har fremsendt vedlagte brev til kulturaftalens parter, hvori de betoner, at den nye aftales indsatsområder skal være med til at gøre Kulturmetropolen til et sted, hvor det er spændende at bo og opholde sig, og hvor borgere får flere og bedre kulturtilbud, som den enkelte kommune ikke ville kunne tilbyde alene. Økonomi/Personaleforhold besluttede på sit møde 9. november 2015 vedr. finansiering af Helsingør Kommunes deltagelse i Kulturmetropolen : 1. at budget for 2016 til Opera/Sommersang på Kronborg på kr. overflyttes til udvalgets pulje 2016 til tilskud til kulturaftale i at der af udvalgets pulje for 2016 bevilges kr. til kulturaftaler at Helsingør Kommune giver positivt tilsagn til deltagelse i den kommende kulturaftale. 4. at midlerne indgår i budgetforhandlingerne for Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orienteringen foretages. Beslutninger den Orientering foretaget.

14 Orienteringssag: Kommende sager 16/28 Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato Hornbæk Kunstmuseum genoptagelse af sag Tilskud løbende ansøgninger Status på ungekulturhus løbende Temadrøftelser - løbende Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 1. februar 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Opera i det fri evaluering Kunstudvalgets fremtid Brugsaftale Egegården Turist-infostander opsætning Ansvarligt center Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab 1. halvår 2016: Samarbejdsaftaler for for - Helsingør Teater - M/S Museet for Søfart - Danmarks Tekniske Museum Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab

15 15 Besøg af kommunens kulturinstitutioner: - Helsingør Kommunes Biblioteker, v/søren Mørk - Helsingør Kommunes Museer, v/maibritt Bager - Helsingør Kommunes Musikskole v/henrik Nedergaard - Helsingør Vandrerhjem og Camping, v/michael Hansen - Kulturværftet og Toldkammeret, v/mikael Fock Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orienteringen foretages. Beslutninger den Orientering foretaget.

16 Meddelelser 15/26899 Sagsfremstilling 1. Halfdan Helsingør Kommunes fejring af Halfdan Rasmussens 100 års fødselsdag udmøntede sig i en lang række arrangementer i løbet af 2015, hvor både store og små aktører bød ind. Året var bygget op omkring fire milepæle: Fejringen af selve fødselsdagen d. 29. januar, fulgt op af Store Halfdandag på Kulturværft og Bibliotek d. 7. januar; Kulturjagten - Jagten på Halfdans rim den 8. maj; uge 31 i Hornbæk, samt med Halfdan på Højskole på Den Internationale Højskole i november. Herudover har der samlet været over 100 arrangementer fordelt over året i form af udstillinger, teaterforestillinger, temavandringer, aktiviteter på skoler og dagsinstitutioner, foredrag, koncerter og oplæsning. Der blev nedsat en tværgående styregruppe med repræsentanter fra Kulturværftet, Biblioteket, Den Internationale Højskole, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, der stod for fordeling af midler, samt indkaldelser til fællesmøder, redaktion og udgivelse af program. Styregruppen vil lavet en samlet dokumentation af årets forløb i tekst og billeder, som forelægges udvalget i marts Oplev Helsingør Helsingør er kommet på landkortet i forhold til begivenheder og events, der tiltrækker sig opmærksomhed langt udover kommunens grænser. For at sikre bedre synergi og sammenhæng mellem erhvervsliv, detailhandel, turisme, kultur- og idrætsliv er det besluttet i Økonomiudvalget at nedsætte et tværfagligt koordinationsforum, som skal koordinere de mange store begivenheder. I dette forum mødes de centrale parter fra erhvervslivet, kulturen, turismen og kommunen for at koordinere og sætte retning med henblik på at realisere potentialer og synergieffekter, ved de mange events i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune har inviteret følgende til at træde ind i Oplev Helsingør : Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune Turistforeningen i Helsingør Kommune Udvikling Nord Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør Erhvervsskolen Nordsjælland Visit Nordsjælland Kulturforeningen: Teatrene og museerne i Helsingør (1 repræsentant hver) Kronborg og Kulturværftet (1 repræsentant hver) Som udgangspunkt lægges op til kvartalsvise møder. Første møde er indkaldt til 11. februar Helsingør Kommune repræsenteres politisk af borgmesteren og udvalgsformændene for Teknik, Miljø og Klimaudvalget, Sundheds- og Idrætsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget. Herudover deltager kommunaldirektøren og relevante embedsmænd. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Byudvikling sekretariatsbetjener Oplev Helsingør. 3. Temadag afholder temadag den 11. januar 2016, kl , med følgende fokuspunkter:

17 17 Turisme Fejring af Shakespeare 2016 Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger den Orientering foretaget.

18 Eventuelt 16/29 Beslutninger den Intet.

19 19 Bilagsliste 6. Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje 1. Tilskudsoversigt KTU januar 2016.xls (341739/15) 7. Orienteringssag: Regional Kulturaftale Kulturaftale Kulturmetropolen med bilag.pdf (383081/15) 2. Orienteringsbrev angående Kulturmetropolen pdf (106/16)

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Tirsdag den 01. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Mødested: Ndr. Strandvej 24 Bemærkninger: Bemærk: Mødestart kl. 12.00 på Helsingør Vandrerhjem

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 01. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Bølgen, Ålsgårde Bemærkninger: Temamøde fra kl. 12-16 på Bølgen, Ålsgårde.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael

Læs mere

Dagsorden Kultur- og Turismeudvalget

Dagsorden Kultur- og Turismeudvalget Dagsorden Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 01. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 09. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Mandag den 02. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 04. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Kulturværftet M1 Bemærkninger: Mødet holdes på Kulturværftet kl 10.00-12.00 Medlemmer:

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat Kulturudvalget

Referat Kulturudvalget Referat : Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Malene Carmel (L) Fuat Yalan (TL) Christian Saggau (F) Morten Westergaard (C)

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget : Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Det Røde Værelse, Rådhuset Mødet holdes på Rådhuset, Stengade 59. Ring til Kit hvis døren

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropol

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget den

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA) Ronald Johansen (LO)

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4

Dagsorden Marienlyst Slot, 17, stk. 4 Dagsorden : Fredag den 30. juni 2017 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Stengade 72, Til gaden Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Henrik Møller (A) Michael Brostrøm (Formand for Marienlyst

Læs mere

Kulturmetropolen 2016-2019

Kulturmetropolen 2016-2019 Kulturmetropolen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropolen 2.1. Kulturmetropolen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 06 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Lund IF, idrætsanlæg 2 KU

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 24. november 2014, kl. 10.00-12.00. Mødet afholdes i Det Røde Værelse. Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 05.11.12 kl. 9-12 i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den 05.11.12 kl. 9-12 i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 05.11.12 kl. 9-12 i mødelokale 1 Freddy Aldenborg, formand Elo Knudsen (forlod mødet kl. 10) Finn Brozek Flemming Vahlgreen Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen,

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Kulturpolitik for Helsingør Kommune

Kulturpolitik for Helsingør Kommune Kulturpolitik for Helsingør Kommune Foto: Flemming Fuglsang 1. Forord 2. En ny kulturpolitisk dagsorden 3. Helsingør Kommunes Vision 2020 4. Værdigrundlag 5. Indsatsområder og mål 1 Forord Med beslutningen

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET REFERAT KULTURRÅDET Mødedato: Onsdag d. 7. januar Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Sted: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping Deltagere: Helle Jørgensen Bjarne Hansen Vibeke Sunde Michael Sasserson Lone

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat : Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Kristina

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne

Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne Referat fra opstartsmødet den 1. juni 2010 i Middelfart Kommunes Børn-, Unge- og Fritidsforvaltning (Ejby Gl. Rådhus) Formål med mødet Middelfart Kommune har

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Status på Visionsmål udarbejdes hvert år i 1. kvartal af Center for Økonomi og Styring. Resultatet er klar 1. april.

Status på Visionsmål udarbejdes hvert år i 1. kvartal af Center for Økonomi og Styring. Resultatet er klar 1. april. 28. marts 2014 Center for Økonomi og Styring Mdv11 Status på Helsingør Kommunes 10 visionsmål Primo 2014 Status på Visionsmål udarbejdes hvert år i 1. kvartal af Center for Økonomi og Styring. Resultatet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere