REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget"

Transkript

1 REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

2 Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap. Prøven afspejler nogle af de situationer, du kan komme ud for på golfbanen. Regel- og Handicapudvalget arrangerer en række regelinstruktioner, hvor alle situationer gennemgås. egyndere skal deltage i mindst én regelinstruktion! Det er en god ide at gennemlæse regelprøven, inden du kommer til regelinstruktion. Tag dig rigtig god tid, når du besvarer prøven Du får brug for DGU s Golfreglerne , Lomme- om golfreglerne I besvarelsen skal der tages hensyn til de lokale regler, som gælder i arhus Golf lub. Lokale regler er opslået i klubhuset, og eksemplarer til personligt brug findes ved konverteringstabellerne. lle rigtige svar skal afkrydses Hvert spørgsmål har tre mulige svar ( ). I venstre side henvises til den/de relevante regler eller definitioner. Spørgsmålene i prøven vedrører kun slagspil, (der også omfatter stableford); ikke hulspil. Udskriv prøven og benyt det separate svarark til at afkrydse det/de svar, som du mener, er korrekt(e). Udfyld derefter svararket inkl. prøvens scorekort, hvor et fiktivt spillehandicap er angivet. Send svarark med scorekortet som vedhæftet fil til Regel- og Handicapudvalget behandler besvarelserne hurtigst muligt, der kan dog gå ca. 2 uger, før du får svar. Husk at skrive navn, medlemsnummer og adresse på scorekortet, så får du hurtigst svar tilbage. EMÆRK For at bestå prøven kræves min. 11 point af 17 mulige, og scorekortet skal være udfyldt med pointscoren. Held og lykke med prøven og på gensyn på golfbanen. Regel- og Handicapudvalget rug reglerne det er også til egen fordel Medbring altid en regelbog på banen Regelprøve 2015 Regelmæssigt Rundt Peter T. / Side 2 af 8

3 R03 R07 Du er tilmeldt en stablefordturnering med gunstart kl. 10. Du skal starte på 2. hul. Efter lidt træning på driving range og indspilsbanen går du ned ad 1. hul. Da du passerer 1.huls green, chipper du lige en bold ind på green og tager et enkelt prøveput, inden du går over mod teestedet på 2. hul, hvor dine to medslagspillere allerede venter. Den ene medspiller siger, der fik du to strafslag. Men hvad er rigtigt? Du er diskvalificeret for at prøve banen af. Du får to straffeslag for at afprøve ét af banens huller. Du har altid ret til at øve dig, hvor og hvornår du vil. Der er altså ingen straf. S-01 R06 Når du deltager i en turnering, har du pligt til at sikre dig, at dit spillehandicap er anført på dit scorekort, før det indleveres til turneringsledelsen. Hvad sker der, hvis du efter runden indleverer et scorekort, hvorpå du har angivet et for lavt handicap og spillehandicap. Din score gælder uden at blive reguleret op for handicap. har angivet et for højt handicap og spillehandicap. Din score reguleres ned i forhold til dit faktiske handicap. har angivet et for højt handicap og spillehandicap. Du bliver diskvalificeret. S-02 Def. R27 R10 Din start bliver ikke alt for lovende. Dit drive fra teestedet hooker og bolden lander i roughen til venstre ca. 100 m fremme, hvor der er out-of-bounds. Måske er bolden ude. Hvorledes kan du fortsætte? Du mener, bolden er ude og spiller en anden bold fra teestedet. Det bliver en ny bold i spil, da du ikke oplyser om, at bolden er provisorisk. Du må slå en anden bold fra teestedet. Du meddeler din markør, at bolden er provisorisk. Du må gå frem til det punkt, hvor bolden måske gik ud. Hvis du ikke finder bolden, må du droppe en bold inden for 2 køllelængder fra det sted, du mener, den gik ud mod tillæg af 2 slag. olden ligger nu i 3, og du skal til at slå dit 4. slag. S-03 Def. Du går frem og leder efter din bold, som du finder lige ved out-of-bounds grænsen, der er markeret med hvide pæle. Pælenes inderste punkter mod fairway er grænsen for outof-bounds. Men hvornår er bolden out-of-bounds (O)? Out of ounds Fairway S-04 olden er O, når bare en mindre del af bolden er over linjen. olden er O, når det meste af bolden er over linjen. Spilleretning olden er O, når hele bolden er uden for linjen. Regelprøve 2015 Regelmæssigt Rundt Peter T. / Side 3 af 8

4 R25 Du har erkendt at din bold var ude og må bare se at komme videre. Dit næste slag bliver godt, men da du kommer frem til bolden opdager du, at bolden ligger i et område afmærket med blå pæle med sort top (areal under reparation/unormale overfladeforhold). Sort top markerer spilleforbud. Du får frit drop inden for 1 køllelængde fra nærmeste punkt for lempelse (hvor din bold og stance ikke er i området, og dit sving ikke generes af området eller pælene). Hvor må du droppe? Du må droppe ved, som er nærmeste punkt i forhold til bolden i arealet. Du må droppe ved, som er punktet i lige linje bagud i forhold til flaget. Du må droppe ved, som er punktet, hvor bolden passerede grænsen for arealet. Spilleretning nærmeste punkt fra bold Retning mod flaget Fairway oldens bane S-05 R25 Din medslagspillers bold (rød) ligger i tilfældigt vand på fairway, der efter reglerne er et unormalt overfladeforhold, som giver ret til lempelse. Spilleren får frit drop inden for 1 køllelængde fra nærmeste punkt, hvor stance og sving ikke generes af det forhold, som der tages lempelse for og som ikke er nærmere hullet. Tegningen viser tre mulige punkter, som spilleren overvejer at droppe ved. Nederst er som eksempel vist en spillers opstilling (højre hånds spiller) og ved er vist et tænkt droppeområde Men hvilket punkt er korrekt? olden må droppes inden for én køllelængde fra pkt.. olden må droppes inden for én køllelængde fra pkt.. spilleretning S-06 olden må droppes (som vist i eksempel) inden for én køllelængde fra pkt.. Def. R26 lle tre spillere på holdet slicer bolden i retning af en vandhazard, da der slås ud fra næste teested. Da I når frem til hazarden, ligger din bold lige ved grænsen til hazarden, men hvornår er bolden i vandhazarden? olden er stadig på fairway, hvis mindre end halvdelen af bolden er over linjen. olden er i hazarden, hvis bolden kun berører linjen mellem pælene eller befinder sig i hazarden. Fairway spilleretning S-07 olden skal kunne ses i hazarden, for at den kan dømmes i hazarden. Regelprøve 2015 Regelmæssigt Rundt Peter T. / Side 4 af 8

5 Din medslagspillers bold er endt i vandhazarden. olden passerede hazardens grænse mellem to gule pæle. olden blev fundet et par meter ude i vandet og kan ikke spilles derfra. Din medslagspiller vælger derfor at droppe en bold ved hazarden mod 1 straffeslag. Men hvordan skal hun fortsætte? S-08 R26 Hun må droppe en bold et sted på boldens bane (). Derved undgår hun at skulle spille over søen i næste slag. Hun må droppe en bold et sted på en linje bagud fra retningen mod flaget i forhold til det punkt, hvor bolden passerede grænsen til vandhazarden. boldens bane Fairway retning mod flaget Hun må droppe en bold på en linje bagud fra retningen mod flaget i forhold til det punkt, hvor bolden ligger i vandhazarden. R26 Tredjemand på holdet er din markør. Hans bold endte også i hazarden. Den anden medslagspiller og du så markørens bold passere hazardens grænse ved 1 mellem to røde pæle Hvordan kan markøren fortsætte? Markøren må droppe sin bold bagud et sted på linjen, som var boldens bane. Han må droppe bolden inden for 2 køllelængder fra 1 eller 2 (røde kvartcirkler) ikke nærmere hullet. Han må droppe bagud på linjen, som er i retning mod flaget gennem punktet ved 1. Fairway boldens bane retning mod flaget 1 2 S-09 Din markørs drop ramte banen inden for 2 køllelængder fra det sted, hvor bolden passerede hazardgrænsen, men rullede ca.1½ køllelængde væk fra det punkt, hvor den ramte banen. Den kom til hvile ikke nærmere flaget. olden er i spil. Den må rulle indtil 2 køllelængder væk fra det punkt, hvor den ramte banen. olden skal droppes om. Den skal komme til hvile inden for 2 køllelængder fra det sted, hvor den passerede hazardgrænsen. olden skal droppes om. Den må maximalt rulle 1 køllelængde væk fra det punkt, hvor den ramte banen. S-10 Regelprøve 2015 Regelmæssigt Rundt Peter T. / Side 5 af 8

6 R18 Dit næste slag ender i dyb rough, og dit hold går i gang med at lede efter bolden. Din medslagspiller kommer til at træde på bolden, så den flytter sig og ender endnu dybere i det høje græs. Hvad nu? Du skal så godt som muligt genplacere bolden, som den oprindeligt lå og så spille bolden. Ingen af jer får straf. Du skal så godt som muligt genplacere bolden, som den oprindeligt lå og så spille bolden. Du får 1 straffeslag, fordi bolden har været flyttet og løftet for at genplacere den. Du skal spille bolden som den ligger. Din medslagspiller får 2 straffeslag for at have flyttet bolden. S-11 R18 Dit svære slag (S-11) fra roughen kommer kun 25 m frem og er stadig i dyb rough. Denne gang finder du selv bolden, da du tilfældigvis træder på den, hvorved den flyttes. Hvad nu? Du skal så godt som muligt genplacere bolden, som den oprindeligt lå og så spille bolden. Du får ikke straf. Du skal så godt som muligt genplacere bolden, som den oprindeligt lå og så spille bolden. Du får 1 straffeslag for at have flyttet bolden. Du skal spille bolden, som den ligger, og du får 2 straffeslag for at have flyttet bolden. S-12 Def R24 R28 lokale regler Næste hul har out-of-bounds langs begge sider (med hvide pæle). I højre side er der en sø. Din medslagspillers bold er endt ved hazarden, men én af områdets markeringspæle generer hendes sving. Pælen er hvid (markerer out-of-bounds), og bolden ligger på fairway. Spilleren får frit drop (lempelse), så hun får frit sving, - dvs. kan spille bolden uden gene fra den hvide pæl. Pælen er gul, og bolden ligger på fairway. Spilleren får et frit drop (lempelse), så hun får frit sving, - dvs. kan spille bolden uden gene fra den gule pæl. Pælen er rød, og bolden ligger i hazarden. Spilleren må med 1 straffeslag erklære bolden uspillelig og droppe inden for 2 køllelængder i hazarden, men ikke uden for hazarden. S-13 R28 Holdet driver ud på sidste hul. Din medslagspillers drive ender umuligt ved et træ. Hun erklærer bolden uspillelig og vil droppe bolden (uden at komme nærmere hullet). Hvorledes skal hun fortsætte? olden må droppes inden for 2 køllelængder fra nærmeste punkt, hvorfra hun frit kan slå sit næste slag. Hvis bolden triller længere væk skal der droppes om. Det koster 2 straffeslag. Spilleren må droppe bolden inden for 2 køllelængder fra stedet, hvor den lå (Den må rulle op til to køllelængder væk fra punktet, hvor den rammer jorden) eller på den lige linje bagud, (så langt hun vil) i forhold til flaget og stedet, hvor bolden lå. Det koster 1 straffeslag. Spilleren må gå tilbage til teestedet og slå en ny bold uden straf. S-14 Regelprøve 2015 Regelmæssigt Rundt Peter T. / Side 6 af 8

7 R13 R23 I nærmer jer sidste green på runden. Dit indspil bliver for kort, og bolden ender i forreste greenbunker. I bunkeren finder du en række genstande, som vil genere dig, når du skal slå dit slag. Hvilke genstande må du fjerne, inden du skal slå dit slag fra bunkeren? Du må fjerne alle løse naturgenstande, fx nedblæste kviste, blade og en afbidt grankogle, som et egern har tabt, eller resterne af rævens natlige måltid - en høne fra naboens gård. Du må fjerne et æbleskrog og en bananskræl. Du må fjerne diverse efterladenskaber, fx en plastpose, en øldåse og en cigaretpakning. S-15 olden ligger i et meget dårligt leje i bunkeren. Med din begrænsede øvelse vælger du at erklære bolden uspillelig. Hvad nu? S-16 R28 Du må droppe bolden i bunkeren på den stiplede linje bagud i forhold til flaget eller inden for 2 køllelængder. Du må droppe bolden uden for bunkeren på den prikkede linje bagud i forhold til flaget. Dette giver i alt 2 straffeslag: (1 for et drop med straf 1 for at droppe ud af bunkeren ). Du må droppe bolden uden for bunkeren på boldens bane. Dette giver i alt 2 straffeslag: (1 for et drop med straf 1 for at droppe ud af bunkeren ). boldens bane Din medslagspillers bold endte i bunkeren ved siden af green. Denne bunker viser sig at være næsten vandfyldt, og spilleren har ingen muligheder for at droppe fri af vandet i bunkeren uden at komme nærmere hullet. Hvorledes skal medspilleren fortsætte? S-17 R 25 R 20 Medslagspilleren hævder, at da hendes bold ligger i tilfældigt vand, har hun ret til lempelse uden straf. Hun må droppe på nærmeste punkt dvs. til siden uden for bunkeren, men ikke nærmere hullet. Du giver spilleren delvis ret. Hun må gerne droppe bolden til siden, men det koster 1 straffeslag at droppe ud af bunkeren, selvom spilleren ikke kan gøre for, at bunkeren er vandfyldt. / Spillerens markør angiver, at hvis spilleren vil droppe uden for bunkeren, så skal bolden droppes i en lige linje væk fra hullet, og dette koster 1 straffeslag. Regelprøve 2015 Regelmæssigt Rundt Peter T. / Side 7 af 8

8 Scorekort til udfyldelse: Dit fiktive handicap ( 24,1 ) og dine slag er indskrevet Gør scorekortet klar til aflevering (grønne felter) med oplysninger og stablefordpoint. Navn: medlems-nr dato Handicap 24,1 Turnering: egynderprøve EDS 000 række 000 Spillehcp Tee: 58-hvid 54-gul 50-blå 48-rød hul hvid 58 rød 48 extra (herre) (dame) par nøgle slag point slag brugt H D markør H D UD UD IND IND 52 UD UD 53 TOT SUM 105 Slag Netto Underskrift Point Markørs underskrift medlemsnr H.O. Regelsen (/13-1c) Spørgsmål / Svar Spørgsmål / Svar Spørgsmål / Svar Spørgsmål / Svar Dine besvarelser S - 01 S - 02 S - 03 S - 04 S - 05 S - 06 S - 07 S-08 S - 09 S - 10 S - 11 S - 12 S- 13 S - 14 S - 15 S - 16 S - 17 Du skal kun afkrydse rigtige, men husk også, at der kan være flere rigtige svar! Husk at angive din -adresse. Send svarsiden til

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL

FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL FØRSTEHJÆLP TIL DIT SPIL Er dit korte spil ramt af sygdom, eller har du fået virus i tilbagesvinget? Tag det helt roligt. Vi ringede 112 og fik fat på en flok PGA-trænere, som står klar med livreddende

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (for mand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Dagbog fra St. Andrews

Dagbog fra St. Andrews A r t i k e l Dagbog fra St. Andrews Den 21. oktober 2012 startede min rejse til St. Andrews. Ved ankomsten mødte jeg min bofælle Bradley, der kommer fra New Zealand. Han viste mig lidt rundt, så jeg fik

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Idékatalog KICKSTARTER. Udarbejdet af:

Idékatalog KICKSTARTER. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Deltagere og instruktør,, på Kickstarterkurset august-oktober 2012 Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Brætspil på en ny måde... 5 Kryds og bolle (udendørs og indendørs):... 5 Kortene i ringen

Læs mere