Turneringsbestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turneringsbestemmelser"

Transkript

1 Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer består af én eller flere matcher. En match er en golfrunde på 18 huller eller 9 huller på enten for-9 eller bag-9. Turneringspropositioner er de rammer, hvorunder en turnering afholdes. Turneringspropositioner indeholder f.eks. navn på turneringsleder, tid, sted, tidsfrister, opdeling i rækker, præmier m.m. Golfregler Klubbens turneringer spilles efter golfreglerne og amatørreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. I de årlige klubmesterskaber (eliterækken for damer og herrer) tillades dog - uagtet ovennævnte amatørregler deltagelse af evt. pro-spillere, som er medlem af Søhøjlandet Golf. Enhver regeltvist afgøres af turneringsledelsen. Spilleren kan senest 8 dage efter turneringen skriftligt anke en afgørelse til Turneringsudvalget. Ved regelspørgsmål, som Turneringsudvalget er i tvivl om, overgår sagen til regeludvalget og DGU. Annoncering af turneringer Turneringer annonceres på klubbens hjemmeside, i Golfbox og ved opslag i proshoppen minimum 3 uger før afholdelse af turneringen. Deltagelse i turneringer Medlemmer af Søhøjlandet Golf med gyldigt DGU-kort kan deltage i turneringer. Flex-medlemmer kan dog ikke deltage i klubmesterskaber. Klubturneringer kan være åbne for gæstespillere fra andre klubber. Dette skal i givet fald fremgå af turneringspropositionerne for den enkelte turnering. Det er kun muligt for spillere at deltage i klubbens turneringer, hvis klubkontingentet er betalt. Tilmelding og betaling Tilmelding skal ske i Golfbox, hvis ikke andet fremgår af turneringspropositionerne. Turneringsgebyret fremgår af turneringspropositionerne. Flexmedlemmer og gæstespillere betaler udover turneringsgebyr også greenfee. Betaling skal ske for hver enkelt deltager med oplysning om navn, medlemsnummer og turneringens navn. I turneringer med parvis tilmelding og samlet betaling, skal begge spilleres navne, medlemsnumre og turneringsnavn fremgå af betalingen. Betaling skal ske inden turneringens start. Turneringsgebyr skal være betalt, inden man får sit scorekort på spilledagen. Version 1.1 marts 2015 Side 1

2 I tilfælde af afbud refunderes betalt turneringsgebyr kun, hvis afbud sker før tilmeldingsfristens udløb. I tilfælde af sygdom eller anden force majeure kan turneringsledelsen dog beslutte, at turneringsgebyret kan refunderes, selv om tilmeldingsfristen er overskredet. Overtegning/venteliste Ved overtegning af en turnering opbygges automatisk venteliste i Golfbox i den rækkefølge, tilmeldingerne registreres. Ved afbud til en turnering efter tilmeldingsfristens udløb tilbydes den ledige plads til spillere på ventelisten efter tur. Ved afbud på selve turneringsdagen kan turneringsledelsen indsætte en substitut, der er mødt op i klubhuset for at overtage en eventuel ledig plads. Afvikling af turnering Turneringer afvikles på følgende måde: Antal spillere Startsted 4 24 Løbende start 25 48: Gunstart på bag : Banelukning - Gunstart I de enkelte rækker i en klubturnering skal der være mindst 8 tilmeldinger. Ved klubmesterskaberne dog mindst 4 deltagere. Turneringsledelsen afgør, om en række med for få deltagere udgår eller bliver slået sammen med en anden række. Sammenlægning af rækker kan ikke foretages ved afholdelse af klubmesterskaberne. Aflysning Ved manglende tilslutning til en turnering (under 20 tilmeldte ved fristens udløb) kan turneringsledelsen vælge at aflyse turneringen. Aflysning af en turnering vil blive offentliggjort på hjemmesiden, i Golfbox og ved opslag i klubhuset senest 24 timer før første planlagte starttid. Ændringer i turneringspropositioner og turneringsprogram Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i både turneringspropositioner og turneringsprogram i løbet af turneringsåret, hvis særlige forhold taler for det. De gældende turneringspropositioner vil altid fremgå af Golfbox. Generelle Turneringsbestemmelser fremgår af hjemmesiden. Lokalregler Gældende Lokalregler for Søhøjlandet Golf er opslået I klubhuset. Version 1.1 marts 2015 Side 2

3 Startliste Turneringsledelsen fastsætter sammensætningen af de enkelte hold og tildeler starttider og startsteder. Startsted er normalt 1. tee med mindre andet er anført på startlisten eller i turneringspropositionerne. F.eks. i turneringer med gunstart. Startlisten offentliggøres i Golfbox og hænges op i forhallen senest kl. 19 dagen før 1. start. Spillere, der er tilmeldt mail- eller SMS-service i Golfbox, får tilsendt besked om starttid og startsted. Mødetidspunkt Scorekort skal afhentes senest 30 minutter før egen starttid. Er scorekortet ikke afhentet inden tidfristen, bortfalder retten til deltagelse i matchen. Spilleren skal være klar på start-teestedet senest 8 minutter før starttidspunkt. Hvis en spiller kommer for sent i forhold til starttidspunktet, men er parat til at starte inden 5 minutter efter dette tidspunkt, bliver han ikke diskvalificeret hvis holdets sidste spiller endnu ikke har slået sit 2. slag. Straffen for at komme for sent er tabt hul i hulspil og 2 strafslag i slagspil. Handicapregler Normalt spilles turneringerne med fuldt handicap, men det kan dog afviges i enkelte turneringer. Afvigelser vil i givet fald fremgå af turneringspropositionerne. Handicap og spillehandicap (antal tildelte slag) er hentet fra klubbens medlemsregister og fremgår af scorekortet, når det udleveres til spillerne. Bemærk at det er spillerens eget ansvar, at eventuelle afvigelser bliver rettet inden turneringen starter: For højt anført HCP og SPH på scorekortet medfører diskvalifikation i turneringen For lavt anført HCP og SPH på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte HCP / SPH Spillere med højere HCP end tilladt ifølge turneringsbetingelserne kan ikke deltage En turnering over flere på hinanden følgende dage færdigspilles med det HCP, som spilleren havde ved starten af turneringen. Under spillet Caddie Der må ikke anvendes caddie. Dette gælder dog ikke eliterækken for damer og herrer ved de årlige klubmesterskaber. Golfbiler Der må kun benyttes persontransporterende vogne efter særskilt tilladelse fra Turneringsudvalget. Mobiltelefon Mobiltelefoner, minicomputere og lign. elektronisk udstyr skal være sat på lydløs under spillet. Version 1.1 marts 2015 Side 3

4 Afstandsmålere Det er tilladt at bruge afstandsmålere, der alene kan måle afstand. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f. eks. hældninger/højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.), overtræder spilleren regel 14-3, for hvilket straffen er diskvalifikation. Dette gælder uafhængigt af, om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand. Forsinkelser eller langsomt spil Som spiller skal man være opmærksom på følgende: Man skal være klar på teestedet senest 8 minutter før din starttid. Forsinket ankomst kan medføre diskvalifikation. (Se mødetidspunkt). Langsomt spil skal begrænses mest muligt. Et hold skal så vidt muligt overholde den af klubben fastsatte tidsplan for spil på banen. Ved den første væsentlige afvigelse fra planen kan turneringslederen give en advarsel til holdet eller til en enkelt spiller. En spiller må efter given advarsel anvende max. 45 sek. pr. slag udregnet fra det tidspunkt, spilleren har mulighed for at slå. Ved fortsat utilbørlig forsinkelse tildeles straf i følgende rækkefølge: o 1. gang - et straffeslag o 2. gang - to straffeslag o 3. gang - diskvalifikation Aflevering af scorekort Umiddelbart efter at en runde er færdigspillet, skal spilleren og dennes hold aflevere scorekort til turneringsledelsen i korrekt udfyldt og underskrevet stand. Alle scores skal være omregnet til stableford points. Scorekort betragtes som endegyldigt afleveret, når det er overdraget til turneringsledelsen, uanset hvor den befinder sig i forhold til spilleren. Straf for overtrædelse af regler for aflevering af scorekort er diskvalifikation. Opgørelse af resultat Ved scorelighed i slagspil afgøres matchen således: 1. Den spiller, som har scoret bedst på de sidste 9 huller (= hul 10 til 18 uanset om alle er startet på 1. tee eller turneringen er afviklet med gunstart) 2. Ved fortsat lighed er det bedst på de sidste 6 huller 3. Ved fortsat lighed er det bedst på de sidste 3 huller 4. Ved fortsat lighed er det bedst på sidste hul 5. Lodtrækning. I stableford turneringer afgøres det på grundlag af opnåede points. Ved lige score er det lavets handicap I tilfælde af scorelighed i hulspil afgøres matchen således: Omspil ved "Sudden death" play off. I turneringer med handicap gives og modtages slag som i de netop færdigspillede 18 huller Version 1.1 marts 2015 Side 4

5 Præmieuddeling Præmieuddeling finder sted umiddelbart efter turneringens afslutning i samarbejde med eventuel sponsor for turneringen. Hvis præmievinder ikke er til stede under uddelingen, går præmien videre til næste i rækken. Dette gælder dog ikke præmier for tættest på flaget og eventuelle præmier for længste drive. Turneringsledelsen kan dog afvige fra denne regel, hvis særlige grunde taler for, at præmievinder ikke kan være til stede under uddelingen. Juniorer må ikke modtage præmier med alkohol og tobak. I disse tilfælde vil præmien blive byttet til anden præmie. Nærmest flaget: Bolden skal ligge på green. Længste drive: Bolden skal ligge på fairway. Antal præmier beregnes således: Der skal være minimum 8 spillere for at udløse en præmie i en række. Der skal være minimum 16 spillere for at udløse to præmier i en række. Der skal være minimum 24 spillere for at udløse tre præmier i en række. Klubmesterskaber Der afholdes klubmesterskab hvert år i slutningen af sæsonen. Nærmere regler herfor fremgår af matchpropositionerne for årets klubmesterskab. Turneringsudvalget Marts 2015 Version 1.1 marts 2015 Side 5

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22

... ... Det lader vente på sig Side 4. Nye golftrænere Side 70. Generelle turneringsregler Side 22 ~ o r."......... Det lader vente på sig Side 4 Nye golftrænere Side 70 Generelle turneringsregler Side 22 Bestyrelse Ebeltoft Golf Club> ' Formand Poul Svendsen Strandgårdshøj 58 8400 Ebeltoft Tlf. 86

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere