højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt."

Transkript

1 byg bæredygtigt byggeri RENOVERING DYVEKESKOLEN Dyvekeskolen er opført , tegnet af arkitekterne P. Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen. Den var bygget som en stor lidt lukket karré omkring tre gårdhaver og en større skolegård. Skolen havde en relativt stram struktur, der lagde en del bindinger på, hvordan skolen kunne ombygges og renoveres. Der er i projektet ikke bygget nye tilføjelser eller fjernet eksisterende bygninger. Faglokaler og personale- og administrationsfaciliteter var uhensigtsmæssigt placeret. Den stramme struktur præget af lange mørke forbindelsesgange skulle blødes op. Skolen skulle tilpasses en ny struktur og gøres til en firesporet skole for indskoling og mellemtrin samt en hel specialklasserække. I den forbindelse skulle skolen desuden tilpasses en ny profil som Digital Profilskole med fokus på at forberede skolen til digitalt baserede undervisningsformer. Skolen har endvidere vægtet bevægelse og scienceundervisning En folkeskole fra begyndelsen af 70erne er blevet gennemrenoveret og ombygget. Med respekt for den oprindelige arkitektur er skolen blevet opdateret pædagogisk og miljø- og energimæssigt med nogle markante, men indlevede tiltag. Den stramme struktur er blødet op, der er ryddet op i en uhensigtsmæssig plan, dagslyset er lukket ind og adgangen til omgivelserne er forbedret. Fotos: Jens M. Lindhe. højt. Adgang til udendørsarealerne var ligeledes prioriteret højt. Byggeteknisk var skolen i god form og det flade built-up tag skulle kun i mindre grad repareres og efterisoleres. Facaderne i kalksandsten er renset og træværk og vinduer malet i den oprindelige farve sort. Alle ruder er skiftet til nye energiruder. Ventilationsanlægget er forbedret og alle toiletter er udskiftet. For en mere rationel struktur har man samlet faglokaler for sløjd, håndarbejde og billedkunst i nordfløjen. Personaleog administrationsfacailiteter er samlet centralt i strukturen og tilknytning hertil er et nyt fællesområde med dobbelthøjt auditorium. Nordfløjens faglokaler har fået nye, større vinduer mod den store gård. Det har ud over forbedrede dagslysforhold betydet bedre isolering. Alle basislokaler har fået adgang til det fri. Lokalerne er renoverede med gips akustiklofter og vægmonterede akustikpaneler samt nye belysningsarmaturer med dagslysstyring. Ved skolens sydfløj er etableret en såkaldt læringsterrasse, der kobler specialklasserne samt natur/teknik og hjemkundskab til de grønne arealer. Terrassen kan inddrages i undervisningen.

2 2 De lange, mørke forbindelsesgange er brudt op med ovenlyshatte, der trækker dagslys ned og giver rum til gruppearbejde. Lukkede pladedøre er skiftet ud med glasdøre med print, over dørene er indsat glaspartier for bedre dagslysfordeling.

3 byg bæredygtigt byggeri Et markant element i Kant Arkitekters ombygningsprojekt er de nye ovenlyshatte, der bryder de lange forbindelsesgange op og har gjort dem mere venlige og indbydende og gjort dem til en mere aktiv del af undervisningen. Ovenlyshattene underdeler gangene, trækker dagslys ned og skaber nye rumligheder ved at skabe rum-i-rum og bruges i undervisningen til gruppe- og projektarbejde. Gangenes klinkegulve er udskiftet med linoleum for at forbedre akustikken ligesom der er monteret gipsakustikplader på lofter og en del af væggene. Et andet markant træk er sternkanterne. De er gjort til et nyt stærkt element med perforerede metalplader, der er baggrundsbelyste. Det giver en karakter og foranderlighed over døgnet. Belysningen gør bygningen til et land mark og skaber større tryghed ved at oplyse den ellers dunkle Urmagerstien. Interview med arkitekt Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter ved Per Henrik Skou HS: Hvad har betydet særligt meget for forbedringen af energiforbruget? JM: Indendørsbelysningen er renoveret og består nu af T5 kompaktlysstofrør i kombination med LED-lyskilder. Et CTS-anlæg, der styrer varme, ventilation og belysning, tilpasser kunstlyset til det aktuelle dagslysniveau. Det har betydet, at det gennemsnitlige elforbrug på belysning nu er 252 watt pr. time for et klasselokale mod tidligere 350 watt pr. time. Med dette CTS-anlæg spares i alt 70% af det hidtidige energiforbrug hvilket betyder, at huset er rykket fra energiklasse D til den bedre ende af energiklasse B. På taget af gymnastiksalen er endvidere etableret et solcelleanlæg. HS: Hvad har haft stor betydning for skolens miljøpåvirkning: JM: Afhjælpning af oversvømmelser af skolens kældre som følge af de voldsomme skybrud de senere år har haft en høj prioritet i arbejdet med renoveringen. Vigtigst er tagets afvanding: 8000 m 2 af tagarealets.500 m 2 er koblet til de grønne arealer umiddelbart syd for skolen. Dette regnvandssystem består af et forløb af dalsænkninger, som regnvand ledes ud til. Disse arbejder som forbundne kar og leder alt regnvandet til en sø i skolens sydvestlige hjørne. De øvre kar vil i normale perioder fremstå som græsklædte lavninger, mens søen er med tæt bund, således at søen har et permanent vandspejl. Søen er lavbundet og med blødt skrånende brinker. Langs søen etableres en brinkbeplantning af siv, tuegræsser og stauder for dels at sikre søbredden, men i høj grad også for at optimere betingelser for liv i søen. En lav bådebro giver adgang til vandet i undervisningen, ligesom træstubbe med mulighed for overdækning med solsejl kan bruges i undervisningen. Søen er markeret med hegnspæle i træ, der males i en signalfarve for at fortælle eleverne, at det er en zone, hvor man skal færdes med varsomhed. Ved særligt store belastninger kan overskydende regnvand ledes til store faskiner og i ekstremsituationer videre til en nærliggende å. Dette anlæg har betydet at skolen kunne spare 2/3 af regnvandsafledningen til det kommunale kloaknet! HS: Taget har fået ny tagpap hvorfor ikke et mostag? JM: I overvejelserne til projektet var etablering af grønne tage på hele skolen. Det ville give en enorm opsamlingskapacitet. Men vægten af dette tag ville betyde en større ombygning af de bærende konstruktioner. Derudover er det jo kendt, at stillestående vand i sommerhalvåret betyder insekter hvilket ikke er ønskeligt på en skole! I stedet valgtes en ny tagpapdækning, blot med hvid tagpap, der katalytisk spalter luftens forureningspartikler (NOXpartikler) og C0 2. Det hvide tagpap har betydet, at tagets temperatur er faldet med grader på en sommerdag i sammenligning med traditionel sort tagpap. Til venstre: Læringsterrassen på skolens sydvestside. Foto: Jens M. Lindhe. Herunder: LAR-opsamling. Regnvand fra skolens tagarealer ledes til et system af faskiner, der munder ud i denne lille sø, der kan indgå i skolens undervisning. Foto: Kant Arkitekter. På modstående side: Ovenlyshat 2 Basislokalegang 3 Specialklassegang 4 Natur/teknik + fysik 5 Hjemkundskab 6 Fagfløj 7 Nyt fællesområde + auditorium 8 Personale + administration 9 Biblioteksfløj 0 Gymnastikfløj Læringsterrasse

4 23 :750, plan N

5 byg bæredygtigt byggeri :00. Snit, auditorium, fællesområde, ovenlys.

6 25

7 byg bæredygtigt byggeri :20. Stern, tagfod og tag, lodret snit Foto: Jesper Møgelhøj Dyvekeskolen Arkitekt: Kant Arkitekter Adresse: Remisevej 6, København S Opført: Bygherre: Københavns Ejendomme Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund Ingeniør: COWI Hovedentrepr.: Enemærke & Petersen Fotograf: Jens M. Lindhe (Liste over øvrige håndværkere og leverandører bringes på annoncesiderne sidst i bladet) Årets bedste skolebyggeri 204 En jury bestående af en forsker i læringsmiljøer, en skoleleder og en arkitekt udvalgte fem skoleprojekter til offentlig afstemning. Projekterne blev udvalgt blandt nyopførte og renoverede skoler. Dyvekeskolen blev kåret som vinder af afstemningen.

MEDIAINFORMATION 2015

MEDIAINFORMATION 2015 BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 BYG er et nyt blad om bæredygtigt byggeri, der udkommer som indstik i Arkitekten. MEDIAINFORMATION 2015 Bæredygtigt Byggeri 01 13 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS

ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS ENERGIFORBEDRING AF RØDOVRE RÅDHUS En energiminimeringsstrategi for et fredet bygningsværk. Udarbejdet af studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole, kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse Furesø kommune Energitjenesten København Stigager 2 Blegdamsvej 4B 3500 Værløse 2200 København N Att.: Lene W Hartmann Janus Hendrichsen og Morten Kjærgaard Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken,

Læs mere

Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation

Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO. Transformation Køgevejens gasbeholdervalby GASSILO Transformation 1 TRANSFORMATION VALBY GASSILO PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT SAMFUND TRANSFORMATION af VALBY GASSILO I stedet for at jævne tidligere tiders industribygninger

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S

BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning nr.: 200017158 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Jesper Hau Firma: Leif Hansen Engineering A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 247 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-118085 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere