Stenagervænget 12. Verdens første fuldmurede passivhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenagervænget 12. Verdens første fuldmurede passivhus"

Transkript

1 Stenagervænget Projektudvikler Thyholm Murer A/S Floulevej Thyholm Telefon Ingeniør Ellehauge & Kildemoes Vestergade 48H, 2.tv 8000 Århus C Telefon Arkitekt Møller Nielsens Tegnestue Hjermvej Struer Telefon Entreprenør Thyholm Murer A/S Floulevej Thyholm Telefon Verdens første fuldmurede passivhus Side 42 Side 43

2 Stenagervænget Arkitektens ord Husets arkitektoniske principper bygger på et koncept, der kan passe ind i hvilket som helst villakvarter, og det er bevidst, at vi har valgt en hustype, som 70 procent af parcelhusfolket bor i. Af samme grund er huset et længehus, hvor det ud fra et energi mæssigt synspunkt burde have været mere kvadratisk. Vi har ønsket at gå efter det minimalistiske. Husets ganglinier er reduceret ved at danne en kerne i huset, hvor værelserne er placeret rundt om køkken/alrum, i en åben forbindelse. Hoveddata PHPP verifikationsdata Rumvarmebehov 15 kwh/m 2 år Primært energibehov i alt 91 kwh/m 2 år - uden husholdnings-el 36 kwh/m 2 år Varmelast W/m 2 Overtemperatur 6 % BE06 beregning Rumvarmebehov 8,9 kwh/m 2 år Energibehov 25,9 kwh/m 2 år BlowerDoor testresultat 0,59 h -1 Det store vinduesparti i stuen giver en fantastisk følelse af at være ét med naturen, mens vinduer i badeværelser er nedprioriteret. Dagslyskomforten er sikret ved at have over 22 procent vinduesareal og ved at samle glasarealet i store vinduespartier. Vi undgår, at vinduerne virker som dybe huller ved at placere lysningen i flugt med væggen, så lyset reflekteres ind i rummet. I opbygningen af huset har det været vigtigt at vælge traditionelle danske materialer og materialer, som i forvejen findes i et parcelhuskvarter. Ligesom vi har forsøgt at lave huset tæt på vedligeholdelsesfrit. Det er vandskuret i hvidt og sort. BlowerDoor testresultat 0,33 l/s/m 2 Bygningskroppen Netto etageareal 145 m 2 Brutto etageareal 177 m 2 Andel vinduesareal/bruttoetageareal 22 % Areal klimaskærm 568 m 2 Konstruktionerne Varmekapacitet (PHPP) 204 Wh/m 2 K U-værdier Ydervæg 0,086 W/m 2 K Tag 0,059 W/m 2 K Huset er designet til at kunne ligge hvor som helst og som regel have en nabo både mod syd og nord. Konsortiet har arbejdet sammen mange gange før, og konceptet er blevet brugt før i tidligere projekter. Til dette projekt er tagets udhæng afkortet for at få mere sollys ind i huset. Dæk 0,066 W/m 2 K Ψ-værdier Fundament 0,000 W/m K Fundament ved døre/vinduer 0,057 W/m K Samling ydervæg/tag -0,063 W/m K Samling ydervæg/ydervæg -0,064 W/m K Vinduerne Fabrikat: Optiwin, Silverstar Rammetype: Træ/alu, isoleret Ruder: 3 lag glas, argonfyldt U g 0,60 W/m 2 K U f 0,95 W/m 2 K U w (vægtet gennemsnit) 0,77 W/m 2 K Solvarmetransmittans (g-værdi) 0,54 Fuldmuret hus Vindueslysning dybde 150 mm Installationen Fabrikat: Drexel & Weiss, type Aerosmart, XLS Kompakt aggregat Ja Behovsstyret ventilation Ja Effektivitet luft til luft VGV 75,3 % Syd Vest Øst Nord Gennemsnitlig luftskifterate 0,34 h -1 Gennemsnitligt vent. flow 3 m 3 /h Jordrørsystem (luft) - Ø mm/ m Vinduer Areal Varmetab ved transmission kwh/år Tilskud ved solindfald kwh/år Vinduer mod nord 4,6 m 2 11,6 % Vinduer mod øst 6,1 m 2 15,4 % Vinduer mod syd 19,5 m 2 49,4 % Vinduer mod vest 9,3 m 2 23,5 % Ovenlysvinduer 0,0 m 2 0,0 % 0 0 I alt 39,5 m Kilde: PHPP beregning Det store vinduesparti mod sydøst bringer naturen og sollyset ind i stuen, og det bredde udhæng skærmer for direkte solindfald om sommeren. På det oprindelige typehus er udhænget endnu bredere. Men i passivhusversionen er solindfaldet optimeret. Jordslange (væske) 180 m Solfanger - m 2 Solceller - m 2 Distribution ventilationsluft: Både indblæsning og udsugning i nedforskallet lag under loftet Placering af luftindtag: I siden af skorstenen Distribution af vandbåret varme: Gulvvarme i badeværelser, entre, bryggers og køkken/alrum, ialt 80 m 2 Emhætte: Recirkulation med kulfilter Side 44 Side 45

3 Konstruktioner Tag Stenagervænget, TAgfod Taget er en traditionel gitterspærskonstruktion med 505 mm ISOVER på loftet og 95 mm i det nedforskallede lag. Taget er afsluttet med tagpap. Den traditionelle skorsten er husets luftindtag. Tagkonstruktionen er opbygget traditionelt. Den vindtætte afdækning er ført op over isoleringen og tætnet udefra. Lufttætheden er opnået ved at montere dampspærren direkte på gitterspærene og klemme den ind mod den tætte bagvæg med en 45 x 95 mm regel, som udgør nedforskallingen. Overlæggene er både fuget og tapet. Der er brugt helt almindelige produkter, men med stor omhyggelighed. Undervejs er der afprøvet tre forskellige slags tape for at finde en, der hæfter godt nok. En klar tape giver mulighed for at kon trollere, om der er kanaler og luftblærer i samlingen. Vinduer Formuren er opmuret forskudt for bagmuren, så det udvendige murhul er mindre end det indvendige. Vinduet er monteret indefra. Ved at føre formuren er ført hen foran vinduet, mindskes kuldebroen omkring vinduet, og vinduesrammen synes mindre. Vinduet er monteret, så det er placeret ud for isoleringslaget. Vinduet står på vinkelbeslag monteret indvendigt på formuren og fastgjort foroven med beslag på falsen. Når vinduet trækkes ind i isoleringslaget bliver afstanden for stor til, at der kan udføres et traditionelt rulleskifte som sålbænk. For at undgå unødige kuldebroer er den traditionelle pudsede fals udeladt, og den indvendige afslutning består af et lysningspanel. Lufttætheden er sikret med en damspærrekrave, der er klæbet på vinduet inden montagen og klemt bag lysningspanelet. Efterfølgende er hulrummet omkring lysningspanelet isoleret. Sålbænken er lavet i zink med opbukkede sider. Normalt bør sålbænken rilles ind i lysningen, men her skærmer det brede udhæng for slagregn. Stenagervænget Vinduer Fundament og ydervæg Fundamentet er udført traditionelt - men som et dobbelt fundament med 300 mm polystyren. Af hensyn til stabiliteten er fundamentet udført med murbindere. Der er projekteret 10 mm afstand mellem formuren og isoleringen af hensyn til montagen. Terrændækket er isoleret med 500 mm polystyren. Ydervæggene er isoleret med 380 mm ISOVER. Binderne er 500 mm, Ø 4 mm - 8 stk/m 2. Ved det store vinduesparti er en ståldrager nødvendig for at bære lasten fra taget. Stålbjælker og dragere er placeret i isoleringslaget for at minimere kuldebroen. I selve vindueslysningen er stolpen placeret på den varme side af vinduet. Stolperne er isoleret omhyggeligt. Stenagervænget Fundament Side 46 Side 47

4 Konstruktioner Gulv, U-værdi 0,066 W/m²K Kuldebrosfrit dørtrin Niveaufri adgang med minimal kuldebro. Søjler 1,8 1,6 16% 14% Stenagervænget, Skibet Emne: Dato: Tegnet af: Mål: Lodret snit ved indgangsdør DRA 1:10 Efterklangstid 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 5 hz 250 hz 500 hz 1000 hz 2000 hz 4000 hz 8000 hz Frekvens Dagslys stue øst % 10% 8% 6% Dagslysfaktor 4% 2% 0% Afstand fra væg [m] Hus: Rum: Stue, øst, 1 Omhyggelig tilpasning af isoleringen omkring stålsøjlerne er nødvendig for at sikre mod linietab langs profilet. Linjetab omkring vinduer Graf 1, efterklangstid stue. Graf 2, dagslys stue øst. Kilde: Fra projektet Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse af Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet. Projektet er støttet økonomisk af Realdania. Det er muligt at mure hen foran de tyske vinduer, da de åbner indad. Dette er med til at minimere kuldebroen. Gummifugen sikrer, at der ikke løber vand ind bag vinduet og ind i hulmuren. Loftslem i gavlen Stenagervænget Gummifuge vindue I denne proces har det været et helt tæt parløb mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør, hvor hver eneste parameter er blevet sendt frem og tilbage hele tiden for ikke at køre ud i en blindgyde. Det har gjort byggeprocessen meget anderledes. Man skal tage samarbejdet alvorligt, og ude på pladsen skal alle være gearet og informeret om, at det her er ikke, som det plejer. Loftslemmen er placeret i gavlen for ikke at gennembryde det lufttætte lag. En loftslem øger infiltrationen unødigt, da lukkemekanismen er vanskelig at gøre helt tæt. Der burde stå et skilt: Anderledes byggeri - her bygges der efter tegningen. Side 48 Side 49

5 Installationer Ingeniørens ord Som udgangspunkt valgte vi at leve med de udfordringer lokalplanen gav ved at orienteringen af huset ikke blev hel optimal. Energimæssigt blev vinduerne i de nordvendte badeværelser skåret væk. Det havde dog været enkelt at sætte vinduer i foroven ind mod stue og gang, så der kom et naturligt lys ind i badeværelserne. Husets installation er tænkt som et enkelt anlæg, hvor der er tre knapper at trykke på: Hjemme, ude og gæster. Og så skal der komme en og skifte filter en gang om året. Med andre ord: Man skal ikke være civilingeniør for at bo i huset. Installationen er, som den blev projekteret. Der blev ikke fundet anledning til ændringer undervejs i byggeprocessen. Solvarme var inde i billedet men blev valgt fra på grund af pladsmæssige forhold og rentabilitet. Hvis huset skulle opføres i dag, ville konsortiet formentlig vælge gulvvarme i alle rum - men med samme mængder slanger - for at opnå en mere jævn varmefordeling. Endvidere ville man vælge et andet vinduesfabrikat - set i lyset af de indbygningsmæssige og mekaniske problemer, som de nuværende vinduer gav anledning til. Det valgte kompaktanlæg er fra østrigske Drexel und Weiss og leverer ventilation, varme og varmt brugsvand. En væskefyldt jordkreds på 180 meter er tilsluttet varmepumpen, der er integreret i anlægget. Om vinteren sørger den for, at der ikke opstår frostproblemer i modstrømsveksleren. Om sommeren benyttes jordkredsen til køling af huset. Jordkredsen leverer også det varme brugsvand. Ventilationen af huset er varmemæssig neutral. Opvarmning sker i stedet ved hjælp af et traditionelt gulvvarmeanlæg, som dækker hovedparten af huset, herunder bryggers, entré, køkken-alrum og badeværelser. Gulvvarmen bidrager væsentligt til komfortoplevelsen i huset. Det varme vand til gulvvarmen kommer fra en varmeveksler i anlægget. For at minimere el-forbruget i husholdningen er der valgt energisparepærer overalt samt hårde hvidevarer i bedst mulige energiklasse. Traditionelt hus med skorsten som luftindtag. Indblæsningen er placeret i loftet. Indblæsningsluften distribueres i spirorør i loftrummet, så langt nede i isoleringen som muligt. Der er valgt større rørdimensioner, Ø 160 mm, for at minimere støjen samtidig med, at der er brugt lyddæmpere. Installationen er et kompaktaggregat fra Drexel & Weiss. Side 50 Verdens første murede passivhus blev til virkelighed ved opførelsen af KOMFORT ENE i Skibet. Det var en vanskelig proces, men med 0,33 l/s/m 2 ved blowerdoor testen stod det klart, at selv et traditionelt fuldmuret hus kan bygges lufttæt nok til passivhuskriteriet. På billedet ses indehaveren af Thyholm Murer a/s Poul Erik Gravgaard sammen med arkitekt Per Clausen og ingeniør Troels Kildemoes foran det nycertificerede hus. Side 51

MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk.

MØLLER N T. Prisbilligt passivhus. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014. www.mntarkitekter.dk. ordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Passivhusworkshop 7 november 2014 Vi bruger den karminrøde dør som symbol på vores lavenergibyggerier - farven går igen i vores logo IELSES EGESUE Møller ielsens

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere