Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke mig, der skulle stå her og fremlægge bestyrelsens beretning, men p.g.a. den særlige situation i klubben, er det landet på mine skuldre, men det kommer jeg tilbage til lidt senere. Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Jan Mikkelsen som formand, Lars Larsen som næstformand, Grethe Lauritzen som kasserer, Birgit Stokbro som sekretær, Ole Breinholt og Mogens Bahne som bestyrelsesmedlemmer. Fra start af året havde vi stadig ingen ny ejer af golfbanen, men vi havde ultimo januar 2013 fra Finansiel Stabilitet fået garanti for fortsat drift af banen i Garantidækning 10 mil. For banerne under Proark Golf, undtagen Hjarbæk. Der blev lavet en ny kontrakt med konkursboet (Proark Golf Plus under konkurs). Den blev forhandlet på plads sidst i FEB. Vi havde møde med DGU,s jurist samt repræsentant fra DIF (Dansk Idrætsforbund). Aftalen blev formelt godkendt efter DGU,s og DIF,s interne regler, som omhandler det at være en almennyttig forening, men den rent juridiske vurdering var ikke foretaget. Dettt skulle DGU,s jurist have meget mere tid til. Det blev vurderet, at det umiddelbart ikke var nødvendigt, da der alligevel skulle forhandles ny kontrakt med evt. ny ejer. Vi havde trods alt fået førnævnte garanti fra Finansiel Stabilitet, hvor alt skulle fortsætte i 2013 som i 2012, d.v.s uforandrede forhold. Men der opstod efterfølgende flere forskellige problemer. Asger Bache Jensen, tidligere direktør i Proark Golf Plus, var ansat som rådgiver i konkursboet, og det var der selvfølgelig mange forskellige meninger om. Vi var da også lidt skeptiske i den anledning. Der opstod flere rygter om evt. ny ejer af banen. På et tidspunkt var rygtet om Dan Stage som den nye ejer af banen meget seriøst, og Asger og Dan begyndte at forhandle om flere forskellige ting. Pludselig fik vi besked om, at Anders, den tidligere træner, stoppede pr. 28. FEB Nu stod vi pludselig i den situation, at vi ikke havde nogen træner, og dermed havde vi ikke iht. aftalen uforandrede forhold. Divisionsturneringen skulle starte i begyndelsen af MAJ, og i den forbindelse skulle selvfølgelig bruges en træner. Der blev via Asger og den formodede nye ejer efter længere tids forhandlinger sidst i marts lavet en træneraftale, der indebar, at vi fik en træner til særlig udvalgte ting, som træning til divisionshold og juniorhold. Yderligere trænerkapacitet måtte afvente ny ejer. Vi havde ikke så mange andre muligheder end sige tak for det. Først i maj fik vi så at vide, at der var kommet en ny ejer af centeret, og den nye ejer overtog alle tidligere aftaler med Blokhus Golf Klub i relation til Proark Golf Plus. Der gik ikke ret lang tid inden vi fik den klare opfattelse, at den nye ejer var særdeles interesseret i godt samarbejde med Blokhus Golf Klub, og efterfølgende har det fungeret godt. Der arbejdes kraftigt for udfærdigelse af en ny lejeaftale.

2 Jeg vil nu orientere om, hvad der i sæsonen løb er sket i de forskellige udvalg. Sæsonen for begyndere startede som sædvanlig med kaninmatcher første tirsdag i april, og som alle de adre år, var der i begyndelsen flere vejledere end kaniner, men det ændrer sig hen over sæsonen, hvor der kommer nye kaniner til. Der blev afholdt Golfens Dag søndag den 14. april med deltagelse af 15 personer, der ville prøve at udfordre golfspillet. Efterfølgende var der flere af dem, der tilmeldte sig et begynderhold. Hen over sæsonen har der været 20, der har gennemgået hele kaninforløbet og meldt sig ind i klubben. Der har kun været nogle få stykker, der er sprunget fra. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at vi havde mange flere kaniner. Men vi skal lige tænke på, at vi havde ikke den bedste start på sæsonen med hensyn til hvervning af nye medlemmer. Det kan vi forhåbentlig ændre i den nye kommende. Vi har allerede nu taget initiativ til dette. Den 29. OKT havde vi et møde med DGU,s udviklingskonsulent Kim Uldahl og Blokhus Golfcenter v. Morten, med henblik på at få en strategi for medlemshvervning. DGU har et koncept, og i samarbejde med Blokhus Golf Klub og Blokhus Golfcenter arbejdes der videre med metoder til hvervning af nye medlemmer. Det forventer vi en del af. Derudover har vi deltaget i årets regionalmøde arrangeret af DGU i Løkken Golfklub. Et af emnerne på dette møde omhandlede golfspilleren i centrum, hvor der på forskellig vis blev foreslået metoder til at udvikle golfspilleren, og ikke afvikle golfspilleren. Der arbejdes i samarbejde med baneejer videre på dette initiativ. Jeg kan da også lige nævne, at der af medlemmer er efterlyst et spilstadie mellem kanin og deltagelse i en klub i klubben. På bestyrelsesmøde den 24 OKT blev det aftalt at forsøge at genopstarte den gamle klub 94, såfremt der kunne findes ildsjæle til det. Som afslutning for begynderudvalget vil jeg lige nævne afslutningsmatchen i september, hvor årets kanin og årets vejleder blev fundet. Årets kanin blev Johannes Søndergaard, udvalgt fra antal vundne kaninmatcher 7 stk. Årets vejleder blev Dorte Larsen, udvalgt fra antal deltagelse som vejleder. U d af 26 kaninmatcher missede hun kun 1. Stort tillykke til dem. Samtidig vil jeg sige mange tak til de forskellige vejledere, der har hjulpet kaninklubben. Vedr. klubber i klubben er det for herre- og dameklubben det gennemgående, at medlemstallene er for nedadgående. Trods det har bestyrelserne i de to klubber gjort et stort stykke arbejde for at holde klubberne i gang. Det skal de have et stort tak for. Parmatchklubben styres som sædvanlig med hård hånd af Sonja og Poul Wølch, og ved afslutningsmatchen besluttede de at taget et år mere. Det er gået rigtigt godt, og det skal de have mange tak for. Seniorklubben styres også som sædvanligt af en dygtig bestyrelse medleif Pedersen i spidsen, og her går det også rigtigt godt. Specielt skal nævnes, at seniorklubben har deltaget i løbende arrangementer med henblik på at samle så mange penge som muligt ind til kræftens bekæmpelse. Leif har oplyst, at der er samlet kr. ind. Det er rigtigt flot. Leif kan måske senere i generalforsamlingen fortælle lidt om det. Derudover har seniorklubben givet tilsagn til at medvirke til opsættelse af de 2 ønskede shelters på banen. Mange tak til seniorklubben. Vi har også en del andre små klubber i klubben, der er med til at fremme samværet om golfspillet i klubben. Mange tak for det.

3 Vi er nu nået til Sportsudvalget, hvor vi begynder med de yngste, græshopperne, der er små børn i alderen fra 4-8 år. Vi har haft 6 stk., der har trænet med iver og interesse hver fredag fra kl , varetaget af sportsudvalget og forældrene/bedsteforældrene. Træningen er foregået ved leg og spil, herunder forskellige former for kast, hop, tril og balance, med henblik på at udvikle motoriske egenskaber for at blive golfspiller. Det bliver jo så spændende, om vi senere kan få nogle golfspillere ud af dem. Tak til børn og forældre/bedsteforældre for støtte og opbakning. Juniorerne, som er unge mennesker i alderen 8 18 år, har trænet 2 timer ugentligt. Træningen har været fordelt på 2 hold, opdelt efter niveau. 1 time med protræner og 1 time med deltagelse fra sportsudvalget. Juniorerne har deltaget i flere turneringer og arrangementer regionalt og lokalt. Flere af juniorerne har også deltaget på divisionsholdene. Lokalt har der været en junior sommerlejr over 3 dage, fredag, lørdag og søndag, hvor der var overnatning i telte på centerets område. Et rigtigt godt arrangement, som deltagerne var yderst glade for at være med til. Der var flere former for træning både socialt og golfmæssigt. Der blev spillet natgolf, der blev spillet en match på Øland, sjov på blokhus gateway med bål og snobrød. Arrangementet sluttede med en match for børn og forældre om søndagen. Et rigtigt godt arrangement. Tak til de unge mennesker for den glæde og iver de deltog med, og ikke mindst for en rigtig god opførsel. I ugerne 27-31, skolernes sommerferie, var der i samarbejde med Blokhus Golfcenter et åbent hus arrangement i klubben hver torsdag fra kl Sportsudvalget havde udsendt indbydelse til alle skoler i nærområdet. Fra var der undervisning ved en Pro, og fra var der spil på par 3 banen med hjælp fra divisionsspillerne og sportsudvalget. Det fleste antal deltagere på 1 dag var 11, så det må siges at være acceptabelt. Det er svært at måle efterfølgende interesse. Den 17. AUG deltog 2 af vores juniorer i et arrangement i Brønderslev, professionelle golfspiller Søren Kjeldsens junior challanger. 2 juniorer med evt. caddie fra hver klub i Nordjylland kunne deltage. Der var forskellige former for undervisning ved Søren Kjeldsen, herunder fik hver deltager individuel undervisning af ham, afsluttende med en match. Det var en rigtig god oplevelse for vores spillere. Pudsigt nok var det samme dag, som parmatchklubben afholdt match i Brønderslev, så der var også nogle af de gamle spillere, der sneg sig ind og lyttede efter guldkorn. Jeg mindes også lidt om, der var nogle, der sneg sig til nogle gratis frikadeller a la Thomas Sletten. Vores juniorhold, U16B, har klaret sig rigtigt godt. De vandt deres indledende pulje og skulle derfor spille landsdelsfinale i Odder, hvor de vandt over først Silkeborg om formiddagen, og derefter Jelling om eftermiddagen. Dette fik dem videre til landsfinalen i Værløse, og hvis der er nogen, der ikke ved, hvor det ligger, så er det lidt nordvest for København. Finalen foregik den 6. OKT, hvor drengene fik en flot 2. plads. Pga. det flotte resultat er drengene indstillet til Jammerbugt Kommunes Idrætspris. En pris som Jammerbugt kommune uddeler til idrætsudøvere, som indeværende år har vundet et dansk mesterskab, eller et højere mesterskab, eller som af anden grund findes kvalificeret. For 14 dage siden meddelte Jammerbugt Kommune, at vores drenge vil modtage idrætsprisen. Den vil blive overrakt torsdag den 28. NOV, altså på torsdag, i Bratsko, Brovst. Modtagerne af prisen er: Mark Lykke Sørensen Sebastian Hørdum Seidelmann og Carl Johan Springborg. Et stort tillykke til dem. Andre juniorer har deltaget i kredsturneringer, og den 29. SEP lagde Blokhus bane til kredsfinalen, hvor der var deltagelse af ca. 80 juniorer fra de 4 kredse dækkende Nordjylland fra Hobro til Skagen. Et godt arrangement og en rigtig god reklame for banen.

4 Af andre aktiviteter kan nævnes, at juniorerne har været med til at sælge lillebror skrabelodder, hvor de har samlet kr. ind til juniorafdelingen. For hvert 20 kr. lod de solgte, fik juniorafdelingen 8 kr. Flot gjort. Der har været 2 forældremøder. Et ved opstart og et ved afslutning. Alt det her fortæller noget om, der har været lagt et stort arbejde i juniorafdelingen, og det gør også, at vi har nogle rigtig gode juniorer. Så når vi til divisionsholdene. Fra sæsonstart havde næsten hele det tidligere førstehold meldt sig ud af klubben, med flere forskellige begrundelser. Der var selvfølgelig på det tidspunkt også stor usikkerhed om, hvad fremtiden bragte. Det gav nogle udfordringer til den nye sæson. Inden den tidligere træner, Anders, stoppede, blev der i samråd med ham og sportsudvalget arbejdet for at få fat i de unge/yngre spillere med henblik på udvikling og fastholdelse i klubben. Vedr. herrerne gik det nogenlunde gnidningsfrit, da de resterende divisionsspillere gik forrest og hjalp vores unge rigtig gode juniorspillere ind i truppen. Vedr. damerne blev der efter lister trukket i Golfbox inviteret spillere til at være en del af divisionsholdene. Der blev lagt fokus på alder de yngste i klubben uanset handicap. Da vi ikke har ret mange unge damespillere i klubben, blev aldersgrænsen selvfølgelig høj. Dette blev gjort for at udvikle og fastholde damerne i klubben, selv om man måske ikke lige vurderedes som divisionsspiller. Det må siges, at formålet lykkedes, for umiddelbart har vi ikke mistet nogen af de deltagende damespillere. Sidst år i SEP måned tilmeldte vi 3 herrehold og 1 damehold. På grund af at hele 1. holdet forlod klubben, måtte vi desværre trække det ene herrehold. 1 herrehold har i år spillet i 2. division, men måtte forventeligt rykke ned i 3. division. 1 herrehold har spillet i 4 division, men måtte lige så forventeligt rykke ned til kvalifikationsrækken. Dameholdet deltog i kvalifikationsrækken og fik en god erfaring med til den kommende sæson. Til den kommmende sæson har vi tilmeldt det samme antal hold. Jeg kan lige nævne, at der tilgår forstærkning til herreholdene ved 2 af pro-trænerne i klubben. Det glæder vi os til. Sportsudvalget har hele sommeren igennem været arrangør af en løbende match spillet hver tirsdag, en MIZUNO Order af Merit match. Alle golfspillere i klubben med hcp. på max. 15 for herrer, og max. 20 for damer har haft mulighed for at spille. Samlet vinder blev Kasper Jensen, der vandt et MIZUNO tilpasset golfsæt, som han kan spille med i golfsæsonen Stort tillykke til ham. Jeg vil gøre opmærksom på, at sportsudvalgets retningslinier er tilgængelige på klubbens hjemmeside. Her fremgår det, at sportsudvalget arbejder for at skabe et træningsmiljø, som kan inspirere og motivere, og hvor der lægges stor vægt på, at opnå et positivt miljø, som kendetegnes ved hjælpsomhed, venlighed og inddragelse af alle. Et træningsmiljø, hvor der arbejdes konstruktivt med målsætninger, træningsplaner og udviklingskompetencer. Her ligger også et ansøgningsskema, hvis nogle skulle have lyst til at blive optaget i truppen. Stort tak til sportsudvalget. Handicapudvalget. Sidste år, den 1. JULI 2012 startede vi med det nye hcp-system, og ved årsskiftet blev der lavet den første årsrevision. Det gav anledning til en del spørgsmål, der blev afklaret efter bedste formåen. Nu skal der snart igen laves årsrevision, og så må vi se, om det giver specielle problemer. Dem må vi så forsøge at løse.

5 Til orientering har udvalget foretaget over reguleringer efter EDS-anmodning. Derudover er der foretaget opdateringer efter div. matcher. Det har givet udvalget utroligt meget arbejde. Jeg vil lige herunder komme med en lille opsang. Mange af de scorekort, der indleveres, er utroligt dårligt udfyldt.det er næsten på alle punkter, der laves fejl. Det er drøn irriterende at sidde at opdatere scorekort, når man skal gætte sig til, hvad der står. Så kan man selvfølgelig bare sige, at scorekortet ikke bliver opdateret. Det er nemlig rigtigt. Så fremover bliver det sådan, at alle EDS reguleringer SKAL I selv indberette via golfbox. Kan I ikke finde ud af det, så kontakt os, og vi vejleder jer. Har man ikke selv adgang til golfbox, kan opdatering foretages via touchskærmen i klubhuset. Går det helt i kage, hjælper vi selvfølgelig. Vedr. turneringsudvalg kan det oplyses, at der har været 6 klubmatcher, her iblandt jubilæumsmatchen. Åbningsmatchen og jubilæumsmatchen var der mange deltagere til, men ellers har der ikke været den store opbakning til matcherne. Vi vil gerne komme med en opfordring til alle medlemmer om at deltage. Det er sjovt, og man kommer ud og spille med nogle, som man måske ellers aldrig ville spille med. Vi vil fremover se, hvad vi kan gøre for at få flere deltagere til matcherne. Jubilæumsmatchen og efterfølgende arrangement var et godt initiativ, og der er stort set kun kommet roser af arrangementet. Det samme gælder sponsormatchen, der blev arrangeret som tidligere år. Sponsormatchen vil næste år blive afholdt på en anden måde, da den, som det er nu, koster halvdelen af, hvad vi får ind i sponsorater. Klubmesterskabet blev også afviklet, stort set som tidligere år, opdelt i de forskellige kategorier. Vi kan kun opfordre til, at så mange som muligt melder sig til at deltage. Det gør ikke ondt at deltag, bortset fra dem, der spiller 2 matcher på samme dag, men det må være manglende træning eller kondition. Man har sagtens mulighed for at vinde, selv om man er højhandicappet, da der spilles i de forskellige kategorier. Årets klubmestre vil blive nævnt og præmieret senere på generalforsamlingen. I regionsgolf har vi haft 9 hold med. 2 veteranhold, 3 seniorhold, og 1 hold i hver række A+B+C+D. Resultaterne har været så som så, men det er jo heller ikke overordnet det, det drejer sig om. Det drejer sig om at spille noget golf. Til den nye sæson 2014 har vi tilmeldt samme antal hold, da det er vores opfattelse, at regionsgolf er meget populær. Vi arbejder på, hvordan vi evt. kan forbedre forholdene for, eller præmiere regionsholdene, da det dækker en stor bredde i klubben. Vedr. infoudvalg kan oplyses, at der udsendes nyhedsbrev 1 gang månedligt på hjemmesiden. Det kræver selvfølgelig, at vi har noget at skrive om, så derfor efterlyser vi input fra jer, som ved vores tidligere klubblad. Vi vil meget gerne have indlæg fra diverse klubber i klubben, og ellers andre sjove og mærkelige oplevelser, som man måske vil dele med andre golfspillere. I baneudvalget var der ultimo FEB møde med diverse banekontrollanter, der var skåret ned fra 16 til 9 efter anmodning fra baneejer. Det gav efterfølgende noget turbulens. Der er ikke nogen retningslinier for, hvordan sådan noget skal gøres. Bestyrelsen pålagde Lars Larsen, der hele tiden har lavet planerne for banekontrollanterne, at foretage fravalget af de personer, der ikke skulle deltage mere som banekontrollant. Det blev gjort efter bedste formåen. Efterfølgende gav det dog nogle problemer i form af forkerte udtalelser og misforståelser. Sagen blev løst ved, der fra bestyrelsen blev givet en formaning. Parterne orienteret, og så var den sag afsluttet. Tak til banekontrollanterne. Der har været møde med klubber i klubben med henblik på koordinering af aktiviteter, således at alle ikke skulle bruge banen samtidig. Det ser ud til at fungere godt nok.

6 Der har været møde med nye ejere og greenkeeper, og der er ingen tvivl om, de nye ejere fokuserer på golf og kvalitet af banen. Der er blevet foretaget nogle mindre forandringer med hensyn til diverse pæle, som vi lige skulle vænne os til. Der arbejdes fra baneejer med planer om at gøre banen længere. Banen er Nordjyllands korteste bane. Ændringerne er på tegnebrættet, og der kan p.t. ikke oplyses nærmere detaljer. Ændringerne foretages i dialog mellem klub og baneejer. Vedr. shelters kan det oplyses, at det forsøg med, at kommunen skulle hjælpe med fremstilling af shelterne er aflyst. Birgit har haft kontakt til de berørte institutioner, og resultatet blev, at det ville blive utroligt dyrt at få dem lavet. Vi har af kommunen fået byggetilladelse til 2 shelters. Planen er nu, at klubben i samarbejde med baneejer forsøger at lave dem. Seniorklubben ved Leif Pedersen har givet tilsagn om opsætning, og baneejer dækker udgifter til materialer. Der arbejdes kraftigt på sagen. Jeg vil da også lige her rette en stor tak til vore greenkeeper, Henning, og hans stab for den super flotte bane de holder til os. Vi hører rigtig mange rosende ord fra fremmede spillere. Stor tak til dem. Sponsorudvalget fortæller, at det har været utroligt svært at finde sponsorer, og det samme hører vi også fra specielt dame- og herreklubben. Vi har dog stadig en hovedsponsor, Sparekassen Vendsyssel, der er gældende for sæson 2013 og 2014 lydende på kr. årligt. Klubben kan frit disponere over beløbet, dog med den klausul at styrke såvel bredden samt juniorarbejdet og tilskud til klubber i klubben hvilket skulle indebære, at disse klubber ikke selvstændigt kontakter sparekassen for yderligere sponsorat. Derudover er der aftalt forskellige former for reklamering for sparekassen. På hjemmesiden har vi p.t. 9 sponsorer. Er der medlemmer, der mener, de kan skaffe sponsorer, så kom med dem. Vi tager imod med kyshånd. Så kommer vi til bestyrelsesarbejdet. Vi beklager, at der er 2 bestyrelsesmedlemmer, formand og sekretær, der i utide har valgt at forlade bestyrelsen. Det har selvfølgelig givet en del turbolens, ikke kun for bestyrelsen, men også for klubbens medlemmer. Jeg vil lige orientere lidt om bestyrelsens arbejde med kontrakt med ny baneejer. I den forbindelse har bestyrelsen måske ikke været gode nok til det arbejde. Vi har ikke umiddelbart taget initiativet til at få lavet de nye aftaler. Der har ikke altid været enighed i bestyrelsen, hvordan sagen skulle gribes an, men beslutning undervejs blev, at vi skulle afvente et udkast fra den nye ejer. En assistance fra DGU,s juridisk ekspert, som vi tidligere havde haft på sagen, skønnedes også at skulle vente til senere. Det skal dog lige bemærkes, at den juridiske assistance, vi kan få via DGU er en del af vores kontingent, som vi betaler til DGU, altså det koster os ikke noget ekstra. Et udkast fra nuværende ejer blev forsinket flere gange, idet den nye ejer selvfølgelig også skulle have OK fra sit bagland, forståligt nok. Det skal også pointeres, at den nye kontrakt, som jeg fremover hellere vil kalde lejeaftale, skulle godkendes af DGU, DIF og SKAT, så sagsbehandlingstiden vil uden tvivl blive lang. Det er specielt vigtigt at pointere, at klubben er en selvstændig almennyttig forening uden profit for øje. SKAT har tidligere rettet henvendelse til klubben for afklaring af klubbens aktivitet, herunder specielt momsproblematikken. SKAT fik tidligere tilsendt den gamle lejeaftale med Proark, samtidig med det blev oplyst, at vi var ved at lave aftale med ny ejer. Vi fik en tilbagemelding fra SKAT, hvor der blev påpeget mange forskellige, for os uheldige, ting. SKAT,s konklusion var, af brev af 5. marts 2013, at såfremt klubben inden 1. april 2014 med baneejer har indgået en aftale, som ikke giver baneejer indflydelse på klubbens økonomiske dispositioner, herunder fastsættelse af kontingent og greenfee m.v., vil momspligten ikke komme på tale. Sagt på en måske mere forstålig måde. Hvis vi ikke får lavet en ny aftale, der opfylder de gældende betingelser, bliver vi momspligtig pr. 1. april 2014.

7 Så det kan blive en alvorlig sag for os. SKAT har også meddelt, at de normalt kun giver 6 mdr. varsel til sådanne ændringer, men SKAT har anerkendt at klubben, hvis den ønsker at undgå momspligt, skal have tid til yderligere forhandling, og har derfor givet længere frist. Den første frist var 1. OKT. Det kunne vi ikke nå. Søgt ny frist og fik til 1. DEC. Det kan vi heller ikke nå. Nu har vi søgt og fået yderligere udsættelse til 15. DEC. Så der arbejdes på højtryk i øjeblikket. DGU afholdt den 9. OKT i Odense på landsplan et møde i forhold til aftaler mellem klubber og privatejede golfbaner. Vi deltog med vores forhandlingsudvalg, men det bragte ikke noget nyt i vores sag. Den 17. OKT meddelte formand og sekretær, at de egenhændigt ville forsøge at lave et udkast til aftale med ny baneejer. Aftalen skulle så gennemgås på næste bestyrelsesmøde. Det blev påtalt, at andre fra forhandlingsudvalget ikke blev inddraget. Formanden meddelte, at p.g.a. tidsnød skønnedes det ikke at kunne nås, da det kun var et udkast til bestyrelsens videre arbejde, så det var i og for sig OK. Men den 22. OKT blev udkastet fremsendt til resterende bestyrelse og til baneejer, uden at have været over bestyrelsens bord. Det var nok ikke helt efter aftale. Den 24. OKT blev udkastet gennemgået på bestyrelsesmøde. Der blev foretaget rettelser og tilføjelser, hvorefter det blev sendt til DGU,s jurist til godkendelse. Videre lejeaftale forhandlinger kommer lidt senere. Den 28. OKT blev der så af Jan og Birgit sendt en mail ud til alle medlemmer med deres beslutning om at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen blev ikke underrettet forinden, men kort efter udsendelsen af mailen via sekretariatet, blev samme mail dog sendt direkte til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jeg kan dog lige nævne, at inden deres beslutning, havde bestyrelsen afholdt 14 bestyrelsesmøder, hvor der er blevet behandlet mange forskellige ting. Der har været en del udvalgsmøder, SGN møder, kredsmøder, distriktsmøder, regionsgolføder, møde med Jammerbugt Kommune, Klaus Eriksen, fritidsrådet, der vejleder tilskudsordninger til almennyttige klubber i kommunen. Det kan nævnes, at vi har fået et tilskud på ca kr. sammenlagt, dvs kr. pr. kvartal for et juniorlederkursus. Vi skulle have afholdt et strategimøde for udfærdigelse af forretningsorden, diverse planer for udvalg og årsplan. Det var arrangeret til FEB 2013, men blev af forskellig årsag udsat og senere aldrig gennemført. Der har bestyrelsen nok kikset lidt. Efter vi fik Jan og Birgit,s mail, måtte resterende del af bestyrelsen selvfølgelig så finde ud af, hvad der så skulle ske. Vi holdt et møde ved mig, da jeg ikke selv var i stand til at kunne køre bil. Jeg fik lige et nyt knæ den 21. OKT. På det møde besluttede vi, at det var for nemt, at vi også bare kastede håndklædet i ringen. Vi var dog valgt på generalforsamling til at arbejde for klubben. Vi vurderede, at vi ikke ville svare på mailen, for ikke at starte nogen form for mudderkastning. Vi gennemgik vedtægterne og fandt ud af, at vi trods kun 4 medlemmer, kontra 6, godt kunne fortsætte bestyrelsesarbejdet. Vi kunne opfylde vedtægterne. Vi er beslutningsdygtige, mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede. Vi kan tegne klubben, der gøres af formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Vi konstituerede os med mig som formand, Lars Larsen som næstformand, Grethe Lauritzen som kasserer, og Ole Breinholdt som sekretær. Medlemmer underrettet via mail. Vi havde nogle store udfordringer, men vi tog kampen op. Vi har i konstruktiv dialog og i en ordentlig tone afholdt flere møder, herunder møder med revisor for at ordne regnskab til generalforsamlingen. Det, at Jan forlod bestyrelsen, gjorde, at vi måtte bruge revisoren mere end ellers. Jan var bestyrelsens interne kontrol i forhold til regnskab. Han er revisor, og han har tidligere over for Grethe og resterende bestyrelse erklæret, at han nok skulle hjælpe kassereren i det

8 omfang, der var nødvendigt. Jan,s afgang har kostet yderligere revisorudgifter, som vil kunne ses i regnskabet. Jeg vil lige vende tilbage til lejeforhandlingerne. Vi har efterfølgende afholdt et møde med DGU,s jurist vedr. lejeforhandlingerne. Det var rigtigt godt. Vi fik mere præcist lavet et udkast til lejeaftalerne. DGU,s jurist foretager nu forhandlingerne med SKAT, så aftalerne bliver juridisk rigtig. Vi har også haft møde med baneejer i samme anledning, og det var yderst positivt. Der var selvfølgelig nogle ting, der skulle rettes til, men det blev vi enige om. Baneejer arbejder videre med hans eksperter, og arbejder videre med assistance fra DGU,s jurist. Vores del ligger nu til afgørelse ved SKAT. DGU,s jurist klarer sagsbehandlingen vedr. det. Det nærmere indhold af aftalerne kan vi ikke nu nærmere fortælle, men vi kan dog fortælle, at for at aftalerne kan godkendes af SKAT, skal vi betale fast leje til udlejer/baneejer. Vi skal bestemme kontingentet og greenfee, og vi skal have eksklusiv råderet over anlægget. Sådan er det også lagt op til i aftalerne. Vedr. kontingent kommer det under senere særskilt punkt. Det skal nævnes, at Jan har forestået den løbende dialog og opfølgning med golfcentret og vores administrationsaftale. Ved opkrævning af sidste halvdel af kontingent for 2013, blev der udsendt forkert girokort med kontonr. og navn på den nye baneejer. Det blev hurtigt opdaget og påtalt, men det var allerede for sent. Jan syntes at det var i orden at de var gået ind på udlejers konto det var vi andre ikke enige i. Inden rettelse var der allerede indbetalt kontingenter for kr., som var sat ind på udlejers konto, og det var helt i strid med aftale. Kontingent skal gå på klubbens konto, og ikke udlejers konto. Det gav lidt efterfølgende problemer, men blev rettet til. Da var bestyrelsen måske heller ikke god nok til at følge op i forhold til aftaler. Som det efterfølgende vil kunne ses via regnskabet, har klubben stadig næsten kr. af det indbetalte kontingent til gode hos udlejer, men det er der nu taget hånd om. Så vil jeg lige nævne lidt om den nuværende bestyrelses holdning til Jan og Birgits mail og følgerne deraf. Bestyrelsen benægter ikke, der har været nogle uoverensstemmelser i tidligere bestyrelse. Der har også været sket nogle ting, som måske ikke har været så hensigtmæssige, men sagerne er blevet behandlet af tidligere bestyrelse, og med diverse beslutninger afsluttet af tidligere bestyrelse, så vi mener ikke, der er yderligere grund til at tage sagerne frem igen, da de er afsluttet. Jeg blev efter Jan og Birgit,s mail kontaktet af pressen, Nordjyske, hvordan de så end var blevet underrettet og havde fået mailen. Man ønskede selvfølgelig en forklaring fra resterende bestyrelse. Jeg ville ikke kommentere sagen over for ham, men vente til generalforsamlingen, da den var så nært forestående. Det kunne han så ikke forstå. Han blev gjort bekendt med, at jeg ikke på nogen måde var interesseret i mudderkastning. Han fik at vide, at der ikke var nogen, der havde taget af kassen, der var ikke nogen, der havde lavet strafbart forhold, og klubben havde på ingen måde mistet penge. Pressen fik min opfattelse, at sagen udmundede kun i intern stridighed i bestyrelsen. At det så efterfølgende har kostet lidt flere revisorpenge, det er bare ærgerligt, men det er jo ikke vores skyld. Det er OK, at man ikke er enige og måske ikke kan samarbejde, og derfor vil ud af bestyrelsesarbejde. Birgit, der ville være på valg i år, havde allerede meddelt, at hun ikke ville genopstille. Det er OK. Formanden kunne på det foreliggende også have meddelt, at han ved generalforsamlingen ikke ønskede at være med mere. Det havde været OK. Men den måde, det er gjort på, syntes vi ikke er OK. Heller ikke at afsluttede sager, der er godkendt af tidligere bestyrelse, inklusiv Jan og Birgit, bliver brugt på den måde. Det er nu engang sådan i vores samfund, at når du har fået en straf og udstået den, så er du straffri. Så det er ikke acceptabelt, den måde, der er blevet handlet på. Efter at Birgit og Jan havde trukket sig, blev der gjort forsøg på at samle medlemmer for at vælte den resterende bestyrelse. Vi ser på en seddel i klubhuset, at Ole Secher har lavet en indkaldelse til medlemsmøde. Det er han selvfølgelig i sin fulde ret til at gøre. Der går ikke ret lang tid, så bliver

9 indkaldelsen via mail sendt ud til alle klubbens medlemmer. Her undrede vi os noget, for I som klubmedlemmer har via jeres mail givet Blokhus Golf Klub,s bestyrelse tilladelse til at sende mails til jer. Det er kun Blokhus Golf Klub,s bestyrelse, der har den tilladelse, og ikke enkeltpersoner eller grupper. Det beklager vi selvfølgelig, at det er sket. Jeg tog kontakt til sekretariatet, og det blev beklaget, at man ikke havde været opmærksom på det. Det ville selvfølgelig ikke ske mere, og det var så det. Der blev afholdt et møde, hvor nuværende bestyrelse ikke ønskede at deltag, for at undgå yderligere diskussion og evt. mudderkastning. Vi ville vente og orientere på generalforsamlingen. Efter omhandlede møde, blev jeg kontaktet af Ole Secher, der ville underrette mig om resultatet af mødet. Det blev aftalt, at Ole sendte det pr. post til mig. Det modtog jeg også kort efter. I mellemtiden sendte vi indkaldelse til generalforsamlingen ud via mail og post til dem, der ikke var registreret med mail. Dagen efter fik jeg en mail fra Morten i sekretariatet. Ole havde bedt dem sende noget fra deres møde ud til klubbens medlemmer. Morten fik besked på at vente med at sende mailen. Vi vendte sagen i bestyrelsen. Vi var ikke helt enige om, vi skulle give tilladelse til udsendelse af omhandlede mail. Vi ville ikke have, at det skulle misforstås, at vi ikke ville lade omhandlede mail blive sendt. I mellemtiden fik vi mundtlige klager fra medlemmer, der ikke ønskede at modtage mails i den sags anledning. Så var der selvfølgelig ikke nogen tvivl om, vi måtte sige nej til at udsende mailen. Jeg sendte Ole en mail med sekretariatet som cc. Jeg lovede Ole, at jeg ville læse omhandlede brev op på generalforsamlingen. Oles tilbagesvar var ikke særligt positivt. Efterfølgende har Ole alligevel fået udsendt sin mail til medlemmerne. Der gik ikke ret lang tid, før vi igen havde utilfredse medlemmer i telefonen. Vi måtte selvfølgelig beklage, og meddele, at vi eller sekretariatet ikke havde noget med sagen at gøre. Vi syntes selvfølgelig, at det er illoyalt over for klubben og dybt kritisabelt. Jeg har forelagt sagen en jurist, og umiddelbart kan der måske være overtrædelse af persondataloven og markedsføringsloven. Det er nu engang sådan, at såfremt du skal sende mails til nogen, skal du have tilladelse af ejeren af mailen. Det kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Sagen følges, alt efter, hvad der sker videre på generalforsamlingen. Jeg vil lige nævne, at der i Ole,s udsendte brev stilles spørgsmåltegn ved kassererens sammenfald med samme person, der administrerer største udvalgsbudget. Det er godkendt af tidligere bestyrelse, og her også Jan og Birgit, så det er der ikke noget galt med. Jeg kan da også lige igen nævne, at den tidligere bestyrelse havde den interne kontrol i form at Jan, som revisor, så såfremt der var uregelmæssigheder i regnskabet, ville han selvfølgelig opdage det. Så nu må det være nok med det. Til slut vil jeg lige meddele, at såfremt nuværende bestyrelse skal fortsætte, det behandles jo på et efterfølgende punkt, så skal der sørges for udarbejdelse af mere detaljerede retningslinier for de forskellige udvalg, samt bestyrelsen. Samtidig vil vi sørge for, at der bliver udarbejdet mere fyldige referater. Vi har haft nogle situationer ved gennemgang af referaterne, hvor vi ikke har kunnet nå til enighed om, hvad der egentlig var sagt på bestyrelsesmødet. De situationer skal undgås. Vi har allerede i den anledning taget initiativ til møde med DGU, hvor konsulent Kim Uldahl vil komme med vejledende anbefalinger til god klubdrift. Det er ingen økonomisk udgift. Det er også med i vores kontingent til DGU. Vi har brugt DGU alt for lidt. Vi har betalt og ikke fået noget for pengene. Jeg glemte lige at sige lidt om restauranten. Der har også været en del turbolens omkring den, men der har vi ikke haft nogen indflydelse. Peter er stoppet, og centeret vil nu selv drive restauranten. Vores tidligere

10 restauratør, Vibeke, er ansat som bestyrer. Det glæder vi os meget til. Restauranten åbner den 27. NOV i tidsrummet kl Derefter åbent i vinterperioden onsdag kl , og weekend kl Jeg vil til allersidst rette en tak til Blokhus Golfcenter for godt samarbejde og fremtidige gode intentioner. Fra min side også en stor tak til den nuværende bestyrelse for en utrolig arbejdsiver, specielt her på det sidste. Tak fordi vi har en god golfklub og en god samarbejdspartner i Blokhus Goldcenter. Tak.

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Golfens Dag d. 25 april 2010

Golfens Dag d. 25 april 2010 Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev Maj 2010 Nr. 3 Golfens Dag d. 25 april 2010 Sæt kryds i kalenderen til sommerfest i Kalø d. 14. August Hold øje med tilmeldingslisterne i juli. Golfens dag den

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub

REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i. Frederikshavn Golf Klub REFERAT Frederikshavn Golf Klub i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00 i Tilstede: TV- Tore Vedelsdal CS Caroline Skjoldborg til kl. 19 TW Tom Winther

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 04-11-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 04-11-2014 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 04-11-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ), Arni Fridriksson (AF), Peter

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere