Approach -serien. brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Approach -serien. brugervejledning"

Transkript

1 Approach -serien brugervejledning

2 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Fax (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Tlf. +44 (0) (udenfor Storbritannien) eller (kun i Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tlf Fax Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Approach er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket funktion.

3 Isætning af batterier Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterier, der kan udskiftes af brugeren. Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt genanvendelse af batterierne. Approach bruger to AA-batterier (medfølger ikke). Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Brug kvalitetsbatterier for at opnå optimal ydelse og længst mulig batterilevetid. Den bedste ydelse opnås ved brug af litiumbatterier eller genopladelige NiMH-batterier, der er mindre end et år gamle og har en kapacitet på mere end 2500 mah. Sådan installerer du Approach G3-batterier: Smæklås 1. Løft smæklåsen, og fjern batteridækslet. 2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt. 3. Sæt batteridækslet på plads, og luk smæklåsen. Sådan installerer du Approach G5-batterier: Smæklås 1. Løft smæklåsen, og fjern batteridækslet. 2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt. 3. Sæt batteridækslet på plads, og luk smæklåsen.

4 BEMÆRK: Fjern batterierne, hvis du ikke skal bruge Approach i flere måneder. Når du fjerner batterierne, mister du ikke gemte data. Sådan kommer du i gang For at tænde Approach skal du trykke på. Tryk på, og hold den nede for at slukke Approach. ➊ ➋ ➌ ➏ ➎ ➍ Tænd/sluk-knap. ➋ Spil startet. ➊ ➌ ➍ ➎ ➏ Find og gennemse baner. Menuen Indstillinger. Approach G5-mini-USB-stik (under vejrhætten). Approach G3-mini-USB-stik (under vejrhætten). Modtagelse af GPS-satellitsignaler 1. For at modtage GPS-signaler skal du gå udenfor i et åbent område. 2. Tænd for Approach. Modtagelse af satellitter kan tage et par minutter. Når satellitsignalet er svagt, vises et blinkende spørgsmålstegn på kortet. Start spil 1. Tryk på Start spil i hovedmenuen. 2. Vælg en bane på listen. BEMÆRK: I Spil startet-tilstand vises din position på banen med en golfbold.

5 Brug af kortet Kortet viser oplysninger om det hul, du aktuelt er i gang med at spille. ➊ ➋ BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner Approach afstanden til midten af greenen og ikke den faktiske flagplacering. ➌ Bruges til at se hullerne. Tryk for afstandsberegning Du kan bruge Tryk for afstandsberegning til at måle afstanden til et hvilket som helst punkt på kortet. ➊ ➋ ➌ Hulnummer. Tryk for at få adgang til hjælpemenuen. Antallet af prikker angiver par. Det aktuelle hul er f.eks. et par 3-hul. Afstand til midten af greenen. Tryk for at gå til Green oversigt. ➊ ➍ ➊ ➋ ➌ Afstand til midten af greenen fra målcirklen. ➋ Målcirkel.

6 ➌ Afstand til målcirklen. ➍ Zoom ind på målcirklen. Sådan beregnes afstanden til målet: 1. Tryk et vilkårligt sted på skærmen. 2. Tryk og træk med fingeren for at placere den røde målcirkel. 3. Tryk på Udført for at vende tilbage til kortet over hullet. Green oversigt Green oversigt er en detaljeret visning af greenen, som giver dig mulighed for at angive en mere præcis flagplacering. 1. Tryk på afstandsboblen i det øverste højre hjørne. 2. Tryk et tilfældigt sted på greenen for at angive flagplaceringen. 3. Tryk på Udført for at gemme flagplaceringen og vende tilbage til kortet over hullet. Scorekort Med Approach kan du holde styr på resultater for op til fire spillere. 1. Tryk på hulnummeret i det øverste venstre hjørne. 2. Tryk på Gem score i hjælpemenuen. Spillers navn Vis baneinformation Parknap Scoreknapper 3. Tryk på for at angive din score. BEMÆRK: Tryk på par-knappen øverst på scorekortet for at ændre hullets par.

7 4. Tryk på Spiller eller spillerens navn for at se spillerens personlige scorekort. Spillers navn 5. Tryk på Spiller eller spillerens navn for at ændre navnet vha. skærmtastaturet. 6. Tryk på for at spillerens navn. Når du har brugt scorekortet en gang, vises scorekortikonet på hovedmenuen. Tryk på for at gennemse scorekortet fra din seneste runde golf. BEMÆRK: Approach gemmer kun scorekortet fra din seneste runde golf. Når du starter på et nyt scorekort, erstatter det det tidligere kort. Oplysninger om visning af scorekort på din computer findes på side 7. Afstandsmåling af et slag 1. Tryk på hulnummeret i det øverste venstre hjørne. 2. Tryk på Mål slag i hjælpemenuen. 3. Tryk på Start afstandsmåling. 4. Gå hen til bolden. 5. Hvis du vil slette afstanden eller starte en ny måling, skal du trykke på Nulstil. BEMÆRK: Tryk på Tilbage > Tilbage for at vende tilbage til kortet under måling. Målingen fortsætter, indtil du trykker på Nulstil.

8 Gennemse 3. Vælg byen fra listen. 4. Vælg golfbanen fra listen. Søgning efter en bane ved at stave navnet 1. Tryk på Gennemse > Stav banens navn. 2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaverne i banens navn. Tryk på. 3. Vælg golfbanen fra listen. Sådan finder du en bane i nærheden 1. Tryk på Gennemse > Søg i nærheden i hovedmenuen. Der vises en liste over de baner, der ligger tættest på. 2. Vælg en bane, du vil se. Sådan finder du en bane efter by 1. Tryk på Gennemse > Stav bynavn. 2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaverne i byens navn. Tryk på. Visning af en bane Når du har fundet en bane, du gerne vil se på, giver Approach dig en hul for hul-oversigt over den valgte bane. Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at aktivere Tryk for afstandsberegning. Tryk på afstandsboblen i øverste højre hjørne for at gå til Green oversigt.

9 BEMÆRK: Scorekortikonet og knappen Mål slag er deaktiveret i tilstanden Gennemse. Tryk på Afslut for at gå tilbage til hovedmenuen. Indstillinger Tryk på i hovedmenuen for at få adgang til menuen Indstillinger. Skift til næste hul - vælg Automatisk eller Manuel overgang til næste hul. Enhed for distance - vælg Yards eller km/meter. Batteritype - vælg Alkaline, Litium eller Genopladeligt NiMH. Sprog - vælg et sprog. Om - viser Approachsoftwareversionen, enheds-idnummeret, GPS-softwareversionen samt juridiske oplysninger. Visning af scorekort på computeren Mens du kun kan se det seneste scorekort på selve enheden, kan du se alle de scorekort, der er oprettet på Approach, på din computer. BEMÆRK: Approach er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac OS 10.3 og ældre versioner. 1. Løft vejrhætten. 2. Slut Approach til din computer ved hjælp af mini-usb-kablet. Approach vises som et flytbart drev under Denne computer på Windowscomputere og som en monteret disk på Mac-computere. 3. Åbn Garmin Approach-drevet, og dobbeltklik på ScorecardViewer. html. 4. Vælg det scorekort, du vil se.

10 Brug af clipsen Du kan bruge clipsen til at sætte Approach fast til bæltet, lommen eller tasken. Sådan fastgøres clipsen: Udløser knap Clips 1. Placer fastgørelsesdelen i hullerne på monteringsryggen på Approach. 2. Skub fastgørelsesdelen op, indtil den falder i hak og låser. 3. Placer clipsen på fastgørelsesdelen. 4. Skub clipsen op, til den falder i hak og låser. Sådan fjernes clipsen og fastgørelsesdelen: 1. Tryk på udløserknappen øverst på clipsen, og skub clipsen af. 2. Løft bunden af fastgørelsesdelen, og skub den af. Fastgørelsesdel Monteringsryg Fastgørelsesdel Monteringsryg Baneopdateringer Dette produkt giver muligvis adgang til gratis opdateringer af banekort. Hvis du vil opdatere din Approach, skal du besøge

11 Tip Du kan låse skærmen eller låse den op ved at trykke kort på. Tryk på Lås skærm (eller Oplås skærm). Hvis du vil holde op med at spille, før runden er slut, skal du trykke på hulnummeret i øverste venstre hjørne > Forlad golfrunden. Sletning af brugerdata Bemærk Denne proces sletter alle brugerindtastede oplysninger. 1. Sluk for Approach. 2. Tryk med fingeren i øverste venstre hjørne af berøringsskærmen. 3. Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for Approach. Fortsæt med at holde fingeren på berøringsskærmen, indtil meddelelsen vises. 4. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata. Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt, slettes. Kalibrering af berøringsskærmen Approach-skærmen kræver sædvanligvis ikke kalibrering. Hvis knapperne ikke reagerer korrekt, kan du dog benytte følgende procedure. Sådan kalibrerer du berøringsskærmen: 1. Mens enheden er slukket, skal du trykke på i ca. 30 sekunder. 2. Følg instruktionerne på skærmen, indtil Kalibrering udført vises.

12 Specifikationer G3 fysisk Størrelse: B H D: 2,2 3,9 1,3 tommer (5,5 10 3,3 cm) Vægt: 5,25 oz. (148,8 g) med batterier Display: diagonal: 2,6 tommer (6,6 cm) bagbelyst TFT-display med farver ( pixel) Kabinet: Robust plastik, vandtæt til IPX7 Temperaturområde: Fra -4 F til 158 F (fra -20 til 70 C)* *Temperaturklassificeringen for Approach kan overskride brugsområdet for visse batterier. Visse batterier kan gå i stykker ved høje temperaturer. G5 fysisk Størrelse: B H D: 1,4 4,5 2,3 tommer (3,6 11,4 5,8 cm) Vægt: 6,8 oz. (192,7 g) med batterier Display: diagonal: 3 tommer (7,6 cm) bagbelyst TFT-display med farver ( pixel) Kabinet: Robust plastik, vandtæt til IPX7 Temperaturområde: Fra -4 F til 158 F (fra -20 til 70 C)* *Temperaturklassificeringen for Approach kan overskride brugsområdet for visse batterier. Visse batterier kan gå i stykker ved høje temperaturer. Strøm Energikilde: To AA-batterier (alkaline, NiMH eller litium) 10

13 Præcision GPS: < 33 ft. (10 m) 95 % typisk* *Dog nedsættes nøjagtigheden til 100 m 2DRMS, når restriktioner fra det amerikanske forsvarsministeriums Selective Availability (SA) Program er aktiveret. Hastighed: 0,328 ft./sek. (0,1 m/sek.) i stationær tilstand Grænseflade: USB-lagerenhed Datalagringstid: Ubegrænset; der kræves ingen batterier til hukommelsen Ydeevne Modtager: mere end 12 kanaler, højfølsom Indfangningstider: < 1 sek. (varmstart) < 33 sekunder (koldstart) < 36 sekunder (autolocate) Opdateringshastighed: 1/sekund, vedvarende Kontakt Garmin Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din Approach. I USA skal du gå ind på eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) eller (800) I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon I Europa skal du gå til og klikke på Contact Support for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0)

14 Softwarelicensaftale VED AT BRUGE Approach ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ( Softwaren ) i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin. Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder, ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller dele af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA s love om eksportregulering. 12

15

16 For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Februar 2010 Delnummer Rev. A Trykt i Taiwan

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

GPSMAP 700-serien brugervejledning

GPSMAP 700-serien brugervejledning GPSMAP 700-serien brugervejledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

GMI 20 Brugervejledning

GMI 20 Brugervejledning GMI 20 Brugervejledning Juni 2013 190-01609-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere