FAQ om FGK's golfbane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ om FGK's golfbane"

Transkript

1 FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven Hvor skal den ligge?... 5 Flaget Hvem bestemmer hvor flaget skal stå?... 6 Er flaget altid placeret et nyt sted før en turnering?... 6 Frivilligt arbejde. Hvordan kan jeg melde mig som frivillig?... 7 Frivillige... 7 Kontaktpersoner... 7 Hullers længde... 8 Er et huls længde altid de meter der står på scorekortet?... 8 Hunde på banen... 9 Nedslagsmærker i greens Hvorfor er de der? Forslag til minimering af antallet af nedslagsmærker Stier Hvorfor lave alle disse stier? Stimpmåling Hvad er det for en størrelse? Teestedet... 13

2 Er teestedets placering fremme eller tilbage retningsgivende for om flaget står i bagkant eller forkant? Er der planer for forbedringer af klubbens teesteder? Skal teestedet være i vandret plan?... 13

3 Banens turnering. Hvad er det for en turnering? Banens Turnering er en årlig tilbagevendende turnering der afholdes til fordel for et specifikt projekt under baneudvalget. Den afholdes som en Texas Scramble turnering med gun start for firemands hold. I den forhøjede match fee er inkluderet morgenmad og frokost. Hele overskuddet går til projektet. F. eks. var projektet i 2013 at skaffe midler til at få bygget lyn shelters. Turnering byder sædvanligvis på mange overraskelser, idet greenkeeperne ved opsætning af banen tilsidesætter alle skrevne og uskrevne regler om hul placering og baneudvalget indlægger også nogle finter.

4 Banens længde. Er banens længde altid de meter der står på scorekortet? Banens samlede længde er angivet på scorekortet som dem sammenlagte længde målt fra en måleplade anbragt i siden af hvert teested til midten af et huls green. Ved ændring af teestedsmarkeringers og flagets placering kan banens samlede længde afvige nogle få meter fra den angivne længde på scorekortet.

5 Bunkerriven. Hvor skal den ligge? Når man ser, hvordan river placeres i og udenfor bunkers, kunne man let forestille sig, at ca. 98 % af alle spillere har glemt deres kaninlærdom, eller det der er værre, at udvise ligegyldighed overfor andre spillere og banepersonalet. Selv om Rivers Placering ikke kan slås efter i Regelbogen med et svar til følge, og hvor underligt det måtte lyde, at heller ikke Decisions bogen giver et endegyldigt svar, ja. så er man helt tilbage til at skulle bruge den sunde fornuft. Alle har med garanti som kanin fået undervisning i, hvordan man river efter sig i bunkeren, og hvordan riven lægges i bunkeren i spilleretningen i det område, der er nærmest den naturlige spilleretning. Derved vil der ikke være langt til riven, når man kommer frem til bunkeren. At riven ikke skal placeres helt eller halvt uden for bunkeren, er naturligvis af hensyn til greenkeeperen, der klipper græsset omkring bunkerne. Det er ikke ualmindeligt at en bane har bunkers eller flere. Tænk at skulle standse og stå af klipperen for at fjerne river i den mængde for at kunne slå græsset. Frederikshavn Golf Klubs bane har 36 bunkers med en til tre river i hver bunker. Greenkeeperne i klubben har for nogle år siden regnet ud, at de sammenlagt årligt bruger 32 timer på at stå af klippemaskinen for at lægge riven tilbage i bunken. Det er da kun godt for irritationen og spild af god arbejdstid.

6 Flaget. Hvem bestemmer hvor flaget skal stå? Flagets placering ændres normalt to - tre gange i løbet af ugen ved greenkeeperens foranstaltning og følger en turnus, hvor 6 flag placeres vanskeligt, 6 middel og 6 let. I turneringer bestemmes flagplaceringen af turneringslederen i samarbejde med baneudvalget. Dette gælder ikke for de ugentlige turneringer i regi af klubber i klubben. Er flaget altid placeret et nyt sted før en turnering? Ja, flaget vil blive placeret et nyt sted om morgenen før en turnering og hver morgen i en fortløbende turnering. Dette gælder dog ikke for de ugentlige turneringer i regi af klubber i klubben.

7 Frivilligt arbejde. Hvordan kan jeg melde mig som frivillig? Frivillige I Banes Målsætning, kap. 8 er oplistet en række opgaver, der kan udføres af frivillige. For nærværende består listen af 35 arbejdsopgaver. Alle kan melde sig som frivillig til arbejde i golfklubben, både damer og herrer, yngre som ældre. Der er som udgangspunkt i sæsonen arbejdsdag i klubben den 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 08:30 til ca. kl. 12:00. Der er lidt andre tider før standerhejsning og efter standerstrygning. Kontaktpersoner Der er to kontaktpersoner. Aage Gøgsig, tlf.: , mail: goegsig på herresiden Bodil Vestergaard, tlf.: , mail: på damesiden. Ved at kontakte en af dem, kommer man på mailinglisten, og informeres forud for hver arbejdsdag, Der er ingen tvang. Man stiller op, når man har tid, lyst og lejlighed.

8 Hullers længde Er et huls længde altid de meter der står på scorekortet? Nej, et huls længde kan variere med det antal meter teestedsmarkeringerne afviger fra målepladens placering og samtidig med det antal meter hulplaceringen afviger fra midten af green. Sammenlagt kan de to afvigelser gøre hullets længde nogle meter længere eller kortere. Det tilstræbes altid, at placering af teestedsmarkeringer og hullet på green sikrer, at banens samlede længde er svarer til den opmålingslængde, som banens Course Rating er baseret på.

9 Hunde på banen I Frederikshavn Golfklub er det tilladt at tage sin hund med på banen, når man skal spille en runde golf. Ovenstående forudsætter selvsagt - foruden at hunden føres i snor - at dette gøres under respekt for klubbens medlemmer, medspillere og gæster. Det er således tilladt at tage sin hund med på banen, såfremt man fjerner "efterladenskaber" og at den i øvrigt opfører sig på en måde, hvor den ikke er til gene for andre.

10 Nedslagsmærker i greens. Hvorfor er de der? Det hurtige svar er, fordi de ikke rettes op! Hver eneste sæson skyller der en ny bølge af uoprettede nedslagsmærker ind over greens. Såvel greenkeeper personale som banekontrol- og baneudvalg er opmærksom på det. Ja, velsagtens alle medlemmer og gæstespillere har bemærket det. Når talen falder på nedslagsmærker har alle i samtalen paraderne fremme. Det er også alle de gæstespillere siger nogen. De der ikke har en partner, der spiller på damedagen beskylder dem og andre, der spiller om torsdagen for at være årsagen til alle de uoprettede mærker, og alle beskylder herredagens spillere for at være de største syndere. Igen andre mener det er seniordagen og begynderne, der efterlader mærkerne på greens. De har jo været talstærke på banen, når herrerne kommer om onsdagen. Er intet af dette sandt, må det jo være juniorerne der er synderne, da de er den eneste gruppe, der ikke er nævnt ovenfor. Men det er der vel ingen, der rigtig tror på. Så vi kan vel konkludere, at vi ikke kan blive enige om, hvem der ikke retter nedslagsmærker op efter sig. Virkeligheden er vel i sidste ende, at vi alle laver nedslagsmærker, blot nogle flere end andre. Og, at ikke alle bliver rettet op. En ting kan vi nok blive enige om, nemlig at nedslagsmærkerne skal væk og nye ikke skal komme til. Forslag til minimering af antallet af nedslagsmærker Ligesom man før tee off aftaler præmisserne for hvem der skal betale øl, vand, kaffe og is eller hvad man nu spiller om på dagens runde, KUNNE man lave en aftale med sine medspillere, om at hver gang man når green, retter eget nedslagsmærke op samt yderligere et antal mærker man lige søger efter uden at sinke spillet. Stableford spilleren, der har brugt sine slag før green, kan rette dobbelt antal op, alt imens han passer flaget. I løber af ingen tid er der ikke andre end ens eget nedslagsmærke at rette op. Er du i tvivl om hvordan et nedslagsmærke oprettes, kan du klikke på dette link https://www.youtube.com/watch?v=n6ersh7y9s0

11 Stier Hvorfor lave alle disse stier? Med ca. 950 medlemmer der hver går 2 runder om ugen + en del gæstespillere, taler vi i runde tal om over personer, der slider på banen. Det er derfor vigtigt, at spillere ikke bare skærer det nærmeste hjørne af, men anvender den del af banen, der er anlagt til at kunne tåle et stort slid. Derfor laves alle disse stier.

12 Stimpmåling. Hvad er det for en størrelse? Stimpmeteret er et simpelt udført stykke værktøj, der gør at man kan måle og sætte et tal på en greens hastighed. Det er bevist, at det er anvendeligt til at angive hastigheden på greens, og det er et nyttigt værktøj for greenkeeperen. Stimpmeteret er et 90 cm langt stykke aluminiumskinne med en V-formet rille i hele skinnens længde. Den har et præcist udformet boldleje placeret 75 cm fra den tilspidsede ende der hviler på overfladen. Undersiden er fladet ud for at gøre boldens rul ud på green så jævn som muligt. Den V-formede rille har en nøjagtig vinkel på 145 grader, som passer til en normal golfbold. Lejet hvor bolden ligger er udformet således, at bolden ruller ned af skinnen, når denne løftes til 20 grader over overfladen. Dette sikrer, at bolden altid ruller med samme hastighed ned ad skinnen. Til en stimpmeter måling skal man bruge følgende: En stimpmeter, tre golfbolde, tre tees, et målebånd og et noteringsskema. Først vælges et plant eller næsten plant område på green på ca. 3X3 meter. Derefter placeres tee 1 i et hjørne af det valgte område, for at markere startpunktet for målingen. Sæt stimpmeterets udløb ud for teen og hold det i den retning bolden skal løbe. Placer en bold i lejet og løft skinnen langsomt indtil den begynder at rulle. Hold skinnen stille til bolden når overfladen. Gentag dette med de to sidste bolde fra samme startpunkt. Alle tre bolde bør ligge inden for 20 cm s afstand. Er der mere end 20 cm mellem boldene bør de tre rul tages om. Hvis boldene stopper inden for 20 cm, placeres tee 2 i det gennemsnitlige leje. Afstanden mellem de to tees er længden af den første serie af rul. Gentag målingen, ved at bruge tee 2 som start og sigt mod tee 1. Med andre ord, rul tre bolde ad den samme linje, men i modsat retning. Gentag målingen f.eks. tværs på første måling og noter længden af anden serie rul. Til slut sammenlignes de to serier og gennemsnittet udregnes. Herved er hastigheden på greenen fundet.

13 Teestedet Er teestedets placering fremme eller tilbage retningsgivende for om flaget står i bagkant eller forkant? I FGK er der ingen sammenhæng mellem teestedets placering fremme eller tilbage og med hullet i bagkant af green og omvendt. Dette er besluttet for at tilgodese bedre regenerering af nysået græs på de slidte områder efter flytning af teestedsmarkeringer på de relative små teestedsområder. Flagplacering oplyses dagligt ved opslag på info stander. Heraf kan ses om flaget er placeret i foreller bagkant. Er der planer for forbedringer af klubbens teesteder? Ja, planlagt forbedring af det enkelte huls teested er medtaget i Baneudvalgets Målsætning for 10 års plejeplan. Plejeplanen ses under fanen Golfbanen som en del af "Målsætning for banen". Skal teestedet være i vandret plan? Nej, det behøver det ikke at være. Det er nu normalt at opbygge teesteder, så de er hævet en smule over områdets vandrette plan. Teestedets overflade skal være vandret og plant hvor teestedsmarkeringerne er placeret.

Dagbog fra St. Andrews

Dagbog fra St. Andrews A r t i k e l Dagbog fra St. Andrews Den 21. oktober 2012 startede min rejse til St. Andrews. Ved ankomsten mødte jeg min bofælle Bradley, der kommer fra New Zealand. Han viste mig lidt rundt, så jeg fik

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver.

Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007. Annullerer alle tidligere udgaver. Banehåndbog UDGAVE AF 17. MARTS 2007 Annullerer alle tidligere udgaver. INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Golf Union 1.1 Konsulenttjenesten Klubbens baneudvalg Vedligeholdelse af golfbaner Naturpleje Personale

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere