2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland Et samlet studiemiljø Overblik...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik..."

Transkript

1 2 8.O KTOB ER

2 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade Holstebro Tlf: Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A Dir. tlf Et samlet studiemiljø... 4 Overblik... 6 Et nyt fokus... 8 Bygningsstrategi Et kraftcenter binder sammen Byggetekniske nytænkning - 0-ernergi! Økonomi

3 Principsnit Rambla Glas promenade Parkering Hovedgade Rambla Underkørsel Bibliotekshave Forplads Undervisning/ Administration

4 Det nye flagskib for uddannelse i Vestjylland Holstebro Kommunes ambitioner om at fastholde og udbygge byens førerposition blandt de midt og vestjyske uddannelsesbyer, har fået et gevaldigt rygstød ved etableringen af et samlet UCH. Med et samlet UCH skabes potentialet for et uddannelsesmiljø med et volumen og en profil som der ikke findes paralleller til i den vestlige del af regionen, men man skal ikke være blind for, at en fuld udnyttelse af UCH s markante potentiale kræver vision, langsigtet strategi og vilje til forandring. Et samlet studiemiljø Når man i dag bevæger sig rundt i det som nu bliver det samlede UCH, fornemmer man ikke umiddelbart den enhed i området som skal underbygge samarbejdet og samhørigheden mellem uddannelserne men hvordan skulle den også være opstået?, indtil for kort tid siden var uddannelserne opdelt. Når man besøger de store campusbyggerier rundt om i verden, oplever man næsten altid en samhørighed mellem de enkelte uddannelser på Campus. Den kan være i arkitekturen, i den overordnede plan, i det trafikale system, eller i noget helt fjerde. På Campus UCH finder man fire knopskudte bebyggelser, som hver især roder lidt, og som til sammen udgør et uoverskueligt totalbillede: - Der er ikke styr på bygningernes organisering - Der er ingen sammenhæng i arkitekturen - Der er ingen overordnet grøn plan - Der er ikke noget hierarki mellem bygningerne - Der er ingen fællesfaciliteter - Der er ingen identitetsskabende elementer - Der er ikke noget fælles studiemiljø Alt dette er selvfølgelig sat på spidsen, men der er et kolossalt rum for forbedring, der er et enormt potentiale og der er allerede presserende opgaver i støbeskeen som hvis de løses forkert kan blive til uoverstigelige forhindringer for den fremtidige vellykkede planlægning af Campus UCH, som på den anden side hvis de løses rigtigt kan blive første skridt på vejen til at skabe et samlet UCH med en stærk identitet. Der skal derfor lægges en overordnet plan for Campus UCH før der bygges mere nyt. ATRA arkitekter har derfor valgt at opdele vores forslag således at vi først præsenterer en samlet strukturplan for UCH og siden dykker ned i netop det knudepunkt i planen som svarer på den stillede opgave hvor man ønsker at udvide med 1400 kvadratmeter. God fornøjelse. 4 -

5 Ankomstområdet - perspektiv set fra parkeringspladsen

6 Overblik Campus UCH består i dag af fire selvstændige bygningsværker; Teknisk Skole, Handelsskolen, Skolehjemmet og Sportscollege. Hvert af disse bygningsværker har defineret rammerne og identiteten for én uddannelse/uddannelsesinstitution og de lukker sig som konsekvens heraf, arkitektonisk såvel som infrastrukturelt, om sig selv. På hver af uddannelserne har alle tidligere udvidelser ligeledes været gennemført alene med fokus på netop de behov, som den enkelte uddannelse havde. Man har anskuet problematik og løsning indefra og ud og man har således - hen ad vejen - udviklet systemer som i stadig større grad lukker sig om sig selv. Opdelingen af UCH understreges yderligere af de enkelte institutioners orientering ud imod den omgivende by; Hovedindgangene er placeret imod Døesvej h.h.v. Nørre Boulevard, og adgangen til komplekserne sker derfor altid af en bagdør hvis man kommer fra et andet sted i det nye Campus. Med andre ord vender de nye samarbejdspartnere alene i kraft af bygningsstrukturen ryggen til hinanden når man gør det, er det svært at følge med i hvad de andre laver. Som en naturlig konsekvens af bygningernes organisering er trafikstrukturen på campus også opdelt. Her finder vi fire adgangsveje en til hvert bygningskompleks, og vi finder i hovedreglen parkering placeret i områderne mellem uddannelserne og Døesvej/Nørre Boulevard. Hvis man er en af de heldige som kan finde en parkeringsplads ser man aldrig resten af campus når man besøger Handelsskolen, og man fornemmer ikke at den er en del af en større familie. Når man er uheldig at komme så sent, at man ikke kan få en af de p-pladser som ligger foran uddannelserne, kan man blive tvunget til at bevæge sig ind i området, og her begynder det for alvor at gå galt; her er der overhovedet ingen struktur og hvis man kommer for første gang er man næsten sikker på at fare vild. Det er et stort problem! For det første fordi det første indtryk er væsentligt, for det andet fordi en overskuelig struktur vil gøre UCH langt mere attraktiv for kursister og andre studerende som deltager i kortere forløb. Hvis man umiddelbartt kan aflæse hvor man skal hen, begynder kursusoplevelsen godt - der er ro på. Påstand Hvis den overordnede struktur ikke ændres radikalt, kommer UCH aldrig til for alvor at fungere som et samlet campus. Der skabes følgende: 1 En ny trafikal hovedstruktur med klare forbindelser gennem området 2 En fokusering af de enkelte bygningsafsnit imod hinanden 3 En markant hovedindgang til området 4 En helhedsplan for fremtidigt byggeri som sikrer et overordnet sigte med investeringerne 5 En strategi for bæredygtighed i etablering og drift Vi viser hvordan løsningen kunne være! 6 -

7 Nuværende trafikal struktur Kørende trafik Gående trafik Birkehøj Nørre Boulevard Døesvej

8 Et nyt fokus For at opnå den optimale udnyttelse af lokalerne i UCH s spredte struktur, vil fælles lokalestyring være en oplagt mulighed. Dette gælder helt naturligt for kursusafdelingen, men med den stadigt større konkurrence mellem ungdomsuddannelserne, vil udbud af fag på tværs af de traditionelle grænser være oplagt ligesom holddannelser og udnyttelse af lokaler på tværs også vil give en langt større fleksibilitet. Netop denne integration mellem uddannelserne er nøglen til at skabe et samlet Campusmiljø. Vi finder et vellykket eksempel på via-uc, hvor det bygningsmæssige ægteskab mellem uddannelserne har været medvirkende til skabelsen af et stærkt studiemiljø. Vi foreslår at det sammenknyttende element i det nye campus skal være den trafikåre som undervisere og studerende benytter når de bevæger sig mellem uddannelserne. Det skal være et smukt, rekreativt sted som kan danne rammerne om studielivet samtidigt med at det tegner et letgenkendeligt billede af Campus. Vi foreslår, at man udbygger og styrker den eksisterende nord-syd-gående forbindelse og gør den til en rambla, hvor én vej for kørende trafik, én cykkelsti og én bred promenade omkranset af høje træer bliver områdets hovedpulsåre. Ramblaen udfylder helt oplagt en funktion; den kobler uddannelserne sammen og definerer strukturen i området knivskarpt, men den flytter også fokus fra de meget indadvendte byggerier til rummet mellem dem, og den vil helt naturligt flytte de ruter inde i bygningerne som de studerende bruger; hovedindgangen ligger ud til Ramblaen, fordi man kommer til bygningen ad Ramblaen. Fra Ramblaen strækker sig øst-vest-gående trafikårer som giver adgang, dels til parkeringsarealerne, dels til de bygningningsafsnit som ligger dybere inde i strukturen. I dag er der sat bomme op som skal sikre, at trafikken gennem området ikke bliver for massiv, vi foreslår at Ramblaen får et volumen som gør den til et offentligt rum; den skal være det helt naturlige sted at gå tur, når man bor nord eller syd for området,z og den skal være en del af cykelruten fra Nordbyen til centrum. UCH har en størrelse som berettiger til at man ikke længere bare definerer sig selv som en sammenslutning af ungdomsuddannelser. Nu er man hele Vestjyllands uddannelsescenter, man er det sted hvor alle byens borgere får deres efteruddannelse og man skal derfor sikre, at alle færdes hjemmevandt på Campus. Byen skal lukkes ind i UCH så UCH bliver en del af byen. 8 -

9 Ny trafikal strukturplan Kørende trafik Gående trafik Birkehøj Rambla Døesvej Mulig udvidelse Mulig udvidelse Ny hovedbygning Nørre Boulevard

10 Bygningsstrategi Den eksisterende bygningsmasse på Campus er enormt forskelligartet; her er rødstensbygninger med saddeltag og med fladt tag, her er gulstensbygninger med saddeltage. Vi finder mere moderne arkitektur med flade tage, der er centralt organiserede byggerier, der er korridorbyggerier, der er åbne planer og lukkede planer osv. osv. Der findes kort sagt ikke en arkitektonisk fællesnævner som kan bruges til at binde campus sammen, og der er ingen samlende struktur som bidrager til overskueligheden. Vi mener derfor, at der skal noget nyt til. Noget som er så markant at det tiltrækker sig opmærksomheden, noget som sætter en ny kurs for standarden af de rammer som undervisningen skal foregå i. Umiddelbart er der defineret et byggeprogram for denne idékonkurrence som skaber grundlag for at etablere en ny hovedindgang til UCH. Vi mener at dette er et væsentligt led i styrkelsen af identiteten som én samlet uddannelsesinstitution. I den fremtidige udvidelsesstrategi mener vi desuden, at man skal sikre, at alle byggerier orienterer sig imod Ramblaen. Her ud over ser vi det som en nødvendighed, at man forlader tanken om en flad struktur og bygger i flere etager. Vi anviser overfor tre oplagte byggemuligheder, hvoraf den éne er den som aktuelt behandles som vores bud på en løsning af de konkrete arealbehov. Ved senere udvidelser mener vi at man skal arbejde med en langsigtet omdannelsesplan, hvor de dele af den eksisterende bygningsmasse som understøtter undervisningen dårligst fjernes og erstattes af nye bygninger. Ud over funktionaliteten ser vi energiforbrug og miljøhensyn i almindelighed som væsentlige parametre som skal tages med i betragtning, når der sker ændringer i den eksisterende bygningsmasse såvel som når der bygges nyt. Med de skærpede krav til energiforbruget, vil det meget ofte være økonomisk mere hensigtsmæssigt at rive ned og bygge nyt, fordi de gamle bygninger ofte rummer konstruktive og strukturelle forhindringer for den optimale løsning, som er så dyre at overkomme at pengene ender med at blive brugt uhensigtsmæssigt. 10 -

11 Masterplan Etape 1 Etape 2 Birkehøj Rampla Nørre Boulevard Døesvej Etape 4 Etape 3

12 Et kraftcenter binder sammen Når man ankommer til den nye byggeri fra Døesvej, ser man en svævende glasfacade hvor et mønster af mørke felter kaster skygger på de bagvedliggende bygninger som løv i trækroner. Glasfacaden bæres af en let stålkonstruktion og synes at svæve et par meter over den brede forplads som præsenterer den nye hovedindgang til UCH. Byggeriets hierarki stå med det samme klart; i det meste af sit forløb svøber glasskærmen sig omkring de bagvedliggende hvide betonfacader, mens den ved hovedindgangen brydes af en iøjnefaldende orange bygning som udgør centrum i det fremtidige UCH. Gennem et vindfang i en dybtliggende glasfacade ledes den besøgende ind i et velkomstareal som smelter sammen med bibliotek, mediatek og IT-værksted. Dette rum vil blive et knudepunkt i de studerendes dagligdag. Omkring den markante hovedindgang organiseres resten af det beskrevne rumprogram i en nøgtern to-etagers bygning som slår bro mellem Teknisk Skole og Handelsskolen. Den nye bygning spænder ligeledes hen over Ramblaen, som på dette sted trækkes ind under bygningen, således at muligheden for trafik på langs af Campus opretholdes. Vi har i vores skitseforslag vist hvordan en fremtidig udvidelse kan supplere den skitserede, men de funktioner som beskrives i rumprogrammet kan bygges og fungere som kobling uden yderligere udbygning. Når man kommer ind i biblioteket får man oplevelsen af et lyst og venligt rum, hvor en stor glasfacade mod nord giver udsigt til bibliotekshaven og videre til ramblaen og bygningerne bag. I biblioteket findes bøger og tidsskrifter, her er bløde møbler og læsepladser, plads til at surfe på nettet og søge informationer og plads til gruppearbejde. Centralt i biblioteket findes en iøjnefaldende elipseformet bygning som rummer rekvisitbutikken. Når butikken er lukket står elipsen som en skulptur i rummet som på første sal er indrettet som læseområde. I tilknytning til biblioteket findes en lounge hvor man kan læse tidsskrifter og brochurer som uddannelsestilbud og andet, mens man venter på betjening i receptionen. Bag receptionen findes kopirummet samt fællesadministrationen, hvorfra der er udsigt op ad ramblaen. På den anden side af Biblioteksområdet er der åben adgang til IT-servicecenter og serverrum. Servicecenteret kan integreres med Biblioteket i større eller mindre grad hvis man ønsker det. Drejer man til højre ved hovedindgangen er der forbindelse til Teknisk Skole, mens Handelsskolen ligger til venstre. 12 -

13 Stueplan Etape 2 Etape 1 Møderum 106 m2 Køkken Kantine 1000 m2 Handelsskole Toiletter Auditorium 350 pladser (2.etape) Undervisning 100 m2 (1. etape) Bibliotekshave Serverrum 38 m2 Toiletter Lounge 38 m2 Kopi 40 m2 IT servicecenter 62 m2 Bibliotek 400 m2 Gang Reception 42 m2 Fælles adm. 90 m2 Butik Spejlbassin Forplads Parkering 67 stk Teknisk skole

14 Byggeriets første sal følger i sin opdeling stueetagen, og de administrative afsnit er således placeret i broen over Ramblaen, mens undervisningsfaciliteterne ligger i koblingen til Handelsskolen. Man kommer til førstesalen via trappe eller elevator centralt i biblioteket, til en let gangbro som kobler de to fløje sammen. Når man bevæger sig på langs af bygningen i øst-vest-gående retning får man både i stuen og på første sal udsigt imod syd over ankomstpladsen. Øst for biblioteket finder man først et stort konferencerum som kan opdeles i to mindre mødelokaler. Bag dette findes tre enkeltmandskontorer og to kontorer med plads til 4 6 arbejdspladser. Kontorerne organiseres omkring et lille torv som kan give rum for stående møder. På den modsatte side af biblioteket findes toiletter samt to undervisningslokaler, længst imod vest sluttes 1. etape af udvidelsen med en trappe som giver adgang til Handelsskolen. Hvis og når behovet opstår, foreslår vi byggeriet fortsat med en anden etape. Denne etape indeholder yderligere tre til fem undervisningslokaler på 1. sal. Disse lokaler skal erstatte tre lokaler i stueetagen, som i forbindelse med 2. etape inddrages til etablering af nye kantine og køkkenfaciliteter. Ved at foretage dette drastiske indgreb følger man tanken om at etablere et kraftcenter ved indgangen til UCH helt til dørs. Det eksisterende auditorium ved Handelsskolens hovedindgang suppleres af yderligere et auditorium med plads til 300 tilhørere og med tilknyttede kantine og køkkenfaciliteter samt umiddelbar adgang til de omkringliggende undervisningslokaler, får man et konferencecenter som flytter grænserne for UCH s muligheder. Med en gennemførelse af denne 2. etape vil kursusafdelingen for alvor få en base som kan bringe UCH helt frem i front, og man vil kunne tilbyde foredragsholdere og undervisere af en kaliber som ikke kan lade sig gøre i dag til både erhvervsliv og studerende. 14 -

15 1 sal Etape 2 Etape 1 Undervisning 86 m2 Handelsskole Undervisning 86 m2 Undervisning 90 m2 Møde 2 x 32 m2 Kontor 54 m2 Toiletter Undervisning 108 m2 Undervisning 90 m2 Kontor 54 m2 Kontor 20 m2 Toiletter Teknisk skole

16 Bibliotek - isometri set fra nord 16 -

17 Bibliotek - perspektiv af det centrale ankomstområde

18 Byggeteknisk nytænkning 0-energi! Det nye byggeri er designet ud fra en filosofi om, at driften af byggeriet skal kunne hvile i sig selv. En målsætning som hvis den føres igennem for hele UCH - vil kunne være med til at brande ikke bare UCH, men også Holstebro som klimakommune. Solceller/solafskærmning I stedet for at montere traditionel solafskærmning på bygningens sydfacade har vi designet en glasskærm, i hvilken store paneler af solceller opsamler energi, samtidig med at de skygger for det indkommende sollys. Cellerne er placeret med en afstand, som er afbalanceret, således at der tillades udkig samtidigt med at en tilpas mængde af solindfaldet bremses. Det sydvendte solpanel producerer tilstrækkeligt strøm til at drive varme, belysning og ventilation i det nye byggeri og endda i størstedelen af året producere overskudsenergi som kan anvendes andre steder i bebyggelsen. Tilbagebetalingstiden på denne del af investeringen er ca. 10 år. Naturlig ventilation Glasskærmen er trukket så langt fra facaden at der skabes en skyggefuld arkade langs bygningens sydfacade. Her vil man forår, sommer og efterår kunne trække ud og sidde overdækket og lunt og man vil kunne bruge arealet både i forbindelse med biblioteket, til fordybelse og i pauserne. I det høje rum mellem den hvide betonfacade og glasfacaden vil den varme luft stige op, og når der skabes gennemtræk på tværs af huset, vil rummet fungere som en skorsten som trækker varm rumluft ud af klasseværelserne, og erstatter det med køligere luft fra bygningens nordside. Vi forestiller os at den langstrakte arkade skal beplantes med rådhusvin, som inden for få år vil dække facaderne og få bygningen til at lyse op i årstidens farver. Høj isoleringsgrad Byggeriet er i sin konstruktion projekteret således at byggeriets hovedkonstruktion (de isolerede rum) opfylder kravene til et hus i Energiklasse 1. Den elektricitet som genereres af facadens solceller vil kunne bringe huset fra energiklasse 1 til et +energi-hus. Nybyggeriet Huset er designet ud fra et samlet hensyn til energiforbruget, men med de lette transparente glasfacader og de smukt beplantede hvide facader bag, opnås et smukt udtryk, der kan stå som et varemærke for hele UCH. 18 -

19 Glasskærm med solceller - perspektiv set fra vest

20 Økonomi ATRA arkitekters bud rummer flere dele; dels løsningen på den stillede byggeopgave og et bud på det rumprogram som er opstellet dels en etape 2 som illustrerer hvordan det fulde potentiale af den foreslåede sammenbygning af Handelsskolen og Teknisk Skole kan opnås, og endelig en strukturplan hvor bl.a. Ramblaen spiller en central rolle. Vores kalkulationer viser at projektets økonomi hænger sådan sammen: Etape 1 (det udbudte rumprogram) 1900 kvm a 8000,-/kvm kr ,- Etablering af forplads, biblioteksgård og underkørsel kr ,- Total kr ,- Indregnet her i er alle omkostninger samt solafskærmning som holdt op imod energibesparelsen - har en tilbagebetalingstid på under 10 år. Etape 2 (forlængelse af det skitserede byggeri, sammenbygning med Handelsskolen etablering af kantine m.v.) kvm a 8000,-/kvm kr ,- Ombygning af kantine samt etablering og møblering af auditorium kr ,- Total kr ,- Udearealer i øvrigt (etablering af Rambla, p-anlæg m.v.) kr ,- Gennemførelse af den samlede plan for etablering af Campus UCH i Holstebro: kr ,- 20 -

21 Ramblaen - set fra nord

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

Helsingborg. Helsingør. Rudersdal kommune. Birkerød ØRESUNDSREGIONEN. København

Helsingborg. Helsingør. Rudersdal kommune. Birkerød ØRESUNDSREGIONEN. København Birkerød Helsingborg Helsingør Rudersdal kommune Birkerød ØRESUNSREGIONEN København Eksisterende forhold - Infrastruktur Hillerød Lillerød Birkerød Holte Lyngby København S-tog til København på 25 minutter.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

11. 04. 2007 Stigsborg

11. 04. 2007 Stigsborg 11. 04. 2007 Stigsborg Stigsborg er en erhvervsbebyggelse i Nørresundby, som ligger godt i forhold til by, vand og infrastruktur. Bygningerne er placeret, så der i de fleste bygninger bliver mulighed for

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering]

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] [ V E R S I O N 1 ] OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] OFFICEPARK OLDBODEN SPARRE GADE Etape 1 Fleksible arbejdspladser orv No. 2 OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

ANBEFALINGER FOR FREMTIDIG UDNYTTELSE SEPTEMBER 2010 CAMPUS GRINDSTED ANBEFALINGER FORFREMTIDIG UDNYTTELSE

ANBEFALINGER FOR FREMTIDIG UDNYTTELSE SEPTEMBER 2010 CAMPUS GRINDSTED ANBEFALINGER FORFREMTIDIG UDNYTTELSE ANBEFALINGER FOR FREMTIDIG UDNYTTELSE SEPTEMBER 2010 PROJEKTETS PARTER: BILLUND KOMMUNE JORDEN RUNDT 1 7200 GRINDSTED NØRKÆR + POULSEN ARKITEKTER MAA APS DANMARKSGADE 33 9000 AALBORG ROSSEELS TEGNESTUE

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger nord Landemærket Hemmingsens Gade Vognmagergade Pilestræde Niels Gothersgade Klareboderne Møntergade Købma Kronprinsensg. gergade Amagertorv Kgs. Have Pilestræde

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

TJØRRING HOVEDGADE 42

TJØRRING HOVEDGADE 42 TJØRRING HOVEDGADE 42 SKITSEFORSLAG, JUNI 2015 INDHOLD Oversigtskort 4 Projektdata 5 Diagrammer 6 Situationsplan 7 Planer 1:200 8 Snit og opstalter 1:200 10 Perspektivisk illustration 12 Arkitektur og

Læs mere

Attraktive kontorer Telegrafvej 4 384-2.579 m 2

Attraktive kontorer Telegrafvej 4 384-2.579 m 2 Attraktive kontorer Telegrafvej 4 384-2.579 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup ved Lautrupvang Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

1 Charlotte Algreen, Algreen Arkitekter MAA Esben Klemann, skulptør

1 Charlotte Algreen, Algreen Arkitekter MAA Esben Klemann, skulptør Forslag til en kunstnerisk bearbejdning af Rønne Privatskoles indgangsparti. Med dette forslag ønsker vi at rense skolens indgangsparti så den i fremtiden vil tage mere åbent, rent og moderne imod. Vi

Læs mere