integration vs. inklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "integration vs. inklusion"

Transkript

1 integration vs. inklusion

2 Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk opholdssted

3 Produktionsskolernes mange formål Ad. 1. Produktionsskolen som forberedelse til uddannelse ses blandt andet ved megen fokus på vejledning, med henblik på at eleverne skal bruge opholdet på produktionsskolen til at orientere sig mod andre uddannelser. De forskellige værksteder er organiserede, så de svarer delvist til eksempelvis den erhvervsorganisering, der er gældende på erhvervsskolerne. Ad. 2. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed er kendetegnet ved, at hvert værksted på produktionsskolen er organiseret som en virksomhed, der modtager opgaver udefra. Det kan være bestillinger fra det lokale sygehus på forhæng, der skal syes, biler, der skal ordnes osv. Oplæring og den dertilhørende undervisning bliver således tilrettelagt ud fra opgaver defineret udefra og ikke ud fra et bestemt pædagogisk mål. Ad. 3. Produktionsskolen som socialpædagogisk opholdssted kan ses ved den store socialpædagogiske indsats, der ydes over for især de elever, der har haft svært ved at klare sig i det traditionelle skolesystem. Lærerne ser det som en meget central opgave at øge disse elevers selvtillid og selvværd, at lære eleverne at tage ansvar og give dem struktur på tilværelsen. Her fungerer lærerne som personer, eleverne skal lære at have tillid til, og som har tid til at lytte til dem og tydeliggøre de konsekvenser, som elevernes handlinger kan have. Som det betones af flere lærere i interviewene, arbejdes der meget med at give eleverne grundlæggende færdigheder i forhold til fremmøde, opførsel, motivation og interesser. Undervisningsministeriet 2008

4 Integration vs. inklusion

5 Centrale træk ved elevernes svar Resultaterne fra undersøgelsen af de 110 produktionsskoleelever viser, at der er en overvægt af mænd (67,3 %) i forhold til kvinder (32,7 %). Deltagernes gennemsnitsalder var på undersøgelsestidspunktet 17,6 år, og i forhold til elevernes etnicitet var 70,6 % af deltagerne etniske danskere, mens 27,5 % havde en anden etnisk baggrund end dansk de resterende 1,8 % var begge dele. Produktionsskoleeleverne havde overvejende afsluttet 9. klasse (51,9 %), en tredjedel havde afsluttet 10. klasse (32,4 %), mens den resterende del enten havde afsluttet 8. klassetrin (9,3 %) eller havde en anden uddannelse (6,5 %). Lidt over halvdelen af eleverne (51,9 %) havde afbrudt en uddannelse, hvilket typisk var en erhvervsuddannelse, 9. eller 10. folkeskoleklasse. På undersøgelsestidspunktet havde de fleste elever været på produktionsskolen i længere tid end tre måneder (69,4 %), og et typisk produktionsskoleforløb for en elev strakte sig over cirka ni til elleve måneder. Undervisningsministeriet 2008

6 Centrale træk ved elevernes svar Halvdelen af produktionsskoleelevernes forældre var fraskilte (50,9 %), og langt størstedelen af eleverne boede hos enten den ene forælder eller begge. Cirka hver tredje af produktionsskoleeleverne (35,8 %) har problemer med fravær. Lidt over halvdelen (58,7 %) af eleverne er rygere. Sundhedsstyrelsens undersøgelse foretaget i 2003 af danske unges rygevaner viser, at i gennemsnit cirka % unge i alderen år ryger dagligt (Sundhedsstyrelsen). Det vil sige, at andelen af rygere blandt eleverne på produktionsskolen er langt større end gennemsnittet for samtlige danske unge. En stor procentdel (29,4 %) har inden for de seneste tre måneder taget narkotiske stoffer en relativ stor del af disse har gjort det én eller flere gange om ugen (tabel 1). I forhold til Sundhedsstyrelsens undersøgelse i 2003 havde gennemsnitligt 9 % af danske unge i alderen år prøvet at ryge hash inden for den seneste måned (Sundhedsstyrelsen), hvor cirka 23 % af produktionsskoleeleverne har røget hash inden for den seneste måned, og hovedparten af disse ryger hash en eller flere gange om ugen. Der er altså en stærk overrepræsentation af unge i vores undersøgelse, der jævnligt bruger narkotiske stoffer. Vores interview viser, at det hovedsageligt er hash, denne gruppe elever ryger. Tre ud af fire (74,3 %) har drukket alkohol inden for de seneste tre måneder, hvoraf relativt mange drikker én eller flere gange om ugen. Undervisningsministeriet 2008

7 Integration vs. inklusion

8 Frafald: Et ikke helt statistisk holdbart tal fortæller, at vi på vores skoler har et frafald med hver fjerde ung, som stopper efter en måned. Tallet forklarer ikke noget om, hvad den unge går i gang med efter frafaldet.

9 Fra integration til inklusion. At rumme, integrere eller inkludere. Tre ord som dukker op når vi taler børn og unge i vanskeligheder. Begreber som dækker over meget af vores arbejde med unge, men hvor begreberne bliver forstået individuelt og ikke i en fælles forståelsesramme.

10 Integration vs. inklusion

11 Integration Integration, den proces, der forener adskilte enheder og skaber en større helhed. Den enkelte har selv ansvaret for at blive en del af samfundet.

12 Rummelighed Rummelighed betyder, at være fysisk rummet og accepteret. Rummelighed er en forudsætning for inklusion Forskellen er, at det er eleven der skal tilpasse sig, når vi taler om rummelighed.

13 Inklusion Inklusion betyder, at være medregnet i et ligeværdigt fællesskab. Når vi taler om inklusion er det omgivelsernes ansvar at kunne rumme forskelligheder. Den inklusive tænkning ser barnet i den helhed som barnet indgår i og retter blikket på de ressourcer som barnet besidder.

14 inklusion Inklusion er en dynamisk proces, hvor skolen hele tiden skal tilpasse sig eleverne. Ansvaret for succesfuld inklusion placeres i læringsmiljøet og ikke hos individet selv. Inklusion handler således om accept, respekt og lige muligheder. Og det handler om at sikre, at alle bliver aktive deltagere i fællesskabet

15 Integration vs. inklusion

16 Ideal - praksis Der er stor forskel på, om man taler om inklusion som mål og ideal, eller som middel til at fremme lige muligheder i praksis. I forhold til inklusion i praksis, kan det konstateres, at der i dag ikke er fuld inklusion, og at det er forskelligt i hvilken grad, der arbejdes inkluderende på landets skoler. Men spørgsmålet er, om man ønsker, at der skal arbejdes mere inkluderende og i så fald hvordan, dette skal gennemføres.

17 inklusion Hvem er det, som møder hindringer for aktiviteter, produktion, læring og deltagelse? Hvilke hindringer er der tale om? Hvordan kan man reducere hindringer for aktiviteter, produktion, læring og deltagelse? Hvilke ressourcer (materielle og menneskelige) kan bidrage til øget aktiviteter, produktion, læring og deltagelse for alle? Hvordan kan man udnytte ressourcerne bedre for at støtte aktiviteter, produktion, læring og deltagelse? Inkluderingshåndbogen, Tony Booth og Mel Ainscow)

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere