Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad."

Transkript

1 Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål, tid og lignende) i starten af samtalen om borgerens rehabiliteringsforløb? Jeg gik bare i gang med at tale uden at jeg forklarede om samtalens rammer. Jeg nævnte lidt tilfældigt lidt om samtalens formål og tidsmæssige rammer. Jeg beskrev samtalens rammer og gik i gang. Jeg beskrev samtalens rammer og spurgte om lov til at gå i gang med samtalen. Jeg indledte samtalen med at tale med borgeren om samtalens formål og rammer og spurgte om de stemte overens med borgerens ønsker og viden om samtalen. I hvor stor grad formåede du at formidle til borgeren hvordan denne samtale forholder sig rehabiliteringsforløb? Jeg forklarede ikke hvordan denne samtale øvrige forløb, men gik blot i gang. Jeg nævnte lidt tilfældigt lidt om hvordan denne samtale relaterer sig til det øvrige forløb og gik i gang med samtalen. Jeg forklarede hvordan denne samtale øvrige forløb og gik i gang med samtalen. Jeg forklarede hvordan denne samtale øvrige forløb og spurgte om borgeren havde spørgsmål til dette, men brugte ikke tilstrækkelig tid på at adressere disse spørgsmål. Jeg forklarede borgeren hvordan denne samtale relaterer sig til det øvrige forløb og spurgte om borgeren havde spørgsmål til dette og gav mig god tid til at adressere eventuelle spørgsmål. I hvor stor grad havde borgeren indflydelse på samtalens formål og indhold? Jeg forklarede ikke borgeren hvad vi skulle tale om og spurgte ikke ind til hvad borgeren ønskede at tale om, og talte ene og alene om det jeg syntes var vigtigt i forhold rehabiliteringsforløb. Jeg forklarede borgeren hvad vi skulle tale om og gik i gang med at tale om det jeg syntes var vigtigt uden at spørge hvad borgeren ønskede at tale om i forhold rehabiliteringsforløb. Jeg spurgte ind til hvad borgeren ønskede at tale om i forhold rehabiliteringsforløb, men fik kun berørt borgerens emner på en overfladisk måde. Jeg spurgte ind til hvad borgeren ønskede at tale om i forhold rehabiliteringsforløb og fik det i nogen grad inddraget i samtalen uden dog at komme helt til bunds i det. Jeg inddrog aktivt borgeren i samtalen ved at spørge hvad borgeren ønskede at tale om i forhold til borgerens rehabiliteringsforløb og afstemte sammen med borgeren samtalens indhold og inddrog aktivt disse emner undervejs i samtalen. 1/5

2 Ånden i samtalen I hvor stor grad formåede du at arbejde personcentreret og empatisk med borgeren omkring den rehabiliterende indsats? Jeg udviste ingen interesse for borgerens synsvinkel, og spurgte ikke ind tanker bekymringer, ønsker eller håb. Jeg talte mest i samtalen. Jeg udviste kun sporadiske forsøg på at undersøge borgerens perspektiv og synsvinkel og mine refleksioner og opsummeringer afveg fra hvad borgeren faktisk mente. Jeg forsøgte aktivt at forstå borgerens perspektiv og synsvinkel ved at stille åbne spørgsmål omkring borgerens tanker, bekymringer, ønsker eller håb, men mine refleksioner og opsummeringer stemte ikke helt overens med hvad borgerens mente. Vi havde lige meget taletid. Jeg gjorde aktive og gentagne forsøg på at forstå borgerens synsvinkel ved at stille åbne spørgsmål omkring borgerens tanker, bekymringer, ønsker eller håb. af refleksioner og opsummeringer, der dog mest var begrænset til det eksplicitte indhold. Jeg gjorde aktive og gentagne forsøg på at forstå borgerens synsvinkel ved at stille åbne spørgsmål omkring borgerens tanker, bekymringer, ønsker eller håb. af refleksioner og opsummeringer, der viste tegn på dyb forståelse og indføling. Borgeren talte mest i samtalen. I hvor stor grad formåede du at skabe en samarbejdende relation til borgeren omkring den rehabiliterende indsats? Jeg påtog mig aktivt ekspertrollen under det meste af interaktionen med borgeren. Jeg spurgte ikke ind egne ideer til forandring og diskuterede med borgeren hvis han/ hun foreslog en anden tilgang. Der forekom intet samarbejde. Jeg reagerede overfladisk på muligheder for samarbejde med borgeren. Jeg havde svært ved at slippe ekspertrollen og fik ikke spurgt tilstrækkeligt ind egne inputs og ideer. Jeg inkorporerede borgerens mål, idéer og værdier, men gjorde det på en ikke-deltagende eller forkert måde. Jeg opfattede ikke eller ignorerede muligheder for at uddybe borgerens bidrag til samtalen. Der forekom nogen uenighed mellem os. Jeg arbejdede på at fremme samarbejde og magtfordeling, på en sådan måde at borgerens idéer fik indflydelse på konsultationen på måder, som de ellers ikke ville gjort. Jeg efterspurgte borgerens synspunkter og involverede borgeren i problemløsningen. Jeg arbejdede aktivt på at fremme magtdelingen i interaktionen på en måde, så borgerens idéer fik en væsentlig indflydelse på samtalens forløb. Jeg efterspurgte ideer fra borgeren og inkorporerede dem i samtalen. Jeg tillagde eksplicit borgeren ekspertrollen. 2/5

3 I hvor stor grad formåede du at udvise accept og respekt for borgerens autonomi ved at understrege borgerens ret til selv at vælge hvad der passer bedst til borgeren? Jeg nedgjorde eller fornægtede borgerens opfattelse af valgfrihed eller kontrol. Jeg sagde f.eks. at borgeren ikke havde noget valg i forhold til at skulle følge Indsatsen/ behandlingen. Jeg var pessimistisk, kynisk eller sarkastisk ved gennemgangen af muligheder i forbindelse med borgerens rehabilitering. Jeg opmuntrede ikke opfattelse af valgfrihed eller kontrol. Jeg søgte ikke at behandle emnet om valgfrihed da det blev bragt op af borgeren. Jeg var neutral i forhold autonomi og valgfrihed. Jeg afviste ikke andre valgmuligheder, men gjorde ikke noget aktivt for at behandle emnet om valgfrihed. Jeg accepterede og støttede borgerens autonomi. Jeg undersøgte oprigtigt borgerens valgmuligheder og erklærede mig enig, når borgeren sagde at han/hun ikke kan tvinges til forandring eller en bestemt indsats/behandling. Jeg bidrog væsentligt til følelsen og betydningen af borgerens udtryk for autonomi på en måde, som mærkbart forstærkede borgerens oplevelse af at have kontrol og valgfrihed i indsatsen/ behandlingen. Jeg sagde eksplicit at borgeren har valgfrihed og gennemgik valgmulighederne i forbindelse med borgerens rehabilitering på en oprigtig måde. Den motiverende samtales værktøjer I hvor stor grad formåede du primært at stille åbne spørgsmål frem for lukkede spørgsmål i forbindelse med den motiverende rehabiliteringssamtale? Jeg stillede næsten kun lukkede spørgsmål og stort set ingen åbne spørgsmål. Jeg stillede flest lukkede spørgsmål, men også et par åbne spørgsmål. Jeg stillede lige mange åbne og lukkede spørgsmål. Fordelingen af åbne og lukkede var 1:1. Jeg stillede lidt flere åbne spørgsmål end lukkede spørgsmål. Jeg stillede primært åbne spørgsmål. Fordelingen af åbne og lukkede spørgsmål var 2:1. I hvor stor grad formåede du at støtte borgeren i sine følelser og oplevelser og bekræfte borgerens ressourcer ved eksempelvis at anerkende og rose borgeren for sine fremskridt eller sin indsats? Jeg støttede eller bekræftede ikke borgeren i sine følelser eller i sine Jeg fokuserede mere på borgerens fejl og mangler end borgerens ressourcer. Jeg støttede i lille Jeg støttede i nogen F.eks. ved at støtte borgeren i at det kan være hårdt at være i eller ved at bekræfte borgerens vedholdenhed. Jeg støttede i stor F.eks. ved at støtte borgeren i at det kan være hårdt at være i eller ved at bekræfte borgerens vedholdenhed. Jeg støttede konsekvent borgeren i sine følelser og bekræftede borgerens indsats, fremskridt og ressourcer. Jeg fokuserede på borgerens ressourcer frem for fejl og mangler. 3/5

4 I hvor stor grad formåede du at demonstrere forståelse og indlevelse i borgerens perspektiv ved at lytte aktivt og reflektere det borgeren sagde og mente i forbindelse med? ikke af reflekterende lytning. Jeg lavede kun få refleksioner af det borgeren sagde. Jeg anvendte i nogen grad reflekterende lytning. Fordelingen mellem spørgsmål og refleksioner var 1:1. Jeg anvendte mange refleksioner og demonstrerede at jeg lyttede til borgeren. De fleste af mine refleksioner var dog simple refleksioner. Jeg brugte i stor grad reflekterende lytning og fordelingen mellem spørgsmål og refleksioner var 1:2. En stor del af mine refleksioner var komplekse og demonstrerede at jeg ikke blot lyttede til det borgeren sagde, men formidlede også en empatisk indføling i borgerens følelsesliv. I hvor stor grad formåede du at opsummere vigtige pointer og det der er særligt vigtigt for borgeren i relation til den rehabiliterende indsats undervejs i samtalen og ved samtalens afslutning? Jeg anvendte ingen opsummeringer i samtalen. Jeg lavede nogle få opsummeringer tilfældige steder i samtalen. Jeg anvendte i nogen grad opsummeringer. Jeg anvendte flere opsummeringer strategiske steder i samtalen; f.eks. ved faseskift i samtalen. Jeg anvendte systematisk opsummeringer undervejs i samtalen til at flette samtalen sammen til en sammenhængende helhed. Jeg anvendte også opsummeringen som et styrende redskab ved at opsummere borgerens forandringsudsagn. 4/5

5 I hvor stor grad formåede du at anvende information som et dialogisk værktøj, hvor borgerens egen viden aktivt blev søgt inddraget og hvor borgerens fik mulighed for at forholde sig til og vurdere betydningen af informationen i relation rehabiliteringsforløb? Jeg spurgte ikke borgeren om lov til at informere om og jeg tilpassede ikke informationen situation og viden. Informationsprocessen var en monolog, hvor jeg tolkede betydningen af informationen på borgerens vegne. Jeg huskede at spørge om lov til at informere om, men glemte at spørge hvilken betydning informationen havde for borgeren. Jeg fik ikke i tilstrækkelig grad tilpasset informationen situation. Jeg spurgte om lov til at informere om og tilpassede informationen situation, men fik ikke spurgt borgeren hvilken betydning informationen havde for vedkommende. Jeg spurgte om lov til at informere om og tilpassede informationen situation, og fik i nogen grad spurgt borgeren hvilken betydning informationen havde for vedkommende. Jeg indgik i en dialog med borgeren da jeg gav information om. Jeg spurgte dels hvad borgeren allerede kendte til området og spurgte om lov til at supplere borgerens viden. Jeg tilpassede informationen situation og indgik i en dialog med borgeren om borgerens tanker om informationen således at borgeren blev gjort til ekspert i eget liv. Læring og releksioner over samtalen Kig skemaet igennem og overvej hvilken læring du tager med dig fra samtalen og denne selvvurdering og noter: 1-2 ting fra den motiverende samtale som du synes fungerede godt i samtalen med borgeren om borgerens rehabilitering 1-2 ting som fra den motiverende samtale som du skal huske at gøre mere af i din næste samtale med en borger om borgerens rehabilitering 5/5

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Birgit Orluf, lektor ved Professionshøjskolen UCL og Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC Det er pinligt!

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere