FODBOLD FOR FRISKE BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FODBOLD FOR FRISKE BØRN"

Transkript

1 Manual/konceptbeskrivelse

2 INDHOLD 1. Motivation, støtte og kontakt 2. Forløb 3. Oversigt over hjælpere samt materiel 4. Beskrivelse af de enkelte stationer 1. Den kinesiske mur 2. Kong Salomons Miner 3. Eiffeltårnet 4. Schweizerosten 5. Savannen 6. Den Australske Bush 7. Copacabana 8. Vulkanen 9. Racerløb 10. Oase Oase 2/egen aktivitet 5. Eksempel på indbydelse 6. Holdets scorekort 7. Rejselederens tjekliste

3 1. Motivation, støtte og kontakt Dejligt at I har valgt at give Jeres små fodboldspillere en rigtig god fodboldoplevelse i klubben. Det er jo det det hele handler om Den gode oplevelse Den gode oplevelse for os alle spillerne, kammeraterne, forældre og ikke mindst lederne, der kan se at de gør en forskel i børnenes hverdag ved at give dem den gode oplevelse. Læs endelig alt materialet igennem før I går i gang. Det kan måske virke lidt uoverskueligt, men det er det bestemt ikke. Ingen af øvelserne kræver det store i materiel eller fodboldkundskab, der hvor I skal være lidt skarpe er i forberedelsen, planlægningen og informationen men vi er ret sikre på at i bliver ledt igennem de faser ved at læse hele Jorden Rundt komplekset igennem. Hvis I finder frem til områder eller emner der kan forbedres i aktiviteten, så må I meget gerne kontakte udviklingskonsulenten, så vi kan optimere Jorden Rundt, men husk på, at det ikke er et færdigt udviklet og komplet aktivitetskoncept som Pigeraketten, det er ment som god inspiration til en aktivitet, fodboldklubberne selvstændigt kan gøre brug af - til gavn for børnene. Ønsker I yderligere information eller der er tvivl vedrørende detaljer i Jorden Rundt er klubben velkommen til at kontakte DBU Jyllands udviklingskonsulent i region 2, Klaus Gertsen, Til sidst ønskes klubben alt mulig held og lykke med gennemførelsen, det bliver fantastisk for jer at opleve alle de glade fodboldbørn.

4 2. Forløb a. Forberedelse 1. Lang tid før a. I årskalenderen, få oplyst om aktiviteten ved opstart/forældremøder og lignende. b. Arrangementsmøde - planlægningsmøde c. Rekvirer faciliteter/materiel/hjælpere d. Plakater/indbydelser udarbejdes/udsendes 2. Lige før a. Kontrol/opfølgning af hjælpere/faciliteter/materiel etc. b. Evt. udlevér beskrivelsen af de respektive seværdigheder til guiderne, så de kan forberede sig på opgaven. 3. På dagen a. Rejselederen + evt. en hjælper eller to har samlet alt materiel til de enkelte seværdigheder og har lagt det op således at seværdighederne ligger hver for sig. b. Ca. 1 time før, møder alle guider (mindst 1 pr. seværdighed) c. Rejselederen forklarer kort hele aktivitetens idé og forløb d. Rejselederen forklarer, hvor vigtigt det er at børnene har en rigtig god og sjov oplevelse derfor må guiderne meget gerne være sjove og barnlige overfor børnene e. Beskrivelser af seværdighederne udleveres (hvis det ikke er sket) Hver enkelt guide tager sit materiel ud til det sted, hvor seværdigheden skal afvikles f. Rejselederen kommer rundt til alle seværdighederne og gennemgår hver enkelt, efterhånden som der er opstillet jf. beskrivelsen. Naturligvis laves korrektioner, hvis det er nødvendigt g. Det er vigtigt at forklare guiderne at 1 billede er bedre end 1000 ord Derfor VISE FORKLARE - ØVE h. Rejselederen lader guiderne gennemføre stationen for at være helt sikker på gennemførelsen og rette evt. tvivlsspørgsmål

5 FODBOLD FOR FRISKE BØRN b. Gennemførelse 1. Tidsplan a. Start 1½ time b. Start 1 time c. Start 1 time d. Start 15 min e. Start 15 min f. Start g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. : Rejseleder (+) samler materiel : Guider møder : Gennemgang for guider : Opstilling færdig : Endelig instruktion for guider : Velkomst ved rejseleder : Instruktion ved rejseleder : Opdeling i hold : Guider modtager hold : Scorekort + Kampråb + i basen : Guiderne tager deres hold med : 9 min pr. seværdighed : Alle hold igennem : Scorekort afleveres til rejselederen : Samlet afslutning i basen/klubhus? : Udråbe vinderne alle er vindere : Husk at udlevere klubfolder/kontakt

6 2. Velkomst a. Børnene samles i den ene oppustelige fodboldbane eller noget andet, der omkredser dem b. Rejselederen byder kort velkommen og forklarer hvad det er børnene skal i gang med c. Rejselederen forsøger at få børnene i den rette stemning ved at fortælle en sjov historie eller være pjattet 3. Beskrivelse af aktiviteten a. Udpeger området hvor alle seværdighederne er b. Opdeler i hold. Max. 12 deltagere/hold bedst 8-10 stykker/hold børnene må meget gerne være sammen med 2-3 venner på samme hold. Bed børnene holde dem i hånden de gerne vil være sammen med c. Prioritet inden start store og små sammen eller hver for sig? Klubvurdering, hvad giver mening hos Jer d. Sender børnene ud til de enkelte guider e. Guiderne modtager børnene og hjælper dem med at udfylde scorekortet finde frem til et holdnavn + et kampråb eller lign. og følger dem over til basen f. Holdet stiller sig bag ved et af nummerskiltene det er fremover holdets nummer noteres på scorekortet g. Rejselederen forklarer, at dette er basen og her skal de tilbage til hver gang, de har gennemført en seværdighed. De skal tilbage og fortæller rejselederen hvordan det gik på seværdigheden. Det er vigtigt at fortælle om oplevelsen h. Rejselederen spørger om de er klar Er I klar.er I helt klar..rejs ud i verden Alle sammen i. Guiderne tager deres hold med ud til deres seværdighed, de kan evt. allerede her anvende kampråb og aktiviteten er i gang j. Guiderne instruerer (jf. beskrivelserne) og giver point på scorekortet efter gennemførelsen og sender de enkelte hold tilbage til basen og rejselederen k. Guiden starter altid sin seværdighed med at høre holdets kampråb l. Klubben kan selv lave en lille forhistorie til den enkelte station.ex Når de kinesiske børn skal øve driblinger på den kinesiske mur, så er det vigtigt at de ikke drible så vildt at bolden ryger udenfor muren, fordi så skal de tilbage til en trappe, ned for at hente deres bold og så skal de begynde med at drible forfra. Blot tænk lidt kreativt ved den enkelte station hvis i synes det skal med.

7 m. Pointsystemet er kun af kosmetisk og underholdende betydning, da alle deltagere til slut skal føle sig som vindere. Der kan f. eks. gives lavastykker, guldklumper, snebolde eller hvad der nu passer til rejsemålet. Der gives point i f. eks. tusinder eller millioner-milliarder n. Rejselederen modtager holdene efterhånden som de er færdige ved de enkelte seværdigheder, får lige lidt at vide om oplevelserne og sender holdet ud til den næste seværdighed (udpeges evt.) o. Rejselederen skal huske at afkrydse hvor de enkelte hold har været, så han ikke sender holdene ud til den samme seværdighed 2 gange. (Han/hun laver sit eget system for rundgangen Rejselederens tjekliste kan bruges til at holde styr på det) 4. Afslutning a. Når alle hold har været ved alle seværdigheder samles de enten i basen, i en af fodboldbanerne eller et andet samlende sted (indendørs hvis dårligt vejr) b. Rejseledere laver en lille historie om de gode resultater og nævner evt. hvor mange point hold nr. x havde og det samme havde hold y og det samme havde hold z søreme også alle ramte lige det samme resultat nemlig AT DE ALLE HAVDE HAFT NOGLE GODE OPLEVELSER RUNDT OM I VERDEN.SÅ DE ER ALLE VINDERE c. Evt. udlevering af diplom, evt. bespisning bagefter, evt. grill arrangement med forældre Det er vigtigt, at der sluttes af med noget at spise for børnene, fordi de er trætte, har brugt megen energi og et eller andet hyggeligt høre sig til for at afslutte og hygge sammen. c. Efter gennemførelsen 5. Evaluering a. Det er altid vigtigt at evaluere indsatsen i en aktivitet. Således kan klubben forbedre det til næste gang. Klubben kan vurdere om det er en aktivitet der skal gentages. Osv b. Lad være med at gå så meget op i hvad der gik galt (hvis noget gik mindre godt), men mere fokusere på hvordan det skal være for at være optimalt næste gang c. Plan for opfølgning på evt. nye spillere/navne i registreringen.

8 3. Materiel og hjælpere. Den kinesiske mur Kong Salomons Miner Leder Hjælper Materiel Bemærkning (1) Eiffel Tårnet 1 (1) Schweizerosten 1 Savannen 1 1 Den Australske Bush 1 1 Copacabana 1 1 Vulkanen 1 Racerløb 1 Oasen 2 2 Eget in put 1?? Opkridtet bane, 12 bolde, 11 kegletoppe 12 bolde, 14 kegler, 2 reb-stiger eller 30 kegler, 12 hullahopringe, 6 flexbuer med fod 12 bolde, 10 flexmål, 4 1 ½ L sodavands-flasker, 4 kegletoppe Sparkevæg med huller, håndbold mål, 12 bolde, 2 kegle-toppe 2 store fodbolde, 2 fodbolde, 2 netbaner, 6 veste Hullahopringe, flexmål, kegler, jyske 3 mål træer, krat, grene 12 bolde, 12 kegler eller toppe 1 Global goal, 12 bolde, 12 kegletoppe Fartmåler, 2 bolde, 2 kegler, 1x11-mandsmål Frugt, vand, skærebrædder, krus, servietter, affaldsposer, saft, knive, skrælleknive, borde eller lign. Evt. opdel mål i zoner med reb eller lign. Evt. Oppustelig bane fra DBU Jylland Fodboldfaglig hjælper/leder Fartmåler fra DBU Jylland Overordnet 1 2 sæt Nr. skilte 1-11 (på stationer og i basen) Muggert, Rejselederens tjekliste, Holdenes scorekort Det kan godt virke overvældende med alt det materiel masser af bolde, kegler og alt muligt, men det foreslåede antal materialer er ved fuld deltagelse altså 12 børn ved hver seværdighed = 131 børn. Materiale-forbruget er ganske givet mindre hos de fleste klubber, men det må være jer, der skal vurdere hvor mange I tror deltager. Hvis der eksempelvis kun er 8 deltagere på hvert hold, så skal der kun bruges 8 bolde pr. aktivitet, hvor de skal have en bold hver.

9 Materiel ved DBU Jylland Materiel i alt Den kinesiske mur Kong Salomons Miner Eiffel Tårnet Schweizerosten Savannen Den Australske Bush Copacabana Vulkanen Racerløb Oasen Eget in put? Overordnet Opkridtet bane, 12 bolde, 11 kegletoppe 12 bolde, 14 kegler, 2 rebstiger eller 30 kegler, 12 hullahopringe, 6 flexbuer med fod 12 bolde, 10 flexmål, 4 1 ½ L sodavands-flasker, 4 kegletoppe Sparkevæg med huller, håndbold mål, 12 bolde, 2 kegle-toppe 2 store fodbolde, 2 fodbolde, 2 netbaner, 6 veste Hullahopringe, flexmål, kegler, jyske 3 mål træer, krat, grene 12 bolde, 12 kegletoppe eller kegler 1 Global goal, 12 bolde, 12 kegletoppe Fartmåler, 2 bolde, 2 kegletoppe, 1x11-mandsmål Frugt, vand, skærebrædder, krus, servietter, affaldsposer, saft, knive, skrælleknive, borde eller lign. 2 sæt Nr. skilte 1-11 (på stationer og i basen) Muggert, Rejselederens tjekliste, Holdenes scorekort I Jorden Rundt -kassen 11 kegletoppe 14 kegletoppe, 12 hullahopringe, 2 rebstiger, 6 flexbuer 10 flexmål Evt. separat leje af Oppustelig bane eller netbaner ved DBU Jylland 12 kegletoppe Evt. separat leje af Fartmåler ved DBU Jylland I alt i Jorden Rundt -kassen: 10 stk. flexmål 6 stk. flexbuer med fod 2 stk. motorik rebstiger 40 stk. kegletoppe 12 stk. hullahopringe 1 stk. manual 2 stk. transportkasser (til almindelig bil s bagagerum)

10 FODBOLD FOR FRISKE BØRN 4. Beskrivelse af de enkelte stationer Den kinesiske mur OPGAVE: At drible på den kinesiske mur uden at bolden falder udenfor. Kommer bolden udenfor muren begyndes der forfra. Gruppen opdeles først i 2 grupper efter alder. På bane 1 dribler de yngste frit (eksempler kan evt. vises) indenfor den opkridtede bane (MUR). Fra slutstedet B trækkes bolden med fodsålen over til startstedet (A). Det må gerne være i løb. Bane 1: BB A På bane 2 opdeles de ældre spillere igen i 2 grupper med 3 på hvert hold. Der dribles fra A til B. Eksempler på driblinger: Træk med fodsål: Træk med fodsål i løb. Træk med fodsål: Træk med fodsål i løb til modsatte ben og spil retur. Yderside/Inderside: Dribles skiftevis yderside/inderside med samme ben.

11 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Bane 2: A A A (2 spillere med 1 bold) B B B (1 spiller uden bold) På bane 3 dribles mellem kegletoppene fra inderside fod til inderside fod. På højre side bruges højre inderside, på venstre side venstre inderside. Man kan sagtens selv finde på driblinger på alle baner, men de skal ikke være for svære. Bane 3: X X X X X X

12 Rekvisitter: Opkridtet bane 12 stk. bolde 11 stk. kegletoppe Points: Kinesere Bemanding: 2 Rejseledere

13 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Kong Salomons miner OPGAVE: At nå frem til Kong Salomons miner, og der skal I igennem den afrikanske jungle, over bjergtoppe og krydse de vilde stepper. Der opstilles 2 parallelle forhindringsbaner. Banen gennemløbes 2 gange for hver deltager evt. flere gange, hvis der er tid til det. Udfordringerne omfatter: Slalomløb, kravle gennem flexbuer med bold, balancespring, step løb, gennem flexbuer på ryggen, alle øvelser med bolden i favnen. Der sluttes af med en balanceøvelse med bold på foden, panden eller nakken inden bolden afleveres til næste deltager. Rekvisitter: 12 stk. bolde 14 stk. kegler og 2 rebstiger/30 stk. kegler, hvis man ikke har 2 rebstiger 12 stk. hullahopringe 8 stk. flexbuer på fod Points: Kg guld x x x x x Bemanding: 1 rejseleder, men gerne 2 x

14 Eiffeltårnet OPGAVE: Eiffeltårnet skal væltes. For at ramme det skal bolden passere triumfbuen. Deltageren starter ved banen med 1 flexmål. Når opgaven med at skyde igennem flexmålet og få væltet vandflasken er løst går deltageren videre til banen med 2 flexmål. o o o o x x x x Rekvisitter: 12 stk. bolde 10 stk. flexmål 4 stk. 1 ½ l sodavandsflasker 4 stk. kegletoppe Points: Flutes Bemanding: 1 rejseleder

15 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Schweizerosten OPGAVE: I skal ramme hullerne i Schweizerosten (sparkevæg). Sparkevæg placeres foran håndbold mål. Bolden placeres ca. 5 m fra sparkevægen. Rekvisitter: Sparkevæg (skal selv udarbejdes eller opdel målet i zoner vha. reb, snor, hullahop ringe) Håndbold mål eller lign. bagved 12 stk. bolde 2 stk. kegletoppe Points: Huller i osten Bemanding: 1 Rejseleder

16 Savannen OPGAVE: At spille elefantfodbold (stor fodbold) på savannen. De største deltagere på hvert hold spiller på den ene bane, de mindste på den anden Rekvisitter: 2 stk. anderledes fodbolde (evt. str. 5 bold for de mindste/blot en anderledes bold) 2 stk. almindelige fodbolde 2 stk. netbaner eller oppustelige fodboldbaner (evt. rekvirer én hos DBU Jylland) eller blot lave små baner hvor drengene spiller fodbold på små baner (alá jydske 3 bold) 6 stk. veste Points: Elefantfødder Bemanding: 2 rejseledere, en til hver bane

17 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Den Australske Bush OPGAVE: At spille fodboldgolf i Den Australske Bush. Banen er en 3 hullers golfbane. Hullerne kan være mål, hullahopringe, murertønder eller lignende. Banen indeholder forhindringer som en rigtig golfbane, såsom træer, rough, out of bounds, forhindringer bolden skal igennem eller over. Deltagerne tæller selv hvor mange slag (spark) de bruger på at gennemføre banen Rekvisitter: Hullahopringe Flexmål Kegler Jyske 3 mål Træer Krat Grene Points: Krokodilletænder Bemanding: 2 rejseledere

18 Copacabana OPGAVE: At blære sig med driblinger. Når man er på en strand i Brasilien, er det nødvendigt at kunne forskellige driblinger og finter for at komme udenom alle badegæsterne. Der laves 4 baner med 3 spillere på hver. Der trænes f.eks. de nævnte driblinger/finter, men lav Jeres egne finter efter alder og niveau. Kig evt. I DBU s Øvelsesdatabase efter finter. Der kan sagtens differentieres i sværhedsgrad på holdene eller fra hold til hold. Fristefinte: Bolden trækkes bagud med fodsål og spilles til siden med vrist/ydersiden Husmandsfinte: Der trædes over bolden med venstre ben og bolden spilles med højre yderside. Fodsålsfinte: Der dribles fremad. Ved keglen trækkes bolden med højre fodsål over til venstre inderside og spilles forbi modstanderen. A A A A (2 spiller med 1 bold) X X X X B B B B (1 spiller uden bold)

19 Rekvisitter: 12 stk. bolde 12 stk. kegler eller toppe Points: Sandkorn. Bemanding: Mindst 2 rejseledere, hvoraf den ene SKAL være fodboldkyndig (udføre finter)

20 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Vulkanen OPGAVE: Put bolde i Vulkanen, den er i udbrud. Rammes vulkanen udskyder den lava. Spillerne står rundt om vulkanen med bolden og skal ramme topringen: Der kastes indkast efter topringen. Der flugtes efter topringen. Deltagerne stilles på en række. Vulkanen trilles fordi deltagerne med bunden imod dem. Bolden skydes mod bunden og tæmmes når den kommer retur. Deltagerne stilles på en række. Vulkanen stilles i 45 gr. Og bolden kastes mod bundfjederen og heades tilbage. Se hvor mange gange der kan heades. Lav evt. Jeres egne øvelser mulighederne er enorme Rekvisitter: 1 stk. global goal 12 stk. bolde 12 stk. kegletoppe Points: Lavastykker Bemanding: 1 rejseleder

21 Racerløb OPGAVE: Få politiets fartmåler til at vise så meget som muligt. Der er racerløb og rigtig mange er med Politiet har opsat en fartmåler for at fange fartbøllerne. Fartmåler placeres bag et 11 mands mål. Bold placeres ca. 6 m fra målet. Vurdér efter spillernes størrelse og skudstyrke afstanden alle SKAL have en god måling. Læg evt. bolden op på en knold/kegle/top så den kan rammes med vristen. Rekvisitter: 1 stk. fartmåler 2 stk. bolde 2 stk. kegler 1 x 11 mands mål Points: Fartbøder Bemanding: 1 rejseleder

22 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Oasen OPGAVE: At få energi til rejsen. Der laves 1-2 oaser, hvor deltagerne får en pause i arrangementet med mulighed for at få noget frugt samt væske. Her foretages der også en registrering af deltagerne. Rekvisitter: Borde Frugt Saft Kage Registreringskort Knive Points: Energibarer Bemanding: Mindst 5 rejseledere mindst 2 ved registreringen og bemanding efter antallet af deltagere

23 5. Holdets scorekort Holdets NR: Seværdighed Holdets navn: Points 1 Den Kinesiske mur 2 Kong Salomons miner 3 Eiffeltårnet 4 Schweizerosten 5 Savannen 6 Den Australske bush 7 Copacabana 8 Vulkanen 9 Racerløb 10 Oase 1 11 Oase 2/egen aktivitet

24 6. Rejselederens tjekliste Hold nummer Holdets nummer Seværdighed Den Kinesiske mur 2 Kong Salomons miner 3 Eiffeltårnet 4 Schweizerosten 5 Savannen 6 Den Australske bush 7 Copa Cabanna 8 Vulkanen 9 Racerløb 10 Oase 1 11 Oase 2/egen aktivitet

DIN GUIDE SOM HJÆLPER

DIN GUIDE SOM HJÆLPER DIN GUIDE SOM HJÆLPER en del af noget større Indhold DBU s pigeraket FØR PIGERAKETTEN DBU s Pigeraket... 3 Raketten... 7 Mælkevejen... 9 Solen... 10 Mars... 11 Uranus... 12 Saturn... 13 det er vigtigt,

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum Inspirationshæfte DBU Uddannelse Trænerstart Trænerstart - med bolden i centrum Trænerstart Forord Kære nye træner! Du er førstegangstræner? måske er du sågar nødløsningen på din søns/datters hold? Fortvivl

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1 S i d e

Indholdsfortegnelse: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Forord s. 2 Tjek-liste inden start af seksualundervisning/brugerkursus s. 4 Velkomst s. 8 Kropsbevidsthed og samspilsøvelser s. 10 Seksualundervisning udenfor de vante rammer s. 17

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere