FODBOLD FOR FRISKE BØRN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FODBOLD FOR FRISKE BØRN"

Transkript

1 Manual/konceptbeskrivelse

2 INDHOLD 1. Motivation, støtte og kontakt 2. Forløb 3. Oversigt over hjælpere samt materiel 4. Beskrivelse af de enkelte stationer 1. Den kinesiske mur 2. Kong Salomons Miner 3. Eiffeltårnet 4. Schweizerosten 5. Savannen 6. Den Australske Bush 7. Copacabana 8. Vulkanen 9. Racerløb 10. Oase Oase 2/egen aktivitet 5. Eksempel på indbydelse 6. Holdets scorekort 7. Rejselederens tjekliste

3 1. Motivation, støtte og kontakt Dejligt at I har valgt at give Jeres små fodboldspillere en rigtig god fodboldoplevelse i klubben. Det er jo det det hele handler om Den gode oplevelse Den gode oplevelse for os alle spillerne, kammeraterne, forældre og ikke mindst lederne, der kan se at de gør en forskel i børnenes hverdag ved at give dem den gode oplevelse. Læs endelig alt materialet igennem før I går i gang. Det kan måske virke lidt uoverskueligt, men det er det bestemt ikke. Ingen af øvelserne kræver det store i materiel eller fodboldkundskab, der hvor I skal være lidt skarpe er i forberedelsen, planlægningen og informationen men vi er ret sikre på at i bliver ledt igennem de faser ved at læse hele Jorden Rundt komplekset igennem. Hvis I finder frem til områder eller emner der kan forbedres i aktiviteten, så må I meget gerne kontakte udviklingskonsulenten, så vi kan optimere Jorden Rundt, men husk på, at det ikke er et færdigt udviklet og komplet aktivitetskoncept som Pigeraketten, det er ment som god inspiration til en aktivitet, fodboldklubberne selvstændigt kan gøre brug af - til gavn for børnene. Ønsker I yderligere information eller der er tvivl vedrørende detaljer i Jorden Rundt er klubben velkommen til at kontakte DBU Jyllands udviklingskonsulent i region 2, Klaus Gertsen, Til sidst ønskes klubben alt mulig held og lykke med gennemførelsen, det bliver fantastisk for jer at opleve alle de glade fodboldbørn.

4 2. Forløb a. Forberedelse 1. Lang tid før a. I årskalenderen, få oplyst om aktiviteten ved opstart/forældremøder og lignende. b. Arrangementsmøde - planlægningsmøde c. Rekvirer faciliteter/materiel/hjælpere d. Plakater/indbydelser udarbejdes/udsendes 2. Lige før a. Kontrol/opfølgning af hjælpere/faciliteter/materiel etc. b. Evt. udlevér beskrivelsen af de respektive seværdigheder til guiderne, så de kan forberede sig på opgaven. 3. På dagen a. Rejselederen + evt. en hjælper eller to har samlet alt materiel til de enkelte seværdigheder og har lagt det op således at seværdighederne ligger hver for sig. b. Ca. 1 time før, møder alle guider (mindst 1 pr. seværdighed) c. Rejselederen forklarer kort hele aktivitetens idé og forløb d. Rejselederen forklarer, hvor vigtigt det er at børnene har en rigtig god og sjov oplevelse derfor må guiderne meget gerne være sjove og barnlige overfor børnene e. Beskrivelser af seværdighederne udleveres (hvis det ikke er sket) Hver enkelt guide tager sit materiel ud til det sted, hvor seværdigheden skal afvikles f. Rejselederen kommer rundt til alle seværdighederne og gennemgår hver enkelt, efterhånden som der er opstillet jf. beskrivelsen. Naturligvis laves korrektioner, hvis det er nødvendigt g. Det er vigtigt at forklare guiderne at 1 billede er bedre end 1000 ord Derfor VISE FORKLARE - ØVE h. Rejselederen lader guiderne gennemføre stationen for at være helt sikker på gennemførelsen og rette evt. tvivlsspørgsmål

5 FODBOLD FOR FRISKE BØRN b. Gennemførelse 1. Tidsplan a. Start 1½ time b. Start 1 time c. Start 1 time d. Start 15 min e. Start 15 min f. Start g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. : Rejseleder (+) samler materiel : Guider møder : Gennemgang for guider : Opstilling færdig : Endelig instruktion for guider : Velkomst ved rejseleder : Instruktion ved rejseleder : Opdeling i hold : Guider modtager hold : Scorekort + Kampråb + i basen : Guiderne tager deres hold med : 9 min pr. seværdighed : Alle hold igennem : Scorekort afleveres til rejselederen : Samlet afslutning i basen/klubhus? : Udråbe vinderne alle er vindere : Husk at udlevere klubfolder/kontakt

6 2. Velkomst a. Børnene samles i den ene oppustelige fodboldbane eller noget andet, der omkredser dem b. Rejselederen byder kort velkommen og forklarer hvad det er børnene skal i gang med c. Rejselederen forsøger at få børnene i den rette stemning ved at fortælle en sjov historie eller være pjattet 3. Beskrivelse af aktiviteten a. Udpeger området hvor alle seværdighederne er b. Opdeler i hold. Max. 12 deltagere/hold bedst 8-10 stykker/hold børnene må meget gerne være sammen med 2-3 venner på samme hold. Bed børnene holde dem i hånden de gerne vil være sammen med c. Prioritet inden start store og små sammen eller hver for sig? Klubvurdering, hvad giver mening hos Jer d. Sender børnene ud til de enkelte guider e. Guiderne modtager børnene og hjælper dem med at udfylde scorekortet finde frem til et holdnavn + et kampråb eller lign. og følger dem over til basen f. Holdet stiller sig bag ved et af nummerskiltene det er fremover holdets nummer noteres på scorekortet g. Rejselederen forklarer, at dette er basen og her skal de tilbage til hver gang, de har gennemført en seværdighed. De skal tilbage og fortæller rejselederen hvordan det gik på seværdigheden. Det er vigtigt at fortælle om oplevelsen h. Rejselederen spørger om de er klar Er I klar.er I helt klar..rejs ud i verden Alle sammen i. Guiderne tager deres hold med ud til deres seværdighed, de kan evt. allerede her anvende kampråb og aktiviteten er i gang j. Guiderne instruerer (jf. beskrivelserne) og giver point på scorekortet efter gennemførelsen og sender de enkelte hold tilbage til basen og rejselederen k. Guiden starter altid sin seværdighed med at høre holdets kampråb l. Klubben kan selv lave en lille forhistorie til den enkelte station.ex Når de kinesiske børn skal øve driblinger på den kinesiske mur, så er det vigtigt at de ikke drible så vildt at bolden ryger udenfor muren, fordi så skal de tilbage til en trappe, ned for at hente deres bold og så skal de begynde med at drible forfra. Blot tænk lidt kreativt ved den enkelte station hvis i synes det skal med.

7 m. Pointsystemet er kun af kosmetisk og underholdende betydning, da alle deltagere til slut skal føle sig som vindere. Der kan f. eks. gives lavastykker, guldklumper, snebolde eller hvad der nu passer til rejsemålet. Der gives point i f. eks. tusinder eller millioner-milliarder n. Rejselederen modtager holdene efterhånden som de er færdige ved de enkelte seværdigheder, får lige lidt at vide om oplevelserne og sender holdet ud til den næste seværdighed (udpeges evt.) o. Rejselederen skal huske at afkrydse hvor de enkelte hold har været, så han ikke sender holdene ud til den samme seværdighed 2 gange. (Han/hun laver sit eget system for rundgangen Rejselederens tjekliste kan bruges til at holde styr på det) 4. Afslutning a. Når alle hold har været ved alle seværdigheder samles de enten i basen, i en af fodboldbanerne eller et andet samlende sted (indendørs hvis dårligt vejr) b. Rejseledere laver en lille historie om de gode resultater og nævner evt. hvor mange point hold nr. x havde og det samme havde hold y og det samme havde hold z søreme også alle ramte lige det samme resultat nemlig AT DE ALLE HAVDE HAFT NOGLE GODE OPLEVELSER RUNDT OM I VERDEN.SÅ DE ER ALLE VINDERE c. Evt. udlevering af diplom, evt. bespisning bagefter, evt. grill arrangement med forældre Det er vigtigt, at der sluttes af med noget at spise for børnene, fordi de er trætte, har brugt megen energi og et eller andet hyggeligt høre sig til for at afslutte og hygge sammen. c. Efter gennemførelsen 5. Evaluering a. Det er altid vigtigt at evaluere indsatsen i en aktivitet. Således kan klubben forbedre det til næste gang. Klubben kan vurdere om det er en aktivitet der skal gentages. Osv b. Lad være med at gå så meget op i hvad der gik galt (hvis noget gik mindre godt), men mere fokusere på hvordan det skal være for at være optimalt næste gang c. Plan for opfølgning på evt. nye spillere/navne i registreringen.

8 3. Materiel og hjælpere. Den kinesiske mur Kong Salomons Miner Leder Hjælper Materiel Bemærkning (1) Eiffel Tårnet 1 (1) Schweizerosten 1 Savannen 1 1 Den Australske Bush 1 1 Copacabana 1 1 Vulkanen 1 Racerløb 1 Oasen 2 2 Eget in put 1?? Opkridtet bane, 12 bolde, 11 kegletoppe 12 bolde, 14 kegler, 2 reb-stiger eller 30 kegler, 12 hullahopringe, 6 flexbuer med fod 12 bolde, 10 flexmål, 4 1 ½ L sodavands-flasker, 4 kegletoppe Sparkevæg med huller, håndbold mål, 12 bolde, 2 kegle-toppe 2 store fodbolde, 2 fodbolde, 2 netbaner, 6 veste Hullahopringe, flexmål, kegler, jyske 3 mål træer, krat, grene 12 bolde, 12 kegler eller toppe 1 Global goal, 12 bolde, 12 kegletoppe Fartmåler, 2 bolde, 2 kegler, 1x11-mandsmål Frugt, vand, skærebrædder, krus, servietter, affaldsposer, saft, knive, skrælleknive, borde eller lign. Evt. opdel mål i zoner med reb eller lign. Evt. Oppustelig bane fra DBU Jylland Fodboldfaglig hjælper/leder Fartmåler fra DBU Jylland Overordnet 1 2 sæt Nr. skilte 1-11 (på stationer og i basen) Muggert, Rejselederens tjekliste, Holdenes scorekort Det kan godt virke overvældende med alt det materiel masser af bolde, kegler og alt muligt, men det foreslåede antal materialer er ved fuld deltagelse altså 12 børn ved hver seværdighed = 131 børn. Materiale-forbruget er ganske givet mindre hos de fleste klubber, men det må være jer, der skal vurdere hvor mange I tror deltager. Hvis der eksempelvis kun er 8 deltagere på hvert hold, så skal der kun bruges 8 bolde pr. aktivitet, hvor de skal have en bold hver.

9 Materiel ved DBU Jylland Materiel i alt Den kinesiske mur Kong Salomons Miner Eiffel Tårnet Schweizerosten Savannen Den Australske Bush Copacabana Vulkanen Racerløb Oasen Eget in put? Overordnet Opkridtet bane, 12 bolde, 11 kegletoppe 12 bolde, 14 kegler, 2 rebstiger eller 30 kegler, 12 hullahopringe, 6 flexbuer med fod 12 bolde, 10 flexmål, 4 1 ½ L sodavands-flasker, 4 kegletoppe Sparkevæg med huller, håndbold mål, 12 bolde, 2 kegle-toppe 2 store fodbolde, 2 fodbolde, 2 netbaner, 6 veste Hullahopringe, flexmål, kegler, jyske 3 mål træer, krat, grene 12 bolde, 12 kegletoppe eller kegler 1 Global goal, 12 bolde, 12 kegletoppe Fartmåler, 2 bolde, 2 kegletoppe, 1x11-mandsmål Frugt, vand, skærebrædder, krus, servietter, affaldsposer, saft, knive, skrælleknive, borde eller lign. 2 sæt Nr. skilte 1-11 (på stationer og i basen) Muggert, Rejselederens tjekliste, Holdenes scorekort I Jorden Rundt -kassen 11 kegletoppe 14 kegletoppe, 12 hullahopringe, 2 rebstiger, 6 flexbuer 10 flexmål Evt. separat leje af Oppustelig bane eller netbaner ved DBU Jylland 12 kegletoppe Evt. separat leje af Fartmåler ved DBU Jylland I alt i Jorden Rundt -kassen: 10 stk. flexmål 6 stk. flexbuer med fod 2 stk. motorik rebstiger 40 stk. kegletoppe 12 stk. hullahopringe 1 stk. manual 2 stk. transportkasser (til almindelig bil s bagagerum)

10 FODBOLD FOR FRISKE BØRN 4. Beskrivelse af de enkelte stationer Den kinesiske mur OPGAVE: At drible på den kinesiske mur uden at bolden falder udenfor. Kommer bolden udenfor muren begyndes der forfra. Gruppen opdeles først i 2 grupper efter alder. På bane 1 dribler de yngste frit (eksempler kan evt. vises) indenfor den opkridtede bane (MUR). Fra slutstedet B trækkes bolden med fodsålen over til startstedet (A). Det må gerne være i løb. Bane 1: BB A På bane 2 opdeles de ældre spillere igen i 2 grupper med 3 på hvert hold. Der dribles fra A til B. Eksempler på driblinger: Træk med fodsål: Træk med fodsål i løb. Træk med fodsål: Træk med fodsål i løb til modsatte ben og spil retur. Yderside/Inderside: Dribles skiftevis yderside/inderside med samme ben.

11 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Bane 2: A A A (2 spillere med 1 bold) B B B (1 spiller uden bold) På bane 3 dribles mellem kegletoppene fra inderside fod til inderside fod. På højre side bruges højre inderside, på venstre side venstre inderside. Man kan sagtens selv finde på driblinger på alle baner, men de skal ikke være for svære. Bane 3: X X X X X X

12 Rekvisitter: Opkridtet bane 12 stk. bolde 11 stk. kegletoppe Points: Kinesere Bemanding: 2 Rejseledere

13 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Kong Salomons miner OPGAVE: At nå frem til Kong Salomons miner, og der skal I igennem den afrikanske jungle, over bjergtoppe og krydse de vilde stepper. Der opstilles 2 parallelle forhindringsbaner. Banen gennemløbes 2 gange for hver deltager evt. flere gange, hvis der er tid til det. Udfordringerne omfatter: Slalomløb, kravle gennem flexbuer med bold, balancespring, step løb, gennem flexbuer på ryggen, alle øvelser med bolden i favnen. Der sluttes af med en balanceøvelse med bold på foden, panden eller nakken inden bolden afleveres til næste deltager. Rekvisitter: 12 stk. bolde 14 stk. kegler og 2 rebstiger/30 stk. kegler, hvis man ikke har 2 rebstiger 12 stk. hullahopringe 8 stk. flexbuer på fod Points: Kg guld x x x x x Bemanding: 1 rejseleder, men gerne 2 x

14 Eiffeltårnet OPGAVE: Eiffeltårnet skal væltes. For at ramme det skal bolden passere triumfbuen. Deltageren starter ved banen med 1 flexmål. Når opgaven med at skyde igennem flexmålet og få væltet vandflasken er løst går deltageren videre til banen med 2 flexmål. o o o o x x x x Rekvisitter: 12 stk. bolde 10 stk. flexmål 4 stk. 1 ½ l sodavandsflasker 4 stk. kegletoppe Points: Flutes Bemanding: 1 rejseleder

15 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Schweizerosten OPGAVE: I skal ramme hullerne i Schweizerosten (sparkevæg). Sparkevæg placeres foran håndbold mål. Bolden placeres ca. 5 m fra sparkevægen. Rekvisitter: Sparkevæg (skal selv udarbejdes eller opdel målet i zoner vha. reb, snor, hullahop ringe) Håndbold mål eller lign. bagved 12 stk. bolde 2 stk. kegletoppe Points: Huller i osten Bemanding: 1 Rejseleder

16 Savannen OPGAVE: At spille elefantfodbold (stor fodbold) på savannen. De største deltagere på hvert hold spiller på den ene bane, de mindste på den anden Rekvisitter: 2 stk. anderledes fodbolde (evt. str. 5 bold for de mindste/blot en anderledes bold) 2 stk. almindelige fodbolde 2 stk. netbaner eller oppustelige fodboldbaner (evt. rekvirer én hos DBU Jylland) eller blot lave små baner hvor drengene spiller fodbold på små baner (alá jydske 3 bold) 6 stk. veste Points: Elefantfødder Bemanding: 2 rejseledere, en til hver bane

17 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Den Australske Bush OPGAVE: At spille fodboldgolf i Den Australske Bush. Banen er en 3 hullers golfbane. Hullerne kan være mål, hullahopringe, murertønder eller lignende. Banen indeholder forhindringer som en rigtig golfbane, såsom træer, rough, out of bounds, forhindringer bolden skal igennem eller over. Deltagerne tæller selv hvor mange slag (spark) de bruger på at gennemføre banen Rekvisitter: Hullahopringe Flexmål Kegler Jyske 3 mål Træer Krat Grene Points: Krokodilletænder Bemanding: 2 rejseledere

18 Copacabana OPGAVE: At blære sig med driblinger. Når man er på en strand i Brasilien, er det nødvendigt at kunne forskellige driblinger og finter for at komme udenom alle badegæsterne. Der laves 4 baner med 3 spillere på hver. Der trænes f.eks. de nævnte driblinger/finter, men lav Jeres egne finter efter alder og niveau. Kig evt. I DBU s Øvelsesdatabase efter finter. Der kan sagtens differentieres i sværhedsgrad på holdene eller fra hold til hold. Fristefinte: Bolden trækkes bagud med fodsål og spilles til siden med vrist/ydersiden Husmandsfinte: Der trædes over bolden med venstre ben og bolden spilles med højre yderside. Fodsålsfinte: Der dribles fremad. Ved keglen trækkes bolden med højre fodsål over til venstre inderside og spilles forbi modstanderen. A A A A (2 spiller med 1 bold) X X X X B B B B (1 spiller uden bold)

19 Rekvisitter: 12 stk. bolde 12 stk. kegler eller toppe Points: Sandkorn. Bemanding: Mindst 2 rejseledere, hvoraf den ene SKAL være fodboldkyndig (udføre finter)

20 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Vulkanen OPGAVE: Put bolde i Vulkanen, den er i udbrud. Rammes vulkanen udskyder den lava. Spillerne står rundt om vulkanen med bolden og skal ramme topringen: Der kastes indkast efter topringen. Der flugtes efter topringen. Deltagerne stilles på en række. Vulkanen trilles fordi deltagerne med bunden imod dem. Bolden skydes mod bunden og tæmmes når den kommer retur. Deltagerne stilles på en række. Vulkanen stilles i 45 gr. Og bolden kastes mod bundfjederen og heades tilbage. Se hvor mange gange der kan heades. Lav evt. Jeres egne øvelser mulighederne er enorme Rekvisitter: 1 stk. global goal 12 stk. bolde 12 stk. kegletoppe Points: Lavastykker Bemanding: 1 rejseleder

21 Racerløb OPGAVE: Få politiets fartmåler til at vise så meget som muligt. Der er racerløb og rigtig mange er med Politiet har opsat en fartmåler for at fange fartbøllerne. Fartmåler placeres bag et 11 mands mål. Bold placeres ca. 6 m fra målet. Vurdér efter spillernes størrelse og skudstyrke afstanden alle SKAL have en god måling. Læg evt. bolden op på en knold/kegle/top så den kan rammes med vristen. Rekvisitter: 1 stk. fartmåler 2 stk. bolde 2 stk. kegler 1 x 11 mands mål Points: Fartbøder Bemanding: 1 rejseleder

22 FODBOLD FOR FRISKE BØRN Oasen OPGAVE: At få energi til rejsen. Der laves 1-2 oaser, hvor deltagerne får en pause i arrangementet med mulighed for at få noget frugt samt væske. Her foretages der også en registrering af deltagerne. Rekvisitter: Borde Frugt Saft Kage Registreringskort Knive Points: Energibarer Bemanding: Mindst 5 rejseledere mindst 2 ved registreringen og bemanding efter antallet af deltagere

23 5. Holdets scorekort Holdets NR: Seværdighed Holdets navn: Points 1 Den Kinesiske mur 2 Kong Salomons miner 3 Eiffeltårnet 4 Schweizerosten 5 Savannen 6 Den Australske bush 7 Copacabana 8 Vulkanen 9 Racerløb 10 Oase 1 11 Oase 2/egen aktivitet

24 6. Rejselederens tjekliste Hold nummer Holdets nummer Seværdighed Den Kinesiske mur 2 Kong Salomons miner 3 Eiffeltårnet 4 Schweizerosten 5 Savannen 6 Den Australske bush 7 Copa Cabanna 8 Vulkanen 9 Racerløb 10 Oase 1 11 Oase 2/egen aktivitet

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

DIN GUIDE SOM HJÆLPER

DIN GUIDE SOM HJÆLPER DIN GUIDE SOM HJÆLPER en del af noget større Indhold DBU s pigeraket FØR PIGERAKETTEN DBU s Pigeraket... 3 Raketten... 7 Mælkevejen... 9 Solen... 10 Mars... 11 Uranus... 12 Saturn... 13 det er vigtigt,

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen.

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. håndboldkaravanen gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. Håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne HVAD ER HÅNDBOLDKARAVANEN? Håndboldkaravanen

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.25 Der spilles

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 20 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 20 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 20 hold timer fra 9.00 til 2.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.2 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf

Kilde. Brug Bolden. Billedsprog s. 38-58. http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Kilde Brug Bolden Billedsprog s. 38-58 http://www.emu.dk/sites/default/files/brug%20indersiden%20af%20bolden.pdf Billedsprog Begreber og ordforklaringer Billedsprog: Samlet betegnelse for en lang række

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere