Ordinært møde. Dato 24. november Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller Peter Nielsen Jette Bruun Christensen Aksel Jensen Bruno Müller Jørgen Anker Simonsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsordenen til mødet Godkendelse af referat fra forrige møde Høring af Ydelses- og Kvalitetskatalog Mål og værdier for inklusion i folkeskolen Handicaprådets mødekalender Madgebyr eller kostordning Effektuering af besparelse Tilsynspolitik på fritvalgsområdet Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger og ældreboliger Information til/fra medlemmerne Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Information fra Handicapkonsulenten Orientering om økonomi Punkter til næste møde Eventuelt Underskrifter: Handicaprådet - Referat november 2011 Side 2 af 25

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /11 Åben _Det samlede_ydelses- og kvalitetskatalog pdf /11 Åben udkast til guideline om inkluderende folkeskoler /11 Åben Svar til Handicaprådet på uddybende sørgsmål /11 Åben Tilsynspolitik /11 Åben Ælderådets ændringsforslag til "Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune" /11 Åben Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til hjælp til borgere i plejeboliger - Udvalgsafgørelse af /11 Lukket Drøftelse med Ældrerådet Internt Notat, Fortroligt /09 Åben 09-BMK Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger /11 Åben Distrikter i ældreplejen.pdf /11 Åben Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger /11 Åben Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i ældreboliger /11 Åben Referat fra møde nr. 43 d. 21. november - tilgængelighedsudvalget.pdf Handicaprådet - Referat november 2011 Side 3 af 25

4 1. Godkendelse af dagsordenen til mødet Godkendelse af dagsordenen til mødet den 24. november Sagsnr: Sbh: bepd At dagsordenen godkendes. Punkt 8 behandles efter punkt 2, og Punkt 15 behandles umiddelbart efter. Dagsordenen herefter godkendt. Fraværende: Flemming Klougard Handicaprådet - Referat november 2011 Side 4 af 25

5 2. Godkendelse af referat fra forrige møde Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober Sagsnr: Sbh: bepd At referatet godkendes. Referatet godkendt med bemærkning til pkt. 11: Nyborg -mødet er ikke afholdt endnu, - udsættes til dec.mødet. Fraværende: Flemming Klougard Handicaprådet - Referat november 2011 Side 5 af 25

6 3. Høring af Ydelses- og Kvalitetskatalog 2011 Ydelses- og kvalitetskatalog 2011 behandles i socialudvalget den 7. december Sagsnr: 11/11021 Sbh: lald Forinden behandlingen, sendes den i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. At Handicaprådet og Ældrerådet udarbejder høringssvar. Lars Leen deltog under behandling af punktet. Ydelses- og Kvalitetskatalog 2011 kan godkendes med følgende ændringer: - at navne på kontaktpersoner generelt slettes. - at der tilføjes et afsnit om kommunens vejledningspligt / borgernes oplysningsforpligtelse - en generel omformulering vedr. visitation Handicaprådet ønsker en kort beskrivelse af, hvad der menes med formuleringen konkret individuel vurdering Der udarbejdes høringssvar af Handicapkonsulent/sekretær. Fraværende: Flemming Klougart. Bilag _Det samlede_ydelses- og kvalitetskatalog pdf (dok.nr /11) Handicaprådet - Referat november 2011 Side 6 af 25

7 4. Mål og værdier for inklusion i folkeskolen Sagsnr: 11/8565 Forvaltning: CSU Sbh: bbni Besl. komp: BUU Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i møde den 11.august 2011 handle- og tidsplan for KLK s anbefalinger til udvikling af specialundervisningen. Arbejdsgruppe 1 (Mål og værdier for inklusion) har udarbejdet Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn Kommune. Guideline udtrykker en overordnet fælles holdning til inklusion og udtrykker konkrete mål for inklusion indtil Guideline prioriterer fællesskaber og mangfoldighed i skolen. På baggrund af etiske, faglige, menneskelige og økonomiske grunde satses der på øget ink lusion. Specialområdet er vokset på bekostning af almenområdet. Med inklusionsprojektet bringes ressourcerne tilbage til almenmiljøet. Inklusion betragtes som vellykket, når eleven er fysisk, socialt/psykisk og fagligt inkluderet. Det betyder, at eleven er i almenmiljøet (evt. med støtte), trives og lærer noget. Inklusion er at bringe specialpædagogikken ind i almenpædagogikken. Nationale mål for inklusion er, at 96 % af alle elever er inkluderet i 2015 at 97 % af alle elever er inkluderet i 2020 I Frederikshavn Kommune er målet, at 95 % af alle elever er inkluderet i 2015 at 97 % af alle elever er inkluderet i 2020 Der vil fortsat være elever der har behov for specialklassetilbud. Frederikshavn Kommune har p.t. godt 400 elever i specialklasser. For at nå målet betyder det, at Frederikshavn Kommune i 2020 har ca. 200 elever i specialklasser. Der følges årligt op på udviklingen af elevtallet i specialklasser. Målene tænkes nået ved ændret praksis fremadrettet, hvilket betyder, at elever i specialklasser ikke umiddelbart overføres til inkluderende tilbud, men kan fortsætte specialklasseforløbet. Der satses især på ændret praksis i forhold til nyindstillinger, således at et inkluderende tilbud vurderes i forhold til et specialklassetilbud. Frederikshavn Kommune har fokus på at inkludere især elever med generelle indlæringsvanskeligheder, ligesom grænsen for eksklusion af øvrige målgrupper flyttes, således at kun elever med massive vanskeligheder indstilles til et ekskluderende tilbud. Desuden tidsbegrænses visse specialklassetilbud. Konkret betyder det, at inklusionen påvirker følgende elevgrupper således: Handicaprådet - Referat november 2011 Side 7 af 25

8 Elever med generelle indlæringsvanskeligheder der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på årgang. Overgangen fra børnehave til skole betyder nye strukturer, som barnet muligvis profiterer af og dermed får en indskoling i almenmiljøet evt. med støtte. der er et tidsbegrænset specialklassetilbud til denne elevgruppe på max. 3 år fordelt på årgang der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 10. årgang. De kan på lige vis som andre benytte kommunens ordinære 10. klassetilbud med henblik på en almindelig udskoling til ungdomsuddannelse Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra årgang Elever inden for autismespektret der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra årgang nogle elever med kontaktvanskeligheder, vil modtage specialklassetilbuddet med særligt henblik på hel eller delvis inklusion i det omfang det er muligt. Elever med svære ADHD-lignende problematikker der er specialklassetilbud til denne elevgruppe fra årgang nogle elever med svære ADHD-lignende problematikker, vil modtage specialklassetilbuddet med særligt henblik på hel eller delvis inklusion i det omfang det er muligt. Elever med AKT-problematikker (adfærd, kontakt og trivsel) der er specialklasser til denne elevgruppe på årgang. der er et tidsbegrænset specialklassetilbud til denne elevgruppe på max. 3 år, fordelt på årgang der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 0. årgang. Overgangen fra børnehave til skole betyder nye strukturer, som barnet muligvis profiterer af og dermed får en indskoling i almenmiljøet evt. med støtte. der er ikke specialklasser til denne elevgruppe på 10. årgang. De kan på lige vis som andre benytte kommunens ordinære 10. klassetilbud med henblik på en almindelig udskoling til ungdomsuddannelse. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 8 af 25

9 Inklusionen understøttes yderligere af: ressourcer og ansvar udlagt til skolerne (arbejdsgruppe 2) fokus på kompetenceudvikling hos almenlærere (arbejdsgruppe 3) styrke samarbejdet mellem skoler og centrale rådgivningsenheder samt fokus på fælles sprog og ansvar (arbejdsgruppe 4+5) ny tilgang til indstilling og visitation (arbejdsgruppe 6). Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 1. godkender Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn Kommune 2. sender guideline i høring i Handicaprådet og folkeskolerne i Frederikshavn Kommune 3. genoptager sagen, når høringssvar foreligger. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. oktober 2011 Godkendt, at guideline sendes i høring i Handicaprådet og folkeskolerne. Sagen genoptages, når høringssvar foreligger. Fraværende: ingen At Handicaprådet udarbejder høringssvar. Beslutning Handicaprådet den 27. oktober 2011 en 2. afsnit at specialområdet er vokset på bekostning af almenområdet afsnittet ønskes slettet. Forinden høringssvar gives, ønskes svar på følgende: Bekymrende, hvad der sker med elever med generelle indlæringsvanskeligheder i årgang, først ved 4. klasse tages der hånd om dem! Herefter max. 3 års specialklassetilbud, hvad sker der efterfølgende. Supplerende sagsfremstilling Der foreligger nu svar fra Fagcenter Skole og Ungdom på de stillede spørgsmål. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 9 af 25

10 At Handicaprådet udarbejder høringssvar. Udmærket tiltag, men Handicaprådet er bekymrede for, om der er afsat de nødvendige ressource til - midler til kompetenceudvikling - tekniske hjælpemidler - faglig sparring - fysiske forhold i bygningerne (ro til de, som kræver dette) Der udarbejdes høringssvar fra handicapkonsulent/sekretær. Fraværende: Flemming Klougart. Bilag udkast til guideline om inkluderende folkeskoler (dok.nr.86359/11) Svar til Handicaprådet på uddybende sørgsmål (dok.nr /11) Handicaprådet - Referat november 2011 Side 10 af 25

11 5. Handicaprådets mødekalender 2012 Følgende datoer foreslåes til møde i Handicaprådet Møderne er lagt på en torsdag sidst i måneden, mellem kl ligesom i år Den politiske mødekalender for 2012 er færdig, og der er forsøgt at tage hensyn til de politiske møder. Sagsnr: 09/21416 Sbh: beos januar februar marts april maj juni juli friholdes for møder august september oktober november december 2012 Supplerende sagsfremstilling Forslag til mødeplan blev udsendt til medlemmerne pr. mail den der er ikke indkommet bemærkninger til planen. At mødekalender for 2012 godkendes. Godkendt med den ændring, at mødet i maj, juni og november fremrykkes til kl Fraværende: Flemming Klougart. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 11 af 25

12 6. Madgebyr eller kostordning Sagsnr: 11/11015 Forvaltning: Sbh: nyfa Handicappede skal betale mad gebyr, citat fra TV2 Finans d. 24. okt Sådan indledte pressen en artikel om et påstået mad gebyr for handicappede. Presseomtalen har givet anledning til kritik af kommunernes metoder, idet borgerne finder, at de kommer til at betale for deres handicap når kommunerne opkræver det såkaldte mad gebyr. Madserviceordningen bliver endvidere fremstillet som om de handicappede borgere bliver pålagt et gebyr, når de ikke længere kan deltage ved tilberedningen af maden. Dette er imidlertid ikke korrekt. Begrundelsen for, at nogle borgere oplever, at der fremadrettet bliver opkrævet en anden takst end hidtil er, når borgerne ikke længere kan deltage ved tilberedningen af maden. Disse borgere skal fremover betale kostprisen (råvarepris og personaleomkostninger i forbindelse med tilberedning). De borgere, der kan deltage ved tilberedningen af maden, bliver som udgangspunkt også opkrævet alm. takst dog med reduktion af personaleomkostninger i forbindelse med tilberedningen, idet disse borgere kun skal betale for råvareprisen. Forskellen på de to ordninger I overensstemmelse med bekendtgørelsen (BEK) om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. [1], har kommunen to takster for kost på handicapområdet. Én ordning, hvor kost-beboer hjælper til og betaler reduceret takst, og én ordning, hvor kost-beboer som ikke hjælper til, betaler alm. takst. Skematisk kan ovenstående opstilles på følgende måde: Kost-beboer som deltager Kost-beboer som ikke deltager Kost Der betales for: Råvareomkostningen Der betales ikke for forarbejdningen, når borgeren deltager. Der betales for: Råvareomkostningen De faktiske udgifter i forbindelse med tilberedningen af maden, dog max beløb på 3170,00 kr. De kriterier som Frederikshavn Kommune ligger til grund for alm. eller reduceret takst, er én enten-eller betragtning i form af deltagelse ved madtilberedning eller ej. Kriterierne er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis på området. I Frederikshavn Kommune er der i alt 13 borgere som betaler reduceret takst. Disse borgere er alle beboende på Koktvedparken. På de øvrige botilbud herunder Mariested er der ansat personale til madfremstilling og beboerne betaler derfor den alm. takst. På bofællesskaberne betaler beboerne ind til kostkasser. hvorledes beløbet fastsættes er op til det enkelte sted. I bofællesskaberne deltager beboerne med både indkøb og tilberedningen af maden. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 12 af 25

13 Kost-beboer hjælper til: i Frederikshavn Kommune, nærmere på Koktvedparken, er der i alt 13 borgere som modtager madservice til den alm. takst med reduktion af personaleomkostninger pålydende 2570,00 kr. pr. mdr. Begrundelsen for, at disse borgere bliver reduceret i taksten er, at kommunen har skønnet, at de deltager i tilberedningen af maden. Borgerne er visiteret til bo-tilbuddet Koktvedparken efter servicelovens Borgerne modtager hjælp, omsorg, støtte, og hjælp til udvikling af færdigheder mv. efter servicelovens 85. Den pædagogiske og praktiske bistand til bl.a. madlavning er indeholdt i servicelovens 85. Idet madservice ikke er indeholdt i 85 visiteres dette efter servicelovens 83, stk. 1, nr. 3. Der er ikke hjemmel i serviceloven 85 eller i BEK til at opkræve betaling for personaleudgifter, når der er tale socialpædagogisk støtte til udførsel af praktiske opgaver eller optræning. Begrundelsen for, at der ikke må opkræves betaling for personaleudgifter er, at tilberedningen af maden sker med deltagelse af borgeren, og må anses som et naturligt led i den socialpædagogiske optræning og bistand, jf. servicelovens 85. Dette gælder også i de tilfælde, hvor borgeren har brug for hjælp til alle eller en del af de opgaver, som madfremstillingen består af. Når borgeren deltager i tilberedningen af maden, får det således ikke karakter af en madserviceordning. Der er således ikke tale om en ydelse der ensidigt bliver leveret fra andre. Ovenstående kriterier er i fuld overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis, hvoraf Ankestyrelsen anser det for at være en forudsætning for at betegne madfremstilling/tilberedning som en madserviceordning, og deraf kunne opkræve personaleomkostninger, at maden produceres uden deltagelse fra modtageren, jf. Ankestyrelsen, C Kost-beboer hjælper ikke til: I henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 1 træffer kommunalbestyrelsen bl.a. beslutning om betaling for tilbud efter servicelovens 83 mv. Ved fastsættelse af betalingen kan kommunen højst medregne kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Lovgiver har dog indsat et maksimum for betalingen for madservice, som er fastlagt i BEK 1, stk. 3, svarende til 3170,00 kr. pr. mdr. (2011 niveau). Umiddelbart forekommer forskellen på den reduceret og alm. takst ikke særlig stor. Årsagen hertil er begrundet i, at lovgiver har indsat et maksimum på 3170,00 kr. På Koktvedparken bor der i alt 30 borgere og ud af disse, er der 17 som modtager madservice til alm. takst pålydende 3170,00 kr. pr. mdr. Begrundelsen for, at disse borgere betaler alm. takst er, at borgerne ikke deltager i tilberedningen af maden. Borgerne er visiteret til bo-tilbuddet Koktvedparken efter servicelovens Beboerne modtager hjælp, omsorg, støtte, og hjælp til udvikling af færdigheder mv. efter servicelovens 85. Den pædagogiske og praktiske bistand til madlavning er indeholdt i servicelovens 85, dog er madservice ikke er indeholdt i servicelovens 85 men i 83, stk. 1,nr. 3. Idet madservice administreres i botilbuddet, er der ikke frit valg på madservice. Når en borger ikke kan deltage i fremstillingen af maden, er der ikke tale om en socialpædagogisk hjælp eller bistand efter servicelovens 85. Den Handicaprådet - Referat november 2011 Side 13 af 25

14 socialpædagogiske bistand forudsætter en vis form for deltagelse. Af disse årsager betaler disse beboere alm. takst, svarende til en kostpris bestående af råvareprisen og personaleomkostninger til madfremstillingen. Når kosttilbuddet har karakter af madserviceordningen kan der opkræves udgifter til personaleomkostninger. Kriterierne som Frederikshavn Kommune ligger til grund for vurderingen, er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis. Det fremgår af Ankestyrelsens praksis, at en manglende deltagelse i madfremstillingen har karakter af en madserviceordning, og giver kommunen hjemmel til at opkræve betaling for personaleudgifterne til ordningen. Ankestyrelsen karakteriserer således en manglende deltagelse ved madfremstillingen som en passiv deltagelse. Dette gælder også, på trods af, at borgers tilstedeværelse ved madlavningen giver vedkommende en sanseoplevelse. Der kan således opkræves udgifter til personaleomkostninger, når maden produceres/tilberedes uden deltagelse fra modtageren. Handicapkonsulenten kan endvidere oplyse, at administrationen allerede arbejder på nye retningslinjer for kost og madservice på hele botilbud området. Retningslinjerne vil fremadrettet sikre, at reglerne bliver tydeligere, mere ensartet og uafhængige af boligtypen som borgeren er visiteret til. Ovenstående vil s enere komme til høring i Handicaprådet. [1] BEK nr. 668 af 16/06/2010 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84. Orienteringen tages til efterretning Handicaprådet konstaterer, at Frederikshavn kommune ikke pålægger borgere et gebyr, og orienteringen tages til efterretning. Der udarbejdes en pressemeddelelse i samarbejde mellem handicapkonsulent / formanden. Fraværende: Flemming Klougart. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 14 af 25

15 7. Effektuering af besparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 i Byrådet den 12/ er der indregnet en besparelse på i alt kr. i forbindelse med forslag SOU10. Sagsnr: 11/11045 Sbh: bepd Forslaget gik oprindeligt ud på at nedlægge funktionen som handicapkonsulent, men blev i de politiske forhandlinger omdefineret til en rammebesparelse. Administrationen planlægger at udmønte denne ved, at handicapkonsulenten i halvdelen af tiden med de vidensmæssige fordele det giver arbejder direkte med handicapområdet, som en del af staben for centret på området, finansieret af lønmidler her. Herved realiseres en besparelse på kr. De resterende kr. fordeles mellem Handicapråd og Ældreråd i forhold til de afsatte budgetter. Hvilket betyder, at Handicaprådet bliver beskåret med kr. (restbudget kr.) og Ældrerådet bliver beskåret med kr. (restbudget kr.) Det indstilles, at Handicaprådet og Ældrerådet afgiver høringssvar. Handicapkonsulenten forlod mødet under behandling af punktet. Handicaprådet er af Peter E Nielsen oplyst om, at der er politisk beslutning om, at handicapkonsulentens funktioner forbliver fuldtids i sin nuværende form, hvorfor Handicaprådet ikke afgiver et høringssvar. Orienteringen om beskæring i budgettet 2012 taget til efterretning Fraværende: Flemming Klougard Handicaprådet - Referat november 2011 Side 15 af 25

16 8. Tilsynspolitik på fritvalgsområdet Som konsekvens af lov nr. 627 af 14/ har Center for Social - og Sundhedsmyndighed jf. Servicelovens 151c, udarbejdet en tilsynspolitik for ydelser leveret efter Servicelovens 83 på fritvalgsområdet. Tilsynspolitikken skal være offentliggjort ved udgangen af Sagsnr: 11/10876 Sbh: mrw i Besl. komp: SOU Tilsynspolitikken indeholder kommunens procedurer for udførelse af tilsynet og for opfølgning på tilsynet. I tilslutning til beslutninger om serviceniveau og kvalitetsstandard, skal der politisk følges op på tilsynspolitikken årligt. Tilsynspolitikken er vedlagt som bilag 1. Direktøren med ansvar for Ældreområdet indstiller at tilsynspolitikken for 2012 godkendes og offentliggøres inden udgangen af Handicaprådet anbefaler, at alle klager bliver dokumenteret uanset medhold eller ej, og på en sådan måde at de statistisk kan indgå i forbedring af området. Fraværende: Flemming Klougart. Bilag Tilsynspolitik 2012 (dok.nr /11) Handicaprådet - Referat november 2011 Side 16 af 25

17 9. Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger og ældreboliger På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 6. april 2011, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der havde til formål at forenkle og præcisere kriterierne og procedurerne dels i forhold til plejeboliger og dels i forhold til ældreboliger. Det skal bemærkes at disse kriterier og procedurer hænger sammen med kommunens fastsatte kvalitetsstandarder, der er under revidering og forelægges Socialudvalget i december. Derfor skal de enkelte beskrivelser af plejeboliger og ældreboliger anskues som værende tillægsbilag til det større kvalitetskatalog for Frederikshavn Kommune. Arbejdsgruppen blev nedsat med repræsentanter fra Ældrerådet, Center for Social - og Sundhedsmyndighed samt Center for Ældre. Herefter påbegyndte gruppen sit arbejde, der tog sit udgangspunkt i at beskrive og præcisere de i forvejen eksisterende kriterier for plejeboliger og ældreboliger. Arbejdsgruppen valgte i processen at splitte de to boligformer op, således der er lavet et særskilt notat omhandlende plejeboliger og ét omhandlende ældrebolige r. Hvert notat beskriver følgende forhold: Klassificering og visitationskriterier Oplistning af hvor de enkelte boliger er i kommunen Oplysning om hvilke ydelser der kan tildeles i de enkelte boligtyper Generelle praktiske oplysninger Sagsnr: 11/7938 Sbh: lald Arbejdsgruppen har bearbejdet de eksisterende, og politisk godkendte kriterier således, at de er blevet mere klare og enkle at forstå, samt præciseret proceduren for de ovennævnte forhold. De nye beskrivelser fremlægges til orientering. Ældrerådets ændringsforslag Der har i arbejdsgruppen været enighed om det endelige resultat af arbejdet med formuleringen af eksisterende kriterier og procedurer for de to boligformer. Ældrerådet har jf. bilaget ønsket at stille en række ændringsforslag, som hermed fremsendes til politisk behandling. Hovedpunkterne i ændringsforslagene er: 1. Der skal ske en sammenskrivning af alle kriterier og procedurer for alle boligformer i Frederikshavn Kommune, således alt er samlet i et dokument. 2. En forenkling af madordningerne, således at maden kun serveres fra Centralkøkkenet. 3. Ældrerådet giver udtryk for at der fortsat er et behov for at klarlægge forskellene på ældreboliger og Plejeboliger uden fast personale. Sagen sendes til høring i Handicaprådet. Direktøren med ansvar for ældre indstiller: Handicaprådet - Referat november 2011 Side 17 af 25

18 - at de to notater vedtages som erstatning for nuværende notat: Kriterier og procedurer for plejeboliger. - at Socialudvalget drøfter de af Ældrerådet fremførte forslag. At indstillingen tiltrædes. Fraværende: Flemming Klougart. Bilag Ælderådets ændringsforslag til "Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune" (dok.nr /11) Præcisering af kriterier og procedurer i forhold til hjælp til borgere i plejeboliger - Udvalgsafgørelse af (dok.nr /11) Drøftelse med Ældrerådet Internt Notat, Fortroligt (dok.nr.34780/11) 09-BMK Kriterier og procedurer i forhold til plejeboliger (dok.nr.45188/09) Distrikter i ældreplejen.pdf (dok.nr /11) Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger (dok.nr /11) Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i ældreboliger (dok.nr /11) Handicaprådet - Referat november 2011 Side 18 af 25

19 10. Information til/fra medlemmerne Information fra Rådets medlemmer: Sagsnr: Sbh: bepd Information fra Handicaprådets sekretariat: At informationen tages til efterretning. Anders Hind: Spadestik på Gl. skagensvej bofællesskaber m.m.. Der blev gjort opmærksom på, at overdækkede gange mellem boligerne er sparet væk. Handicaprådet (handicapkonsulenten/ sekretær) sender en anbefaling til SOU om at revurdere spørgsmålet om gangarealer, og at tage sagen op hurtigst muligt. *** Bruno Müller: TU opsætning af ladestandere i kommunen til el-biler. Når stik til elbiler laves, etablere samtidig elstik til crosser (som HR-medlem) *** Jette Christensen: Det centrale handicapråd, Camp i KBH beskæftigelsessituationen for personer med handicaps. Der ønskes 3 problemstilling indsendt forud for campen frist for indsendelse 5. december. *** Fraværende: Flemming Klougart Handicaprådet - Referat november 2011 Side 19 af 25

20 11. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/jørgen Anker Simonsen. Sagsnr: Sbh: bepd At orienteringen tages til efterretning. Jørgen Anker Simonsen orienterede fra møde i Tilgængelighedsudvalget, referat herfra vedhæftes som bilag til Handicaprådets referat. *** Gurli Nielsen: vedr. DH-møde: Stjerneskolen - vedr. lyd, bruges der konsulenter? *** Handicapkonsulenten udarbejder forslag til mini-kommissorium: Hvad skal Tilgængelighedsudvalget tage sig af? *** Fraværende: Flemming Klougart. Bilag Referat fra møde nr. 43 d. 21. november - tilgængelighedsudvalget.pdf (dok.nr /11) Handicaprådet - Referat november 2011 Side 20 af 25

21 12. Information fra Handicapkonsulenten v/nynne Fabricius Sagsnr: Sbh: bepd At informationen tages til efterretning. - Akuttelefon på psykiatriområdet etableret - Ny centerstruktur i Sundhed & handicap samt i Ældre. Nye centernavne: Handicap og psykiatri / Sundhed og ældre - Ny hjemmeside vedr. Handicaprådet der skal linkes via Handicaprådsreferat til Tilgængelighedsudvalget - Borgerdialogprisen Frederikshavn blev ikke valgt men er nævnt - Servicestyrelsen udarbejder et inspirationskatalog til hjælp ved udarbejdelse af handicappolitik, hvori Frederikshavn er nævnt Fraværende: Flemming Klougart. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 21 af 25

22 13. Orientering om økonomi Økonomioversigten fremlægges til orientering Sagsnr: Sbh: bepd At økonomiorienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning Fraværende: Flemming Klougart. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 22 af 25

23 14. Punkter til næste møde Punkter som ønskes sat på kommende møde. Sagsnr: Sbh: bepd Til videre foranstaltning - Orientering fra Nyborg-mødet Fraværende: Flemming Klougart. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 23 af 25

24 15. Eventuelt Ingen bemærkninger. Sagsnr: Sbh: bepd Fraværende: Flemming Klougart. Handicaprådet - Referat november 2011 Side 24 af 25

25 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller jane olesen Peter Nielsen Jette Bruun Christensen Aksel Jensen Bruno Müller Jørgen Anker Simonsen Handicaprådet - Referat november 2011 Side 25 af 25

Ordinært møde. Dato 27. oktober Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 27. oktober Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. oktober 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. oktober Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 24. oktober Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. oktober 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Ulla Verner, i stedet deltager suppleant Torben Pedersen. Flemming Klougard deltog ikke i behandling

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 20. december Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 20. december Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. december 2012 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Mødelokale 0.27 Stedfortræder Irene Hjortshøj deltog i stedet for Bruno Müller. Irene Hjortshøj deltog ikke i behandling

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. marts Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. marts Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 14. marts 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Suppleant Christina Lykke Eriksen var fraværende. For Ulla Verner møder suppleant Torben Pedersen Peter Nielsen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. november Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 25. november Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. november 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 29. april Tid 15:30. Sted Rådhuset, mødelokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Steen Møller, Aksel Jensen.

Ordinært møde. Dato 29. april Tid 15:30. Sted Rådhuset, mødelokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Steen Møller, Aksel Jensen. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 29. april 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, mødelokale 0.28 NB. Fraværende Gurli Nielsen, Steen Møller, Aksel Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart

Læs mere

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt suppleant

Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt suppleant Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. maj 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Afbud: Anders Hind - i stedet mødte Dan Hansen, Jørgen Anker Simonsen samt Anders

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer

Dato Tid Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 31. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ulla Verner, Inge-Lise Jakobsen Karsten Kamstrup Aksel Jensen - Formand Helle Madsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 21. februar Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 21. februar 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Suppleant Birgit L. Svendsen Jette Bruun Christensen deltog ikke i behandling af punkterne 9-11.

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 6. januar 2015. Tid 09:00. Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Lisbeth Dørum. Stedfortræder Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 6. januar 2015 Tid 09:00 Sted Plejecentret Ankermedet, Skagen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Poul-Erik Andersen Lisbeth Dørum Hanne Andersen Oda Kajgaard Ole

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6

Ordinært møde. Dato 30. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. oktober 2008 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Fraværende: Hanne Welander, istedet mødte Peter Nielsen Henrik Ekelund, istedet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Ekstraordinært Møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen

Ekstraordinært Møde. Dato 2. juni Tid 16:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen Referat Handicaprådet Ekstraordinært Møde Dato 2. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Hanne Welander, Henrik Ekelund, Vivi Andersen Stedfortræder Medlemmer Birgit

Læs mere

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale

Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 24. januar 2012 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus, Det svævende mødelokale NB. kl. 10.00 Anni Birkving deltager under pkt. 6 kl. 11.30 John Kristensen deltager under

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ordinært møde. Dato 29. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen

Ordinært møde. Dato 29. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 29. oktober 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen Grete Kristensen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 23. august 2010 Tid 15:00 Sted Lok. 0.23 Presserum v/byrådssal NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen, Christina Lykke Eriksen

Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen, Christina Lykke Eriksen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. maj 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset mødelokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen, Peter Nielsen, Bibi Bording Grete Kristensen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. oktober Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Jane Olesen. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen

Ordinært møde. Dato 28. oktober Tid 15:30. Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Gurli Nielsen, Jane Olesen. Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 28. oktober 2010 Tid 15:30 Sted Rådhuset, lokale 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Gurli Nielsen, Jane Olesen Grete Kristensen, Jørgen Anker Simonsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 28. januar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 4 NB. Fraværende. Afbud: Hanne Welander.

Ordinært møde. Dato 28. januar Tid 14:00. Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 4 NB. Fraværende. Afbud: Hanne Welander. Referat Klagerådet Ordinært møde Dato 28. januar 2010 Tid 14:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 4 NB. Fraværende Afbud: Hanne Welander Stedfortræder Medlemmer Oda Kajgaard Svend Åge Christensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 26. august Tid 14:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 26. august 2011 Tid 14:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S.

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat ex. ord. møde Børne- og Ungdomsudvalget 12-04-2011 Dato 12. april 2011 Tid 19:00 Sted Kantinen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 29. august Tid 13:00. Sted Mødelokale Fraværende: Mogens Brag. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 29. august 2011 Tid 13:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Fraværende: Mogens Brag Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1

Ordinært møde. Dato 13. maj Tid 15:00. Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2009 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1 NB. Fraværende Fraværende: Steen Jørgensen. Frode Thule Jensen mødte kl. 15.20 og deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 21. juni Tid 15:000. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Ulla Verner. Stedfortræder.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 21. juni Tid 15:000. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Ulla Verner. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 21. juni 2012 Tid 15:000 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ulla Verner Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller Peter

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.00 Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Kristine

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 26. januar Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Fraværende

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 26. januar Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Afbud Jørgen Anker Simonsen - suppleant Dorthe Smidt mødte i stedet. Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB.

Ordinært møde. Dato 30. april 2009. Tid 16:00. Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 30. april 2009 Tid 16:00 Sted Scandic Hotel, Tordenskjoldsgade, lokale 112 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Henrik Ekelund Grete Kristensen Birgit S. Hansen

Læs mere

Page 1 of 19 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato Tid Sted 24. april 2008 15:30 Mødelokale 6, etage 3A, Kattegatsiloen NB. Fraværende Medlemmer Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Jane Olsen, i stedet

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 25. juni 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Integrationsråd Ordinært møde Dato 25. juni 2013 Tid 16:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder ML 0.23 (byrådslounge) Lone Høxbroe Pedersen er nyt FUF medlem. Annette Duch deltager som gæst. Afbud

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 23. februar Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato. 23. februar Tid 15:30. Sted. Mødelokale 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 23. februar 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2

1. Formål... 2. 2. Tilbud omfattet af forretningsgangen... 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Forretningsgang for håndtering af indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet (herunder nødret/nødværge). 21-11-2014

Læs mere