mininstitution vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mininstitution vejledning"

Transkript

1 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer... 8 I gang med mininstitution... 8 Mobiladgang... 9 Opsætning Opsætning af personale og afdelinger Opsætning af tilladelser og sygdom Opsætning af aktiviteter og placeringer Oplysninger Ferieperioder Fravær og øvrig ferie Aftaler Foto Nyheder Nyheder som RSS feed Børneoversigt Dokumenter Du kan synliggøre og publicere dokumenter for forældre ved at uploade dem i mininstitution. Du opretter en mappe til de dokumenter du vil uploade og kalder den eks. Referater herefter angiver du hvem mappen skal være synlig 1

2 for, ved at vælge Tilladelser til mappen afkryds og vælg og tryk herefter gem tilladelser Spørgeskema Signaturforklaringer Signaturforklaring

3 Velkomst Velkommen som bruger af kommunikations- og administrations systemet mininstitution. Denne vejledning er tiltænk personalet i daginstitutioner, dagplejen, SFO er eller klubber, som skal arbejde med enten enkelte eller alle funktionerne i mininstitution. Rigtig god fornøjelse! Loginmuligheder Som medarbejdere kan du logge på med UNI Login eller et UVLogin, som kan oprettes af institutionens administrator via mininstitution. UVLogin er til de medarbejdere, der ikke har UNI Login og kan oprettes af en administrator under fanen Personale. Har du UNI Login trykker du på knappen Log på med UNI-C login og indtaster brugernavn og adgangskode. 3

4 Forældre kan logge på med deres NemID eller via forældreintra. Det betyder, at de ikke behøver at indtaste login, for at komme ind på siden. Hvis de allerede er logget ind på ForældreIntra, kommer du direkte ind i mininstitution. Håndtering af ind- og udmeldelser mininstitution overfører automatisk indmeldelser og udmeldelser fra forvaltningen, gennem en snitflade til kommunens pladsanvisning enten via KMD Institution eller IST. Overførslen sker online henholdsvis hver time eller hver nat, og der hentes 2 måneder frem og 1 måned tilbage. Det betyder, at man kan se indmeldelser der sker inden for de næste 2 måneder. Når du som administrator/medarbejder logger på mininstitution, kan du på forsiden se hvor mange nye ind- og udmeldelser, der afventer behandling. Man kan således skabe sig et hurtigt overblik over de næste indmeldelser, og fordele de nye børn på institutionens grupper. Det kan være en god idé at udpege én person, der kan gøre dette løbende, for at sikre, at alle børn bliver tildelt en gruppe, inden de starter i institutionen. 4

5 Når man har godkendt indmeldelser med start dato frem i tiden, så bliver de placeres i under fanen Godkendte indmeldelser, og bliver først synlig på infotavlen på selve startdatoen. Forældre har adgang til stamkortet så snart administrator har godkendt indmeldelsen. Administrator kan under fanen Godkendte indmeldelser tilgå stamkortet og uploade billede af barnet, inden start. Beskeder Beskedpolitik For at undgå, at bruge for meget tid på at læse beskeder, kan det være en god idé at vedtage en beskedpolitik, der lægger en plan for læsning af beskeder. Der kan eks. udpeges en medarbejder pr. afdeling, der læser beskeder bestemte tidspunkter i løbet af dagen. Sørg for at orientere forældrene om dette, så de ved, hvornår man kan forvente at få læst sine beskeder. Dermed undgår man, at beskederne kommer til at forstyrre unødigt. Det er også vigtigt at aftale hvad, beskederne skal benyttes til, og sørge for at afklare dette med forældrene. Eks. bør beskeder ikke omhandle aftaler om afhentning, da disse skal føres ind i mininstitution under fanen Aftaler, så de kommer til at fremgå af Infotavlen. Sørg for at både ansatte og forældre kender og forstår institutionens beskedpolitik, når de får adgang til mininstitution. På den måde kan beskederne blive et vigtigt og effektivt alternativ til de mange daglige telefonopkald, så der kan frigøres mere tid til andre opgaver. 5

6 Beskedmodulet Både forældre og personale kan sende beskeder til hinanden under fanen Beskeder i mininstitution. Beskederne kan sendes til enkeltpersoner, hele grupper, forældrebestyrelse, alle forældre i hele institutionen eller kollegaer og vil blive vist på modtagernes forside, næste gang, vedkomne logger på. Hvis der er tilkøbt sms-modul, kan vigtige beskeder også sendes direkte til modtagernes mobiltelefoner, ved at markere afkrydsningsfeltet SMS nederst i beskedvinduet. Ellers kan beskeden også sendes som . Forældre kan sende beskeder til en specifik medarbejder i institutionen, eller til hele institutionen på én gang. Hvis der sendes en besked til en hel afdeling, vil beskedikonet på afdelingens Infotavle vise, at der er nye beskeder til afdelingen. 6

7 For at læse beskeden, skal der indtastes en PIN-kode, som kun de ansatte i afdelingen kender til. På denne måde sikres det, at kun de ansatte har mulighed for at læse beskeder fra forældrene. Denne kode oprettes under fanen Opsætning for den enkelte afdeling. Når en besked er læst på Infotavlen, skal den markeres som værende læst, så afsenderen har mulighed for at se, at beskeden er modtaget og læst. Besked via SMS Indgående sms beskeder som sendes fra forældre til institutionen, bliver ligesom øvrige beskeder vist i indbakken på forsiden af administrator samt på infotavlen. 7

8 Forældre skal indsende beskeder således: Tekst: Besked Mads Mads bliver hentet af mormor i dag.. Eller Tekst: B Mads Mads bliver hentet af mormor i dag Bemærk at der skal stå B eller Besked i teksten, således at SMS en bliver opfattet som en besked til systemet. Telefonnummer for sms er Forældreinformationer I gang med mininstitution For at få størst muligt udbytte af mininstitution, er det vigtigt, at forældrene sørger for at opdatere børnenes stamkort løbende. Oplysninger om adresse, forældremyndighed og læge hentes automatisk fra forvaltningen gennem pladsanvisningssystemet. Forældrene skal dog selv indtaste kontaktoplysninger som mobilnummer og adresse. Derudover skal de også tilføje billeder af børnene, som vil blive brugt til at tjekke ind og ud på Infotavlen. Af barnets stamkort fremgår også oplysninger om tilladelser, vaccinationer og særlige hensyn. Disse hentes så vidt muligt fra forvaltningen gennem KMD Institution, men det er vigtigt, at forældrene holder dem opdateret løbende, hvis et barn eks. udvikler en ny allergi eller en forælder skifter mobilnummer. Det kan derfor være en god idé at minde forældrene om at tjekke stamkortet med jævne mellemrum. Der kan eks. sendes en besked ud hver tredje måned, så de kan få opdateret oplysningerne, når de nu alligevel er inde for at læse beskeden. Registrering af komme gå tider er især vigtig i SFO da det er komme gå tiderne som der automatisk bliver tjekket på i forhold til fremmøde alarm på infotavlen. Forældre der ikke har registreret oplysninger i mininstitution vil få en påmindelse om at udfylde og telefonnummer når de logger ind første gang. 8

9 Der er lavet en kort opstartsvejledning til forældrene, der hjælper dem i gang med mininstitution. Den kan hentes på her.. Mobiladgang Forældre kan også benytte MI Mobil til at få adgang til deres personlige side på en iphone eller Android-telefon. For at benytte app en, skal der oprettes et mobil-login. Dette gøres på forælderens forside, ved at klikke på knappen Mobil app øverst til højre. 9

10 Opsætning Opsætning af personale og afdelinger For at komme i gang med mininstitution, skal alle institutionens medarbejdere oprettes i systemet, og tildeles et login. Dette gøres af en administrator under fanen Personale, ved at klikke på Opret ansat. Husk at tilføje et billede, som kan blive vist på Infotavlen. Derefter skal der oprettes individuelle afdelinger og/eller grupper, hvilket gøres under fanen Opsætning. Hver afdeling tildeles en PIN-kode til Infotavlen, som sikrer at det kun er personalet, der kan læse indkomne beskeder til afdelingen. I en stor institution kan det være en god idé at oprette mange afdelinger, evt. på baggrund af en fysisk opdeling, for at sikre, at oplysninger om beskeder, børn og aftaler på Infotavlen ikke bliver uoverskuelige. Således tildeles hver afdeling deres egen infotavle. Grupper kan benyttes til at inddele børn og medarbejdere i mindre teams, eks. på baggrund af klasseinddelinger eller lignende som dog stadig hører under én fælles afdeling. Grupperne kan eks. gøre det lettere at sende beskeder til forældre til børn i samme klasse eller aldersgruppe. Når afdelinger og grupper er blevet oprettet, skal institutionens børn tildeles en gruppe. Dette gøres ved at markere de enkelte børn under kommende indmeldelser og vælg hvilken gruppe de skal tilhøre. Listen over indmeldte børn i institutionen hentes automatisk fra forvaltningen gennem KMD Institution, og indkomne indmeldelser vil løbende blive vist på forsiden. Opsætning af tilladelser og sygdom Gennem mininstitution kan forældrene registrere oplysninger om tilladelser, sygdomme og vaccinationer, som kan være relevante for institutionens medarbejdere. Forældrene kan kun vælge tilladelser, vaccinationer og sygdomme som allerede er oprettet i mininstitution. En del af disse hentes automatisk fra forvaltningen gennem pladsanvisningssystemet, men det kan være en god idé at kigge efter, om der mangler noget. Dette gøres under fanen Opsætning og undermenuen Tilladelser & Sygdom. 10

11 Her skal der oprettes en liste over de tilladelser, forældrene kan tildele børnene. Det kan eks. være tilladelser som»må køre i bus«,»må tage i svømmehallen«eller»må blive fotograferet«. Når tilladelserne er oprettet herinde, kan forældrene vælge dem til og fra på barnets stamkort, så institutionens medarbejdere til enhver tid kan finde dem frem igen, og se hvilke tilladelser det enkelte barn har. Sygdomme og vaccinationer oprettes og tildeles på samme måde, og vil således også fremgå af barnets stamkort. På denne måde kan man hurtigt se om et barn eks. har modtaget en stivkrampevaccination, hvis det skulle komme ud for et uheld. Det er vigtigt at sørge for, at forældrene løbende vedligeholder disse oplysninger i barnets stamkort. Opsætning af aktiviteter og placeringer For at få størst muligt udbytte af aktivitetsfunktionen i mininstitution, skal institutionens hyppigt anvendte placeringer oprettes i mininstitution, dette gøres under fanen Opsætning og undermenuen Aktiviteter & Placeringer umiddelbart herunder. 11

12 Her skal der først uploades nogle billeder, som kan knyttes til både placeringer og aktiviteter. Dette gøres i venstre kolonne, ved at klikke på Tilføj billede. Derefter skal der oprettes placeringer, hvor institutionens aktiviteter kan foregå. Det kan være en god idé at anvende billeder fra børnenes hverdag på den måde kan børnene let genkende en eventuel aktivitet. Det kunne også være placering eks. legepladsen, boldbanen eller gymnastiksalen. Når placeringerne er oprettet i mininstitution, kan børnene når de tjekker sig ind eller hvis de ændre placering i løbet af dagen, nemt og hurtigt udpege den nye placering. Når man vil oprette en aktivitet så kan man også tilknytte et billede, alle aktiviteterne vil stå på Infotavlen og forældrenes side, så både børn og forældre kan melde sig til. Der kan også oprettes gentagende aktiviteter, hvis der eks. bliver spillet fodbold hver mandag kl. 13 på græsplænen. 12

13 Når en aktivitet er oprettet og man ser den i oversigten over aktiviteter, kan man sende en generel besked fra aktivitetsoversigten til forældre hvis børn er tilmeldt aktiviteten. (Beskeden sendes som sms eller ). Send besked. Det er også muligt at sende en påmindelse til de forældre som endnu ikke har meldt tilbage. Hej! Vi mangler din tilbagemelding på Aktiviteten {NAVN} skynd dig at give os besked via mininstitution. Hilsen fra {INST} 13

14 Oplysninger Ændre og opsætte de forskellige funktionaliteter i mininstitution sker under fanebladet oplysninger her kan man ændre infotavlens login, angive om man vil benytte muligheden for at børn skal kunne vælge placeringer, vise komme gå tider på infotavle, vise aftaler på det enkelte barn, mulighed for ændring af komme gå tider på infotavle samt alarm for fremmøde. Det er også på denne fane du opsætter tidspunkt for automatisk log ud, til SFO når børnene går i skole kl og nulstilling af deres status efterfølgende, således at de ikke bliver registeret som gået inden de er ankommet om eftermiddagen. Ferieperioder Med mininstitution kan administrator og personale oprette ferieperioder, hvor forældre har mulighed for at melde børn til og fra for en given periode. På denne måde kan der hurtigt skabes et overblik over hvor mange børn, der kommer i eks. påskeferien, så personalets vagtplan kan tilpasses derefter. Ferieperioder oprettes under fanen Ferie, ved at klikke på Opret ferieperiode øverst på siden. En ferieperiode oprettes med en startdato, slutdato og tilmeldingsfrist. 14

15 Når ferieperioden er registreret, vil den blive vist på forældrenes forside, næste gang de logger ind. Her vil de blive bedt om at meddele, om deres barn kommer i institutionen i denne periode, og i så fald hvornår. På denne måde bliver der indsamlet præcise oplysninger om, hvor mange børn, der skal passes i en ferieperiode, så personalet bedre kan planlægge vagter efter det. Lukkedage hentes fra forvaltningen gennem KMD Institution, og vil derfor automatisk blive vist under fanen Ferie. Fravær og øvrig ferie Fravær og øvrig ferie som forældre indberetter til mininstitution bliver vist på infotavlen med markeingen kommer ikke på det enkelte barn. 15

16 Aftaler I mininstitution kan man få overblik og på en nem og overskuelig oversigt se aftaler som er indgået med forældre, det kan være gå hjem aftale, eller aftaler om at skulle sende børn til bussen, til div. sportsaktiviteter o.s.v. Alle aftaler bliver vist med billede og en overskrift, størrelsen varierer af hvor tæt på aftalen man er, man kan klikke på aftalen for at se beskrivelse. Hvis teksten er rød betyder det at barnet ikke er mødt. 16

17 Aftaler vises både på fanebladet aftaler og på forsiden af infotavlen under den enkelte gruppe. Det kan med fordel anbefales at anvende IPads til SFO er som skal være mobile, d.v.s. når man eks. er i hallen og skal sende børn af sted. Foto mininstitution indeholder et fotomodul, et galleri, hvor den enkelte institution selv kan oprette album og uploade billeder hertil. Album og billeder kan frit navngives, og man kan begrænse visning af billeder til en enkelt gruppe. 17

18 Når fotogalleriet er oprettet kan forældre se billeder fra institutionens dagligdag, få dem vist i et slideshow, eller downlaode billederne. Nyheder Nyheder oprette under fanen nyheder vælg opret nyhed og udfyld med en overskrift og beskrivelse, angivelse af periode samt hvem den skal være synlig for, eks. hele institutionen eller blot enkelte afdelinger/grupper. Når der oprettes en nyhed kan man tilknytte et billede af begivenheden. Billede og nyhed bliver nu vist på infotavlen. Det er også muligt at vedhæfte en fil når der oprettes en nyhed, filen bliver kun synlig på forældre indgangen ikke på infotavlen. Nyheder som RSS feed 18

19 Ud over institutionens egne nyheder, er der mulighed for at tilknytte eksterne nyheder i form af RSS feed som indsættes under opsætning, her markeres om de skal være synlige på infotavle og/eller forældrenes forside. Børneoversigt Du finder en nem og overskuelige børneoversigt, med mulighed for forskellige filtreringer på fanebladet Børn. Børnene vises med billede, og angivelses af hvilke status de har om de er mødt, ikke mødt, gået hjem eller kommer ikke. Til venstre i oversigten findes forskellige muligheder for at filtrere eks. hvis man skal have børn med i svømmehal, så kan man lige gå ind og filtrere på de børn som har en tilladelse til at må tage med i svømmehal. Det er også mulig at lave diverse print fra oversigten, samt se evakueringsliste. 19

20 20

21 Hvis man trykker på billede af det enkelte barn, så får man vist stamkortet hvor alle oplysninger på barnet er registeret. Det er også her at du som administrator eller personale kan registrere aftaler, ferie og skrive i barnet logbog. 21

22 Dokumenter Du kan synliggøre og publicere dokumenter for forældre ved at uploade dem i mininstitution. Du opretter en mappe til de dokumenter du vil uploade og kalder den eks. Referater herefter angiver du hvem mappen skal være synlig for, ved at vælge Tilladelser til mappen afkryds og vælg og tryk herefter gem tilladelser. 22

23 Du kan nu uploade det eller de dokumenter som skal være synlige, og evt. redigere tilladelsen hvis et enkelt dokument kun skal være til én forældrer eller en anden gruppe forældre. 23

24 Giv dokumentet et navn og en beskrivelse og tilføj evt. flere dokumenter. Til de dokumenter som allerede er uploadet kan du tilføje en kommentar til forældrene og de kan også tilføje kommentarer tilbage til dig. Spørgeskema Du kan oprette spørgeskemaer for forældre, angiv navn og overskrift til spørgeskemaet samt hvor længe undersøgelsen skal være tilgængelig. Herefter kan du angive hvilke forældre der skal have mulighed for at svare på spørgeskemaet og du kan nu oprette spørgsmålene. 24

25 Der er mulighed for at oprette fire forskellige type spørgsmål, tekst spørgsmål, ja/nej spørgsmål, spørgsmål ved enkelt valg, spørgsmål med flere valg. Signaturforklaringer Signaturforklaringen på status på infotavlen. Ikke mødt = Gået hjem = Har været mødt, indikerer SFO børn som har været i morgenpasning og efterfølgende gået i skole = Mødt, er kommet = Kommer ikke, fraværende enten fri eller syg = Når der vises et flag på profilbilledet af et barn, indikerer det at barnet har fødselsdag på dagen. Dette vises dog kun på infotavlen, hvis forældrene har givet tilladelse til at må vises offentlig. 25

26 Det blå ikon med en profil, indikerer at der et særligt hensyn på barnet og man skal være opmærksom herpå. Når der på infotavlen gives en afhentningsbesked på et barn, vises det med ikon på billedet af barnet. Forældrene kan ved afhentning se at der er en besked til dem, eller de kan selv skrive en besked når de afleverer barnet. Personale kan herefter se beskeden både på infotavlen og i institutionens indbakke. Afhentningsbeskeder oprettes ved at trykke på status bjælken eller barnets navn, nederst på billede. Step 2 åbnes og der kan vælges afhentningsbesked, skriv besked og tryk gem. 26

27 Alle afhentningsbeskeder går også til institutionens indbakke, hvor den er markeret som en afhentningsbesked. Derudover kan man ved godkendelse af indmeldelser se hvis der er søskende i samme institution. Tryk på i og få vis hvem og hvor søskende går. 27

28 28

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til administratorer 12. Marts 2018 1 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 1. Brugere... 5 Opret brugere...

Læs mere

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO Tabulex SFO Velkommen til forældre på Tabulex SFO Log ind Log ind i ForældreIntra Det er også muligt at logge ind med Digital Signatur, hvis der ikke benyttes ForældreIntra. Gå ind på [sfonavn].sfoweb.dk

Læs mere

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20

Vejledning. Tabulex SFO Børn. Vejledning til administratorer 26. marts Side 1 af 20 Tabulex SFO Børn Vejledning til administratorer 26. marts 2018 Side 1 af 20 Indledning... 3 Hvad er Tabulex SFO Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administration... 4 Afd./grupper... 5 Opret afdeling...

Læs mere

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre Tabulex SFO Børn Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Det er også muligt at logge direkte ind på Tabulex SFO via www.sfoweb.dk. Log ind med NemID eller Tabulex Login. Tabulex Login

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på:

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: Forside og log-in For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: http://ho.skoleporten.dk/sp. Som vist på første billede, finder i Forældreintra i øverste højre

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO

INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO 9. juli 2018 9. juli 2018 INFO OG GUIDE VEDR. TABULEX FOR FORÆLDRE I TRANBJERGSKOLENS SFO Vi har valgt, at børn, forældre og personale skal bruge Tabulex - et elektronisk komme/gå- og stamkortssystem til

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind direkte på internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv institutionens adresse: www.xxxxx.borneweb.dk Den korrekte adresse udleveres af institutionen. Log på med NemID Opret

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne.

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne. Forældre - App ios Log ind i program Log ind i Tabulex enten via SkoleIntra eller via en webbrowser. www.sfoweb.dk (SFO) www.kubweb.dk (Klub) Vælg NemID og benyt dit nøglekort Opret Tabulex Login Under

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via borneweb.dk Log ind med dit NemId første gang, herefter kan du på dit barns stamkort indtaste et valgfrit brugernavn og adgangskode du fremover kan bruge. Forældre

Læs mere

Hvordan kommer du i gang?

Hvordan kommer du i gang? Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. ørnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan, dagbøger,

Læs mere

Revision: 09. Brugervejleding til. Side 1 af 23

Revision: 09. Brugervejleding til. Side 1 af 23 Brugervejleding til Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SÅDANNE BRUGES IPORTALEN... 4 LOG IND... 5 HUSK!... 5 AFTALESKEMA OG FERIEMELDING... 6 MENUPUNKTER... 7 FORSIDE... 7 PROFIL... 8 BARN/BØRN...

Læs mere

FORÆLDREGUIDE TIL NEMBØRN version 2, september 2012

FORÆLDREGUIDE TIL NEMBØRN version 2, september 2012 FORÆLDREGUIDE TIL NEMBØRN version 2, september 2012 HVAD ER NEMBØRN? Velkommen til NemBørn! NemBørn er dit blik ind i dit barns børnehaveliv. I denne guide får du en introduktion til de vigtigste funktioner

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen stamkort.

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende.

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en smartphone

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder

MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? Kære forælder HVORDAN GØR JEG? 1 AF 13 Kære forælder I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer dit barns

Læs mere

KbhForældre KbhForældre.dk

KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre KbhForældre.dk KbhForældre - din indgang til dit barns institution I Børne og Ungdomsforvaltningen har vi fokus på forældresamarbejdet og kommunikationen med forældrene. Derfor har vi anskaffet

Læs mere

Iportalen bruger manual.

Iportalen bruger manual. Iportalen bruger manual. Via jeres Iportal side kan I finde en uddybende manual i menuen i højre side, på hjemmesiden, dette er blot en kort udgave der dækker det helt basale. Iportalen er til den daglige

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre

NemBørn. Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Når der er nyt, skal du orientere dig og om nødvendigt respondere på det, du har modtaget. Det du som udgangspunkt skal gøre i NemBørn er: Vi overgår til digital kommunikation Fra

Læs mere

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten

Ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten Nyhedsmail den 26 Januar Sidste nyt - Der er lavet ændringer i DayCare Touch layout, for at optimere funktionaliteten - Nu kan man have et galleri pr. skærmenhed - Automatisk oprydning i DayCare galleri

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

NemBørn. Kære Forældre

NemBørn. Kære Forældre Kære Forældre NemBørn Vi overgår til digital kommunikation Fra d. 4.6.12 får du information om dit barn direkte i vores nye kommunikationskanal NemBørn. Nembørn er daginstitutionernes pendent til Skoleintra,

Læs mere

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i daginstitutionen byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen tage et kig i dagbogen,

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 14. Marts 2018

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 14. Marts 2018 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 14. Marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning... 3 Log ind... 3 Menu i Tabulex Forvaltning... 4 Beskeder...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet V 1.1 Juli 2017 DF Indhold Introduktion... 3 Sådan logger du på systemet som vejleder... 3 Oversigten... 5 Rediger en elevs oplysninger... 6 Opret

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (Aula) Modul 2 Målrettet kommunikation

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (Aula) Modul 2 Målrettet kommunikation Modul Målrettet kommunikation Målrettet kommunikation Opret opslag Det anbefales, at denne opgaveseddel laves i Aula uddannelsesmiljø med mindre, du ønsker at oprette et reelt opslag i Aula. Opret ikke

Læs mere

I Aula applikationen vil alle brugere have mulighed for at tilgå Aula via deres mobil eller tablet.

I Aula applikationen vil alle brugere have mulighed for at tilgå Aula via deres mobil eller tablet. 1 Aula Applikation Indhold 1. Sådan kommer du i gang... 3 1.1 Download... 3 1.2 Login... 3 2. Udvalgt Aula funktionalitet... 4 2.1 Aula Overblik... 4 2.2. Aula Beskeder... 4 2.3. Aula Kalender... 5 2.4.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration - Morgenvagt 14. Marts Side 1 af 31

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration - Morgenvagt 14. Marts Side 1 af 31 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration - Morgenvagt 14. Marts 2018 Side 1 af 31 Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Administration?... 3 Log ind... 3 Opbygning af systemet... 4 Menupunkter...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Bliv KampKlar med Aalborg Chang

Bliv KampKlar med Aalborg Chang Bliv KampKlar med Aalborg Chang Indledning Flere hold i Changs børneafdeling benytter DBU s system KampKlar, der bl.a. giver mulighed for at trænere og holdledere kan kommunikere med holdets spillere/forældre

Læs mere

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Generelle Læreplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 4 Skabeloner... 6 Opret skabelon... 7

Læs mere

Book institutionsplads til dit barn. - enkelt og hurtigt med NemPlads

Book institutionsplads til dit barn. - enkelt og hurtigt med NemPlads Book institutionsplads til dit barn - enkelt og hurtigt med NemPlads Med NemPlads har Rudersdal Kommune gjort det nemt for dig at booke en plads til dit barn i et dagtilbud. Du finder NemPlads i Min Rude

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø)

Opgavesedler til pædagogisk personale med tildelte rettigheder (uddannelsesmiljø) Målrettet kommunikation Du er en del af det team, der modtager en helt ny 0. klasse næste skoleår. I den forbindelse er der oprettet en gruppe for lærere og forældre til den kommende 0. klasse. Klik på

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse

Indhold Login Beskeder Grupper Kalender Notifikationer Sikre filer Diverse Medarbejder FAQ Indhold Login... 3 + Hvor logger jeg ind på Aula?... 3 + Hvad, hvis jeg både er lærer og forælder til et barn?... 3 Beskeder... 3 + Hvor ser jeg sendte beskeder?... 3 + Hvordan tilføjer

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus

Velkommen til. Mit Børnehus. Mit Børnehus Velkommen til Mit Børnehus Mit Børnehus Center for Skoler og Dagtilbud 2012 En dag i fritidshjemmet byder på mange sjove og spændende oplevelser - I Mit Børnehus kan I nu sammen, se billeder fra dagligdagen

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Kom godt i gang med BørneRuden

Kom godt i gang med BørneRuden Kom godt i gang med BørneRuden Vejledning Til forældre Indholdsfortegnelse Log på Min Rude og BørneRuden... 3 Daglige adviseringer om nyheder i BørneRuden... 4 Kartotekskort... 5 Fuldmagter... 5 Vaccinationer

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

DaluxFM vejledning til leverandører

DaluxFM vejledning til leverandører DaluxFM vejledning til leverandører Indhold Introduktion til DaluxFM... 2 Hvorfor har vi valgt DaluxFM?... 2 Sådan bruger du DaluxFM... 3 Brug af DaluxFM app... 4 Behandling af opgaver... 6 Ansvarlig for

Læs mere

Opret eller rediger elevprofil

Opret eller rediger elevprofil Opret eller rediger elevprofil Du bør starte med at udfylde din personlige profil og gøre den synlig for virksomhederne. Klik på fanebladet Min profil. Det, der står der, skal du nemlig altid bruge, hvis

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE

HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE HVORDAN GØR JEG? MEEBOOK FOR FORÆLDRE Kære forældre I denne guide finder du vejledning til de forskellige funktioner i Meebook for forældre. Du kan bl.a. se, hvordan du opretter dig, og hvilke informationer

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Vejledning: Sådan bruger du LIS. Hjerteforeningens landsindsamling 2018

Vejledning: Sådan bruger du LIS. Hjerteforeningens landsindsamling 2018 Vejledning: Sådan bruger du LIS Hjerteforeningens landsindsamling 2018 I vejledningen finder du følgende HVAD ER LIS?... 3 HVORDAN LOGGER JEG IND I LIS?... 3 SÅDAN ER LIS OPBYGGET... 3 OVERSIGT OG DATA...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

Nyager SFO 1. Praktiske Informationer

Nyager SFO 1. Praktiske Informationer Nyager SFO 1 Praktiske Informationer April 2018 Velkommen men til forældre med børn i SFO1. Rigtig hjertelig velkommen til Nyager skoles SFO1. For at hjælpe jer og jeres barn med at få en god start i SFO,

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere