mininstitution vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mininstitution vejledning"

Transkript

1 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer... 8 I gang med mininstitution... 8 Mobiladgang... 9 Opsætning Opsætning af personale og afdelinger Opsætning af tilladelser og sygdom Opsætning af aktiviteter og placeringer Oplysninger Ferieperioder Fravær og øvrig ferie Aftaler Foto Nyheder Nyheder som RSS feed Børneoversigt Dokumenter Du kan synliggøre og publicere dokumenter for forældre ved at uploade dem i mininstitution. Du opretter en mappe til de dokumenter du vil uploade og kalder den eks. Referater herefter angiver du hvem mappen skal være synlig 1

2 for, ved at vælge Tilladelser til mappen afkryds og vælg og tryk herefter gem tilladelser Spørgeskema Signaturforklaringer Signaturforklaring

3 Velkomst Velkommen som bruger af kommunikations- og administrations systemet mininstitution. Denne vejledning er tiltænk personalet i daginstitutioner, dagplejen, SFO er eller klubber, som skal arbejde med enten enkelte eller alle funktionerne i mininstitution. Rigtig god fornøjelse! Loginmuligheder Som medarbejdere kan du logge på med UNI Login eller et UVLogin, som kan oprettes af institutionens administrator via mininstitution. UVLogin er til de medarbejdere, der ikke har UNI Login og kan oprettes af en administrator under fanen Personale. Har du UNI Login trykker du på knappen Log på med UNI-C login og indtaster brugernavn og adgangskode. 3

4 Forældre kan logge på med deres NemID eller via forældreintra. Det betyder, at de ikke behøver at indtaste login, for at komme ind på siden. Hvis de allerede er logget ind på ForældreIntra, kommer du direkte ind i mininstitution. Håndtering af ind- og udmeldelser mininstitution overfører automatisk indmeldelser og udmeldelser fra forvaltningen, gennem en snitflade til kommunens pladsanvisning enten via KMD Institution eller IST. Overførslen sker online henholdsvis hver time eller hver nat, og der hentes 2 måneder frem og 1 måned tilbage. Det betyder, at man kan se indmeldelser der sker inden for de næste 2 måneder. Når du som administrator/medarbejder logger på mininstitution, kan du på forsiden se hvor mange nye ind- og udmeldelser, der afventer behandling. Man kan således skabe sig et hurtigt overblik over de næste indmeldelser, og fordele de nye børn på institutionens grupper. Det kan være en god idé at udpege én person, der kan gøre dette løbende, for at sikre, at alle børn bliver tildelt en gruppe, inden de starter i institutionen. 4

5 Når man har godkendt indmeldelser med start dato frem i tiden, så bliver de placeres i under fanen Godkendte indmeldelser, og bliver først synlig på infotavlen på selve startdatoen. Forældre har adgang til stamkortet så snart administrator har godkendt indmeldelsen. Administrator kan under fanen Godkendte indmeldelser tilgå stamkortet og uploade billede af barnet, inden start. Beskeder Beskedpolitik For at undgå, at bruge for meget tid på at læse beskeder, kan det være en god idé at vedtage en beskedpolitik, der lægger en plan for læsning af beskeder. Der kan eks. udpeges en medarbejder pr. afdeling, der læser beskeder bestemte tidspunkter i løbet af dagen. Sørg for at orientere forældrene om dette, så de ved, hvornår man kan forvente at få læst sine beskeder. Dermed undgår man, at beskederne kommer til at forstyrre unødigt. Det er også vigtigt at aftale hvad, beskederne skal benyttes til, og sørge for at afklare dette med forældrene. Eks. bør beskeder ikke omhandle aftaler om afhentning, da disse skal føres ind i mininstitution under fanen Aftaler, så de kommer til at fremgå af Infotavlen. Sørg for at både ansatte og forældre kender og forstår institutionens beskedpolitik, når de får adgang til mininstitution. På den måde kan beskederne blive et vigtigt og effektivt alternativ til de mange daglige telefonopkald, så der kan frigøres mere tid til andre opgaver. 5

6 Beskedmodulet Både forældre og personale kan sende beskeder til hinanden under fanen Beskeder i mininstitution. Beskederne kan sendes til enkeltpersoner, hele grupper, forældrebestyrelse, alle forældre i hele institutionen eller kollegaer og vil blive vist på modtagernes forside, næste gang, vedkomne logger på. Hvis der er tilkøbt sms-modul, kan vigtige beskeder også sendes direkte til modtagernes mobiltelefoner, ved at markere afkrydsningsfeltet SMS nederst i beskedvinduet. Ellers kan beskeden også sendes som . Forældre kan sende beskeder til en specifik medarbejder i institutionen, eller til hele institutionen på én gang. Hvis der sendes en besked til en hel afdeling, vil beskedikonet på afdelingens Infotavle vise, at der er nye beskeder til afdelingen. 6

7 For at læse beskeden, skal der indtastes en PIN-kode, som kun de ansatte i afdelingen kender til. På denne måde sikres det, at kun de ansatte har mulighed for at læse beskeder fra forældrene. Denne kode oprettes under fanen Opsætning for den enkelte afdeling. Når en besked er læst på Infotavlen, skal den markeres som værende læst, så afsenderen har mulighed for at se, at beskeden er modtaget og læst. Besked via SMS Indgående sms beskeder som sendes fra forældre til institutionen, bliver ligesom øvrige beskeder vist i indbakken på forsiden af administrator samt på infotavlen. 7

8 Forældre skal indsende beskeder således: Tekst: Besked Mads Mads bliver hentet af mormor i dag.. Eller Tekst: B Mads Mads bliver hentet af mormor i dag Bemærk at der skal stå B eller Besked i teksten, således at SMS en bliver opfattet som en besked til systemet. Telefonnummer for sms er Forældreinformationer I gang med mininstitution For at få størst muligt udbytte af mininstitution, er det vigtigt, at forældrene sørger for at opdatere børnenes stamkort løbende. Oplysninger om adresse, forældremyndighed og læge hentes automatisk fra forvaltningen gennem pladsanvisningssystemet. Forældrene skal dog selv indtaste kontaktoplysninger som mobilnummer og adresse. Derudover skal de også tilføje billeder af børnene, som vil blive brugt til at tjekke ind og ud på Infotavlen. Af barnets stamkort fremgår også oplysninger om tilladelser, vaccinationer og særlige hensyn. Disse hentes så vidt muligt fra forvaltningen gennem KMD Institution, men det er vigtigt, at forældrene holder dem opdateret løbende, hvis et barn eks. udvikler en ny allergi eller en forælder skifter mobilnummer. Det kan derfor være en god idé at minde forældrene om at tjekke stamkortet med jævne mellemrum. Der kan eks. sendes en besked ud hver tredje måned, så de kan få opdateret oplysningerne, når de nu alligevel er inde for at læse beskeden. Registrering af komme gå tider er især vigtig i SFO da det er komme gå tiderne som der automatisk bliver tjekket på i forhold til fremmøde alarm på infotavlen. Forældre der ikke har registreret oplysninger i mininstitution vil få en påmindelse om at udfylde og telefonnummer når de logger ind første gang. 8

9 Der er lavet en kort opstartsvejledning til forældrene, der hjælper dem i gang med mininstitution. Den kan hentes på her.. Mobiladgang Forældre kan også benytte MI Mobil til at få adgang til deres personlige side på en iphone eller Android-telefon. For at benytte app en, skal der oprettes et mobil-login. Dette gøres på forælderens forside, ved at klikke på knappen Mobil app øverst til højre. 9

10 Opsætning Opsætning af personale og afdelinger For at komme i gang med mininstitution, skal alle institutionens medarbejdere oprettes i systemet, og tildeles et login. Dette gøres af en administrator under fanen Personale, ved at klikke på Opret ansat. Husk at tilføje et billede, som kan blive vist på Infotavlen. Derefter skal der oprettes individuelle afdelinger og/eller grupper, hvilket gøres under fanen Opsætning. Hver afdeling tildeles en PIN-kode til Infotavlen, som sikrer at det kun er personalet, der kan læse indkomne beskeder til afdelingen. I en stor institution kan det være en god idé at oprette mange afdelinger, evt. på baggrund af en fysisk opdeling, for at sikre, at oplysninger om beskeder, børn og aftaler på Infotavlen ikke bliver uoverskuelige. Således tildeles hver afdeling deres egen infotavle. Grupper kan benyttes til at inddele børn og medarbejdere i mindre teams, eks. på baggrund af klasseinddelinger eller lignende som dog stadig hører under én fælles afdeling. Grupperne kan eks. gøre det lettere at sende beskeder til forældre til børn i samme klasse eller aldersgruppe. Når afdelinger og grupper er blevet oprettet, skal institutionens børn tildeles en gruppe. Dette gøres ved at markere de enkelte børn under kommende indmeldelser og vælg hvilken gruppe de skal tilhøre. Listen over indmeldte børn i institutionen hentes automatisk fra forvaltningen gennem KMD Institution, og indkomne indmeldelser vil løbende blive vist på forsiden. Opsætning af tilladelser og sygdom Gennem mininstitution kan forældrene registrere oplysninger om tilladelser, sygdomme og vaccinationer, som kan være relevante for institutionens medarbejdere. Forældrene kan kun vælge tilladelser, vaccinationer og sygdomme som allerede er oprettet i mininstitution. En del af disse hentes automatisk fra forvaltningen gennem pladsanvisningssystemet, men det kan være en god idé at kigge efter, om der mangler noget. Dette gøres under fanen Opsætning og undermenuen Tilladelser & Sygdom. 10

11 Her skal der oprettes en liste over de tilladelser, forældrene kan tildele børnene. Det kan eks. være tilladelser som»må køre i bus«,»må tage i svømmehallen«eller»må blive fotograferet«. Når tilladelserne er oprettet herinde, kan forældrene vælge dem til og fra på barnets stamkort, så institutionens medarbejdere til enhver tid kan finde dem frem igen, og se hvilke tilladelser det enkelte barn har. Sygdomme og vaccinationer oprettes og tildeles på samme måde, og vil således også fremgå af barnets stamkort. På denne måde kan man hurtigt se om et barn eks. har modtaget en stivkrampevaccination, hvis det skulle komme ud for et uheld. Det er vigtigt at sørge for, at forældrene løbende vedligeholder disse oplysninger i barnets stamkort. Opsætning af aktiviteter og placeringer For at få størst muligt udbytte af aktivitetsfunktionen i mininstitution, skal institutionens hyppigt anvendte placeringer oprettes i mininstitution, dette gøres under fanen Opsætning og undermenuen Aktiviteter & Placeringer umiddelbart herunder. 11

12 Her skal der først uploades nogle billeder, som kan knyttes til både placeringer og aktiviteter. Dette gøres i venstre kolonne, ved at klikke på Tilføj billede. Derefter skal der oprettes placeringer, hvor institutionens aktiviteter kan foregå. Det kan være en god idé at anvende billeder fra børnenes hverdag på den måde kan børnene let genkende en eventuel aktivitet. Det kunne også være placering eks. legepladsen, boldbanen eller gymnastiksalen. Når placeringerne er oprettet i mininstitution, kan børnene når de tjekker sig ind eller hvis de ændre placering i løbet af dagen, nemt og hurtigt udpege den nye placering. Når man vil oprette en aktivitet så kan man også tilknytte et billede, alle aktiviteterne vil stå på Infotavlen og forældrenes side, så både børn og forældre kan melde sig til. Der kan også oprettes gentagende aktiviteter, hvis der eks. bliver spillet fodbold hver mandag kl. 13 på græsplænen. 12

13 Når en aktivitet er oprettet og man ser den i oversigten over aktiviteter, kan man sende en generel besked fra aktivitetsoversigten til forældre hvis børn er tilmeldt aktiviteten. (Beskeden sendes som sms eller ). Send besked. Det er også muligt at sende en påmindelse til de forældre som endnu ikke har meldt tilbage. Hej! Vi mangler din tilbagemelding på Aktiviteten {NAVN} skynd dig at give os besked via mininstitution. Hilsen fra {INST} 13

14 Oplysninger Ændre og opsætte de forskellige funktionaliteter i mininstitution sker under fanebladet oplysninger her kan man ændre infotavlens login, angive om man vil benytte muligheden for at børn skal kunne vælge placeringer, vise komme gå tider på infotavle, vise aftaler på det enkelte barn, mulighed for ændring af komme gå tider på infotavle samt alarm for fremmøde. Det er også på denne fane du opsætter tidspunkt for automatisk log ud, til SFO når børnene går i skole kl og nulstilling af deres status efterfølgende, således at de ikke bliver registeret som gået inden de er ankommet om eftermiddagen. Ferieperioder Med mininstitution kan administrator og personale oprette ferieperioder, hvor forældre har mulighed for at melde børn til og fra for en given periode. På denne måde kan der hurtigt skabes et overblik over hvor mange børn, der kommer i eks. påskeferien, så personalets vagtplan kan tilpasses derefter. Ferieperioder oprettes under fanen Ferie, ved at klikke på Opret ferieperiode øverst på siden. En ferieperiode oprettes med en startdato, slutdato og tilmeldingsfrist. 14

15 Når ferieperioden er registreret, vil den blive vist på forældrenes forside, næste gang de logger ind. Her vil de blive bedt om at meddele, om deres barn kommer i institutionen i denne periode, og i så fald hvornår. På denne måde bliver der indsamlet præcise oplysninger om, hvor mange børn, der skal passes i en ferieperiode, så personalet bedre kan planlægge vagter efter det. Lukkedage hentes fra forvaltningen gennem KMD Institution, og vil derfor automatisk blive vist under fanen Ferie. Fravær og øvrig ferie Fravær og øvrig ferie som forældre indberetter til mininstitution bliver vist på infotavlen med markeingen kommer ikke på det enkelte barn. 15

16 Aftaler I mininstitution kan man få overblik og på en nem og overskuelig oversigt se aftaler som er indgået med forældre, det kan være gå hjem aftale, eller aftaler om at skulle sende børn til bussen, til div. sportsaktiviteter o.s.v. Alle aftaler bliver vist med billede og en overskrift, størrelsen varierer af hvor tæt på aftalen man er, man kan klikke på aftalen for at se beskrivelse. Hvis teksten er rød betyder det at barnet ikke er mødt. 16

17 Aftaler vises både på fanebladet aftaler og på forsiden af infotavlen under den enkelte gruppe. Det kan med fordel anbefales at anvende IPads til SFO er som skal være mobile, d.v.s. når man eks. er i hallen og skal sende børn af sted. Foto mininstitution indeholder et fotomodul, et galleri, hvor den enkelte institution selv kan oprette album og uploade billeder hertil. Album og billeder kan frit navngives, og man kan begrænse visning af billeder til en enkelt gruppe. 17

18 Når fotogalleriet er oprettet kan forældre se billeder fra institutionens dagligdag, få dem vist i et slideshow, eller downlaode billederne. Nyheder Nyheder oprette under fanen nyheder vælg opret nyhed og udfyld med en overskrift og beskrivelse, angivelse af periode samt hvem den skal være synlig for, eks. hele institutionen eller blot enkelte afdelinger/grupper. Når der oprettes en nyhed kan man tilknytte et billede af begivenheden. Billede og nyhed bliver nu vist på infotavlen. Det er også muligt at vedhæfte en fil når der oprettes en nyhed, filen bliver kun synlig på forældre indgangen ikke på infotavlen. Nyheder som RSS feed 18

19 Ud over institutionens egne nyheder, er der mulighed for at tilknytte eksterne nyheder i form af RSS feed som indsættes under opsætning, her markeres om de skal være synlige på infotavle og/eller forældrenes forside. Børneoversigt Du finder en nem og overskuelige børneoversigt, med mulighed for forskellige filtreringer på fanebladet Børn. Børnene vises med billede, og angivelses af hvilke status de har om de er mødt, ikke mødt, gået hjem eller kommer ikke. Til venstre i oversigten findes forskellige muligheder for at filtrere eks. hvis man skal have børn med i svømmehal, så kan man lige gå ind og filtrere på de børn som har en tilladelse til at må tage med i svømmehal. Det er også mulig at lave diverse print fra oversigten, samt se evakueringsliste. 19

20 20

21 Hvis man trykker på billede af det enkelte barn, så får man vist stamkortet hvor alle oplysninger på barnet er registeret. Det er også her at du som administrator eller personale kan registrere aftaler, ferie og skrive i barnet logbog. 21

22 Dokumenter Du kan synliggøre og publicere dokumenter for forældre ved at uploade dem i mininstitution. Du opretter en mappe til de dokumenter du vil uploade og kalder den eks. Referater herefter angiver du hvem mappen skal være synlig for, ved at vælge Tilladelser til mappen afkryds og vælg og tryk herefter gem tilladelser. 22

23 Du kan nu uploade det eller de dokumenter som skal være synlige, og evt. redigere tilladelsen hvis et enkelt dokument kun skal være til én forældrer eller en anden gruppe forældre. 23

24 Giv dokumentet et navn og en beskrivelse og tilføj evt. flere dokumenter. Til de dokumenter som allerede er uploadet kan du tilføje en kommentar til forældrene og de kan også tilføje kommentarer tilbage til dig. Spørgeskema Du kan oprette spørgeskemaer for forældre, angiv navn og overskrift til spørgeskemaet samt hvor længe undersøgelsen skal være tilgængelig. Herefter kan du angive hvilke forældre der skal have mulighed for at svare på spørgeskemaet og du kan nu oprette spørgsmålene. 24

25 Der er mulighed for at oprette fire forskellige type spørgsmål, tekst spørgsmål, ja/nej spørgsmål, spørgsmål ved enkelt valg, spørgsmål med flere valg. Signaturforklaringer Signaturforklaringen på status på infotavlen. Ikke mødt = Gået hjem = Har været mødt, indikerer SFO børn som har været i morgenpasning og efterfølgende gået i skole = Mødt, er kommet = Kommer ikke, fraværende enten fri eller syg = Når der vises et flag på profilbilledet af et barn, indikerer det at barnet har fødselsdag på dagen. Dette vises dog kun på infotavlen, hvis forældrene har givet tilladelse til at må vises offentlig. 25

26 Det blå ikon med en profil, indikerer at der et særligt hensyn på barnet og man skal være opmærksom herpå. Når der på infotavlen gives en afhentningsbesked på et barn, vises det med ikon på billedet af barnet. Forældrene kan ved afhentning se at der er en besked til dem, eller de kan selv skrive en besked når de afleverer barnet. Personale kan herefter se beskeden både på infotavlen og i institutionens indbakke. Afhentningsbeskeder oprettes ved at trykke på status bjælken eller barnets navn, nederst på billede. Step 2 åbnes og der kan vælges afhentningsbesked, skriv besked og tryk gem. 26

27 Alle afhentningsbeskeder går også til institutionens indbakke, hvor den er markeret som en afhentningsbesked. Derudover kan man ved godkendelse af indmeldelser se hvis der er søskende i samme institution. Tryk på i og få vis hvem og hvor søskende går. 27

28 28

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv institutionens adresse: www.xxxxx.borneweb.dk Den korrekte adresse udleveres af institutionen. Log på med NemID Opret

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via borneweb.dk Log ind med dit NemId første gang, herefter kan du på dit barns stamkort indtaste et valgfrit brugernavn og adgangskode du fremover kan bruge. Forældre

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag.

- Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. - Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, aktivitetskalendere, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vejen til FamilieIntra går gennem vores hjemmeside: www.firkloeveren.dagtilbudaarhus.dk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Vejledning i brugen af. NemBørn. Side 1 af 45

Vejledning i brugen af. NemBørn. Side 1 af 45 Vejledning i brugen af NemBørn Side 1 af 45 Indhold 1 Hvad er NemBørn?... 4 2 Personalenet fanen Ledelse... 5 2.1 Personalenet fanen Ledelse - Børn Oprettelse af stuer og grupper... 5 2.2 Personalenet

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 5.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 5.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari mv.) og gå ind på hjemmesiden medarbejdernet.dk.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Opret bruger på radikale.dk

Opret bruger på radikale.dk Opret bruger på radikale.dk Første gang du skal logge på det nye radikale.dk, skal du oprette en ny bruger - også selvom du havde en bruger og kunne logge ind på det gamle radikale.dk. Det er to forskellige

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning i online system Conventus - Badminton

Vejledning i online system Conventus - Badminton Benløse IF Floorball afdeling har med virkning fra 1. juli 2011 overtaget den administrative del af Benløse IF Badminton/Bordtennis afdeling. Det betyder, at vi laver lidt om på, hvordan du sikrer dig

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement.

PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Velkommen til PLAY PLAY er et helt unikt tilbud til TDC kunder, som giver dig adgang til Danmarks bedste online musiksamling som en del af dit abonnement. Se om du kan få PLAY under Vilkår på tdc.dk/musik

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA VUGGESTUEN FIRKLØVEREN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vuggestuen Firkløveren,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved one.com

Installation af webtrees på et webhotel ved one.com Installation af webtrees på et webhotel ved one.com Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program (er

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere