BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER"

Transkript

1 Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere

2 Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det første 4 1. Sikkerhedsanvisninger Anvendelsesområde Generelle informationer EU-Overensstemmelseserklæring 4 Oversigt.1 EasyStart Timer 5. Tasternes funktioner 5 3 Betjening og indstilling 3.1 Informationer om betjening og indstilling 6 3. Fabriksindstilling Hovedmenu Startskærm efter tilkobling Visninger ved aktiverede menupunkter OMGÅENDE VARME med Longpress (uden indstillinger) VARME OFF med Longpress VARME ON med Shortpress og med indstillinger VARME OFF med Shortpress Ændring af ønsketemperaturen og / eller driftstid under drift VENTILATION ON med Shortpress, evt. indstilling af driftstid VENTILATION OFF med Longpress VENTILATION OFF med Shortpress DA 1.016

3 3.14 EKSTRAAPPARAT ON f.eks. aktivering af funktionen VARME ved et. varmeapparat EKSTRAAPPARAT ON f.eks. aktivering af funktionen VENTILATION ved et. varmeapparat EKSTRAAPPARAT OFF med Longpress EKSTRAAPPARAT OFF med Shortpress Generelle informationer om programmering af forvalgstid Programmering af forvalgstider 3.0 Indstillinger af EasyStart Timer 3.1 Indstillinger 6 4 Hvad skal man gøre, hvis...? 4.1 I tilfælde af fejl vises evt. følgende meddelelser 9 5 Service 5.1 Teknisk support DA

4 1 Indledning 1.1 Skal læses som det første Før indstilling og betjening påbegyndes, skal denne betjeningsvejledning under alle omstændigheder læses grundigt igennem. Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige informationer, som er nødvendige til indstilling og betjening. Denne betjeningsvejledning skal opbevares omhyggeligt til senere brug. 1. Sikkerhedsanvisninger Fare! Alle informationer og anvisninger, især sikkerhedsanvisningerne i denne dokumentation og i den Tekniske beskrivelse for varmeapparatet, skal under alle omstændigheder følges! 1.3 Anvendelsesområde EasyStart Timer er beregnet til valg af driftstilstand, indstilling af driftstid, forvalg af indkoblingstid og til-/frakobling af det i køretøjet indbyggede varmeapparat og/eller ekstraapparat. Usagkyndig brug og anvendelse uden for det angivne anvendelsesområde udelukker enhver form for ansvar og garanti. 1.4 Generelle informationer EasyStart Timer har en nem betjeningsstruktur. Kun 4 taster er nødvendige til indstilling og evt. ændring af alle funktioner. For at kunne bruge funktionen AUTOMATISK BEREGNING AF DRIFTSTID ved en vandvarmer, er det nødvendigt at anvende temperaturføleren, der kan fås som ekstratilbehør. Hvis et køretøj har været uden spænding (batteri afbrudt) og strømforsyningen genoprettes, vises INIT for den automatiske identifikation af varmeapparatet i displayet på EasyStart Timer. Når identifikationen var vellykket, vises klokkeslættet blinkende på startskærmen. Klokkeslættet skal indstilles. Derefter skal ugedagen indstilles, se side 6. Betjeningen af EasyStart Timer beskrives udførligt fra side EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at betjeningselementet i den udførelse, som sælges af os, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i det følgende EU-direktiv. EU-direktiv 014/30/EU På kan den fuldstændige overensstemmelseserklæring læses og downloades DA 1.016

5 Oversigt.1 EasyStart Timer Med EasyStart Timer kan man gennemføre de nødvendige indstillinger for drift af varmeapparatet og/eller ekstraapparatet.. Tasternes funktioner Tasten LONGPRESS (langt tryk) Tasten skal trykkes længere end sekunder. Varmeapparatet tændes straks ved display ON eller OFF (undtagen ved igangværende programmering eller ved indstillinger). Tasten Shortpress (kort tryk) Tasten skal trykkes kortere end sekunder ved display OFF EasyStart Timer ON, vises startskærmen. En valgt funktion bekræftes. Indtastninger bekræftes. Tasten LONGPRESS (langt tryk) Tasten skal trykkes længere end sekunder for at afslutte alle funktioner. Ved display OFF EasyStart Timer ON, vises startskærmen. Tasten SHORTPRESS (kort tryk) Tasten skal trykkes kortere end sekunder for at afslutte den viste, aktiverede funktion, andre aktiverede funktioner opretholdes. Visningen skifter med hvert SHORTPRESS til det næste højere niveau, indtil EasyStart Timer er OFF. Startskærmen vises og ingen funktion er aktiv EasyStart Timer OFF. EasyStart Timer er i undermenu indstillingen afsluttes, de allerede indstillede værdier gemmes ikke. Ved display OFF EasyStart Timer ON, vises startskærmen. Tast trykkes 1x / holdes trykket ind EasyStart Timer er i hovedmenuen og startskærmen vises i menubjælken vises det næste, højre symbol i midten og blinkende. EasyStart Timer er i undermenuen den viste værdi ændres (større) eller den næste valgmulighed vises. Ved display OFF EasyStart Timer ON, vises startskærmen Tast trykkes 1x / holdes trykket ind EasyStart Timer er i hovedmenuen og startskærmen vises i menubjælken vises det næste, venstre symbol i midten og blinkende. EasyStart Timer er i undermenuen den viste værdi ændres (mindre) eller den næste valgmulighed vises. Ved display OFF EasyStart Timer ON, vises startskærmen DA

6 3 Betjening og indstilling 3.1 Informationer om betjening og indstilling Aktivering af EasyStart Timer Hvis displayet ikke er belyst, skal EasyStart Timer aktiveres (ikke ved varme ON med LONGPRESS). SHORTPRESS på en af de fire taster, i displayet vises startskærmen, fortsæt derefter med betjeningen eller indstillingen. Aktivering af menupunkt Symbolet for menupunktet, der skal aktiveres, vises i midten og blinkende i displayet. Ved flere aktiverede menupunkter vises symbolerne skiftevist. Display Displayet er belyst under betjeningen af EasyStart Timer. når klemmen 58 er tilsluttet og køretøjets belysning er tændt. ved varmeapparat/ekstraapparat ON. Sletning af visning Hvis køretøjets belysning er slukket, intet varmeapparat eller ekstraapparat er tilkoblet eller hvis der ikke foretages nogen indstilling eller betjening, går displayet ud inden for 10 sekunder, dvs. EasyStart Timer skifter til hviletilstanden. For at foretage en ny indtastning skal en af de fire taster trykkes forinden (ikke ved varme ON med LONGPRESS). Blinkende symbol/blinkende værdi I hovedmenuen kan et blinkende symbol i menubjælken aktiveres med tasten. I undermenuen kan en blinkende værdi eller et punkt vælges med tasten eller. VARME ON med LONGPRESS Varmeapparatet tændes straks. Et ekstraapparat tændes ikke samtidigt. VARME OFF med LONGPRESS Hvis et varmeapparat og et ekstraapparat er i drift, slukkes begge. Afbrydelse / afslutning af indstillinger Indstillingen kan afbrydes eller afsluttes med tasten. Bekræftelse af indtastning Indstillinger og ændringer skal altid bekræftes med tasten, i modsat fald gemmes de ikke. Indstilling af driftstid Driftstiden kan indstilles individuelt med tasten eller. Driftstidens indstillingsområde er min. 10 til maks. 10 minutter, indtastningen foretages i trin på 1 min. Ved luftvarmere er kontinuerlig varmefunktion mulig. Driftstiden for et varmeapparat og for et ekstraapparat kan indstilles uafhængigt af hinanden. Forlængelse af driftstid Driftstiden kan forlænges op til 70 min., indtastningen foretages fra det 10. minut i trin på 5 min. Kontakt i den forbindelse monteringsværkstedet DA 1.016

7 Driftstilstand VENTILATION Driftstilstanden VENTILATION er ikke tilgængelig ved alle varmeapparat-udførelser (se i den forbindelse den Tekniske beskrivelse for varmeapparatet). Temperaturføler Ved de efterfølgende beskrevne indstillinger og betjeninger antages det, at der ved en vandvarmer er tilsluttet en temperaturføler. Ved luftvarmere anvendes den temperaturføler, som er indbygget i varmeapparatet og beregnet til reguleringen, også til måling af indetemperaturen. Ekstraapparat Et ekstraapparat kan f.eks. være et ekstra varme- eller et klimaapparat. Desuden er det muligt at kombinere et varmeapparat med en blæser; blæseren anvendes så til luftfordeling i køretøjets kabine. Et varmeapparat og ekstraapparatet kan anvendes samtidigt eller uafhængigt fra hinanden. 3. Fabriksindstilling PROGRAM / FORVALG (for alle varmeapparater) Ugedagsgruppe ma. fr. Afgangstid kl Sprog DE Tidsformat 4 h Driftstid ved forvalg 30 minutter Luftvarmere Driftstid kontinuerlig varmefunktion Nominel temperatur 1 C Vandvarmere Driftstid 30 minutter Automatisk beregning af driftstid OFF Afhængigt af det indbyggede varmeapparat og udstyrsvarianterne er antallet af symboler og visninger i displayet forskelligt DA

8 3.3 Hovedmenu 17:30 1 C Menubjælke Statusområde Menubjælke Følgende menupunkter kan vælges. Symbol Funktion Varme ON / OFF Ventilation ON / OFF Statusområde I statusområdet vises, hvis intet menupunkt er aktiveret, det aktuelle klokkeslæt og ved en tilsluttet temperaturføler (ekstratilbehør) temperaturen i køretøjets kabine. Startskærm: Klokkeslæt, f.eks. kl Temperatur i køretøjets kabine, f.eks. 1 C. Ved et aktiveret menupunkt (Varme, Ventilation, Ekstra apparat, Indstillinger eller Program / forvalg) vises i statusområdet forskellige informationer; disse vises og beskrives i de tilsvarende afsnit. Ekstraapparat ON / OFF (f.eks. et ekstra varmeapparat) Indstillinger Program / forvalg Undermenu 107 min Menubjælke Indtastningsområde Symbolet for menupunktet EKSTRAAPPARAT skal aktiveres i værkstedsmenuen, kontakt i denne forbindelse monteringsværkstedet. Symbolet for menupunktet VENTILATION vises kun, når denne funktion understøttes af varmeapparatet. Ved køretøjer med ADR-funktion vises kun symbolerne og. Understøtter varmeapparatet funktionen VENTILATION vises også symbolet. Visning: f.eks. VARME ON / driftstid 107 min. I undermenuen vises symbolet for det valgte menupunkt i displayets midte. Den tilhørende indstillingsværdi vises blinkende i indtastningsområdet og kan indstilles med tasten eller og bekræftes med tasten DA 1.016

9 3.4 Startskærm efter tilkobling VENTILATION ON 17:30 1 C Startskærmen vises, hvis intet menupunkt er aktiveret, med et blinkende varmesymbol i menubjælkens midte sammen med det aktuelle klokkeslæt og den faktiske temperatur i statusområdet. Andre mulige aktioner er: OMGÅENDE VARME med LONGPRESS. VARME ON med SHORTPRESS, supplerende skal ønsketemperaturen og driftstiden bekræftes, evt. indstilles, se side 11. Valg af et nyt menupunkt. 3.5 Visninger ved aktiverede menupunkter VARME ON 60 min 1 C Andre mulige aktioner er: VENTILATION OFF, se side 15. Valg af et nyt menupunkt. EKSTRAVARMEAPPARAT VARME ON 90 min Andre mulige aktioner er: EKSTRAVARMEAPPARAT VARME OFF, se side 19. Valg af et nyt menupunkt. EKSTRAVARMEAPPARAT VENTILATION ON 60 min 1 C Andre mulige aktioner er: VARME OFF, se side 10 und 1. Valg af et nyt menupunkt. 90 min Andre mulige aktioner er: EKSTRAVARMEAPPARAT VENTILATION OFF, se side 19. Valg af et nyt menupunkt DA

10 3.6 OMGÅENDE VARME med Longpress (uden indstillinger) Tasten LONGPRESS trykkes, længere end sekunder. Varmeapparat ON. 3.7 VARME OFF med Longpress Display ON, menupunktet Varme vises. Tasten LONGPRESS trykkes, længere end sekunder. Varmeapparat OFF. 30 min 1 C Off 1 C Visning ved luftvarmere med kontinuerlig varmefunktion (fabriksindstilling). Efter visningen Varme OFF vises startskærmen. Når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning efter 10 sekunder. 1 C 17:30 1 C Efter tilkobling vises On i sek. og derefter den resterende driftstid eller ved luftvarmere. Indstillingsværdierne fra den forrige varmecyklus overtages. Ved LONGPRESS under varmefunktionen skifter visningen til undermenuen VARME INDSTILLING AF ØNSKETEMPERATUR (kun ved luftvarmer) og INDSTILLING AF DRIFTSTID. Under varmefunktionen kan man skifte til et andet menupunkt. Ved menupunktet VENTILATION skal drifts tiden kontrolleres og evt. indstilles. Ved Varme OFF med LONGPRESS afsluttes alle aktive funktioner. Mens VARME OFF vises, er følgende aktioner mulige: Med tasten eller vælges et menupunkt. Tasten SHORTPRESS trykkes, startskærmen vises; efter et nyt tryk på tasten SHORTPRESS, stilles displayet på OFF. Tasten SHORTPRESS trykkes, undermenuen VARME vises DA 1.016

11 3.8 VARME ON med Shortpress og med indstillinger Display ON, startskærmen vises. 17:30 1 C Indstilling af driftstid I givet fald indstilles driftstiden med tasten eller. Indstillingsområde for driftstid: Min. 10 maks. 10 min. i trin på 1 min., ved luftvarmere er kontinuerlig varmefunktion mulig. Tasten SHORTPRESS trykkes, kortere end sekunder. 60 min Følgende indstillinger og bekræftelser (ønsketemperatur og driftstid) er absolut nødvendige. Driftstiden bekræftes med tasten. Varmeapparat ON. Indstilling af ønsketemperatur kun ved luftvarmere I givet fald indstilles ønsketemperaturen med tasten eller. Indstillingsområde for ønsketemperatur: 8 C 36 C i trin på 1 C, 46 F 97 F i trin på 1 F. 60 min 1 C Visning ved luftvarmere med kontinuerlig varmefunktion (fabriksindstilling). 1 C 1 C Ønsketemperaturen bekræftes med tasten. Efter tilkobling vises On i sek. og derefter den resterende driftstid eller ved luftvarmere. Under varmefunktionen kan man skifte til et andet menupunkt. Ved menupunktet VENTILATION skal drifts tiden kontrolleres og evt. indstilles. Den ændrede driftstid tilbydes igen ved næste start DA

12 3.9 VARME OFF med Shortpress Display ON, menupunktet VARME vises. Tasten SHORTPRESS trykkes, kortere end sekunder. Varmeapparat OFF. Off 1 C Efter visningen VARME OFF vises startskærmen. Når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning efter 10 sekunder. 17:30 1 C Varmeapparatet slukker, et aktivt ekstraapparat forbliver i drift. Mens VARME OFF vises, er følgende aktioner mulige: Med tasten eller vælges et menupunkt. Tasten SHORTPRESS trykkes, startskærmen vises; efter et nyt tryk på tasten SHORTPRESS, stilles displayet på OFF. Tasten SHORTPRESS trykkes, undermenuen Varme vises Ændring af ønsketemperaturen og / eller driftstid under drift Display ON, menupunktet VARME / VENTILATION / EKSTRAAPPARAT VARME eller EKSTRAAPPARAT VENTILATION vises. Tasten SHORTPRESS trykkes, kortere end sekunder. Som indstillingsværdier vises den indstillede eller bekræftede ønsketemperatur før tilkobling af varmeapparatet og den aktuelle resterende driftstid (nedre grænse 10 min.). Driftstiden og ønsketemperaturen ændres én gang. Begge indstillingsværdier skal bekræftes. Indstilling af ønsketemperatur kun ved luftvarmere, ikke ved funktionen VENTILATION Ønsketemperaturen indstilles med tasten eller. Indstillingsområde for ønsketemperatur: 8 C 36 C i trin på 1 C, 46 F 97 F i trin på 1 F. 1 C Ønsketemperaturen bekræftes med tasten. Ønsketemperaturen ændres én gang DA 1.016

13 Indstilling af driftstid Driftstiden indstilles med tasten eller. Indstillingsområde for driftstid: Min. 10 maks. 10 min. i trin på 1 min., ved luftvarmere er kontinuerlig varmefunktion mulig. 60 min Driftstiden bekræftes med tasten. Driftstiden ændres én gang. 60 min 1 C Visning ved luftvarmere med kontinuerlig varmefunktion. 1 C DA

14 3.11 VENTILATION ON med Shortpress, evt. indstilling af driftstid Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges ventilationssymbolet med tasten eller. Driftstiden ændres varigt. 30 min 1 C Visning ved luftvarmere ved kontinuerlig drift af VENTILATION. Off 1 C Menupunktet VENTILATION bekræftes med tasten. 1 C Følgende indstilling eller bekræftelse er absolut nødvendig. Indstilling af driftstid I givet fald indstilles driftstiden med tasten eller. Indstillingsområde for driftstid: Min. 10 maks. 10 min. i trin på 1 min., ved luftvarmere er kontinuerlig drift af Ventilation mulig. Efter tilkobling vises On i sek. og derefter den resterende driftstid eller ved luftvarmere. Under ventilationsfunktionen kan man skifte til et andet menupunkt. Ved menupunktet VARME skal driftstiden kontrolleres og evt. indstilles. Hvis symbolet ikke vises, er funktionen VENTILATION ikke aktiveret eller ikke tilgængeligt på varmeapparatet. Den ændrede driftstid tilbydes igen ved næste start. 30 min Driftstiden bekræftes med tasten DA 1.016

15 3.1 VENTILATION OFF med Longpress Display ON, menupunktet VENTILATION vises. Tasten LONGPRESS, trykkes længere end sekunder. Varmeapparat OFF VENTILATION OFF med Shortpress Display ON, menupunktet VENTILATION vises. Tasten SHORTPRESS trykkes, kortere end sekunder. Varmeapparat OFF. Off 1 C Efter visningen Ventilation OFF vises startskærmen. Når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning efter 10 sekunder. 17:30 1 C Ved VENTILATION OFF med LONGPRESS afsluttes alle aktive funktioner. Mens VENTILATION OFF vises, er følgende aktioner mulige: Med tasten eller vælges et menupunkt. Tasten SHORTPRESS trykkes, startskærmen vises; efter et nyt tryk på tasten SHORTPRESS, stilles displayet på OFF. Tasten SHORTPRESS trykkes, undermenuen VENTILATION vises. Off 1 C Efter visningen VENTILATION OFF vises startskærmen. Når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning efter 10 sekunder. Varmeapparatet slukker, et aktivt ekstraapparat forbliver i drift. Mens VENTILATION OFF vises, er følgende aktioner mulige: Med tasten eller vælges et menupunkt. Tasten SHORTPRESS trykkes, startskærmen vises; efter et nyt tryk på tasten SHORTPRESS, stilles displayet på OFF. Tasten SHORTPRESS trykkes, undermenuen VENTILATION vises DA

16 3.14 EKSTRAAPPARAT ON f.eks. aktivering af funktionen VARME ved et. varmeapparat Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges symbolet eller. med tasten Indstilling af ønsketemperatur kun ved luftvarmere Ønsketemperaturen indstilles med tasten eller. Indstillingsområde for ønsketemperatur: 8 C 36 C i trin på 1 C, 46 F 97 F i trin på 1 F. Off 1 C 1 C Menupunktet EKSTRAAPPARAT bekræftes med tasten. Med tasten eller vælges symbolet. Ønsketemperaturen bekræftes med tasten. Indstilling af driftstid Driftstiden indstilles med tasten eller. Indstillingsområde for driftstid: Min. 10 maks. 10 min. i trin på 1 min., ved luftvarmere er kontinuerlig varmefunktion mulig. Funktionen VARME bekræftes med tasten. De to følgende indstillinger eller bekræftelser er absolut nødvendige. 90min Driftstiden bekræftes med tasten. Driftstiden ændres varigt. Varmeapparat ON. 90 min DA 1.016

17 Visning ved luftvarmere med kontinuerlig varmefunktion (fabriksindstilling). Efter tilkobling vises On i sek. og derefter den resterende driftstid eller ved luftvarmere. Under varmefunktionen kan man skifte til et andet menupunkt. Ved menupunktet VENTILATION skal drifts tiden kontrolleres og evt. indstilles. Hvis symbolet ikke vises, er menupunktet EKSTRAAPPARAT ikke aktiveret eller ikke tilgængeligt på varmeapparatet. Ekstraapparatet, f.eks. et. varmeapparat, kan anvendes samtidigt med det 1. varmeapparat med en forskellig driftstilstand og med forskellige værdier for ønsketemperatur og driftstid. Den ændrede driftstid tilbydes igen ved næste start EKSTRAAPPARAT ON f.eks. aktivering af funktionen VENTILATION ved et. varmeapparat Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges symbolet eller. Off 1 C med tasten Menupunktet EKSTRAAPPARAT bekræftes med tasten. Med tasten eller vælges symbolet. Funktionen VENTILATION bekræftes med tasten. Følgende indstilling eller bekræftelse er absolut nødvendig DA

18 Indstilling af driftstid Driftstiden indstilles med tasten eller. Indstillingsområde for driftstid: Min. 10 maks. 10 min. i trin på 1 min., ved luftvarmere er kontinuerlig drift af VENTILATION mulig. 60 min Driftstiden bekræftes med tasten. Driftstiden ændres varigt. Varmeapparat ON. 60 min Efter tilkobling vises On i sek. og derefter den resterende driftstid eller ved luftvarmere. Under ventilationsfunktionen kan man skifte til et andet menupunkt. Ved menupunktet VARME skal driftstiden kontrolleres og evt. indstilles. Hvis symbolet ikke vises, er menupunktet EKSTRAAPPARAT ikke aktiveret eller ikke tilgængeligt på varmeapparatet. Ekstraapparatet, f.eks. et. varmeapparat, kan anvendes samtidigt med det 1. varmeapparat med en forskellig driftstilstand og med forskellige værdier for ønsketemperatur og driftstid. Den ændrede driftstid tilbydes igen ved næste start. Visning ved luftvarmere ved kontinuerlig drift af VENTILATION (fabriksindstilling) DA 1.016

19 3.16 EKSTRAAPPARAT OFF med Longpress Tasten Longpress, trykkes længere end sekunder. Ekstraapparat OFF EKSTRAAPPARAT OFF med Shortpress Display ON, menupunktet EKSTRAAPPARAT VARME vises. Tasten SHORTPRESS trykkes, kortere end sekunder. Ekstraapparat OFF. Off 1 C Efter visningen EKSTRAAPPARAT OFF vises startskærmen. Når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning efter 10 sekunder. Off 1 C Efter visningen EKSTRAAPPARAT OFF vises startskærmen. Når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning efter 10 sekunder. 17:30 1 C Ved EKSTRAAPPARAT OFF med LONGPRESS afsluttes alle aktive funktioner. Mens EKSTRAAPPARAT OFF vises, er følgende aktioner mulige: Med tasten eller vælges et menupunkt. Tasten SHORTPRESS trykkes, startskærmen vises; efter et nyt tryk på tasten SHORTPRESS, stilles displayet på OFF. Tasten SHORTPRESS trykkes, undermenuen VARME vises. 17:30 1 C Mens EKSTRAAPPARAT OFF vises, er følgende aktioner mulige: Med tasten eller vælges et menupunkt. Tasten SHORTPRESS trykkes, startskærmen vises; efter et nyt tryk på tasten SHORTPRESS, stilles displayet på OFF. Tasten SHORTPRESS trykkes, undermenuen VARME vises DA

20 3.18 Generelle informationer om programmering af forvalgstid Programmeringen af forvalgstiden gennemføres i menupunktet. Med EasyStart Timer kan man programmere 3 forvalgstider. De 3 forvalgstider kan enten fordeles på én ugedag eller på forskellige ugedage. Man kan også vælge 3 ugedagsområder, der dagligt kan startes med en forvalgstid. Ugedagsområder: lø. sø. x VARME / VENTILATION ma. fr. 5x VARME / VENTILATION ma. sø. 7x VARME / VENTILATION Ved aktivering med programmeret ugedagsområde bearbejdes alle ugedage efter hinanden; derefter kræves en ny programmering. Eksempel: Når EasyStart Timer aktiveres med et programmeret ugedagsområde ma. fr. på en søndag, så varmer og ventilerer varmeapparatet fra mandag til fredag med de indstillede værdier (5x VARME / VENTILATION). Når EasyStart Timer aktiveres med et programmeret ugedagsområde ma. fr. på en onsdag, så varmer og ventilerer varmeapparatet om torsdagen og fredagen, om lørdagen og søndagen tændes der ikke for varmeapparatet. Fra om mandagen til om onsdagen i den efterfølgende uge fortsættes driften med de indstillede værdier (5x VARME / VENTILATION). Når et ugedagsområde er færdigt bearbejdet, kræves en ny programmering. Hvis symbolet ikke vises i menubjælken, er varmeapparatet i ADR-modus; her er en forvalgt varmefunktion ikke mulig. Ved programmeringen af EasyStart Timer skal der tages højde for driftstilstanden som nedenfor beskrevet. Driftsmodus afgangstid (fabriksindstilling) Under de efterfølgende betingelser startes den forvalgte varmefunktion ikke på den aktuelle dag. Aktuel dag og forvalgsdag er identiske. Aktuel tid er inden for tidsrummet, afgangstid minus driftstid. Eksempel: Aktuel dag / forvalgsdag: To. Aktuel tid: Kl Afgangstid: Kl Driftstid: 30 minutter Tidsrum: Kl til Den aktuelle tid er i tidsrummet, varmeapparatet tændes ikke. Programmet udføres i næste uge. Driftstilstand startmodus I driftstilstand Starttid startes varmeapparatet på den forvalgte dag og når det indstillede klokkeslæt er nået DA 1.016

21 Automatisk beregning af driftstid (kun ved vandvarmere) Ved vandvarmere og en på EasyStart Timer tilsluttet temperaturføler beregnes start af opvarmningen afhængigt af den målte rumtemperatur og det valgte varmetrin (ECO eller HIGH) automatisk. Driftstiden kan vare mellem 10 og 60 minutter før den programmerede afgangstid, hvorved funktionen altid afbrydes 5 minutter efter den programmerede afgangstid. Hermed kan der fremkomme en minimal driftstid på 15 minutter og en maksimal driftstid på 65 minutter. Den i menuen PROGRAM / FORVALG indstillede driftstid er ikke virksom i dette tilfælde. Ved alle andre konfigurationer sker starten i henhold til den forudindstillede driftstid. Varmetrinnene ECO og HIGH er kun virksomme i forbindelse med en programmeret forvalgstid. Forvalgstiderne er altid afgangstider, også hvis beregningen af driftstiden er deaktiveret. Der kan ikke programmeres flere end 3 forvalgstider. Den maksimale driftstid på 65 minutter ved den automatiske beregning af driftstiden er en fabriksindstilling. Denne kan monteringsværkstedet efter behov reducere til mindst 15 minutter. Hvis funktionen automatisk beregning af driftstiden er aktiveret ved vandvarmere, er driftstiden for beregningen af tidsrummet 60 min DA

22 3.19 Programmering af forvalgstider Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges symbolet eller. Visning, hvis intet forvalg er aktiveret. 1 3 med tasten Visning, hvis et forvalg er aktiveret, f.eks. P. 1 3 Menupunktet PROGRAM bekræftes med tasten. Hvis symbolet er markeret med, er et eller flere programlagre allerede aktiveret. Aktiverede programlagre er markeret med på skærmen. 3.0 Indstillinger af EasyStart Timer Valg af programlager Programlager P1 vises, evt. skal det næste programlager P, P3 eller igen P1 vælges med tasten eller. Visning af programlager P1, fabriksindstilling. 1 Mo. - Fr. 1 C 07 : min. Visning af programlager P med programmeret forvalg. Mi. 1 C 06 : min. Det valgte programlager bekræftes med tasten DA 1.016

23 Aktivering / deaktivering af programlager Med tasten eller vælges indstillingen On eller Off. On On Off Off Indstillingen On eller Off bekræftes med tasten, programmet, f.eks. P, er aktiveret eller deaktiveret. Mi. 1 C 06 : min. Efter udførelse af programbearbejdningen tilbage til menupunktet PROGRAM / FORVALG med tasten eller man venter, indtil menupunktet PROGRAM / FORVALG vises, når køretøjets belysning stilles på ON, når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning. Tasten må ikke trykkes, da indstillingen On skifter til Off og omvendt. Redigering af programlager Med tasten bekræftes det valgte programlager, f.eks. P. Med tasten eller vælges symbolet. Off On Indstillingen bekræftes med tasten. Valg af ugedagsgruppe / ugedag Ugedagsgruppen ma. fr., lø. sø., ma. sø. eller en ugedag ma., ti., ons, to. fr., lø., sø. vælges med tasten eller. Mi. Indstillingen bekræftes med tasten. Indstilling af afgangstid / starttid Timerne indstilles med tasten eller. 06 : 00 Indstillingen bekræftes med tasten. Minutterne indstilles med tasten eller. 06 : 30 Indstillingen bekræftes med tasten DA

24 Valg af driftstilstand Med tasten eller vælges symbolet eller symbolet. Varmetrin ECO eller varmetrin HIGH vælges med tasten eller. ECO HIGH Funktionen VARME eller VENTILATION bekræftes med tasten. Indstilling af ønsketemperatur kun ved luftvarmere Ønsketemperaturen indstilles med tasten eller. Indstillingsområde for ønsketemperatur: 8 C 36 C i trin på 1 C, 46 F 97 F i trin på 1 F. 1 C Ønsketemperaturen bekræftes med tasten. Valg af varmetrin Kun ved vandvarmere med automatisk beregning af driftstid Varmetrinnet bekræftes med tasten. Indstilling af driftstid Med tasten eller indstilles driftstiden. Indstillingsområde for driftstid: Min. 10 maks. 10 min. i trin på 1 min. 60 min Driftstiden bekræftes med tasten. Ved vandvarmere med automatisk beregning af driftstiden er driftstiden begrænset til maks. 65 min. Driftstiden kan ikke indstilles. Ved luftvarmere og forvalgsfunktion er driftstiden begrænset til 10 min. Kontinuerlig varmefunktion er ikke mulig. Varmetrin ECO = normal opvarmning, ca. 0 C. Varmetrin HIGH = komfort-opvarmning, ca. 3 C DA 1.016

25 Aktivering af programlager On Off Indstillingen On bekræftes med tasten. Mi. 1 C 06 : min. Efter udførelse af programbearbejdningen tilbage til menupunktet PROGRAM / FORVALG med tasten eller man venter, indtil menupunktet PROGRAM / FORVALG vises, når køretøjets belysning stilles på ON, når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning. Tasten må ikke trykkes, da indstillingen On skifter til Off og omvendt. Deaktivering af programlager Med tasten eller vælges indstillingen Off. On Off Indstillingen Off bekræftes med tasten. Indstillingerne gemmes. Efter udførelse af programbearbejdningen tilbage til menupunktet PROGRAM / FORVALG med tasten eller man venter, indtil menupunktet PROGRAM / FORVALG vises, når køretøjets belysning stilles på ON, når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning. Tasten må ikke trykkes, da indstillingen On skifter til Off og omvendt. Ny redigering af programlager Med tasten eller vælges symbolet. Off On Indstillingen bekræftes med tasten og man fortsætter som beskrevet på side 3, 4 og DA

26 3.1 Indstillinger Indstilling af klokkeslæt Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges symbolet eller. Mo. 10:30 med tasten Menupunktet INDSTILLINGER bekræftes med tasten. Tasten må ikke trykkes, da INDSTILLING AF KLOKKESLÆT ellers vises igen i displayet. Efter udførelse af indstillingen tilbage til menupunktet INDSTILLINGER med tasten eller man venter, indtil menupunktet INDSTILLINGER vises, når køretøjets belysning stilles på ON, når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT BEKRÆFTES med tasten. Timerne indstilles med tasten eller. 06 : 00 Indstillingen bekræftes med tasten. Minutterne indstilles med tasten eller. 06 : 30 Indstillingen bekræftes med tasten DA 1.016

27 Indstilling af ugedag Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges symbolet eller. Mo. 10:30 med tasten Menupunktet INDSTILLINGER bekræftes med tasten. Tasten må ikke trykkes, da INDSTILLING AF UGEDAG ellers vises igen i displayet. Efter udførelse af indstillingen tilbage til menupunktet INDSTILLINGER med tasten eller man venter, indtil menupunktet INDSTILLINGER vises, når køretøjets belysning stilles på ON, når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning. Symbolet vises. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Med tasten eller vælges symbolet UGEDAG. Indstillingen bekræftes med tasten. Ugedagen indstilles med tasten eller. Mo. Ugedagen bekræftes med tasten DA

28 Indstilling af tidsformat Display ON, startskærmen vises. I menubjælken vælges symbolet eller. med tasten Tidsformatet indstilles med tasten eller. 1 h Mo. 10:30 Menupunktet INDSTILLINGER bekræftes med tasten. 4 h Tidsformatet bekræftes med tasten. Symbolet vises. INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Med tasten eller vælges symbolet TIDSFORMAT. Tasten må ikke trykkes, da INDSTILLING AF TIDSFORMAT ellers vises igen i displayet. Efter udførelse af indstillingen tilbage til menupunktet INDSTILLINGER med tasten eller man venter, indtil menupunktet INDSTILLINGER vises, når køretøjets belysning stilles på ON, når køretøjets belysning er stillet på OFF, slukker displayets belysning. Indstillingen bekræftes med tasten DA 1.016

29 4 Hvad skal man gøre, hvis...? 4.1 I tilfælde af fejl vises evt. følgende meddelelser Meddelelse Beskrivelse Afhjælpning / kunde INIT Automatisk identifikation er aktiv. EasyStart Timer blev adskilt fra spændingsforsyningen og igen tilsluttet. Vent, indtil den automatiske identifikation er afsluttet, indstil derefter klokkeslæt og ugedag. NO SIGNAL Ingen kommunikation. Kontrol og evt. udskiftning af varme apparatets sikring. Kontakt værksted. Fejl 1. varmeapparat. Kontakt værksted. Error Fejl. varmeapparat. Kontakt værksted. Error Underspænding er til stede. Opladning af batteri, kontakt evt. værksted. Temperaturføler defekt. Kontakt værksted. 18:30 C DA

30 5 Service 5.1 Teknisk support Hvis du har tekniske spørgsmål eller problemer med varmeapparatet, betjeningselementet eller betjeningssoftwaren, så henvend dig til følgende service-adresse: DA 1.016

31 DA

32 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG Eberspächerstraße Esslingen info@eberspaecher.com DA Ændringer forbeholdes Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART SELECT Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Betjeningsvejledning

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART PRO

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART PRO Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART PRO DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Side Kapitelindhold 1 Indledning 1.1 Skal læses som det første

Læs mere

MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE + BETJENINGSELEMENT TIL EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMERE TEKNISK DOKUMENTATION

MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE + BETJENINGSELEMENT TIL EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMERE TEKNISK DOKUMENTATION BILVARMERE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING EASYSTART REMOTE + DA BETJENINGSVEJLEDNING KORT VEJLEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENINGSELEMENT TIL EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMERE A WORLD OF COMFORT

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl

Betjeningsvejledning. UniControl. UniControl DA Betjeningsvejledning UniControl UniControl Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dokumentets formål 4 1.2 Håndtering af dette dokument 4 1.3 Anvendelse af symboler og fremhævelser 4 1.4 Garanti og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART WEB

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART WEB Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART WEB Webbaseret betjeningssoftware EasyStart Web til betjening af Eberspächer-varmeapparater Betegnelse Best.-nr. EasyStart Web 22.1000.34.5100

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common

Hvid = n 3 Grøn = n 2 Brun = n 1 Rød = Stop Sort = GND/common DK Pumpen har en permamagnetmotor og er elektronisk sikret mod overbelastning. Tilslutning af eksterne omskiftekontakter Til ekstern aktivering har pumpen et 5-leder kabel med åbne ender. Tildeling af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Quick guide og nyttig information

Quick guide og nyttig information Quick guide og nyttig information Tillykke med din Webasto bilvarmer! Denne quick guide indeholder vigtig information omkring betjening af din Webasto bilvarmer samt gode råd til, hvordan du opnår det

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS BETJENINGSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 EKRTR EKRTETS ADVARSEL Undgå, at termostaten bliver våd, da det kan medføre elektrisk

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6.

Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6. Indholdsfortegnelse Tilslutning af styringen 3 Tænd/sluk 4 Styringen 4 Servicefunktioner 6 Brug af styringen 6 Programmering af driftsfunktioner 6 Temperaturindstilling 6 Ventilator hastighed 7 Servicemenu

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

ENA Appendiks. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco

ENA Appendiks. Installations- og betjeningsvejledning. Flamco ENA 50-60 Appendiks betjeningsvejledning Flamco www.flamcogroup.com Udgave 2010 / DK Indholdsfortegnelse Side 1. Første ibrugtagning 3 1.1. Første ibrugtagning ENA 50/60 3 1.2. Parametre for første ibrugtagning

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Indstillinger bør ikke ændres uden grund. Enhver ændring af en indstilling gemmes omgående. Der findes ingen særskilt arkiveringsproces.

Indstillinger bør ikke ændres uden grund. Enhver ændring af en indstilling gemmes omgående. Der findes ingen særskilt arkiveringsproces. Programmering Generelt Afhængigt af hvilke indstillinger, der er foretaget af serviceteknikeren, kan programmeringen være spærret. Indstillinger bør ikke ændres uden grund. Enhver ændring af en indstilling

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

NiteCool TCC-100/RCC-100

NiteCool TCC-100/RCC-100 NiteCool TCC-00/RCC-00 Komfortkøler Brugsanvisning 05/006 905539A_DA Indholdsfortegnelse Vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger Generelt 3 Betjening 4 3. Betjeningselementer 4 3. Betjeningspanel 5

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA BN30 DA BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27

Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27 DK Brugervejledning Kontrol konsol ПУ-27 Ver. 1.0.0.1. Indhold 1 Introduktion 3 2 Garanti og ansvar 3 3 Sikkerhed 4 4 Anvendelse 4 5 Kontrol konsol beskrivelse 5 6 Start kontrol konsol drift 5 7 Hovedmenu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU Trådløs Sengealarm Brugervejledning K2267-EU Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Timer S2U12DDX-UC med display

Timer S2U12DDX-UC med display Timer S2U12DDX-UC med display Må kun installeres af en autoriseret installatør. Da der ellers er der risiko for brand eller elektrisk chok! Temperatur ved montering: -20 C op til + 50 C. Opbevaringstemperatur:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning

Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning (DK)... 93 FUBE50060 93 0. Forord Kære kunde! Vi takker for købet af denne trådløse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN:

MANUAL. SwemaAir 5. Dansk EAN: MANUAL SwemaAir 5 Dansk EAN: 5706445560066 Elma 1 DANSK/NORSK OBS! Før instrumentet tages i brug, læses denne manual grundigt. Hver specielt opmærksom på de i kapitlet "6. Grundlæggende indstillinger (Set)

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Optima-GO volumenstrømsregulator

Optima-GO volumenstrømsregulator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Optima-GO volumenstrømsregulator Brugervejledning (C) (B) (D) (A) A Udkoblingsknap B 3-cifret display,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl

Monteringsvejledning. Dansk. Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox. SmartControl. MultiControl Monteringsvejledning Betjeningselement MultiControl SmartControl UniBox SmartControl MultiControl Dansk Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument 3 1.1 Dokumentets formål 3 1.2 Vedlagte dokumenter 3 1.3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Honeywell Hometronic Manager HCM 200d

Honeywell Hometronic Manager HCM 200d Honeywell Hometronic Manager HCM 200d Betjeningsvejledning Hometronic - oversigt Betjeningsudstyr Ved hjælp af:... kan du:... For at kunne det, skal du: Vælg hovedmenu Vælge undermenuer og værdier Godkende

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere