Brug af terminal type 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af terminal type 3"

Transkript

1 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen berøres ændres skærmbilledet således at der fremkommer et tastatur, man indtaster/indlæser mederbejdernr/kortnr., og klikker på OK Side 120 af 162

2 Ind-/Ud-stempling Afhængigt af medarbejderens sidste registrering fremkommer derefter et nyt skærmbillede, enten for IND-stempling eller UD-stempling, med mulighed for at indsætte jobnummer, hvis systemer er opsat med jobregistrering. Manuel registrering Er medarbejderen tildelt rettigheder til at kunne foretage manuel registrering vises knappen Manuel. Her kan medarbejderen ændre dato og tid. Operationer Endvidere kan man ved klik på operationer åbne et nyt skærmbillede, hvor man har mulighed for at registrere fravær, se og sende besked, se status på mødte/fraværende. Side 121 af 162

3 Herunder fremgår hvorledes valgmulighederne skal afmærkes i TS7500 for at svare til det ovenfor anførte. Som det fremgår af ovenstående er der påtænkt flere operationer, men disse er endnu ikke aktiveret. Sterna vil være behjælpelig med yderligere informationer og opsætning for den enkelte opsætning Side 122 af 162

4 Registrering af Fravær/Overtid på terminal Al registrering på Terminal foregår på koden T ( = Tidsregistrering). Lejlighedsvis er det praktisk at lade medarbejderne bruge terminalen til at registrere andet end alm. tids og jobregistreringer Her anvises fire metoder som delvist overlapper hinanden i funktion, og som regel vælger firmaer at bruge en eller to varianter. Hver variant kræver en vis opsætning i CompuClock Variant 1. Registrering af fravær i HELE DAGE Du kan anvende funktionen uanset om du er IND eller UD stemplet på det tidspunkt du vil anvende funktionen. Indtast medarbejdernummer og klik OK Klik på knappen Operationer Side 123 af 162

5 Da vises dette skærmbillede hvor man fra DropDown menuen vælger den fraværskode man ønsker at benytte: Vælg nu de dage fraværet finder sted (frem eller tilbage i tid) Side 124 af 162

6 Klik på registrer for at bekræfte din registrering (I dette tilfælde holdes der feriefridage den 17. og 18. februar 2010) Side 125 af 162

7 Skærmen ser nu således ud: Og du kan nu enten Registrere mere fravær ved at trykke på knappen [Registrere fravær] eller trykke på knappen [Tilbage] for at afslutte og gå tilbage til dit arbejde. Bemærk: Du kan ikke redigere fraværsregistrering fra Terminalen, dvs. når du har trykket på Registrer er registreringen sket. Skal den ændres må du have fat i systemansvarlig. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Medarbejdere skal have rettigheder til at fraværsregistrere (gøres i medarbejderkartoteket eller i TS7500) De koder der ønskes anvendt skal mærkes i terminal og sendes til terminalen. Side 126 af 162

8 Variant nr. 2 Registrering af overtid når man går hjem Tast dit medarbejdernummer og klik på OK Sæt flueben i feltet bag ved OVERTID og klik på UD (det er kun muligt at definere en kode i CompuClock til at figurere der) Gå hjem. Du har nu ændret koden på den sidste registrering i dag fra at være almindelig tidsregistrering med Dagtid og evt. flextids opsparing/forbrug til en registrering med overtidsbetaling. DVS hvis der har været jobskift i løbet af dagen forbliver disse på kode T som almindelige tidsregistreringer. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Medarbejdere skal have rettigheder til at fraværsregistrere (gøres i medarbejderkartoteket eller i TS7500) Den kode der ønskes anvendt skal mærkes i terminal og sendes til terminalen og desuden skal de mærkes således op på fanebladet Diverse "Flueben" i Ændrer IND/UD status og i Overtidskode Bemærk Der kan kun defineres én kode på denne måde Side 127 af 162

9 Variant 3. Koderegistrering på UD-skærmen Denne virker på samme måde som variant 2. dvs. operationen ændrer kun dagens sidste stempling. Til forskel fra variant nr. 2 er det muligt at definere flere fraværskoder til at figurere her. Bruges typisk til for at tilkende give hvilken betalingsmåde man ønsker på en given dag eller for at fortælle at man nu er gået hjem syg/afspaderer resten af dagen/ går til møde etc Det er muligt at anvende både variant 2 og 3 i samme system. Registreringen fortages således. Du skal være IND-registreret på det tidspunkt du vil anvende funktionen Tast dit medarbejdernummer og klik på OK Klik på pilen for at frembringe DropDown-listen med de tilgængelige koder: Vælg den kode du ønsker at registrere på og tryk på UD Den sidste registrering på dagen får nu påført den kode du vælger og du kan gå hjem. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Medarbejdere skal have rettigheder til at fraværsregistrere (gøres i medarbejderkartoteket eller i TS7500) De koder der ønskes anvendt skal mærkes i terminal og sendes til terminalen og desuden skal de mærkes således op på fanebladet Diverse "Flueben" i Ændrer IND/UD status og i Normtidskode. Side 128 af 162

10 Variant 4. Jobnummer styret koderegistrering Såfremt CompuClock er sat op til at håndtere jobregistrering findes der en funktion i CompuClock der kan konvertere samtlige registreringer på dagen fra kode T til den kode man vælger at tilknytte et bestemt jobnummer. Fremgangsmåden er som følger: I slutningen af dagen foretages ganske almindeligt jobskift hvor medarbejderen stempler UD af det job vedkommende var inde på og IND på Det job der udløser kodeskift Derefter går medarbejderen hjem Kommunikationsprogrammet sørger for at stemple medarbejderen UD, således at hans status er korrekt når han møder på arbejde dagen efter. Derefter bliver alle medarbejders stemplinger på dagen flyttet over på den valgte kode og genkalkuleret. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Følgende variabel skal tilføjes i t60.ini Work2CodeChangeTypeNames=Alle;Sidste Opret et jobnummer i CompuClock f.eks og benævn det feks. Overtid og send det til terminal Under systemparametre tilknyttes jobnummeret en kode og der bestemmes hvorvidt man vil at registrering på jobnummeret ændrer den sidste registrering på dagen eller alle dagens registreringer. Jfr. Skærmbilledet: Her vælger man det oprettede Jobnummer, tilknytter det koden det skal påføre registreringen og bestemmer om det er alle dagens registreringer der skal ændres eller kun den sidste registreringer på dagen. Side 129 af 162

11 Brug af Terminal type 2 CompuClock fordrer, at alle medarbejdere får et ID-nummer, såkaldt medarbejdernummer. Nummeret må maksimalt indeholde 10 cifre. Medarbejderens personnummer er således velegnet. Hvis jobregistrering anvendes i virksomheden, gør samme krav om et nummer sig gældende; hvert job skal have sit eget ID-nummer, der max. må være 10 cifre. Terminalens tastatur ser således ud: Som det fremgår af figuren, er tastaturet meget enkelt. Foruden tal-tasterne [0-9] er der fem andre taster og PIL-taster. [IND], [UD] og [SLUT] tasterne forklarer sig selv, men derudover er der taster mærket [OPER(ATION)], [A-Å] [OPER] bruges til at vælge hvilken slags registrering eller forespørgsel, der skal foretages direkte på Terminalen. Pil tasterne bruges til at manøvrere mellem indtastningsområder. [A-Å] tasten giver mulighed for at bogstavere beskeder, password, numre m.m. Registreringer på Terminal Tidsregistrering på Terminal kan foregå på to måder. Enten ved at medarbejderen indtaster sit nummer direkte på tastaturet, eller ved brug af personalekort. Direkte registrering (uden kort) Medarbejderen indtaster sit nummer og trykker på tasten [IND] eller [UD], alt efter om vedkommende kommer til, eller går fra arbejde. Terminalen leder efter medarbejderens navn, og hvis det findes, vises det på skærmen, og medarbejderen bekræfter ved tryk igen på [IND], [UD] eller [SLUT], hvis man ikke ønsker registreringen gennemført. Når en normal registrering er blevet modtaget, fløjter Terminalen "blidt". Hvis Terminalen ikke finder det indtastede nummer, fløjter den "frækt" og meddeler i sidste linie på skærmen, at nummeret ikke findes. Indregistrering Medarbejderen lader kortet glide igennem kortlæseren, og dermed er medarbejderens tidsregistrering gået igennem, uden at man behøver at røre Side 130 af 162

12 tastaturet. Medarbejderen skal kun være opmærksom på at vende kortet rigtigt. Dvs. at når man kommer på arbejde, skal IND-siden vende mod Terminalens skærm og UD siden, når man forlader arbejdet. De samme fejlmeddelelser vises på skærmen som ved manuel registrering. Terminalen giver et lydsignal, hvis registreringen lykkes. Kortet skal helst glide bestemt og sikkert igennem kortlæseren. Ikke for langsomt og ikke for hurtigt. Terminalen "ved" hvilke medarbejdere, der er på arbejde på ethvert tidspunkt. Når en medarbejder indregistrerer sig, ser Terminalen efter, om vedkommende allerede er på arbejde. Hvis det er tilfældet, nægter Terminalen at acceptere registreringen, og giver besked derom ved et lydsignal. Det samme gælder udregistrering. Dvs. man kan hverken ind- eller udregistrere sig to gange i træk. Opsætning af Terminal Terminalens menu er ordnet "lagvis" som illustreret på figuren nedenfor: Man bladrer mellem lagene ved tryk på OPER tasten, afgiver medarbejdernummer (eller glider et medarbejder kort i gennem kortlæseren) og foretager de registreringer man ønsker at foretage. De enkelte menuer bliver gennemgået i det følgende. Opsætning: Sterna forestår opsætningen af Terminalerne hos kunden efter samråd med denne. De enkelte menuer bliver nu gennemgået. Side 131 af 162

13 Menuen Tidsregistrering Dette skærmbillede er det første i rækken og det skærmbillede alle medarbejdere bruger til at stemple ind og ud såvel i ren komme/gå registrering som i jobregistrering. I eksempelet nedenunder anvendes jobregistreringen til at registrere medarbejdere ind på afdelinger og de kan selv tildele sig de tillæg de skal have for arbejdet, eks. Overtid, smudstillæg, støjgenetillæg mv. Derfor viser skærmbillederne teksten Afd.: hvor der normalt vil stå Job, og Till.: hvor der normalt vil stå Oper. Den tekst der vises på Terminalen kan man selv definere under menuen Kommunikation i CompuClock, under Oplysninger i Terminal. Her rettes underpunktet Jobfelter, til den ønskede tekst. Indstempling med afgivelse af Job- og Operationsnummer. Ved fremmøde glides medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Da dette er første gang medarbejderen taster ind på Terminal er Job- og operations - felterne blanke. Når der en gang er blevet afgivet jobnummer og operationsnumre vil disse optræde næste gang medarbejderen registrere sig ind/ud. Derefter afgives nu op til 10 cifret jobnummer. Dette kan gøres på fire måder: a. Nummeret indtastes i sin helhed og derefter trykkes på PilNed for at flytte markøren ned til næste niveau b. Start cifret/cifrene indtastes og derefter trykkes på OPER for at bladre videre fra det afgivne nummer i afdelingskartoteket. Når det nummer står på skærmen man vil registrere ind på trykkes på Pil Ned for at flytte markøren ned til næste niveau c. Der trykkes på OPER for at bladre frem fra det nummer der står udenfor Afd. Når det nummer står på skærmen man vil registrere ind på trykkes på Pil Ned for at flytte markøren ned til næste niveau. d. Ved at scanne nummeret på stregkodeform med en håndscanner. Side 132 af 162

14 Læg mærke til at efter man har trykket på OPER for at bladre frem i numrene, står navnet på den afdeling nummeret refererer til på den nederste line på Terminalens skærm: Når jobnummeret er blevet valgt trykkes som sagt på PIL NED for at flytte markøren til det næste niveau i registreringen. Job - navnet vises nu i linien samtidig med at man vælger den aktuelle operation. Derefter afgives nummeret på den operation man skal arbejde under. Proceduren er den samme som beskrevet foran ved registrering af Jobnummer. Skærmbilledet ser således ud: Når tillægget er valgt trykkes en gang på IND for at bekræfte registreringen. Terminalen kvitterer med et "blipp" og medarbejderen er registreret som mødt. Næste gang medarbejderen møder på arbejde, og glider sit kort igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm, da vil Terminalen vise det sidst anvendte Jobnummer og Operationsnummer. Hvis der ikke skal foretages nogen ændringer på job- eller operationsniveau kan medarbejderen enten trykke en gang på IND eller glide sit kort igennem kortlæseren en gang til. Terminalen kvitterer med et "blipp" og medarbejderen er registreret som mødt. UD-registrering Når medarbejderen går hjem til fyraften og skal registrere sig UD glides medarbejderkortet TO GANGE igennem kortlæseren med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes TO GANGE gang på UD. Terminalen kvitterer med et "blipp" og medarbejderen er registreret som gået. Side 133 af 162

15 Registrering af job/operationsskift Hvis der skal skiftes mellem job eller operation gøres det på følgende måde: Medarbejderen glider sit medarbejderkortet EN GANG igennem kortlæseren med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes EN GANG på UD. Terminalens skærm ser da således ud: Her vises det job og den operation medarbejderen var registreret ind på. Der afgives nu et nyt Job / ny Operation efter samme procedure som før beskrevet og derefter trykkes på IND. Terminalen kvittere med to "blipp'er" og medarbejderen har nu skiftet Job/Operation. BEMÆRK: Eksempel: Hvis der kun skal skiftes mellem Job og operationen er den samme, da er det nok at vælge det nye job og trykke på IND for at afslutte/bekræfte registreringen. Samme gælder naturligvis hvis der kun skal skiftes mellem operation og jobbet er det samme. I så fald trykkes en gang på Pil ned for at flytte markøren ned til operations - feltet og afgive nyt nummer hvorefter der afsluttes med et tryk på IND. Det der rent faktisk sker er følgende: Medarbejderen møder kl. 8:00 og registrerer ind på job.22 og operation 13. Klokken 10:00 skiftes der Job til Job 06 og sluttelig går medarbejderen hjem kl. 16:00. Disse registreringer ser således ud i tidsregistreringskartoteket: Side 134 af 162

16 Ved at stemple UD en gang afsluttes den første registrering der blev foretaget kl.08:00. Da man derefter vælger nyt job.nr./oper.nr. dannes den første indregistrering på transaktion nr. 2. Normal ud-registrering afslutter transaktion nr. 2 klokken 16:00. Menuen Manuel registrering Manuel registrering kan medarbejderen bruge for at ændre tidspunktet på den næste registrering der skal foretages. Eksempler på situationer hvor der kan være brug for denne menu: a. Når medarbejderen glemmer at IND-registrere når han kommer om morgenen, og opdager det ved næste jobskift, ved at Terminalen melder: "Du er ikke inde!" b. Medarbejderen har været på flere Job/Operationer i løbet af dagen, men kun afgivet en registrering om morgenen, og ved fyraften vil registrere de resterende transaktioner. c. Medarbejderen tager væk fra arbejdspladsen inden fyraften for at udføre arbejde "ude i byen" og han ved at dette arbejde afsluttes f.eks. kl. 19:00 og han ønsker at registrere dette på Terminalen inden han går. Bemærk: Der kan gives adgang til denne menu på flere måder: a. I medarbejder-oprettelsen bruges Feltet ADGANG til at definere hvorvidt medarbejderen må foretage andet end at registrere IND/U b. Der kan fra menuen Kommunikation/Terminal/Oplysninger i Terminale lægges forskellige Pass-word's ind over denne menu, der begrænser adgang til dem der har kendskab til pass-wordet. Brug: Tryk på OPER indtil menuen Manuel registrering vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Side 135 af 162

17 Terminalen viser de sidst foretagne registreringer. De registreringer der er afsluttet er stjerne markeret, og disse kan ikke ændres da de er sendt til CompuClock. Medarbejderen har nu mulighed afgive en nyt UD tidspunkt på den indregistrering. Eksempel: Med udgangspunkt i skærmbilledet ovenover beskrives her proceduren ved manuel registrering. Medarbejderen møder den 6/5/96 kl. 07:46. Han stempler sig en på et job og en operation som normalt, og begynder at arbejde. Ved fyraftenstid kl 22:02 kommer medarbejderen til Terminal og trykker OPER indtil menuen Manuel registrering vises. Han afgiver sit medarbejdernummer og trykker IND. Skærmbilledet ovenover vises. Da han skiftede Job/Operation første gang kl. 16:00 flytter han markøren med piltasterne og overskriver 22:06 med 16:00. Derefter trykker han en gang på UD og får følgende skærmbillede: Her indtaster han det job og den operation der gjaldt fra kl. 16:00 og frem. Registreringen bekræftes ved tryk på IND. Der kommer en ny linie på skærmen og medarbejderen har mulighed for at afgive slut-tidspunktet på den nye registrering, og danne en registrering til (eller flere registreringer). Side 136 af 162

18 Lad os antage at han er på vej hjem kl. 22:06. I så fald skal han her trykke to gange på UD for at afslutte transaktionen. Terminalen kommer igen med forslag til IND-transaktion, som vist nedenfor: Idet medarbejderen nu er på vej hjem trykker han SLUT, og Terminalen vender tilbage til "klar"-position. Vær opmærksom på at give de medarbejdere, der skal bruge manuel registrering og fraværsregistrering, en grundig undervisning i arbejdsgangen, inden de begynder at bruge disse registreringsalternativer. Derved reduceres chancerne for, at der opstår fejl. Manuel registrering er først og fremmest beregnet for de, der pga. deres arbejdes karakter, ikke har mulighed for at registrere sig ud om aftenen - Ikke for dem der GLEMMER at registrere sig ud! Manuel registrering med kodeord er først og fremmest beregnet for ledende medarbejdere, der således har mulighed for at rette sine direkte underordnede ind- og udregistreringer. Vigtigheden af, at tidsregistreringer skal være så godt som fejlfri, kan ikke påpeges ofte nok. Jo før en Side 137 af 162

19 fejl bliver fundet og rettet, jo nemmere er det at føre kontrol med systemet. Både for medarbejdere og ledelse! Menuen Fraværsstempling Menuen kan benyttes til at opsamle tid der bruges: før ankomst til arbejdspladsen eller efter afgang fra arbejdspladsen og skal betales ud fra på forhånd definerede kriterier (gøres i fraværstypens regneregel). Eksempler på årsager til at denne registrering skal foretages er f.eks. fast kørselstillæg i forbindelse med tilkaldevagt, x antal timers godtgørelse i forbindelse med udkald, afspadsering m.v. Koder: De fraværstyper der skal være tilgængelige skal opstilles og sendes til Terminal. )Se afsnittet om koder foran) Bemærk at fraværstypen har skal have markering i linierne "I Terminal" og "Ændrer IND/UD status". Brug: Ved fremmøde Tryk på OPER indtil menuen Fraværsstempling vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Der kan nu bladres frem i de tilgængelige fraværstyper. Disse bliver vist i numerisk /alfabetisk orden. Når den rigtige fraværstype er valgt trykkes på IND for at bekræfte. Eksempel: Hvis medarbejderen møder ud på formiddagen kan han vælge at afspadsere den tid der er gået fra normal arbejdstids påbegyndelse indtil det tidspunkt han møder. Han afgiver en registrering svarende til den der er beskrevet for over. Side 138 af 162

20 Regneregler der håndterer fraværstypen Afspadsering vil da trække det antal timer der svarer til fremmøde kl.7:30 til kl. 12:00 fra hans flekssaldo. Bemærk: Hvis medarbejderen skal afgive afdelings-/tillægsnummer ved fremmøde på arbejde, skal han umiddelbart efter den ovenfor beskrevne Fraværsstempling, afgive en registrering svarende til jobskift. Dvs. stemple sig UD af fraværstypen og IND til den afdeling /tillæg vedkommende skal arbejde under. Ved afgang: Ved afgang glides medarbejderkortet igennem kortlæseren med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på UD. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Når medarbejderen møder igen stempler han IND på normal vis med afgivelse af Afdelings og Tillægsnummer. Den mellemliggende tid vil blive beregnet efter den regel der styrer afspadseringen. Eksempel: Hvis medarbejderen går kl.15:00 som arbejdstiden slutter kl. 15:30 og kommer igen kl. 10:00 næste dag som arbejdstiden starte kl 07:30 da vil tidsrummet fra 15:00-15:30 samt fra 07:30-10:00 blive fratrukket i afspadseringssaldo. Menuen Fraværsregistrering Medarbejderne kan afgive fraværsregistrering direkte på Terminal. Denne registrering bygger på at fraværstyper skal på forhånd være defineret og sendt ud til Terminal. Bemærk: Der kan gives adgang til denne menu på flere måder: a. I medarbejder-oprettelsen bruges Feltet ADGANG til at definere hvorvidt medarbejderen må foretage andet end at registrere IND/UD Side 139 af 162

21 b. Der kan fra menuen Kommunikation/Terminal/Oplysninger i Terminale lægges forskellige Pass-word's ind over denne menu, der begrænser adgang til dem der har kendskab til pass-wordet. Brug: Tryk på OPER indtil menuen Fraværsregistrering vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Markøren kan nu flyttes med piltasterne og medarbejder kan ændre dato og tidspunkt. Hvis der ikke skal ændres i tid/dato skal markøren flyttes med Pil tasten til feltet TYPE hvorefter medarbejderen kan bladre igennem de tilgængelige fraværstyper med tryk på OPER. Når fraværstyper en valgt ser Terminalens skærm således ud: Side 140 af 162

22 Medarbejderen bekræfter registreringen med tryk på IND. Terminalen kommer igen med forslag til start-tidspunkt på en ny fraværsregistrering. Medarbejderen kan nu vælge at afgive ny dato/nyt tidspunkt med ny fraværstype eller trykke på SLUT for at afslutte transaktionerne. Bemærk: Næste gang medarbejderen kommer på arbejde og melder sig IND på normal vis, da vil afslutningen på fraværstransaktionen blive dannet, og gemt fraværskartoteket. Når medarbejderen er IND-registreret på normal vis, kan han ikke danne UD registrering ved fraværsregistrering som ovenfor beskrevet. DVS medarbejderen skal afgive en Ud-registrering på normal vis for at stemple ud fra arbejdet. Menuen Besked Medarbejderne kan fra Terminal lægge en række beskeder til systemansvarlige. Kan også bruges til f.eks. at lægge beskeder til telefonomstilling, hvis denne har adgang til status billedet på hvem der er mødt og hvem der er fraværende. Sterna definerer sammen med den systemansvarlige de beskeder medarbejderen skal kunne lægge på Terminal. Der kan defineres op til 10 forskellige beskeder,/overskrifter, som medarbejderen kan uddybe ved at bruge Terminalens tastatur. Brug: Tryk på OPER indtil menuen Besked vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Terminalen viser den første besked der er defineret i CompuClock og medarbejderen kan derefter bladre frem i beskederne ved brug af OPER. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Side 141 af 162

23 Når den ønskede besked vises på skærmen kan medarbejderen sende denne ved tryk på IND, eller kan vælge at supplere ved at bruge Terminalens tastatur og trykke derefter på IND. Resultatet af denne registrering kan ses under menuen Daglig brug, menupunktet Mødt/Fraværende. Menuen Oplysninger Denne menu kan ikke aktiveres i CompuClock's Windows version endnu. Menuen Ændre stemplingstype Denne menu bruges når en medarbejder har foretaget en "forkert" INDregistrering og kommer til Terminal for at ændre denne. Registreringen kan f.eks. være "forkert" hvis: ### medarbejderen har ved fejltagelse stemplet sig ind på en forkert afdeling/tillæg, og opdager fejlen ved jobskift. ### medarbejderen har stemplet sig ind på et tillæg der giver en bestemt bonus, men udfører en anden opgave og skal derfor ændre sin oprindelige registrering således at der beregnes korrekt tillæg. Eks.: medarbejderen stempler ind på maskinværksted uden tillæg. Når han skal hjem finder han ud af at han skal have overtid for den indregistrering han har haft. Brug: Medarbejderen er altid IND-registreret når denne menu tages i brug. For at komme til menuen trykkes en gang på OPER og menuen skifter fra MEDARBEJDER til ÆNDRE STEMPLINGSTYPE. Derefter afgives medarbejder nummer, enten ved indtastning og derefter tryk på UD, eller ved brug af kort med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Terminalens skærm ser da således ud: Side 142 af 162

24 Her kan medarbejderen se, at han stemplede ind på afdeling 22 og Tillæg 0. Hvis f.eks. hans sene gå-hjem tidspunkt godtgør overtidsbetaling skal han nu trykke PIL NED én gang for at flytte markøren ned til tillægsfeltet. Her tastes det Tillægsnummer der godtgør overtid (eller der trykkes på OPER for at bladre frem). Når rigtig Afdeling/Tillæg er valgt trykkes på UD og registreringen er bekræftet. Medarbejderen er nu UD-registreret, således at hvis denne Ændring af Stemplingstype har fundet sted midt på dagen, skal medarbejderen registrere sig IND på normal vis, hvis han skal fortsætte arbejdet i en anden Afdeling/et andet Tillæg. Bemærk: Ændring af Stemplingstype kan også bekræftes med tryk på IND tasten, men medarbejderen stemples alligevel UD ved brug af menuen Ændring af stemplingstype Eksempel: Medarbejder møder kl. 08:00 og stempler sig IND på normal vis på afd. 22 og intet tillæg. Han bliver straks lånt ud til afdeling 04 og skal arbejde hvor der gives støvtillæg, og har ikke mulighed for at registrere ændringer på Terminalen. Kl 11:15 kommer han tilbage og skal arbejde i afdeling 22 uden tillæg. Han arbejder der indtil klokken 18:00 og går så hjem. Dvs. sige han skal have beregnet overtid for de sidste par timer. Hans registreringer skal foretages som følger: Kl. 08:00 Normal IND-stempling på: afdeling 22 tillæg 0 Tryk IND for at bekræfte KL. 11:15 Tryk på OPER og afgiv medarbejdernr. Ændre stemplingstype til Afdeling 04 og tillæg 13 Tryk UD Kl. 11:15 Normal IND-stempling på: afdeling 22 tillæg 0 Tryk IND for at bekræfte KL. 18:00 Tryk på OPER og afgiv medarbejdernr. Ændre stemplingstype til tillæg 3 Tryk UD Side 143 af 162

25 Disse registreringer vil se således ud på Terminalens skærm: Medarbejderen møder klokken 8:00 og taster sit nr. ind Skærmen ser således ud: Derefter trykkes engang på IND og Terminalen viser det sidst brugte Afdelings og Tillægsnummer: Det accepteres og medarbejderen er nu registreret mødt, i afdeling 22 (Kornpakhus) på tillæg 0 (Ingen tillæg). Klokken 11:15 vender han tilbage til Terminal og ændrer denne registrering til at have været i Afdeling 04 med Tillæg 13. Han starter med at trykke En gang på OPER og derefter afgiver medarbejdernr. Side 144 af 162

26 Derefter trykkes én gang på UD. Terminalens skærm ser da således ud: Her ændres Afdelingsnummer til 04 (Sækkelager) og tillægget ændres ligeledes til 13 (støvtillæg). Skærmen ser da således ud: og derefter trykkes på UD eller IND. Medarbejderen er nu registreret som fraværende og skal nu stemple IND igen på Afdeling 22 og tillæg 0. Det gøres ved Side 145 af 162

27 normal IND-registrering, og Terminalens skærm ser da således ud: Når han går hjem kl.18:00 og skal have overtidsbetaling for de timer der er udover normal arbejdstids ophør, ændrer han sin stemplingstype igen. Han går til Terminal og trykker en gang på OPER, afgiver sit medarbejdernummer og ændrer tillægskoden til 3 i stedet for 0. Terminalens skærm ser da således ud: Derefter trykkes en gang på UD, og medarbejderen er nu UDregistreret og kan gå hjem. Disse registreringer resulterer i to jobregistreringer i registreringskartoteket der tager sig således ud: Side 146 af 162

28 Backup procedure i CompuClock 6.7.xx Her beskrives en anbefalet metode til at tage sikkerhedskopi af CompuClock s data. Decideret kopiering [copy *.* ] af CompuClock s databibliotek kan give udmærket backup, men det er væsentlig bedre/mere sikkert at gøre lidt mere en blot det. Butil programmet som følger med Pervasive kan bruges til at sætte datafilerne i Off line status. Når filerne er i off line status er man sikker på at alle data er tilgængelige og der heller ikke er nogen data som hænger i cache mens backupet tages. Dette forklares bedre her. Med version og højere følger en funktion der udnytter denne backup metode. Installation og brug I Config.exe findes et skærmbillede desiget til at danne de filer der skal bruges. Det første felt skal indeholde stien til CompuClock s databibliotek. Bemærk at her skal der ikke indtastes UNC path (share) som i f.eks. FilePath. Dette skal være Side 147 af 162

29 lokal path fordi kopieringen i sig selv kun kan foretages på den maskine hvor data er opbevaret (se Note på skærmbilledet), Butil kan ikke bruge henvisning til share, men skal bruge lokalt drev. Når der klikkes på Create the files needed for Backup oprettes biblioteket BackupFiles under databiblioteket. I dette bibliotek dannes der fem filer og en fil dannes i selve databiblioteket. Disse filer er: Under \ datablibliotek \Backupfiles: fbackup.bat, ebackup.bat, RunBackup.bat, WeekBackup.bat og MonthBackup.bat Under \ databibliotek \: Btrmkd.txt Afhængig af hvilket backup-system man har tilbydesder to metoder til at tage sikkerhedskopi af data: Hvis der bruges et særligt backupprogram Her behøver man blot at klargøre Pervasive datafilerne for backup -og kun udfylde den første linie i skærmbilledet på foregående side. Programmet der hånderer virksomhedens sikkerhedskopiering klare derefter kopieringen af filerne. I dette tilfælde opretter man to opgaver i Schelduled Task. Filen bbacup.bat skal køres før backup tages Filen ebackup.bat skal køres efter backuppet er taget Det som fbackup.bat (eller butil kommandoen i Backup.bat) gør er at den danner en temporær kopi af datafilerne som bruges af Pervasive databasen imens backup tages. Disse temporære filer har extension ^^^. OBS: Disse temp-filer SKAL AKTIVT ekskluderes når backuppet defineres i backup-programmet. Backup skal derefter tages af samtlige andre filer i dtabiblioteket. Denne metode sikrer både et godt backup og at man ikke behøver at tænke på om kommunikationsservice mv. kører imens backup tages.metoden forårsager ingen driftsforstyrrelser. Hvis ikke der bruges særligt backupsystem I så fald tages en simpel kopi af alle filer i databiblioteket over til et særskilt bibliotek. I den anden linie på skærmbilledet på foregående side angives placeringen af dataene. Det anbefales at biblioteket der indeholder backuppet placeres på en anden harddisk end det levende data. Filen RunBackup.bat bruges til at tage dette backup. Fremgangsmåden er at der defineres en opgave i Scheduled Task. Denne opgave skal kun køre batfilen RunBackup.bat. Hvis man ønsker det kan man definere flere backupkørsler end denne daglige f.eks. et uge-backup og et månedsbackup. Da henvises til filerne Side 148 af 162

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

1. Introduktion og indhold

1. Introduktion og indhold 1. Introduktion og indhold Opgørelse til Det funktionsopdelte regnskab Med standardkontoplanen er også introduceret det funktionsopdelte regnskab, hvor det er nødvendigt at vide hvorledes lønomkostningerne

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Tids- og jobregistreringssystem

Tids- og jobregistreringssystem Tids- og jobregistreringssystem Vi hjælper vore kunder med at fokusere på deres kerneområder CompuClock er et brugervenligt og driftsikkert tidsregistreringssystem, der benyttes af hundredevis af firmaer

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning

Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Resultatregistrering i STADS-VIP kort vejledning Indhold Sådan registrerer du resultater... 2 Adgang til systemet... 2 Registrering af resultater i STADS-VIP... 3 Kontakt eller hjælp... 4 Status på din

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere