Brug af terminal type 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af terminal type 3"

Transkript

1 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen berøres ændres skærmbilledet således at der fremkommer et tastatur, man indtaster/indlæser mederbejdernr/kortnr., og klikker på OK Side 120 af 162

2 Ind-/Ud-stempling Afhængigt af medarbejderens sidste registrering fremkommer derefter et nyt skærmbillede, enten for IND-stempling eller UD-stempling, med mulighed for at indsætte jobnummer, hvis systemer er opsat med jobregistrering. Manuel registrering Er medarbejderen tildelt rettigheder til at kunne foretage manuel registrering vises knappen Manuel. Her kan medarbejderen ændre dato og tid. Operationer Endvidere kan man ved klik på operationer åbne et nyt skærmbillede, hvor man har mulighed for at registrere fravær, se og sende besked, se status på mødte/fraværende. Side 121 af 162

3 Herunder fremgår hvorledes valgmulighederne skal afmærkes i TS7500 for at svare til det ovenfor anførte. Som det fremgår af ovenstående er der påtænkt flere operationer, men disse er endnu ikke aktiveret. Sterna vil være behjælpelig med yderligere informationer og opsætning for den enkelte opsætning Side 122 af 162

4 Registrering af Fravær/Overtid på terminal Al registrering på Terminal foregår på koden T ( = Tidsregistrering). Lejlighedsvis er det praktisk at lade medarbejderne bruge terminalen til at registrere andet end alm. tids og jobregistreringer Her anvises fire metoder som delvist overlapper hinanden i funktion, og som regel vælger firmaer at bruge en eller to varianter. Hver variant kræver en vis opsætning i CompuClock Variant 1. Registrering af fravær i HELE DAGE Du kan anvende funktionen uanset om du er IND eller UD stemplet på det tidspunkt du vil anvende funktionen. Indtast medarbejdernummer og klik OK Klik på knappen Operationer Side 123 af 162

5 Da vises dette skærmbillede hvor man fra DropDown menuen vælger den fraværskode man ønsker at benytte: Vælg nu de dage fraværet finder sted (frem eller tilbage i tid) Side 124 af 162

6 Klik på registrer for at bekræfte din registrering (I dette tilfælde holdes der feriefridage den 17. og 18. februar 2010) Side 125 af 162

7 Skærmen ser nu således ud: Og du kan nu enten Registrere mere fravær ved at trykke på knappen [Registrere fravær] eller trykke på knappen [Tilbage] for at afslutte og gå tilbage til dit arbejde. Bemærk: Du kan ikke redigere fraværsregistrering fra Terminalen, dvs. når du har trykket på Registrer er registreringen sket. Skal den ændres må du have fat i systemansvarlig. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Medarbejdere skal have rettigheder til at fraværsregistrere (gøres i medarbejderkartoteket eller i TS7500) De koder der ønskes anvendt skal mærkes i terminal og sendes til terminalen. Side 126 af 162

8 Variant nr. 2 Registrering af overtid når man går hjem Tast dit medarbejdernummer og klik på OK Sæt flueben i feltet bag ved OVERTID og klik på UD (det er kun muligt at definere en kode i CompuClock til at figurere der) Gå hjem. Du har nu ændret koden på den sidste registrering i dag fra at være almindelig tidsregistrering med Dagtid og evt. flextids opsparing/forbrug til en registrering med overtidsbetaling. DVS hvis der har været jobskift i løbet af dagen forbliver disse på kode T som almindelige tidsregistreringer. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Medarbejdere skal have rettigheder til at fraværsregistrere (gøres i medarbejderkartoteket eller i TS7500) Den kode der ønskes anvendt skal mærkes i terminal og sendes til terminalen og desuden skal de mærkes således op på fanebladet Diverse "Flueben" i Ændrer IND/UD status og i Overtidskode Bemærk Der kan kun defineres én kode på denne måde Side 127 af 162

9 Variant 3. Koderegistrering på UD-skærmen Denne virker på samme måde som variant 2. dvs. operationen ændrer kun dagens sidste stempling. Til forskel fra variant nr. 2 er det muligt at definere flere fraværskoder til at figurere her. Bruges typisk til for at tilkende give hvilken betalingsmåde man ønsker på en given dag eller for at fortælle at man nu er gået hjem syg/afspaderer resten af dagen/ går til møde etc Det er muligt at anvende både variant 2 og 3 i samme system. Registreringen fortages således. Du skal være IND-registreret på det tidspunkt du vil anvende funktionen Tast dit medarbejdernummer og klik på OK Klik på pilen for at frembringe DropDown-listen med de tilgængelige koder: Vælg den kode du ønsker at registrere på og tryk på UD Den sidste registrering på dagen får nu påført den kode du vælger og du kan gå hjem. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Medarbejdere skal have rettigheder til at fraværsregistrere (gøres i medarbejderkartoteket eller i TS7500) De koder der ønskes anvendt skal mærkes i terminal og sendes til terminalen og desuden skal de mærkes således op på fanebladet Diverse "Flueben" i Ændrer IND/UD status og i Normtidskode. Side 128 af 162

10 Variant 4. Jobnummer styret koderegistrering Såfremt CompuClock er sat op til at håndtere jobregistrering findes der en funktion i CompuClock der kan konvertere samtlige registreringer på dagen fra kode T til den kode man vælger at tilknytte et bestemt jobnummer. Fremgangsmåden er som følger: I slutningen af dagen foretages ganske almindeligt jobskift hvor medarbejderen stempler UD af det job vedkommende var inde på og IND på Det job der udløser kodeskift Derefter går medarbejderen hjem Kommunikationsprogrammet sørger for at stemple medarbejderen UD, således at hans status er korrekt når han møder på arbejde dagen efter. Derefter bliver alle medarbejders stemplinger på dagen flyttet over på den valgte kode og genkalkuleret. Opsætningsmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem Følgende variabel skal tilføjes i t60.ini Work2CodeChangeTypeNames=Alle;Sidste Opret et jobnummer i CompuClock f.eks og benævn det feks. Overtid og send det til terminal Under systemparametre tilknyttes jobnummeret en kode og der bestemmes hvorvidt man vil at registrering på jobnummeret ændrer den sidste registrering på dagen eller alle dagens registreringer. Jfr. Skærmbilledet: Her vælger man det oprettede Jobnummer, tilknytter det koden det skal påføre registreringen og bestemmer om det er alle dagens registreringer der skal ændres eller kun den sidste registreringer på dagen. Side 129 af 162

11 Brug af Terminal type 2 CompuClock fordrer, at alle medarbejdere får et ID-nummer, såkaldt medarbejdernummer. Nummeret må maksimalt indeholde 10 cifre. Medarbejderens personnummer er således velegnet. Hvis jobregistrering anvendes i virksomheden, gør samme krav om et nummer sig gældende; hvert job skal have sit eget ID-nummer, der max. må være 10 cifre. Terminalens tastatur ser således ud: Som det fremgår af figuren, er tastaturet meget enkelt. Foruden tal-tasterne [0-9] er der fem andre taster og PIL-taster. [IND], [UD] og [SLUT] tasterne forklarer sig selv, men derudover er der taster mærket [OPER(ATION)], [A-Å] [OPER] bruges til at vælge hvilken slags registrering eller forespørgsel, der skal foretages direkte på Terminalen. Pil tasterne bruges til at manøvrere mellem indtastningsområder. [A-Å] tasten giver mulighed for at bogstavere beskeder, password, numre m.m. Registreringer på Terminal Tidsregistrering på Terminal kan foregå på to måder. Enten ved at medarbejderen indtaster sit nummer direkte på tastaturet, eller ved brug af personalekort. Direkte registrering (uden kort) Medarbejderen indtaster sit nummer og trykker på tasten [IND] eller [UD], alt efter om vedkommende kommer til, eller går fra arbejde. Terminalen leder efter medarbejderens navn, og hvis det findes, vises det på skærmen, og medarbejderen bekræfter ved tryk igen på [IND], [UD] eller [SLUT], hvis man ikke ønsker registreringen gennemført. Når en normal registrering er blevet modtaget, fløjter Terminalen "blidt". Hvis Terminalen ikke finder det indtastede nummer, fløjter den "frækt" og meddeler i sidste linie på skærmen, at nummeret ikke findes. Indregistrering Medarbejderen lader kortet glide igennem kortlæseren, og dermed er medarbejderens tidsregistrering gået igennem, uden at man behøver at røre Side 130 af 162

12 tastaturet. Medarbejderen skal kun være opmærksom på at vende kortet rigtigt. Dvs. at når man kommer på arbejde, skal IND-siden vende mod Terminalens skærm og UD siden, når man forlader arbejdet. De samme fejlmeddelelser vises på skærmen som ved manuel registrering. Terminalen giver et lydsignal, hvis registreringen lykkes. Kortet skal helst glide bestemt og sikkert igennem kortlæseren. Ikke for langsomt og ikke for hurtigt. Terminalen "ved" hvilke medarbejdere, der er på arbejde på ethvert tidspunkt. Når en medarbejder indregistrerer sig, ser Terminalen efter, om vedkommende allerede er på arbejde. Hvis det er tilfældet, nægter Terminalen at acceptere registreringen, og giver besked derom ved et lydsignal. Det samme gælder udregistrering. Dvs. man kan hverken ind- eller udregistrere sig to gange i træk. Opsætning af Terminal Terminalens menu er ordnet "lagvis" som illustreret på figuren nedenfor: Man bladrer mellem lagene ved tryk på OPER tasten, afgiver medarbejdernummer (eller glider et medarbejder kort i gennem kortlæseren) og foretager de registreringer man ønsker at foretage. De enkelte menuer bliver gennemgået i det følgende. Opsætning: Sterna forestår opsætningen af Terminalerne hos kunden efter samråd med denne. De enkelte menuer bliver nu gennemgået. Side 131 af 162

13 Menuen Tidsregistrering Dette skærmbillede er det første i rækken og det skærmbillede alle medarbejdere bruger til at stemple ind og ud såvel i ren komme/gå registrering som i jobregistrering. I eksempelet nedenunder anvendes jobregistreringen til at registrere medarbejdere ind på afdelinger og de kan selv tildele sig de tillæg de skal have for arbejdet, eks. Overtid, smudstillæg, støjgenetillæg mv. Derfor viser skærmbillederne teksten Afd.: hvor der normalt vil stå Job, og Till.: hvor der normalt vil stå Oper. Den tekst der vises på Terminalen kan man selv definere under menuen Kommunikation i CompuClock, under Oplysninger i Terminal. Her rettes underpunktet Jobfelter, til den ønskede tekst. Indstempling med afgivelse af Job- og Operationsnummer. Ved fremmøde glides medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Da dette er første gang medarbejderen taster ind på Terminal er Job- og operations - felterne blanke. Når der en gang er blevet afgivet jobnummer og operationsnumre vil disse optræde næste gang medarbejderen registrere sig ind/ud. Derefter afgives nu op til 10 cifret jobnummer. Dette kan gøres på fire måder: a. Nummeret indtastes i sin helhed og derefter trykkes på PilNed for at flytte markøren ned til næste niveau b. Start cifret/cifrene indtastes og derefter trykkes på OPER for at bladre videre fra det afgivne nummer i afdelingskartoteket. Når det nummer står på skærmen man vil registrere ind på trykkes på Pil Ned for at flytte markøren ned til næste niveau c. Der trykkes på OPER for at bladre frem fra det nummer der står udenfor Afd. Når det nummer står på skærmen man vil registrere ind på trykkes på Pil Ned for at flytte markøren ned til næste niveau. d. Ved at scanne nummeret på stregkodeform med en håndscanner. Side 132 af 162

14 Læg mærke til at efter man har trykket på OPER for at bladre frem i numrene, står navnet på den afdeling nummeret refererer til på den nederste line på Terminalens skærm: Når jobnummeret er blevet valgt trykkes som sagt på PIL NED for at flytte markøren til det næste niveau i registreringen. Job - navnet vises nu i linien samtidig med at man vælger den aktuelle operation. Derefter afgives nummeret på den operation man skal arbejde under. Proceduren er den samme som beskrevet foran ved registrering af Jobnummer. Skærmbilledet ser således ud: Når tillægget er valgt trykkes en gang på IND for at bekræfte registreringen. Terminalen kvitterer med et "blipp" og medarbejderen er registreret som mødt. Næste gang medarbejderen møder på arbejde, og glider sit kort igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm, da vil Terminalen vise det sidst anvendte Jobnummer og Operationsnummer. Hvis der ikke skal foretages nogen ændringer på job- eller operationsniveau kan medarbejderen enten trykke en gang på IND eller glide sit kort igennem kortlæseren en gang til. Terminalen kvitterer med et "blipp" og medarbejderen er registreret som mødt. UD-registrering Når medarbejderen går hjem til fyraften og skal registrere sig UD glides medarbejderkortet TO GANGE igennem kortlæseren med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes TO GANGE gang på UD. Terminalen kvitterer med et "blipp" og medarbejderen er registreret som gået. Side 133 af 162

15 Registrering af job/operationsskift Hvis der skal skiftes mellem job eller operation gøres det på følgende måde: Medarbejderen glider sit medarbejderkortet EN GANG igennem kortlæseren med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes EN GANG på UD. Terminalens skærm ser da således ud: Her vises det job og den operation medarbejderen var registreret ind på. Der afgives nu et nyt Job / ny Operation efter samme procedure som før beskrevet og derefter trykkes på IND. Terminalen kvittere med to "blipp'er" og medarbejderen har nu skiftet Job/Operation. BEMÆRK: Eksempel: Hvis der kun skal skiftes mellem Job og operationen er den samme, da er det nok at vælge det nye job og trykke på IND for at afslutte/bekræfte registreringen. Samme gælder naturligvis hvis der kun skal skiftes mellem operation og jobbet er det samme. I så fald trykkes en gang på Pil ned for at flytte markøren ned til operations - feltet og afgive nyt nummer hvorefter der afsluttes med et tryk på IND. Det der rent faktisk sker er følgende: Medarbejderen møder kl. 8:00 og registrerer ind på job.22 og operation 13. Klokken 10:00 skiftes der Job til Job 06 og sluttelig går medarbejderen hjem kl. 16:00. Disse registreringer ser således ud i tidsregistreringskartoteket: Side 134 af 162

16 Ved at stemple UD en gang afsluttes den første registrering der blev foretaget kl.08:00. Da man derefter vælger nyt job.nr./oper.nr. dannes den første indregistrering på transaktion nr. 2. Normal ud-registrering afslutter transaktion nr. 2 klokken 16:00. Menuen Manuel registrering Manuel registrering kan medarbejderen bruge for at ændre tidspunktet på den næste registrering der skal foretages. Eksempler på situationer hvor der kan være brug for denne menu: a. Når medarbejderen glemmer at IND-registrere når han kommer om morgenen, og opdager det ved næste jobskift, ved at Terminalen melder: "Du er ikke inde!" b. Medarbejderen har været på flere Job/Operationer i løbet af dagen, men kun afgivet en registrering om morgenen, og ved fyraften vil registrere de resterende transaktioner. c. Medarbejderen tager væk fra arbejdspladsen inden fyraften for at udføre arbejde "ude i byen" og han ved at dette arbejde afsluttes f.eks. kl. 19:00 og han ønsker at registrere dette på Terminalen inden han går. Bemærk: Der kan gives adgang til denne menu på flere måder: a. I medarbejder-oprettelsen bruges Feltet ADGANG til at definere hvorvidt medarbejderen må foretage andet end at registrere IND/U b. Der kan fra menuen Kommunikation/Terminal/Oplysninger i Terminale lægges forskellige Pass-word's ind over denne menu, der begrænser adgang til dem der har kendskab til pass-wordet. Brug: Tryk på OPER indtil menuen Manuel registrering vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Side 135 af 162

17 Terminalen viser de sidst foretagne registreringer. De registreringer der er afsluttet er stjerne markeret, og disse kan ikke ændres da de er sendt til CompuClock. Medarbejderen har nu mulighed afgive en nyt UD tidspunkt på den indregistrering. Eksempel: Med udgangspunkt i skærmbilledet ovenover beskrives her proceduren ved manuel registrering. Medarbejderen møder den 6/5/96 kl. 07:46. Han stempler sig en på et job og en operation som normalt, og begynder at arbejde. Ved fyraftenstid kl 22:02 kommer medarbejderen til Terminal og trykker OPER indtil menuen Manuel registrering vises. Han afgiver sit medarbejdernummer og trykker IND. Skærmbilledet ovenover vises. Da han skiftede Job/Operation første gang kl. 16:00 flytter han markøren med piltasterne og overskriver 22:06 med 16:00. Derefter trykker han en gang på UD og får følgende skærmbillede: Her indtaster han det job og den operation der gjaldt fra kl. 16:00 og frem. Registreringen bekræftes ved tryk på IND. Der kommer en ny linie på skærmen og medarbejderen har mulighed for at afgive slut-tidspunktet på den nye registrering, og danne en registrering til (eller flere registreringer). Side 136 af 162

18 Lad os antage at han er på vej hjem kl. 22:06. I så fald skal han her trykke to gange på UD for at afslutte transaktionen. Terminalen kommer igen med forslag til IND-transaktion, som vist nedenfor: Idet medarbejderen nu er på vej hjem trykker han SLUT, og Terminalen vender tilbage til "klar"-position. Vær opmærksom på at give de medarbejdere, der skal bruge manuel registrering og fraværsregistrering, en grundig undervisning i arbejdsgangen, inden de begynder at bruge disse registreringsalternativer. Derved reduceres chancerne for, at der opstår fejl. Manuel registrering er først og fremmest beregnet for de, der pga. deres arbejdes karakter, ikke har mulighed for at registrere sig ud om aftenen - Ikke for dem der GLEMMER at registrere sig ud! Manuel registrering med kodeord er først og fremmest beregnet for ledende medarbejdere, der således har mulighed for at rette sine direkte underordnede ind- og udregistreringer. Vigtigheden af, at tidsregistreringer skal være så godt som fejlfri, kan ikke påpeges ofte nok. Jo før en Side 137 af 162

19 fejl bliver fundet og rettet, jo nemmere er det at føre kontrol med systemet. Både for medarbejdere og ledelse! Menuen Fraværsstempling Menuen kan benyttes til at opsamle tid der bruges: før ankomst til arbejdspladsen eller efter afgang fra arbejdspladsen og skal betales ud fra på forhånd definerede kriterier (gøres i fraværstypens regneregel). Eksempler på årsager til at denne registrering skal foretages er f.eks. fast kørselstillæg i forbindelse med tilkaldevagt, x antal timers godtgørelse i forbindelse med udkald, afspadsering m.v. Koder: De fraværstyper der skal være tilgængelige skal opstilles og sendes til Terminal. )Se afsnittet om koder foran) Bemærk at fraværstypen har skal have markering i linierne "I Terminal" og "Ændrer IND/UD status". Brug: Ved fremmøde Tryk på OPER indtil menuen Fraværsstempling vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Der kan nu bladres frem i de tilgængelige fraværstyper. Disse bliver vist i numerisk /alfabetisk orden. Når den rigtige fraværstype er valgt trykkes på IND for at bekræfte. Eksempel: Hvis medarbejderen møder ud på formiddagen kan han vælge at afspadsere den tid der er gået fra normal arbejdstids påbegyndelse indtil det tidspunkt han møder. Han afgiver en registrering svarende til den der er beskrevet for over. Side 138 af 162

20 Regneregler der håndterer fraværstypen Afspadsering vil da trække det antal timer der svarer til fremmøde kl.7:30 til kl. 12:00 fra hans flekssaldo. Bemærk: Hvis medarbejderen skal afgive afdelings-/tillægsnummer ved fremmøde på arbejde, skal han umiddelbart efter den ovenfor beskrevne Fraværsstempling, afgive en registrering svarende til jobskift. Dvs. stemple sig UD af fraværstypen og IND til den afdeling /tillæg vedkommende skal arbejde under. Ved afgang: Ved afgang glides medarbejderkortet igennem kortlæseren med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på UD. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Når medarbejderen møder igen stempler han IND på normal vis med afgivelse af Afdelings og Tillægsnummer. Den mellemliggende tid vil blive beregnet efter den regel der styrer afspadseringen. Eksempel: Hvis medarbejderen går kl.15:00 som arbejdstiden slutter kl. 15:30 og kommer igen kl. 10:00 næste dag som arbejdstiden starte kl 07:30 da vil tidsrummet fra 15:00-15:30 samt fra 07:30-10:00 blive fratrukket i afspadseringssaldo. Menuen Fraværsregistrering Medarbejderne kan afgive fraværsregistrering direkte på Terminal. Denne registrering bygger på at fraværstyper skal på forhånd være defineret og sendt ud til Terminal. Bemærk: Der kan gives adgang til denne menu på flere måder: a. I medarbejder-oprettelsen bruges Feltet ADGANG til at definere hvorvidt medarbejderen må foretage andet end at registrere IND/UD Side 139 af 162

21 b. Der kan fra menuen Kommunikation/Terminal/Oplysninger i Terminale lægges forskellige Pass-word's ind over denne menu, der begrænser adgang til dem der har kendskab til pass-wordet. Brug: Tryk på OPER indtil menuen Fraværsregistrering vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Markøren kan nu flyttes med piltasterne og medarbejder kan ændre dato og tidspunkt. Hvis der ikke skal ændres i tid/dato skal markøren flyttes med Pil tasten til feltet TYPE hvorefter medarbejderen kan bladre igennem de tilgængelige fraværstyper med tryk på OPER. Når fraværstyper en valgt ser Terminalens skærm således ud: Side 140 af 162

22 Medarbejderen bekræfter registreringen med tryk på IND. Terminalen kommer igen med forslag til start-tidspunkt på en ny fraværsregistrering. Medarbejderen kan nu vælge at afgive ny dato/nyt tidspunkt med ny fraværstype eller trykke på SLUT for at afslutte transaktionerne. Bemærk: Næste gang medarbejderen kommer på arbejde og melder sig IND på normal vis, da vil afslutningen på fraværstransaktionen blive dannet, og gemt fraværskartoteket. Når medarbejderen er IND-registreret på normal vis, kan han ikke danne UD registrering ved fraværsregistrering som ovenfor beskrevet. DVS medarbejderen skal afgive en Ud-registrering på normal vis for at stemple ud fra arbejdet. Menuen Besked Medarbejderne kan fra Terminal lægge en række beskeder til systemansvarlige. Kan også bruges til f.eks. at lægge beskeder til telefonomstilling, hvis denne har adgang til status billedet på hvem der er mødt og hvem der er fraværende. Sterna definerer sammen med den systemansvarlige de beskeder medarbejderen skal kunne lægge på Terminal. Der kan defineres op til 10 forskellige beskeder,/overskrifter, som medarbejderen kan uddybe ved at bruge Terminalens tastatur. Brug: Tryk på OPER indtil menuen Besked vises på Terminalens skærm. Medarbejderkortet igennem kortlæseren med IND siden vendt mod Terminalens skærm. Alternativt kan medarbejder nr. tastes ind og derefter trykkes en gang på IND. Terminalen viser den første besked der er defineret i CompuClock og medarbejderen kan derefter bladre frem i beskederne ved brug af OPER. Skærmen på Terminalen ser da således ud: Side 141 af 162

23 Når den ønskede besked vises på skærmen kan medarbejderen sende denne ved tryk på IND, eller kan vælge at supplere ved at bruge Terminalens tastatur og trykke derefter på IND. Resultatet af denne registrering kan ses under menuen Daglig brug, menupunktet Mødt/Fraværende. Menuen Oplysninger Denne menu kan ikke aktiveres i CompuClock's Windows version endnu. Menuen Ændre stemplingstype Denne menu bruges når en medarbejder har foretaget en "forkert" INDregistrering og kommer til Terminal for at ændre denne. Registreringen kan f.eks. være "forkert" hvis: ### medarbejderen har ved fejltagelse stemplet sig ind på en forkert afdeling/tillæg, og opdager fejlen ved jobskift. ### medarbejderen har stemplet sig ind på et tillæg der giver en bestemt bonus, men udfører en anden opgave og skal derfor ændre sin oprindelige registrering således at der beregnes korrekt tillæg. Eks.: medarbejderen stempler ind på maskinværksted uden tillæg. Når han skal hjem finder han ud af at han skal have overtid for den indregistrering han har haft. Brug: Medarbejderen er altid IND-registreret når denne menu tages i brug. For at komme til menuen trykkes en gang på OPER og menuen skifter fra MEDARBEJDER til ÆNDRE STEMPLINGSTYPE. Derefter afgives medarbejder nummer, enten ved indtastning og derefter tryk på UD, eller ved brug af kort med UD siden vendt mod Terminalens skærm. Terminalens skærm ser da således ud: Side 142 af 162

24 Her kan medarbejderen se, at han stemplede ind på afdeling 22 og Tillæg 0. Hvis f.eks. hans sene gå-hjem tidspunkt godtgør overtidsbetaling skal han nu trykke PIL NED én gang for at flytte markøren ned til tillægsfeltet. Her tastes det Tillægsnummer der godtgør overtid (eller der trykkes på OPER for at bladre frem). Når rigtig Afdeling/Tillæg er valgt trykkes på UD og registreringen er bekræftet. Medarbejderen er nu UD-registreret, således at hvis denne Ændring af Stemplingstype har fundet sted midt på dagen, skal medarbejderen registrere sig IND på normal vis, hvis han skal fortsætte arbejdet i en anden Afdeling/et andet Tillæg. Bemærk: Ændring af Stemplingstype kan også bekræftes med tryk på IND tasten, men medarbejderen stemples alligevel UD ved brug af menuen Ændring af stemplingstype Eksempel: Medarbejder møder kl. 08:00 og stempler sig IND på normal vis på afd. 22 og intet tillæg. Han bliver straks lånt ud til afdeling 04 og skal arbejde hvor der gives støvtillæg, og har ikke mulighed for at registrere ændringer på Terminalen. Kl 11:15 kommer han tilbage og skal arbejde i afdeling 22 uden tillæg. Han arbejder der indtil klokken 18:00 og går så hjem. Dvs. sige han skal have beregnet overtid for de sidste par timer. Hans registreringer skal foretages som følger: Kl. 08:00 Normal IND-stempling på: afdeling 22 tillæg 0 Tryk IND for at bekræfte KL. 11:15 Tryk på OPER og afgiv medarbejdernr. Ændre stemplingstype til Afdeling 04 og tillæg 13 Tryk UD Kl. 11:15 Normal IND-stempling på: afdeling 22 tillæg 0 Tryk IND for at bekræfte KL. 18:00 Tryk på OPER og afgiv medarbejdernr. Ændre stemplingstype til tillæg 3 Tryk UD Side 143 af 162

25 Disse registreringer vil se således ud på Terminalens skærm: Medarbejderen møder klokken 8:00 og taster sit nr. ind Skærmen ser således ud: Derefter trykkes engang på IND og Terminalen viser det sidst brugte Afdelings og Tillægsnummer: Det accepteres og medarbejderen er nu registreret mødt, i afdeling 22 (Kornpakhus) på tillæg 0 (Ingen tillæg). Klokken 11:15 vender han tilbage til Terminal og ændrer denne registrering til at have været i Afdeling 04 med Tillæg 13. Han starter med at trykke En gang på OPER og derefter afgiver medarbejdernr. Side 144 af 162

26 Derefter trykkes én gang på UD. Terminalens skærm ser da således ud: Her ændres Afdelingsnummer til 04 (Sækkelager) og tillægget ændres ligeledes til 13 (støvtillæg). Skærmen ser da således ud: og derefter trykkes på UD eller IND. Medarbejderen er nu registreret som fraværende og skal nu stemple IND igen på Afdeling 22 og tillæg 0. Det gøres ved Side 145 af 162

27 normal IND-registrering, og Terminalens skærm ser da således ud: Når han går hjem kl.18:00 og skal have overtidsbetaling for de timer der er udover normal arbejdstids ophør, ændrer han sin stemplingstype igen. Han går til Terminal og trykker en gang på OPER, afgiver sit medarbejdernummer og ændrer tillægskoden til 3 i stedet for 0. Terminalens skærm ser da således ud: Derefter trykkes en gang på UD, og medarbejderen er nu UDregistreret og kan gå hjem. Disse registreringer resulterer i to jobregistreringer i registreringskartoteket der tager sig således ud: Side 146 af 162

28 Backup procedure i CompuClock 6.7.xx Her beskrives en anbefalet metode til at tage sikkerhedskopi af CompuClock s data. Decideret kopiering [copy *.* ] af CompuClock s databibliotek kan give udmærket backup, men det er væsentlig bedre/mere sikkert at gøre lidt mere en blot det. Butil programmet som følger med Pervasive kan bruges til at sætte datafilerne i Off line status. Når filerne er i off line status er man sikker på at alle data er tilgængelige og der heller ikke er nogen data som hænger i cache mens backupet tages. Dette forklares bedre her. Med version og højere følger en funktion der udnytter denne backup metode. Installation og brug I Config.exe findes et skærmbillede desiget til at danne de filer der skal bruges. Det første felt skal indeholde stien til CompuClock s databibliotek. Bemærk at her skal der ikke indtastes UNC path (share) som i f.eks. FilePath. Dette skal være Side 147 af 162

29 lokal path fordi kopieringen i sig selv kun kan foretages på den maskine hvor data er opbevaret (se Note på skærmbilledet), Butil kan ikke bruge henvisning til share, men skal bruge lokalt drev. Når der klikkes på Create the files needed for Backup oprettes biblioteket BackupFiles under databiblioteket. I dette bibliotek dannes der fem filer og en fil dannes i selve databiblioteket. Disse filer er: Under \ datablibliotek \Backupfiles: fbackup.bat, ebackup.bat, RunBackup.bat, WeekBackup.bat og MonthBackup.bat Under \ databibliotek \: Btrmkd.txt Afhængig af hvilket backup-system man har tilbydesder to metoder til at tage sikkerhedskopi af data: Hvis der bruges et særligt backupprogram Her behøver man blot at klargøre Pervasive datafilerne for backup -og kun udfylde den første linie i skærmbilledet på foregående side. Programmet der hånderer virksomhedens sikkerhedskopiering klare derefter kopieringen af filerne. I dette tilfælde opretter man to opgaver i Schelduled Task. Filen bbacup.bat skal køres før backup tages Filen ebackup.bat skal køres efter backuppet er taget Det som fbackup.bat (eller butil kommandoen i Backup.bat) gør er at den danner en temporær kopi af datafilerne som bruges af Pervasive databasen imens backup tages. Disse temporære filer har extension ^^^. OBS: Disse temp-filer SKAL AKTIVT ekskluderes når backuppet defineres i backup-programmet. Backup skal derefter tages af samtlige andre filer i dtabiblioteket. Denne metode sikrer både et godt backup og at man ikke behøver at tænke på om kommunikationsservice mv. kører imens backup tages.metoden forårsager ingen driftsforstyrrelser. Hvis ikke der bruges særligt backupsystem I så fald tages en simpel kopi af alle filer i databiblioteket over til et særskilt bibliotek. I den anden linie på skærmbilledet på foregående side angives placeringen af dataene. Det anbefales at biblioteket der indeholder backuppet placeres på en anden harddisk end det levende data. Filen RunBackup.bat bruges til at tage dette backup. Fremgangsmåden er at der defineres en opgave i Scheduled Task. Denne opgave skal kun køre batfilen RunBackup.bat. Hvis man ønsker det kan man definere flere backupkørsler end denne daglige f.eks. et uge-backup og et månedsbackup. Da henvises til filerne Side 148 af 162

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Kartoteker CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Der er mulighed for højre klik i dem alle sammen, og fra den derved fremkomne

Læs mere

Brugerhåndbog Hovedprogram

Brugerhåndbog Hovedprogram Brugerhåndbog Hovedprogram Sterna ApS www.sterna.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 5 CompuClock Kort gennemgang af det mest grundlæggende... 6 Menu linien... 6 Værktøjslinie... 6 Navigationsmenuer/-bjælker...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning

EasyPos Offline salgsbetjening vejledning EasyPos Offline salgsbetjening vejledning Side 1 EasyPos offline kasse... 3 Offline kasse betjening... 3 Opret, rediger eller slet ekspedient... 6 Ændre stamdata... 6 Dagsafslutning... 6 Eksport af Offline

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

De følgende afsnit går i dybden med facetter af systemet som almindelige brugere ikke kommer til at have berøring med til daglig.

De følgende afsnit går i dybden med facetter af systemet som almindelige brugere ikke kommer til at have berøring med til daglig. Videregående brug De følgende afsnit går i dybden med facetter af systemet som almindelige brugere ikke kommer til at have berøring med til daglig. Det følgende behandles: TS7500 Kommunikationsprogram

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.1 23. september 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Hvis du kender din og dit password (også for evt. øvrige husstandsmedlemmer), så spring frem til LOG-IN.

Hvis du kender din  og dit password (også for evt. øvrige husstandsmedlemmer), så spring frem til LOG-IN. STEP BY STEP VEJLEDNING TIL DC-3 VENNERNES ON-LINE BOOKING-SYSTEM. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER For at kunne anvende DC-3 On-line booking skal din e-mail være registreret i systemet og du skal kende dit password.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER TIDSHÅNDTERING I SEKRETÆRENS OPGAVER 1 Indhold 1. Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned er lukket

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

1. Introduktion og indhold

1. Introduktion og indhold 1. Introduktion og indhold Opgørelse til Det funktionsopdelte regnskab Med standardkontoplanen er også introduceret det funktionsopdelte regnskab, hvor det er nødvendigt at vide hvorledes lønomkostningerne

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere