TimeOut Kom godt igang guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeOut Kom godt igang guide"

Transkript

1 TimeOut kom godt igang rev TimeOut Kom godt igang guide Vi vil i denne guide beskrive de mest grundlæggende funktioner for at komme godt igang med TimeOut. Disse funktioner er bl.a 01. Filosofien bag TimeOut... side Generel opbygning af niveauer for tidsregistrering side Medarbejdertyper... side Medarbejdere... side Projektgrupper og teamledere... side Opret kontakt (kunde)... side Stam-aktiviteter (job-skabeloner)... side Opret job... side Opret aktiviteter on the fly... side Klar til timeregistrering... side Filosofien bag TimeOut: Tid & Overblik TimeOut er bygget op således at det kan bruges i mange brancher og tilpasses mange virksomheds-strukturer. Vores filosofi er at det skal være nemt at tidsregistrere, men det skal også være nemt at administrere, og hvis en af disse funktioner ikke fungerer i dagligdagen bliver systemet ikke nogen succes og virksomheden ikke det ønskede udbytte af deres nye styringsværktøj. Derfor er TimeOut skabt i balance mellem nem timeregistreing og enkel job oprettelse, men samtidig med en dybde der gør at systemet kan levere det ønskede overblik og sikre at timer ikke går tabt. Derfor er TimeOut: Tid & Overblik

2 02.00 Generel opbygning Der er som udangspunkt 3 niveauer i TimeOut Kunde Job Aktiviteter. Der kan oprettes ubegrænsede antal kunder, job og aktiviteter i TimeOut. For at kunne tidsregistrere i TimeOut skal der som minimun været oprettet en kontakt (kunde), et job på kunden, samt der skal være tilføjet en aktivitet på jobbet. Der kan tilføjes aktiviteter on the fly eller via Stam-aktivitetsgrupper. Stam-aktivitetsgrupper For at forenkle job-oprettelsen og sørge for en fast struktur i viksomhedens job er det muligt at oprette Stam-aktiviteter (job-skabeloner) der gør det muligt, hurtigt at oprette et nyt job, tilføje mange aktiviter og gøre det klar til timeregistrering. Faser Der er to yderligere muligheder for inddeling. Aktiviteter kan inddeles i faser. Det betyder at man kan styre status mm. på aktiviteter på en gang, samt skabe sig et bedre overblik over aktiviteterne på et job ved at expand / collapse faser. Faser er ikke obligatoriske og angives som en attribut på en aktivitet. Vær opmærksom på at der ikke kan benyttes! ## %& tegn samt i fase navne. Aftaler Det muligt at oprette aftaler på en kontakt (kunde) og evt. tilføje job til aftaler, således at de-realisrede timer på et job der er tilknyttet en aftale æder klip på den aftale de er knyttet til. Der time-registreres altså ikke på aftalen direkte, men på de job der er tilknyttet til aftalen. Der kan godt være tilknyttet flere job på en aftale.

3 Matrix over den hirakiske opbygning i TimeOut. Kontakter Job Aktiviteter (timeregistrering) Kontakt (kunde) Job Job Aktivitet fase 1 Aktivitet fase 1 Aktivitet fase 2 Aktivitet (ingen fase) Aktivitet (ingen fase) Fig 02.01

4 03.00 Medarbejdertyper TSA Medarbejdere Medarbejdertyper Medarbejdertyper bruges til at styre normtid på medarbejdere, samt deres basis timepriser udfaktureret og intern kostpris. Disse priser kan man således vælge udfra når man opretter et job. Medarbejdere kan inddeles i grupper, så flere medarbejdere kan være samme medarbejdertype. En medarbejder kan kun være en type, men typen kan ændres hvis f.eks man får ny normtid. Det er valgfrit om man ønsker at benytte medarbejdertyper aktivt i sin virksomhend, men der skal som minimun være oprettet en medarbejdertype i TimeOut. Fig

5 04.00 Medarbejdere TSA Medarbejdere Her oprettes og redigeres medarbejdere. Der er 4 obligatoriske felter, som er: Navn Medarbejder nr. Logind Password. Herefter skal man vælge Status,: Aktiv, passiv, eller de-aktiveret. Det er god praksis aldrig at slette en medarbejder, da man så mister historiks data. Kun aktive og passive medarbejdere tæller med i TiemOut licensen. Kun aktive medarbejdere kan selv logge på TimeOut. De passive kan der tidsregistreres for og man kan også vælge dem i flere menuer og statistikker rundt om i TimeOut Man skal også huske at angive den korrekte brugergruppe (adgangsrettigheder), medarbejdertype (normtid og timepriser), samt vælge projektgrupper. En medarbejder kan være med i mange projektgrupper og er altid med i alle gruppen. Når en medarbjer oprettes eller hvis der skiftes password tilsendes en til medarbejderen med logind oplysninger.

6 Fig

7 05.00 Projektgrupper og teamledere TSA Job Projektgrupper Projektgrupper bruges til at styre hvilke job den enkelte medarbejdere der skal kun se og tidsregistrere på. Større virksomheder inddeler gerne sine medarbejdere i projektgrupper og vælger teamledere, mindre virksomheder opretter måske en projektgruppe til hver medarbejder. Teamledere kan se statistik på de medarbejdere der er med i de projektgrupper som man er teamleder for. Fig

8 06.00 Opret kontakt (kunde) TSA Kontakter Opret ny Når du skal oprette en ny kontakt (kunde) i TimeOut går du inder under punktet kontakter og klikker på Opret ny. Der er 2 obligatoriske felter under stamdata. Det er Navn Kontakt id Navn er valgtfrit, kontakt id er unikt. De flester bruger enten CVR nummer, Telefon nummer, eller samkører TimeOut med deres debitor kartotek, således at Kontakt Id bliver forudfyldt automatisk. Resten af stamdata er valgfrie, men det bliver bl.a benyttet ved fakturering til kunden og i CRM delen. Når kontakten er oprettet kan der tilføjes kontaktpersoner, betalings-betingelser (kredit) mm. ved at klikke på kontakten og redigere stam-oplysningerne. Der kan angives kontakt-ansvarlig medarbejder, og man kan herefter under statistik søge på alle job hvor en bestemt medarbejder er kontaktansvarlig (keyaccount funktion). Du kan også automatisk oprette foldere i filarkivet til at gemme tilbud og kontrakter på denne kontakt.

9 Fig Når kontakten er oprettet er der tilføjet faneblade i toppen til at angive kontaktpersoner, kredit, oprette aftaler mm. Fig. 6.02

10 07.00 Stam-aktivitetsgrupper TSA Job Stam-aktivitetsgrupper Når der er oprettet medarbejdere og kontakter (kan selvf. løbende tilføjes) kan i gå igang med at oprette Stam-aktivitetsgrupper. Fig Stam-aktivitetsgrupper er en gruppe (I kan oprette mange) af aktiviteter der beskriver jeres standard job, således at i kan bruge og gen-bruge disse stamaktivitetsgrupper hver gang i opretter et job. Når en gruppe er kopieret ud på et job, bliver navle strengen kappet og ændringer på aktiviteterne skal herefter udføres direkte på aktivieterne på jobbet. Tilgengæld vil ændringer i Stam-aktivitetsgrupperne træde i kraft på nye job.

11 Fig Forvalgte Stam-aktivitetsgrupper Det er muligt at forvælge Stam-aktivitetsgrupper, således at disse grupper er forvalgt når man opretter et nyt job. Man kan kombinere optil 5 grupper når man opretter et nyt job. (og tilføje ekstra ved redigering af job) Derfor har i stor frihed til at sammensætte disse grupper iforhold til hvordan jeres hverdag ser ud. Har i f.eks en lang fast, fase opdelt projektplan har i måske kun brug for en Stam-aktivitetsgruppe, men har i derimod flere typer opgaver med variende omfang, giver det måske mening at have både store og små grupper, eller mulighed for at kombinere dem, f.eks forprojekt, hovedprojekt mm. Man kan altid tilføje en aktivitet on the fly på et job, hvis man mangler en efter jobbet er oprettet. Det er muligt at kopiere eksisterende Stam-aktivitetsgrupper og ændre dele af indeholdet for at få en hurtig oprettelse af en ny gruppe.

12 08.00 Job TSA Job Opret nyt Når I har oprettet jeres Stam-aktivtetsgrupper er i klar til at oprette job. Der er to step i joboprettelsen. 1) Vælg kontakt (kunde) 2) Angiv jobnavn og stamdata Et job kan tilføjes til flere kunder på engang ved at multible selecte mange kunder i step 1. Fig 08.01

13 Følgende felter er obligatoriske ved job-oprettelse. Jobnavn Jobnr (tildeles automatisk udfra maske i kontrolpanelet) Forkalkulerede timer Brutto omsætning Periode Fastpris / løbende timer De vigtigeste informationer om et job er start og slutdato, samt hvor mange timer i forventer at bruge på det (forkalkuleret). Heruderover skal i angive bruttoomsætning og vælge om det er et fastpris job, eller om det er løbende timer. Ved fastpris skal i vælge om jobbet eller hver enkelt aktivitet skal være grundlag for beregning af timepris. Hvis i vælger aktiviteterne skal i pris fastsætte hver enkelt aktivitet (læs under aktiviteter), hvis i vælger job er det nok at angive Forkalkuleret timer og brutto-omsætning på job, så vil timeprisen blive beregnet herudfra. Hvis i vælger løbende timer benyttes de medarbejer timepriser i har angivet under medarbejdertyperne. Timepriserne på medarbejderne kan jursteres ved redigering af Job Timerpriser. Dette kan gøres helt ned på den enkelte aktivitet. Jobansvarlig og jobejer Der kan angives Jobansvarlig og jobejer, og disse benyttes til at styre hvem der kan redigere i jobbet. (admin brugere kan altid redigere i et job.) Desuden kan

14 disse informationer også benyttes som key-account funktion når der skal trækkes statistik. Projektgrupper Nederst på joboprettelsen angives til projektgrupper som skal kunne registrere tid på dette job. Når jobbet er oprette vil det således være tilgængeligt for alle de medarbejdere der er medlem af en eller flere af de valgte projektgrupper. Joboverblik Når jobbet er oprettet vil en min joboverblik være tilgængeligt for de medarbjedere der har adgang til at redigere jobbet. Her kan man bl. a se filarkiv på jobbet, alle de aktiviteter der til tilknyttet, oprette nye aktiviteter on the fly samt se faktura historik. Fig 08.02

15 Aktivitetslisten Fra joboverblikket er der også adgang til listen af aktiviteter, hvor hver enkelt aktivitet kan prisfastsættes, og forkalkuleres. (læs mere under aktiviteter)

16 09.00 Aktiviteter TSA Job Rediger job Aktiviteter Aktiviteter tildeles til job enten via Stam-aktivitetsgrupper eller èn for èn on the fly efter jobbet er oprettet. Det er via aktiviteterne der registreres tid på et job. Faser og sortering Aktiviteter kan inddeles i faser, eller det kan stå alene. Det er muligt via drag n drop at sortere og bestemme rækkefølgen på aktiviteterne. Hvis man på jobbet angiver at aktiviteterne skal være grundlag for timepris, tildeler man pris, og forkalkulerer timeforbrug på hver enkelt aktivitet på aktivitetslisten. Det er muligt at vælge om det er antallet der skal produceres eller det forventede tidsforbrug der skal være grundlag for prisen på aktiviteten. Fig

17 Det er muligt at ændre de primære data direkte på aktivitetslisten, hvis man har brug for at ændre f.eks medarbejder timepriser på en aktivitet klikkes på blyanten, og aktiviteten åbner for redigering. Fig Klar til timeregistrering TSA Timeregistrering Jobbet og aktiviteterne er nu klar til timeregistrering. Dette var en kort gennemgang af de grundlæggende funktionaliteter for at komme igang med tidsregistrering med TimeOut. God fornøjelse OutZourCE

18

Manual til Job oprettelse i TimeOut

Manual til Job oprettelse i TimeOut Manual til Job oprettelse i TimeOut Indhold Basis joboprettelse. side 2 01.01 Jobnavn side 3 01.02 Timer & Omsætning. side 4 01.03 Jobtype (fastpris / løbende timer) side 4 01.04 Tilføj aktiviteter side

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere